Google: без бисквитки

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/03/06/google-14/

На корпоративния блог на Google  има съобщение, че компанията се отказва да използва бисквитки за браузъра си Chrome: “Хората не трябва да приемат да бъдат проследявани в мрежата, за да се възползват от предимствата на съответната реклама. И рекламодателите не трябва да проследяват отделни потребители в мрежата, за ефективност на своята реклама.”

Dали Google ще се присъедини към други в рекламната индустрия, които планират да заменят бисквитките  с алтернативни идентификатори на ниво потребител?

Не, няма да изграждаме алтернативни идентификатори за проследяване на лица, докато сърфират в мрежата, нито ще ги използваме в нашите продукти.  Не вярваме, че тези решения ще отговорят на нарастващите очаквания на потребителите за неприкосновеност на личния живот, нито ще се противопоставят на бързо развиващите се регулаторни ограничения  –  следователно те не са устойчива дългосрочна инвестиция.

Поддържането на интернет отворен и достъпен за всички изисква от всички нас да направим повече за защита на поверителността – а това означава край не само на „бисквитките“, но и на всяка технология, използвана за проследяване на хората, докато сърфират в мрежата.

В медиите има съобщения за разработките на Google, които ще позволят на компанията да използва друг механизъм на мястото на бисквитките. Вече се провеждат тестове. Засега заместващата технология Federated Learning of Cohorts (FLoC) среща неодобрението на правозащитниците.