Керванът, керванът…

Post Syndicated from original https://bivol.bg/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82.html

понеделник 3 януари 2022


Пред-, около- и следпразнично голяма част от нас показаха за пореден път, че сме народ, който силно люби и мрази и, ако не друго, в това можем да се мерим…