Ирландия: секторна пътна карта за радиото и телевизията

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/02/10/bairoadmap/

Ирландският медиен регулатор Broadcasting Authority of Ireland (BAI)  публикува пътна карта за устойчивост за ирландския сектор за радио  и телевизия.  Целта е  да се насърчат най-добрите практики и да се  осигури   по-зелено, по-приобщаващо и по-устойчиво бъдеще за всички.

Секторната пътна карта   е предназначена да подкрепя и насочва сектора на радиото и телевизията  по пътя на устойчивото развитие, заедно с препоръчителни действия и ключови показатели, които помагат за проследяване и измерване на ефекта.

Според регулатора секторната пътна карта ще се изпълнява от целия сектор,  обединяващ търговския и обществения сектор  в радиото и телевизията.

 Пътната карта за сектора на радиото и телевизията в Ирландия.