Tag Archives: БОЕЦ

След сигнали на БОЕЦ до ЕК 7 строители на Турски поток на прокурор да връщат европари

Post Syndicated from Николай Марченко original https://bivol.bg/7-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80.html

понеделник 11 януари 2021


Седем български строителни компании, докарали тежката си техника на площадките по трасето на газопровода „Турски поток 2“, са разследвани от Софийската градска прокуратура (СГП) и са длъжни да върнат 100%…

Газовият #GPGate EK даде на Гешев строителите на Турски поток, усвоили европари

Post Syndicated from Николай Марченко original https://bivol.bg/ek-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF.html

четвъртък 24 декември 2020


Европейската комисия (ЕК) е настояла за проверки и разследвания на редица проекти по оперативната програма „Конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката. Това е станало по сигнал на ГД „БОЕЦ“ пo разследвания на „Биволъ“ и BIRD.bg относно български строителни компании. Те са закупили техниката си с европари, като са я базирали на „Турски поток 2“ през октомври 2020 г. Компаниите са свързани както с ГЕРБ, така и по линия на съвместни поръчки със скандалното дружество GP Group от сагата #ДжиПиГейт.  Пред “Биволъ” адв. Камен Добрев от БОЕЦ бе категоричен, че това е само началото: предстои съд с ДНСК и разследване на OLAF (ОЛАФ). Според руския енергиен експерт Михаил Крутихин, засега властите в София са успели да “се измъкнат” от спазването на строгите правила на Третия енергиен пакет на ЕС чрез обявяване на газопровода за “разширение” на националното трасе.

Спонсор на ЦСКА, ДПС и ВМРО маскира с техника Турски поток

Европейската комисия e инициирала проверки и разследвания срещу компаниите, които са докарали новата си строителна техника на газопровода Турски поток 2 през октомври 2020 г. Това става ясно от писмо на генералния директор на Генерална дирекция „Енергетика“ към ЕК Маркус Бакес до Гражданско движение „България Обединена с Една Цел“ (ГД „БОЕЦ“).

В писмо от 9 ноември 2020 г. БОЕЦ информира ЕК за изграждането на газопровод в България, както и за участието на компании, закупили оборудване за строителни дейности с европейски средства в нарушение на европейските регламенти и договори.

А газопроводът е в пряко нарушение на европейските директиви и Третия енергиен пакет на ЕС. В заключение от БОЕЦ обобщават, че споменатите в писмото въпроси обхващат обществените поръчки, злоупотребата с европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF) и нарушения на законодателството в областта на енергетиката.

“БОЕЦ” и “Биволъ” на Турски поток (Снимка: “Биволъ”)

„Всички тези сигнали бяха внесени и до българските институции – единствените, които до момента не отговарят. Българската прокуратура – пълно мълчание“, коментира пред „Биволъ“ адв. Камен Добрев от Софийска адвокатска колегия, който членува в ГД „БОЕЦ“.

Както писа „Биволъ“ тази есен в серия от материали, става дума за едри строителни дружества, близки до ГЕРБ, БСП, ДПС и ВМРО, които са получавали мащабни държавни поръчки и са печелили проекти за европейско финансиране с цел закупуване на тежки машини. Същите компании са засечени като партньори и подизпълнители на G.P.Group JSC („Джи Пи Груп“), „Лукойл България“ и многобройните държавни дружества в енергийния и пътностроителния сектори.

Проверки и разследвания по 7 европроекта

В графата „Злоупотреби с европейските фондове“ шефът на енергийната дирекция на ЕК пише, че срещу съответните дружества, получили средства по оперативната програма „Конкурентоспособност“ има предприети процедури.

„Що се отнася до злоупотребите с европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF), бих желал да Ви информирам, че Европейската комисия е поискала информация от Управляващия орган в Министерството на икономиката на България, който отговаря за управлението на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 (OPIC)“, гласи писмото.

„Управляващият орган предостави информация, че след одити на българските власти е установил значителни нередности в проект BG16RFOP002-3.001-0252-C01″.

“В резултат на това, Управляващият орган е наложил 100% финансова корекция на този проект и на седем (7) други проекта от същата покана за представяне на предложения и от същото разследване“, пише директорът от ЕК.

Тежки машини по европроекти “строят” газопровода на “Газпром” (Снимка: “Булфото”)

Според ЕК за казуса вече би трябвало да е уведомен лично и офисът на главния прокурор Иван Гешев:

„Управляващият орган също е прехвърлил досиетата към националната прокуратура на България“.

Директорът на „Енергетика“ в ЕК споменава и поне три от компаниите, за които „Биволъ“ писа в серията от публикации за нарушенията по трасето на „Турски поток 2“. „Освен това, понастоящем Управляващият орган на OPIC също разследва нередностите в договора за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0155-С01 с бенефициент “НОВА СТРОЙ ТИЙМ” ЕООД. В момента тече процес на изпълнение“.

Сигналът на БОЕЦ, който включва и материалите на „Биволъ“, е послужил за разследване на една от компаниите, известна с дебелите си държавни поръчки в строителния бранш.

„Що се отнася до “Каро Трейдинг“ ООД — след Вашия сигнал за нередности Управляващият орган започна разследване и ще извърши проверки намясто на съответните проекти“.

Една от компаниите според ЕК обаче не е получила европейското финансиране, за което е кандидатствала.

„И накрая — по отношение на “Интерпром“, съответният договор за подкрепа от оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ е прекратен през 2019 г. и няма изплатени суми“, се посочва в писмото.

Неяснотите с обществените поръчки по проекта

 В графата „Обществени поръчки“ ЕК не е открила поне засега някакви сериозни нарушения. Формално погледнато, гласи писмото, публичната процедура за изграждане на газопровода завърши с подписването на договора с победителя в процедурата (обявлението за поръчката за този конкурс беше публикувано в TED на 26 декември 2018 г.),  за което има допълнителна информация на 6 март 2019 г., и обявление за възлагане на договор, публикувано на 23 октомври 2019 г. ЕК припомня, че договорът беше възложен и подписан с консорциум от компании Arcade – ABB S.P.A. (Италия) и Arcade Engineering and Construction Company (Саудитска Арабия).

Снимка: ГД “БОЕЦ”

„Най-общо казано, икономическите оператори (всяко физическо или юридическо лице, или група от такива лица), които предлагат изпълнението на строителство / доставка на продукти / предоставяне на услуги, решават — в рамките на условията и изискванията, наложени от възложителя / заявителят в договора — как да придобият всички материални и човешки ресурси, необходими за изпълнение на необходимите задачи“.

Според директора по енергетика в ЕС „съгласно закона за обществените поръчки, партньорите на икономическия оператор могат да бъдат под формата на подизпълнители (които до известна степен са регулирани от закона за обществените поръчки) или обикновени доставчици (които не са регулирани от закона за обществените поръчки изобщо)“.

„Следователно това, че дружеството, изпълняващо отделни дялове от поръчката, без да е обозначено като подизпълнител, не означава автоматично, че ситуацията е нередовна, от гледна точка на обществените поръчки“.

От ЕК признават, че „не сме наясно как гореспоменатият консорциум е решил да изпълни поръчката и дали са декларирали подизпълнители пред възлагащия орган“.

„В случай, че възлагащият орган е имал някакви специални изисквания за изпълнението на поръчката, тези изисквания е трябвало да бъдат посочени в тръжната документация и в договора. Изпълнението на договора, с някои изключения, не се обхваща от правилата за обществени поръчки“, пише в позицията на ЕК.

От Комисията изискват „възложителят“, тоест „Булгартрансгаз“ да е упражнявал своите задължения в качеството на такъв, който има право за контрол по изпълнението.

„Възложителят би трябвало да прецени дали е спазен сключеният договор с победителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка“, пише Маркус Бакес.

ЕК не знаела дали проектът е незаконен

В графата „Нарушения на европейското енергийно законодателство“ от Брюксел засега признават, че не са забранявали изпълнението на проекта, който има риск да бъде окончателно подведен под санкции от страна на САЩ наравно със „Северен поток 2“.

„Във връзка с твърдението, че проектът “Балкански поток“ нарушава Третия енергиен пакет, бих искал да отбележа, че Европейската комисия счита, че правилата на Третия пакет не са нарушени“.

Оттам припомнят, че „мрежовият кодекс за разпределение на капацитет определя механизъм, който изисква операторите на преносни системи да предлагат допълнителен капацитет на пазара въз основа на анализ на необвързващи заявки за търсене на пазара“.

„В случай, че има достатъчно обвързващо търсене за предлагания капацитет — т.е. потребителите на мрежата подписват договори за капацитет — операторът на преносна система е длъжен да реализира проекта“.

Според ЕК, “Булгартрансгаз”, който притежава и експлоатира газопреносната инфраструктура на България, към настоящия момент поне формално „спазва изискванията на Мрежовия кодекс“.

„Капацитетът беше предложен на пазара в края на 2018 г., началото на 2019 г. след одобрение на процедурата от българския регулаторен орган (КЕВР – бел. ред.). В резултат на този пазарен тест “Булгартрансгаз” взе окончателното инвестиционно решение за реализиране на проекта“, констатират от ЕК.

От Дирекцията „Енергетика“ признават още, че засега не могат да обявят газопровода за незаконен според нормите на ЕС.

„Дори ако целият предлаган капацитет би бил резервиран от една компания за период до 20 години, реализирането и изграждането на газопровода не би означавало автоматично нарушение на европейското енергийно законодателство“.

БОЕЦ съдят ДНСК заради отказ на информация

На 23 декември 2020 г. от  ГД „БОЕЦ“ информираха, че е насрочено съдебно заседание по иска им срещу Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

БОЕЦ, както и „Биволъ“ по-рано (на 13 ноември 2020 г.) са получили отказ от името на ръководството на ДНСК да бъде предоставена информацията за проверките по трасето на „Турски поток 2“ съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Формулировките в решенията за отказ и в двата случая са на базата на това, че информацията била „служебна“, а не „обществена“.

„Поискахме по ЗДОИ и информация от ДНСК за строителните разрешения и резултатите от извършените проверки по трасето на  строежа на „тръбата“ . Получихме на 03.12.2020 г.  пълен, необоснован и противозаконен ОТКАЗ  от ДНСК  да ни предоставят изисканата информация въпреки неотричаният надделяващ обществен интерес и БОЕЦ обжалвахме“, информират от „БОЕЦ“

Административният съд – Видин обаче е приел иска и е насрочил заседание по делото за януари 2021 г. „Със свое определение АС Видин насрочва делото за 28.01.2021 г. Това е изключително важен пробив. Ще спечелим това дело, ще осъдим ДНСК и ще получим исканата информация. И ще докажем, че освен корупционен, енергийно отровен, то този проект е и технически незаконен!“, гласи позицията на БОЕЦ.

Пред „Биволъ“ адв. Камен Добрев от БОЕЦ бе категоричен, че “пълното мълчание“ на ДНСК си е заслужавало да бъде обжалвано.

„Изискахме да ни предоставят информация за строителните разрешения и книжа за проекта „Турски поток.“ Наясно сме, че за една от станциите няма Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и няма строителни разрешения“.

„Обжалвахме мълчаливия отказ на ДНСК пред Административен съд Видин , където е образувано адм. д. 300/2020 , което е насрочено за 18.01.2020“, обобщи адв. Добрев.

По думите му, юридическият прочит на скандала с „Турски поток“ е също важен.“ „Изпратихме сигнал и до Американския конгрес, изисквайки тяхната позиция относно санкциите, които САЩ налагат. И, разбира се, сигналът до ЕК – откъдето получихме сега отговор за започнатите проверки и налагането на санкции на български дружества“, коментира Камен Добрев.

Той припомни, че гражданското сдружение е депозирало сигнал до ОЛАФ:

„Имаме отговор, че е сигналът е разпределен на съответната ресорна дирекция и по изложеното в него се работи“.

Същият сигнал е внесен и до офиса на Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши. „Знаете, че там, на място, видяхме тежка строителна техника, закупена по европрограми, за които „Биволъ“ и BIRD.bg установиха, че са за дружества, които нямат нищо общо с изграждането на Турски поток и не би следвало да напускат строителните обекти, които са различни от строежа на тръбопровода”, коментира юристът от БОЕЦ.

Адв. Камен Добрев (Снимка: БулФото)

Според него вниманието към казуса с „Турски поток 2“ означава, че НПО-тата и медиите успешно са дали „гласност на безобразията, отстоявайки като граждани своето право на достъп до информация и изисквайки отговори, сезирайки по компетентност всички възможни институции в страната и Европа за закононарушенията за предприемане на конкретни мерки“.

„Акциите на „Турски поток“ показаха как различни юридически юридически и физически лица – НПО, партии, медии заедно можем и занапред да си сътрудничим в подобни каузи. При тях едно гражданско сдружение – БОЕЦ, две медии – Биволъ и Булфото, две политически партии Да, България и Зелените, и десетки свободни и непримирими граждани, успяхме да накараме институциите да заработят“, категоричен бе Добрев.

Той смята, че „разследванията, които предстоят и заявеното спиране на финансирането на отделни български бенефициенти се дължи на нашите задружни усилия“.

Руски експерт: Проектът зависи от САЩ

„Изглежда, че формално те успяха да се измъкнат“. Такава оценка даде на властите в София и Будапеща световноизвестният газов експерт и съосновател на RusEnergy Михаил Крутихин в коментара си за „Биволъ“.

Михаил Крутихин, снимка: “Апостроф”

Според известния критик на енергийната политика на “Газпром”, формалното извеждане на “Турски поток 2” извън компетенциите на Третия енергиен пакет на ЕС, предприетото от София, където газопровода е обявен за „разширението“ на действащата транзитна мрежа, засега е проработил за пред Брюксел.

По думите му към настоящия момент е сложно да се правят прогнози дали ЕК или Вашингтон биха могли да спрат реализацията или пускането на газопровода през 2021 г.

Според него с това писмо до „БОЕЦ“ Еврокомисията стриктно се придържа към „законодателството на ЕС“.

„ЕК прави всичко според европейските закони. Засега става дума само за трасе във вътрешността на България, затова не се виждат нарушения“.

„Но мисля, че такива биха могли да бъдат забелязани, когато ще стане дума за трасе, което преминава през няколко граници на страни-членки на ЕС“, предположи Михаил Крутихин.

“Тогава обаче ще трябва да се докаже, че това е единна газопреносна инфраструктура“.

И в момента, смята експертът, „всичко зависи от американците“, които ще трябва да започнат прилагането на санкциите през идната година срещу „Северен поток 2“ и „Турски поток 2“.

Крутихин обръща вниманието на факта, че в американския санкционен законодателен пакет за двата газопровода не се споменават сухопътните отсечки.

Партньори на GP Group оскъпиха Турски поток до €1,7 млрд.

„Вижте американския закон за санкциите. Там се виждат само морските участъци. Там става дума само за полагането на тръбите в открито море”.

“А също така за корабите, които слагат тръбите на морско дъно“, обясни енергийният анализатор.

Според него това би могло да обясни и факта, че белгийската дъщерна компания на американската Solar Turbines (Caterpillar) е успяла да достави турбините за трите компресорни станции за „Турски поток 2“ в България.

“Биволъ” изпрати запитване за коментар към Министерството на икономиката и до кабинета на ресорния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев, но не успя да получи оперативен отговор на поставените въпроси.

Службите с коронен номер – разпити заради изразено мнение

Post Syndicated from Вилдан Байрямова original https://bivol.bg/corona-dictatorship.html

понеделник 30 март 2020


Приехме извънредното положение с всичките му ограничения и се подчинихме безусловно в името на здравето и живота.
Приемаме всекидневните дози паника, с които ни облъчват от щаба, правителството и неговият лидер, както и репортери с микрофони. Примиряваме се с всичко и се страхуваме повече от всякога – за здравето и живота. Преглътнахме, че сега „не е моментът да си говорим за демокрация“, както увери пред БНР финансовият министър Владислав Горанов. Съгласихме се, че строгите мерки са свързани с това „да създадем предпоставка за не добро разпространение на коронавируса, а не да създаваме ограничения“. И се затворихме по къщите. Онова за маргиналите и етимологичното тълкувание влезе в графата „политически фолклор“.

Забравихме и за къщата в Барселона, за побоя над журналиста Слави Ангелов, за водопровода на Перник, за екоминистъра Нено Димов, поставен „под карантина“ в ареста. Главният прокурор Иван Гешев удобно изпадна в амнезия и тръгна да иска „почти военно положение“. И както върви, като нищо ще си го получи, а ние ще се подчиним. Пък и никой не пита – извънредните брифинги са строго тематични, резултатът им ви е известен.

Зад завесите на извънредното положение

Там върви една мрачна драматургия от типа театър на абсурда. Най-преследваният и подслушван следовател в републиката Бойко Атанасов бе привикан в Инспектората към ВКП да даде обяснения. На 25 март той трябваше да каже защо е участвал в предаване на тв Евроком на 19 февруари, както и защо миналата година през юли е пратил до Окръжния съд на Ню Йорк лична декларация в подкрепа на иска на банкера Цветан Василев „по Глобалния акт „Магнитски“. С присъствието и с думите си в телевизионното студио Бойко Атанасов е погазил кодекса за етичното поведение на българските магистрати и с това си действие е накърнил престижа на съдебната власт, става ясно от „поканата“ да се яви на живо пред прокурора Емил Иванов.

Авторите на сигнала по втория драматургичен сюжет обаче са се объркали – личната декларация на Атанасов не е за готовността му да свидетелства по акта „Магнитски“, а по закона RICO, по който един от обвиняемите се казва Делян Пеевски. Въпросният сигнал е подаден от безименен творец от в.“Монитор“, издател на който е корпулентният депутат от ДПС. Че как няма да се задейства прокуратурата в такъв случай. Документа, по силата на който следователят трябваше да се яви за обяснения пред прокурора, той публикува в страницата си във Фейсбук с многозначителния анонс „Ще става забавно“.

А утре Атанасов трябва да предаде писмените си обяснения на същия прокурор – и това след опознавателната разходка в условията на карантината. Обвинителят го е информирал, че всъщност сигналите са два и са приобщени. Вторият бил от Звездомира Мастагаркова от агенция ПИК, знаете за този официоз. Атанасов не е получил копие от въпросната книжнина, нито разговорът е бил записан или протоколиран и така на практика той е нямало под какво да се подпише. А само две седмици преди това пак е давал обяснения по друга преписка срещу него, но там прокурор Стелиана Кожухарова е изписала 10 страници и той се е подписал.

По време на последната среща за обяснения Атанасов е бил питан кои са хората или фирмите по делото RICO в Ню Йорк, какво точно пише в личната му декларация по него, кой му е помогнал да я напише. А прокурор Емил Иванов му прочел какво пише в „Монитор“. Сега следователят очаква срещу него да бъде образувано дисциплинарно производство, за да му попречат да свидетелства в американския съд, а и да бъдат осветени другите участници в процеса. Натискът очевидно се планира да бъде тотален – върху всички, щом е наличен такъв интерес, допуска Атанасов. А уж прокуратурата замрази всякакви подобни инициативи и активности заради пандемията. Съдилищата не работят, парламентът също, но последният по-добре да не се напъва, защото продукцията му е отчайваща. Няма друг такъв парламент.

И журналисти на кладата

През изтеклата седмица стана ясно, че целият екип на предаването „Делници“ по Евроком с водещ Николай Колев са привикани да дават обяснения…защо са били на работа. И защо в студиото е дадена трибуна на наистина спорния политик Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане, известен още като Костя Копейкин, втораченият в евразийското бъдеще на България. Николай Колев каза в ефир, че и тонрежисьорите, просто целият екип от апаратната, също е принуден да се обяснява за същото. След връчени призовки, но това, според МВР, било част от процедурата.

От коя? От тази, която трябва да запуши свободата на словото, да превърне медиите в ехо на управляващите и в сватбарски уредби на прессъобщенията им? Или от другата – онази, след която неудобните медии изчезват и се установява новговорът на властта, и всички го повтарят като чипирани в главите?

Фактът, че срещу Николай Колев и екипа му няма повдигнати обвинения, не е успокоителен. Напротив, той е сигнал, че всичко се следи под лупа, че съгледвачи на заплата дебнат кой къде какво пише и говори. Било по телевизия и радио, било в социалните мрежи. И ако в българския Фейсбук има някакви абсурдни стандарти на общността, то сегашната власт има собствени и тя не допуска мнения анти, и задейства всичките си задкулисни лостове да ги притисне и елиминира.

А, впрочем, намери се кой да извие глас, че в сегашната пандемия ще погинат мърцина и медии – вип-пациентът в СофияМед и собственик на Нова телевизия Кирил Домусчиев. Там, както е известно, мнения анти няма как да пробият, селекцията на журналисти, събеседници и новини е прецизирана според неговите интереси и щения. Обаче трябват пари и се налага правителството да извади рога на изобилието. Другите нека пищят за свободата на словото и хората на изкуството да се молят като пред икона за подкрепа и милостиня.

Блокаж за вечните неудобни

Лидерът на Сдружение БОЕЦ Георги Георгиев алармира, че профилът му за пореден път е блокиран за 30 дни. Защото: „Докладвани са постове за БарселонаГейт и материал, разобличаващ фалшивите и неадекватни “мерки” на управляващата ни мафия за “подкрепа” на бизнеса. В условията на криза и извънредно положение, Борисов и бандата му въвеждат мракобесни законодателни промени, с които погазват човешките свободи и права на гражданите! Следене, подслушване, репресии и ограничаване на свободата на словото, това са характеристиките на всяка диктатура! БОЕЦ сезирахме ЕК и Лаура Кьовеши за промените в Наказателния кодекс и други закони, които превръщат гражданите в престъпници и дават право на мафията и нейните институции-бухалки без съдебна санкция да следят нашите трафични данни, кой къде ходи, къде се намира и с кого разговаря по мобилния си телефон. Промените са така формулирани, че да останат да действат и след кризата. Мафията използва страховете и притесненията на хората, за да налага своята диктатура и да закрепи прогнилата си власт“. Няма боец – няма диктатура.

Политици на прицел

Прокуратурата явно работи с ексцентричен подход и вместо Гешев да изпълни заклинанията си, че щял да преследва и разследва всеки, забъркал се в корупционен скандал, независимо колко нависоко е във властта, се обостри пак телевизионно. Днес на разпит трябва да се яви и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов – той живее във Варна и трябва да пропътува 450 километра до столицата в условията на извънредното положение, наложено с цел ограничаване на заразната вълна. Очаква се да му бъде предявено обвинение и евентуално да бъде задържан. Очаква се и протестна акция на активистите – във време на забрани за струпване на много хора на едно място. Поне това става ясно от профилите му във Фейсбук.

На 13 март бе обявено извънредното положение у нас, същия ден той даде интервюто си в предаването „Делници“ на Евроком с водещ Николай Колев. Костадинов се възползва от студиото и отприщи словесната си лавина, сякаш бе не събеседник, а оратор на предизборен митинг и все едно масите мигом трябваше да го последват. Пък водещият едва се вреждаше да зададе въпросите си. И доста непосилно беше за слушане и гледане, но така е в случаите на облъчване с неконтролируем нарцисизъм. Съвсем друг е въпросът за последователите на такъв лидер, там е друга патология, но пък има свобода на избора и всеки може да е болен, щом иска – демокрация е.

И ценностите й се ползват по предназначение: „На 14 март в София се проведе Народно събрание на граждани и представители на обществени организация от цяла България. На него се прие Декларация за независимост на българския народ, с която т.нар. “българско правителство” се обяви за свалено. Веднага щом се прекрати извънредното положение в страната ще предприемем следващите действия за премахване на престъпния режим!“, е написал в единия от профилите си Костадинов. Ние още не сме свидетели на „сваленото правителство“, макар да е обявено вече. Вероятно това е поводът на службите да го привикат на изповед, но как ще обуздават логореята му, си е техен проблем. Щом това им е приоритет.

И очевидно с това се занимават – лидерът на столичната структура на Възраждане Николай Дренчев е бил посетен в събота, за да му се връчи призовка да се яви на разпит в ГДБОП за разпит. Онова, което там имат като основание, е статус във Фейсбук, става ясно от личния му профил. Няма да го цитираме.

Проблемът е правен и става дума за правата ни – онези, които Европейската конвенция за правата на човека ни гарантира. И които правосъдният ни министър иска да блокира /дерогира/ с писмо до генералния секретар на Съвета на Европа.

Къде е писмото, министър Кирилов?

В сайта на ведомството го няма, не ровете. Парламентът не беше уведомен, нямаше и обсъждане в комисия или в зала. Чухме за него в интервю по телевизия! Да сте чули за реакция на депутатите, и ние не сме. Само БСП опита, но без успех. Явно извънредното положение дава благодатна почва за развихряне на институционална самодейност, вместо за самобичуване. Няма такъв жанр.

Иначе до редакциите бе пуснато прессъобщение, според което „Нотификацията до Генералния секретар на Съвета на Европа не отнема на никого правото на жалба до ЕСПЧ“. И още: „Народното събрание прие Закон за извънредното положение, тоест държавата дерогира фактически от някои разпоредби на Конвенцията. Сега държавата трябва да изпълни международното си задължение по Конвенцията /чл. 15, ал. 3/ и да информира Генералния секретар на Съвета на Европа за това ограничаване на правата… България ще изпрати на Съвета на Европа текста на закона с обяснение какво налага неговото приемане и ще посочи срока на действие на ограниченията, конкретно правото на придвижване, правото на сдружаване /има забрана за събиране на хора на едно място/“, се казва в съобщението.
Посочваше се още, че „министърът на правосъдието е изпратил писмо до МВнР в подобен смисъл, като се очаква вземане на политическо решение в тази връзка“. Няма такова решение.

И други коронни номера

Сега разбрахте ли защо законът за електронните съобщения беше променен по спешност, а е възможна скоростна редакция и на този за СРС-тата? И защо полицията получи завинаги безконтролен достъп до всички телефони? Ченгетата вече могат абсолютно безконтролно да искат и получават справки от мобилните оператори за локацията на всекиго, кой къде ходи, с кого и какво говори. Това става ясно от публикувания в Държавен вестник Закон за мерките и действията по време на извънредно положение. А преди беше нужно разрешение от съда, който в момента е аут в карантината. И преди извънредната ера подобни справки бяха възможни само за тежки престъпления, за които се полагат над 5 години затвор. Сега всички нас Биг брадър ни следва и гледа.


Харесва ли ви статията? Почерпете автора Вилдан Байрамова и гарантирайте така нейната авторска мотивация, нашата редакционна независимост и Вашето читателско право на честна и обективна журналистика. Всички суми дарени специално за нея чрез този бутон ще ѝ бъдат изплатени от редакцията.

Почерпете Вилдан и гарантирайте така нейната авторска мотивация, нашата редакционна независимост и Вашето читателско право на честна и обективна журналистика. Всички суми дарени конкретно за нея чрез този формуляр ще ѝ бъдат изплатени от редакцията. Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.Възможности за плащане

Информация за Вас
Информация за банковата карта


Плащането е защитено със SSL криптиране


Обща сума:


5.00€

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.
Вярвате ли, че липсата на съдебен контрол няма да отвърже полицейски произвол и че разговорите ви са само между вас и отсрещния? И че утре няма да ви привикат да се обяснявате за статус в социалната мрежа? Или че извънредните рестрикции няма да се имплантират в поведението на властите и подчинените и после, след финала на „домашния арест“ ? Не е за вярване. Никак.

Документи: Врътките на Кметството, Областна управа и ВиК за кризата с водата в Перник

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/vik-pernik-radomir-2.html

петък 17 януари 2020


ВиК предупреждава местната власт и областния управител, че трябва да се въведе режим на водата за Перник още в началото на октомври. В предизборния период алармата е игнорирана. Два дни след изборите, на 6 ноември, кметството нарежда на ВиК да спре подаването на вода за Радомир. Тогава обаче ВиК игнорира нареждането. Отклонението за Радомир е спряно чак на 29 ноември.

Тези данни не са от делото срещу бившия министър на екологията Нено Димов, а от отговори получени на запитване по ЗДОИ от ГД-Боец, предоставено на Биволъ. Сдружението иска да му бъде предоставена цялата налична кореспонденция относно водния режим. Преписката по ЗДОИ може да бъде свалена тук.

От документите става ясно, че институциите и ВиК са шиканирали през октомври и ноември, когато координираните и разумни действия са можели да ограничат изтичането на питейната вода от яз. Студена и да смекчат настъпващата криза.

ВиК до Кмета 07 октомври 2019: Задава се режим!

На 7 октомври 2019 шефът на ВиК инж. Витанов изпраща писмо до Общински съвет Перник, Кмета на Перник Ваня Церовска (ГЕРБ) и председателя на Асоциацията по ВиК Ирена Соколова, тогавашният областен управител от ГЕРБ. Писмото е придружено с разчети за водоползване и баланс на водата в яз. Студена. В него се казва, че е възможно да се въведе режим при сух сезон.

Писмото на Витанов до кмета и областната на Перник от 07.11.2019

На писмото има резолюция датирана от 10.10.2019, която неясно защо е замазана. Тази конспиративност не отменя факта, че три седмици преди местните избори на 27 октомври и местната власт от ГЕРБ, и областния от ГЕРБ са знаели, че се задава проблем.

Според показанията на Иван Витанов по делото за задържането на бившия министър Нено Димов, разпространени от прокуратурата, той е бил привикан на среща седмица след като е изпратил писмото. На нея областната управителка и представител на кметството са изразили недоволство от предложения режим и несъгласие с него. По това време предизборната кампания е в разгара си.

Из показанията на шефа на ВиК Иван Витанов.

Става ясно също, че нито община Перник, нито общинския съвет са реагирали на алармата за спадащия язовир. Следващата среща на ВиК, Община и Областна управа се случва чак на 30 октомври, три дни след първия тур на изборите. За нея се разбира от писмо на Ирена Соколова до ВиК от 07.11.2019 предоставено по ЗДОИ на ГД-Боец.

В крайна сметка Кметството на Перник поисква режим на 06 ноември, три дни след втория тур на изборите и цял месец след първото писмо на шефа на ВиК, в което се сигнализира за проблема с водата.

Кметът до ВиК 06 ноември 2019: Спрете водата за Радомир и дайте график за режим

С писмо от 6 ноември 2019 изпълняващата длъжността Кмет на Перник Севзелина Ковачева изпраща писмо до ВиК с копие до Областния управител, в което се нарежда незабавно да се спре подаването на вода за гр. Радомир от водоизточник “Врелото” и да се предложи график за режим на водата от 15.11.2019.

Кметът на Перник иска да се спре веднага подаването на вода за Радомир и изготвяне на график за режим.

За “Врелото” обществеността научи от областната управителка Ирена Соколова чак на 29 ноември. Кой знае защо тя го обяви за незаконно водохващане, за което била сезирала прокуратурата. На 30 ноември Биволъ публикува разследване, от което става съвсем ясно, че вода от “Врелото” от години се подава към попмена станция “Крапец” и оттам към Радомир.  Става дума за 250 000 кубически метра месечно, които МОСВ разрешава да се подават само при авариен режим. Но изглежда са подавани постоянно и то от години.

ВиК не спира водата за Радомир

Тук обаче Иван Витанов игнорира нареждането на кметството и не спира помпите и подаването на вода към Радомир. То продължава до края на месеца и това се вижда по данните за дебита на водата, постъпваща в язовир “Студена” – 30 до 50 литра в секунда чак до края на ноември.

На 29 ноември от МОСВ идва инспекция. Според показанията на друг свидетел по делото на Нено Димов – Мая Дряновска, тогава е  установено, че чрез помпена станция “Крапец” е отклонявана вода към Радомир.

Чак на 29 ноември е установено отклоняването на вода от “Врелото”.

В същия ден са отчетени вече не 40, а 400 литра в секунда приток към яз. Студена. Единственото логично обяснение на този феномен е, че след проверката ПС “Крапец” е спряла да изпомпва водата за Перник към Радомир.

Биволъ публикува разследването си за случая в ранните часове на 30 ноември (виж “Как Радомир “изпи” водата на Перник“). Всички факти изложени в него бяха напълно потвърдени от съобщение на МОСВ по-късно в същия ден.

След това с т.нар. “незаконно отклонение” от “Врелото” се зае прокуратурата. Тя може лесно да установи дали от ПС “Крапец” е подавана вода само при авариен режим или постоянно, както и какви количества са подадени през годините и месеците преди кризата.

До момента обаче резултати по това разследване няма. Забележително е, че Иван Витанов изобщо не е питан за ПС “Крапец” в разпита по досъдебното производство за безстопанственост, което прерастна в обвинения срещу Нено Димов.

В резултат от тези данни възникват поне два важни въпроса:

  • Защо предишната кметица на Перник, както и бившата областна управителка, и двете от ГЕРБ, цял месец “предизборно” са игнорирали сигнала от ВиК за необходимост от воден режим?
  • Защо не се търси отговорност от шефа на ВиК, който три седмици не е изпълнил нареждането на кмета да спре помпите за Радомир?

Не е нужна особена експертиза, за да се оценят щетите от тези шиканирания на местната власт, областния и ВиК, които заслужават поне толкова внимание от правоохранителните органи, колкото и щетите от подаването на вода за промишлени нужди от яз. Студена за “Стомана” и “ТЕЦ-Република”. Впрочем, от документите става ясно също, че забрана за ползване на вода за промишлени нужди не е искана нито от кметството, нито от областната управа.

Полетни данни: Депутатът Пеевски прекарва работното си време в Дубай

Post Syndicated from Биволъ original https://bivol.bg/peevski-dubai.html

вторник 7 май 2019


peevski