Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/04/10/gdpr-2/

Комисията за на личните предлага този материал в помощ на прилагането на .

Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018

Съгласие за обработване на

Правото да бъдеш забравен
Профилиране
Длъжностно лице по защита на данните
Отчетност
Оценка на въздействието
Защитата на личните данни на етапа на проектирането (privacy by ) и по подразбиране (privacy by default)
 Административно-наказателна отговорност