Tag Archives: голф

ЕС: Програма за култура 2018

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/23/agenda_culture/

Комисията представя  нова програма за култура.

Оказва се, че за младите европейци културните индустрии са значим вход към пазара на труда – и по-специално в България, Латвия, Румъния, Кипър,  Португалия, Естония
и Испания  по-висок дял  са заети в културата, отколкото в икономиката като цяло. Това е споменаването на България в програмата, иначе се говори за синергии, холистичен подход, трансформативен характер на културата и за Западните Балкани.

Digital  и производни  на думата се срещат 25 пъти в текста, но културно наследство – 35 пъти, има и културен туризъм, кино,  справедливи авторски възнаграждения,   не са стигнали обаче до най-българския специалитет  – да приоритизират комбинация {креативни + рекреативни} индустрии и голф.

 

 

Съд на ЕС: ЕК/България: защитени зони

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2016/03/17/141-14/

В Официален вестник на ЕС
Решение на Съда (трети състав) от 14 януари 2016 г. — Европейска комисия/Република България
(Дело C-141/14)
((Неизпълнение на задължения от държава членка – Директива 2009/147/ЕО – Опазване на дивите птици – Специални защитени зони „Калиакра“ и „Белите скали“ – Директива 92/43/ЕИО – Защита на естествените местообитания и на дивите видове – Територия от значение за Общността „Комплекс Калиакра“ – Директива 2011/92/ЕС – Оценка на въздействието на някои проекти върху околната среда – Действие на защитния режим във времето – Влошаване на състоянието на естествените местообитания на видовете и обезпокояване на видовете – Вятърна енергия – Туризъм))
(2016/C 098/04)
Език на производството: български
Страни
Ищец: Европейска комисия (представители: E. White, C. Hermes и П. Михайлова)
Ответник: Република България (представители: Е. Петранова и Д. Драмбозова)
Диспозитив
Като

не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места в специалната защитена зона в района на Калиакра, Република България не е класифицирала като специална защитена зона най-подходящите по брой и площ територии с оглед на опазването, от една страна, на биологичните видове по приложение I към Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици, и от друга страна, на редовно срещащите се мигриращи видове, които не са включени в приложение I, в сухоземната и морската географска зона, в която се прилага тази директива, и по този начин тази държава членка не е изпълнила задълженията си по член 4, параграфи 1 и 2 от посочената директива,
е одобрила проектите „АЕС Гeo Eнeрджи“, „Дисиб“ и „Лонгман инвестмънт“ на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона, Република България не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 4 от Директива 2009/147,
е одобрила проектите „Калиакра уинд пауър“, „ЕВН Енертраг Каварна“ и „Вертикал — Петков и сие“, както и проекта „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ съответно на територията на специалната защитена зона в района на Калиакра и специалната защитена зона в района на Белите скали, Република България не е изпълнила задълженията си по член 6, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна,

от една страна, не е оценила правилно кумулативния ефект на проектите „Уиндтех“, „Брестиом“, „Еко Енерджи“ и „Лонгман инвестмънт“ на територията на орнитологично важното място в района на Калиакра, която не е била, а е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона, и от друга страна, въпреки това е разрешила осъществяването на проекта „Лонгман инвестмънт“, Република България не е изпълнила съответно задълженията си, от една страна, по член 4, параграфи 2 и 3 от Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и точка 1, буква б) от приложение III към нея, и от друга страна, по член 2, параграф 1 от тази директива.
Отхвърля иска в останалата му част.
Осъжда Република България да заплати съдебните разноски.
*
Някои имена не са непознати –  Трейшън клифс голф енд спа резорт  участва  в онези заменки на Станишев,    по-късно премиерът Борисов  откри голф игрището,  а сега се говори и за държавна помощ
 Уточняваме правилата, по които ще се развива проекта, след което те ще бъдат одобрени от генерална дирекция “Конкурентоспособност” на Европейската комисия, тъй като дейността представлява държавна помощ и трябва да са ясни правилата, по които това ще става”, обясни  Ангелкова.
 
 Filed under: EU Law Tagged: съд на ес

Лошите на пътя

Post Syndicated from Боян Юруков original http://feedproxy.google.com/~r/yurukov-blog/~3/1fIB9kjcjoQ/

Намирам за странна тезата, че проблемите по пътищата ни се дължат на 2-3ма, които карат като луди, а не на повечето от останалите, които нарушават „леко“ правилата, защото „какво толкова“, „всички го правят“ и „аз съм опитен и с хубава кола, така че може“. Чуха се определения, че ония са генетични грешки, гниди, убийци, както и призиви за смърно наказание. Още по-непонятна ми е идеята, че трябва да ги подложим на публичен линч, вместо да натискаме да се прилага законът както трябва.
България има почти двойно повече смъртни случаи по пътищата на глава от населението отколкото повечето европейски държави. Това до известна степен се дължи на лошите пътища и старите коли, но най-вече на непредпазливото каране на голяма част от участниците в движението.
Пребивайки двама хулигани публично няма да възпре другите такива, но ще измести вината на всички останали, които „леко“ превишават скоростта, изпреварват на завои, паркират на стопове и карат с изгладени гуми. „Ето, наказахме виновния.“ Ситуацията е аналогична на тази с държавните вземания – искаме да накажем шепата хора укрили данъци от по няколко сотитин хиляди, докато в същото време най-големият проблем на държавата са стотиците хиляди укрили по няколко стотин лева.

Наистина, никой не е казал буквално, че проблемите по пътищата се дължат на 2-3ма, но всички се държим така. Отприщихме общественото недоволство към хаоса по пътищата и го изляхме върху тия двамата хулигани. Дали са нарушили закона – несъмнено. Дали трябва да влязат в затвора – може би. Пускат се често такива клипове и снимки с възгласи къде е държавата и защо тия не са още в затвора. Това си е точно линч, а линчът цели наказване на изкупителни жертви като пример за всички останали.
Работата е, че всички останали сме ние. Мърморим когато законът се прилага (вдигат ни колата като сме паркирали неправилно, глобавят ни за гладки гуми и колани), защото разбираш ли – „ние ли сме най-големия проблем на пътя“, а „ония с белите джипове не ги ловят“. Не искаме законът да работи за всички, защото така трябва да глобят и нас. Искаме да накажем публично няколкото брутални идиоти, за да се чувстваме по-добре за собствените си прегрешения.
В същото време никой не смята за проблем, че останалите от скорошните клипове са нарушили също правилата за движение, макар в много по-малка степен. Всъщност малко обърнаха внимание или дори знаеха, че това е нарушение. От записа с мотористите се вижда ясно, че изпреварват неправилно и карат с превишена скорост. Като го посочих, ме обвиниха, че защитавам ония с голфа и че непрекъснатата линия не важала за мотори.
Извадка от мнение, което пуснах във Facebook.


Четвъртък, 18 Септември 2014

Post Syndicated from georgi original http://georgi.unixsol.org/diary/archive.php/2014-09-18

70 км за 7 часа. Не звучи като епично каране. То и не беше де. Поне
40% беше бутане и носене на колелото. Друг път ако има такъв културен
живот – аз няма да се записвам /вероятно утре ще размисля…/.
С добро темпо тръгнах за Железница (през Бистрица по пътя) и след
като стигнах до края на селото се върнах в началото на изкушаващата
отбивка с табела “Черни Връх, хижа Алеко”.
Викам си – к`во толкова, ще го помъча час-два, пък и не е лошо човек
да се качи на Черни Връх. До отбивката и мотаенето из селото бях
минал само 29 км. за някакви си час и 40 мин с добро темпо, така че
сила – бол.
Първият километър нагоре се кара, аз карах до там където е отбивката
за Обиколната алея (и трасето за Витоша 100), че дори и малко след
това. Гледам пред мен една гора и един стръмен път нагоре, мисля си
“я да взема да се върна да тествам трасето на обиколката” ама
нали съм си прост, почудих се малко пък отново хванах пътя за Черни Връх.
Хайде след това бутай из гората, бутай по баира, бутай през морените
и изровената пътека, гази из блатата, карай малко и така девет километра
и половина за три часа докато го докарам на връх Черни Връх. Естествено
там беше мъгла навсякъде, едва се вижда на 50 метра – демек, гледки никакви.
Хареса ми метео станцията с голф топката отгоре. Изглежда доста футуристично.
Пуснах по чакъления път, като разбира се обърках посоката на едно място
та трябваше да се връщам и хем бавно се движа (от страх да не счупя
нещо по техниката), хем пак останах без ръце едва пускайки с 15-20 км/ч.
Бах тия чакъли и камъняци (и студ!)…
От там хижа Алеко за малко подкрепа и фиууу надолу по пътя, за почивка
и изчистване на главата.