Tag Archives: финанси

ББР и умрелите лисици

Post Syndicated from Емилия Милчева original https://toest.bg/bbr-i-umrelite-lisitsi/

Когато цял свят брои заразените, оздравелите и починалите от COVID-19, най-високоплатеният държавен служител в България реши, че няма кой да брои милионите публични средства, които отпуска по разни схеми. Единствената държавна банка отпусна кредит от 75 362 700 лв. на дружество с 2000 лв. приходи за 2018 г. Парите „само счетоводно“ преминали през кредитополучателя, за да стигнат по сметките на две банки, които ще отпишат лоши кредити от балансите си.

Обяснението за счетоводното преминаване е на Стоян Мавродиев, главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) с месечна заплата от 36 000 лв. Двете банки, които ще изчистят необслужваните проблемни вземания, са Пощенска банка и Общинска банка. След като „Капитал“ разкри сделката, Мавродиев и бордът на ББР бяха де факто уволнени от премиера Бойко Борисов, който заяви, че е „възмутен“.

Защо сделката е скандална

Мавродиев уверява, че сделката със „Свети Георги Груп“ е изрядна и ще донесе на ББР печалба от 30 млн. лв.; че обезпеченията по отпуснатия кредит са 500 млн. лв., от които 150 млн. лв. в недвижимости; че годишната лихва по 10-годишния договор за заем е 3,5%. На пръв поглед – добре.

Дружеството „Свети Георги Груп“ e част от най-голямата колекторска фирма в България „С.Г. Груп“ ООД и е създадено специално за тази сделка. Ако ББР беше обикновена частна банка, едва ли някой би проявил интерес към нея. Работа на Банковия надзор към БНБ е да надзирава стабилността на банковата система, а на самите частни финансови институции – да преценяват степента на риска и дали да кредитират фирма с 2000 лв. годишни приходи и 57 000 лв. активи. Още повече когато представените обезпечения по недвижимости са в полза на двете банки, чиито баланси ще бъдат почистени. Говорейки за обезпеченията, трябва да е ясно, че те са дадени от длъжниците при отпускането на заемите от двете банки. Това означава, че върху тях може да има и други тежести, например запори на данъчните.

Наред с това стои въпросът за действителната стойност на обезпеченията, тъй като е известно, че в България няма достоверни индекси за тях. Това е една от причините, когато Европейската централна банка (ЕЦБ) проучва покритието на кредитите у нас с обезпечения, да намалява стойността им с до 20%.

А ББР не е обикновена банка. Неин принципал е министърът на икономиката, който упражнява правата на държавата в капитала ѝ; нему тя се отчита за годишната си дейност. Средствата в нея са публични, това са пари на данъкоплатците и привлечени средства от международни финансови институции, за които гарант е държавата, тоест отново данъкоплатците. Неслучайно има специален закон за ББР и в него приоритетът за банката е ясно дефиниран – малки и средни предприятия, в т.ч. „рефинансиране на банки, кредитиращи малки и средни предприятия (МСП)“ (чл. 4, ал. 1, т. 6).

Извършената дейност с отпускането на кредита на „Свети Георги Груп“ не е в разрез с Устава на Българската банка за развитие. Причината за това е, че той беше променен през 2015 г., при това радикално, тъй като разреши на ББР да рефинансира фирми с лоши кредити (чл. 8, ал. 2, т. 6) – с одобрението на Надзорния съвет. Опасенията отпреди пет години бяха, че така може да се спасяват бизнеси, близки до властта, или непрозрачно да се изкупуват лоши портфейли на банки. В приетата от правителството Стратегия за ББР за 2017–2020 г. за това не се отваря дума, в нея правителството определя стратегически (но декларативни) цели, на които да е подчинено кредитирането от ББР:

  • Да подпомогне икономическо развитие чрез подкрепа на региони и сектори на икономиката с констатиран пазарен недостиг и потенциал за растеж;
  • Да стимулира икономическата активност на инвеститорите за модернизация на материалната и технологична база и повишаване на конкурентоспособността на икономиката;
  • Да подпомага икономическо развитие чрез финансиране, в т.ч. синдикирано по характер, на мащабни, значими и/или инфраструктурни по характер проекти и инвестиции;
  • Да подкрепя развитието на конкурентоспособни производства и сектори от икономиката с доказан потенциал;
  • Да улесни, съвместно с останалите институции в страната, достъпа до финансиране на иновативни и новосформирани фирми;
  • Да улеснява и подпомага насочването на капиталови потоци към българската икономика.

Според Мавродиев сделката, при която ББР заема над 75 млн. лв. на компания за събиране на вземания, ще помогне на двете банки да кредитират малки и средни предприятия, тъй като ще освободи ресурс. По закон ББР може да предоставя ликвидна подкрепа на банки, кредитиращи МСП, но избира да „подпомага“ Пощенска банка и Общинска банка по схемата чрез колекторското дружество. Спорно е доколко кредитирането на МСП им е приоритет – това може да се прецени само ако се видят кредитните им портфейли и процентът кредити за МСП в тях.

„Със сделката се цели подпомагане на балансите на две търговски банки, така че в условията на криза те да подпомогнат своите клиенти. Осигуряваме ликвидност на двете банки, от една страна, от друга – с дългия срок, който дава нашият кредитополучател от 10 години, му позволяваме да се договори в рамките на 10 години с всичките над 7500 кредитополучатели, които са били клиенти на двете банки“, обясни Мавродиев.

Интересни длъжници и замитане на следи

Защо точно Пощенска банка и Общинска банка? Истината знае Стоян Мавродиев, но едва ли би откровеничил публично. Възможен отговор е, че сред проблемните вземания, които тези банки са продали на колекторската фирма, има вземания на едни точно определени бизнеси и към тях има точно определени апетити. Тези „апетити“ може да включват и ликвидирането им, но също и заличаване на следите от банкови кредитирания. Затова е от значение чии проблемни вземания са откупени.

Законът за извънредното положение не позволява на банките да предприемат действия по обявяване на длъжници в несъстоятелност. Но не пречи да продават вземанията им на колекторски фирми, които да притискат длъжниците – и в крайна сметка да ги доведат до фалит. При рефинансиране лошите кредити щяха да си стоят в балансите на банките, а те са задължени да ги покриват с провизии, което намалява възможността им за кредитиране.

Но ако провизирането на тези лоши кредити е проблем за двете банки, тогава проблемът е по-голям от 75-те милиона и е за БНБ и подуправление „Банков надзор“. Всъщност не става въпрос за проблемни вземания за 75 млн. лв. – на тази стойност кредитите са продадени на колекторската фирма, което означава, че са поне три пъти по-големи. Политиката на Европейския банков орган, към която се придържа и БНБ, е банките да „почистват“ кредитните си портфейли и за целта от 30 юни 2019 г. действат достатъчно рестриктивни и ясни правила, валидни и за трезорите в България.

След сделката с ББР част от лошите кредити на двете банки няма да ги има, но също и следите за тях. Преди повече от година Общинска банка тихомълком бе продадена на прясно основания фонд Novito Opportunities, създаден от лихтенщайнското управляващо дружество CAIAC Fund Management. Сумата за покупката – 46 млн. лв., осигури българската компания за горива „Инса Ойл“ със собственик Георги Самуилов, чиято бизнес кариера тръгва от групировката „Мултигруп“. Блокираща квота в Общинска банка имаха фирмите, свързани с бизнесмена Христо Ковачки. Миналата пролет те внезапно оттеглиха исковете си срещу БНБ, чрез които оспорваха отнетия им контрол. Това няма как да е станало без определени – поне няколко – договорки. Наскоро Стоян Мавродиев обясни, че сделката за 75 млн. е започнала да се подготвя преди 6–7 месеца, тоест няколко месеца след оттеглянето на исковете.

Що се отнася до Пощенска банка, през 2013 г. гръцкият трезор стана част от „Юробанк“, третата най-голяма банка в Гърция. Основните акционери в групата „Юробанк“ са канадски и американски фондове. Миналата година „Юробанк България“ придоби друга гръцка банка – „Пиреос банк“. Някои длъжници на Пощенска банка вероятно са обект на интерес и/или взети на прицел. В същото време обаче и банката майка има проблем с лошите кредити. През ноември м.г. „Ройтерс“ съобщи, че „Юробанк“ се опитва да намали проблемните кредити, които съставляват над ⅓ от общото ѝ кредитиране, чрез продажба на мажоритарен дял от бизнеса си за събиране на вземания.

Но въпреки този значим за финансовата група проблем, съмненията покрай сделката с ББР не намаляват предвид факта, че през март м.г. Пощенска банка продаде портфейл от фирмени кредити на „ЕОС Матрикс“ ЕООД, българско подразделение на известната международна компания за управление на дългове EOS Group. Става въпрос за дълг на обща стойност над 350 млн. евро. А сега ще си партнира с българската „С.Г. Груп“ за десетократно по-малък дълг…

Прозрачност за ББР

Средствата в ББР започнаха активно да се използват от управляващите и техните обръчи още от времената на тройната коалиция, когато се носеха легенди за твърде скромни обезпечения, срещу които банката е отпускала заеми. ГЕРБ усети възможностите на ББР още в първия си мандат – и се започна. През 2010 г. в продължение на пет месеца ББР изкупуваше дългове на държавата към бизнеса. Тогава „Капитал“ поиска информация от банката, която съобщи за 720 договора за цесии, но списъкът им така и не стана публичен. В началото на 2011-та, година на местни избори, фирмите за чистене около „Титан Интернешънъл Холдинг“, тогава собственик и на ФК ЦСКА, получиха чрез цесия 10–12 млн. лв. от ББР, която изкупи дългове за почистване на общини, сред които София, Видин, Хасково, Кърджали и Смолян.

През 2015 г., вече във втория мандат на Бойко Борисов, ББР изкупуваше вземания на строителни фирми от общини по европроекти („Околна среда“, „Регионално развитие“ и „Транспорт“, както и по програмите на държавен фонд „Земеделие“). В тези схеми особено облагодетелствани се оказаха бизнеси, свързани с Делян Пеевски. През септември м.г. други компании, пак скачени с него, имат около 250 млн. лв. заеми от банката. През ББР мина и над милиард за санирането, като банката изтегли значителни кредити с държавни гаранции за целта.

Особеното място, което ББР заема в инструментариума на властта, налага ръководството да се състои от нейни довереници. Мавродиев, свързал биографията си с ГЕРБ още от първия мандат като един от авторите на икономическата програма, беше „награден“ с поста главен изпълнителен директор, след като приключи мандатът му като шеф на Комисията за финансов надзор – друг инструмент на властта, иначе уж независим регулатор. През управата на ББР минаха Румен Порожанов, Деница Кирова – началник на политическия кабинет на финансовия министър Петър Чобанов в кабинета „Орешарски“, шефът на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Емил Караниколов, днес принципал на ББР като министър на икономиката… Впрочем от публичните изявления на Караниколов се разбира, че едва ли ще се намери някакво нарушение при кредита. Щом принципалът смята, че няма проблем със заема, значи наистина проблемът е твърде голям.

„Проблемът е, че едрият бизнес отдавна е приоритет на тази банка, създадена да кредитира малкия и среден бизнес“, заяви тази седмица президентът Румен Радев.

Кадровите решения за ББР също са в ръцете на властта, не на БНБ, която издава лиценз за дейността на единствената държавна банка. Сега за мястото на Мавродиев се готви Живко Тодоров, който до 2 април е бил главен финансов директор на „Първа инвестиционна банка“. ПИБ и „Инвестбанк“ бяха българските банки, при които ЕЦБ констатира капиталов недостиг при стрестестовете, извършени предвид заявеното от България намерение за влизане в чакалнята на еврозоната (ERM II). По-скандалното обаче е, че още преди Борисов да се възмути и да нареди ръководството на ББР да си отиде, същото това ръководство е стартирало кадрови промени с вкарването на Тодоров в управата. Сякаш изпълнявайки сценарий.

Според „Капитал“ настоящият изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане Панайот Филипов също може да се озове в новата управа на ББР. Неговата трудова биография е свързана с бизнеси и на Пеевски, и на Ковачки.

В опит да оправдае сделката с отпускането на 75-те милиона, Мавродиев заяви още, че ББР е събрала огромен ресурс, „който, ако не бъде раздаден като кредити, ще носи загуби от отрицателните лихви в БНБ“. Ако това наистина е така, защо тогава в ББР бяха налети 700 млн. лв., които ще отидат към банките за портфейлни гаранции и за безлихвени потребителски кредити от по 1500 лв. за хора в неплатен отпуск заради COVID-19?

„Премиерът е подведен (за сделката – б.р.)“, каза Мавродиев. „Не се чувствам подведен“, отговори Бойко Борисов. Както става в почти всички случаи, когато премиерът „уволнява“, порцията остава консумирана, а тези, чиито прегрешения са станали публично достояние, просто напускат държавната работа и се отдават на друг бизнес. Така се случи и с гуверньора на БНБ Иван Искров, който пя в един глас със собственика на КТБ Цветан Василев (макар че и много други пяха).

В ББР няма да се намеси главният прокурор Иван Гешев. Прокуратурата, както ни е добре известно, влиза в банките post mortem. Така че и по този казус се прави на умряла лисица. Други правят същото – и привидно се възмущават. Това е добра преструвка, докато лисиците не почнат да ги дерат живи…

Заглавна снимка: Стопкадър от интервю със Стоян Мавродиев по Дарик Радио

Тоест“ разчита единствено на финансовата подкрепа на читателите си.

За бога, братя, не боледувайте. Яжте пица

Post Syndicated from Емилия Милчева original https://toest.bg/budget-2020/

Във времената, когато всички обичаха Бойко Борисов, първият финансов министър на ГЕРБ Симеон Дянков оприличи бюджета на пица – и така ѝ тръгна на метафората. В първия мандат – постна пица, в третия – с пармезан и шунка.

Шунката не е за всички, независимо какви ги говори председателката на Комисията по бюджет и финанси в 44-тото Народно събрание Менда Стоянова (ГЕРБ). Тя казва също, че догодина „държавата ще похарчи толкова, колкото и ще събере“, но това не е вярно. Бюджетът е балансиран, но властта ще пусне и нова дългова емисия от 2 млрд. лв. на външните пазари. Това означава, че към предвидените капиталови разходи от 2,913 млрд. ще се прибавят и нови 2 милиарда за харчене. Догодина може да се окаже, че освен „Хемус“, и „Струма“ ще се прави със средства от държавния бюджет.

Тази година от резерва бяха планирани 741 млн. лв. за новото платно на „Струма“ в участъка „Крупник – Кресна“ от Кулата към София и за обходния път на Кресна. Управляващите все така се надяват на безвъзмездни средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура, 2014–2020 г.“, но изгледите май не са оптимистични.

Реформи от ГЕРБ няма да дочакаме, нито прозрачност на разходите.

Доказателство са милионите субсидии за държавните предприятия, сред които най-големите получатели са Национална компания „Железопътна инфраструктура“ със 145 млн. лв. и вечната „черна дупка“ БДЖ със 139 млн. лв., от които 100 милиона ще отидат за нови вагони и локомотиви; отделно още 175 млн. лв. – за компенсации за евтиното возене на ученици, студенти, пенсионери, военни.

В следващите 3 години към „Пристанищна инфраструктура“ ще се насочат 220 милиона държавни пари. С тая „шунка“ ще се почерпи (и) почетният председател на ДПС Ахмед Доган, сдобил се тази година с „Пристанище ТЕЦ Езерово“. Амбицията е то да се превърне в порт за обработка на зърнени и контейнерни товари. Средствата за „Пристанищна инфраструктура“ ще бъдат използвани за удълбочаване до 12,5 м на пристанището във Варна, за да влизат и по-големи кораби, които да обслужват пристанищните терминали за контейнери, зърно, сярна киселина и петролни продукти.

Големите пари в българския бюджет се раздават през капиталовите разходи и субсидиите

за държавните предприятия, общини, ведомства, част от които се харчат през обществените поръчки. Раздават се и чрез данъчни промени като одобрените тази седмица от Бюджетната комисия. Те предвиждат инвеститорите в сгради да си възстановяват данъчен кредит за улици и друга инфраструктура, която е публична държавна или общинска собственост.

Но властта отпуска по някое парче с шунка и на тези, които получават заплатите си от бюджета – с 10-процентно увеличение. За пенсионерите – 6,7% ръст на пенсиите от 1 юли. За децата на социално слаби родители (в тази категория попадат повечето представители на малцинствените групи) бюджетът ще плаща таксите за предучилищна подготовка. Сумите ще се превеждат директно по бюджетите на съответните детски градини.

Освен това държавната хазна ще финансира с по 70 млн. лв. на година специален фонд за изграждането на ясли, детски градини и училища. Както и да го погледнем, това са пари за строителния бизнес. Не е ясно какво мотивира подобни намерения, тъй като броят на живородените деца намалява от година на година, както и на първокласниците. За 2018 г. например броят на живородените деца е 62 197 – в сравнение с предходната броят им намалява с 1758 деца, или с 2,7%. А коефициентът на плодовитост през последните години не преминава нивото от 1,5. Единствено в София дефицитът е сериозен – над 5000 деца останаха извън яслите и градините тази година, когато дори и във Варна имаше свободни места. Досега столицата посрещаше тези разходи със средства от бюджета си, а догодина той стига до 1,9 млрд. лв.

Коледно подаръче за бизнеса

Подаръкът дотук обаче е обикновена шунка в сравнение с пармезана, който коалицията на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ готви за бизнеса, окайващ се от години заради болничните и почивките покрай национални празници. Управляващите решиха да накажат гражданите – и болните, и здравите, с решението първият ден от болничните да не се плаща, като в същото време наградиха системата, благодарение на която българите боледуват все повече и повече, с още близо 400 млн. лв. С толкова бяха увеличени парите за НЗОК за 2020 г. („В името на здравеопазването“ не забравиха и 30 млн. за недотам безспорната необходимост от Национална детска болница, тоест пак за строителство.)

В момента първите три дни болнични са за сметка на работодателя, като изплащаното обезщетение е 70% от осигурителния доход, след това поема НОИ, който изплаща 80%. Един от аргументите за взетото в четвъртък решение е, че за пет години болничните с продължителност от пет дни са се увеличили с 50% – при един и същ брой заети на пазара на труда, по данни на НОИ. Друг – че в повечето страни от Европейския съюз първият ден от болничните не се заплаща. Според Фискалния съвет разходите на предприемачите за първите три дни са около 200 млн. лв. за 2019 г.

Бизнесът се бори за промяната от дълго време. По-рано през годината законопроект за промени в Закона за социалното осигуряване внесоха депутати от корпоративната партия „Воля“, с който предложиха да отпадне задължението на работодателите да плащат първите три дни, които да се поемат от Държавното обществено осигуряване (ДОО). В бюджета за 2018 г. за малко не мина предложението работодателите да плащат 50% за първите три дни вместо 70 на сто.

Ако това е благодарност от властта към бизнеса заради спечелените местни избори – ГЕРБ отново са първа политическа сила, макар и с по-малко съветници и кметове, – нека управляващите не се срамят и кажат кой предложи „отблагодаряването“. Или и те ще мълчат както БСП на въпроса „Кой предложи Пеевски за шеф на ДАНС?“.

Няколко довода срещу решението да не се плаща първият ден болнични

Първо, управляващите негласно признаха поражение на намеренията си да контролират лекарското съсловие за фалшивите болнични. Дали изобщо са опитали? Преди няколко месеца Националното сдружение на общопрактикуващите лекари предложи да се предвиди вторичен преглед и ако пациентът не се яви, издаденият болничен да се анулира. Не им обърнаха внимание.

Второ, нужна е статистика какво е съотношението на болничните, издадени на служители в бюджетния сектор, където всички се осигуряват на реална заплата, и на такива от частния. Някой да познава строителни работници в болнични? (Освен ако работодателят сам не ги е пратил, защото няма поръчки примерно.) Само чиновниците могат да си позволят масово излизане в болнични покрай национални празници и поради факта, че щатовете в администрацията са раздути.

Трето, властта изключи родителите, които ползват болнични за гледане на дете, и хората, претърпели трудова злополука. А къде остават онкоболните и всички, които се нуждаят от продължителна терапия? За хората с тежки заболявания всеки лев е от значение.

Четвърто, населението в България намалява прогресивно (поради смърт и миграция) и застарява. Така че увеличените болнични са следствие от тези процеси – предвид и данните на НОИ, че болничните растат при един и същ пазар на труда. Фалшиви със сигурност има, но това е проблем на държавата, която не може да се справи с контрола.

Пето, защо властта не контролира какво се случва в болниците? Имало ли е реално лежащо болни с диагнозата, написана на болничния лист? Бюджетът на НЗОК, лъвският пай от който отива за болници и лекарства, стига 4,7 млрд. лв. за догодина. Вместо да довърши единната информационна система, чиито основи се наливат от далечната 1999 година, а финалът се отлага за края на 2020-та, още повече пари ще се дадат на нереформираното здравеопазване. В тази система близо 360-те болници нямат никаква друга цел, освен да увеличават колкото може повече хоспитализациите, за да се издържат. И те стигнаха и надминаха 2 млн. на година. Не е ли логично при толкова болна нация да има толкова много болнични?!

А ефектът от орязването на първия ден най-вероятно ще е увеличаване на дължината на болничните. На докопалите се до пармезана – да им е сладко.

Заглавна снимка: Public Domain Pictures

Тоест“ разчита единствено на финансовата подкрепа на читателите си.

Кинжал и американски пай. За парите на партиите

Post Syndicated from Емилия Милчева original https://toest.bg/kinzhal-i-amerikanski-pay-za-parite-na-partiite/

„Колкото повече партиите се фокусират върху каналите на парите, толкова по-малко се фокусират върху подпомагане на хората да се свързват с политиците.“ Тази констатация пред американска медия е на Марк Шмит, директор на политическия мозъчен тръст New America. Така си е.

Със сигурност отрязването на бюджетните субсидии е удар с кинжал по партиите без обръчи (поради дългия им престой извън властта). Изглежда, че този кинжал на ГЕРБ и ДПС може да разсече и управляващата коалиция. Но нима гласуването на субсидия от депутатите за издръжката на партиите им не е конфликт на интереси? При това в държава, където трите стълба на демокрацията – правосъдие, медии, свободна пазарна икономика – са бутафория, досущ като достроените с полимербетон средновековни крепости.

Кой плащаше бензина на джипа, с който охранителят Бойко Борисов следваше Симеон Сакскобургготски в предизборната му кампания през 2001 г.? Кой изобщо финансира кампанията на царя? Знаехме ли – или го узнахме десет години по-късно от разсекретените от Wikileaks грами на Американското посолство, където като донори са посочени банкерът Емил Кюлев, шефът на „Мултигруп“ Илия Павлов, хазартният бос Васил Божков (първите двама – вече покойници).

По онова време партиите в България още не се финансираха и от държавния бюджет, анонимните дарения бяха разрешени, но и тогава, и сега в партийните каси е тъмно като в Царичинската дупка. Причините са ясни – държавата е проядена от корупция и българските контролни и правораздавателни органи не се справят. Разликата е, че начело на тия „контроли“ сега са хора, по-паметливи от послушкото Филип Златанов, турен начело на оная Комисия за конфликт на интереси – и не си записват в тефтерче кого да „опраскат“ по заповед на ББ, ЦЦ и ИФ.

От 2002 г., когато управляваше кабинетът на НДСВ–ДПС (но и БСП с двама министри: бившите кметове на Русе и Благоевград Димитър Калчев и Костадин Паскалев), партиите, спечелили 1% от действителните гласове на парламентарни избори, получават субсидии от бюджета. Първоначално един глас бе остойностен като процент от минималната работна заплата, а по-късно – застопорен на 11 лв.

След последните парламентарни избори през 2017 г. право на субсидия имат ГЕРБ, БСП, „Обединени патриоти“, ДПС, „Воля“ и „Възраждане“. След предишните през 2014 г. – ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторски блок, „Патриотичен фронт“, „България без цензура“, „Атака“, АБВ, „Движение 21“, „Глас народен“. Въпреки партийните субсидии, пет от формациите – АБВ, „България без цензура“, „Движение 21“, „Глас народен“ и „Възраждане“ – днес реално ги няма на политическия терен: показаха го европейските избори на 26 май т.г. Единствено спорадични коментари на лидерите маркират, че ги има.

Замисълът – и изпълнението му

Практиката да се дават държавни субсидии на партиите е на път да бъде прекратена от 1 юли, след като парламентът ще узакони съвместното предложение на ГЕРБ и ДПС – забранените досега дарения от фирми да бъдат разрешени, а субсидията от 11 лв. да стане 1 лв. в периода 1 юли – 31 декември 2019 г. Промяната в Закона за бюджета предизвика кратка дискусия в петъчния ден, но не бе гласувана в пленарната зала. Формалната причина бе липсата на доклад от парламентарната Бюджетна комисия, одобрила предния ден законопроекта. Истинската – разногласия с коалиционния партньор.

В кулоарите на парламента лидерът на НФСБ, част от „Обединени патриоти“, заяви, че темата се коментира „много прибързано“ и това е „опит да се блокира многопартийната демокрация в България“. Очакваме коалиционен съвет след завръщането на министър-председателя от Брюксел, каза Симеонов.

Да, има проблем с мъничкия коалиционен партньор, потвърди по-късно и Йордан Цонев (ДПС). Да си решат коалиционните проблеми така, че да не бъдат в ущърб на българската наука и образование, заяви още той, споменавайки, че за целта от Движението са изпратили отворено писмо до Борисов – за нови детски градини и за освобождаване на учебници и книги от ДДС. Цонев обяви тези идеи за „припознати от г-н Борисов“. Когато поемате политически ангажимент в консултации, добре е да го изпълнявате, иначе рейтингът на парламента ще е под 8%, обърна се факторът в ДПС към ГЕРБ. Изглежда, че на „припознатите“ им предстои и осъществяване, но дали то няма да бъде платено с цената на разлъката с коалиционни партньори? Следващата седмица ще разберем (и за това, и за орязването на субсидиите) – коалиционният съвет е свикан във вторник, 25 юни.

Засега Бюджетната комисия отхвърли предложенията: на ДПС – за 0 лв. партийна субсидия за действително получен глас; на БСП – партиите да върнат в хазната неусвоените към 3 юни средства от държавната си субсидия; на НФСБ – даренията за политически партии за една календарна година да не надвишават 8 млн. лв.; на ВМРО – размерът на субсидията за парламентарна група да бъде 1,5 млн. лв. и парламентарно представените партии да получават допълнителни субсидии.

Що се отнася до предложението на управляващите общините и държавата да предоставят безвъзмездно офиси на политическите партии, то на практика и сега се случва – не е безвъзмездно, но е на символични цени (от стотинки на квадратен метър до няколко левчета), а партиите дори и тези наеми не плащат редовно.

В отворено писмо омбудсманът Мая Манолова се обяви срещу корпоративния модел на финансиране и „безвъзмездно ползване на държавни и общински помещения“, но подкрепи субсидия от 1 лв. за партиите. Омбудсманът ще сезира Конституционния съд за „установяване на противоконституционност на приетите разпоредби като противоречащи на принципите на правовата и демократична държава и на политическия плурализъм“.

„… и най-добрите закони в ръцете на лоши изпълнители са вредни“

Цитатът на пруския крал Фридрих II Велики е съвсем уместен. Партийното финансиране е част от много по-големия проблем с корупцията и липсата на ефективни присъди за високопоставени персони. „Отвореното финансиране“, което се канят да наложат ГЕРБ и ДПС, няма да освети партийните каси, ако не сме убедени като общество, че: произходът на парите ще бъде проследен и контролиран; няма да се допускат парични потоци от офшорни фирми и техни представителства тук; дарителите на опозицията няма да бъдат репресирани от държавните бухалки (съображения, изразени от Николай Стайков от Антикорупционния фонд).

Оптимистичната теория е, че без държавно финансиране партиите биха се активизирали, за да приобщят към каузите и идеологията си повече хора, следователно членове, следователно членски внос. Но както отбелязва в коментара си бившият депутат от Реформаторския блок Гроздан Караджов, идеята за „отвореното финансиране“ може да е американска, но „изпълнението е побългарено до безобразие“.

Разбира се, че ако моделът на „отворено финансиране“ бъде наложен, фирмите с над 50% държавно или общинско участие трябва да бъдат изключени от модела на финансиране. Но дори не това е най-важният въпрос, а този: доколко сегашният модел на финансиране е подпомогнал утвърждаването на демократични практики в българската политика. Погледнете двете „вертикални“ партии, които се канят да го наложат – ГЕРБ и ДПС, където всички политически решения са плод на едноличната воля на лидерите на върха…

Критиците на модела за орязване на партийните субсидии задават въпроса дали ако субсидията стане левче, едрият бизнес и олигарсите няма да си напазаруват партии. Добре де, но кой създаде олигарсите – нима не го направиха партиите, в едно или друго съдружие, и те, и пак те не премахнаха нито тях, нито намесата им в политиката?

Как го правят американците

През есента на 1999 г. първата дама на САЩ Хилари Клинтън върна дарение от 1000 долара, направено от Дарина Павлова, съпругата на Илия Павлов – американски гражданин, шеф на „Мултигруп“, с офис във Вашингтон. „Уошингтън Поуст“ окачестви дарението като съмнително заради грама, изпратена от Американското посолство в България за връзки на компанията с престъпна дейност, макар и да няма повдигнати официални обвинения. Това е твърде дребна сума, но се оказва, че подлежи на проверка.

Има обаче и значителни пропуски, например даренията, направени от Семьон „Сам“ Кислин – руски емигрант в Ню Йорк и фактор в еврейската общност в Бруклин – за двете кметски кампании на кмета на Ню Йорк Рудолф Джулиани през 1993 и 1997 г. Става въпрос за неголяма сума – общо 46 250 долара, направени от Кислин, семейството му и други бизнесмени, но и за ключови събития за набиране на средства, организирани от руснака.

„Асошиейтед Прес“ обаче се позовава на доклад на ФБР за връзки на Кислин с Япончик, както и на друг доклад – на Центъра за публичен интегритет, за фирмата му Trans Commodities, използвана за измами. От 1988 до 1992 г. Кислин наема за неин мениджър познатия в България Майкъл Чорни, който замаскира през офшорна компания 200 000 долара за фондацията на Елена Костова „Бъдеще за България“, разкритието за което предизвика скандал при управлението на кабинета „Костов“ (1997–2001). Пред „Асошиейтед Прес“ авторът на доклада на Центъра Кнут Ройс, бивш разследващ журналист и носител на „Пулицър“, заявява, че тези съмнителни вноски са доказаният неуспех на щабовете да разграничат добрите от лошите пари, когато донорите им са „имигранти, чиито предполагаеми престъпни сдружения са добре известни в техните страни на произход, но не са били докладвани в Съединените щати“.

А сега за схемите. Американският закон за партийното финансиране е променян два пъти. Единият път е след аферата „Уотъргейт“ през 1974 г., когато се налагат ограничения върху вноските за федералните кандидати и политическите партии. Вторият – през 2002 г., със закона „Маккейн–Файнголд“, забранил финансирането чрез т.нар. „меки пари“ и определян като най-значимия законодателен акт за финансиране на кампании след този от 1974 г.

Законът, съвместно дело на легендата републиканец Джон Маккейн и демократа Ръс Файнголд, канализира пътя на т.нар. „меки пари“ – неограничено финансиране, събрано от политическите сили за партийно строителство, докато „твърдите пари“ са дарения, направени директно за кампанията на даден кандидат. Преди „Маккейн–Файнголд“ огромно количество пари, вливащи се в политическите партии, които не са били предназначени за кандидати, са се харчели за тях. Освен това законът предвижда рекламите в предизборните кампании да се плащат с „твърди пари“, които се регулират от Федералната избирателна комисия. Законът „Маккейн–Файнголд“ забрани с парите от корпорации и профсъюзи да се финансират „предизборни комуникации“ и всякакви радио-, телевизионни или сателитни предавания, които се отнасят до даден кандидат, 60 дни преди датата на изборите и 30 дни преди първичните избори (вътрешнопартийните номинации).

Федералният закон (Bipartisan Campaign Reform Act) гласи, че дарение от физическо лице по време на изборната кампания не може да надвишава 2700 долара за кандидат. През 2002 г. тази сума е била 2000 долара, а увеличението е поради индексиране заради инфлацията. Държавни служители и представители на публичната администрация не могат да даряват.

По отношение на президентските кампании съществува законова възможност за държавно финансиране на кампаниите на кандидатите. Условие за това е доброволното им съгласие да ограничат размера на даренията и максималния размер на разходите. Такова е възможно както на етапа на първичните избори, така и в хода на самата предизборна кампания. Размерът на средствата, които федералният бюджет би отпуснал, зависят от резултатите на партията, номинирала един или друг кандидат на последните президентски избори. Дотацията не е малка и е в размер на няколко десетки милиона долара.

Бизнесът не може да дава директно пари на кандидатите за сенатори и президенти, пътят за това е друг – те се превеждат на т.нар. комитети за политически действия (political action committee – PAC). Но освен това съществуват и super PAC, които нямат ограничения за размера на привлечените дарения, нито как да ги изразходват в подкрепа на съответния кандидат. Това става възможно с решение от 2010 г. на Върховния съд на Съединените щати, който постанови, че политическите разходи са форма на свобода на словото, защитена съгласно Първата поправка на Американската конституция. Така бе отпушена възможността инициативни групи, корпорации, синдикати и богати граждани да даряват свободно средства в партийните фондове за избори – като при това не са задължени да дават публичност за размера на направените дарения и по закон са „технически независими от тях“. И върховните магистрати разхлабиха ограниченията след „Уотъргейт“.

Дарения в тези комитети могат да правят и американските филиали на чуждестранни компании, привлечени от една или друга политическа платформа, понякога и от двете. Така например на изборите през 2010 г. T-Mobile USA, дъщерна компания на германския концерн Deutsche Telekom, е направила дарения за общо 320 000 долара. По данни на Федералната избирателна комисия на САЩ 57% от тази сума са получили демократите, останалото – републиканците.

Бюрократизирането на партиите

Впрочем руският модел на финансиране на партиите е досущ като българския – чрез субсидии от бюджета, членски внос и заеми, но освен това разрешава и дарения от физически и юридически лица. Пари от хазната получават партии, преминали 3% праг на парламентарни избори, но средства получават и такива, чийто кандидат за президент също е взел над 3% на избори за държавен глава.

Според публикация в онлайн изданието Riddle в Русия гражданите не са готови да даряват средства за партиите, което се дължи на културни и исторически причини и високото ниво на бедност в страната. И ако руските граждани не бързат да подкрепят политическите партии, обществените проекти съществуват с дарени от руснаците средства. За пример се дава благотворителната фондация „Нужна помощь“, която през 2017 г. е получила като дарения 166 млн. рубли – почти 50 пъти повече от Либералдемократическата партия на Жириновски. Само управляващата „Единна Русия“ се радва на повече дарения, тъй като по-голямата част са направени от големи корпоративни дарители, свързани с партийни членове и служители. В същото време според изследване на „Левада център“ доверието в руските партии е с отрицателен знак.

Дискусията за размера на партийните субсидии иззе ефирно време и политиците я наложиха като водеща, но без да засегнат качеството на демокрацията и борбата с корупцията, на които тя е подтема. Според коментар на Петър Илиев във Facebook реформата на партийните субсидии би трябвало да е „в посока подпомагане на по-малките партии, което да помогне за по-голямо разнообразие в политическия живот и в крайна сметка да заздрави демокрацията“. Всъщност има нужда не от заздравяване, а от лечение.

Заглавно изображение: Детайл от картината „Посланиците“ (1533) на Ханс Холбайн Млади

Тоест“ разчита единствено на финансовата подкрепа на читателите си.

Парите и политиката

Post Syndicated from Емилия Милчева original https://toest.bg/parite-i-politikata/

Не. Това е честният отговор на въпроса трябва ли партиите в България да получават финансиране от държавния бюджет. Качествата на политическия апарат на демокрацията са публично известни, а ефективността от тяхната работа – лесно измерима: през стандарта на живот, институционалното ниво и публичните услуги, медийната среда и прогреса на България. Нито един от тези показатели не радва, не вдъхновява, не оправдава изхарчените за този политически апарат милиони. На такъв хал сме.

Рисковете от лобистки закони и разплащането с „наши“ фирми чрез обществени поръчки са налице; не можем да разчитаме на контролни органи като Сметната палата и прокуратурата, които да осветят двойното дъно на партийните каси; ниски са нивата на почтеност и интегритет в публичния сектор, превърнат във функция на партийните централи.

Един втръснал, противен и все още пресен пример е разрасналата се при три правителства, обгрижвана от три партии и накрая фалирала Корпоративна търговска банка (КТБ). Омертата за нея ни струва над 4 млрд. лв., които не платиха БСП, ДПС, ГЕРБ, та дори и НДСВ, макар грижливо да я отгледаха. Разходите за съдебното преследване, съдебните заседания, работата на съда и прокуратурата не са в тази сметка.

Тогава защо да им плащаме?

Въпросът за партийните субсидии е част от голямата тема за парите и демокрацията – как ги осветяваме, за кого работят. Политическият апарат на демокрацията в България е компрометиран – не само заради липсата на присъди за злоупотребили политици и високопоставени чиновници, не само заради спорадични разкрития като „Апартаментгейт“ и онзи ремонт на социален дом за над 11 млн. лв., за който социалната министърка Емилия Масларова не беше осъдена. Най-големият грях на този апарат е, че отврати значителна част от българските граждани от политическото, а младите съвсем отчужди – благодарение на комбинацията от алчност, зависимости и ниска компетентност, с които се прослави. Така този „бостан“ бе взет на концесия от хора, чието главно достойнство е притежанието на тази комбинация. А отвратените гласуваха за левче субсидия на референдума на Слави Трифонов.

Погледнете ги. Виждате ли поне един, който да е високообразован, впечатляващо компетентен, може да произнесе смислено слово, без да чете от лист, и е ефективен лидер не само на думи? Трикратният премиер Бойко Борисов е същи пророк, изричайки още през 2002 г.: „По принцип всичко читаво в България работи за частния сектор, в държавния са само кратуни.“ Кратуни, ама „наш’те“… Вие си ги избирате.

Докато кабинетът на Симеон Сакскобургготски (2001–2005) не въведе финансирането на партиите от бюджета в зависимост от получените действителни гласове на избори, партийното строителство и партийно dolce far niente в България се финансираше изцяло от дарения под масата. Така както не се проверяваше произходът на средствата в приватизацията, така не се проверяваше и произходът на парите за партиите.

„Мултигруп“ не просто подкрепяше правителства на БСП, а беше и „коалиционен партньор в някои направления“. Николай Банев (от кюпа на олигарсите, днес в ареста) преди години, когато го наричаха само „бизнесмен“, обясняваше как по молба на покойния вече заместник-председател на БСП Николай Добрев давал пари за заплати на „Позитано“ 20 и за сметки за ток, вода, парно и др. Думите са излишни. Спонсорите на партиите се познават по придобитото. На сметките на Банев се пишат много придобити и затворени предприятия, на сметките на много други – спечелени обществени поръчки и изпълнени некачествено проекти.

Блокаж преди местните избори

Референдумът на екипа на Слави Трифонов постави въпроса за партийните субсидии на масата. Иска ли народът левче на глас – искаме, казаха 2,5 млн. души. Eто ви го, каза три години по-късно Бойко Борисов. А Делян Пеевски и ДПС отвърнаха: изобщо без субсидия и смяна на модела на финансиране от бюджета с такъв от „американски тип“, тоест дарения.

Това ще засегне партиите, които не са на власт, особено преди местните избори, както отбеляза и президентът Румен Радев.

В добавка към намаляване на субсидиите на лев за действителен глас, със законодателното решение от петък партиите и коалициите ще връщат надвзетите субсидии от общо 14,6 млн. лв., но само от 2016 г. насам. Парите ще се удържат от следващите траншове субсидии, а това означава, че преди местните избори партия като БСП например, която отдавна не е във властта и няма как да облагодетелства бизнеси, ще е в затруднено положение. Лидерът на социалистите Корнелия Нинова поиска среща, на която да бъде обсъдено предстоящото намаляване, но ПГ на ГЕРБ ги отряза.

„Хората не приемат както 11 лева за глас, така и нулева субсидия. […] Мнозинството от хората смятат, че намаляването на субсидията на 1 лев няма да спомогне за подобряване на дейността на партиите. Най-голямото очакване на обществото е какъвто и модел на финансиране да се прилага, той да се прилага по начин, по който партиите работят добре и в интерес на обществото“, заяви по БНР Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“.

Ето това е.

Партиите би трябвало да използват получените публични средства за политическа култура, обучения, срещи с граждани – тоест да бъдат оползотворени за същинска политическа работа. Не да ги държат на влогове или да ги харчат за почивки, маскирани като обучения в луксозни спа хотели.

След като получават публични средства, трябва да има истинска публичност, но дори не знаем колко е партийният апарат и колко му се плаща, нито какъв е броят на членовете. Създаването на фондация (както са направили от ВМРО), която управлява имотите, замъглява картината за финансовото състояние на партията, тъй като не присъства в отчетите пред Сметната палата. В действителност тези документи са просто отбиване на номера – одиторските доклади не се различават един от друг, в този си вид отчетите за дейността на партиите не вършат никому работа, този на ГЕРБ е като съкратена версия на отчет пред конгрес, а на „Атака“ – като уводна статия.

Черните каси

Досега в България не е имало разкрития, свързани с черните каси на партиите, макар никой да не вярва на официалните суми, които се обявяват, че са изхарчени след всеки избор. Въпреки че и в Германия партиите получават държавно финансиране, периодично избухват скандали за даренията.

Най-големият от тях безспорно е за черните каси на ХДС от 1999 г., избухнал след разкритието, че компанията Тhyssen е платила комисиона за сделка за танкове за Саудитска Арабия. Аферата струваше на канцлера Хелмут Кол почетното председателско място на партията. В България дори не се надяваме, че ще има разкрития за комисиони, свързани с „Цанков камък“ например, които биха коствали мястото на почетния председател Доган, или за АЕЦ „Белене“ и неизгодните анекси.

В Германия имаше и скандали за дарения от собственик на голяма хотелска верига; обвинения към „Зелените“, че получават значителни суми от бизнеси за зелена енергия; към социалдемократите – че автомобилен концерн им е платил, за да прокарат законодателно решение за премия за утилизация на стари автомобили, и т.н.

Който плаща, той поръчва

Ако моделът на финансиране на политическите партии се промени и вместо комбинацията от средства от бюджета плюс дарения се основава единствено на дарения от бизнеси и физически лица, както е в Съединените щати, това ще засегне малките партии. И ще паднат маските на големите.

За бизнеса може и да е по-добре – поне ще осчетоводява средствата, които сега плаща под масата или връща от спечелени обществени поръчки, икономисвайки по този начин от парите за изпълнението на път, саниране или друг проект. Въпросът е обаче дали обществото ще е наясно кога група предприемачи и бизнеси плащат за законодателни решения – и колко. Например когато се повишават изискванията към едни търговци на горива, за да останат на пазара други, по-големи – а по-късно влизането на закона в сила се отлага. Но това е утопия. Дистопията е да гадаем за платените суми.

България не е САЩ, където продължителните политически кампании и липсата на ограничения за разходите увеличават времето, което политиците трябва да посветят на набирането на средства. Според проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) един член на Камарата на представителите на САЩ трябва да отделя средно от 30 до 50% от времето си на ден за набиране на средства. В същото проучване е цитиран Майкъл Тонър, бивш главен съветник на републиканския Национален комитет, който казва по повод кампанията през 2012 г., обявена за най-скъпата в САЩ – близо 6 млрд. долара: „Миналата година американците са изхарчили 7 милиарда долара за чипс. Нима лидерът на свободния свят не струва поне толкова?!“

В Германия, преди да се приемат настоящите финансови правила за партиите, дебатът се води близо 20 години. Как да се финансират политическите партии в България, не е тема, която да приключи след няколкоседмични ожесточени словесни престрелки с решение на парламентарното мнозинство.

Изглежда, че точно това ще се случи.

Заглавна снимка: Pexels

Тоест“ разчита единствено на финансовата подкрепа на читателите си.