Tag Archives: 366

2018-05-03 python, multiprocessing, thread-ове и забивания

Post Syndicated from Vasil Kolev original https://vasil.ludost.net/blog/?p=3384

Всеки ден се убеждавам, че нищо не работи.

Открих забавен проблем с python и multiprocessing, който в момента още не мога да реша чий проблем е (в крайна сметка ще се окаже мой). Отне ми прилично количество време да го хвана и си струва да го разкажа.

Малко предистория: ползваме influxdb, в което тъпчем бая секундни данни, които после предъвкваме до минутни. InfluxDB има continuous queries, които вършат тази работа – на някакъв интервал от време хващат новите данни и ги сгъват. Тези заявки имаха няколко проблема:
– не се оправят с попълване на стари данни;
– изпълняват се рядко и минутните данни изостават;
– изпълняват се в общи линии в един thread, което кара минутните данни да изостават още повече (в нашия случай преди да ги сменим с около 12 часа).

Хванаха ме дяволите и си написах просто демонче на python, което да събира информация за различните бази какви данни могат да се сгънат, и паралелно да попълва данните. Работи в общи линии по следния начин:
– взима списък с базите данни
– пуска през multiprocessing-а да се събере за всяка база какви заявки трябва да се пуснат, на база на какви measurement-и има и докога са минутните и секундните данни в тях;
– пуска през multiprocessing-а събраните от предния pass заявки
– и така до края на света (или докато зависне).

След като навакса за няколко часа, успяваше да държи минутните данни в рамките на няколко минути от последните секундни данни, което си беше сериозно подобрение на ситуацията. Единственият проблем беше, че от време на време спираше да process-ва и увисваше.

Днес намерих време да го прегледам внимателно какво му се случва. Процесът изглежда като един parent и 5 fork()-нати child-а, като:
Parent-а спи във futex 0x22555a0;
Child 18455 във futex 0x7fdbfa366000;
Child 18546 read
Child 18457 във futex 0x7fdbfa366000
Child 18461 във futex 0x7fdbfa366000
Child 18462 във futex 0x7fdbfa366000
Child 18465 във futex 0x7fdbf908c2c0

Това не беше особено полезно, и се оказа, че стандартния python debugger (pdb) не може да се закача за съществуващи процеси, но за сметка на това gdb с подходящи debug символи може, и може да дава доста полезна информация. По този начин открих, че parent-а чака един child да приключи работата си:


#11 PyEval_EvalFrameEx (
[email protected]=Frame 0x235fb80, for file /usr/lib64/python2.7/multiprocessing/pool.py, line 543, in wait (self== 1525137960000000000 AND time < 1525138107000000000 GROUP BY time(1m), * fill(linear)\' in a read only context, please use a POST request instead', u'level': u'warning'}], u'statement_id': 0}]}, None], _callback=None, _chunksize=1, _number_left=1, _ready=False, _success=True, _cond=<_Condition(_Verbose__verbose=False, _Condition__lock=, acquire=, _Condition__waiters=[], release=) at remote 0x7fdbe0015310>, _job=45499, _cache={45499: < ...>}) a...(truncated), [email protected]=0) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Python/ceval.c:3040

Като в pool.py около ред 543 има следното:


class ApplyResult(object):

...

def wait(self, timeout=None):
self._cond.acquire()
try:
if not self._ready:
self._cond.wait(timeout)
finally:
self._cond.release()

Първоначално си мислех, че 18546 очаква да прочете нещо от грешното място, но излезе, че това е child-а, който е спечелил състезанието за изпълняване на следващата задача и чака да му я дадат (което изглежда се раздава през futex 0x7fdbfa366000). Един от child-овете обаче чака в друг lock:


(gdb) bt
#0 __lll_lock_wait () at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/lowlevellock.S:135
#1 0x00007fdbf9b68dcb in _L_lock_812 () from /lib64/libpthread.so.0
#2 0x00007fdbf9b68c98 in __GI___pthread_mutex_lock ([email protected]=0x7fdbf908c2c0 ) at ../nptl/pthread_mutex_lock.c:79
#3 0x00007fdbf8e846ea in _nss_files_gethostbyname4_r ([email protected]=0x233fa44 "localhost", [email protected]=0x7fdbecfcb8e0, [email protected]=0x7fdbecfcb340 "hZ \372\333\177",
[email protected]=1064, [email protected]=0x7fdbecfcb8b0, [email protected]=0x7fdbecfcb910, [email protected]=0x0) at nss_files/files-hosts.c:381
#4 0x00007fdbf9170ed8 in gaih_inet (name=, [email protected]=0x233fa44 "localhost", service=, [email protected]=0x7fdbecfcbb90, [email protected]=0x7fdbecfcb9f0,
[email protected]=0x7fdbecfcb9e0) at ../sysdeps/posix/getaddrinfo.c:877
#5 0x00007fdbf91745cd in __GI_getaddrinfo ([email protected]=0x233fa44 "localhost", [email protected]=0x7fdbecfcbbc0 "8086", [email protected]=0x7fdbecfcbb90, [email protected]=0x7fdbecfcbb78)
at ../sysdeps/posix/getaddrinfo.c:2431
#6 0x00007fdbeed8760d in socket_getaddrinfo (self=
, args=) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Modules/socketmodule.c:4193
#7 0x00007fdbf9e5fbb0 in call_function (oparg=
, pp_stack=0x7fdbecfcbd10) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Python/ceval.c:4408
#8 PyEval_EvalFrameEx (
[email protected]=Frame 0x7fdbe8013350, for file /usr/lib/python2.7/site-packages/urllib3/util/connection.py, line 64, in create_connection (address=('localhost', 8086), timeout=3000, source_address=None, socket_options=[(6, 1, 1)], host='localhost', port=8086, err=None), [email protected]=0) at /usr/src/debug/Python-2.7.5/Python/ceval.c:3040

(gdb) frame 3
#3 0x00007fdbf8e846ea in _nss_files_gethostbyname4_r ([email protected]=0x233fa44 "localhost", [email protected]=0x7fdbecfcb8e0, [email protected]=0x7fdbecfcb340 "hZ \372\333\177",
[email protected]=1064, [email protected]=0x7fdbecfcb8b0, [email protected]=0x7fdbecfcb910, [email protected]=0x0) at nss_files/files-hosts.c:381
381 __libc_lock_lock (lock);
(gdb) list
376 enum nss_status
377 _nss_files_gethostbyname4_r (const char *name, struct gaih_addrtuple **pat,
378 char *buffer, size_t buflen, int *errnop,
379 int *herrnop, int32_t *ttlp)
380 {
381 __libc_lock_lock (lock);
382
383 /* Reset file pointer to beginning or open file. */
384 enum nss_status status = internal_setent (keep_stream);
385

Или в превод – опитваме се да вземем стандартния lock, който libc-то използва за да си пази reentrant функциите, и някой го държи. Кой ли?


(gdb) p lock
$3 = {__data = {__lock = 2, __count = 0, __owner = 16609, __nusers = 1, __kind = 0, __spins = 0, __elision = 0, __list = {__prev = 0x0, __next = 0x0}},
__size = "\002\000\000\000\000\000\000\000\[email protected]\000\000\001", '\000' , __align = 2}
(gdb) p &lock
$4 = (__libc_lock_t *) 0x7fdbf908c2c0

Тук се вижда как owner-а на lock-а всъщност е parent-а. Той обаче не смята, че го държи:


(gdb) p lock
$2 = 0
(gdb) p &lock
$3 = (__libc_lock_t *) 0x7fdbf9450df0
(gdb) x/20x 0x7fdbf9450df0
0x7fdbf9450df0
: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e00 <__abort_msg>: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e10 : 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e20 : 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x7fdbf9450e30 : 0x001762c9 0x00000000 0x00000000 0x00000000

… което е и съвсем очаквано, при условие, че са два процеса и тая памет не е обща.

Та, явно това, което се е случило е, че докато parent-а е правел fork(), тоя lock го е държал някой, и child-а реално не може да пипне каквото и да е, свързано с него (което значи никакви reentrant функции в glibc-то, каквито па всички ползват (и би трябвало да ползват)). Въпросът е, че по принцип това не би трябвало да е възможно, щото около fork() няма нищо, което да взима тоя lock, и би трябвало glibc да си освобождава lock-а като излиза от функциите си.

Първоначалното ми идиотско предположение беше, че в signal handler-а на SIGCHLD multiprocessing модула създава новите child-ове, и така докато нещо друго държи lock-а идва сигнал, прави се нов процес и той го “наследява” заключен. Това беше твърде глупаво, за да е истина, и се оказа, че не е…

Около въпросите с lock-а бях стигнал с търсене до две неща – issue 127 в gperftools и Debian bug 657835. Първото каза, че проблемът ми може да е от друг lock, който някой друг държи преди fork-а (което ме накара да се загледам по-внимателно какви lock-ове се държат), а второто, че като цяло ако fork-ваш thread-нато приложение, може после единствено да правиш execve(), защото всичко друго не е ясно колко ще работи.

И накрая се оказа, че ако се ползва multiprocessing модула, той пуска в главния процес няколко thread-а, които да се занимават със следенето и пускането на child-ове за обработка. Та ето какво реално се случва:

– някой child си изработва нужния брой операции и излиза
– parent-а получава SIGCHLD и си отбелязва, че трябва да види какво става
– главния thread на parent-а тръгва да събира списъка бази, и вика в някакъв момент _nss_files_gethostbyname4_r, който взима lock-а;
– по това време другия thread казва “а, нямам достатъчно child-ове, fork()”
– profit.

Текущото ми глупаво решение е да не правя нищо в главния thread, което може да взима тоя lock и да се надявам, че няма още някой такъв. Бъдещото ми решение е или да го пиша на python3 с някой друг модул по темата, или на go (което ще трябва да науча).

Congratulations to Oracle on MySQL 8.0

Post Syndicated from Michael "Monty" Widenius original http://monty-says.blogspot.com/2018/04/congratulations-to-oracle-on-mysql-80.html

Last week, Oracle announced the general availability of MySQL 8.0. This is good news for database users, as it means Oracle is still developing MySQL.

I decide to celebrate the event by doing a quick test of MySQL 8.0. Here follows a step-by-step description of my first experience with MySQL 8.0.
Note that I did the following without reading the release notes, as is what I have done with every MySQL / MariaDB release up to date; In this case it was not the right thing to do.

I pulled MySQL 8.0 from [email protected]:mysql/mysql-server.git
I was pleasantly surprised that ‘cmake . ; make‘ worked without without any compiler warnings! I even checked the used compiler options and noticed that MySQL was compiled with -Wall + several other warning flags. Good job MySQL team!

I did have a little trouble finding the mysqld binary as Oracle had moved it to ‘runtime_output_directory’; Unexpected, but no big thing.

Now it’s was time to install MySQL 8.0.

I did know that MySQL 8.0 has removed mysql_install_db, so I had to use the mysqld binary directly to install the default databases:
(I have specified datadir=/my/data3 in the /tmp/my.cnf file)

> cd runtime_output_directory
> mkdir /my/data3
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –install

2018-04-22T12:38:18.332967Z 1 [ERROR] [MY-011011] [Server] Failed to find valid data directory.
2018-04-22T12:38:18.333109Z 0 [ERROR] [MY-010020] [Server] Data Dictionary initialization failed.
2018-04-22T12:38:18.333135Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting

A quick look in mysqld –help –verbose output showed that the right command option is –-initialize. My bad, lets try again,

> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize

2018-04-22T12:39:31.910509Z 0 [ERROR] [MY-010457] [Server] –initialize specified but the data directory has files in it. Aborting.
2018-04-22T12:39:31.910578Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting

Now I used the right options, but still didn’t work.
I took a quick look around:

> ls /my/data3/
binlog.index

So even if the mysqld noticed that the data3 directory was wrong, it still wrote things into it.  This even if I didn’t have –log-binlog enabled in the my.cnf file. Strange, but easy to fix:

> rm /my/data3/binlog.index
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize

2018-04-22T12:40:45.633637Z 0 [ERROR] [MY-011071] [Server] unknown variable ‘max-tmp-tables=100’
2018-04-22T12:40:45.633657Z 0 [Warning] [MY-010952] [Server] The privilege system failed to initialize correctly. If you have upgraded your server, make sure you’re executing mysql_upgrade to correct the issue.
2018-04-22T12:40:45.633663Z 0 [ERROR] [MY-010119] [Server] Aborting

The warning about the privilege system confused me a bit, but I ignored it for the time being and removed from my configuration files the variables that MySQL 8.0 doesn’t support anymore. I couldn’t find a list of the removed variables anywhere so this was done with the trial and error method.

> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf

2018-04-22T12:42:56.626583Z 0 [ERROR] [MY-010735] [Server] Can’t open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
2018-04-22T12:42:56.827685Z 0 [Warning] [MY-010015] [Repl] Gtid table is not ready to be used. Table ‘mysql.gtid_executed’ cannot be opened.
2018-04-22T12:42:56.838501Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem is self signed.
2018-04-22T12:42:56.848375Z 0 [Warning] [MY-010441] [Server] Failed to open optimizer cost constant tables
2018-04-22T12:42:56.848863Z 0 [ERROR] [MY-013129] [Server] A message intended for a client cannot be sent there as no client-session is attached. Therefore, we’re sending the information to the error-log instead: MY-001146 – Table ‘mysql.component’ doesn’t exist
2018-04-22T12:42:56.848916Z 0 [Warning] [MY-013129] [Server] A message intended for a client cannot be sent there as no client-session is attached. Therefore, we’re sending the information to the error-log instead: MY-003543 – The mysql.component table is missing or has an incorrect definition.
….
2018-04-22T12:42:56.854141Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /home/my/mysql-8.0/runtime_output_directory/mysqld: ready for connections. Version: ‘8.0.11’ socket: ‘/tmp/mysql.sock’ port: 3306 Source distribution.

I figured out that if there is a single wrong variable in the configuration file, running mysqld –initialize will leave the database in an inconsistent state. NOT GOOD! I am happy I didn’t try this in a production system!

Time to start over from the beginning:

> rm -r /my/data3/*
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize

2018-04-22T12:44:45.548960Z 5 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for [email protected]: px)NaaSp?6um
2018-04-22T12:44:51.221751Z 0 [System] [MY-013170] [Server] /home/my/mysql-8.0/runtime_output_directory/mysqld (mysqld 8.0.11) initializing of server has completed

Success!

I wonder why the temporary password is so complex; It could easily have been something that one could easily remember without decreasing security, it’s temporary after all. No big deal, one can always paste it from the logs. (Side note: MariaDB uses socket authentication on many system and thus doesn’t need temporary installation passwords).

Now lets start the MySQL server for real to do some testing:

> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf

2018-04-22T12:45:43.683484Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /home/my/mysql-8.0/runtime_output_directory/mysqld: ready for connections. Version: ‘8.0.11’ socket: ‘/tmp/mysql.sock’ port: 3306 Source distribution.

And the lets start the client:

> ./client/mysql –socket=/tmp/mysql.sock –user=root –password=”px)NaaSp?6um”
ERROR 2059 (HY000): Plugin caching_sha2_password could not be loaded: /usr/local/mysql/lib/plugin/caching_sha2_password.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Apparently MySQL 8.0 doesn’t work with old MySQL / MariaDB clients by default 🙁

I was testing this in a system with MariaDB installed, like all modern Linux system today, and didn’t want to use the MySQL clients or libraries.

I decided to try to fix this by changing the authentication to the native (original) MySQL authentication method.

> mysqld –skip-grant-tables

> ./client/mysql –socket=/tmp/mysql.sock –user=root
ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: NO)

Apparently –skip-grant-tables is not good enough anymore. Let’s try again with:

> mysqld –skip-grant-tables –default_authentication_plugin=mysql_native_password

> ./client/mysql –socket=/tmp/mysql.sock –user=root mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7
Server version: 8.0.11 Source distribution

Great, we are getting somewhere, now lets fix “root”  to work with the old authenticaion:

MySQL [mysql]> update mysql.user set plugin=”mysql_native_password”,authentication_string=password(“test”) where user=”root”;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘(“test”) where user=”root”‘ at line 1

A quick look in the MySQL 8.0 release notes told me that the PASSWORD() function is removed in 8.0. Why???? I don’t know how one in MySQL 8.0 is supposed to generate passwords compatible with old installations of MySQL. One could of course start an old MySQL or MariaDB version, execute the password() function and copy the result.

I decided to fix this the easy way and use an empty password:

(Update:: I later discovered that the right way would have been to use: FLUSH PRIVILEGES;  ALTER USER’ root’@’localhost’ identified by ‘test’  ; I however dislike this syntax as it has the password in clear text which is easy to grab and the command can’t be used to easily update the mysql.user table. One must also disable the –skip-grant mode to do use this)

MySQL [mysql]> update mysql.user set plugin=”mysql_native_password”,authentication_string=”” where user=”root”;
Query OK, 1 row affected (0.077 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
 
I restarted mysqld:
> mysqld –default_authentication_plugin=mysql_native_password

> ./client/mysql –user=root –password=”” mysql
ERROR 1862 (HY000): Your password has expired. To log in you must change it using a client that supports expired passwords.

Ouch, forgot that. Lets try again:

> mysqld –skip-grant-tables –default_authentication_plugin=mysql_native_password

> ./client/mysql –user=root –password=”” mysql
MySQL [mysql]> update mysql.user set password_expired=”N” where user=”root”;

Now restart and test worked:

> ./mysqld –default_authentication_plugin=mysql_native_password

>./client/mysql –user=root –password=”” mysql

Finally I had a working account that I can use to create other users!

When looking at mysqld –help –verbose again. I noticed the option:

–initialize-insecure
Create the default database and exit. Create a super user
with empty password.

I decided to check if this would have made things easier:

> rm -r /my/data3/*
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize-insecure

2018-04-22T13:18:06.629548Z 5 [Warning] [MY-010453] [Server] [email protected] is created with an empty password ! Please consider switching off the –initialize-insecure option.

Hm. Don’t understand the warning as–initialize-insecure is not an option that one would use more than one time and thus nothing one would ‘switch off’.

> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf

> ./client/mysql –user=root –password=”” mysql
ERROR 2059 (HY000): Plugin caching_sha2_password could not be loaded: /usr/local/mysql/lib/plugin/caching_sha2_password.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Back to the beginning 🙁

To get things to work with old clients, one has to initialize the database with:
> ./mysqld –defaults-file=/tmp/my.cnf –initialize-insecure –default_authentication_plugin=mysql_native_password

Now I finally had MySQL 8.0 up and running and thought I would take it up for a spin by running the “standard” MySQL/MariaDB sql-bench test suite. This was removed in MySQL 5.7, but as I happened to have MariaDB 10.3 installed, I decided to run it from there.

sql-bench is a single threaded benchmark that measures the “raw” speed for some common operations. It gives you the ‘maximum’ performance for a single query. Its different from other benchmarks that measures the maximum throughput when you have a lot of users, but sql-bench still tells you a lot about what kind of performance to expect from the database.

I tried first to be clever and create the “test” database, that I needed for sql-bench, with
> mkdir /my/data3/test

but when I tried to run the benchmark, MySQL 8.0 complained that the test database didn’t exist.

MySQL 8.0 has gone away from the original concept of MySQL where the user can easily
create directories and copy databases into the database directory. This may have serious
implication for anyone doing backup of databases and/or trying to restore a backup with normal OS commands.

I created the ‘test’ database with mysqladmin and then tried to run sql-bench:

> ./run-all-tests –user=root

The first run failed in test-ATIS:

Can’t execute command ‘create table class_of_service (class_code char(2) NOT NULL,rank tinyint(2) NOT NULL,class_description char(80) NOT NULL,PRIMARY KEY (class_code))’
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘rank tinyint(2) NOT NULL,class_description char(80) NOT NULL,PRIMARY KEY (class_’ at line 1

This happened because ‘rank‘ is now a reserved word in MySQL 8.0. This is also reserved in ANSI SQL, but I don’t know of any other database that has failed to run test-ATIS before. I have in the past run it against Oracle, PostgreSQL, Mimer, MSSQL etc without any problems.

MariaDB also has ‘rank’ as a keyword in 10.2 and 10.3 but one can still use it as an identifier.

I fixed test-ATIS and then managed to run all tests on MySQL 8.0.

I did run the test both with MySQL 8.0 and MariaDB 10.3 with the InnoDB storage engine and by having identical values for all InnoDB variables, table-definition-cache and table-open-cache. I turned off performance schema for both databases. All test are run with a user with an empty password (to keep things comparable and because it’s was too complex to generate a password in MySQL 8.0)

The result are as follows
Results per test in seconds:

Operation         |MariaDB|MySQL-8|

———————————–
ATIS              | 153.00| 228.00|
alter-table       |  92.00| 792.00|
big-tables        | 990.00|2079.00|
connect           | 186.00| 227.00|
create            | 575.00|4465.00|
insert            |4552.00|8458.00|
select            | 333.00| 412.00|
table-elimination |1900.00|3916.00|
wisconsin         | 272.00| 590.00|
———————————–

This is of course just a first view of the performance of MySQL 8.0 in a single user environment. Some reflections about the results:

 • Alter-table test is slower (as expected) in 8.0 as some of the alter tests benefits of the instant add column in MariaDB 10.3.
 • connect test is also better for MariaDB as we put a lot of efforts to speed this up in MariaDB 10.2
 • table-elimination shows an optimization in MariaDB for the  Anchor table model, which MySQL doesn’t have.
 • CREATE and DROP TABLE is almost 8 times slower in MySQL 8.0 than in MariaDB 10.3. I assume this is the cost of ‘atomic DDL’. This may also cause performance problems for any thread using the data dictionary when another thread is creating/dropping tables.
 • When looking at the individual test results, MySQL 8.0 was slower in almost every test, in many significantly slower.
 • The only test where MySQL was faster was “update_with_key_prefix”. I checked this and noticed that there was a bug in the test and the columns was updated to it’s original value (which should be instant with any storage engine). This is an old bug that MySQL has found and fixed and that we have not been aware of in the test or in MariaDB.
 • While writing this, I noticed that MySQL 8.0 is now using utf8mb4 as the default character set instead of latin1. This may affect some of the benchmarks slightly (not much as most tests works with numbers and Oracle claims that utf8mb4 is only 20% slower than latin1), but needs to be verified.
 • Oracle claims that MySQL 8.0 is much faster on multi user benchmarks. The above test indicates that they may have done this by sacrificing single user performance.
 •  We need to do more and many different benchmarks to better understand exactly what is going on. Stay tuned!

Short summary of my first run with MySQL 8.0:

 • Using the new caching_sha2_password authentication as default for new installation is likely to cause a lot of problems for users. No old application will be able to use MySQL 8.0, installed with default options, without moving to MySQL’s client libraries. While working on this blog I saw MySQL users complain on IRC that not even MySQL Workbench can authenticate with MySQL 8.0. This is the first time in MySQL’s history where such an incompatible change has ever been done!
 • Atomic DDL is a good thing (We plan to have this in MariaDB 10.4), but it should not have such a drastic impact on performance. I am also a bit skeptical of MySQL 8.0 having just one copy of the data dictionary as if this gets corrupted you will lose all your data. (Single point of failure)
 • MySQL 8.0 has several new reserved words and has removed a lot of variables, which makes upgrades hard. Before upgrading to MySQL 8.0 one has to check all one’s databases and applications to ensure that there are no conflicts.
 • As my test above shows, if you have a single deprecated variable in your configuration files, the installation of MySQL will abort and can leave the database in inconsistent state. I did of course my tests by installing into an empty data dictionary, but one can assume that some of the problems may also happen when upgrading an old installation.

Conclusions:
In many ways, MySQL 8.0 has caught up with some earlier versions of MariaDB. For instance, in MariaDB 10.0, we introduced roles (four years ago). In MariaDB 10.1, we introduced encrypted redo/undo logs (three years ago). In MariaDB 10.2, we introduced window functions and CTEs (a year ago). However, some catch-up of MariaDB Server 10.2 features still remains for MySQL (such as check constraints, binlog compression, and log-based rollback).

MySQL 8.0 has a few new interesting features (mostly Atomic DDL and JSON TABLE functions), but at the same time MySQL has strayed away from some of the fundamental corner stone principles of MySQL:

From the start of the first version of MySQL in 1995, all development has been focused around 3 core principles:

 • Ease of use
 • Performance
 • Stability

With MySQL 8.0, Oracle has sacrifices 2 of 3 of these.

In addition (as part of ease of use), while I was working on MySQL, we did our best to ensure that the following should hold:

 • Upgrades should be trivial
 • Things should be kept compatible, if possible (don’t remove features/options/functions that are used)
 • Minimize reserved words, don’t remove server variables
 • One should be able to use normal OS commands to create and drop databases, copy and move tables around within the same system or between different systems. With 8.0 and data dictionary taking backups of specific tables will be hard, even if the server is not running.
 • mysqldump should always be usable backups and to move to new releases
 • Old clients and application should be able to use ‘any’ MySQL server version unchanged. (Some Oracle client libraries, like C++, by default only supports the new X protocol and can thus not be used with older MySQL or any MariaDB version)

We plan to add a data dictionary to MariaDB 10.4 or MariaDB 10.5, but in a way to not sacrifice any of the above principles!

The competition between MySQL and MariaDB is not just about a tactical arms race on features. It’s about design philosophy, or strategic vision, if you will.

This shows in two main ways: our respective view of the Storage Engine structure, and of the top-level direction of the roadmap.

On the Storage Engine side, MySQL is converging on InnoDB, even for clustering and partitioning. In doing so, they are abandoning the advantages of multiple ways of storing data. By contrast, MariaDB sees lots of value in the Storage Engine architecture: MariaDB Server 10.3 will see the general availability of MyRocks (for write-intensive workloads) and Spider (for scalable workloads). On top of that, we have ColumnStore for analytical workloads. One can use the CONNECT engine to join with other databases. The use of different storage engines for different workloads and different hardware is a competitive differentiator, now more than ever.

On the roadmap side, MySQL is carefully steering clear of features that close the gap between MySQL and Oracle. MariaDB has no such constraints. With MariaDB 10.3, we are introducing PL/SQL compatibility (Oracle’s stored procedures) and AS OF (built-in system versioned tables with point-in-time querying). For both of those features, MariaDB is the first Open Source database doing so. I don’t except Oracle to provide any of the above features in MySQL!

Also on the roadmap side, MySQL is not working with the ecosystem in extending the functionality. In 2017, MariaDB accepted more code contributions in one year, than MySQL has done during its entire lifetime, and the rate is increasing!

I am sure that the experience I had with testing MySQL 8.0 would have been significantly better if MySQL would have an open development model where the community could easily participate in developing and testing MySQL continuously. Most of the confusing error messages and strange behavior would have been found and fixed long before the GA release.

Before upgrading to MySQL 8.0 please read https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/upgrading-from-previous-series.html to see what problems you can run into! Don’t expect that old installations or applications will work out of the box without testing as a lot of features and options has been removed (query cache, partition of myisam tables etc)! You probably also have to revise your backup methods, especially if you want to ever restore just a few tables. (With 8.0, I don’t know how this can be easily done).

According to the MySQL 8.0 release notes, one can’t use mysqldump to copy a database to MySQL 8.0. One has to first to move to a MySQL 5.7 GA version (with mysqldump, as recommended by Oracle) and then to MySQL 8.0 with in-place update. I assume this means that all old mysqldump backups are useless for MySQL 8.0?

MySQL 8.0 seams to be a one way street to an unknown future. Up to MySQL 5.7 it has been trivial to move to MariaDB and one could always move back to MySQL with mysqldump. All MySQL client libraries has worked with MariaDB and all MariaDB client libraries has worked with MySQL. With MySQL 8.0 this has changed in the wrong direction.

As long as you are using MySQL 5.7 and below you have choices for your future, after MySQL 8.0 you have very little choice. But don’t despair, as MariaDB will always be able to load a mysqldump file and it’s very easy to upgrade your old MySQL installation to MariaDB 🙂

I wish you good luck to try MySQL 8.0 (and also the upcoming MariaDB 10.3)!

Some notes on memcached DDoS

Post Syndicated from Robert Graham original http://blog.erratasec.com/2018/03/some-notes-on-memcached-ddos.html

I thought I’d write up some notes on the memcached DDoS. Specifically, I describe how many I found scanning the Internet with masscan, and how to use masscan as a killswitch to neuter the worst of the attacks.

Test your servers

I added code to my port scanner for this, then scanned the Internet:
masscan 0.0.0.0/0 -pU:11211 –banners | grep memcached
This example scans the entire Internet (/0). Replaced 0.0.0.0/0 with your address range (or ranges).
This produces output that looks like this:
Banner on port 11211/udp on 172.246.132.226: [memcached] uptime=230130 time=1520485357 version=1.4.13
Banner on port 11211/udp on 89.110.149.218: [memcached] uptime=3935192 time=1520485363 version=1.4.17
Banner on port 11211/udp on 172.246.132.226: [memcached] uptime=230130 time=1520485357 version=1.4.13
Banner on port 11211/udp on 84.200.45.2: [memcached] uptime=399858 time=1520485362 version=1.4.20
Banner on port 11211/udp on 5.1.66.2: [memcached] uptime=29429482 time=1520485363 version=1.4.20
Banner on port 11211/udp on 103.248.253.112: [memcached] uptime=2879363 time=1520485366 version=1.2.6
Banner on port 11211/udp on 193.240.236.171: [memcached] uptime=42083736 time=1520485365 version=1.4.13
The “banners” check filters out those with valid memcached responses, so you don’t get other stuff that isn’t memcached. To filter this output further, use  the ‘cut’ to grab just column 6:
… | cut -d ‘ ‘ -f 6 | cut -d: -f1
You often get multiple responses to just one query, so you’ll want to sort/uniq the list:
… | sort | uniq

My results from an Internet wide scan

I got 15181 results (or roughly 15,000).
People are using Shodan to find a list of memcached servers. They might be getting a lot results back that response to TCP instead of UDP. Only UDP can be used for the attack.

Other researchers scanned the Internet a few days ago and found ~31k. I don’t know if this means people have been removing these from the Internet.

Masscan as exploit script

BTW, you can not only use masscan to find amplifiers, you can also use it to carry out the DDoS. Simply import the list of amplifier IP addresses, then spoof the source address as that of the target. All the responses will go back to the source address.
masscan -iL amplifiers.txt -pU:11211 –spoof-ip –rate 100000
I point this out to show how there’s no magic in exploiting this. Numerous exploit scripts have been released, because it’s so easy.

Why memcached servers are vulnerable

Like many servers, memcached listens to local IP address 127.0.0.1 for local administration. By listening only on the local IP address, remote people cannot talk to the server.
However, this process is often buggy, and you end up listening on either 0.0.0.0 (all interfaces) or on one of the external interfaces. There’s a common Linux network stack issue where this keeps happening, like trying to get VMs connected to the network. I forget the exact details, but the point is that lots of servers that intend to listen only on 127.0.0.1 end up listening on external interfaces instead. It’s not a good security barrier.
Thus, there are lots of memcached servers listening on their control port (11211) on external interfaces.

How the protocol works

The protocol is documented here. It’s pretty straightforward.
The easiest amplification attacks is to send the “stats” command. This is 15 byte UDP packet that causes the server to send back either a large response full of useful statistics about the server.  You often see around 10 kilobytes of response across several packets.
A harder, but more effect attack uses a two step process. You first use the “add” or “set” commands to put chunks of data into the server, then send a “get” command to retrieve it. You can easily put 100-megabytes of data into the server this way, and causes a retrieval with a single “get” command.
That’s why this has been the largest amplification ever, because a single 100-byte packet can in theory cause a 100-megabytes response.
Doing the math, the 1.3 terabit/second DDoS divided across the 15,000 servers I found vulnerable on the Internet leads to an average of 100-megabits/second per server. This is fairly minor, and is indeed something even small servers (like Raspberry Pis) can generate.

Neutering the attack (“kill switch”)

If they are using the more powerful attack against you, you can neuter it: you can send a “flush_all” command back at the servers who are flooding you, causing them to drop all those large chunks of data from the cache.
I’m going to describe how I would do this.
First, get a list of attackers, meaning, the amplifiers that are flooding you. The way to do this is grab a packet sniffer and capture all packets with a source port of 11211. Here is an example using tcpdump.
tcpdump -i -w attackers.pcap src port 11221
Let that run for a while, then hit [ctrl-c] to stop, then extract the list of IP addresses in the capture file. The way I do this is with tshark (comes with Wireshark):
tshark -r attackers.pcap -Tfields -eip.src | sort | uniq > amplifiers.txt
Now, craft a flush_all payload. There are many ways of doing this. For example, if you are using nmap or masscan, you can add the bytes to the nmap-payloads.txt file. Also, masscan can read this directly from a packet capture file. To do this, first craft a packet, such as with the following command line foo:
echo -en “\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00flush_all\r\n” | nc -q1 -u 11211
Capture this packet using tcpdump or something, and save into a file “flush_all.pcap”. If you want to skip this step, I’ve already done this for you, go grab the file from GitHub:
Now that we have our list of attackers (amplifiers.txt) and a payload to blast at them (flush_all.pcap), use masscan to send it:
masscan -iL amplifiers.txt -pU:112211 –pcap-payload flush_all.pcap

Reportedly, “shutdown” may also work to completely shutdown the amplifiers. I’ll leave that as an exercise for the reader, since of course you’ll be adversely affecting the servers.

Some notes

Here are some good reading on this attack:

UI Testing at Scale with AWS Lambda

Post Syndicated from Stas Neyman original https://aws.amazon.com/blogs/devops/ui-testing-at-scale-with-aws-lambda/

This is a guest blog post by Wes Couch and Kurt Waechter from the Blackboard Internal Product Development team about their experience using AWS Lambda.

One year ago, one of our UI test suites took hours to run. Last month, it took 16 minutes. Today, it takes 39 seconds. Here’s how we did it.

The backstory:

Blackboard is a global leader in delivering robust and innovative education software and services to clients in higher education, government, K12, and corporate training. We have a large product development team working across the globe in at least 10 different time zones, with an internal tools team providing support for quality and workflows. We have been using Selenium Webdriver to perform automated cross-browser UI testing since 2007. Because we are now practicing continuous delivery, the automated UI testing challenge has grown due to the faster release schedule. On top of that, every commit made to each branch triggers an execution of our automated UI test suite. If you have ever implemented an automated UI testing infrastructure, you know that it can be very challenging to scale and maintain. Although there are services that are useful for testing different browser/OS combinations, they don’t meet our scale needs.

It used to take three hours to synchronously run our functional UI suite, which revealed the obvious need for parallel execution. Previously, we used Mesos to orchestrate a Selenium Grid Docker container for each test run. This way, we were able to run eight concurrent threads for test execution, which took an average of 16 minutes. Although this setup is fine for a single workflow, the cracks started to show when we reached the scale required for Blackboard’s mature product lines. Going beyond eight concurrent sessions on a single container introduced performance problems that impact the reliability of tests (for example, issues in Webdriver or the browser popping up frequently). We tried Mesos and considered Kubernetes for Selenium Grid orchestration, but the answer to scaling a Selenium Grid was to think smaller, not larger. This led to our breakthrough with AWS Lambda.

The solution:

We started using AWS Lambda for UI testing because it doesn’t require costly infrastructure or countless man hours to maintain. The steps we outline in this blog post took one work day, from inception to implementation. By simply packaging the UI test suite into a Lambda function, we can execute these tests in parallel on a massive scale. We use a custom JUnit test runner that invokes the Lambda function with a request to run each test from the suite. The runner then aggregates the results returned from each Lambda test execution.

Selenium is the industry standard for testing UI at scale. Although there are other options to achieve the same thing in Lambda, we chose this mature suite of tools. Selenium is backed by Google, Firefox, and others to help the industry drive their browsers with code. This makes Lambda and Selenium a compelling stack for achieving UI testing at scale.

Making Chrome Run in Lambda

Currently, Chrome for Linux will not run in Lambda due to an absent mount point. By rebuilding Chrome with a slight modification, as Marco Lüthy originally demonstrated, you can run it inside Lambda anyway! It took about two hours to build the current master branch of Chromium to build on a c4.4xlarge. Unfortunately, the current version of ChromeDriver, 2.33, does not support any version of Chrome above 62, so we’ll be using Marco’s modified version of version 60 for the near future.

Required System Libraries

The Lambda runtime environment comes with a subset of common shared libraries. This means we need to include some extra libraries to get Chrome and ChromeDriver to work. Anything that exists in the java resources folder during compile time is included in the base directory of the compiled jar file. When this jar file is deployed to Lambda, it is placed in the /var/task/ directory. This allows us to simply place the libraries in the java resources folder under a folder named lib/ so they are right where they need to be when the Lambda function is invoked.

To get these libraries, create an EC2 instance and choose the Amazon Linux AMI.

Next, use ssh to connect to the server. After you connect to the new instance, search for the libraries to find their locations.

sudo find / -name libgconf-2.so.4
sudo find / -name libORBit-2.so.0

Now that you have the locations of the libraries, copy these files from the EC2 instance and place them in the java resources folder under lib/.

Packaging the Tests

To deploy the test suite to Lambda, we used a simple Gradle tool called ShadowJar, which is similar to the Maven Shade Plugin. It packages the libraries and dependencies inside the jar that is built. Usually test dependencies and sources aren’t included in a jar, but for this instance we want to include them. To include the test dependencies, add this section to the build.gradle file.

shadowJar {
  from sourceSets.test.output
  configurations = [project.configurations.testRuntime]
}

Deploying the Test Suite

Now that our tests are packaged with the dependencies in a jar, we need to get them into a running Lambda function. We use  simple SAM  templates to upload the packaged jar into S3, and then deploy it to Lambda with our settings.

{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Transform": "AWS::Serverless-2016-10-31",
  "Resources": {
    "LambdaTestHandler": {
      "Type": "AWS::Serverless::Function",
      "Properties": {
        "CodeUri": "./build/libs/your-test-jar-all.jar",
        "Runtime": "java8",
        "Handler": "com.example.LambdaTestHandler::handleRequest",
        "Role": "<YourLambdaRoleArn>",
        "Timeout": 300,
        "MemorySize": 1536
      }
    }
  }
}

We use the maximum timeout available to ensure our tests have plenty of time to run. We also use the maximum memory size because this ensures our Lambda function can support Chrome and other resources required to run a UI test.

Specifying the handler is important because this class executes the desired test. The test handler should be able to receive a test class and method. With this information it will then execute the test and respond with the results.

public LambdaTestResult handleRequest(TestRequest testRequest, Context context) {
  LoggerContainer.LOGGER = new Logger(context.getLogger());
 
  BlockJUnit4ClassRunner runner = getRunnerForSingleTest(testRequest);
 
  Result result = new JUnitCore().run(runner);

  return new LambdaTestResult(result);
}

Creating a Lambda-Compatible ChromeDriver

We provide developers with an easily accessible ChromeDriver for local test writing and debugging. When we are running tests on AWS, we have configured ChromeDriver to run them in Lambda.

To configure ChromeDriver, we first need to tell ChromeDriver where to find the Chrome binary. Because we know that ChromeDriver is going to be unzipped into the root task directory, we should point the ChromeDriver configuration at that location.

The settings for getting ChromeDriver running are mostly related to Chrome, which must have its working directories pointed at the tmp/ folder.

Start with the default DesiredCapabilities for ChromeDriver, and then add the following settings to enable your ChromeDriver to start in Lambda.

public ChromeDriver createLambdaChromeDriver() {
  ChromeOptions options = new ChromeOptions();

  // Set the location of the chrome binary from the resources folder
  options.setBinary("/var/task/chrome");

  // Include these settings to allow Chrome to run in Lambda
  options.addArguments("--disable-gpu");
  options.addArguments("--headless");
  options.addArguments("--window-size=1366,768");
  options.addArguments("--single-process");
  options.addArguments("--no-sandbox");
  options.addArguments("--user-data-dir=/tmp/user-data");
  options.addArguments("--data-path=/tmp/data-path");
  options.addArguments("--homedir=/tmp");
  options.addArguments("--disk-cache-dir=/tmp/cache-dir");
 
  DesiredCapabilities desiredCapabilities = DesiredCapabilities.chrome();
  desiredCapabilities.setCapability(ChromeOptions.CAPABILITY, options);
 
  return new ChromeDriver(desiredCapabilities);
}

Executing Tests in Parallel

You can approach parallel test execution in Lambda in many different ways. Your approach depends on the structure and design of your test suite. For our solution, we implemented a custom test runner that uses reflection and JUnit libraries to create a list of test cases we want run. When we have the list, we create a TestRequest object to pass into the Lambda function that we have deployed. In this TestRequest, we place the class name, test method, and the test run identifier. When the Lambda function receives this TestRequest, our LambdaTestHandler generates and runs the JUnit test. After the test is complete, the test result is sent to the test runner. The test runner compiles a result after all of the tests are complete. By executing the same Lambda function multiple times with different test requests, we can effectively run the entire test suite in parallel.

To get screenshots and other test data, we pipe those files during test execution to an S3 bucket under the test run identifier prefix. When the tests are complete, we link the files to each test execution in the report generated from the test run. This lets us easily investigate test executions.

Pro Tip: Dynamically Loading Binaries

AWS Lambda has a limit of 250 MB of uncompressed space for packaged Lambda functions. Because we have libraries and other dependencies to our test suite, we hit this limit when we tried to upload a function that contained Chrome and ChromeDriver (~140 MB). This test suite was not originally intended to be used with Lambda. Otherwise, we would have scrutinized some of the included libraries. To get around this limit, we used the Lambda functions temporary directory, which allows up to 500 MB of space at runtime. Downloading these binaries at runtime moves some of that space requirement into the temporary directory. This allows more room for libraries and dependencies. You can do this by grabbing Chrome and ChromeDriver from an S3 bucket and marking them as executable using built-in Java libraries. If you take this route, be sure to point to the new location for these executables in order to create a ChromeDriver.

private static void downloadS3ObjectToExecutableFile(String key) throws IOException {
  File file = new File("/tmp/" + key);

  GetObjectRequest request = new GetObjectRequest("s3-bucket-name", key);

  FileUtils.copyInputStreamToFile(s3client.getObject(request).getObjectContent(), file);
  file.setExecutable(true);
}

Lambda-Selenium Project Source

We have compiled an open source example that you can grab from the Blackboard Github repository. Grab the code and try it out!

https://blackboard.github.io/lambda-selenium/

Conclusion

One year ago, one of our UI test suites took hours to run. Last month, it took 16 minutes. Today, it takes 39 seconds. Thanks to AWS Lambda, we can reduce our build times and perform automated UI testing at scale!

Predict Billboard Top 10 Hits Using RStudio, H2O and Amazon Athena

Post Syndicated from Gopal Wunnava original https://aws.amazon.com/blogs/big-data/predict-billboard-top-10-hits-using-rstudio-h2o-and-amazon-athena/

Success in the popular music industry is typically measured in terms of the number of Top 10 hits artists have to their credit. The music industry is a highly competitive multi-billion dollar business, and record labels incur various costs in exchange for a percentage of the profits from sales and concert tickets.

Predicting the success of an artist’s release in the popular music industry can be difficult. One release may be extremely popular, resulting in widespread play on TV, radio and social media, while another single may turn out quite unpopular, and therefore unprofitable. Record labels need to be selective in their decision making, and predictive analytics can help them with decision making around the type of songs and artists they need to promote.

In this walkthrough, you leverage H2O.ai, Amazon Athena, and RStudio to make predictions on whether a song might make it to the Top 10 Billboard charts. You explore the GLM, GBM, and deep learning modeling techniques using H2O’s rapid, distributed and easy-to-use open source parallel processing engine. RStudio is a popular IDE, licensed either commercially or under AGPLv3, for working with R. This is ideal if you don’t want to connect to a server via SSH and use code editors such as vi to do analytics. RStudio is available in a desktop version, or a server version that allows you to access R via a web browser. RStudio’s Notebooks feature is used to demonstrate the execution of code and output. In addition, this post showcases how you can leverage Athena for query and interactive analysis during the modeling phase. A working knowledge of statistics and machine learning would be helpful to interpret the analysis being performed in this post.

Walkthrough

Your goal is to predict whether a song will make it to the Top 10 Billboard charts. For this purpose, you will be using multiple modeling techniques―namely GLM, GBM and deep learning―and choose the model that is the best fit.

This solution involves the following steps:

 • Install and configure RStudio with Athena
 • Log in to RStudio
 • Install R packages
 • Connect to Athena
 • Create a dataset
 • Create models

Install and configure RStudio with Athena

Use the following AWS CloudFormation stack to install, configure, and connect RStudio on an Amazon EC2 instance with Athena.

Launching this stack creates all required resources and prerequisites:

 • Amazon EC2 instance with Amazon Linux (minimum size of t2.large is recommended)
 • Provisioning of the EC2 instance in an existing VPC and public subnet
 • Installation of Java 8
 • Assignment of an IAM role to the EC2 instance with the required permissions for accessing Athena and Amazon S3
 • Security group allowing access to the RStudio and SSH ports from the internet (I recommend restricting access to these ports)
 • S3 staging bucket required for Athena (referenced within RStudio as ATHENABUCKET)
 • RStudio username and password
 • Setup logs in Amazon CloudWatch Logs (if needed for additional troubleshooting)
 • Amazon EC2 Systems Manager agent, which makes it easy to manage and patch

All AWS resources are created in the US-East-1 Region. To avoid cross-region data transfer fees, launch the CloudFormation stack in the same region. To check the availability of Athena in other regions, see Region Table.

Log in to RStudio

The instance security group has been automatically configured to allow incoming connections on the RStudio port 8787 from any source internet address. You can edit the security group to restrict source IP access. If you have trouble connecting, ensure that port 8787 isn’t blocked by subnet network ACLS or by your outgoing proxy/firewall.

 1. In the CloudFormation stack, choose Outputs, Value, and then open the RStudio URL. You might need to wait for a few minutes until the instance has been launched.
 2. Log in to RStudio with the and password you provided during setup.

Install R packages

Next, install the required R packages from the RStudio console. You can download the R notebook file containing just the code.

#install pacman – a handy package manager for managing installs
if("pacman" %in% rownames(installed.packages()) == FALSE)
{install.packages("pacman")} 
library(pacman)
p_load(h2o,rJava,RJDBC,awsjavasdk)
h2o.init(nthreads = -1)
## Connection successful!
## 
## R is connected to the H2O cluster: 
##   H2O cluster uptime:     2 hours 42 minutes 
##   H2O cluster version:    3.10.4.6 
##   H2O cluster version age:  4 months and 4 days !!! 
##   H2O cluster name:      H2O_started_from_R_rstudio_hjx881 
##   H2O cluster total nodes:  1 
##   H2O cluster total memory:  3.30 GB 
##   H2O cluster total cores:  4 
##   H2O cluster allowed cores: 4 
##   H2O cluster healthy:    TRUE 
##   H2O Connection ip:     localhost 
##   H2O Connection port:    54321 
##   H2O Connection proxy:    NA 
##   H2O Internal Security:   FALSE 
##   R Version:         R version 3.3.3 (2017-03-06)
## Warning in h2o.clusterInfo(): 
## Your H2O cluster version is too old (4 months and 4 days)!
## Please download and install the latest version from http://h2o.ai/download/
#install aws sdk if not present (pre-requisite for using Athena with an IAM role)
if (!aws_sdk_present()) {
 install_aws_sdk()
}

load_sdk()
## NULL

Connect to Athena

Next, establish a connection to Athena from RStudio, using an IAM role associated with your EC2 instance. Use ATHENABUCKET to specify the S3 staging directory.

URL <- 'https://s3.amazonaws.com/athena-downloads/drivers/AthenaJDBC41-1.0.1.jar'
fil <- basename(URL)
#download the file into current working directory
if (!file.exists(fil)) download.file(URL, fil)
#verify that the file has been downloaded successfully
list.files()
## [1] "AthenaJDBC41-1.0.1.jar"
drv <- JDBC(driverClass="com.amazonaws.athena.jdbc.AthenaDriver", fil, identifier.quote="'")

con <- jdbcConnection <- dbConnect(drv, 'jdbc:awsathena://athena.us-east-1.amazonaws.com:443/',
                  s3_staging_dir=Sys.getenv("ATHENABUCKET"),
                  aws_credentials_provider_class="com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain")

Verify the connection. The results returned depend on your specific Athena setup.

con
## <JDBCConnection>
dbListTables(con)
## [1] "gdelt"        "wikistats"      "elb_logs_raw_native"
## [4] "twitter"       "twitter2"      "usermovieratings"  
## [7] "eventcodes"     "events"       "billboard"     
## [10] "billboardtop10"   "elb_logs"      "gdelthist"     
## [13] "gdeltmaster"     "twitter"       "twitter3"

Create a dataset

For this analysis, you use a sample dataset combining information from Billboard and Wikipedia with Echo Nest data in the Million Songs Dataset. Upload this dataset into your own S3 bucket. The table below provides a description of the fields used in this dataset.

Field Description
year Year that song was released
songtitle Title of the song
artistname Name of the song artist
songid Unique identifier for the song
artistid Unique identifier for the song artist
timesignature Variable estimating the time signature of the song
timesignature_confidence Confidence in the estimate for the timesignature
loudness Continuous variable indicating the average amplitude of the audio in decibels
tempo Variable indicating the estimated beats per minute of the song
tempo_confidence Confidence in the estimate for tempo
key Variable with twelve levels indicating the estimated key of the song (C, C#, B)
key_confidence Confidence in the estimate for key
energy Variable that represents the overall acoustic energy of the song, using a mix of features such as loudness
pitch Continuous variable that indicates the pitch of the song
timbre_0_min thru timbre_11_min Variables that indicate the minimum values over all segments for each of the twelve values in the timbre vector
timbre_0_max thru timbre_11_max Variables that indicate the maximum values over all segments for each of the twelve values in the timbre vector
top10 Indicator for whether or not the song made it to the Top 10 of the Billboard charts (1 if it was in the top 10, and 0 if not)

Create an Athena table based on the dataset

In the Athena console, select the default database, sampled, or create a new database.

Run the following create table statement.

create external table if not exists billboard
(
year int,
songtitle string,
artistname string,
songID string,
artistID string,
timesignature int,
timesignature_confidence double,
loudness double,
tempo double,
tempo_confidence double,
key int,
key_confidence double,
energy double,
pitch double,
timbre_0_min double,
timbre_0_max double,
timbre_1_min double,
timbre_1_max double,
timbre_2_min double,
timbre_2_max double,
timbre_3_min double,
timbre_3_max double,
timbre_4_min double,
timbre_4_max double,
timbre_5_min double,
timbre_5_max double,
timbre_6_min double,
timbre_6_max double,
timbre_7_min double,
timbre_7_max double,
timbre_8_min double,
timbre_8_max double,
timbre_9_min double,
timbre_9_max double,
timbre_10_min double,
timbre_10_max double,
timbre_11_min double,
timbre_11_max double,
Top10 int
)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS TEXTFILE
LOCATION 's3://aws-bigdata-blog/artifacts/predict-billboard/data'
;

Inspect the table definition for the ‘billboard’ table that you have created. If you chose a database other than sampledb, replace that value with your choice.

dbGetQuery(con, "show create table sampledb.billboard")
##                   createtab_stmt
## 1    CREATE EXTERNAL TABLE `sampledb.billboard`(
## 2                    `year` int,
## 3                `songtitle` string,
## 4               `artistname` string,
## 5                 `songid` string,
## 6                `artistid` string,
## 7               `timesignature` int,
## 8        `timesignature_confidence` double,
## 9                `loudness` double,
## 10                 `tempo` double,
## 11            `tempo_confidence` double,
## 12                    `key` int,
## 13             `key_confidence` double,
## 14                 `energy` double,
## 15                 `pitch` double,
## 16              `timbre_0_min` double,
## 17              `timbre_0_max` double,
## 18              `timbre_1_min` double,
## 19              `timbre_1_max` double,
## 20              `timbre_2_min` double,
## 21              `timbre_2_max` double,
## 22              `timbre_3_min` double,
## 23              `timbre_3_max` double,
## 24              `timbre_4_min` double,
## 25              `timbre_4_max` double,
## 26              `timbre_5_min` double,
## 27              `timbre_5_max` double,
## 28              `timbre_6_min` double,
## 29              `timbre_6_max` double,
## 30              `timbre_7_min` double,
## 31              `timbre_7_max` double,
## 32              `timbre_8_min` double,
## 33              `timbre_8_max` double,
## 34              `timbre_9_min` double,
## 35              `timbre_9_max` double,
## 36             `timbre_10_min` double,
## 37             `timbre_10_max` double,
## 38             `timbre_11_min` double,
## 39             `timbre_11_max` double,
## 40                   `top10` int)
## 41               ROW FORMAT DELIMITED 
## 42             FIELDS TERMINATED BY ',' 
## 43              STORED AS INPUTFORMAT 
## 44    'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat' 
## 45                   OUTPUTFORMAT 
## 46 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
## 47                    LOCATION
## 48  's3://aws-bigdata-blog/artifacts/predict-billboard/data'
## 49                 TBLPROPERTIES (
## 50      'transient_lastDdlTime'='1505484133')

Run a sample query

Next, run a sample query to obtain a list of all songs from Janet Jackson that made it to the Billboard Top 10 charts.

dbGetQuery(con, " SELECT songtitle,artistname,top10  FROM sampledb.billboard WHERE lower(artistname) =   'janet jackson' AND top10 = 1")
##            songtitle  artistname top10
## 1            Runaway Janet Jackson   1
## 2        Because Of Love Janet Jackson   1
## 3             Again Janet Jackson   1
## 4              If Janet Jackson   1
## 5 Love Will Never Do (Without You) Janet Jackson 1
## 6           Black Cat Janet Jackson   1
## 7        Come Back To Me Janet Jackson   1
## 8            Alright Janet Jackson   1
## 9           Escapade Janet Jackson   1
## 10        Rhythm Nation Janet Jackson   1

Determine how many songs in this dataset are specifically from the year 2010.

dbGetQuery(con, " SELECT count(*)  FROM sampledb.billboard WHERE year = 2010")
##  _col0
## 1  373

The sample dataset provides certain song properties of interest that can be analyzed to gauge the impact to the song’s overall popularity. Look at one such property, timesignature, and determine the value that is the most frequent among songs in the database. Timesignature is a measure of the number of beats and the type of note involved.

Running the query directly may result in an error, as shown in the commented lines below. This error is a result of trying to retrieve a large result set over a JDBC connection, which can cause out-of-memory issues at the client level. To address this, reduce the fetch size and run again.

#t<-dbGetQuery(con, " SELECT timesignature FROM sampledb.billboard")
#Note: Running the preceding query results in the following error: 
#Error in .jcall(rp, "I", "fetch", stride, block): java.sql.SQLException: The requested #fetchSize is more than the allowed value in Athena. Please reduce the fetchSize and try #again. Refer to the Athena documentation for valid fetchSize values.
# Use the dbSendQuery function, reduce the fetch size, and run again
r <- dbSendQuery(con, " SELECT timesignature   FROM sampledb.billboard")
dftimesignature<- fetch(r, n=-1, block=100)
dbClearResult(r)
## [1] TRUE
table(dftimesignature)
## dftimesignature
##  0  1  3  4  5  7 
##  10 143 503 6787 112  19
nrow(dftimesignature)
## [1] 7574

From the results, observe that 6787 songs have a timesignature of 4.

Next, determine the song with the highest tempo.

dbGetQuery(con, " SELECT songtitle,artistname,tempo  FROM sampledb.billboard WHERE tempo = (SELECT max(tempo) FROM sampledb.billboard) ")
##          songtitle   artistname  tempo
## 1 Wanna Be Startin' Somethin' Michael Jackson 244.307

Create the training dataset

Your model needs to be trained such that it can learn and make accurate predictions. Split the data into training and test datasets, and create the training dataset first.  This dataset contains all observations from the year 2009 and earlier. You may face the same JDBC connection issue pointed out earlier, so this query uses a fetch size.

#BillboardTrain <- dbGetQuery(con, "SELECT * FROM sampledb.billboard WHERE year <= 2009")
#Running the preceding query results in the following error:-
#Error in .verify.JDBC.result(r, "Unable to retrieve JDBC result set for ", : Unable to retrieve #JDBC result set for SELECT * FROM sampledb.billboard WHERE year <= 2009 (Internal error)
#Follow the same approach as before to address this issue.

r <- dbSendQuery(con, "SELECT * FROM sampledb.billboard WHERE year <= 2009")
BillboardTrain <- fetch(r, n=-1, block=100)
dbClearResult(r)
## [1] TRUE
BillboardTrain[1:2,c(1:3,6:10)]
##  year      songtitle artistname timesignature
## 1 2009 The Awkward Goodbye  Athlete       3
## 2 2009    Rubik's Cube  Athlete       3
##  timesignature_confidence loudness  tempo tempo_confidence
## 1          0.732  -6.320 89.614  0.652
## 2          0.906  -9.541 117.742  0.542
nrow(BillboardTrain)
## [1] 7201

Create the test dataset

BillboardTest <- dbGetQuery(con, "SELECT * FROM sampledb.billboard where year = 2010")
BillboardTest[1:2,c(1:3,11:15)]
##  year       songtitle    artistname key
## 1 2010 This Is the House That Doubt Built A Day to Remember 11
## 2 2010    Sticks & Bricks A Day to Remember 10
##  key_confidence  energy pitch timbre_0_min
## 1     0.453 0.9666556 0.024    0.002
## 2     0.469 0.9847095 0.025    0.000
nrow(BillboardTest)
## [1] 373

Convert the training and test datasets into H2O dataframes

train.h2o <- as.h2o(BillboardTrain)
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
test.h2o <- as.h2o(BillboardTest)
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=================================================================| 100%

Inspect the column names in your H2O dataframes.

colnames(train.h2o)
## [1] "year"           "songtitle"        
## [3] "artistname"        "songid"         
## [5] "artistid"         "timesignature"      
## [7] "timesignature_confidence" "loudness"        
## [9] "tempo"          "tempo_confidence"    
## [11] "key"           "key_confidence"     
## [13] "energy"          "pitch"          
## [15] "timbre_0_min"       "timbre_0_max"      
## [17] "timbre_1_min"       "timbre_1_max"      
## [19] "timbre_2_min"       "timbre_2_max"      
## [21] "timbre_3_min"       "timbre_3_max"      
## [23] "timbre_4_min"       "timbre_4_max"      
## [25] "timbre_5_min"       "timbre_5_max"      
## [27] "timbre_6_min"       "timbre_6_max"      
## [29] "timbre_7_min"       "timbre_7_max"      
## [31] "timbre_8_min"       "timbre_8_max"      
## [33] "timbre_9_min"       "timbre_9_max"      
## [35] "timbre_10_min"      "timbre_10_max"      
## [37] "timbre_11_min"      "timbre_11_max"      
## [39] "top10"

Create models

You need to designate the independent and dependent variables prior to applying your modeling algorithms. Because you’re trying to predict the ‘top10’ field, this would be your dependent variable and everything else would be independent.

Create your first model using GLM. Because GLM works best with numeric data, you create your model by dropping non-numeric variables. You only use the variables in the dataset that describe the numerical attributes of the song in the logistic regression model. You won’t use these variables:  “year”, “songtitle”, “artistname”, “songid”, or “artistid”.

y.dep <- 39
x.indep <- c(6:38)
x.indep
## [1] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
## [24] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Create Model 1: All numeric variables

Create Model 1 with the training dataset, using GLM as the modeling algorithm and H2O’s built-in h2o.glm function.

modelh1 <- h2o.glm( y = y.dep, x = x.indep, training_frame = train.h2o, family = "binomial")
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=====                              |  8%
 |                                    
 |=================================================================| 100%

Measure the performance of Model 1, using H2O’s built-in performance function.

h2o.performance(model=modelh1,newdata=test.h2o)
## H2OBinomialMetrics: glm
## 
## MSE: 0.09924684
## RMSE: 0.3150347
## LogLoss: 0.3220267
## Mean Per-Class Error: 0.2380168
## AUC: 0.8431394
## Gini: 0.6862787
## R^2: 0.254663
## Null Deviance: 326.0801
## Residual Deviance: 240.2319
## AIC: 308.2319
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0  1  Error   Rate
## 0   255 59 0.187898 =59/314
## 1    17 42 0.288136  =17/59
## Totals 272 101 0.203753 =76/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##             metric threshold  value idx
## 1            max f1 0.192772 0.525000 100
## 2            max f2 0.124912 0.650510 155
## 3         max f0point5 0.416258 0.612903 23
## 4         max accuracy 0.416258 0.879357 23
## 5        max precision 0.813396 1.000000  0
## 6          max recall 0.037579 1.000000 282
## 7       max specificity 0.813396 1.000000  0
## 8       max absolute_mcc 0.416258 0.455251 23
## 9  max min_per_class_accuracy 0.161402 0.738854 125
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.124912 0.765006 155
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or ` 
h2o.auc(h2o.performance(modelh1,test.h2o)) 
## [1] 0.8431394

The AUC metric provides insight into how well the classifier is able to separate the two classes. In this case, the value of 0.8431394 indicates that the classification is good. (A value of 0.5 indicates a worthless test, while a value of 1.0 indicates a perfect test.)

Next, inspect the coefficients of the variables in the dataset.

dfmodelh1 <- as.data.frame(h2o.varimp(modelh1))
dfmodelh1
##            names coefficients sign
## 1       timbre_0_max 1.290938663 NEG
## 2         loudness 1.262941934 POS
## 3           pitch 0.616995941 NEG
## 4       timbre_1_min 0.422323735 POS
## 5       timbre_6_min 0.349016024 NEG
## 6          energy 0.348092062 NEG
## 7       timbre_11_min 0.307331997 NEG
## 8       timbre_3_max 0.302225619 NEG
## 9       timbre_11_max 0.243632060 POS
## 10       timbre_4_min 0.224233951 POS
## 11       timbre_4_max 0.204134342 POS
## 12       timbre_5_min 0.199149324 NEG
## 13       timbre_0_min 0.195147119 POS
## 14 timesignature_confidence 0.179973904 POS
## 15     tempo_confidence 0.144242598 POS
## 16      timbre_10_max 0.137644568 POS
## 17       timbre_7_min 0.126995955 NEG
## 18      timbre_10_min 0.123851179 POS
## 19       timbre_7_max 0.100031481 NEG
## 20       timbre_2_min 0.096127636 NEG
## 21      key_confidence 0.083115820 POS
## 22       timbre_6_max 0.073712419 POS
## 23      timesignature 0.067241917 POS
## 24       timbre_8_min 0.061301881 POS
## 25       timbre_8_max 0.060041698 POS
## 26           key 0.056158445 POS
## 27       timbre_3_min 0.050825116 POS
## 28       timbre_9_max 0.033733561 POS
## 29       timbre_2_max 0.030939072 POS
## 30       timbre_9_min 0.020708113 POS
## 31       timbre_1_max 0.014228818 NEG
## 32          tempo 0.008199861 POS
## 33       timbre_5_max 0.004837870 POS
## 34                  NA <NA>

Typically, songs with heavier instrumentation tend to be louder (have higher values in the variable “loudness”) and more energetic (have higher values in the variable “energy”). This knowledge is helpful for interpreting the modeling results.

You can make the following observations from the results:

 • The coefficient estimates for the confidence values associated with the time signature, key, and tempo variables are positive. This suggests that higher confidence leads to a higher predicted probability of a Top 10 hit.
 • The coefficient estimate for loudness is positive, meaning that mainstream listeners prefer louder songs with heavier instrumentation.
 • The coefficient estimate for energy is negative, meaning that mainstream listeners prefer songs that are less energetic, which are those songs with light instrumentation.

These coefficients lead to contradictory conclusions for Model 1. This could be due to multicollinearity issues. Inspect the correlation between the variables “loudness” and “energy” in the training set.

cor(train.h2o$loudness,train.h2o$energy)
## [1] 0.7399067

This number indicates that these two variables are highly correlated, and Model 1 does indeed suffer from multicollinearity. Typically, you associate a value of -1.0 to -0.5 or 1.0 to 0.5 to indicate strong correlation, and a value of 0.1 to 0.1 to indicate weak correlation. To avoid this correlation issue, omit one of these two variables and re-create the models.

You build two variations of the original model:

 • Model 2, in which you keep “energy” and omit “loudness”
 • Model 3, in which you keep “loudness” and omit “energy”

You compare these two models and choose the model with a better fit for this use case.

Create Model 2: Keep energy and omit loudness

colnames(train.h2o)
## [1] "year"           "songtitle"        
## [3] "artistname"        "songid"         
## [5] "artistid"         "timesignature"      
## [7] "timesignature_confidence" "loudness"        
## [9] "tempo"          "tempo_confidence"    
## [11] "key"           "key_confidence"     
## [13] "energy"          "pitch"          
## [15] "timbre_0_min"       "timbre_0_max"      
## [17] "timbre_1_min"       "timbre_1_max"      
## [19] "timbre_2_min"       "timbre_2_max"      
## [21] "timbre_3_min"       "timbre_3_max"      
## [23] "timbre_4_min"       "timbre_4_max"      
## [25] "timbre_5_min"       "timbre_5_max"      
## [27] "timbre_6_min"       "timbre_6_max"      
## [29] "timbre_7_min"       "timbre_7_max"      
## [31] "timbre_8_min"       "timbre_8_max"      
## [33] "timbre_9_min"       "timbre_9_max"      
## [35] "timbre_10_min"      "timbre_10_max"      
## [37] "timbre_11_min"      "timbre_11_max"      
## [39] "top10"
y.dep <- 39
x.indep <- c(6:7,9:38)
x.indep
## [1] 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
## [24] 30 31 32 33 34 35 36 37 38
modelh2 <- h2o.glm( y = y.dep, x = x.indep, training_frame = train.h2o, family = "binomial")
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=======                             | 10%
 |                                    
 |=================================================================| 100%

Measure the performance of Model 2.

h2o.performance(model=modelh2,newdata=test.h2o)
## H2OBinomialMetrics: glm
## 
## MSE: 0.09922606
## RMSE: 0.3150017
## LogLoss: 0.3228213
## Mean Per-Class Error: 0.2490554
## AUC: 0.8431933
## Gini: 0.6863867
## R^2: 0.2548191
## Null Deviance: 326.0801
## Residual Deviance: 240.8247
## AIC: 306.8247
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0 1  Error   Rate
## 0   280 34 0.108280 =34/314
## 1    23 36 0.389831  =23/59
## Totals 303 70 0.152815 =57/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##             metric threshold  value idx
## 1            max f1 0.254391 0.558140 69
## 2            max f2 0.113031 0.647208 157
## 3         max f0point5 0.413999 0.596026 22
## 4         max accuracy 0.446250 0.876676 18
## 5        max precision 0.811739 1.000000  0
## 6          max recall 0.037682 1.000000 283
## 7       max specificity 0.811739 1.000000  0
## 8       max absolute_mcc 0.254391 0.469060 69
## 9  max min_per_class_accuracy 0.141051 0.716561 131
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.113031 0.761821 157
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)`
dfmodelh2 <- as.data.frame(h2o.varimp(modelh2))
dfmodelh2
##            names coefficients sign
## 1           pitch 0.700331511 NEG
## 2       timbre_1_min 0.510270513 POS
## 3       timbre_0_max 0.402059546 NEG
## 4       timbre_6_min 0.333316236 NEG
## 5       timbre_11_min 0.331647383 NEG
## 6       timbre_3_max 0.252425901 NEG
## 7       timbre_11_max 0.227500308 POS
## 8       timbre_4_max 0.210663865 POS
## 9       timbre_0_min 0.208516163 POS
## 10       timbre_5_min 0.202748055 NEG
## 11       timbre_4_min 0.197246582 POS
## 12      timbre_10_max 0.172729619 POS
## 13     tempo_confidence 0.167523934 POS
## 14 timesignature_confidence 0.167398830 POS
## 15       timbre_7_min 0.142450727 NEG
## 16       timbre_8_max 0.093377516 POS
## 17      timbre_10_min 0.090333426 POS
## 18      timesignature 0.085851625 POS
## 19       timbre_7_max 0.083948442 NEG
## 20      key_confidence 0.079657073 POS
## 21       timbre_6_max 0.076426046 POS
## 22       timbre_2_min 0.071957831 NEG
## 23       timbre_9_max 0.071393189 POS
## 24       timbre_8_min 0.070225578 POS
## 25           key 0.061394702 POS
## 26       timbre_3_min 0.048384697 POS
## 27       timbre_1_max 0.044721121 NEG
## 28          energy 0.039698433 POS
## 29       timbre_5_max 0.039469064 POS
## 30       timbre_2_max 0.018461133 POS
## 31          tempo 0.013279926 POS
## 32       timbre_9_min 0.005282143 NEG
## 33                  NA <NA>

h2o.auc(h2o.performance(modelh2,test.h2o)) 
## [1] 0.8431933

You can make the following observations:

 • The AUC metric is 0.8431933.
 • Inspecting the coefficient of the variable energy, Model 2 suggests that songs with high energy levels tend to be more popular. This is as per expectation.
 • As H2O orders variables by significance, the variable energy is not significant in this model.

You can conclude that Model 2 is not ideal for this use , as energy is not significant.

CreateModel 3: Keep loudness but omit energy

colnames(train.h2o)
## [1] "year"           "songtitle"        
## [3] "artistname"        "songid"         
## [5] "artistid"         "timesignature"      
## [7] "timesignature_confidence" "loudness"        
## [9] "tempo"          "tempo_confidence"    
## [11] "key"           "key_confidence"     
## [13] "energy"          "pitch"          
## [15] "timbre_0_min"       "timbre_0_max"      
## [17] "timbre_1_min"       "timbre_1_max"      
## [19] "timbre_2_min"       "timbre_2_max"      
## [21] "timbre_3_min"       "timbre_3_max"      
## [23] "timbre_4_min"       "timbre_4_max"      
## [25] "timbre_5_min"       "timbre_5_max"      
## [27] "timbre_6_min"       "timbre_6_max"      
## [29] "timbre_7_min"       "timbre_7_max"      
## [31] "timbre_8_min"       "timbre_8_max"      
## [33] "timbre_9_min"       "timbre_9_max"      
## [35] "timbre_10_min"      "timbre_10_max"      
## [37] "timbre_11_min"      "timbre_11_max"      
## [39] "top10"
y.dep <- 39
x.indep <- c(6:12,14:38)
x.indep
## [1] 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
## [24] 30 31 32 33 34 35 36 37 38
modelh3 <- h2o.glm( y = y.dep, x = x.indep, training_frame = train.h2o, family = "binomial")
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |========                             | 12%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
perfh3<-h2o.performance(model=modelh3,newdata=test.h2o)
perfh3
## H2OBinomialMetrics: glm
## 
## MSE: 0.0978859
## RMSE: 0.3128672
## LogLoss: 0.3178367
## Mean Per-Class Error: 0.264925
## AUC: 0.8492389
## Gini: 0.6984778
## R^2: 0.2648836
## Null Deviance: 326.0801
## Residual Deviance: 237.1062
## AIC: 303.1062
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0 1  Error   Rate
## 0   286 28 0.089172 =28/314
## 1    26 33 0.440678  =26/59
## Totals 312 61 0.144772 =54/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##             metric threshold  value idx
## 1            max f1 0.273799 0.550000 60
## 2            max f2 0.125503 0.663265 155
## 3         max f0point5 0.435479 0.628931 24
## 4         max accuracy 0.435479 0.882038 24
## 5        max precision 0.821606 1.000000  0
## 6          max recall 0.038328 1.000000 280
## 7       max specificity 0.821606 1.000000  0
## 8       max absolute_mcc 0.435479 0.471426 24
## 9  max min_per_class_accuracy 0.173693 0.745763 120
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.125503 0.775073 155
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)`
dfmodelh3 <- as.data.frame(h2o.varimp(modelh3))
dfmodelh3
##            names coefficients sign
## 1       timbre_0_max 1.216621e+00 NEG
## 2         loudness 9.780973e-01 POS
## 3           pitch 7.249788e-01 NEG
## 4       timbre_1_min 3.891197e-01 POS
## 5       timbre_6_min 3.689193e-01 NEG
## 6       timbre_11_min 3.086673e-01 NEG
## 7       timbre_3_max 3.025593e-01 NEG
## 8       timbre_11_max 2.459081e-01 POS
## 9       timbre_4_min 2.379749e-01 POS
## 10       timbre_4_max 2.157627e-01 POS
## 11       timbre_0_min 1.859531e-01 POS
## 12       timbre_5_min 1.846128e-01 NEG
## 13 timesignature_confidence 1.729658e-01 POS
## 14       timbre_7_min 1.431871e-01 NEG
## 15      timbre_10_max 1.366703e-01 POS
## 16      timbre_10_min 1.215954e-01 POS
## 17     tempo_confidence 1.183698e-01 POS
## 18       timbre_2_min 1.019149e-01 NEG
## 19      key_confidence 9.109701e-02 POS
## 20       timbre_7_max 8.987908e-02 NEG
## 21       timbre_6_max 6.935132e-02 POS
## 22       timbre_8_max 6.878241e-02 POS
## 23      timesignature 6.120105e-02 POS
## 24           key 5.814805e-02 POS
## 25       timbre_8_min 5.759228e-02 POS
## 26       timbre_1_max 2.930285e-02 NEG
## 27       timbre_9_max 2.843755e-02 POS
## 28       timbre_3_min 2.380245e-02 POS
## 29       timbre_2_max 1.917035e-02 POS
## 30       timbre_5_max 1.715813e-02 POS
## 31          tempo 1.364418e-02 NEG
## 32       timbre_9_min 8.463143e-05 NEG
## 33                  NA <NA>
h2o.sensitivity(perfh3,0.5)
## Warning in h2o.find_row_by_threshold(object, t): Could not find exact
## threshold: 0.5 for this set of metrics; using closest threshold found:
## 0.501855569251422. Run `h2o.predict` and apply your desired threshold on a
## probability column.
## [[1]]
## [1] 0.2033898
h2o.auc(perfh3)
## [1] 0.8492389

You can make the following observations:

 • The AUC metric is 0.8492389.
 • From the confusion matrix, the model correctly predicts that 33 songs will be top 10 hits (true positives). However, it has 26 false positives (songs that the model predicted would be Top 10 hits, but ended up not being Top 10 hits).
 • Loudness has a positive coefficient estimate, meaning that this model predicts that songs with heavier instrumentation tend to be more popular. This is the same conclusion from Model 2.
 • Loudness is significant in this model.

Overall, Model 3 predicts a higher number of top 10 hits with an accuracy rate that is acceptable. To choose the best fit for production runs, record labels should consider the following factors:

 • Desired model accuracy at a given threshold
 • Number of correct predictions for top10 hits
 • Tolerable number of false positives or false negatives

Next, make predictions using Model 3 on the test dataset.

predict.regh <- h2o.predict(modelh3, test.h2o)
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
print(predict.regh)
##  predict    p0     p1
## 1    0 0.9654739 0.034526052
## 2    0 0.9654748 0.034525236
## 3    0 0.9635547 0.036445318
## 4    0 0.9343579 0.065642149
## 5    0 0.9978334 0.002166601
## 6    0 0.9779949 0.022005078
## 
## [373 rows x 3 columns]
predict.regh$predict
##  predict
## 1    0
## 2    0
## 3    0
## 4    0
## 5    0
## 6    0
## 
## [373 rows x 1 column]
dpr<-as.data.frame(predict.regh)
#Rename the predicted column 
colnames(dpr)[colnames(dpr) == 'predict'] <- 'predict_top10'
table(dpr$predict_top10)
## 
##  0  1 
## 312 61

The first set of output results specifies the probabilities associated with each predicted observation.  For example, observation 1 is 96.54739% likely to not be a Top 10 hit, and 3.4526052% likely to be a Top 10 hit (predict=1 indicates Top 10 hit and predict=0 indicates not a Top 10 hit).  The second set of results list the actual predictions made.  From the third set of results, this model predicts that 61 songs will be top 10 hits.

Compute the baseline accuracy, by assuming that the baseline predicts the most frequent outcome, which is that most songs are not Top 10 hits.

table(BillboardTest$top10)
## 
##  0  1 
## 314 59

Now observe that the baseline model would get 314 observations correct, and 59 wrong, for an accuracy of 314/(314+59) = 0.8418231.

It seems that Model 3, with an accuracy of 0.8552, provides you with a small improvement over the baseline model. But is this model useful for record labels?

View the two models from an investment perspective:

 • A production company is interested in investing in songs that are more likely to make it to the Top 10. The company’s objective is to minimize the risk of financial losses attributed to investing in songs that end up unpopular.
 • How many songs does Model 3 correctly predict as a Top 10 hit in 2010? Looking at the confusion matrix, you see that it predicts 33 top 10 hits correctly at an optimal threshold, which is more than half the number
 • It will be more useful to the record label if you can provide the production company with a list of songs that are highly likely to end up in the Top 10.
 • The baseline model is not useful, as it simply does not label any song as a hit.

Considering the three models built so far, you can conclude that Model 3 proves to be the best investment choice for the record label.

GBM model

H2O provides you with the ability to explore other learning models, such as GBM and deep learning. Explore building a model using the GBM technique, using the built-in h2o.gbm function.

Before you do this, you need to convert the target variable to a factor for multinomial classification techniques.

train.h2o$top10=as.factor(train.h2o$top10)
gbm.modelh <- h2o.gbm(y=y.dep, x=x.indep, training_frame = train.h2o, ntrees = 500, max_depth = 4, learn_rate = 0.01, seed = 1122,distribution="multinomial")
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |===                               |  5%
 |                                    
 |=====                              |  7%
 |                                    
 |======                              |  9%
 |                                    
 |=======                             | 10%
 |                                    
 |======================                      | 33%
 |                                    
 |=====================================              | 56%
 |                                    
 |====================================================       | 79%
 |                                    
 |================================================================ | 98%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
perf.gbmh<-h2o.performance(gbm.modelh,test.h2o)
perf.gbmh
## H2OBinomialMetrics: gbm
## 
## MSE: 0.09860778
## RMSE: 0.3140188
## LogLoss: 0.3206876
## Mean Per-Class Error: 0.2120263
## AUC: 0.8630573
## Gini: 0.7261146
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0 1  Error   Rate
## 0   266 48 0.152866 =48/314
## 1    16 43 0.271186  =16/59
## Totals 282 91 0.171582 =64/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##            metric threshold  value idx
## 1           max f1 0.189757 0.573333 90
## 2           max f2 0.130895 0.693717 145
## 3        max f0point5 0.327346 0.598802 26
## 4        max accuracy 0.442757 0.876676 14
## 5       max precision 0.802184 1.000000  0
## 6         max recall 0.049990 1.000000 284
## 7      max specificity 0.802184 1.000000  0
## 8      max absolute_mcc 0.169135 0.496486 104
## 9 max min_per_class_accuracy 0.169135 0.796610 104
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.169135 0.805948 104
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `
h2o.sensitivity(perf.gbmh,0.5)
## Warning in h2o.find_row_by_threshold(object, t): Could not find exact
## threshold: 0.5 for this set of metrics; using closest threshold found:
## 0.501205344484314. Run `h2o.predict` and apply your desired threshold on a
## probability column.
## [[1]]
## [1] 0.1355932
h2o.auc(perf.gbmh)
## [1] 0.8630573

This model correctly predicts 43 top 10 hits, which is 10 more than the number predicted by Model 3. Moreover, the AUC metric is higher than the one obtained from Model 3.

As seen above, H2O’s API provides the ability to obtain key statistical measures required to analyze the models easily, using several built-in functions. The record label can experiment with different parameters to arrive at the model that predicts the maximum number of Top 10 hits at the desired level of accuracy and threshold.

H2O also allows you to experiment with deep learning models. Deep learning models have the ability to learn features implicitly, but can be more expensive computationally.

Now, create a deep learning model with the h2o.deeplearning function, using the same training and test datasets created before. The time taken to run this model depends on the type of EC2 instance chosen for this purpose.  For models that require more computation, consider using accelerated computing instances such as the P2 instance type.

system.time(
 dlearning.modelh <- h2o.deeplearning(y = y.dep,
                   x = x.indep,
                   training_frame = train.h2o,
                   epoch = 250,
                   hidden = c(250,250),
                   activation = "Rectifier",
                   seed = 1122,
                   distribution="multinomial"
 )
)
## 
 |                                    
 |                                 |  0%
 |                                    
 |===                               |  4%
 |                                    
 |=====                              |  8%
 |                                    
 |========                             | 12%
 |                                    
 |==========                            | 16%
 |                                    
 |=============                          | 20%
 |                                    
 |================                         | 24%
 |                                    
 |==================                        | 28%
 |                                    
 |=====================                      | 32%
 |                                    
 |=======================                     | 36%
 |                                    
 |==========================                    | 40%
 |                                    
 |=============================                  | 44%
 |                                    
 |===============================                 | 48%
 |                                    
 |==================================                | 52%
 |                                    
 |====================================               | 56%
 |                                    
 |=======================================             | 60%
 |                                    
 |==========================================            | 64%
 |                                    
 |============================================           | 68%
 |                                    
 |===============================================         | 72%
 |                                    
 |=================================================        | 76%
 |                                    
 |====================================================       | 80%
 |                                    
 |=======================================================     | 84%
 |                                    
 |=========================================================    | 88%
 |                                    
 |============================================================   | 92%
 |                                    
 |==============================================================  | 96%
 |                                    
 |=================================================================| 100%
##  user system elapsed 
##  1.216  0.020 166.508
perf.dl<-h2o.performance(model=dlearning.modelh,newdata=test.h2o)
perf.dl
## H2OBinomialMetrics: deeplearning
## 
## MSE: 0.1678359
## RMSE: 0.4096778
## LogLoss: 1.86509
## Mean Per-Class Error: 0.3433013
## AUC: 0.7568822
## Gini: 0.5137644
## 
## Confusion Matrix (vertical: actual; across: predicted) for F1-optimal threshold:
##     0 1  Error   Rate
## 0   290 24 0.076433 =24/314
## 1    36 23 0.610169  =36/59
## Totals 326 47 0.160858 =60/373
## 
## Maximum Metrics: Maximum metrics at their respective thresholds
##            metric threshold  value idx
## 1           max f1 0.826267 0.433962 46
## 2           max f2 0.000000 0.588235 239
## 3        max f0point5 0.999929 0.511811 16
## 4        max accuracy 0.999999 0.865952 10
## 5       max precision 1.000000 1.000000  0
## 6         max recall 0.000000 1.000000 326
## 7      max specificity 1.000000 1.000000  0
## 8      max absolute_mcc 0.999929 0.363219 16
## 9 max min_per_class_accuracy 0.000004 0.662420 145
## 10 max mean_per_class_accuracy 0.000000 0.685334 224
## 
## Gains/Lift Table: Extract with `h2o.gainsLift(<model>, <data>)` or `h2o.gainsLift(<model>, valid=<T/F>, xval=<T/F>)`
h2o.sensitivity(perf.dl,0.5)
## Warning in h2o.find_row_by_threshold(object, t): Could not find exact
## threshold: 0.5 for this set of metrics; using closest threshold found:
## 0.496293348880151. Run `h2o.predict` and apply your desired threshold on a
## probability column.
## [[1]]
## [1] 0.3898305
h2o.auc(perf.dl)
## [1] 0.7568822

The AUC metric for this model is 0.7568822, which is less than what you got from the earlier models. I recommend further experimentation using different hyper parameters, such as the learning rate, epoch or the number of hidden layers.

H2O’s built-in functions provide many key statistical measures that can help measure model performance. Here are some of these key terms.

Metric Description
Sensitivity Measures the proportion of positives that have been correctly identified. It is also called the true positive rate, or recall.
Specificity Measures the proportion of negatives that have been correctly identified. It is also called the true negative rate.
Threshold Cutoff point that maximizes specificity and sensitivity. While the model may not provide the highest prediction at this point, it would not be biased towards positives or negatives.
Precision The fraction of the documents retrieved that are relevant to the information needed, for example, how many of the positively classified are relevant
AUC

Provides insight into how well the classifier is able to separate the two classes. The implicit goal is to deal with situations where the sample distribution is highly skewed, with a tendency to overfit to a single class.

0.90 – 1 = excellent (A)

0.8 – 0.9 = good (B)

0.7 – 0.8 = fair (C)

.6 – 0.7 = poor (D)

0.5 – 0.5 = fail (F)

Here’s a summary of the metrics generated from H2O’s built-in functions for the three models that produced useful results.

Metric Model 3 GBM Model Deep Learning Model

Accuracy

(max)

0.882038

(t=0.435479)

0.876676

(t=0.442757)

0.865952

(t=0.999999)

Precision

(max)

1.0

(t=0.821606)

1.0

(t=0802184)

1.0

(t=1.0)

Recall

(max)

1.0 1.0

1.0

(t=0)

Specificity

(max)

1.0 1.0

1.0

(t=1)

Sensitivity

 

0.2033898 0.1355932

0.3898305

(t=0.5)

AUC 0.8492389 0.8630573 0.756882

Note: ‘t’ denotes threshold.

Your options at this point could be narrowed down to Model 3 and the GBM model, based on the AUC and accuracy metrics observed earlier.  If the slightly lower accuracy of the GBM model is deemed acceptable, the record label can choose to go to production with the GBM model, as it can predict a higher number of Top 10 hits.  The AUC metric for the GBM model is also higher than that of Model 3.

Record labels can experiment with different learning techniques and parameters before arriving at a model that proves to be the best fit for their business. Because deep learning models can be computationally expensive, record labels can choose more powerful EC2 instances on AWS to run their experiments faster.

Conclusion

In this post, I showed how the popular music industry can use analytics to predict the type of songs that make the Top 10 Billboard charts. By running H2O’s scalable machine learning platform on AWS, data scientists can easily experiment with multiple modeling techniques and interactively query the data using Amazon Athena, without having to manage the underlying infrastructure. This helps record labels make critical decisions on the type of artists and songs to promote in a timely fashion, thereby increasing sales and revenue.

If you have questions or suggestions, please comment below.


Additional Reading

Learn how to build and explore a simple geospita simple GEOINT application using SparkR.


About the Authors

gopalGopal Wunnava is a Partner Solution Architect with the AWS GSI Team. He works with partners and customers on big data engagements, and is passionate about building analytical solutions that drive business capabilities and decision making. In his spare time, he loves all things sports and movies related and is fond of old classics like Asterix, Obelix comics and Hitchcock movies.

 

 

Bob Strahan, a Senior Consultant with AWS Professional Services, contributed to this post.

 

 

Create Multiple Builds from the Same Source Using Different AWS CodeBuild Build Specification Files

Post Syndicated from Prakash Palanisamy original https://aws.amazon.com/blogs/devops/create-multiple-builds-from-the-same-source-using-different-aws-codebuild-build-specification-files/

In June 2017, AWS CodeBuild announced you can now specify an alternate build specification file name or location in an AWS CodeBuild project.

In this post, I’ll show you how to use different build specification files in the same repository to create different builds. You’ll find the source code for this post in our GitHub repo.

Requirements

The AWS CLI must be installed and configured.

Solution Overview

I have created a C program (cbsamplelib.c) that will be used to create a shared library and another utility program (cbsampleutil.c) to use that library. I’ll use a Makefile to compile these files.

I need to put this sample application in RPM and DEB packages so end users can easily deploy them. I have created a build specification file for RPM. It will use make to compile this code and the RPM specification file (cbsample.rpmspec) configured in the build specification to create the RPM package. Similarly, I have created a build specification file for DEB. It will create the DEB package based on the control specification file (cbsample.control) configured in this build specification.

RPM Build Project:

The following build specification file (buildspec-rpm.yml) uses build specification version 0.2. As described in the documentation, this version has different syntax for environment variables. This build specification includes multiple phases:

 • As part of the install phase, the required packages is installed using yum.
 • During the pre_build phase, the required directories are created and the required files, including the RPM build specification file, are copied to the appropriate location.
 • During the build phase, the code is compiled, and then the RPM package is created based on the RPM specification.

As defined in the artifact section, the RPM file will be uploaded as a build artifact.

version: 0.2

env:
  variables:
    build_version: "0.1"

phases:
  install:
    commands:
      - yum install rpm-build make gcc glibc -y
  pre_build:
    commands:
      - curr_working_dir=`pwd`
      - mkdir -p ./{RPMS,SRPMS,BUILD,SOURCES,SPECS,tmp}
      - filename="cbsample-$build_version"
      - echo $filename
      - mkdir -p $filename
      - cp ./*.c ./*.h Makefile $filename
      - tar -zcvf /root/$filename.tar.gz $filename
      - cp /root/$filename.tar.gz ./SOURCES/
      - cp cbsample.rpmspec ./SPECS/
  build:
    commands:
      - echo "Triggering RPM build"
      - rpmbuild --define "_topdir `pwd`" -ba SPECS/cbsample.rpmspec
      - cd $curr_working_dir

artifacts:
  files:
    - RPMS/x86_64/cbsample*.rpm
  discard-paths: yes

Using cb-centos-project.json as a reference, create the input JSON file for the CLI command. This project uses an AWS CodeCommit repository named codebuild-multispec and a file named buildspec-rpm.yml as the build specification file. To create the RPM package, we need to specify a custom image name. I’m using the latest CentOS 7 image available in the Docker Hub. I’m using a role named CodeBuildServiceRole. It contains permissions similar to those defined in CodeBuildServiceRole.json. (You need to change the resource fields in the policy, as appropriate.)

{
    "name": "rpm-build-project",
    "description": "Project which will build RPM from the source.",
    "source": {
        "type": "CODECOMMIT",
        "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec",
        "buildspec": "buildspec-rpm.yml"
    },
    "artifacts": {
        "type": "S3",
        "location": "codebuild-demo-artifact-repository"
    },
    "environment": {
        "type": "LINUX_CONTAINER",
        "image": "centos:7",
        "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL"
    },
    "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678912:role/service-role/CodeBuildServiceRole",
    "timeoutInMinutes": 15,
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:eu-west-1:012345678912:alias/aws/s3",
    "tags": [
        {
            "key": "Name",
            "value": "RPM Demo Build"
        }
    ]
}

After the cli-input-json file is ready, execute the following command to create the build project.

$ aws codebuild create-project --name CodeBuild-RPM-Demo --cli-input-json file://cb-centos-project.json

{
  "project": {
    "name": "CodeBuild-RPM-Demo", 
    "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678912:role/service-role/CodeBuildServiceRole", 
    "tags": [
      {
        "value": "RPM Demo Build", 
        "key": "Name"
      }
    ], 
    "artifacts": {
      "namespaceType": "NONE", 
      "packaging": "NONE", 
      "type": "S3", 
      "location": "codebuild-demo-artifact-repository", 
      "name": "CodeBuild-RPM-Demo"
    }, 
    "lastModified": 1500559811.13, 
    "timeoutInMinutes": 15, 
    "created": 1500559811.13, 
    "environment": {
      "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
      "privilegedMode": false, 
      "image": "centos:7", 
      "type": "LINUX_CONTAINER", 
      "environmentVariables": []
    }, 
    "source": {
      "buildspec": "buildspec-rpm.yml", 
      "type": "CODECOMMIT", 
      "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec"
    }, 
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:eu-west-1:012345678912:alias/aws/s3", 
    "arn": "arn:aws:codebuild:eu-west-1:012345678912:project/CodeBuild-RPM-Demo", 
    "description": "Project which will build RPM from the source."
  }
}

When the project is created, run the following command to start the build. After the build has started, get the build ID. You can use the build ID to get the status of the build.

$ aws codebuild start-build --project-name CodeBuild-RPM-Demo
{
    "build": {
        "buildComplete": false, 
        "initiator": "prakash", 
        "artifacts": {
            "location": "arn:aws:s3:::codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo"
        }, 
        "projectName": "CodeBuild-RPM-Demo", 
        "timeoutInMinutes": 15, 
        "buildStatus": "IN_PROGRESS", 
        "environment": {
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
            "privilegedMode": false, 
            "image": "centos:7", 
            "type": "LINUX_CONTAINER", 
            "environmentVariables": []
        }, 
        "source": {
            "buildspec": "buildspec-rpm.yml", 
            "type": "CODECOMMIT", 
            "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec"
        }, 
        "currentPhase": "SUBMITTED", 
        "startTime": 1500560156.761, 
        "id": "CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc", 
        "arn": "arn:aws:codebuild:eu-west-1: 012345678912:build/CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc"
    }
}

$ aws codebuild list-builds-for-project --project-name CodeBuild-RPM-Demo
{
    "ids": [
        "CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc"
    ]
}

$ aws codebuild batch-get-builds --ids CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc
{
    "buildsNotFound": [], 
    "builds": [
        {
            "buildComplete": true, 
            "phases": [
                {
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "endTime": 1500560157.164, 
                    "phaseType": "SUBMITTED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560156.761
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "PROVISIONING", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 24, 
                    "startTime": 1500560157.164, 
                    "endTime": 1500560182.066
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "DOWNLOAD_SOURCE", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 15, 
                    "startTime": 1500560182.066, 
                    "endTime": 1500560197.906
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "INSTALL", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 19, 
                    "startTime": 1500560197.906, 
                    "endTime": 1500560217.515
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "PRE_BUILD", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560217.515, 
                    "endTime": 1500560217.662
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "BUILD", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560217.662, 
                    "endTime": 1500560217.995
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "POST_BUILD", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560217.995, 
                    "endTime": 1500560218.074
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "UPLOAD_ARTIFACTS", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 0, 
                    "startTime": 1500560218.074, 
                    "endTime": 1500560218.542
                }, 
                {
                    "contexts": [], 
                    "phaseType": "FINALIZING", 
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED", 
                    "durationInSeconds": 4, 
                    "startTime": 1500560218.542, 
                    "endTime": 1500560223.128
                }, 
                {
                    "phaseType": "COMPLETED", 
                    "startTime": 1500560223.128
                }
            ], 
            "logs": {
                "groupName": "/aws/codebuild/CodeBuild-RPM-Demo", 
                "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=eu-west-1#logEvent:group=/aws/codebuild/CodeBuild-RPM-Demo;stream=57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc", 
                "streamName": "57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc"
            }, 
            "artifacts": {
                "location": "arn:aws:s3:::codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo"
            }, 
            "projectName": "CodeBuild-RPM-Demo", 
            "timeoutInMinutes": 15, 
            "initiator": "prakash", 
            "buildStatus": "SUCCEEDED", 
            "environment": {
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "privilegedMode": false, 
                "image": "centos:7", 
                "type": "LINUX_CONTAINER", 
                "environmentVariables": []
            }, 
            "source": {
                "buildspec": "buildspec-rpm.yml", 
                "type": "CODECOMMIT", 
                "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec"
            }, 
            "currentPhase": "COMPLETED", 
            "startTime": 1500560156.761, 
            "endTime": 1500560223.128, 
            "id": "CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc", 
            "arn": "arn:aws:codebuild:eu-west-1:012345678912:build/CodeBuild-RPM-Demo:57a36755-4d37-4b08-9c11-1468e1682abc"
        }
    ]
}

DEB Build Project:

In this project, we will use the build specification file named buildspec-deb.yml. Like the RPM build project, this specification includes multiple phases. Here I use a Debian control file to create the package in DEB format. After a successful build, the DEB package will be uploaded as build artifact.

version: 0.2

env:
  variables:
    build_version: "0.1"

phases:
  install:
    commands:
      - apt-get install gcc make -y
  pre_build:
    commands:
      - mkdir -p ./cbsample-$build_version/DEBIAN
      - mkdir -p ./cbsample-$build_version/usr/lib
      - mkdir -p ./cbsample-$build_version/usr/include
      - mkdir -p ./cbsample-$build_version/usr/bin
      - cp -f cbsample.control ./cbsample-$build_version/DEBIAN/control
  build:
    commands:
      - echo "Building the application"
      - make
      - cp libcbsamplelib.so ./cbsample-$build_version/usr/lib
      - cp cbsamplelib.h ./cbsample-$build_version/usr/include
      - cp cbsampleutil ./cbsample-$build_version/usr/bin
      - chmod +x ./cbsample-$build_version/usr/bin/cbsampleutil
      - dpkg-deb --build ./cbsample-$build_version

artifacts:
  files:
    - cbsample-*.deb

Here we use cb-ubuntu-project.json as a reference to create the CLI input JSON file. This project uses the same AWS CodeCommit repository (codebuild-multispec) but a different buildspec file in the same repository (buildspec-deb.yml). We use the default CodeBuild image to create the DEB package. We use the same IAM role (CodeBuildServiceRole).

{
    "name": "deb-build-project",
    "description": "Project which will build DEB from the source.",
    "source": {
        "type": "CODECOMMIT",
        "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec",
        "buildspec": "buildspec-deb.yml"
    },
    "artifacts": {
        "type": "S3",
        "location": "codebuild-demo-artifact-repository"
    },
    "environment": {
        "type": "LINUX_CONTAINER",
        "image": "aws/codebuild/ubuntu-base:14.04",
        "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL"
    },
    "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678912:role/service-role/CodeBuildServiceRole",
    "timeoutInMinutes": 15,
    "encryptionKey": "arn:aws:kms:eu-west-1:012345678912:alias/aws/s3",
    "tags": [
        {
            "key": "Name",
            "value": "Debian Demo Build"
        }
    ]
}

Using the CLI input JSON file, create the project, start the build, and check the status of the project.

$ aws codebuild create-project --name CodeBuild-DEB-Demo --cli-input-json file://cb-ubuntu-project.json

$ aws codebuild list-builds-for-project --project-name CodeBuild-DEB-Demo

$ aws codebuild batch-get-builds --ids CodeBuild-DEB-Demo:e535c4b0-7067-4fbe-8060-9bb9de203789

After successful completion of the RPM and DEB builds, check the S3 bucket configured in the artifacts section for the build packages. Build projects will create a directory in the name of the build project and copy the artifacts inside it.

$ aws s3 ls s3://codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo/
2017-07-20 16:16:59       8108 cbsample-0.1-1.el7.centos.x86_64.rpm

$ aws s3 ls s3://codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-DEB-Demo/
2017-07-20 16:37:22       5420 cbsample-0.1.deb

Override Buildspec During Build Start:

It’s also possible to override the build specification file of an existing project when starting a build. If we want to create the libs RPM package instead of the whole RPM, we will use the build specification file named buildspec-libs-rpm.yml. This build specification file is similar to the earlier RPM build. The only difference is that it uses a different RPM specification file to create libs RPM.

version: 0.2

env:
  variables:
    build_version: "0.1"

phases:
  install:
    commands:
      - yum install rpm-build make gcc glibc -y
  pre_build:
    commands:
      - curr_working_dir=`pwd`
      - mkdir -p ./{RPMS,SRPMS,BUILD,SOURCES,SPECS,tmp}
      - filename="cbsample-libs-$build_version"
      - echo $filename
      - mkdir -p $filename
      - cp ./*.c ./*.h Makefile $filename
      - tar -zcvf /root/$filename.tar.gz $filename
      - cp /root/$filename.tar.gz ./SOURCES/
      - cp cbsample-libs.rpmspec ./SPECS/
  build:
    commands:
      - echo "Triggering RPM build"
      - rpmbuild --define "_topdir `pwd`" -ba SPECS/cbsample-libs.rpmspec
      - cd $curr_working_dir

artifacts:
  files:
    - RPMS/x86_64/cbsample-libs*.rpm
  discard-paths: yes

Using the same RPM build project that we created earlier, start a new build and set the value of the `–buildspec-override` parameter to buildspec-libs-rpm.yml .

$ aws codebuild start-build --project-name CodeBuild-RPM-Demo --buildspec-override buildspec-libs-rpm.yml
{
    "build": {
        "buildComplete": false, 
        "initiator": "prakash", 
        "artifacts": {
            "location": "arn:aws:s3:::codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo"
        }, 
        "projectName": "CodeBuild-RPM-Demo", 
        "timeoutInMinutes": 15, 
        "buildStatus": "IN_PROGRESS", 
        "environment": {
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
            "privilegedMode": false, 
            "image": "centos:7", 
            "type": "LINUX_CONTAINER", 
            "environmentVariables": []
        }, 
        "source": {
            "buildspec": "buildspec-libs-rpm.yml", 
            "type": "CODECOMMIT", 
            "location": "https://git-codecommit.eu-west-1.amazonaws.com/v1/repos/codebuild-multispec"
        }, 
        "currentPhase": "SUBMITTED", 
        "startTime": 1500562366.239, 
        "id": "CodeBuild-RPM-Demo:82d05f8a-b161-401c-82f0-83cb41eba567", 
        "arn": "arn:aws:codebuild:eu-west-1:012345678912:build/CodeBuild-RPM-Demo:82d05f8a-b161-401c-82f0-83cb41eba567"
    }
}

After the build is completed successfully, check to see if the package appears in the artifact S3 bucket under the CodeBuild-RPM-Demo build project folder.

$ aws s3 ls s3://codebuild-demo-artifact-repository/CodeBuild-RPM-Demo/
2017-07-20 16:16:59       8108 cbsample-0.1-1.el7.centos.x86_64.rpm
2017-07-20 16:53:54       5320 cbsample-libs-0.1-1.el7.centos.x86_64.rpm

Conclusion

In this post, I have shown you how multiple buildspec files in the same source repository can be used to run multiple AWS CodeBuild build projects. I have also shown you how to provide a different buildspec file when starting the build.

For more information about AWS CodeBuild, see the AWS CodeBuild documentation. You can get started with AWS CodeBuild by using this step by step guide.


About the author

Prakash Palanisamy is a Solutions Architect for Amazon Web Services. When he is not working on Serverless, DevOps or Alexa, he will be solving problems in Project Euler. He also enjoys watching educational documentaries.