Отчет на БНТ, 2017/1

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/07/05/bnt-15/

На сайта на Съвета за електронни медии, под документите за кандидатстване за генерален директор на БНТ, е публикуван и Отчет на Българската национална телевизия за програмната, технологичната и финансовата дейност за изтеклото първо полугодие на 2017 година.

На същата страница на сайта има и образец за Декларация  за кандидатите за генерален директор на БНТ, в която – освен другото – се изисква един кандидат да декларира, че има обществен авторитет и професионално признание.

Не мисля, че е на едно лице да декларира, че има обществен авторитет.

Filed under: BG Media, BG Regulator, Media Law