Freedom House: Доклад за свободата по света 2021

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2021/03/07/freedom-house2021/

Публикуван е поредният доклад 2021 на Freedom House за свободата по света. Последните 15 години глобалната тенденция  е отрицателна: в много повече страни състоянието (изборен процес, политически плурализъм, основни права) се влошава:

FIW2021_World_02252021_FINAL-web-upload.pdf_-_2021-03-06_22.38.42

България остава свободна по оценката на Freedom House. Докладът за страната за  2021 г. не е качен все още, но оценката е по-ниска (78) в сравнение с предходните години (80 –  за 2017, 2018, 2019 и 2020). Финландия и Швеция неизненадващо водят с максималната оценка 100.

Общото представяне на България на сайта гласи, че  множество партии се конкурират в българската демократична система и през последните десетилетия са извършени няколко трансфера на власт между конкурентни партии. Страната продължава да се бори с политическата корупция и организираната престъпност. Докато медийният сектор остава плуралистичен, концентрацията на собственост е нарастващ проблем. Журналистите срещат заплахи или насилие по време на работата си. Етническите малцинства, особено ромите, срещат дискриминация. Въпреки недостига на финансиране и други пречки, представителите  на гражданското общество са активни и влиятелни.