Tag Archives: Десислава Танева

Част 2: “Зет” на кмета на Котел усвоява евросубсидии след като е санкциониран за нередности

Post Syndicated from Димитър Стоянов original https://bivol.bg/gerbonomics-kotel-2.html

петък 25 септември 2020


Георги Нуков, който живее на семейни начала с дъщерята на Коста Каранашев, печели европейски проекти и усвоява субсидии през фирмата си “Мелиса 78”, въпреки че е санкциониран като земеделски производител през 2018 г. Информацията за санкциите е потвърдена от ДФЗ. Фирмата на “зетя” се урежда с европари по съмнителен начин и върти имотни сделки с дружества, свързани с общината и министър Танева – показва разследването на Биволъ.

Както разказахме в началото на септември, от Държавен фонд „Земеделие“ са констатирали измама с евро средства, свързана със семейство Каранашев и по-конкретно с Коста Каранашев – баща на децата на агроминистъра Десислава Танева и кмет на община Котел. Това се случва през 2013 година.  Обвинение е повдигнато само на Мирослав Тодоров Дончев, заподозрян от експертите на ДФЗ, че е подставено лице на Каранашев. Разследването се води за престъпление по чл. 248 а ал. 2 от НК и преминава през всички фази. Въпросният текст в гласи, че онзи, който представи неверни сведения, за да бъдат получени средства от еврофондове, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева. Съдът обаче заменя наказателната отговорност с административно наказателна и налага на Мирослав Тодоров Дончев глоба в размер на 1000 лв. Според данните изтекли в НАПЛийкс, към 2010 г. Дончев е бил осигуряван от „Напоителни системи“, в качеството на техен служител. Коста Каранашев пък на два пъти е управител на „Напоителни системи“ – Сливен. Първия път в периода от 2009-та до 2013 г. и после за кратко през 2015 г.

Гербономика на малкия град – роднини, свързани лица и източване на еврофондове

Така във времето, когато Мирослав Дончев е служител на „Напоителни системи“, а Каранашев управлява дружеството, служителя е разследван, като “прокси” на директора. Макар и санкциониран за злоупотреба с европейски средства, Дончев започва работа в Община Котел. По една случайност това става след като Каранашев става кмет.

Санкции и за “зетя”

Оказва се обаче, че ДФЗ налага санкции не само покрай дейността на Коста Каранашев, но и покрай тези на неговия проектозет. Връзката между Зоя Каранашева и Георги Костов Нуков е безспорна и потвърдена от самия Коста Караншев. Кметът отрече двамата да живеят на семейни начала, но според запознати връзката между младите хора е в много напреднала фаза.

Нуков е едноличен собственик на Мелиса 78 ЕООД,  регистрирана в гр. Котел. Той е родом от Речица – предградие на Сливен. Мъжът е регистриран земеделски производител от април 2015 г. В отговор до Биволъ  ДФЗ съобщава, че за въпросната година той е усвоил под 3000 лв. в следващата 2016 г. сумата нараства до около 13 000 лв. през 2017 – 14 400 лв. През 2018 г. Нуков обаче е санкциониран. Вероятно това се е случило след упражнен дистанционен контрол през сателит. Констатирано е, че не е обработвал заявените за подпомагане площи. В момента, в който Нуков има забрана да усвоява субсидии, той регистрира юридическото лице “Мелиса 78” ЕООД. За същата 2018 г., в която мъжът е санкциониран, като земеделски производител, фирмата му усвоява на 55 000 лв., а за следващата над 57 000 лв. “Мелиса 78” заявява и 14 – 17 говеда за периода.

Хиляди декари земя от МЗХ за “зетя” и техника от еврофондовете

Като земеделски производител Нуков не е заявявал за субсидии животни. “Мелиса 78” е съвсем млад компания, но това не е препятствие да вземе хиляди декари земи под аренда от Министерството на земеделието, храните и горите, както и от Община Котел от 2018 г. насам. Земите са в района на Котел, Нейково, Жеравна и Медвен.

Освен това местната инициативна група (МИГ) Котел, Сунгурларе, Върбица решава, че може да финансира кметския проектозет с пари за земеделска техника – над 82 000 лв. Решението на МИГ Котел, Сунгурларе, Върбица е  обжалвано от “МП Ленд ” ЕООД пред съда. Към момента административният съд в Сливен се е произнесъл в полза на МИГ-а, но предстои решението на ВАС. От протоколите става ясно, че МИГ-а са постъпили 8 заявления. Основно се кандидатства за закупуване на трактори и друга земеделска техника. И от тези 8 заявления в МИГ „Котел“ са избрали две – „Мелиса 78” ЕООД на “зетя” и земеделския производител Х. Д. М. Въпросният земеделски производител е Хатче Джелилова Мустафова – майка на кмета на Соколарци – Мустафа Джелилов Мустафов. Факт, който самият Мустафов потвърди. Той също е излъчен от ГЕРБ, като Коста Каранашев и според запознати има съществени заслуги за изборната победа на партията в община Котел.

Кметът Мустафов участва и в управата на общинския футболен клуб, заедно с директора на музея “Захари Стоянов”, за когото ви разказахме в първата част на това разследване. Управителят и собственик в “МП Ленд ” ЕООД – Мартин Марчев разказа, че при приема неговата фирма е била с най-много събрани точки, но впоследствие нещата се променили. Първоначално мярката, по която са кандидатствали, не е изисквала становище за ОВОС което в случая се издава от РИОСВ Бургас. Той изрази вътрешна убеденост, че всички проекти които са подавани пред МИГ-а са типови, а в района на Сливен и Ямбол масово се e ползвала една консултантска фирма, която работела успешно. Според него нито една от фирмите не е представила изрично становище от РИОСВ. Това се оказало проблем. Именно поради тази липса техният проект не бил финансиран от МИГ-а.

„Имам дълбоки съмнения, че фирмите които са спечелили финансиране и конкретно “Мелиса 78” на много по-късен етап от датата на заявяване и входиране е предоставила такова изрично становище, издадено от РИОСВ Бургас.“ подозира Марчев.

Пред Биволъ земеделецът изрази мнение, че в Котел и региона е публична тайна, че Каранашев е силния човек и ръководството на МИГ-а се съобразява с него и желанията му, макар формално той да няма отношение към дейността на инициативната група. Марчев сподели още и впечатлението си, че финансиране от МИГ-а се печелили редовно от свързани с Каранашев лица. След първия прием останали средства и на втория те били разпределени отново между фирми свързани с Каранашев.

Когато потърсихме становище от Петя Шиварова, изпълнителен директор на „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе, Върбица, тя побърза да обяви, че “Мелиса 78” все още няма сключен договор, въпреки че има одобрен проект. От ДФЗ в отговор няколко дни по-късно ни отговориха, че е сключен тристранен договор № BG06RDNP001-19.063-0002-C01 от 14.07.2020 г. между ДФ „Земеделие“, Местна инициативна група „Котел, Сунгурларе и Върбица“ и „Мелиса 78“ ЕООД. От Фонда обясниха, че забавянето не е поради някакви съмнения, а защото администрацията е претрупана. Проектите на МИГ-овете, които подлежат на окончателна оценка за допустимост и се разглеждат от оперативните отдели “Договориране по частни мерки” и “Договориране по публични мерки”, към настоящия момент са над 220 броя.

Когато попитахме директора на МИГ-а за делото в сливенския Административен съд срещу проведената процедура, Шиварова заяви, че не знае за такова. „Не се води дело, за първи път го чуваме това, направо ме „шокирвате“ честно да ви кажа!“ Впоследствие ни беше обяснено, че не разбираме от дейността на МИГ-а и че процедурата е била обжалвана и от “МП ленд” и от “Мелиса 78”, но ДФЗ се било произнесло в полза на проведената процедура. Ще оставим без коментар факта, че ДФЗ не може да се произнася по съдебни казуси, а единствено е евентуална страна по тях.

Шиварова заяви, че е невъзможно ОВОС да е бил искан на по-късен етап от администрацията на МИГ-а. „ОВОС е трябвало да се представи на етап кандидатстване, никой от кандидатите, които са отпаднали не са представили ОВОС, ние им го изискахме, даден им е 7 дневен срок и тъй-като те не го представиха, отпаднаха. Това са бенефициенти на територията на община Котел, която 90% е в Натура 2000 и ОВОС-а е задължителен.“  От ДФЗ потвърдиха, че за да отговарят на условията за помощ, инвестиционните операции на кандидатите трябва да бъдат предхождани от оценка за очакваното въздействие върху околната среда. От фонда изтъкнаха също, че МИГ-овете са сдружения с нестопанска цел, които имат собствен устав, съгласно който взимат съответните решения и издават собствени условия за кандидатстване. „Има становище на МОСВ, в което се казва, че по преценка на МИГ или ДФЗ при проектите за земеделска техника да се изискат доказателства за липсата на обстоятелства, които биха накърнили Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда или Закона за водите. Не всеки индивидуален случай е от компетенцията на независимите оценители по проектите.“ казват още от фонда. Тезата на ищеца е диаметрално противоположна – че при липса на строително-монтажни работи ОВОС не е задължителен. Последната дума по случая остава на ВАС, който са съдебната инстанция, пред която се гледа делото на “МП ленд” към днешна дата.

През март 2019 г. била стартирана повторна процедура от МИГ-а, заради неусвоените средства и тогава се появили много кандидати с изрядни документи, разказва Шиварова. От “МП ленд” обаче не подновили проектното си предложение. Екипът ни провери кои точно са тези изрядни кандидати. Сред тях е Елиф Ибрямова Джамалова. Тя е съпруга на Кемал Джемал Вейс – бивш директор на Държавно горско стопанство Тича. Макар да е официално кадър на ДПС и да е осветен като агент на ДС, той успешно работи няколко години в мандата на ГЕРБ. След като е освободен от Тича, работи в горското в Котел, но според запознати и там е хванат в нередности и днес е извън системата. Явно спорната му репутация дава допълнителни „точки“ към проекта на съпругата му представен пред МИГ-а.

Другият финансиран проект – този на Милица Радостинова Русева също е свързан с местната администрация и ГЕРБ в община Котел. Иначе от МИГ-а, казаха че конфликт на интереси при финансирането на “Мелиса 78” няма, защото от една страна между собственика на фирмата и Зоя – сестрата на Каранашев няма сключен брак. От друга страна пък Коста Каранашев не в управителния съвет или на общото събрание на МИГ-а. На финала Петя Шиварова ни каза, че не държи да се чуваме повторно, което определено не беше в духа на добрия тон, но пък показа че сме на вярна следа.

Санкциите като бонус за ново финансиране?

Естествено не може да не буди недоумение факта, че земеделски производител, който е санкциониран от ДФЗ усвоява субсидии чрез своето ЕООД. Нещо повече, с него той печели и проект за земеделска техника, финансиран с европейски средства. От ДФЗ коментираха, че при извършен контрол за надеждност на „Мелиса 78″ ЕООД не са били установени сигнали за извършени нередности, които имат отношение към изпълнение на проектното предложение, в случая покупка на земеделска техника.

„Съгласно извършена справка в регистър “Лоши вземания” кандидатът няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие”, както и задължения по смисъла чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ това обявиха от фонда, потвърждавайки иначе в два последователни отговора до Биволъ, че на Нуков са му наложени санкции. Но те били за това, че не поддържа замята в добро земеделско и агроекологично състояние и са наложени по схемите на Директните плащания. Това не превръщало Нуков в недопустим кандидат по Програмата, по която ЕООД-то му е одобрено за финансиране.

От писмото на ДФЗ можем да направим извода, че всеки, който се е компрометирал, като земеделски производител, може да продължи да усвоява субсидии и да печели европейски проекти с еднолично дружество с ограничена отговорност. Явно това е своеобразна форма на реабилитация пред Земеделското ведомство и ДФЗ. Разбира се любопитен въпрос е дали подобна „реабилитация“ би била възможна за някого, който не зет на Коста Каранашев и респективно на Десислава Танева или на друг отговорен фактор в ГЕРБ.

Фиктивни картофи и реални имоти

Фирмите “Амалтея” и “Мелиса 78” се специализират и в отглеждането на картофи. Проектът спечелен от втората е с наименование „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на картофи и производство на сено“. Скандален момент в сигнала на семейство Илиеви – земеделците от Нейково е, че на част от площите, отредени за нуждите на животновъдите им е бил изменен статута и там са се сеели картофи, но реколтата не се прибирала.

„Те се сеят на общинска земя, която е арендувана. Предни години и тя беше пасище, но и се смени статута, за да може да бъде разработена. Там се сеят близо 150 декара с 2-3 тона картоф. Сее се през ред или през 5, тук-там, говоря фиктивно. На есен изваждат една ГАЗ-ка за семе и другото се вади от хора от село, които нямат картофи, но и много остава.“ – разказват Илиеви.

Никой не събирал реколта, нито пък се извършвали някакви технически мероприятия, след засяването, като пръскане например. Но явно се прибирали субсидиите, защото това продължавало вече 4 години по думите на очевидците. Подобна информация за утвърдени порочни практики при производството на картофи, беше споделена и от Георги Василев от „Българска чушка“. В този случай обаче Илиеви сочат, като заподозрени в тази порочна практика фирми, зад които вероятно стои Коста Каранашев.

Фирмата “Мелиса 78” изпъква и с няколко  специфични имотни сделки. На 27 март 2019 г. фирмата “Гео Кри” продава на “Мелиса” апетитен имот в Котел, който е придобит от компанията през 2017 г. Имотът е обявен на търг от областната управа на гр. Сливен. Татяна Минчева Петкова – тогава областен управител го обявява на търг и “Гео Кри” печели тайното наддаване с предложение от 10 065 лв. без ДДС. “Гео Кри” печели 5 обществени поръчки на стойност 3 627 507, 15 лв. в Сливен и Ямбол по времето, когато и двете общини са управлявани от ГЕРБ. Собственик на “Гео Кри” е Станка Георгиева Георгиева. Тя е майка на Мартин Стефанов – бивш собственик и управител на “Бул-Гейт”. Фирмата придоби публична известност покрай водния цикъл на Сливен и дори осъди общината.

Към днешна дата Мартин Стефанов е собственик и управител на “Гео Кри”. Преди това да се случи обаче, през 2019 г. компанията продава на “Мелиса 78” имота си в Котел. От справка в Агенцията по вписванията става ясно, че в историята си “Гео Кри” има 2 сделки с имоти. Първо купува имота в Котел от областната управа, после го продава на фирмата на зетя на Каранашев. До Биволъ достигна сигнал, че след като имота става собственост на фирмата на зетя на Караншев там се настанява „Югоизточното държавно предприятие“ ДП – Сливен – териториално подразделение ДГС Котел, със склад за продажба на дърва. Тази информация беше категорично отречена от кмета Каранашев. За сметка на това обаче стана ясно, че “Гео Кри” е сред кандидатите желаещи да участват в изграждането на водния цикъл на община Котел. АкоГео Кри” бъде избрана за реализира участъците от водопреносната мрежа на селата Нейково и Тича, определени ще е налице конфликтна ситуация, тъй-като тя има сделки с “Мелиса 78”, чийто собственик е във връзка със сестрата на кмета.

Впечатление прави и сделката между “Мелиса 78” и свързаната с “Мел Инвест Холдинг” фирма “Енигма инвест”. “Мел Инвест” е фирмата, в която Десислава Танева прави бизнес кариера преди да влезе в политиката. Въпросният парцел от 3 декара е в регулация и е предвиден за ниско застрояване. “Мелиса 78” изкупува имота от 8 частни лица през февруари 2019 и броени дни по късно по продава на свързаното с “Мел Инвест” акционерно дружество. Парцелът е съседен на “Хънтинг клуб Котел”, който е собственост на акционерното дружество “Хънтинг клуб България” АД, където акционер е “Енигма инвест”. Сред управителите на “Хънтинг клуб” е Иван Алексиев – брат на Алекси Алексиев – бивш началник на  сектор „Противодействие на организираната и тежка престъпност” в ОД на МВР Сливен и бивш началник на РЗ БОП в града. Известно време той е сред най близките хора на Чавдар Божурски – бивш директор на ОД МВР Сливен и настоящ областен управител. До преди Апартаментгейт Божурски е спряган като много близък на Цветан Цветанов и Десислава Танева. След като се пенсионира от системата на МВР, Алекси Алексиева намира реализация в държавната компания “Монтажи” ЕАД.

Тези две сделки допълнително обосновават хипотезата, че вероятно Коста Каранашев оперира реално с “Мелиса 78”. Хипотеза, която кметът отхвърли в разговор с нас. И все пак от една страна ЕООД-то се сдобива с имот от областната управа на Сливен през фирма – фаворит за обществени поръчки на общини, управлявани от ГЕРБ. От друга страна помага на компания, вързана с “Мел Инвест” да окрупни масивите си в Котел. В същата тази компания работят роднини на хора, които са се ползвали с репутация на „преторианци“ на ГЕРБ във времето на Цветан Цветанов.

Община Котел силно напомня мрежа от лица, свързани по силата на роднинство или принадлежност към ГЕРБ, в краен случай ДПС. Вероятно това е ситуацията в много от по-малките общини у нас, но това не помага тя да  изглежда по-малко порочна. Точно такива казуси обосновават новата европейска политика за обвързване на  върховенството на закона и усвояването на европейски средства. Дали е възможно обаче отвързването на европарите от паяжините на формални и неформални роднински и партийни връзки предстои да видим.

Кръвни и партийни връзки в Котел: Гербономика на малкия град – роднини, свързани лица и източване на еврофондове

Post Syndicated from Димитър Стоянов original https://bivol.bg/gerbonomics-kotel-1.html

неделя 6 септември 2020


Във възрожденския Котел е изградена своеобразна икономическа тъкан по кръвна и партийна линия. Роднини на кмета Коста Каранашев и общинари на ГЕРБ са в стройна система за усвояване на евросубсидии през свързани и подставени лица. Това е установено и от проверки на ДФЗ, стигнали до прокуратурата.

Самият Каранашев отхвърля съмненията за злоупотреби и изтъква приноса си за развитието на общината през годините: “Аз съм човекът, който изтръгна тази община от най-грозните форми на управление за последните 30-40 години и с кръвта си я правя тази община.” – казва той.

Коста Каранашев е баща на децата на земеделския министър Десислава Танева (двамата са на заглавната снимка). Така излиза, че тя има и личен мотив да не се хвали пред Брюксел “какви измамници сме”, както откровено заяви земеделския ни министър във видео, с което се прослави у нас и в Европа.

 

“Коста Каранашев е баща на двете ми дъщери, родени през 2017 година. Нееднократно съм декларирала обстоятелството, че се намирам във фактическо съжителство с Коста Каранашев, като не сме сключвали граждански брак, което е публично известно и може да бъде видяно в декларацията ми в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Фамилия Каранашеви се занимава от дълго време с животновъдство и земеделие като са регистрирани от 2006 година. Няма причина те, подобно на всички останали български стопани, да не кандидатстват за подпомагане.” – това заяви Танева в позиция до медиите изпратена от пресцентъра на ДФЗ.

Разследването на Биволъ обаче разкрива много по-детайлни кръвни и партийни връзки на кмета на Котел. Връзки нагоре към властта, разпределяща еврофондове за земеделие, и връзки надолу към бенефициарите на субсидиите в управляваната от него община – кръвни и партийни.

ДФЗ открива измама с еврофондове, свързана с Каранашев

През вече далечната 2013 година.  Регионалния технически инспекторат на ОД ДФЗ – Ямбол проверява 4 субекта –  Мирослав Тодоров Дончев с УРН 535866,  Димитър Костов Каранашев с УРН 263482, Зоя Димитрова Каранашева с УРН 567326 и КЛАК ООД с УРН 182585. Всички те, без Мирослав Тодоров Дончев, вече са познати на читателите на Биволъ от предходни разследвания

Биволъ се запозна с резултатите проверката, в хода на която служителите на ДФЗ установяват, че на телефоните за контакт на земеделските производители отговаря едно и също лице – Коста Каранашев, настоящ кмет на Котел. Той присъствал лично както при документалната част от проверката на кандидатите, така и при проверките на място на всички кандидати, включително и при инспекцията на масивите на Мирослав Дончев. Коста Каранашев предоставял документи на експертите по всяко заявление за подпомагане, доказващи основание за ползване на заявените площи.

В услуга на друго лице

Първоначално Мирослав Дончев не бил открит от служителите на ДФЗ. По-късно в разговори с тях той им обяснил, че подал своето заявление за подпомагане като услуга към Коста Каранашев. Впоследствие, след допълнителен разговор по телефона, с други служители на фонда, Дончев се отметнал и обяснил, че лицето, на което е направил услуга е всъщност Коста Къчев от гр. Котел, който бил роднина на Коста Каранашев. В писмените си обяснения мъжът декларира, че няма документ, доказващ основанието за ползване на земята заявена от него, като и че е имал устна договорка с Къчев той да почисти парцела. Къчев обаче го бил излъгал, че ще поддържа земята в добро земеделско и екологично състояние. Дончев не обяснява защо именно Каранашев се е явил при проверката на заявените от него площи,

Експертите на стигат до заключение, че относно всички проверявани заявления за подпомагане може да се направи обосновано предположение за действия, съставляващи престъпления. Мирослав Тодоров Дончев е кандидатствал със заявление за подпомагане за площи, които реално не обработва и които е заявил на свое име в услуга на друго лице.

Според доклада, Димитър Костов Каранашев, Зоя Димитрова Каранашева и „КЛАК“ ООД са кандидатствали със заявления за подпомагане за площи, които не са изцяло обработени. Експертите подават сигнал до прокуратурата, в който отбелязват, че съществува голяма вероятност едно и също лице – Коста Каранашев да стои зад подадените заявления са подпомагане.

Сигналът на фонда стига до Окръжната прокуратура в Сливен. В отговор на наше запитване от държавното обвинение отговориха, че по случая е било образувано следствено дело за престъпление по чл. 248 а ал. 2 от НК. Въпросният текст в гласи, че онзи, който представи неверни сведения, за да бъдат получени средства от еврофондове, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

От Окръжната прокуратура в Сливен съобщават, че след приключване на разследването делото е внесено в Сливенския Окръжен съд с постановление от 19.12. 2013 г. Съдът обаче е освободил обвиняемия Дончев от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание – глоба в размер на 1000 лв. Така Мирослав Тодоров Дончев получава минимална санкция за своята услужливост и запазва чисто съдебното си минало.

Услуга за услуга

„Услугата“, с която Мирослав Дончев се е ангажирал е доста любопитна. Според данните изтекли в НАПЛийкс, към 2010 г. Дончев е бил осигуряван от „Напоителни системи“, в качеството на техен служител. Коста Каранашев пък на два пъти е управител на „Напоителни системи“ – Сливен. Първия път в периода от 2009-та до 2013 г. и после за кратко през 2015 г.

Така във времето, когато Мирослав Дончев е служител на „Напоителни системи“, а Каранашев управлява дружеството, Дончев се оказва особено услужлив. Отделна тема е за размисъл е фактът, че Каранашев е богослов по образование, но това не му пречи да ръководи подобно предприятие. Преди да заеме поста, той наследява Десислава Танева в съвета на директорите на “Мел инвест – холдинг” АД, когато тя става депутат през 2009 г.

След като Дончев се сдобива с присъда, той започва работа в Община Котел. По една случайност това става след като Каранашев става кмет. Дали това е насрещна престация от Каранашев за услугата, направена от Дончев през 2013 г.? Запознати твърдят, че много от пастирите на Караншеви са осигурявани от общината, но Биволъ не разполага с доказателства в тази посока.  

Пасища за роднини – формални и емоционални

Местни земеделци обвиняват Каранашев, че като кмет на Котел разпределя ливадите и пасбищата на община между фирми, които са свързани с него или с членове на общинското ръководство. Зад част от фирмите местните животновъди подозират, че Каранашев стои лично, а документалните собственици били просто негови проксита. Съществува и съмнение, че част от юридическите лица са декларирали животни, каквито не притежават. Така констатираната през 2013 г. от ДФЗ схема продължавала да работи и към днешна дата.

Репортер на Биволъ се срещна с животновъдите Кирчо и Иван Илиеви, когато поредната проверка срещу тях тъкмо е приключила. Наложена им е корекция по „обвързаната подкрепа“ за 30 декара картофени насаждения. Проверяващите открили разминавания от около 3 декара и спрели финансирането. Илиеви разказват, че техните проблеми с община Котел започнали през 2014-2015 г. Те се коренели св това, че кметът Каранашев им е взел пасищата, които според тях им се полагат.

Впоследствие тези пасища били разпределени на фирми, които били формална собственост на подставени лица или роднини на кмета, но зад тях на практика стоял Каранашев.

Иван Илиев уточнява, че те притежават собствени поземлени имоти, но не всичко е пасища „а те ни смятат частните земи, които са си наши, като процент от полагаеми пасища“. Според Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, за животинска единица всеки правоимащ животновъд трябва да разполага с до 15 декара. Семейство Илиеви със своите 350 овце би трябвало да имат около 1200 декара при нормални условия.  Животновъдите са загубили през 2017 г. ползването на два масива, един от над 500 и друг от над 200 декара. „Този, който е от 500 декара, реално ми пашува там стадото и то го почиства. И в момента, но други вземат субсидиите!„ възмущава се  Кирчо Илиев.

На въпрос кои са другите, които вземат субсидиите той отговори, че става дума за „служители на община Котел, приближени на кмета, с роднински връзки, любовни връзки всевъзможни… фирми “Геобат”, “Бийф еко”, Мелиса“ заявява Иван Илиев.

“От морална гледна точка не беше добре” – коментира кмета Коста Каранашев, но според него Илиеви пропуснали сроковете за подаване на документи. Той опитал да реши проблемът им, но те не го потърсили, защото му били обидени.

Той посочи, че 222 декара са отдадени на Ресмие Алиева – земеделски производител от село Остра могила. Проверка на Биволъ показа, че тя наистина е земеделски производител повече от 15 години, с реални животни.  И също така сред основните поддръжници на ГЕРБ в района.

Освен нея, Караншев посочи Велимира Цонкова, Атанас Манчев. Румяна Пармакова, собственик на “Бийф еко”, фирмите “Клак” и “Геобат”. Това съвпада и с данните от регистъра на ДФЗ. До 2017 г. парцел 51398-395-027 се ползва изцяло от Кирчо Добрев Илиев, в качеството му на земеделски производител. През 2018 г. парцелът е поделен между добре известната фирма “Клак” на Димитър Каранашев – баща на Коста и земеделските производители Ивайло Йорданов Цонков, Велимира Димитрова Цонкова и Анастас Матеев Манчев. През 2019 г. фирмата “Геобат” заменя “Клак”, но останалите лица си запазват ползването на имота.

В миналото “Геобат” е била собственост на Зоя Каранашева – сестра на Коста Каранашев и зълва на Десислава Танева и на Велимира Цонкова – родственик на Ивайло Цонков. Сега фирмата е собственост на Захари Стоянов – общински съветник от ГЕРБ, управител на общинския футболен клуб в Котел и на местния Природонаучен музей.

За Ивайло Йорданов Цонков в Котел и региона се говори, че е дясната ръка на Коста Каранашев. Той се ползва и с репутацията на един от тенис партньорите на Десислава Танева, защото в младите си години е бил обещаващ млад талант на кортовете. В периода 2010 – 2013 г. Цонков е зам. директор на Коста Каранашев в “Напоителни системи” клон „Средна Тунджа“.  След това става много успешен земеделец. От ДФЗ отговориха на наше запитване, че за 2013 г., Цонков е получил над 64 000 лв. под формата на субсидии. За 2014 г. сумата е над 65000. За 2015 г. Цонков е субсидиран с впечатляващите над 113 000 лв. през 2016 г. приходите му намаляват до около 51 000 лв. Следващата година са над 48 000 лв. 2018 г. сумата е над 47 000 лв., за 2019 г. сумата отново е над 47 000 лв. 

По неофициални данни Цонков оперира с около 15 фирми, зад които стоял кмета. Иван Илиев разказва как по случайност видял Цветков да тегли пари от банкомат. „Този Ивайло, за когото ви говорех, засякохме се на банкомата по случайност. Той борави с  точно 15 карти – това са 15 сметки. Той с друго не се занимава, освен със земеделие. Просто изпразни банкомата.“

Велимира Цонкова, пък е получила 34 994,06 лв. за 2018 г. и 42 438,13 лв. за следващата 2019 г. или общо 77 432, 19 лв. Роднинската връзка с Ивайло не е съвсем изяснена. Факт е, че според имотния регистър Ивайло, Велимира и Александър Йорданов Цонков са сънаследницитна имот в Шумен. Те живеят или поне са регистрирани в една жилищна сграда в Сливен, на ул. “Й. Щросмаер”. Велимира Цонкова, живее на един адрес с Александър, а Ивайло е в съседен апартамент.

Попитан за тези връзки и зависимости Каранашев каза, че с Цонков са били в “Напоителни системи”, но това е било много отдавна.

Случаят на Анастас Матеев Манчев е по-специфичен. Когато Кирчо Илиев говори за „любовни причини“, вероятно визира дъщеря му Пламена, която упорито е спрягана като емоционално свързана с кмета Каранашев. Тя е била управител на почивната база на „Напоителни системи“ на язовир Жребчево. Кадрувана е там, докато Каранашев управлява предприятието. Атанас Манчев е усвоил субсидии в размер на малко над 26 000 за 2018 и над 31 000 за 2019 г.

Стотици хиляди субсидии и обществени поръчки за общинари на ГЕРБ 

До тук обаче съвсем не се изчерпва „обръча от фирми“ в община Котел. Стамен Баджаков също е сочен за подставено лице на Караншев. Той заема различни позиции във ВиК – Котел. Работи основно като домакин. Според източници на Биволъ през 1995 или 1996 г. е бил домакин във РПК ”Г. Ст. Раковски” Котел откъдето е уволнен за злоупотреби и е получил забрана да заема държавна длъжност за срок от 10 години.

Стамен Баджаков. Снимка – публичен личен профил във Facebook

Баджаков е активист на ГЕРБ. От специалист по ВиК, през 2015 г. той решава да разшири дейността си и се регистрира, като земеделски производител. През 2017 е регистриран с 12 говеда. През 2018 Баджаков усвоява над 19 000 лв., а за 2019 г. над 23 000 лв. Съпругата му Валя Баджакова е директор на Дирекция „Местни приходи” в община Котел.

Стамен Баджаков е представляващ на сдружението “Еко Проект – Котел”, активен член на Местната инициативна група. В регистъра на Биволъ има данни, че сдружението с нестопанска цел е бенефициент по ПРСР с проект за 363 550 лв. Името на проекта е „Оборудване на комплекс за провеждане на културни събития и фестивали на територията на гр. Котел

В сдружението влизат още Борислав Боянов Антонов и Мелиха Христова Кирова. Борислав Антонов е кадър на ГЕРБ и кандидат за общински съветник през вече далечната 2007 г. През 2018 и 2019 Антонов усвоява по около 50 000 лв. на година от субсидии. Още през 2010 той е регистриран, като растениевъд и… звукорежисьор. Може би това обяснява защо сдружението кандидатства за оборудване на за провеждане на културни събития, а не за земеделска техника например.

Мелиха Христова Кирова пък е дъщеря на Христо Киров – кмет на Котел пред Каранашев. Киров е излъчен от ДПС. Еко Проект – Котел е прекрасна илюстрация на максимата, че когато става въпрос за усвояване на европейски средства, ГЕРБ и ДПС колаборират успешно. 

Николай Недялков. Снимка – публичен личен профил във Фейсбук

За друга брънка във веригата е сочен Николай Тодоров Недялков – домакин в община Котел към 2016 г. Според запознати, освен известен в Котел познавач на шаха, Недялков е „момчето“, което върши черната работа на Каранашев в сферата на земеделието. За кратко той също е в управителния орган на сдружението “Еко Проект”. Недялков е изявен кадър на ГЕРБ. През 2015 г. е регистриран, като земеделски производител и е заявил, че отглежда 18-19 животни. За последните 2 години Недялков е прибрал почти 50 000 лв. от субсидии.

Особено екзотичен е случаят на Елена Костова Янкова. Освен земеделски производител, тя се явява секретарка на кмета Каранашев и съпруга на Янко Янков – изпълнител на обществени поръчки в Котел. Елена Янкова е бивш собственик на “Елени-86”, която към днешна дата е прехвърлена на Янула Апостолова Янкова – вероятно нейна свекърва. Фирмата е специализирана в дърводобив, дървопреработване и търговия с дървен материал – дейности, с които сега се занимава нейния съпруг. Елена Янкова е земеделски производител от 2013 г. Но в нейния случай субсидиите от малко над 34000 за 2018 и 2019 г съвсем не са най-смущаващата подробност.

Елена Янкова. Снимка – публичен Facebook профил

Съпругът на Елена – Янко Янков, е сочен за човек от близкото обкръжение на Карабашев. Неговата фирма “Рая 077” се оказва приоритетен контрагент на Община Котел. Фирмата е спечелила 2 последователни години обществени поръчки за добив доставка на дърва с приблизителна обща стойност от  250 000 лв. Самият факт, че мъжът на секретарката на кмета печели обществени поръки, възлагани от общината, е меко казано смущаващ, макар че институциите едва ли биха открили конфликт на интереси дори и в подобна ситуация.

“Не знам какъв конфликт на интереси може да има в такава ситуация”, каза кметът Каранашев, когото потърсихме за коментар по телефона. “Да, Елена ми е секретарка, но не виждам къде е проблема в това. Аз наистина не знам дали е негова фирма или на брат му”.

По думите му “в магазина да вляза да си купя хляб, пак ще го купя от роднина на мой подчинен”, защото общината била крупен работодател, а населението на града едва 5 000 души. 

Освен това “Рая 077” била единствен кандидат, когато спечелила обществените поръчки. Тази година пък дървата били доставени от фирмата на бившия кмет Христо Киров, която отново била единствен кандидат за позицията. Предните две години Киров не участвал в конкурсната процедура, защото разделял фирмата с брат си. Делбата се превърнала в скандал.

Самият факт обаче, че поне 3 поредни години доставката на дърва за болниците и детските градини в община Котел се печели от единственият кандидат, който се е явил с оферта, също е много смущаващ. Подобна ситуация поражда съмнения за някакъв местен картел и непрозрачно изразходване на публични средства. Вероятно такава е ситуацията в много от по-малките общини у нас, но от това тя не изглежда по-малко порочна.

Пасища има, а има ли животни?

Според семейство Илиеви повечето от фирмите, които са ги „наследили“, като ползватели на пасищата и въобще фирмите свързвани с Каранашев не извършват реални земеделски дейности.

„По мои сведения и животни нямат, но получават пасища, защото са хора на властта“ – обяснява Кирчо Илиев от Нейково.

Синът му допълва, че в селото тези фирми ползват около 3000 декара земя. „Реално трябва да имат 900 животни, ако са овце. Аз поне не съм виждал в село нито животновъдни обекти, нито животни. Идват хора от различни места, наемат земя, например хора от Сливен. Всяко лято си докарват животните тук и наистина пасат. А в този случай ние не сме виждали, а сме всеки ден тук. Нито животни, нито животновъдни обекти, даже временни. Няма електро пастири, нищо няма.“

Дали това е вярно може да установи проверка на ДФЗ. Припомняме, че през 2013 г. експерти на фонда установяват как Мирослав Дончев, бивш служител на Каранашев, е кандидатствал за подпомагане за площи, които реално не е обработва и които е заявил на свое име в услуга на друго лице. Седем години и няколко милиона евросубсидии по-късно отново са налице данни за услуги, свързани лица и роднински обръчи в Котел.

/Следва/

 

Едно такова пиперливо ми е…

Post Syndicated from original https://bivol.bg/piperlivo.html

понеделник 15 юни 2020


Вижте сега, айде да си говорим откровено. Нужно ли е да казваме всичко пред Европата? Ами, добре, взели сте повече пари, какво точно ви притеснява? Аз съм останала с впечатление,…

Свекърът и зълвата на Десислава Танева с милион агросубсидии за две години

Post Syndicated from Екип на Биволъ original https://bivol.bg/taneva-agro-million.html

сряда 10 юни 2020


Димитър Каранашев – свекър и Зоя Каранашева – зълва на агроминистъра Десислава Танева, са усвоили чрез фирми и като физически лица близо 1 милион лева агросубсидии за 2018 и 2019…

Танева: Да излъжем Европа, за да не спре парите

Post Syndicated from Димитър Стоянов original https://bivol.bg/taneva-eu-cheating.html

понеделник 8 юни 2020


Скандален видеозапис от КС по земеделие разкрива тежки злоупотреби. https://youtu.be/EhpvUR4K8FE „Аз ви предлагам да се придържаме, че нямаме такива измами и всичко е наред, защото иначе и това (финансиране) ще…

Поредна пунта-мара проверка на къщи за гости откри само 5% нередности

Post Syndicated from Димитър Стоянов original https://bivol.bg/punta-mara-kushti-za-gosti.html

четвъртък 11 юли 2019


ДФЗ саботира опит за прозрачност на Десислава Танева

Post Syndicated from Атанас Чобанов original https://bivol.bg/dfz-taneva-zhivkov-eik.html

събота 8 юни 2019