Tag Archives: 2017

[$] A filesystem “change journal” and other topics

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/755277/rss

At the 2017 Linux Storage, Filesystem, and Memory-Management Summit
(LSFMM), Amir Goldstein presented his work
on adding a superblock watch mechanism to provide a scalable way to notify
applications
of changes in a filesystem. At the 2018 edition of LSFMM, he was back to
discuss adding NTFS-like change
journals
to the kernel in support of backup solutions of various
sorts. As a second topic for the session, he also wanted to discuss doing
more performance-regression testing
for filesystems.

ЕСПЧ: Най-лошото решение за 2017

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/06/02/echr-24/

Strasbourg Observers традиционно обявяват най-добро и най-лошо решение на ЕСПЧ всяка година.   За най-лошо решение от 2017 г. е обявено особеното мнение по делото Bayev v. Russia  относно закона за  анти-гей-пропагандата в Русия: “Хомофобският характер на несъгласието на съдията от Русия  относно така наречения гей пропаганден закон  беше толкова шокиращ  за нашите читатели, че спечели наградата за най-лошото решение, въпреки че технически не е самостоятелно решение, а само особено мнение”.

Това е добра причина да се представи решението на ЕСПЧ от 2017, така както е представено от Strasbourg Observers:

Делото се отнася до молбите на  руски активисти за правата на хомосексуалните, всеки от които е признат за виновен за административното нарушение на “обществени дейности, насочени към насърчаване на хомосексуалността сред малолетните и непълнолетните”. Първият жалбоподател е провел демонстрация пред средно училище с две знамена, на които пише “Хомосексуализмът е нормален” и “Гордея се с моята хомосексуалност”. Вторият и третият кандидат  демонстрират  пред детска библиотека с банери, на които е написано, че “Русия има най-високата степен на тийнейджърско самоубийство в света, вкл. хомосексуалисти  предприемат тази стъпка поради липсата на информация. Депутатите са убийци на деца. Хомосексуализмът е добър! ”  и  “Децата имат право да знаят. Големите хора също са понякога хомосексуални. Хомосексуалните  също стават страхотни. Хомосексуалността е естествена и нормална “.

Жалбоподателите твърдят пред ЕСПЧ, че руското законодателство нарушава член 10 от ЕКПЧ и е дискриминационно, тъй като не се прилагат подобни ограничения по отношение на хетеросексуалното мнозинство.

Решението

Намеса в свободата на изразяване съществува, чл.10.2 ЕКПЧ предвижда възможност за намеса поради причини, свързани с морала и здравето, ЕСПЧ прави оценка дали в случая намесата има легитимна цел.

ЕСПЧ не вижда причина социалното приемане на хомосексуалността да е несъвместимо с поддържането на семейни ценности. Както е посочено в решението по делото Kozak v Полша,  няма приет правилен начин за лицата да водят личния си семеен или личен живот.

Неприемливи са опитите да се правят паралели между хомосексуалността и педофилията. Дори мнозинството от руснаците да имат отрицателно мнение за хомосексуалността, би било несъвместимо с основните ценности на Конвенцията, ако упражняването на права от малцинствена група е   обусловено от приемането й от мнозинството.

Правителството твърди, че насърчаването на взаимоотношения между лица от един и същ пол трябва да бъде забранено, тъй като отношенията между тях са  риск за общественото здраве и демографското развитие. ЕСПЧ не вижда как подобен закон би могъл да помогне за постигането на желаните демографски цели или как  липсата на такъв закон би ги засегнала неблагоприятно.

Правителството не е доказало и как педофилията и порнографията сред малолетните и непълнолетните (независимо от сексуалната ориентация на засегнатите лица) са свързани с хомосексуалността и с този закон.

Въпросните правни разпоредби не служат за постигане на легитимната цел на защитата на морала,   защита на здравето и защита на правата на другите.  Чрез приемането на такива закони властите засилват стигмата и предразсъдъците и насърчават хомофобията, която е несъвместима с понятията за равенство, плурализъм и толерантност, присъщи на едно демократично общество. Нарушение на  член 10 от ЕКПЧ.

Особеното мнение може да се прочете на сайта на ЕСПЧ. Според него децата трябва да се консултират предимно с родителите си или близки членове на семейството, вместо да получават информация за секса от плакати  на улицата, а също се твърди, че ЕСПЧ   не е взел сериозно предвид факта, че личният живот на децата е по-важен от свободата на изразяване на хомосексуалистите.

 

AWS GDPR Data Processing Addendum – Now Part of Service Terms

Post Syndicated from Chad Woolf original https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/

Today, we’re happy to announce that the AWS GDPR Data Processing Addendum (GDPR DPA) is now part of our online Service Terms. This means all AWS customers globally can rely on the terms of the AWS GDPR DPA which will apply automatically from May 25, 2018, whenever they use AWS services to process personal data under the GDPR. The AWS GDPR DPA also includes EU Model Clauses, which were approved by the European Union (EU) data protection authorities, known as the Article 29 Working Party. This means that AWS customers wishing to transfer personal data from the European Economic Area (EEA) to other countries can do so with the knowledge that their personal data on AWS will be given the same high level of protection it receives in the EEA.

As we approach the GDPR enforcement date this week, this announcement is an important GDPR compliance component for us, our customers, and our partners. All customers which that are using cloud services to process personal data will need to have a data processing agreement in place between them and their cloud services provider if they are to comply with GDPR. As early as April 2017, AWS announced that AWS had a GDPR-ready DPA available for its customers. In this way, we started offering our GDPR DPA to customers over a year before the May 25, 2018 enforcement date. Now, with the DPA terms included in our online service terms, there is no extra engagement needed by our customers and partners to be compliant with the GDPR requirement for data processing terms.

The AWS GDPR DPA also provides our customers with a number of other important assurances, such as the following:

  • AWS will process customer data only in accordance with customer instructions.
  • AWS has implemented and will maintain robust technical and organizational measures for the AWS network.
  • AWS will notify its customers of a security incident without undue delay after becoming aware of the security incident.
  • AWS will make available certificates issued in relation to the ISO 27001 certification, the ISO 27017 certification, and the ISO 27018 certification to further help customers and partners in their own GDPR compliance activities.

Customers who have already signed an offline version of the AWS GDPR DPA can continue to rely on that GDPR DPA. By incorporating our GDPR DPA into the AWS Service Terms, we are simply extending the terms of our GDPR DPA to all customers globally who will require it under GDPR.

AWS GDPR DPA is only part of the story, however. We are continuing to work alongside our customers and partners to help them on their journey towards GDPR compliance.

If you have any questions about the GDPR or the AWS GDPR DPA, please contact your account representative, or visit the AWS GDPR Center at: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

-Chad

Interested in AWS Security news? Follow the AWS Security Blog on Twitter.

PEW: Кои медии са основен източник на новини

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/22/news-2/

Изследване на PEW за основния източник на новини в няколко държави от ЕС  (дек.2017)

Вижда се както ролята на обществените медии, заемащи първите места, така и различната фрагментация в различните държави – нарастваща в посока от север към юг.

[$] Network filesystem topics

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/754506/rss

At the 2018 Linux Storage, Filesystem, and
Memory-Management Summit (LSFMM), Steve French led a discussion of various
problem areas for network filesystems. Unlike previous sessions (in 2016 and 2017), there was some good news to report
because the long-awaited statx()
system call
was released in Linux 4.11. But there
is still plenty of work to be done to better support network filesystems in
Linux.

Maliciously Changing Someone’s Address

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/05/maliciously_cha.html

Someone changed the address of UPS corporate headquarters to his own apartment in Chicago. The company discovered it three months later.

The problem, of course, is that there isn’t any authentication of change-of-address submissions:

According to the Postal Service, nearly 37 million change-of-address requests ­ known as PS Form 3575 ­ were submitted in 2017. The form, which can be filled out in person or online, includes a warning below the signature line that “anyone submitting false or inaccurate information” could be subject to fines and imprisonment.

To cut down on possible fraud, post offices send a validation letter to both an old and new address when a change is filed. The letter includes a toll-free number to call to report anything suspicious.

Each year, only a tiny fraction of the requests are ever referred to postal inspectors for investigation. A spokeswoman for the U.S. Postal Inspection Service could not provide a specific number to the Tribune, but officials have previously said that the number of change-of-address investigations in a given year totals 1,000 or fewer typically.

While fraud involving change-of-address forms has long been linked to identity thieves, the targets are usually unsuspecting individuals, not massive corporations.

Медийна свобода и плурализъм

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/17/sofia_16052018/

В София се проведе международна  конференция “Медийна свобода и плурализъм: Как да рестартираме основния стълб на ЕС“.

Записи от   конференцията могат да се видят тук:  сесия  I and   сесия II) или тук.

Пълният текст на заключителната декларация, в края са  препоръките:

Свобода на медиите в Европа: Код червено

През 1997 г. Софийската декларация на ЮНЕСКО за свободни и плуралистични медии бе ревностен призив за напредък в контекста, в който появата на нови информационни и комуникационни технологии се считаше за нова възможност за плурализъм, икономическо и социално развитие, демокрация и мир. Сега, 21 години по-късно, независимите медии в Европа претърпяха безпрецедентен натиск. Комбинацията от различни фактори, като убийствата на журналисти и физическите заплахи срещу тях, нарастващия политически и институционален натиск, репресивното законодателство, насочено към медиите, разрушителните технологии и финансовата криза, поставят съществуването на свободните медии в редица европейски страни в риск.

Свободният достъп до разнообразна информация и мнение е не само основно право на човека, но е от съществено значение за гражданите да участват в демократичното общество. Това е основната рамка, позволяваща на хората да държат отговорни представителите на властта, за да се ограничат престъпността и корупцията, което е ключов фактор за осигуряване на функционираща демокрация.

Създаването на контролирани медии е първата стъпка към моделите на публично управление, известни като “меки диктатури” или “завладяна държава”, което създава сериозни заплахи за нормалното функциониране на демокрацията не само за съответните държави, но и за целия Европейски съюз.

Неотдавнашните събития в някои от държавите-членки на ЕС очевидно нарушават националното и международното право, когато става въпрос за защита на медийната свобода, а именно Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз (ЕС). ЕС и Съветът на Европа създадоха правни процедури за защита на свободата на изразяване в Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Въпреки това тези структури понякога не са достатъчни, за да поддържат и наложат основните европейски ценности и конституционните си традиции.

Бюджет на ЕС и върховенство на закона

На 2 май 2018 г. Европейската комисия предложи бюджет за периода 2021-2027 г. и изготви стратегически план за наказване на страни, за които твърди, че са нарушили основните ценности на ЕС. Планът обвързва финансирането от Европейския съюз с принципите на правовата държава, но е твърде ограничен и не споменава свободата на медиите.

Комисията предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансовите рискове, свързани с общите недостатъци на правовата държава в държавите-членки. Новите инструменти биха позволили на Съюза да преустанови, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е в съответствие с вида, тежестта и обхвата на недостатъците на правовия ред. Такова решение ще бъде предложено от Комисията и ще бъде прието от Съвета чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, което ще направи невъзможно една или две държави да блокират наказателните мерки.

Предложението се очакваше и беше направено в отговор на Полша, първата и единствена страна, която досега е обект на механизма на върховенството на закона, тъй като ЕК установи системно поведение, поставящо демокрацията в опасност. Унгария също е на радара на Комисията, където демократичните условия се влошиха, след като продължителни усилия за институционализиране на “нелибералната демокрация” в страната. Полша и България, председателстваща Съвета на ЕС, бяха сред първите държави, които реагираха отрицателно на предложения нов регламент.

Убийства и физически заплахи

Ерозията на европейския демократичен модел, тенденция, наблюдавана през последните години, продължава и става все по-тревожна. Регионът е разтърсен от две убийства и от заплахи към разследващи репортери, както и безпрецедентни вербални атаки срещу медиите. Традиционно безопасната среда за журналисти в Европа започна да се влошава. Две убийства за пет месеца, първото в Малта и второто в Словакия, показват тревожен спад за демокрациите на континента. В Малта, смъртта на журналистката и блогър Дафне Каруана Галиция, в следствие на умишлено поставена бомба в колата ѝ, повдигна завесата на съдебния тормоз и заплахи, на които постоянно са подложени журналисти от островната държава.

Каруана Галиция е била заплашвана от години и е била обект на 42 граждански и пет наказателни дела. Словакия все още е разтърсена от убийството на 27-годишния репортер, разследващ корупцията и мафията. През април италианските правоохранителни органи осуетиха подготвяното от мафията убийство на журналиста Паоло Боромети.

Икономическа устойчивост

Независимостта на медиите и свободната журналистика е възможна само ако медийните компании са икономически независими и финансово устойчиви. През 21 век издателите на печатни медии остават основните инвеститори в журналистическо съдържание и са увеличили усилия и инвестиции, за да предложат най-новите иновативни дигитални услуги за читателите в Европа и в останалата част на света. Тези постижения се оказват плодотворни, тъй като вестникарските публикации достигат до безпрецедентно висок брой читатели. Този успех само потвърждава, че бъдещето на пресата е не само дигитално, но и пълно с възможности за разширяване на читателския интерес към публикациите на вестници и списания.

За съжаление, през последното десетилетие значителна част от икономическата база на независимите медии е ерозирала. Медийните компании изпитаха двоен шок от кризата в бизнес цикъла и бизнес модела си.

Възстановяването от глобалната финансова криза в Европа беше твърде бавно и твърде скъпо и съвпадна с кризата в медийния бизнес модел. Също така, появата на дигитални платформи и глобални дигитални гиганти като Google и Facebook засили неравнопоставеността между посредниците и инвеститорите и създателите на съдържание, а именно издателите. Въпреки нарастващото търсене на новини и коментари, осигуряването на приходи от такова съдържание се оказва предизвикателство, тъй като авторското право и законите за ДДС от периода преди въвеждането на дигиталните технологии не могат да защитят инвестициите и пазарния дял, както и широкият достъп до онлайн съдържание предоставят на основните платформи лъвския дял от рекламните приходи.

Данните на Бюрото за интерактивна реклама от 2016 г. показват, че 89% от разходите за онлайн реклама са отишли за Google и Facebook, като останалите 11% са за всички останали дигитални играчи.
Много предложения на ЕС, свързани с дигиталната сфера, заплашват с тежки и несправедливи съдебни и административни процедури. Като например предложения за електронна конфиденциалност, които биха дали преимущество на най-силните технологични играчи и биха въпрепятствали по-малките играчи, които са зависими от «бисквитки» и от сложно сътрудничество с трети страни, за да бъдат част от икономиката на данни.

В много страни от ЕС икономическите трудности, които медийните компании са преживели, доведоха директно до концентрация на политически контрол над медиите и засилена зависимост от правителственото финансиране. В някои случаи управляващите политически елити използват средства на правителството и ЕС, за да подкрепят лоялните медии и да манипулират общественото мнение. В тези страни обществената телевизия и радио също са загубили независимост или са под нарастващ политически натиск. На практика тези процеси доведоха до това, че големи части от медийния пазар минаха под контрола на управляващите политици и техните поддръжници за целите на пропагандата, като същевременно предприеха тежки атаки срещу малкото останали независими медии. Близо сме до карйната «цел» за безотчетна власт в някои от страните в ЕС.

Код червено за медийната свобода в държави в Европейския съюз

Полша

Изглежда нищо не е в състояние да спре “Право и справедливост”, национално-консервативната партия, спечелила изборите през октомври 2015 г., която се стреми към радикално реформиране на Полша, както сметне за подходящо, без да зачита онези, които мислят по различен начин. Свободата на медиите е една от основните жертви на техния проект. Обществените медии официално са преименувани на “национални медии” и са преобразувани в говорители на правителствената пропаганда. Техните нови ръководители не търпят нито опозиция, нито неутралност от страна на служителите и отстраняват онези, които отказват да се съобразят.

Разследващият журналист Томаш Пиатек беше заплашен с лишаване от свобода заради критиките, отправени към министъра на отбраната относно връзките му с руските разузнавателни служби и трябваше да изчака много месеци преди обвиненията да бъдат окончателно оттеглени. Съветът за радио и телевизия, който сега е под контрола на правителството, се опита да наложи глоба на частния телевизионен канал TVN за излъчване на антиправителствени послания при отразяването на вълна от протести през декември 2016 г. Впоследствие глобата беше отменена под международен натиск. На всички призиви за умереност правителството отговаря с познатите аргументи, нетърпящи несъгласие.

Унгария

Бизнесмените, които са в тесни връзки с партия «Фидес» на премиера Виктор Орбан, не само успяха да придобият нови медии през 2017 г., но и да заместят чуждестранните медийни компании, инвестирали в унгарски медии. Най-големият им успех бе поемането на контрол над последните три регионални ежедневника. Независимо от това, унгарският медиен пейзаж все още е разнообразен и печатни и онлайн издания не се колебаят да публикуват разследвания за предполагаема корупция, включваща най-влиятелните личности от Фидес и държавни служители. В Унгария съжителстват два типа медии. Единият се състои от проправителствени и про-Фидес медии, обсебени от темата за миграцията, “защитата на Унгария и нейните граници” и очернящата кампания срещу унгарско-американския милиардер филантроп Джордж Сорос.

Другият тип медии са насочени към разкриване на корупционни скандали. Оцеляването на медиите, критикуващи правителството, се дължи до голяма степен на бившия съратник на Орбан Лайош Симичка, който през февруари 2015 г. се разграничи публично от премиера и продължава да финансира медийна империя, създадена първоначално за подкрепа на Фидес. Правителството и неговите бизнес съюзници вече са се наточили на две медии – най-големият търговски канал RTL Klub и водещият политически информационен сайт Index.hu. И двете критикуват правителството.

България

През изминалите години свободата на медиите в България се влошава с тревожни темпове. Според световния индекс за свободата на медиите на Репортери без граници, България се е смъкнала със 75 позиции през последните 12 години – от 36-та през 2006 г. до 111-то през 2018 г. Налице е нарастващ политически натиск и нарастващ брой физически заплахи срещу разследващи журналисти, издатели и независими медии. Основният инструмент за упражняване на натиск е концентрацията на собственост върху медиите, икономическите зависимости и други форми на политически контрол върху по-голямата част от медийното пространство и монопол върху каналите за разпространение на медийно съдържание. Моделът включва също така силно влияние върху правителството, прокуратурата и съдебната власт, както и контрол над повечето независими регулатори. Всичко това представлява огромен политически и бизнес конгломерат, ръководен от действащия политик, бивш магистрат, бизснесмен и медиен собственик Делян Славчев Пеевски.

От 2009 г., с кратки прекъсвания, България е управлявана от ГЕРБ и техния лидер и премиер с три мандата – Бойко Борисов, който се радва на комфорт от страна на контролираните от Пеевски медии. Премиерът Борисов не само постоянно отказва да признае, че съществува заплаха за свободата на медиите, но играе ключова роля за увеличаване на достъпа на г-н Пеевски до публични ресурси, като същевременно му предоставя допълнителни институционални инструменти за репресия, включително законодателни решения, използвани срещу независимите медии.

Малта

2017-та бе белязана от бомбения атентат срещу Дафне Каруана Галиция, разследваща журналистка, която бе разкрила “мръсните тайни” на местната политика и косвено предизвика предсрочни общи избори през юни 2017 г. Години наред тя е била под нарастващ натиск заради популярността на нейния блог и работата ѝ по разплитане на местните връзки от т.нар. Досиета Панама и т.н. Към момента на убийството ѝ срещу нея вече са били заведени 42 граждански иска и пет наказателни дела за клевета. Тя също бе постоянен обект на заплахи и други форми на тормоз. Съдебният тормоз имаше за цел да я отстрани от обществения живот. Нейният случай беше класически пример за съдебни дела, в които влиятелни ищци се опитват да използват страха от огромни разходи за правна защита, за да затворят устата на критиците си. Под заплаха от страна на известни личности или бизнес групи, независимите медии са принуждавани да отстъпят и да премахнат публикации от своите сайтове.

Словакия

Убийството на разследващия репортер Ян Куцяк през февруари 2018 г. предизвика безпрецедентен политически трус в Словакия и стресна международната общност. Куцяк провеждаше разследване за уебсайта Aktuality.sk относно предполагаеми връзки между италианската мафия и Smer-SD (ляво-популистката партия, която оглавява управляващата коалиция) и предполагаемото присвояване на средства от ЕС. В недовършена статия, публикувана след смъртта му, той обвинява премиера Роберт Фицо в пряко участие.

Министрите на културата и вътрешните работи бяха принудени да подадат оставка и след големи улични протести, самият Фицо трябваше да последва примера им. Подобно на други словашки политици, Фицо бе подложен на засилени атаки в медиите. През ноември 2016 г. той описва журналистите като “мръсни антисловашки проститутки” и ги обвинява, че се опитват да възпрепятстват европейското председателство на Словакия. Така той реагира в отговор на въпрос за предполагаеми нередности в обществените поръчки, свързани с председателството. При липсата на силни институции, които биха могли да ги защитят, журналистите в Словакия все повече са изложени на всякакъв вид тормоз, сплашване и оскърбления.

Убийството на Куцяк възобнови въпросите за необяснимото изчезване на двама журналисти, единият през 2008 г., а другият през 2015 г. и отново постави въпроса за безопасността на журналистите. През последните години словашки медии, които преди това бяха собственост на водещи международни медийни компании, бяха придобити от местни олигарси, чиито основни бизнес интереси са извън журналистиката. В момента е запллашен общественият радио и телевизионен оператор RTVS, който през последните години стана символ на журналистически интегритет.

През август 2017 г. неговият генерален директор закри единствената разследваща телевизионна програма в страната, след излъчването на критичен репортаж за по-малката партия в управляващата коалиция. Правото на отговор на критично медийното отразяване, което политиците получиха от медийния закон от 2007 г., бе ограничено в изменение от 2011 г., но клеветата все още се наказва със затвор до 8 години затвор, съгласно разпоредба на Наказателния кодекс, която политиците продължават да използват за подаване на жалби срещу индивидуални журналисти и медии.

Чехия

Трудно е да си представим президент да извади огнестрелно оръжие пред журналисти, но това направи президентът на Чешката република Милош Земан на пресконференция през октомври 2017 г., размахвайки «Калашников» с надпис “за журналисти”. Преизбран през януари 2018 г., Земан има слабост към този вид провокации и многократно е описвал журналистите като “оборска тор” и “хиени”. Президентът и няколко други политически лидери наскоро засилиха вербалните си атаки срещу независимостта на обществените медии, особено на Чешката телевизия. Също така има няколко нови законопроекти, които биха увеличили обхвата на наказателните санкции за клевета, особено клеветата срещу президента. Нивото на концентрация на собственост върху медиите стана критично, тъй като новите олигарси започнаха да използват своето богатство през 2008 г., за да купуват вестници и да засилят влиянието си. Един от тези олигарси, премиерът Андрей Бабиш, притежава един от най-влиятелните ежедневници в Чехия.

Препоръки за провеждане на бъдещи политики:

1. Журналистите, издателите, НПО и други ключови заинтересовани страни трябва да обединят усилията си за подобряване на ефективността при използването на механизми за правна защита в Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Една практическа идея би могла да бъде създаването на експертно юридическо лице “Фонд за защита на свободата на медиите”, който да подпомага гражданите, независимите журналисти, издателите и медийните компании при прилагането на международните закони срещу злоупотребата с власт на местните правителства. Такъв фонд би могъл също да инициира и подкрепи независими международни разследвания на случаи на медиен натиск от високопоставени личности в държавите-членки на ЕС;

2. Европейската комисия следва да разшири новопредложената разпоредба, като обвърже отпускането на средства от ЕС не само с правовата държава и върховенството на закона, но и със свободата на медиите в държавите-членки и кандидатите. Освен върховенството на закона, комисията следва също изрично да следи за спазването на местното и европейското законодателство за нарушаване на правата на човека, свободата на изразяване, гражданското общество и функционирането на демокрацията. В страни като България, Унгария и Полша репресиите срещу свободата на медиите се правят през повечето време с правни институционални инструменти, създадени от извънредно законодателство на национално ниво.

На 3 май 2018 г. Европейският парламент гласува резолюция, споед която Комисията трябва да работи за създаването на механизъм на ЕС за демокрация, върховенство на закона и основните права, придружен от независими механизми за наблюдение, които да оценят състоянието на свободата и плурализма на медиите и всички нарушения, свързани с това.

3. Медийният бизнес модел е в преход. Икономическото оцеляване на медийните компании и независимата журналистика на по-малките пазари е много трудно. Свободните медии обаче са крайъгълният камък на гражданското общество и функционирането на демокрацията. ЕС разглежда свободната преса и свободата на изразяване като “обществено благо” и трябва да разработи обществени механизми за устойчивото си финансиране, за да гарантира своята независимост. Това би могло да включва финансиране от ЕС, насочено пряко към журналисти и медийни компании в държавите-членки, като се избягва посредничеството на местното правителство;

4. Насърчаване на иновациите и подпомагане на дигиталната трансформация на медиите в ЕС. ЕС трябва да разработи по-разнообразен инструментариум, който да помогне за преодоляване на технологичните различия между европейските медийни компании и глобалните платформи. Също така, да се насърчи предприемачеството в областта на медиите и новосъздадените компании в търсене на нови, устойчиви бизнес модели и иновативни начини за осигуряване на приходи;

5. Заинтересованите страни от ЕС и държавите членкитрябва да подкрепят категорично правото на издателите във връзка с прегледа на Директивата за авторското право, за да могат издателите да прилагат по-добре своите вече съществуващи права и да спомогнат за преговорите с основните платформи. В допълнение, трябва да се оеднаквят ставките на ДДС за печатни и онлайн издания. Освен това трябва да се гарантира, че дигиталната сфера е място, където всички участници могат да успяват, като осигурят равнопоставеност и повече баланс с технологичните гиганти и платформи. Подкрепата на професионалните медии е от съществено значение за демократичния живот и просветеността на европейските граждани и единственото дългосрочно решение за противодействие на дезинформацията.

AWS IoT 1-Click – Use Simple Devices to Trigger Lambda Functions

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-iot-1-click-use-simple-devices-to-trigger-lambda-functions/

We announced a preview of AWS IoT 1-Click at AWS re:Invent 2017 and have been refining it ever since, focusing on simplicity and a clean out-of-box experience. Designed to make IoT available and accessible to a broad audience, AWS IoT 1-Click is now generally available, along with new IoT buttons from AWS and AT&T.

I sat down with the dev team a month or two ago to learn about the service so that I could start thinking about my blog post. During the meeting they gave me a pair of IoT buttons and I started to think about some creative ways to put them to use. Here are a few that I came up with:

Help Request – Earlier this month I spent a very pleasant weekend at the HackTillDawn hackathon in Los Angeles. As the participants were hacking away, they occasionally had questions about AWS, machine learning, Amazon SageMaker, and AWS DeepLens. While we had plenty of AWS Solution Architects on hand (decked out in fashionable & distinctive AWS shirts for easy identification), I imagined an IoT button for each team. Pressing the button would alert the SA crew via SMS and direct them to the proper table.

Camera ControlTim Bray and I were in the AWS video studio, prepping for the first episode of Tim’s series on AWS Messaging. Minutes before we opened the Twitch stream I realized that we did not have a clean, unobtrusive way to ask the camera operator to switch to a closeup view. Again, I imagined that a couple of IoT buttons would allow us to make the request.

Remote Dog Treat Dispenser – My dog barks every time a stranger opens the gate in front of our house. While it is great to have confirmation that my Ring doorbell is working, I would like to be able to press a button and dispense a treat so that Luna stops barking!

Homes, offices, factories, schools, vehicles, and health care facilities can all benefit from IoT buttons and other simple IoT devices, all managed using AWS IoT 1-Click.

All About AWS IoT 1-Click
As I said earlier, we have been focusing on simplicity and a clean out-of-box experience. Here’s what that means:

Architects can dream up applications for inexpensive, low-powered devices.

Developers don’t need to write any device-level code. They can make use of pre-built actions, which send email or SMS messages, or write their own custom actions using AWS Lambda functions.

Installers don’t have to install certificates or configure cloud endpoints on newly acquired devices, and don’t have to worry about firmware updates.

Administrators can monitor the overall status and health of each device, and can arrange to receive alerts when a device nears the end of its useful life and needs to be replaced, using a single interface that spans device types and manufacturers.

I’ll show you how easy this is in just a moment. But first, let’s talk about the current set of devices that are supported by AWS IoT 1-Click.

Who’s Got the Button?
We’re launching with support for two types of buttons (both pictured above). Both types of buttons are pre-configured with X.509 certificates, communicate to the cloud over secure connections, and are ready to use.

The AWS IoT Enterprise Button communicates via Wi-Fi. It has a 2000-click lifetime, encrypts outbound data using TLS, and can be configured using BLE and our mobile app. It retails for $19.99 (shipping and handling not included) and can be used in the United States, Europe, and Japan.

The AT&T LTE-M Button communicates via the LTE-M cellular network. It has a 1500-click lifetime, and also encrypts outbound data using TLS. The device and the bundled data plan is available an an introductory price of $29.99 (shipping and handling not included), and can be used in the United States.

We are very interested in working with device manufacturers in order to make even more shapes, sizes, and types of devices (badge readers, asset trackers, motion detectors, and industrial sensors, to name a few) available to our customers. Our team will be happy to tell you about our provisioning tools and our facility for pushing OTA (over the air) updates to large fleets of devices; you can contact them at [email protected].

AWS IoT 1-Click Concepts
I’m eager to show you how to use AWS IoT 1-Click and the buttons, but need to introduce a few concepts first.

Device – A button or other item that can send messages. Each device is uniquely identified by a serial number.

Placement Template – Describes a like-minded collection of devices to be deployed. Specifies the action to be performed and lists the names of custom attributes for each device.

Placement – A device that has been deployed. Referring to placements instead of devices gives you the freedom to replace and upgrade devices with minimal disruption. Each placement can include values for custom attributes such as a location (“Building 8, 3rd Floor, Room 1337”) or a purpose (“Coffee Request Button”).

Action – The AWS Lambda function to invoke when the button is pressed. You can write a function from scratch, or you can make use of a pair of predefined functions that send an email or an SMS message. The actions have access to the attributes; you can, for example, send an SMS message with the text “Urgent need for coffee in Building 8, 3rd Floor, Room 1337.”

Getting Started with AWS IoT 1-Click
Let’s set up an IoT button using the AWS IoT 1-Click Console:

If I didn’t have any buttons I could click Buy devices to get some. But, I do have some, so I click Claim devices to move ahead. I enter the device ID or claim code for my AT&T button and click Claim (I can enter multiple claim codes or device IDs if I want):

The AWS buttons can be claimed using the console or the mobile app; the first step is to use the mobile app to configure the button to use my Wi-Fi:

Then I scan the barcode on the box and click the button to complete the process of claiming the device. Both of my buttons are now visible in the console:

I am now ready to put them to use. I click on Projects, and then Create a project:

I name and describe my project, and click Next to proceed:

Now I define a device template, along with names and default values for the placement attributes. Here’s how I set up a device template (projects can contain several, but I just need one):

The action has two mandatory parameters (phone number and SMS message) built in; I add three more (Building, Room, and Floor) and click Create project:

I’m almost ready to ask for some coffee! The next step is to associate my buttons with this project by creating a placement for each one. I click Create placements to proceed. I name each placement, select the device to associate with it, and then enter values for the attributes that I established for the project. I can also add additional attributes that are peculiar to this placement:

I can inspect my project and see that everything looks good:

I click on the buttons and the SMS messages appear:

I can monitor device activity in the AWS IoT 1-Click Console:

And also in the Lambda Console:

The Lambda function itself is also accessible, and can be used as-is or customized:

As you can see, this is the code that lets me use {{*}}include all of the placement attributes in the message and {{Building}} (for example) to include a specific placement attribute.

Now Available
I’ve barely scratched the surface of this cool new service and I encourage you to give it a try (or a click) yourself. Buy a button or two, build something cool, and let me know all about it!

Pricing is based on the number of enabled devices in your account, measured monthly and pro-rated for partial months. Devices can be enabled or disabled at any time. See the AWS IoT 1-Click Pricing page for more info.

To learn more, visit the AWS IoT 1-Click home page or read the AWS IoT 1-Click documentation.

Jeff;

 

Индексът на настигането: публикуван е докладът за 2017

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/16/catch_up_index/

Индексът на настигането на Институт “Отворено общество” – София измерва и сравнява развитието на тридесет и пет европейски страни по четири категории: “икономика”, “демокрация”, “качество на живот” и “управление”.

Според методологията на изследването, изходните данни по индикатори се стандартизират в точки по скала от 0 до 100 – от най-нисък до най-висок резултат. Страните също така се класират според резултатите си – от 1 (най-висока) до 35 (последна) позиция.

Според новоизлезлия доклад България е на 29-то място.

Самата категория “демокрация” се измерва с редица индикатори, сред които и такива за свобода на медиите.

Amazon Sumerian – Now Generally Available

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-sumerian-now-generally-available/

We announced Amazon Sumerian at AWS re:Invent 2017. As you can see from Tara‘s blog post (Presenting Amazon Sumerian: An Easy Way to Create VR, AR, and 3D Experiences), Sumerian does not require any specialized programming or 3D graphics expertise. You can build VR, AR, and 3D experiences for a wide variety of popular hardware platforms including mobile devices, head-mounted displays, digital signs, and web browsers.

I’m happy to announce that Sumerian is now generally available. You can create realistic virtual environments and scenes without having to acquire or master specialized tools for 3D modeling, animation, lighting, audio editing, or programming. Once built, you can deploy your finished creation across multiple platforms without having to write custom code or deal with specialized deployment systems and processes.

Sumerian gives you a web-based editor that you can use to quickly and easily create realistic, professional-quality scenes. There’s a visual scripting tool that lets you build logic to control how objects and characters (Sumerian Hosts) respond to user actions. Sumerian also lets you create rich, natural interactions powered by AWS services such as Amazon Lex, Polly, AWS Lambda, AWS IoT, and Amazon DynamoDB.

Sumerian was designed to work on multiple platforms. The VR and AR apps that you create in Sumerian will run in browsers that supports WebGL or WebVR and on popular devices such as the Oculus Rift, HTC Vive, and those powered by iOS or Android.

During the preview period, we have been working with a broad spectrum of customers to put Sumerian to the test and to create proof of concept (PoC) projects designed to highlight an equally broad spectrum of use cases, including employee education, training simulations, field service productivity, virtual concierge, design and creative, and brand engagement. Fidelity Labs (the internal R&D unit of Fidelity Investments), was the first to use a Sumerian host to create an engaging VR experience. Cora (the host) lives within a virtual chart room. She can display stock quotes, pull up company charts, and answer questions about a company’s performance. This PoC uses Amazon Polly to implement text to speech and Amazon Lex for conversational chatbot functionality. Read their blog post and watch the video inside to see Cora in action:

Now that Sumerian is generally available, you have the power to create engaging AR, VR, and 3D experiences of your own. To learn more, visit the Amazon Sumerian home page and then spend some quality time with our extensive collection of Sumerian Tutorials.

Jeff;

 

Brutus 2: the gaming PC case of your dreams

Post Syndicated from Janina Ander original https://www.raspberrypi.org/blog/brutus-2-gaming-pc-case/

Attention, case modders: take a look at the Brutus 2, an extremely snazzy computer case with a partly transparent, animated side panel that’s powered by a Pi. Daniel Otto and Carsten Lehman have a current crowdfunder for the case; their video is in German, but the looks of the build speak for themselves. There are some truly gorgeous effects here.

der BRUTUS 2 by 3nb Gaming

Vorbestellungen ab sofort auf https://www.startnext.com/brutus2 Weitere Infos zu uns auf: https://3nb.de https://www.facebook.com/3nb.de https://www.instagram.com/3nb.de Über 3nb: – GbR aus Leipzig, gegründet 2017 – wir kommen aus den Bereichen Elektronik und Informatik – erstes Produkt: der Brutus One ein Gaming PC mit transparentem Display in der Seite Kurzinfo Brutus 2: – Markencomputergehäuse für Gaming- /Casemoddingszene – Besonderheit: animiertes Seitenfenster angesteuert mit einem Raspberry Pi – Vorteile von unserem Case: o Case ist einzeln lieferbar und nicht nur als komplett-PC o kein Leistungsverbrauch der Grafikkarte dank integriertem Raspberry Pi o bessere Darstellung von Texten und Grafiken durch unscharfen Hintergrund

What’s case modding?

Case modding just means modifying your computer or gaming console’s case, and it’s very popular in the gaming community. Some mods are functional, while others improve the way the case looks. Lots of dedicated gamers don’t only want a powerful computer, they also want it to look amazing — at home, or at LAN parties and games tournaments.

The Brutus 2 case

The Brutus 2 case is made by Daniel and Carsten’s startup, 3nb electronics, and it’s a product that is officially Powered by Raspberry Pi. Its standout feature is the semi-transparent TFT screen, which lets you play any video clip you choose while keeping your gaming hardware on display. It looks incredibly cool. All the graphics for the case’s screen are handled by a Raspberry Pi, so it doesn’t use any of your main PC’s GPU power and your gaming won’t suffer.

Brutus 2 PC case powered by Raspberry Pi

The software

To use Brutus 2, you just need to run a small desktop application on your PC to choose what you want to display on the case. A number of neat animations are included, and you can upload your own if you want.

So far, the app only runs on Windows, but 3nb electronics are planning to make the code open-source, so you can modify it for other operating systems, or to display other file types. This is true to the spirit of the case modding and Raspberry Pi communities, who love adapting, retrofitting, and overhauling projects and code to fit their needs.

Brutus 2 PC case powered by Raspberry Pi

Daniel and Carsten say that one of their campaign’s stretch goals is to implement more functionality in the Brutus 2 app. So in the future, the case could also show things like CPU temperature, gaming stats, and in-game messages. Of course, there’s nothing stopping you from integrating features like that yourself.

If you have any questions about the case, you can post them directly to Daniel and Carsten here.

The crowdfunding campaign

The Brutus 2 campaign on Startnext is currently halfway to its first funding goal of €10000, with over three weeks to go until it closes. If you’re quick, you still be may be able to snatch one of the early-bird offers. And if your whole guild NEEDS this, that’s OK — there are discounts for bulk orders.

The post Brutus 2: the gaming PC case of your dreams appeared first on Raspberry Pi.

Съвместима ли е таксата за радио и телевизия с правото на ЕС

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/13/fee_psm/

През март  2018 г. Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Върховен административен съд на Рейнланд-Пфалц – OVG Rheinland-Pfalz) решава, че таксата за радио и телевизия в Германия е съвместима с правото на ЕС (дело № 7 A 11938/17) . Съдът отхвърля тезата, че таксата е несъвместима с правото на ЕС, тъй като предоставя на обществените радио- и телевизионни доставчици на медийни услуги несправедливо предимство пред техните частни конкуренти.

Съдът посочва, че през 2016 г. Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд – BVerwG) вече е установил съответствието на таксата  – в новата й форма, въведена през 2013 г. – с правото на ЕС (решение от 18 март 2016 г., BVerwG 6 С 6.15). Съгласно това решение въвеждането на таксата  не изисква съгласието на Европейската комисия и е с съвместимо с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.  Обществените и частните радио- и телевизионни оператори  неизбежно ще бъдат финансирани по различни начини. Това обаче не означава непременно, че обществените радио- и телевизионни оператори са получили несправедливо предимство, тъй като за разлика от частните радио- и телевизионни оператори те са подложени на много по-ограничителни правила за рекламиране и следователно са финансово зависими от таксата.

Междувременно Landgericht Tübingen (Районен съд в Тюбинген, решение от 3 август 2017 г., дело № 5 T 246/17 и др.) е постановил, че таксата  нарушава правото на ЕС  – и в резултат има подадено преюдициално запитване до Съда на ЕС –  дело  С-492/17.

 

Преюдициални въпроси:

1)

Несъвместим ли е с правото на Съюза националният Gesetz vom 18.10.2011 zur Geltung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (RdFunkBeitrStVtrBW) vom 17 Dezember 2010 (Закон от 18 октомври 2011 г. за прилагане на Държавния договор за вноската за радио- и телевизионно разпространение от 17 декември 2010 г., наричан по-нататък „RdFunkBeitrStVtrBW“) на провинция Баден-Вюртемберг, последно изменен с член 4 от Neunzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag (Деветнадесети държавен договор за изменение на Държавните договори за радио- и телевизионно разпространение) от 3 декември 2015 г. (Закон от 23 февруари 2016 г., GBl. стр. 126, 129), поради това че вноската, събирана от 1 януари 2013 г. съгласно този закон безусловно по принцип от всяко живеещо в германската федерална провинция Баден-Вюртемберг пълнолетно лице в полза на радио- и телевизионните оператори SWR и ZDF, представлява помощ, която противоречи на правото на Съюза и предоставя по-благоприятно третиране само в полза на тези обществени радио- и телевизионни оператори спрямо частни радио- и телевизионни оператори? Трябва ли членове 107 и 108 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че за Закона за вноската за радио- и телевизионно разпространение е трябвало да се получи разрешението на Комисията и поради липсата на разрешение той е невалиден?

2)

Трябва ли член 107 ДФЕС, съответно член 108 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че в обхвата му попада правна уредба, установена в националния закон „RdFunkBeitrStVtrBW“, която предвижда, че по принцип от всяко живеещо в Баден-Вюртемберг пълнолетно лице безусловно се събира вноска в полза само на държавни/обществени радио- и телевизионни оператори, поради това че тази вноска съдържа противоречаща на правото на Съюза и предоставяща по-благоприятно третиране помощ с цел изключването по технически причини на оператори от държави от Европейския съюз, доколкото вноските са предназначени да се използват за създаването на конкурентен начин на пренос (монопол върху DVB-T2), без да е предвидено той да се използва от чуждестранни оператори? Трябва ли член 107 ДФЕС, съответно член 108 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че в обхвата му попадат не само преки субсидии, но и други релевантни от икономическа гледна точка привилегии (право на издаване на изпълнителен лист, правомощия за предприемане на действия както в качеството на стопанско предприятие, така и в качеството на орган, поставяне в по-благоприятно положение при изчисляването на дълговете)?

3)

Съвместимо ли е с принципа на равно третиране и със забраната за предоставящи привилегии помощи положение, при което на основание национален закон на провинция Баден-Вюртемберг германски телевизионен оператор, който се урежда от нормите на публичното право и има предоставени правомощия на орган, но същевременно се конкурира с частни радио- и телевизионни оператори на рекламния пазар, е привилегирован в сравнение с тези оператори поради това че не трябва като частните конкуренти да иска по общия съдебен ред да му бъде издаден изпълнителен лист за вземанията му срещу зрителите, преди да може да пристъпи към принудително изпълнение, а самият той има право, без участието на съд, да издаде титул, който същевременно му дава право на принудително изпълнение?

4)

Съвместимо ли е с член 10 от ЕКПЧ /член [11] от Хартата на основните права (свобода на информация) положение, при което държава членка предвижда в национален закон на провинция Баден-Вюртемберг, че телевизионен оператор, на който са предоставени правомощия на орган, има право да изисква плащането на вноска от всяко живеещо в зоната на радио- и телевизионното излъчване пълнолетно лице за целите на финансирането на точно този оператор, при неплащането на която е предвидена глоба, независимо дали това лице въобще разполага с приемник или само използва услугите на други, а именно чуждестранни или други, частни оператори?

5)

Съвместим ли е националният закон „RdFunkBeitrStVtrBW“, и по-специално членове 2 и 3, с установените в правото на Съюза принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация в положение, при което вноската, която следва да се плаща безусловно от всеки жител за целите на финансирането на обществен телевизионен оператор, налага на всяко лице, което само отглежда детето си, тежест в размер, многократно по-висок от сумата, дължима от лице, което живее в общо жилище с други хора? Следва ли Директива 2004/113/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че спорната вноска също попада в обхвата ѝ и че e достатъчно да е налице косвено поставяне в по-неблагоприятно положение, след като с оглед на реалните дадености 90 % от жените понасят по-голяма тежест?

6)

Съвместим ли националният закон „RdFunkBeitrStVtrBW“, и по-специално членове 2 и 3, с установените в правото на Съюза принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация в положение, при което вноската, която следва да се плаща безусловно от всеки жител за целите на финансирането на обществен телевизионен оператор, за нуждаещите се от второ жилище лица по свързана с работата причина е двойно по-голяма, отколкото за други работници?

7)

Съвместим ли е националният закон „RdFunkBeitrStVtrBW“, и по-специално членове 2 и 3, с установените в правото на Съюза принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация и със свободата на установяване, ако вноската, която следва да се плаща безусловно от всеки жител за целите на финансирането на обществен телевизионен оператор, е уредена по такъв начин, че при еднаква възможност за приемане на радио- и телевизионно разпространение непосредствено преди границата със съседна държава от ЕС германски гражданин дължи вноската само поради мястото си на пребиваване, докато германският гражданин, живущ непосредствено от другата страна на границата, не дължи вноската, също както гражданинът на друга държава — членка на ЕС, който по свързани с работата причини трябва да се установи непосредствено от другата страна на вътрешна граница на ЕС, понася тежестта на вноската, но не и гражданинът на ЕС, живущ непосредствено преди границата, дори и никой от двамата да не се интересува от приемането на излъчванията на германския оператор?

Коментар по въпрос №4:  допуснат е въпрос за съвместимост с чл.10 от Конвенцията за правата на човека. Съдът за правата на човека вече се е произнасял, има съображения за недопустимост по сходно дело отпреди десетина години –  ето тук съм писала – вж Faccio v Italy – но нека да се произнесе и Съдът на ЕС.

И – отново за характера на таксата: ако  плащат и хората без приемник, това очевидно не е такса в смисъл цена за услуга, а данъчно вземане, по мое мнение това е тенденцията.

Чакаме решението на Съда на ЕС. Нека да се развива и множи практиката.

Spring 2018 AWS SOC Reports are Now Available with 11 Services Added in Scope

Post Syndicated from Chris Gile original https://aws.amazon.com/blogs/security/spring-2018-aws-soc-reports-are-now-available-with-11-services-added-in-scope/

Since our last System and Organization Control (SOC) audit, our service and compliance teams have been working to increase the number of AWS Services in scope prioritized based on customer requests. Today, we’re happy to report 11 services are newly SOC compliant, which is a 21 percent increase in the last six months.

With the addition of the following 11 new services, you can now select from a total of 62 SOC-compliant services. To see the full list, go to our Services in Scope by Compliance Program page:

• Amazon Athena
• Amazon QuickSight
• Amazon WorkDocs
• AWS Batch
• AWS CodeBuild
• AWS Config
• AWS OpsWorks Stacks
• AWS Snowball
• AWS Snowball Edge
• AWS Snowmobile
• AWS X-Ray

Our latest SOC 1, 2, and 3 reports covering the period from October 1, 2017 to March 31, 2018 are now available. The SOC 1 and 2 reports are available on-demand through AWS Artifact by logging into the AWS Management Console. The SOC 3 report can be downloaded here.

Finally, prospective customers can read our SOC 1 and 2 reports by reaching out to AWS Compliance.

Want more AWS Security news? Follow us on Twitter.

Securing Your Cryptocurrency

Post Syndicated from Roderick Bauer original https://www.backblaze.com/blog/backing-up-your-cryptocurrency/

Securing Your Cryptocurrency

In our blog post on Tuesday, Cryptocurrency Security Challenges, we wrote about the two primary challenges faced by anyone interested in safely and profitably participating in the cryptocurrency economy: 1) make sure you’re dealing with reputable and ethical companies and services, and, 2) keep your cryptocurrency holdings safe and secure.

In this post, we’re going to focus on how to make sure you don’t lose any of your cryptocurrency holdings through accident, theft, or carelessness. You do that by backing up the keys needed to sell or trade your currencies.

$34 Billion in Lost Value

Of the 16.4 million bitcoins said to be in circulation in the middle of 2017, close to 3.8 million may have been lost because their owners no longer are able to claim their holdings. Based on today’s valuation, that could total as much as $34 billion dollars in lost value. And that’s just bitcoins. There are now over 1,500 different cryptocurrencies, and we don’t know how many of those have been misplaced or lost.Now that some cryptocurrencies have reached (at least for now) staggering heights in value, it’s likely that owners will be more careful in keeping track of the keys needed to use their cryptocurrencies. For the ones already lost, however, the owners have been separated from their currencies just as surely as if they had thrown Benjamin Franklins and Grover Clevelands over the railing of a ship.

The Basics of Securing Your Cryptocurrencies

In our previous post, we reviewed how cryptocurrency keys work, and the common ways owners can keep track of them. A cryptocurrency owner needs two keys to use their currencies: a public key that can be shared with others is used to receive currency, and a private key that must be kept secure is used to spend or trade currency.

Many wallets and applications allow the user to require extra security to access them, such as a password, or iris, face, or thumb print scan. If one of these options is available in your wallets, take advantage of it. Beyond that, it’s essential to back up your wallet, either using the backup feature built into some applications and wallets, or manually backing up the data used by the wallet. When backing up, it’s a good idea to back up the entire wallet, as some wallets require additional private data to operate that might not be apparent.

No matter which backup method you use, it is important to back up often and have multiple backups, preferable in different locations. As with any valuable data, a 3-2-1 backup strategy is good to follow, which ensures that you’ll have a good backup copy if anything goes wrong with one or more copies of your data.

One more caveat, don’t reuse passwords. This applies to all of your accounts, but is especially important for something as critical as your finances. Don’t ever use the same password for more than one account. If security is breached on one of your accounts, someone could connect your name or ID with other accounts, and will attempt to use the password there, as well. Consider using a password manager such as LastPass or 1Password, which make creating and using complex and unique passwords easy no matter where you’re trying to sign in.

Approaches to Backing Up Your Cryptocurrency Keys

There are numerous ways to be sure your keys are backed up. Let’s take them one by one.

1. Automatic backups using a backup program

If you’re using a wallet program on your computer, for example, Bitcoin Core, it will store your keys, along with other information, in a file. For Bitcoin Core, that file is wallet.dat. Other currencies will use the same or a different file name and some give you the option to select a name for the wallet file.

To back up the wallet.dat or other wallet file, you might need to tell your backup program to explicitly back up that file. Users of Backblaze Backup don’t have to worry about configuring this, since by default, Backblaze Backup will back up all data files. You should determine where your particular cryptocurrency, wallet, or application stores your keys, and make sure the necessary file(s) are backed up if your backup program requires you to select which files are included in the backup.

Backblaze B2 is an option for those interested in low-cost and high security cloud storage of their cryptocurrency keys. Backblaze B2 supports 2-factor verification for account access, works with a number of apps that support automatic backups with encryption, error-recovery, and versioning, and offers an API and command-line interface (CLI), as well. The first 10GB of storage is free, which could be all one needs to store encrypted cryptocurrency keys.

2. Backing up by exporting keys to a file

Apps and wallets will let you export your keys from your app or wallet to a file. Once exported, your keys can be stored on a local drive, USB thumb drive, DAS, NAS, or in the cloud with any cloud storage or sync service you wish. Encrypting the file is strongly encouraged — more on that later. If you use 1Password or LastPass, or other secure notes program, you also could store your keys there.

3. Backing up by saving a mnemonic recovery seed

A mnemonic phrase, mnemonic recovery phrase, or mnemonic seed is a list of words that stores all the information needed to recover a cryptocurrency wallet. Many wallets will have the option to generate a mnemonic backup phrase, which can be written down on paper. If the user’s computer no longer works or their hard drive becomes corrupted, they can download the same wallet software again and use the mnemonic recovery phrase to restore their keys.

The phrase can be used by anyone to recover the keys, so it must be kept safe. Mnemonic phrases are an excellent way of backing up and storing cryptocurrency and so they are used by almost all wallets.

A mnemonic recovery seed is represented by a group of easy to remember words. For example:

eye female unfair moon genius pipe nuclear width dizzy forum cricket know expire purse laptop scale identify cube pause crucial day cigar noise receive

The above words represent the following seed:

0a5b25e1dab6039d22cd57469744499863962daba9d2844243fec 9c0313c1448d1a0b2cd9e230a78775556f9b514a8be45802c2808e fd449a20234e9262dfa69

These words have certain properties:

  • The first four letters are enough to unambiguously identify the word.
  • Similar words are avoided (such as: build and built).

Bitcoin and most other cryptocurrencies such as Litecoin, Ethereum, and others use mnemonic seeds that are 12 to 24 words long. Other currencies might use different length seeds.

4. Physical backups — Paper, Metal

Some cryptocurrency holders believe that their backup, or even all their cryptocurrency account information, should be stored entirely separately from the internet to avoid any risk of their information being compromised through hacks, exploits, or leaks. This type of storage is called “cold storage.” One method of cold storage involves printing out the keys to a piece of paper and then erasing any record of the keys from all computer systems. The keys can be entered into a program from the paper when needed, or scanned from a QR code printed on the paper.

Printed public and private keys

Printed public and private keys

Some who go to extremes suggest separating the mnemonic needed to access an account into individual pieces of paper and storing those pieces in different locations in the home or office, or even different geographical locations. Some say this is a bad idea since it could be possible to reconstruct the mnemonic from one or more pieces. How diligent you wish to be in protecting these codes is up to you.

Mnemonic recovery phrase booklet

Mnemonic recovery phrase booklet

There’s another option that could make you the envy of your friends. That’s the CryptoSteel wallet, which is a stainless steel metal case that comes with more than 250 stainless steel letter tiles engraved on each side. Codes and passwords are assembled manually from the supplied part-randomized set of tiles. Users are able to store up to 96 characters worth of confidential information. Cryptosteel claims to be fireproof, waterproof, and shock-proof.

image of a Cryptosteel cold storage device

Cryptosteel cold wallet

Of course, if you leave your Cryptosteel wallet in the pocket of a pair of ripped jeans that gets thrown out by the housekeeper, as happened to the character Russ Hanneman on the TV show Silicon Valley in last Sunday’s episode, then you’re out of luck. That fictional billionaire investor lost a USB drive with $300 million in cryptocoins. Let’s hope that doesn’t happen to you.

Encryption & Security

Whether you store your keys on your computer, an external disk, a USB drive, DAS, NAS, or in the cloud, you want to make sure that no one else can use those keys. The best way to handle that is to encrypt the backup.

With Backblaze Backup for Windows and Macintosh, your backups are encrypted in transmission to the cloud and on the backup server. Users have the option to add an additional level of security by adding a Personal Encryption Key (PEK), which secures their private key. Your cryptocurrency backup files are secure in the cloud. Using our web or mobile interface, previous versions of files can be accessed, as well.

Our object storage cloud offering, Backblaze B2, can be used with a variety of applications for Windows, Macintosh, and Linux. With B2, cryptocurrency users can choose whichever method of encryption they wish to use on their local computers and then upload their encrypted currency keys to the cloud. Depending on the client used, versioning and life-cycle rules can be applied to the stored files.

Other backup programs and systems provide some or all of these capabilities, as well. If you are backing up to a local drive, it is a good idea to encrypt the local backup, which is an option in some backup programs.

Address Security

Some experts recommend using a different address for each cryptocurrency transaction. Since the address is not the same as your wallet, this means that you are not creating a new wallet, but simply using a new identifier for people sending you cryptocurrency. Creating a new address is usually as easy as clicking a button in the wallet.

One of the chief advantages of using a different address for each transaction is anonymity. Each time you use an address, you put more information into the public ledger (blockchain) about where the currency came from or where it went. That means that over time, using the same address repeatedly could mean that someone could map your relationships, transactions, and incoming funds. The more you use that address, the more information someone can learn about you. For more on this topic, refer to Address reuse.

Note that a downside of using a paper wallet with a single key pair (type-0 non-deterministic wallet) is that it has the vulnerabilities listed above. Each transaction using that paper wallet will add to the public record of transactions associated with that address. Newer wallets, i.e. “deterministic” or those using mnemonic code words support multiple addresses and are now recommended.

There are other approaches to keeping your cryptocurrency transaction secure. Here are a couple of them.

Multi-signature

Multi-signature refers to requiring more than one key to authorize a transaction, much like requiring more than one key to open a safe. It is generally used to divide up responsibility for possession of cryptocurrency. Standard transactions could be called “single-signature transactions” because transfers require only one signature — from the owner of the private key associated with the currency address (public key). Some wallets and apps can be configured to require more than one signature, which means that a group of people, businesses, or other entities all must agree to trade in the cryptocurrencies.

Deep Cold Storage

Deep cold storage ensures the entire transaction process happens in an offline environment. There are typically three elements to deep cold storage.

First, the wallet and private key are generated offline, and the signing of transactions happens on a system not connected to the internet in any manner. This ensures it’s never exposed to a potentially compromised system or connection.

Second, details are secured with encryption to ensure that even if the wallet file ends up in the wrong hands, the information is protected.

Third, storage of the encrypted wallet file or paper wallet is generally at a location or facility that has restricted access, such as a safety deposit box at a bank.

Deep cold storage is used to safeguard a large individual cryptocurrency portfolio held for the long term, or for trustees holding cryptocurrency on behalf of others, and is possibly the safest method to ensure a crypto investment remains secure.

Keep Your Software Up to Date

You should always make sure that you are using the latest version of your app or wallet software, which includes important stability and security fixes. Installing updates for all other software on your computer or mobile device is also important to keep your wallet environment safer.

One Last Thing: Think About Your Testament

Your cryptocurrency funds can be lost forever if you don’t have a backup plan for your peers and family. If the location of your wallets or your passwords is not known by anyone when you are gone, there is no hope that your funds will ever be recovered. Taking a bit of time on these matters can make a huge difference.

To the Moon*

Are you comfortable with how you’re managing and backing up your cryptocurrency wallets and keys? Do you have a suggestion for keeping your cryptocurrencies safe that we missed above? Please let us know in the comments.


*To the Moon — Crypto slang for a currency that reaches an optimistic price projection.

The post Securing Your Cryptocurrency appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Supply-Chain Security

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/05/supply-chain_se.html

Earlier this month, the Pentagon stopped selling phones made by the Chinese companies ZTE and Huawei on military bases because they might be used to spy on their users.

It’s a legitimate fear, and perhaps a prudent action. But it’s just one instance of the much larger issue of securing our supply chains.

All of our computerized systems are deeply international, and we have no choice but to trust the companies and governments that touch those systems. And while we can ban a few specific products, services or companies, no country can isolate itself from potential foreign interference.

In this specific case, the Pentagon is concerned that the Chinese government demanded that ZTE and Huawei add “backdoors” to their phones that could be surreptitiously turned on by government spies or cause them to fail during some future political conflict. This tampering is possible because the software in these phones is incredibly complex. It’s relatively easy for programmers to hide these capabilities, and correspondingly difficult to detect them.

This isn’t the first time the United States has taken action against foreign software suspected to contain hidden features that can be used against us. Last December, President Trump signed into law a bill banning software from the Russian company Kaspersky from being used within the US government. In 2012, the focus was on Chinese-made Internet routers. Then, the House Intelligence Committee concluded: “Based on available classified and unclassified information, Huawei and ZTE cannot be trusted to be free of foreign state influence and thus pose a security threat to the United States and to our systems.”

Nor is the United States the only country worried about these threats. In 2014, China reportedly banned antivirus products from both Kaspersky and the US company Symantec, based on similar fears. In 2017, the Indian government identified 42 smartphone apps that China subverted. Back in 1997, the Israeli company Check Point was dogged by rumors that its government added backdoors into its products; other of that country’s tech companies have been suspected of the same thing. Even al-Qaeda was concerned; ten years ago, a sympathizer released the encryption software Mujahedeen Secrets, claimed to be free of Western influence and backdoors. If a country doesn’t trust another country, then it can’t trust that country’s computer products.

But this trust isn’t limited to the country where the company is based. We have to trust the country where the software is written — and the countries where all the components are manufactured. In 2016, researchers discovered that many different models of cheap Android phones were sending information back to China. The phones might be American-made, but the software was from China. In 2016, researchers demonstrated an even more devious technique, where a backdoor could be added at the computer chip level in the factory that made the chips ­ without the knowledge of, and undetectable by, the engineers who designed the chips in the first place. Pretty much every US technology company manufactures its hardware in countries such as Malaysia, Indonesia, China and Taiwan.

We also have to trust the programmers. Today’s large software programs are written by teams of hundreds of programmers scattered around the globe. Backdoors, put there by we-have-no-idea-who, have been discovered in Juniper firewalls and D-Link routers, both of which are US companies. In 2003, someone almost slipped a very clever backdoor into Linux. Think of how many countries’ citizens are writing software for Apple or Microsoft or Google.

We can go even farther down the rabbit hole. We have to trust the distribution systems for our hardware and software. Documents disclosed by Edward Snowden showed the National Security Agency installing backdoors into Cisco routers being shipped to the Syrian telephone company. There are fake apps in the Google Play store that eavesdrop on you. Russian hackers subverted the update mechanism of a popular brand of Ukrainian accounting software to spread the NotPetya malware.

In 2017, researchers demonstrated that a smartphone can be subverted by installing a malicious replacement screen.

I could go on. Supply-chain security is an incredibly complex problem. US-only design and manufacturing isn’t an option; the tech world is far too internationally interdependent for that. We can’t trust anyone, yet we have no choice but to trust everyone. Our phones, computers, software and cloud systems are touched by citizens of dozens of different countries, any one of whom could subvert them at the demand of their government. And just as Russia is penetrating the US power grid so they have that capability in the event of hostilities, many countries are almost certainly doing the same thing at the consumer level.

We don’t know whether the risk of Huawei and ZTE equipment is great enough to warrant the ban. We don’t know what classified intelligence the United States has, and what it implies. But we do know that this is just a minor fix for a much larger problem. It’s doubtful that this ban will have any real effect. Members of the military, and everyone else, can still buy the phones. They just can’t buy them on US military bases. And while the US might block the occasional merger or acquisition, or ban the occasional hardware or software product, we’re largely ignoring that larger issue. Solving it borders on somewhere between incredibly expensive and realistically impossible.

Perhaps someday, global norms and international treaties will render this sort of device-level tampering off-limits. But until then, all we can do is hope that this particular arms race doesn’t get too far out of control.

This essay previously appeared in the Washington Post.

Introducing the AWS Machine Learning Competency for Consulting Partners

Post Syndicated from Randall Hunt original https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-the-aws-machine-learning-competency-for-consulting-partners/

Today I’m excited to announce a new Machine Learning Competency for Consulting Partners in the Amazon Partner Network (APN). This AWS Competency program allows APN Consulting Partners to demonstrate a deep expertise in machine learning on AWS by providing solutions that enable machine learning and data science workflows for their customers. This new AWS Competency is in addition to the Machine Learning comptency for our APN Technology Partners, that we launched at the re:Invent 2017 partner summit.

These APN Consulting Partners help organizations solve their machine learning and data challenges through:

  • Providing data services that help data scientists and machine learning practitioners prepare their enterprise data for training.
  • Platform solutions that provide data scientists and machine learning practitioners with tools to take their data, train models, and make predictions on new data.
  • SaaS and API solutions to enable predictive capabilities within customer applications.

Why work with an AWS Machine Learning Competency Partner?

The AWS Competency Program helps customers find the most qualified partners with deep expertise. AWS Machine Learning Competency Partners undergo a strict validation of their capabilities to demonstrate technical proficiency and proven customer success with AWS machine learning tools.

If you’re an AWS customer interested in machine learning workloads on AWS, check out our AWS Machine Learning launch partners below:

 

Interested in becoming an AWS Machine Learning Competency Partner?

APN Partners with experience in Machine Learning can learn more about becoming an AWS Machine Learning Competency Partner here. To learn more about the benefits of joining the AWS Partner Network, see our APN Partner website.

Thanks to the AWS Partner Team for their help with this post!
Randall

Бъдещето на Европа: обществена консултация

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/09/eu-8/

На днешния ден: начало  на   консултация за бъдещето на Европа, вижте 12-те въпроса онлайн.

Тази  консултация  – част от по-широкия дебат за бъдещето на Европа,  чието начало  е поставено с Бялата книга на Комисията на 1 март 2017 г. –   е подготвена от форум от 96 граждани от 27-те държави от EC, които се събраха, за да решат какви въпроси да поставят пред своите съграждани.

The US Is Unprepared for Election-Related Hacking in 2018

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/05/the_us_is_unpre.html

This survey and report is not surprising:

The survey of nearly forty Republican and Democratic campaign operatives, administered through November and December 2017, revealed that American political campaign staff — primarily working at the state and congressional levels — are not only unprepared for possible cyber attacks, but remain generally unconcerned about the threat. The survey sample was relatively small, but nevertheless the survey provides a first look at how campaign managers and staff are responding to the threat.

The overwhelming majority of those surveyed do not want to devote campaign resources to cybersecurity or to hire personnel to address cybersecurity issues. Even though campaign managers recognize there is a high probability that campaign and personal emails are at risk of being hacked, they are more concerned about fundraising and press coverage than they are about cybersecurity. Less than half of those surveyed said they had taken steps to make their data secure and most were unsure if they wanted to spend any money on this protection.

Security is never something we actually want. Security is something we need in order to avoid what we don’t want. It’s also more abstract, concerned with hypothetical future possibilities. Of course it’s lower on the priorities list than fundraising and press coverage. They’re more tangible, and they’re more immediate.

This is all to the attackers’ advantage.

Raspberry Pi in your favourite films and TV shows

Post Syndicated from Alex Bate original https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-films-tv/

If, like us, you’ve been bingeflixing your way through Netflix’s new show, Lost in Space, you may have noticed a Raspberry Pi being used as futuristic space tech.

Raspberry Pi Netflix Lost in Space

Danger, Will Robinson, that probably won’t work

This isn’t the first time a Pi has been used as a film or television prop. From Mr. Robot and Disney Pixar’s Big Hero 6 to Mr. Robot, Sense8, and Mr. Robot, our humble little computer has become quite the celeb.

Raspberry Pi Charlie Brooker Election Wipe
Raspberry Pi Big Hero 6
Raspberry Pi Netflix

Raspberry Pi Spy has been working hard to locate and document the appearance of the Raspberry Pi in some of our favourite shows and movies. He’s created this video covering 2010-2017:

Raspberry Pi TV and Film Appearances 2012-2017

Since 2012 the Raspberry Pi single board computer has appeared in a number of movies and TV shows. This video is a run through of those appearances where the Pi has been used as a prop.

For 2018 appearances and beyond, you can find a full list on the Raspberry Pi Spy website. If you’ve spotted an appearance that’s not on the list, tell us in the comments!

The post Raspberry Pi in your favourite films and TV shows appeared first on Raspberry Pi.