Tag Archives: ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Защо е толкова важен законът за несъстоятелност на физичските лица

Post Syndicated from VassilKendov original http://kendov.com/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82/

Защо е толкова важен законът за несъстоятелност на физичските лица

Една от основните цели на такъв закон трябва да бъде уреждането на отношенията между кредитор и кредитоискател, в случаите когато кредита не може да бъде обслужван. Но това не е достатъчно. И сега имаме процедура за уреждане на тези взаимоотношения. В общия случай това е съд и после ЧСИ.
Проблемът идва от това, че при сегашната процедура единствения начин кредитоискателя да продължи да води достоен живот е, да емигрира или да излезе в сивата икономика. И в двата случая обществото губи.
Какво губи ли? Губим данъците които той би трябвало да внася, ако не работи в сивата икономика. Губим неговите разходи за живот и потребление ако той е емигрирал. Губим потребелението на неговото семейство (съпруа/съпруг, деца), губим население ако замине в чужбина.
А какво, колко и кой печели от нередовния кредит?

Със сигурност печели ЧСИ. Те получават парите си предварително от възложителя (банките). За банката и другите кредитори не е сигурно колко и дали ще спечелят. Банките например начисляват лихва за просрочие, но дали ще я съберат? Да, дадена им е възможност да си ги събират до живот, но това е още една причина за кредитоискателя да напусне България или да излезе в сивата икономика до живот.
Верно е, че се въведе 10 годишна абсолютна давност, но ако се замислите 10 години са достатъчно дълъг период за да си заслужава да вземеш мерки и да потърсиш варианти за живот в чужбина или в сивата икономика.

С две думи, за да осигурим по-дълъг период на кредиторите за събиране на вземанията, ние рискуваме намаляне на населението и увеличение на сивата икономика, комбинирано с по-ниски приходи в бюджета. Тояно това трябва да се регулира от един такъв закон за Несъстоятелност на физическите лица.

В момента сме на етап обсъждане на предложения закон от Крум Зарков, между първо и второ четене в парламента. В предходни статии влязох в детайли относно неприложимостта на този закон, но след като се запознах с предложенията за корекции на ГЕРБ, ППДБ и Възраждане, съвсем се отчаях.

На практика ние приемаме закон, по който никой или поне много малка част от хората биха обявили фалит, просто защото не попадат в хипотезите на този закон или защото просто няма да им е изгодно да подемат таква процедура. Този закон просто няма да работи и това смятам е заложено съвем умишлено. Единственият мотив за гласуването му е изискването да го приемем, за да ни отпуснат следващия транш по програмата за възстановяване и устоичивост в размер на 724 млн EUR. Сега просто се взимат мерки, той да не промени дефакто нищо в системата на събиране на дълговете.

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

[contact-form-7]

Преди да обърна внимание на предложенията за промени на отделните политически партии, искам да отбележа, че имаме отрицателни становища за този закон от всички възможни асоциации и институции – Камара на ЧСИ, БНБ, ВКС, СГС, Адвокатска колегия…
Странното е, че в момента при обсъжданията на закона никой не взема предвид тези коментари, а се правят някакви абсурдни предложения. Ето някои примери

ППДБ

„Предложението на депутатите от ППДБ е човек да влиза в затвора за срок до три години за умишлен банкрут, ако поиска от съда обявяване в несъстоятелност и след това скрие или даде на близки или роднини пари или ценни вещи, които може да бъдат взети от кредиторите”

„да не бъдат опрощавани задължения на човек, който 5 години преди да поиска обявяване в несъстоятелност е продал вещ или имущество на занижена цена. Идеята на промените е да бъдат пресечени опити на длъжници умишлено да увредят интересите на кредиторите, гласят мотивите.”

Аз не мога да си представя кой би планувал личен фалит цели 5 години, но това е защото се занимавам с лоши кредити и консултации на фирми по занятие. Депутатите от тази партия явно имат друг житейски опит

ГЕРБ СДС

„законът за фалит на граждани да бъде прилаган само при дългове в размер над 30 минимални заплати – 23 400 лева към момента.”
В закона е предвидено дългът да е над 10 минимални заплати, тоест 7 800 лева.
трябва да признаем, че това не е неразумно предложение, но далеч не е най-големият проблем в този закон.

„Да не бъдат опрощавани и дълговете на хора, които са продали свое имущество на значителна стойност на свързано лице през последните две години преди подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност”
Според мен най-естественото решение когато имаш финансови проблеми е да продадеш нещо за да ги решиш. Направите ли го обаче, няма да можете да обявите фалит. И кой точно печели от това? А как точно печели?

Възраждане

„Законът да бъде прилагат да задължения в размер над 5 минимални заплати, тест за борчове над 3900 лв.”
„целият процес по обявяване на човек в несъстоятелност изцяло да бъде движен от съда, а не от синдик”

Не знам как да коментирам тази идея, но да занимаваш съда с несъстоятелност за суми под 3900 лева ми се вижда не малко, а доста нерационално. Ако знаете каква е процедурата по обявяването във фалит предвидена в закона, няма да е трудно да предвидите, че съда ще бъде задръстен само с подобни дела.
Аз например отново бих попитал защо изобщо е нужен синдик, на който се плаща допълнително, за да се ликвидира имущество от един апартамент, кола и някакви идеални части от наследствени ниви, което е норамалното имущество на 99% от гражданите в България. Ами то системата с ЧСИ си работи перфектно в тези случаи. Защо трябва да се начисляват върху дълга и задълженията към синдика?

Но за синдика никой нито дума в дебатите, нищо че дублира дейноста на ЧСИ и съответно хонорарите.

За съжаление този законопроект е толкова зле напраен, че не става за дебат или промяна. Той просто няма да функционира и да балансира икономиката. Напротив, той отнема възможността да се обявяват фалити на физическите лица, като същевременно няма да може да бъде изменян през годините, за да бъде донапасван. Естествено приемането му ще доведе до получаването на следващ транш по програмата за възстановяване и устойчивост, който дори е заложен в бюджета.

Съвестът ми в тази насока е един единствен – не разчитайте на този закон и вземете навременни  мерки ако усетите невъзможност да изплащате задълженията си.

Васил Кендов – финансов съветник

Вечният длъжник остава, въпреки новия закон за несъстоятелност на физическите лица. Кой може да се възползва от него на практика?

The post Защо е толкова важен законът за несъстоятелност на физичските лица appeared first on Kendov.com.

Вечният длъжник остава, въпреки новия закон за несъстоятелност на физическите лица. Кой може да се възползва от него на практика?

Post Syndicated from VassilKendov original http://kendov.com/debt_to_the_death/

Вечният длъжник остава, въпреки новия закон за несъстоятелност на физическите лица. Кой може да се възползва от него на практика?

Започвам направо

На какви условия трябва да отговаряте, за да се възползвате от този закон и какво можете да очаквате?

„Чл. 2. Законът не се прилага по отношение на физическите лица, които упражняват търговска дейност, стопанска дейност, занаят или свободна професия.”

За тези лица се прилагат разпоредбите на търговския закон. За тях в друг пост, за да не става сложно. Друг е въпросът, че това са най-реномираните професии и те реално не ползват процедури по фалит, камо ли път тази. Говорим за адвокати, архитекти, лекари, застрахователи, земеделски производители, търговци ЕТ, художници, артисти, попфолк тупалки и др…
Тоест, на практика тези хора отпадат от разпоредбите на този закон.
И понеже много знаещи и незнаещи ще се упражняват с мнения, тук ключовите думи са „НА ПРАКТИКА”. Защото на теория ще могат, но по стара традиция създаваме закони, които да са неприложими или да не си вършат работата. Та този закон е точно такъв. Той НА ПРАКТИКА няма да се прилага за посочените дейности!

За да се възползвате, трябва да отговаряте на определението – ДОБРОСЪВЕСТЕН!

Много обичам когато се дава определение за добросъвестност. Да знаете, че добросъвестността не е въпрост на съвест, а на юридическо определение. Ето по-точно какво е то:

„Добросъвестен е длъжникът, който поема задължения съобразно своето имуществено състояние и доходи и който със своите действия не уврежда умишлено или поради небрежност интересите на кредиторите си.

(2) Не се счита за добросъвестен длъжник, който:

  1. е осъден за злоупотреба на доверие, за престъпление срещу кредиторите или за престъпление срещу финансовата, данъчната или осигурителната системи, освен ако е реабилитиран;
  2. през последната година преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е упражнявал трудова или стопанска дейност по занятие, която да е източник на доходи, независимо от начина на нейното възлагане и изпълнение и не търси активно работа;
  3. през последните 5 години преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е извършил нарушение на задължение за деклариране на доходи или имущество;
  4. се е разпоредил безвъзмездно със свое имущество на значителна стойност през последните 5 години преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност;
  5. през последните 5 години преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност е поел задължение по договор за заем, договор за покупка на стоки и услуги или друг възмезден договор, който не е предназначен за задоволяване на негови или на членовете на семейството, които издържа, основни жизнени потребности и когато това задължение е явно несъобразено с имуществото и доходите му;
  6. е представил неверни или непълни данни, документи или доказателства за своето имущество пред съда или синдика във връзка с производство по несъстоятелност;
  7. не е оказал съдействие или е препятствал упражняването на правомощията на съда и на синдика относно проверката на имуществото му, опазването и попълването на масата на несъстоятелността;
  8. не е изпълнил задължения, предвидени в този закон, в одобрен погасителен план или в извънсъдебно споразумение с кредиторите, с което е създал опасност за интересите на кредиторите.

(3) Значителна стойност на имуществото по ал. 2, т. 4 е стойност, която надхвърля средния месечен доход на длъжника за последните 12 месеца, определена към момента на разпореждането.

(4) Явно несъобразено с имуществото и доходите на длъжника е задължение, чието изпълнение, самостоятелно или в съвкупност с други задължения на длъжника, е несъвместимо с разходите за задоволяване на жизнените потребности на длъжника и на членовете на неговото семейство, на които той дължи издръжка. При преценката на обстоятелствата по ал. 2, т. 5 се вземат предвид всички задължения на длъжника, както и имуществото и доходите на длъжника към момента на поемане на задължението.”

Аз не мисля, че има смисъл да коментирам горното, но мога да се закълна в 2 неща:

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

[contact-form-7]

1. Това определение отхвърли възможността на 99% от хората да се възползват от тази процедура.

2. На останалия 1% от хората, ще им се отще да плащат адвокатски хонорари през следващите 3-4 години, само докато се докаже дали те са добросъвестни или не.

За да не разводняваме по-нататък анализа, искам да Ви обърна внимание на чл. 15, в който се казва, че ако се окаже, че сте подали молба, а не е трябвало, защото не отговаряте на горните определения освен сумата, която очевидно не можете да плащате, дължите и обезщетение на кредиторите.
Това винаги ми е било любимото когато изпаднеш в просрочие по банков кредит. Ти не можеш да погасяваш редовната главница и лихвите, но те ти начисляват допълнително такси, ЧСИ разноски и наказателни лихви, за да може дългът ти да нарастне още повече.

За финал, ето и текста на чл. 15 от новивия закон:

Чл. 15. (1) Длъжник, който подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност, като знае, че няма основание за това, дължи обезщетение на кредиторите за претърпените във връзка с производството имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

(2) Отговорността за заплащане на обезщетение по ал. 1 възниква, в случай че молбата на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност е отхвърлена или образуваното производство по несъстоятелност е прекратено с влязло в сила решение поради недобросъвестност на длъжника.”

СИНДИКЪТ – новият душманин в закона за фалита на физическите лица

И ако сте стигнали до тук да знаете, че предварителната консултация е несравнимо по-евтина от бъдещите разходи и разправии

Васил Кендов – финансов съветник

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

[contact-form-7]

The post Вечният длъжник остава, въпреки новия закон за несъстоятелност на физическите лица. Кой може да се възползва от него на практика? appeared first on Kendov.com.

Законът за фалита на физическите лица – медийно неглижиран, но изключително важен. Защо чак сега и как ще ни засегне?

Post Syndicated from VassilKendov original http://kendov.com/personal_bankruptcy-2/

На 05 Април 2023 година, министрески съвет прие проект на закон за частния фалит.

ЗАКОНЪТ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА” (ЗНФЛ) всъщност е много стара идея в България. Релано за него заговорихме официално още през 2009 година на пресконференция в БТА. Естествено и много преди това се е говорило за този закон, но под една или друга форма банките успяваха да усоетят работа по неговото въвеждане. Не защото има нещо лошо или защото така ще се нарушат драстично тяхните интереси, а защото така им беше по-комфортно да работят. Хипотетично се приемаше, че ако човек знае, че ще дължи неизплатения кредит цял живот и дори наследниците му ще наследят задължението, то той ще направи всичко възможно да го изплати.
Реалността обаче беше друга – банките в рамките на 2 до 3 години успяваха да „оглозгат” личното имущество на длъжника, а и той в този период успяваше да емигрира в чужнина или да се проспособи така, че да не могат да му вземат повече нищо. С две думи останалия период до живот, беше подарен на ЧСИ-тата наети от банките да събират вземанията, за да си играят на котка и мишка с нередовния длъжник по отношение на бъдещите му доходи.

Интервю по темата за Денят Започва в БНТ1

На практика до момента във всеки парламент се внасеше по един законопроект за ЗНФЛ, но никога не влизаше за гласуване. Такъв внесоха и патриотите и омбудсмана, дори БСП имаха такъв проект. Личното ми мнение е, че този закон винаги се е използвал за намек срещу банките, точно преди избори. Естествено не мога да го докажа, но ако проследите хронологията на обявените за публично обсъждане варинти на ЗНФЛ ще видите, че тезата не е съвсем лишена от логика.

През миналата 2022 година обаче приемането на такъв закон беше поставено като изискване за отпускането на България на следващия транш от стредствата по плана за възстановяване и развитие на ЕС. Когато „замирише” на пари в българския политичски живот, нещата стават на живот и смърт. Министреството на Крум Зарков (БСП) изключително бързо състави такъв закон и го публикува за обсъждане в края на 2022.
Да си призная честно аз повече забележки към закон не бях виждал. Нямаше нито една заинтересована страна, която да не го разкритикува. Най свирепи бяха атаките от асоциацията на банките, камарата на ЧСИ и знайни и незнайни асоциации.

Ето какво казват съдиите
„Съдиите имат и доста забележки по правната логика на закона. „Производството изкуствено и излишно е усложнено с привнасяне по механичен начин на норми на Търговския закон към една материя, която трябва да е проста и ясна и хората, дори сами четейки закона, да могат да потърсят защита. Законът в този му вид ще затрудни и правоспособни юристи“, каза Комитова.”

И може би с право. Аз също не намирах здрава логика в този нов закон. Сред вносителите му не видях нито един от дългогодишните поддържници на идеята за въвеждането му. Стигнах до извода, че този закон е превеждан от друга правна система. Познавайки англосаксонската, мисля, че е или от законодателството на САЩ или това на Обединеното кралство. Ако приемем тази теза, уравнението ще се  равни. В този случай нямат нужда от локални експерти и съответно предложението ще е тотално непригодно за нашето законодателство, което на свой ред се доказа с множеството отрицателни становища на всички заинтересовани страни.

Давам пример веднага:
В България дори незапознатите знаят, че ЧСИ имат изключително големи правомощия при събирането на средствата. Като цяло, ЧСИ спяват да съберат около 1.3 млр на година, което никак не е зле. Процедурите са ясни, а явно и достатъчно ефективни.
Вместо да използваме тях и изградената система за събиране на средства от длъжници, с новия закон Крум Зарков се опитва да вуведе нова фигура за нашето законодателство – „Ликвидатор на имущество на физически лица – ФЛ”. Сами разбирате, че личните финанси на един човек не са като тези на някоя корпорация. Няма толкова договори и интереси, че да се изисква специален ликвидатор работещ с години по продацбата на няколко имота и автомобила, каквото е имуществото на 99% от хората в България.
Естествено винаги може да се намери оправдание, че ще „изтървем” този 1%, но ако бяха толква загрижени вносителите, да бяха предложили да има ликвидатор само за имущества над 5млн примерно. Все пак на този ликвидатор се плаща и тогава задълежите нараства драстично. Дори схемата за заплащането му е предвидена в закона.

Далеч съм от мисълта да анализирам всички недостатъчци на този законопроект, но още в мотивите на вносителите ще видите несъотвествие. Според тях с този законопроект се цели да се съберат по-ефективно парите на кредиторите, а аз бих казал, че целта трябва да бъде да се помогне на длъжника да влезе отново в легалната икономика, да не бяга в чужбина и да се създадат условия този човек отново да плаща данъците си тук. Да отгледжа децата си и да потребява тук, а не в чужбина. Нищо подобно не се вижда като идея в този законопроет.

За  срещa с мен моля използвайте посочената форма.

[contact-form-7]

Както обичам да казвам – това е един мъртво роден закон, който в този си вид ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши. Всичко около него се върти около определението за „добросъвестен длъжник”. Мога да си представя как се доказва „добросъвестност” в нашето законодателство.

На практика е излишно да влизам в допълнителни обяснения какво не е наред с този ЗНФЛ. Както казах още мотивите му са несъстоятелни и грешни, но ака е когато се прави набързо от незаинтересовани и видимо некомпетентни хора. В случая мнението ми съвпада с това на камарата на ЧСИ (което е доста необичайно), според които законопроекта е толкова лош, че дори не става за основа за дебати.

И така стигаме до ситуацията в която ако не го приемем, няма да получим парите от Европа, а ако пък го приемем, ще страдаме години наред. И аз самия не зная какъв е изхода от това положение, но все ми се струва, че за всички нас е по-изгодно да отложим приемането му макар и с риск да се забавят парите за възстановяване и развитие по програмата на ЕС. Д ане стане така, че после да ни трябват пари за „възстановяване от последиците от приетите набързо закони”

За съжаление лично аз не виждам друга надежда освен нови избори и нов кабинет с по-различна визия по този въпрос. В противен случай ни чакат години на хаос. Странно е, но другата надежда е банковото лоби и лобито на ЧСИ. Надявам се те да повлияят в каквато и да е посока, различна от сегашната.

Васил Кендов – финансов съветник
Лошото момче на българските финанси

The post Законът за фалита на физическите лица – медийно неглижиран, но изключително важен. Защо чак сега и как ще ни засегне? appeared first on Kendov.com.