Tag Archives: 90

Критика към анализа на ЦИК за електронното гласуване

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/3055

Вчера се състоя кръгла маса за дистанционното електронно гласуване, организирана от обществения съвет на ЦИК. Поводът – анализът, който ЦИК изпрати до парламента. Анализът беше разтълкуван като желание от страна на ЦИК да отложи електронното гласуване. Председателят на ЦИК, г-жа Алексиева, се разграничи от такива тълкувания, като каза, че ЦИК просто иска да бъдат синхронизирани срокове в различни закони.

В същото време, заданието за системата за електронно дистанционно гласуване ще бъде публикувано за обществено обсъждане съвсем скоро от Държавна агенция „Електронно управление“.

Причината, поради която смятам за нужно да пиша отново по тази тема е както самия анализ на ЦИК, така и продължаващото сеене на страх от проф. Михаил Константинов относно информационната сигурност. Да започнем от твърденията на проф. Константинов.

Чиповете в картите (на естонците) са пробити и това компрометира гласуването

Да, имаше много неприятен бъг в един модел чипове на Infineon, който на практика позволява да се постави електронен подпис (което включва подаване на глас) от ваше име без вие да разберете. Няколко детайла, обаче:

 • Различни статии споменават различни оценки за цената на атаката (варират около 20 хиляди евро), но дори след сериозни оптимизации тя е над няколко хиляди евро. На карта. Това го прави скъпо удоволствие, но все пак възможно
 • Ако се използва двуфакторна автентикация (напр. предварително регистриран телефонен номер), атаката става още по-непрактична за извършване в мащаб, защото освен разбиването на ключа, трябва достъп до телефона
 • Изборният кодекс предвижда правила за спиране на електронното гласуване при узнаване на сериозен проблем със сигурността. Тъй като то е дни преди изборния ден, избирателите просто биват помолени да отидат до секция.

Т.е. практичните измерения на такава атака са далеч от „вотът е тотално компрометиран“. Да, би създало риск за доверието в системата, което е основно за изборния процес, но ако повтаряме, че всичко е пробито, правим това недоверие самоизпълняващо се пророчество. А Естония вече е решила проблема с картите.

„Франция прекрати електронното гласуване“

След изтеклите мейли на Макрон и общата обстановка с предполагаемото руско влияние върху изборния процес, Франция временно отменя електронното си гласуване за миналите избори. Това НЕ значи, че ги е прекратила. Макрон изрично заявява, че за изборите през 2022-ра ще има електронно гласуване отново.

Трябва да отбележим, че няма 100% сигурна система – нито електронна, нито хартиена. Това ни казва и анализа на киберсигурността на електронното гласуване в европейския журнал по киберсигурност. Но същият анализ казва, че ако се вземат технологични и организационни мерки, рисковете могат да бъдат минимизирани и преодолени.

Но да преминем към анализа на ЦИК. Там има доста точки, които са или силно дискусионни, или неаргументирани или необосновани. Не казвам, че това е нарочно или злонамерено. Можем да го разгледаме донякъде като консервативно – а институция като ЦИК трябва да е консервативна. Приемам като своя грешка, че не съм се включил по-рано в експертните дискусии и ще опитам да изпратя критиката си до членовете на ЦИК, така че да се намери най-доброто решение.

Ето някои откъси от доклада:

В същото време дистанционното електронно гласуване, макар и удобно за потребителя (user friendly), изисква специфични компютърни умения. За разлика от останалите електронни услуги, при електронното гласуване има допълнителни стъпки, свързани с гарантиране на сигурността

Не смятам, че изисква компютърни умения различни от тези за използване на електронни услуги или на интернет банкиране. Вкарваш карта, пишеш ПИН, въвеждаш код, получен на телефона си. Най-стандартен процес.

Независимо от възможността да се гласува многократно дистанционно, рискът от контролиран вот при дистанционното електронно гласуване е по-голям, отколкото например при гласуването с хартиени бюлетини

Предвид, че добрите практики предвиждат възможност да отидеш да гласуваш на хартия след като си гласувал електронно, то контролираният вот чрез електронно гласуване не се различава особено от този при хартиеното. И той се базира на страх и зависимост, а не не технологии и процеси. Хората гласуват за когото им кажат дори в тъмната стаичка, защото после тези неща се броят.

Тук трябва да отбележим, че в сегашните текстове на кодекса липсва възможност за гласуване на хартия след електронно. В работната група по Изборния кодекс парламента имаше такива разписани текстове и уточнен процес, но те не бяха включени, тъй като сегашните разпоредби се отнасят само за експериментите до 2019-та. Т.е. няма причина да бъде включена тази опция. Но при въвеждането на преходните текстове в тялото на закона, такава процедура трябва да бъде добавена.

Въведените с ИК алтернативни възможности за избирателя да гласува с хартиени бюлетини, да гласува машинно и да гласува дистанционно, които съществуват паралелно, ще оскъпят организирането и произвеждането на избори, както и ще доведат до чувствително забавяне на процесите по отчитане на резултатите.

За машинното съм съгласен, че оскъпява процеса. Дистанционното електронното обаче е различен случай. Освен, че вече има осигурено финансиране (1.5 милиона лева) по оперативна програма „Добро управление“ за изграждане и внедряване на системата, самото провеждане на изборите с възможност за електронно гласуване няма причина да оскъпи процеса значително. Към становището липсват разчети за това оскъпяване (а бюджетът на ЦИК не е променен спрямо този за миналата година макар че се очаква да провеждат експериментни), така че не бих се съгласил с този извод.

С оглед изложеното по т. 4 към настоящия момент от възможните начини на идентификация единственият донякъде надежден начин е идентификация с квалифициран електронен подпис, издаден не по описания по т. 4. ред, която за целите на дистанционното електронно гласуване не е предвидена в Изборния кодекс

Това беше ключова дискусионна тема на кръглата маса вчера. Според прочита на ЦИК единствено Законът за електронната идентификация е приложим. Според моя (а и не само моя) прочит, като участвал в работната група по писането на тези текстове, идеята не е била ограничаваща. В кодекса се споменава Регламент (ЕС) 910/2014, който позволява трансгранична електронна идентификация. Т.е. българи в рамките на ЕС, които имат издадени електронни идентификатори от други държави-членки, чрез инфраструктурата по регламента ще могат да се идентифицират (ако нивото на осигуреност на носителя е „високо“) – например българи в Австрия, имащи австрийска електронна идентификация. Според мен идентификацията може да бъде извършена и чрез квалифициран електронен подпис, макар и не директно, а чрез извличане на ЕГН (и подписването му) от сертификата. Този метод е допустим и според наредба към Закона за електронното управление. ЦИК изглежда не са съгласни, та трябва допълнително да се разгледат конкретните текстове.

С квалифициран електронен подпис, обаче, разполагат сравнително малко на брой граждани

Тук това „обаче“ подсказва за една несигурност в предходното становище. „Обаче“ значи, че в предното изречение е казано, че квалифицираният електронен подпис е допустим, „обаче“, има сравнително малко хора, които имат такъв. Така или иначе липсва точна бройка и не е ясно дали тази оценка е била „на око“ или реално са попитали Комисията за регулиране на съобщенията за тази информация. Аз бих попитал КРС, но по интуиция бройката на подписите би трябвало да е поне 40-50 хиляди. Напълно достатъчно за провеждане както на експерименти, така и на първите няколко избора. Убеден съм, също така, че доставчиците на електронни подписи биха издавали безплатни такива с ограничен срок на действие. Гласуването с КЕП наистина не следва да бъде универсално решение, но за спазване на сроковете в кодекса (т.е. европейски избори 2019) е напълно достатъчно.

Реализацията на проект „Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване“ [..] проект „Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим“ [..] и проект “Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“ [..] трябва да се разглеждат в съвкупност и дейностите по тях да се синхронизират, защото са взаимно свързани. Ако се разглеждат и се развиват поотделно, няма да се получи единна, работеща система. Ето защо в дейност 2 на проекта с бенефициент ДАЕУ и партньор ЦИК е заложено, че системата за дистанционно електронно гласуване трябва да е синхронизирана с националната система за електронна идентификация и Национална база данни „Население“, съответно с ЦАИС „Гражданска регистрация“

Това би било идеалният вариант – двата регистъра и системата за електронна идентификация да са готови и тогава да правим електронно гласуване. Такава и беше концепцията, когато писахме пътната карта за е-управление. За съжаление проектите се забавиха доста. Но проектът за дистанционно електронно гласуване не зависи строго от изброените проекти. Настоящата система на ГРАО (Национална база данни население) и националния класификатор на адресите могат да свършат необходимата за целите на гласуването работа. А проектът за елекетронна автентикация в ДАЕУ предоставя същите интерфейси, които бъдещият „център за електронна идентификация“ ще предоставя, т.е. интеграцията с него на практика значи, че няма нужда да се чака проекта на МВР. Това са много оперативни детайли, но са важни за да придобием пълна представа.

Системата за дистанционно електронно гласуване на Естония е сертифицирана от частна международна компания – KPMG. Тъй като произвеждането на избори като база на демокрацията е и елемент на националната сигурност ЦИК счита, че въвеждането на повсеместно дистанционно електронно гласуване не би било надеждно при липса на държавен орган или организация, която да гарантира сигурността на системата в съответствие с изискванията на закона

Би било добре държавен орган (напр. ДАНС) да провери системата, но това далеч не трябва да е единственият одит и дори не трябва да е водещия. Важно е да отбележим, че почти всички държавни органи с потенциал за такъв одит са в рамките на изпълнителната власт, т.е. наличен е конфликт на интереси – изпълнителната власт сертифицира система за провеждане на избори. В този смисъл, държавен одитиращ орган не е задължителният компонент – задължителен е външният одитор.

В последната точка от анализа си ЦИК предават на практика думите на проф. Константинов, които адресирах по-горе.

Тези критики реално променят анализа и поради това ще опитам да ги сведа до знанието на ЦИК максимално бързо. Съветът ми би бил да се публикува допълнение към анализа с някои уточнения и разглеждане на различни хипотези, така че Народното събрание да не се окаже (или да не се оправдае, че е) подведено.

Промени и прецизирания на Изборния кодекс ще трябват така или иначе, особено след проведените експертименти. Но може вместо да искаме отлагане, да разпишем едни конкретни стъпки по въвеждането – например „първите с КЕП (и двуфакторна автентикация), след това включваме електронната идентификация, като стане, след това интегрираме новото ГРАО“. Софтуерът не е нещо, което се прави веднъж и се забравя – той се развива постоянно. Такава поетапност и плавност ще позволи да избегнем рисковете и най-важното – да повишим доверието в системата (а то в момента, за съжаление, е доста ниско).

Amazon GameLift FleetIQ and Spot Instances – Save up to 90% On Game Server Hosting

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-gamelift-fleetiq-and-spot-instances-save-up-to-90-on-game-server-hosting/

Amazon GameLift is a scalable, cloud-based runtime environment for session-based multiplayer games. You simply upload a build of your game, tell Amazon GameLift which type of EC2 instances you’d like to host it on, and sit back while Amazon GameLift takes care of setting up sessions and maintaining a suitably-sized fleet of EC2 instances. This automatic scaling allows you to accommodate demand that varies over time without having to keep compute resources in reserve during quiet periods.

Use Spot Instances
Last week we added a new feature to further decrease your per-player, per-hour costs when you host your game on Amazon GameLift. Before that launch, Amazon GameLift instances were always launched in On-Demand form. Instances of this type are always billed at fixed prices, as detailed on the Amazon GameLift Pricing page.

You can now make use Amazon GameLift Spot Instances in your GameLift fleets. These instances represent unused capacity and have prices that rise and fall over time. While your results will vary, you may see savings of up to 90% when compared to On-Demand Instances.

While you can use Spot Instances as a simple money-saving tool, there are other interesting use cases as well. Every game has a life cycle, along with a cadre of loyal players who want to keep on playing until you finally unplug and decommission the servers. You could create an Amazon GameLift fleet comprised of low-cost Spot Instances and keep that beloved game up and running as long as possible without breaking the bank. Behind the scenes, an Amazon GameLift Queue will make use of both Spot and On-Demand Instances, balancing price and availability in an attempt to give you the best possible service at the lowest price.

As I mentioned earlier, Spot Instances represent capacity that is not in use by On-Demand Instances. When this capacity decreases, existing Spot Instances could be interrupted with two minutes of notification and then terminated. Fortunately, there’s a lot of capacity and terminations are, statistically speaking, quite rare. To reduce the frequency even further, Amazon GameLift Queues now include a new feature that we call FleetIQ.

FleetIQ is powered by historical pricing and termination data for Spot Instances. This data, in combination with a very conservative strategy for choosing instance types, further reduces the odds that any particular game will be notified and then interrupted. The onProcessTerminate callback in your game’s server process will be activated if the underlying Spot Instance is about to be interrupted. At that point you have two minutes to close out the game, save any logs, free up any resources, and otherwise wrap things up. While you are doing this, you can call GetTerminationTime to see how much time remains.

Creating a Fleet
To take advantage of Spot Instances and FleetIQ, you can use the Amazon GameLift console or API to set up Queues with multiple fleets of Spot and On-Demand Instances. By adding more fleets into each Queue, you give FleetIQ more options to improve latency, interruption rate, and cost. To start a new game session on an instance, FleetIQ first selects the region with the lowest latency for each player, then chooses the fleet with the lowest interruption rate and cost.

Let’s walk through the process. I’ll create a fleet of On-Demand Instances and a fleet of Spot Instances, in that order:

And:

I take a quick break while the fleets are validated and activated:

Then I create a queue for my game. I select the fleets as the destinations for the queue:

If I am building a game that will have a global user base, I can create fleets in additional AWS Regions and use a player latency policy so that game sessions will be created in a suitable region:

To learn more about how to use this feature, take a look at the Spot Fleet Integration Guide.

Now Available
You can use Amazon GameLift Spot Instance fleets to host your session-based games now! Take a look, give it a try, and let me know what you think.

If you are planning to attend GDC this year, be sure to swing by booth 1001. Check out our GDC 2018 site for more information on our dev day talks, classroom sessions, and in-booth demos.

Jeff;

 

Australian Pirate Site Blocks Actually Block Pirate Sites

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/australian-pirate-site-blocks-actually-block-pirate-sites-180221/

Australian copyright holders and lawmakers have been struggling to find an adequate response to online piracy for several years.

Progress has been slow, but with pirate site blockades now in effect, there appears to be some movement.

New research published by INCOPRO this week shows that traffic to blocked pirate sites has decreased 53.4% since the first measures were implemented a year ago. In total, usage of the top 250 pirate sites dropped a significant 25.4% in Australia.

In summary, the research confirms that direct traffic to blocked sites has decreased dramatically. Or put differently, the site blocking efforts actually block pirate sites, which by itself should hardly come as a surprise.

In fact, one might wonder how effective the blockades really are when nearly half of all direct traffic to the blocked sites in Australia remains intact and dozens of the country’s ISPs are involved.

On top, it’s also worth mentioning that the research doesn’t take VPN usage into account. Australian interest in VPNs surged after the blockades were announced, so many people are likely to be circumvented the blockades using foreign VPNs.

While VPNs were not factored in, the current research did look at proxy site traffic and concludes that this only substitutes a small portion of the traffic that went to pirate sites before the blockades.

While it’s undoubtedly true that direct traffic to blocked sites has dropped, the research also includes some odd results. For example, it attributes a recent drop in Isohunt.to traffic to the blocking measures, when in reality the site actually shut down.

“ISOHunt usage has been on a downward trend since December 2016, and is now at its lowest on record having reduced by 96.4% since blocking began,” the report reads, drawing on data from Alexa.

But perhaps we’re nitpicking.

Creative Content Australia (CCA) is happy with these results and states that the fight against piracy has claimed a significant victory. However, the anti-piracy group also stressed that more can be done.

“The reduction in piracy is exciting news but that 53% could be 90%,” CCA Chairman Graham Burke says, using the opportunity to take another stab at Google.

“The government has shut the front door, but Google is leading people to the back door, showing no respect for Australian law or courts let alone any regard for the Australian economy and cultural way of life,” Burke adds.

INCOPRO’s research will undoubtedly be used to convince lawmakers that the current site blocking efforts should remain in place.

With this in mind, the release of the report comes at an interesting time. The previously unpublished results were drawn up last December, but were only made public this week, a few days after the Australian Government announced a review of the site blocking measures.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

BitTorrent Client uTorrent Suffers Security Vulnerability

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/bittorrent-client-utorrent-suffers-security-vulnerability-180220/

With dozens of millions of active users a day, uTorrent has long been the most used torrent client.

The software has been around for well over a decade and it’s still used to shift petabytes of data day after day. While there haven’t been many feature updates recently, parent company BitTorrent Inc. was alerted to a serious security vulnerability recently.

The security flaw in question was reported by Google vulnerability researcher Tavis Ormandy, who first reached out to BitTorrent in November last year. Google’s Project Zero allows developers a 90-day window to address security flaws but with this deadline creeping up, BitTorrent had remained quiet.

Late last month Ormandy again reached out to BitTorrent Inc’s Bram Cohen, fearing that the company might not fix the vulnerability in time.

“I don’t think bittorrent are going to make a 90 day disclosure deadline, do you have any direct contacts who could help? I’m not convinced they understand the severity or urgency,” Ormandy wrote on Twitter.

Nudge

While Google’s security researcher might have expected a more swift response, the issue wasn’t ignored.

BitTorrent Inc has yet to fix the problem in the stable release, but a patch was deployed in the Beta version last week. BitTorrent’s Vice President of Engineering David Rees informed us that this will be promoted to the regular release this week, if all goes well.

While no specific details about the vulnerability have yet to be released, it is likely to be a remote execution flaw. Ormandy previously exposed a similar vulnerability in Transmission, which he said was the “first of a few remote code execution flaws in various popular torrent clients.”

BitTorrent Inc. told us that they have shared their patch with Ormandy, who confirmed that this fixes the security issues.

uTorrent Beta release notes

“We have also sent the build to Tavis and he has confirmed that it addresses all the security issues he reported,” Rees told us. “Since we have not promoted this build to stable, I will reserve reporting on the details of the security issue and its fix for now.”

BitTorrent Inc. plans to release more details about the issue when all clients are patched. Then it will also recommend users to upgrade their clients, so they are no longer at risk, and further information will also be available on Google’s Project Zero site.

Of course, people who are concerned about the issue can already upgrade to the latest uTorrent Beta release right away. Or, assuming that it’s related to the client’s remote control functionality, disable that for now.

Note: uTorrent’s Beta changelog states that the fixes were applied on January 15, but we believe that this should read February 15 instead.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Copyright Trolls Target Up to 22,000 Norwegians for Movie Piracy

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/copyright-trolls-target-up-to-22000-norwegians-for-movie-piracy-180220/

Last January it was revealed that after things had become tricky in the US, the copyright trolls behind the action movie London Has Fallen were testing out the Norwegian market.

Reports emerged of letters being sent out to local Internet users by Danish law firm Njord Law, each demanding a cash payment of 2,700 NOK (around US$345). Failure to comply, the company claimed, could result in a court case and damages of around $12,000.

The move caused outrage locally, with consumer advice groups advising people not to pay and even major anti-piracy groups distancing themselves from the action. However, in May 2017 it appeared that progress had been made in stopping the advance of the trolls when another Njord Law case running since 2015 hit the rocks.

The law firm previously sent a request to the Oslo District Court on behalf of entertainment company Scanbox asking ISP Telenor to hand over subscribers’ details. In May 2016, Scanbox won its case and Telenor was ordered to hand over the information.

On appeal, however, the tables were turned when it was decided that evidence supplied by the law firm failed to show that sharing carried out by subscribers was substantial.

Undeterred, Njord Law took the case all the way to the Supreme Court. The company lost when a panel of judges found that the evidence presented against Telenor’s customers wasn’t good enough to prove infringement beyond a certain threshold. But Njord Law still wasn’t done.

More than six months on, the ruling from the Supreme Court only seems to have provided the company with a template. If the law firm could show that the scale of sharing exceeds the threshold set by Norway’s highest court, then disclosure could be obtained. That appears to be the case now.

In a ruling handed down by the Oslo District Court in January, it’s revealed that Njord Law and its partners handed over evidence which shows 23,375 IP addresses engaged in varying amounts of infringing behavior over an extended period. The ISP they have targeted is being kept secret by the court but is believed to be Telenor.

Using information supplied by German anti-piracy outfit MaverickEye (which is involved in numerous copyright troll cases globally), Njord Law set out to show that the conduct of the alleged pirates had been exceptional for a variety of reasons, categorizing them variously (but non-exclusively) as follows:

– IP addresses involved in BitTorrent swarm sizes greater than 10,000 peers/pirates
– IP addresses that have shared at least two of the plaintiffs’ movies
– IP addresses making available the plaintiffs’ movies on at least two individual days
– IP addresses that made available at least ten movies in total
– IP addresses that made available different movies on at least ten individual days
– IP addresses that made available movies from businesses and public institutions

While rejecting some categories, the court was satisfied that 21,804 IP addresses of the 23,375 IP addresses presented by Njord Law met or exceeded the criteria for disclosure. It’s still not clear how many of these IP addresses identify unique subscribers but many thousands are expected.

“For these users, it has been established that the gravity, extent, and harm of the infringement are so great that consideration for the rights holder’s interests in accessing information identifying the [allegedly infringing] subscribers is greater than the consideration of the subscribers’,” the court writes in its ruling.

“Users’ confidence that their private use of the Internet is protected from public access is a generally important factor, but not in this case where illegal file sharing has been proven. Nor has there been any information stating that the offenders in the case are children or anything else which implies that disclosure of information about the holder of the subscriber should be problematic.”

While the ISP (Telenor) will now have to spend time and resources disclosing its subscribers’ personal details to the law firm, it will be compensated for its efforts. The Oslo District Court has ordered Njord Law to pay costs of NOK 907,414 (US$115,822) plus NOK 125 (US$16.00) for every IP address and associated details it receives.

The decision can be appealed but when contacted by Norwegian publication Nettavisen, Telenor declined to comment on the case.

There is now the question of what Njord Law will do with the identities it obtains. It seems very likely that it will ask for a sum of money to make a potential lawsuit go away but it will still need to take an individual subscriber to court in order to extract payment, if they refuse to pay.

This raises the challenge of proving that the subscriber is the actual infringer when it could be anyone in a household. But that battle will have to wait until another day.

The full decision of the Oslo District Court can be found here (Norwegian)

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

How to Patch Linux Workloads on AWS

Post Syndicated from Koen van Blijderveen original https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-patch-linux-workloads-on-aws/

Most malware tries to compromise your systems by using a known vulnerability that the operating system maker has already patched. As best practices to help prevent malware from affecting your systems, you should apply all operating system patches and actively monitor your systems for missing patches.

In this blog post, I show you how to patch Linux workloads using AWS Systems Manager. To accomplish this, I will show you how to use the AWS Command Line Interface (AWS CLI) to:

 1. Launch an Amazon EC2 instance for use with Systems Manager.
 2. Configure Systems Manager to patch your Amazon EC2 Linux instances.

In two previous blog posts (Part 1 and Part 2), I showed how to use the AWS Management Console to perform the necessary steps to patch, inspect, and protect Microsoft Windows workloads. You can implement those same processes for your Linux instances running in AWS by changing the instance tags and types shown in the previous blog posts.

Because most Linux system administrators are more familiar with using a command line, I show how to patch Linux workloads by using the AWS CLI in this blog post. The steps to use the Amazon EBS Snapshot Scheduler and Amazon Inspector are identical for both Microsoft Windows and Linux.

What you should know first

To follow along with the solution in this post, you need one or more Amazon EC2 instances. You may use existing instances or create new instances. For this post, I assume this is an Amazon EC2 for Amazon Linux instance installed from Amazon Machine Images (AMIs).

Systems Manager is a collection of capabilities that helps you automate management tasks for AWS-hosted instances on Amazon EC2 and your on-premises servers. In this post, I use Systems Manager for two purposes: to run remote commands and apply operating system patches. To learn about the full capabilities of Systems Manager, see What Is AWS Systems Manager?

As of Amazon Linux 2017.09, the AMI comes preinstalled with the Systems Manager agent. Systems Manager Patch Manager also supports Red Hat and Ubuntu. To install the agent on these Linux distributions or an older version of Amazon Linux, see Installing and Configuring SSM Agent on Linux Instances.

If you are not familiar with how to launch an Amazon EC2 instance, see Launching an Instance. I also assume you launched or will launch your instance in a private subnet. You must make sure that the Amazon EC2 instance can connect to the internet using a network address translation (NAT) instance or NAT gateway to communicate with Systems Manager. The following diagram shows how you should structure your VPC.

Diagram showing how to structure your VPC

Later in this post, you will assign tasks to a maintenance window to patch your instances with Systems Manager. To do this, the IAM user you are using for this post must have the iam:PassRole permission. This permission allows the IAM user assigning tasks to pass his own IAM permissions to the AWS service. In this example, when you assign a task to a maintenance window, IAM passes your credentials to Systems Manager. You also should authorize your IAM user to use Amazon EC2 and Systems Manager. As mentioned before, you will be using the AWS CLI for most of the steps in this blog post. Our documentation shows you how to get started with the AWS CLI. Make sure you have the AWS CLI installed and configured with an AWS access key and secret access key that belong to an IAM user that have the following AWS managed policies attached to the IAM user you are using for this example: AmazonEC2FullAccess and AmazonSSMFullAccess.

Step 1: Launch an Amazon EC2 Linux instance

In this section, I show you how to launch an Amazon EC2 instance so that you can use Systems Manager with the instance. This step requires you to do three things:

 1. Create an IAM role for Systems Manager before launching your Amazon EC2 instance.
 2. Launch your Amazon EC2 instance with Amazon EBS and the IAM role for Systems Manager.
 3. Add tags to the instances so that you can add your instances to a Systems Manager maintenance window based on tags.

A. Create an IAM role for Systems Manager

Before launching an Amazon EC2 instance, I recommend that you first create an IAM role for Systems Manager, which you will use to update the Amazon EC2 instance. AWS already provides a preconfigured policy that you can use for the new role and it is called AmazonEC2RoleforSSM.

 1. Create a JSON file named trustpolicy-ec2ssm.json that contains the following trust policy. This policy describes which principal (an entity that can take action on an AWS resource) is allowed to assume the role we are going to create. In this example, the principal is the Amazon EC2 service.
  {
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
    "Action": "sts:AssumeRole"
   }
  }

 1. Use the following command to create a role named EC2SSM that has the AWS managed policy AmazonEC2RoleforSSM attached to it. This generates JSON-based output that describes the role and its parameters, if the command is successful.
  $ aws iam create-role --role-name EC2SSM --assume-role-policy-document file://trustpolicy-ec2ssm.json

 1. Use the following command to attach the AWS managed IAM policy (AmazonEC2RoleforSSM) to your newly created role.
  $ aws iam attach-role-policy --role-name EC2SSM --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforSSM

 1. Use the following commands to create the IAM instance profile and add the role to the instance profile. The instance profile is needed to attach the role we created earlier to your Amazon EC2 instance.
  $ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name EC2SSM-IP
  $ aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name EC2SSM-IP --role-name EC2SSM

B. Launch your Amazon EC2 instance

To follow along, you need an Amazon EC2 instance that is running Amazon Linux. You can use any existing instance you may have or create a new instance.

When launching a new Amazon EC2 instance, be sure that:

 1. Use the following command to launch a new Amazon EC2 instance using an Amazon Linux AMI available in the US East (N. Virginia) Region (also known as us-east-1). Replace YourKeyPair and YourSubnetId with your information. For more information about creating a key pair, see the create-key-pair documentation. Write down the InstanceId that is in the output because you will need it later in this post.
  $ aws ec2 run-instances --image-id ami-cb9ec1b1 --instance-type t2.micro --key-name YourKeyPair --subnet-id YourSubnetId --iam-instance-profile Name=EC2SSM-IP

 1. If you are using an existing Amazon EC2 instance, you can use the following command to attach the instance profile you created earlier to your instance.
  $ aws ec2 associate-iam-instance-profile --instance-id YourInstanceId --iam-instance-profile Name=EC2SSM-IP

C. Add tags

The final step of configuring your Amazon EC2 instances is to add tags. You will use these tags to configure Systems Manager in Step 2 of this post. For this example, I add a tag named Patch Group and set the value to Linux Servers. I could have other groups of Amazon EC2 instances that I treat differently by having the same tag name but a different tag value. For example, I might have a collection of other servers with the tag name Patch Group with a value of Web Servers.

 • Use the following command to add the Patch Group tag to your Amazon EC2 instance.
  $ aws ec2 create-tags --resources YourInstanceId --tags --tags Key="Patch Group",Value="Linux Servers"

Note: You must wait a few minutes until the Amazon EC2 instance is available before you can proceed to the next section. To make sure your Amazon EC2 instance is online and ready, you can use the following AWS CLI command:

$ aws ec2 describe-instance-status --instance-ids YourInstanceId

At this point, you now have at least one Amazon EC2 instance you can use to configure Systems Manager.

Step 2: Configure Systems Manager

In this section, I show you how to configure and use Systems Manager to apply operating system patches to your Amazon EC2 instances, and how to manage patch compliance.

To start, I provide some background information about Systems Manager. Then, I cover how to:

 1. Create the Systems Manager IAM role so that Systems Manager is able to perform patch operations.
 2. Create a Systems Manager patch baseline and associate it with your instance to define which patches Systems Manager should apply.
 3. Define a maintenance window to make sure Systems Manager patches your instance when you tell it to.
 4. Monitor patch compliance to verify the patch state of your instances.

You must meet two prerequisites to use Systems Manager to apply operating system patches. First, you must attach the IAM role you created in the previous section, EC2SSM, to your Amazon EC2 instance. Second, you must install the Systems Manager agent on your Amazon EC2 instance. If you have used a recent Amazon Linux AMI, Amazon has already installed the Systems Manager agent on your Amazon EC2 instance. You can confirm this by logging in to an Amazon EC2 instance and checking the Systems Manager agent log files that are located at /var/log/amazon/ssm/.

To install the Systems Manager agent on an instance that does not have the agent preinstalled or if you want to use the Systems Manager agent on your on-premises servers, see Installing and Configuring the Systems Manager Agent on Linux Instances. If you forgot to attach the newly created role when launching your Amazon EC2 instance or if you want to attach the role to already running Amazon EC2 instances, see Attach an AWS IAM Role to an Existing Amazon EC2 Instance by Using the AWS CLI or use the AWS Management Console.

A. Create the Systems Manager IAM role

For a maintenance window to be able to run any tasks, you must create a new role for Systems Manager. This role is a different kind of role than the one you created earlier: this role will be used by Systems Manager instead of Amazon EC2. Earlier, you created the role, EC2SSM, with the policy, AmazonEC2RoleforSSM, which allowed the Systems Manager agent on your instance to communicate with Systems Manager. In this section, you need a new role with the policy, AmazonSSMMaintenanceWindowRole, so that the Systems Manager service can execute commands on your instance.

To create the new IAM role for Systems Manager:

 1. Create a JSON file named trustpolicy-maintenancewindowrole.json that contains the following trust policy. This policy describes which principal is allowed to assume the role you are going to create. This trust policy allows not only Amazon EC2 to assume this role, but also Systems Manager.
  {
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
     {
       "Sid":"",
       "Effect":"Allow",
       "Principal":{
        "Service":[
          "ec2.amazonaws.com",
          "ssm.amazonaws.com"
        ]
       },
       "Action":"sts:AssumeRole"
     }
    ]
  }

 1. Use the following command to create a role named MaintenanceWindowRole that has the AWS managed policy, AmazonSSMMaintenanceWindowRole, attached to it. This command generates JSON-based output that describes the role and its parameters, if the command is successful.
  $ aws iam create-role --role-name MaintenanceWindowRole --assume-role-policy-document file://trustpolicy-maintenancewindowrole.json

 1. Use the following command to attach the AWS managed IAM policy (AmazonEC2RoleforSSM) to your newly created role.
  $ aws iam attach-role-policy --role-name MaintenanceWindowRole --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMMaintenanceWindowRole

B. Create a Systems Manager patch baseline and associate it with your instance

Next, you will create a Systems Manager patch baseline and associate it with your Amazon EC2 instance. A patch baseline defines which patches Systems Manager should apply to your instance. Before you can associate the patch baseline with your instance, though, you must determine if Systems Manager recognizes your Amazon EC2 instance. Use the following command to list all instances managed by Systems Manager. The --filters option ensures you look only for your newly created Amazon EC2 instance.

$ aws ssm describe-instance-information --filters Key=InstanceIds,Values= YourInstanceId

{
  "InstanceInformationList": [
    {
      "IsLatestVersion": true,
      "ComputerName": "ip-10-50-2-245",
      "PingStatus": "Online",
      "InstanceId": "YourInstanceId",
      "IPAddress": "10.50.2.245",
      "ResourceType": "EC2Instance",
      "AgentVersion": "2.2.120.0",
      "PlatformVersion": "2017.09",
      "PlatformName": "Amazon Linux AMI",
      "PlatformType": "Linux",
      "LastPingDateTime": 1515759143.826
    }
  ]
}

If your instance is missing from the list, verify that:

 1. Your instance is running.
 2. You attached the Systems Manager IAM role, EC2SSM.
 3. You deployed a NAT gateway in your public subnet to ensure your VPC reflects the diagram shown earlier in this post so that the Systems Manager agent can connect to the Systems Manager internet endpoint.
 4. The Systems Manager agent logs don’t include any unaddressed errors.

Now that you have checked that Systems Manager can manage your Amazon EC2 instance, it is time to create a patch baseline. With a patch baseline, you define which patches are approved to be installed on all Amazon EC2 instances associated with the patch baseline. The Patch Group resource tag you defined earlier will determine to which patch group an instance belongs. If you do not specifically define a patch baseline, the default AWS-managed patch baseline is used.

To create a patch baseline:

 1. Use the following command to create a patch baseline named AmazonLinuxServers. With approval rules, you can determine the approved patches that will be included in your patch baseline. In this example, you add all Critical severity patches to the patch baseline as soon as they are released, by setting the Auto approval delay to 0 days. By setting the Auto approval delay to 2 days, you add to this patch baseline the Important, Medium, and Low severity patches two days after they are released.
  $ aws ssm create-patch-baseline --name "AmazonLinuxServers" --description "Baseline containing all updates for Amazon Linux" --operating-system AMAZON_LINUX --approval-rules "PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Values=[Critical],Key=SEVERITY}]},ApproveAfterDays=0,ComplianceLevel=CRITICAL},{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Values=[Important,Medium,Low],Key=SEVERITY}]},ApproveAfterDays=2,ComplianceLevel=HIGH}]"
  
  {
    "BaselineId": "YourBaselineId"
  }

 1. Use the following command to register the patch baseline you created with your instance. To do so, you use the Patch Group tag that you added to your Amazon EC2 instance.
  $ aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group --baseline-id YourPatchBaselineId --patch-group "Linux Servers"
  
  {
    "PatchGroup": "Linux Servers",
    "BaselineId": "YourBaselineId"
  }

C.  Define a maintenance window

Now that you have successfully set up a role, created a patch baseline, and registered your Amazon EC2 instance with your patch baseline, you will define a maintenance window so that you can control when your Amazon EC2 instances will receive patches. By creating multiple maintenance windows and assigning them to different patch groups, you can make sure your Amazon EC2 instances do not all reboot at the same time.

To define a maintenance window:

 1. Use the following command to define a maintenance window. In this example command, the maintenance window will start every Saturday at 10:00 P.M. UTC. It will have a duration of 4 hours and will not start any new tasks 1 hour before the end of the maintenance window.
  $ aws ssm create-maintenance-window --name SaturdayNight --schedule "cron(0 0 22 ? * SAT *)" --duration 4 --cutoff 1 --allow-unassociated-targets
  
  {
    "WindowId": "YourMaintenanceWindowId"
  }

For more information about defining a cron-based schedule for maintenance windows, see Cron and Rate Expressions for Maintenance Windows.

 1. After defining the maintenance window, you must register the Amazon EC2 instance with the maintenance window so that Systems Manager knows which Amazon EC2 instance it should patch in this maintenance window. You can register the instance by using the same Patch Group tag you used to associate the Amazon EC2 instance with the AWS-provided patch baseline, as shown in the following command.
  $ aws ssm register-target-with-maintenance-window --window-id YourMaintenanceWindowId --resource-type INSTANCE --targets "Key=tag:Patch Group,Values=Linux Servers"
  
  {
    "WindowTargetId": "YourWindowTargetId"
  }

 1. Assign a task to the maintenance window that will install the operating system patches on your Amazon EC2 instance. The following command includes the following options.
  1. name is the name of your task and is optional. I named mine Patching.
  2. task-arn is the name of the task document you want to run.
  3. max-concurrency allows you to specify how many of your Amazon EC2 instances Systems Manager should patch at the same time. max-errors determines when Systems Manager should abort the task. For patching, this number should not be too low, because you do not want your entire patch task to stop on all instances if one instance fails. You can set this, for example, to 20%.
  4. service-role-arn is the Amazon Resource Name (ARN) of the AmazonSSMMaintenanceWindowRole role you created earlier in this blog post.
  5. task-invocation-parameters defines the parameters that are specific to the AWS-RunPatchBaseline task document and tells Systems Manager that you want to install patches with a timeout of 600 seconds (10 minutes).
   $ aws ssm register-task-with-maintenance-window --name "Patching" --window-id "YourMaintenanceWindowId" --targets "Key=WindowTargetIds,Values=YourWindowTargetId" --task-arn AWS-RunPatchBaseline --service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowRole" --task-type "RUN_COMMAND" --task-invocation-parameters "RunCommand={Comment=,TimeoutSeconds=600,Parameters={SnapshotId=[''],Operation=[Install]}}" --max-concurrency "500" --max-errors "20%"
   
   {
     "WindowTaskId": "YourWindowTaskId"
   }

Now, you must wait for the maintenance window to run at least once according to the schedule you defined earlier. If your maintenance window has expired, you can check the status of any maintenance tasks Systems Manager has performed by using the following command.

$ aws ssm describe-maintenance-window-executions --window-id "YourMaintenanceWindowId"

{
  "WindowExecutions": [
    {
      "Status": "SUCCESS",
      "WindowId": "YourMaintenanceWindowId",
      "WindowExecutionId": "b594984b-430e-4ffa-a44c-a2e171de9dd3",
      "EndTime": 1515766467.487,
      "StartTime": 1515766457.691
    }
  ]
}

D.  Monitor patch compliance

You also can see the overall patch compliance of all Amazon EC2 instances using the following command in the AWS CLI.

$ aws ssm list-compliance-summaries

This command shows you the number of instances that are compliant with each category and the number of instances that are not in JSON format.

You also can see overall patch compliance by choosing Compliance under Insights in the navigation pane of the Systems Manager console. You will see a visual representation of how many Amazon EC2 instances are up to date, how many Amazon EC2 instances are noncompliant, and how many Amazon EC2 instances are compliant in relation to the earlier defined patch baseline.

Screenshot of the Compliance page of the Systems Manager console

In this section, you have set everything up for patch management on your instance. Now you know how to patch your Amazon EC2 instance in a controlled manner and how to check if your Amazon EC2 instance is compliant with the patch baseline you have defined. Of course, I recommend that you apply these steps to all Amazon EC2 instances you manage.

Summary

In this blog post, I showed how to use Systems Manager to create a patch baseline and maintenance window to keep your Amazon EC2 Linux instances up to date with the latest security patches. Remember that by creating multiple maintenance windows and assigning them to different patch groups, you can make sure your Amazon EC2 instances do not all reboot at the same time.

If you have comments about this post, submit them in the “Comments” section below. If you have questions about or issues implementing any part of this solution, start a new thread on the Amazon EC2 forum or contact AWS Support.

– Koen

За светлото бъдеще и съдебната система

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2115

Подкрепям напълно позицията в ето тази статия. И, за да не изчезне изневиделица из Нета, я копи-пействам тук. С надеждата авторите ѝ да не ме съдят за права…

Нова светлинка в бездруго светлата ни съдебно демократична действителност изгрява на хоризонта. На 20 февруари СГС ще се сдобие с нов шеф. Кандидатите за поста са двама. А единият от тях, по-светлият, е протеже на най-широко скроения в талията и ханша представител на статуквото, коментират запознати със ситуацията. Очевидно кандидатът на олигархията е човек с много подвизи.

Дали той вече не е оглавявал СГС, оставяйки трайни и незаличими дири след себе си?

Дали това не е човекът, името на когото нашумя след като през 2005 година стана ясно, че кара откраднат от Германия джип BMW X5. В последствие автомобилът е бил конфискуван у нас, а Министерството на финансите го предоставило на СГС. Немската преса и в частност „Шпигел“ обаче разкри, че откраднатият джип се ползва от нашия „голям“ съдия и той го върна.

Топло.

Дали това не е човекът, отказал преди време скандално да впише ръководството на СДС през 2009 г.? Да припомним, според ръководствата на СДС и ДСБ тогава съдът е използван за политически цели, за да не се стигне до десноцентристко управление след изборите. По важно е дали това беше законно или става дума за политическа поръчка.

Топло, топло.

Дали пък това не е човекът, по време на чието управление на СГС не се разигра опитът за кражба на дялове от „Радио Вива“, когато неговото протеже – съдия Костадинка Наумова, без наличие на съответните документи извърши прехвърляне на дяловете, вписа промяната в Търговския регистър и бе спасена от дисциплинарно производство от своя шеф, предложил я за член на ВСС?

Възможно ли е това да е човекът, за когото все по време на мандата му от партия РЗС обявиха, че директно се е намесвал в дела за – обърнете внимание! – банкови фалити и големи кредити, като директно е разпореждал на съдиите да вземат определена страна.

Още по-топло.

Ще има ли изненадани, ако това се окаже същият човек, по действия и бездействия на когото юристът Димитър Абаджиев се изказа така: „Този случай е станал емблематичен как чрез протакане и пренасочване на делото за по-ранни дати, както и отхвърляне на процедурни искания, са удовлетворени правата на небезизвестната групировка(за „Мултигруп“ иде реч – б. а.). Отхвърлени са искания за изслушване на вещи лица. Претенциите са освен към конкретния съдия и към административния ръководител на съда“.

А дали това не е човекът, чийто период в СГС ще се запомни главно с множеството скандали и с изключително лошата организация, както припомня юристът Даниел Божилов от НПО „Ние, гражданите”?

Горещо.

И в крайна сметка, не е ли именно този човекът, за когото тогавашният председател на ВАС казва: „Първият мандат на Светлин Михайлов беше провал за самия съд, а вторият би бил катастрофа за цялата съдебна система“.

Точно така, няма грешка. Всичко това е Светлин Михайлов, който понастоящем е кандидатът на статуквото за председател на Софийския градски съд, говори се в съдебните среди. Говори се също, че Михайлов залага изключително много на традициите и приемствеността. Очевидно има за пример своя богат личен опит.

Светлото бъдеще в съдебната система става все по-светло.

—- * * *

Ако на 20 февруари бившият шеф на СГС бъде избран отново на този пост, ще се случат със сигурност следните неща:

Ще избухнат поредица от скандали, свързани с грехове на „стария – нов“ кандидат за шеф на СГС
Ще се докаже, че новата съдийска колегия на ВСС не гледа напред, а се връща към онова минало на политически и олигархични зависимости
Ще бъде даден много лош знак на нашите европейски съюзници за това, че съдебната ни система не се обновява и реформира
Уважаеми членове на съдийската колегия на ВСС,

Прочетете внимателно мотивите, с които е бил освободен от поста председател на СГС Светлин Михайлов през 2009 г. Консултирайте се с тези съдии, които помнят скандалите с изпълнението на политически и бизнес поръчки през 2007 – 2008 г. Не позволявайте досегашните срамни практики в това отношение да продължат.

Залогът не е само престижът на съдебната система. Залогът е международният авторитет на България.

Hacker House’s Zero W–powered automated gardener

Post Syndicated from Alex Bate original https://www.raspberrypi.org/blog/hacker-house-automated-gardener/

Are the plants in your home or office looking somewhat neglected? Then build an automated gardener using a Raspberry Pi Zero W, with help from the team at Hacker House.

Make a Raspberry Pi Automated Gardener

See how we built it, including our materials, code, and supplemental instructions, on Hackster.io: https://www.hackster.io/hackerhouse/automated-indoor-gardener-a90907 With how busy our lives are, it’s sometimes easy to forget to pay a little attention to your thirsty indoor plants until it’s too late and you are left with a crusty pile of yellow carcasses.

Building an automated gardener

Tired of their plants looking a little too ‘crispy’, Hacker House have created an automated gardener using a Raspberry Pi Zero W alongside some 3D-printed parts, a 5v USB grow light, and a peristaltic pump.

Hacker House Automated Gardener Raspberry Pi

They designed and 3D printed a PLA casing for the project, allowing enough space within for the Raspberry Pi Zero W, the pump, and the added electronics including soldered wiring and two N-channel power MOSFETs. The MOSFETs serve to switch the light and the pump on and off.

Hacker House Automated Gardener Raspberry Pi

Due to the amount of power the light and pump need, the team replaced the Pi’s standard micro USB power supply with a 12v switching supply.

Coding an automated gardener

All the code for the project — a fairly basic Python script —is on the Hacker House GitHub repository. To fit it to your requirements, you may need to edit a few lines of the code, and Hacker House provides information on how to do this. You can also find more details of the build on the hackster.io project page.

Hacker House Automated Gardener Raspberry Pi

While the project runs with preset timings, there’s no reason why you couldn’t upgrade it to be app-based, for example to set a watering schedule when you’re away on holiday.

To see more for the Hacker House team, be sure to follow them on YouTube. You can also check out some of their previous Raspberry Pi projects featured on our blog, such as the smartphone-connected door lock and gesture-controlled holographic visualiser.

Raspberry Pi and your home garden

Raspberry Pis make great babysitters for your favourite plants, both inside and outside your home. Here at Pi Towers, we have Bert, our Slack- and Twitter-connected potted plant who reminds us when he’s thirsty and in need of water.

Bert Plant on Twitter

I’m good. There’s plenty to drink!

And outside of the office, we’ve seen plenty of your vegetation-focused projects using Raspberry Pi for planting, monitoring or, well, commenting on social and political events within the media.

If you use a Raspberry Pi within your home gardening projects, we’d love to see how you’ve done it. So be sure to share a link with us either in the comments below, or via our social media channels.

 

The post Hacker House’s Zero W–powered automated gardener appeared first on Raspberry Pi.

Съд на ЕС: отговорността на Фейсбук

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/02/10/fb-6/

В очакване на официалното съобщение за преюдициалното запитване на Австрийския Върховен съд – дело C-18/18  на Съда на ЕС

https://platform.twitter.com/widgets.js

Voksi Releases Detailed Denuvo-Cracking Video Tutorial

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/voksi-releases-detailed-denuvo-cracking-video-tutorial-180210/

Earlier this week, version 4.9 of the Denuvo anti-tamper system, which had protected Assassins Creed Origin for the past several months, was defeated by Italian cracking group CPY.

While Denuvo would probably paint four months of protection as a success, the company would certainly have preferred for things to have gone on a bit longer, not least following publisher Ubisoft’s decision to use VMProtect technology on top.

But while CPY do their thing in Italy there’s another rival whittling away at whatever the giants at Denuvo (and new owner Irdeto) can come up with. The cracker – known only as Voksi – hails from Bulgaria and this week he took the unusual step of releasing a 90-minute video (embedded below) in which he details how to defeat Denuvo’s V4 anti-tamper technology.

The video is not for the faint-hearted so those with an aversion to issues of a highly technical nature might feel the urge to look away. However, it may surprise readers to learn that not so long ago, Voksi knew absolutely nothing about coding.

“You will find this very funny and unbelievable,” Voksi says, recalling the events of 2012.

“There was one game called Sanctum and on one free [play] weekend [on Steam], I and my best friend played through it and saw how great the cooperative action was. When the free weekend was over, we wanted to keep playing, but we didn’t have any money to buy the game.

“So, I started to look for alternative ways, LAN emulators, anything! Then I decided I need to crack it. That’s how I got into reverse engineering. I started watching some shitty YouTube videos with bad quality and doing some tutorials. Then I found about Steam exploits and that’s how I got into making Steamworks fixes, allowing cracked multiplayer between players.”

Voksi says his entire cracking career began with this one indie game and his desire to play it with his best friend. Prior to that, he had absolutely no experience at all. He says he’s taken no university courses or any course at all for that matter. Everything he knows has come from material he’s found online. But the intrigue doesn’t stop there.

“I don’t even know how to code properly in high-level language like C#, C++, etc. But I understand assembly [language] perfectly fine,” he explains.

For those who code, that’s generally a little bit back to front, with low-level languages usually posing the most difficulties. But Voksi says that with assembly, everything “just clicked.”

Of course, it’s been six years since the 21-year-old was first motivated to crack a game due to lack of funds. In the more than half decade since, have his motivations changed at all? Is it the thrill of solving the puzzle or are there other factors at play?

“I just developed an urge to provide paid stuff for free for people who can’t afford it and specifically, co-op and multiplayer cracks. Of course, i’m not saying don’t support the developers if you have the money and like the game. You should do that,” he says.

“The challenge of cracking also motivates me, especially with an abomination like Denuvo. It is pure cancer for the gaming industry, it doesn’t help and it only causes issues for the paying customers.”

Those who follow Voksi online will know that as well as being known in his own right, he’s part of the REVOLT group, a collective that has Voksi’s core interests and goals as their own.

“REVOLT started as a group with one and only goal – to provide multiplayer support for cracked games. No other group was doing it until that day. It was founded by several members, from which I’m currently the only one active, still releasing cracks.

“Our great achievements are in first place, of course, cracking Denuvo V4, making us one of the four groups/people who were able to break the protection. In second place are our online fixes for several AAA games, allowing you to play on legit servers with legit players. In third place, our ordinary Steamworks fixes allowing you to play multiplayer between cracked users.”

In communities like /r/crackwatch on Reddit and those less accessible, Voksi and others doing similar work are often held up as Internet heroes, cracking games in order to give the masses access to something that might’ve been otherwise inaccessible. But how does this fame sit with him?

“Well, I don’t see myself as a hero, just another ordinary person doing what he loves. I love seeing people happy because of my work, that’s also a big motivation, but nothing more than that,” he says.

Finally, what’s up next for Voksi and what are his hopes for the rest of the year?

“In an ideal world, Denuvo would die. As for me, I don’t know, time will tell,” he concludes.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Server vs Endpoint Backup — Which is Best?

Post Syndicated from Roderick Bauer original https://www.backblaze.com/blog/endpoint-backup-for-distributed-computing/

server and computer backup to the cloud

How common are these statements in your organization?

 • I know I saved that file. The application must have put it somewhere outside of my documents folder.” — Mike in Marketing
 • I was on the road and couldn’t get a reliable VPN connection. I guess that’s why my laptop wasn’t backed up.” — Sally in Sales
 • I try to follow file policies, but I had a deadline this week and didn’t have time to copy my files to the server.” — Felicia in Finance
 • I just did a commit of my code changes and that was when the coffee mug was knocked over onto the laptop.” — Erin in Engineering
 • If you need a file restored from backup, contact the help desk at [email protected] The IT department will get back to you.” — XYZ corporate intranet
 • Why don’t employees save files on the network drive like they’re supposed to?” — Isaac in IT

If these statements are familiar, most likely you rely on file server backups to safeguard your valuable endpoint data.

The problem is, the workplace has changed. Where server backups might have fit how offices worked at one time in the past, relying solely on server backups today means you could be missing valuable endpoint data from your backups. On top of that, you likely are unnecessarily expending valuable user and IT time in attempting to secure and restore endpoint data.

Times Have Changed, and so have Effective Enterprise Backup Strategies

The ways we use computers and handle files today are vastly different from just five or ten years ago. Employees are mobile, and we no longer are limited to monolithic PC and Mac-based office suites. Cloud applications are everywhere. Company-mandated network drive policies are difficult to enforce as office practices change, devices proliferate, and organizational culture evolves. Besides, your IT staff has other things to do than babysit your employees to make sure they follow your organization’s policies for managing files.

Server Backup has its Place, but Does it Support How People Work Today?

Many organizations still rely on server backup. If your organization works primarily in centralized offices with all endpoints — likely desktops — connected directly to your network, and you maintain tight control of how employees manage their files, it still might work for you.

Your IT department probably has set network drive policies that require employees to save files in standard places that are regularly backed up to your file server. Turns out, though, that even standard applications don’t always save files where IT would like them to be. They could be in a directory or folder that’s not regularly backed up.

As employees have become more mobile, they have adopted practices that enable them to access files from different places, but these practices might not fit in with your organization’s server policies. An employee saving a file to Dropbox might be planning to copy it to an “official” location later, but whether that ever happens could be doubtful. Often people don’t realize until it’s too late that accidentally deleting a file in one sync service directory means that all copies in all locations — even the cloud — are also deleted.

Employees are under increasing demands to produce, which means that network drive policies aren’t always followed; time constraints and deadlines can cause best practices to go out the window. Users will attempt to comply with policies as best they can — and you might get 70% or even 75% effective compliance — but getting even to that level requires training, monitoring, and repeatedly reminding employees of policies they need to follow — none of which leads to a good work environment.

Even if you get to 75% compliance with network file policies, what happens if the critical file needed to close out an end-of-year financial summary isn’t one of the files backed up? The effort required for IT to get from 70% to 80% or 90% of an endpoint’s files effectively backed up could require multiple hours from your IT department, and you still might not have backed up the one critical file you need later.

Your Organization Operates on its Data — And Today That Data Exists in Multiple Locations

Users are no longer tied to one endpoint, and may use different computers in the office, at home, or traveling. The greater the number of endpoints used, the greater the chance of an accidental or malicious device loss or data corruption. The loss of the Sales VP’s laptop at the airport on her way back from meeting with major customers can affect an entire organization and require weeks to resolve.

Even with the best intentions and efforts, following policies when out of the office can be difficult or impossible. Connecting to your private network when remote most likely requires a VPN, and VPN connectivity can be challenging from the lobby Wi-Fi at the Radisson. Server restores require time from the IT staff, which can mean taking resources away from other IT priorities and a growing backlog of requests from users to need their files as soon as possible. When users are dependent on IT to get back files critical to their work, employee productivity and often deadlines are affected.

Managing Finite Server Storage Is an Ongoing Challenge

Network drive backup usually requires on-premises data storage for endpoint backups. Since it is a finite resource, allocating that storage is another burden on your IT staff. To make sure that storage isn’t exceeded, IT departments often ration storage by department and/or user — another oversight duty for IT, and even more choices required by your IT department and department heads who have to decide which files to prioritize for backing up.

Adding Backblaze Endpoint Backup Improves Business Continuity and Productivity

Having an endpoint backup strategy in place can mitigate these problems and improve user productivity, as well. A good endpoint backup service, such as Backblaze Cloud Backup, will ensure that all devices are backed up securely, automatically, without requiring any action by the user or by your IT department.

For 99% of users, no configuration is required for Backblaze Backup. Everything on the endpoint is encrypted and securely backed up to the cloud, including program configuration files and files outside of standard document folders. Even temp files are backed up, which can prove invaluable when recovering a file after a crash or other program interruption. Cloud storage is unlimited with Backblaze Backup, so there are no worries about running out of storage or rationing file backups.

The Backblaze client can be silently and remotely installed to both Macintosh and Windows clients with no user interaction. And, with Backblaze Groups, your IT staff has complete visibility into when files were last backed up. IT staff can recover any backed up file, folder, or entire computer from the admin panel, and even give file restore capability to the user, if desired, which reduces dependency on IT and time spent waiting for restores.

With over 500 petabytes of customer data stored and one million files restored every hour of every day by Backblaze customers, you know that Backblaze Backup works for its users.

You Need Data Security That Matches the Way People Work Today

Both file server and endpoint backup have their places in an organization’s data security plan, but their use and value differ. If you already are using file server backup, adding endpoint backup will make a valuable contribution to your organization by reducing workload, improving productivity, and increasing confidence that all critical files are backed up.

By guaranteeing fast and automatic backup of all endpoint data, and matching the current way organizations and people work with data, Backblaze Backup will enable you to effectively and affordably meet the data security demands of your organization.

The post Server vs Endpoint Backup — Which is Best? appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Me time, me-грена

Post Syndicated from Антония original http://dni.li/2018/02/09/me-time/

Сама в къщи! Me time! И няма нищо кой знае колко спешно за вършене! Може да се търкалям по дивана с часове наред! А може и да изляза навън, я виж какво слънчице грее! Да почета книжка на спокойствие. Да гледам някой филм, че тази година май още не ми се е случвало. Дори да наваксам с мейла…

Всъщност сигурна ли си, че не те боли глава? Май се задава мигренка малка, нали? То и без това най-добре да ти е лошо през свободното време, че представяш ли си какво би било да драйфаш докато всичко и всички са ти на главата.

А me time друг път.

PS: Открих, че ако в първите минути на мигрената изпия един солпадеин и един аулин и успея да не ги повърна – тъпата болка намалява до почти поносими нива. Т.е. не плача, свита на топка, завита през глава, в затъмнена стая и при пълна тишина, защото ако някой вдига шум – мъртъв е.

 

New – Encryption at Rest for DynamoDB

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-encryption-at-rest-for-dynamodb/

At AWS re:Invent 2017, Werner encouraged his audience to “Dance like nobody is watching, and to encrypt like everyone is:

The AWS team is always eager to add features that make it easier for you to protect your sensitive data and to help you to achieve your compliance objectives. For example, in 2017 we launched encryption at rest for SQS and EFS, additional encryption options for S3, and server-side encryption of Kinesis Data Streams.

Today we are giving you another data protection option with the introduction of encryption at rest for Amazon DynamoDB. You simply enable encryption when you create a new table and DynamoDB takes care of the rest. Your data (tables, local secondary indexes, and global secondary indexes) will be encrypted using AES-256 and a service-default AWS Key Management Service (KMS) key. The encryption adds no storage overhead and is completely transparent; you can insert, query, scan, and delete items as before. The team did not observe any changes in latency after enabling encryption and running several different workloads on an encrypted DynamoDB table.

Creating an Encrypted Table
You can create an encrypted table from the AWS Management Console, API (CreateTable), or CLI (create-table). I’ll use the console! I enter the name and set up the primary key as usual:

Before proceeding, I uncheck Use default settings, scroll down to the Encrypytion section, and check Enable encryption. Then I click Create and my table is created in encrypted form:

I can see the encryption setting for the table at a glance:

When my compliance team asks me to show them how DynamoDB uses the key to encrypt the data, I can create a AWS CloudTrail trail, insert an item, and then scan the table to see the calls to the AWS KMS API. Here’s an extract from the trail:

{
 "eventTime": "2018-01-24T00:06:34Z",
 "eventSource": "kms.amazonaws.com",
 "eventName": "Decrypt",
 "awsRegion": "us-west-2",
 "sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
 "userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
 "requestParameters": {
  "encryptionContext": {
   "aws:dynamodb:tableName": "reg-users",
   "aws:dynamodb:subscriberId": "1234567890"
  }
 },
 "responseElements": null,
 "requestID": "7072def1-009a-11e8-9ab9-4504c26bd391",
 "eventID": "3698678a-d04e-48c7-96f2-3d734c5c7903",
 "readOnly": true,
 "resources": [
  {
   "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:1234567890:key/e7bd721d-37f3-4acd-bec5-4d08c765f9f5",
   "accountId": "1234567890",
   "type": "AWS::KMS::Key"
  }
 ]
}

Available Now
This feature is available now in the US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), and EU (Ireland) Regions and you can start using it today.

There’s no charge for the encryption; you will be charged for the calls that DynamoDB makes to AWS KMS on your behalf.

Jeff;

 

2018-02-08 FOSDEM

Post Syndicated from Vasil Kolev original https://vasil.ludost.net/blog/?p=3378

Спимисе.

В понеделник сутрин се прибрахме от FOSDEM 2018, където правихме видео. Нямам много структурирани спомени, та разни бележки на едно място:

ULB (университетът, в който е FOSDEM) са страшна работа със сигурността, няколко пъти ни заключваха в зали/сгради. И понеже там като цяло хората говорят всякакъв език, стига да е френски, постоянно трябваше да звъним на локалните хора от екипа да се обаждат на охраната да ни отключват. Интересно дали можем да се доберем до тяхната система за контрол…

По време на setup-а се оказа, че имаме един juniper switch за видео laptop-ите. Докато седяхме в NOC-а и си говорехме, че трябва да се конфигурира, влезе един доброволец и каза “аз съм за видео екипа, казаха, че има нещо за кримпване” “можеш ли да конфигурираш juniper switch-ове?” “ами да, занимавал съм се”, след което го затворихме в сървърното и успя да излезе от там чак вечерта…

В първия половин час на конференцията някой се обади по irc – “абе, защо там пише 2017 в ъгъла?”. Оказа се, че фонът е приготвен и commit-нат, но не е бил налян на voctop-ите, та имаше едно много бързо pscp. Във финалната лекция това го споменаха, а преди това няколко човека обикаляха с няколко листа и предложения как да го коригираме (например да напишем 2017++ …).

За 20 минути успяхме в една от залите да сглобим setup, с който лектор да изнесе лекция remote, но па той не можа да се свърже. Жалко, щеше да е интересен експеримент.

Времето в Брюксел беше отвратително – вятър, дъжд, и точно следобяда слънце, че да ми пече в монитора.

Игнат за малко беше на FOSDEM и даже му показах сървърното. Ако го бях пуснал да полази там, дали щеше да спре всичко в рамките на 5 минути…

Като цяло проблемите от нашата техника бяха малко, от тая на университета – доста (аз дебъгвах setup-а в една зала и още не мога да си обясня как е работел досега), но най-големия проблем си остава, че хората не си включват микрофоните… Може би трябва за някакви такива случаи да помислим за някаква система, която чете по движенията на устните и прави субтитри. За догодина задължително monitoring на аудионивата на stream-овете.

Трябва да си намерим полет на връщане, за който да не трябва да ставаме в 6:30, не е човешко.

И понеже все ме питат дали съм гледал една или друга лекция – може би съм един от малкото хора, дето хем са били там, хем не са гледали абсолютно нищо 🙂

След Франция – сега и Бразилия с план за борба с фалшивите новини

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/02/06/fake_fr_br/

Преди по-малко от месец президентът на Франция обяви намерението си да бъдат приети два нови закона –   закон срещу разпространението на фалшиви новини пo време на предизборна кампания и закон за обществените медии.

Както бразилската федерална полиция съобщава чрез официалния си профил в Twitter, Бразилия също предприема мерки за защита от фалшиви новини с оглед изборите през 2018. Мерките ще са предназначени да идентифицират и накажат авторите на  фалшиви новини  за или против кандидатите в предстоящите избори. 

Една нова публикация на Глен Грийнуолд , която обсъжда сходството на намеренията за борба с фалшивите новини във Франция и Бразилия.

Исус и Мери, как сте облечени днес!

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/02/06/echr_moral/

Стана известно решението на Европейския съд за правата на човека по делото Sekmadienis v Lithuania.

Търговско дружество провежда рекламна кампания, в която са включени три реклами, показвани на двадесет рекламни табла  във Вилнюс и на уебсайта на дружеството.

Първата от трите реклами показва млад мъж с дълга коса  и няколко татуировки, облечен  с джинси – и надписът в долната част на изображението гласи:  “Исусе, какви панталони!” (Jėzau, kokios tavo kelnės!).

Втората реклама показва  млада жена, облечена в бяла рокля  – и  надписът в долната част на изображението гласи: “Драга Мария, каква рокля!” ( Marija brangi, kokia suknelė!).

Третата реклама показва  мъжа и жената заедно – и надписът в долната част на изображението този път е “Исус [и] Мария, как сте облечени!” (Jėzau Marija, kuo čia apsirengę!)

Инспекторатът глобява дружеството за нарушение на Закона за рекламата, тъй като кампанията противоречи на обществения морал.  Инспекторатът счита, че рекламите използват религиозни символи по неуважителен и неподходящ начин и че използването на такива символи за  целите на модната реклама е вероятно да  засегне религиозните хора. В последна сметка санкцията от около 500 евро е потвърдена с мотива, че неподходящото изобразяване на Исус  и Мария във въпросните реклами насърчава лековато отношение към етичните ценности на християнската вяра и  начин на живот, който е несъвместим с принципите на религиозния човек.

Търговското дружество се обръща към ЕСПЧ за защита по чл.10, свобода на изразяване.

Решението

Става дума за търговско слово, според практиката на ЕСПЧ то е с ниска степен на защита – изразяваща се в  по-широко зачитане  от страна на Съда на преценката на националните власти –  държавите имат широка свобода на преценка при регламентирането на словото в търговските дела и  рекламата [73]. Задачата на Съда не е да замества компетентните национални органи, а по-скоро да  анализира намесата,  която се оспорва, в светлината на случая като цяло и да  определи дали намесата  е  пропорционална на преследваната легитимна цел   – и  да се увери, че националните органи прилагат стандарти, които са в съответствие с принципите, заложени в член 10 ЕКПЧ, и че  те се позовават на приемлива преценка на релевантните факти [72].

Съдът констатира намеса в свободата на изразяване, като на първо място приема, че тя има легитимни цели, а именно защитата на морала, произтичаща от християнската вяра, и защитата на правото на религиозните хора да не бъдат оскърбявани въз основа на техните вярвания [69].

По-нататък Съдът напомня, че свободата на изразяване е една от  основите на  демократичното общество и едно от основните условия за неговия напредък и за самореализация на всеки индивид. Свободата се отнася  не само за  информация  или  идеи, които са приети благоприятно или се считат за безобидни или безразлични, но и за тези, които обиждат, шокират или смущават. Такива са изискванията за плурализъм и толерантност, без която няма “демократично общество”. Свободата на изразяване има и предели, които обаче трябва да се тълкуват стриктно и необходимостта от каквито и да е ограничения трябва да се установи убедително [70].

Все пак упражняването на свободата на изразяване носи задължения и отговорности. В контекста на религиозните вярвания е задължение да се избягва, доколкото е възможно, израз, който да засяга упражняването на правата по чл.9 ЕКПЧ [74].

Съдът установява, че рекламите не са безпричинно обидни или оскърбителни, нито подбуждат към омраза на религиозни основания. Местните власти имат задължение да представят основателни и достатъчни причини за намеса. Според Съда предоставените от тях основания са  декларативни и неясни и не обясняват достатъчно защо позоваването на религиозните символи в рекламите е обидно и защо насърчаваният от рекламите начин на живот е  непременно   несъвместим  с обществения морал. Освен това Конституционният съд на Литва е постановил, че “никакви възгледи или идеология не могат да бъдат обявени за задължителни и насочени към дадено лице” и че държавата “няма право да създава задължителна система от възгледи”

Според ЕСПЧ фактът, че граждани са се оплакали пред националните власти относно рекламите, не може  сам по себе си да оправдае налагането на санкция.

Нарушение на член 10 ЕКПЧ:   местните органи не са успели да постигнат справедлив баланс между, от една страна, защитата на обществения морал и правата на религиозните хора, а от друга страна, правото на свобода на изразяване [83].

Решението се отнася до слово с противоречив характер, което се приема нееднозначно.То показва, освен другото, че според ЕСПЧ  евентуално засегната чувствителност сама по себе си не е достатъчна, за да оправдае намеса в свободата на изразяване.

 

Anti-Piracy Video Scares Kids With ‘Fake’ Malware Info

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/anti-piracy-video-scares-kids-with-fake-malware-info-180206/

Today is Safer Internet Day, a global awareness campaign to educate the public on all sorts of threats that people face online.

It is a laudable initiative supported by the Industry Trust for IP Awareness which, together with the children’s charity Into Film, has released an informative video and associated course materials.

The organizations have created a British version of an animation previously released as part of the Australian “Price of Piracy” campaign. While the video includes an informative description of the various types of malware, there appears to be a secondary agenda.

Strangely enough, the video itself contains no advice on how to avoid malware at all, other than to avoid pirate sites. In that sense, it looks more like an indirect anti-piracy ad.

While there’s no denying that kids might run into malware if they randomly click on pirate site ads, this problem is certainly not exclusive to these sites. Email and social media are frequently used to link to malware too, and YouTube comments can pose the same risk. The problem is everywhere.

What really caught our eye, however, is the statement that pirate sites are the most used propagation method for malware. “Did you know, the number one way we infect your device is via illegal pirate sites,” an animated piece of malware claims in the video.

Forget about email attachments, spam links, compromised servers, or even network attacks. Pirate sites are the number one spot through which malware spreads. According to the video at least. But where do they get this knowledge?

Meet the malwares

When we asked the Industry Trust for IP Awareness for further details, the organization checked with their Australian colleagues, who pointed us to a working paper (pdf) from 2014. This paper includes the following line: “Illegal streaming websites are now the number one propagation mechanism for malicious software as 97% of them contain malware.”

Unfortunately, there’s a lot wrong with this claim.

Through another citation, the 97% figure points to this unpublished study of which only the highlights were shared. This “malware” research looked at the prevalence of malware and other unwanted software linked to pirate sites. Not just streaming sites as the other paper said, but let’s ignore that last bit.

What the study actually found is that of the 30 researched pirate sites, “90% contained malware or other ‘Potentially Unwanted Programmes’.” Note that this is not the earlier mentioned 97%, and that this broad category not only includes malware but also popup ads, which were most popular. This means that the percentage of actual malware on these sites can be anywhere from 0.1% to 90%.

Importantly, none of the malware found in this research was installed without an action performed by the user, such as clicking on a flashy download button or installing a mysterious .exe file.

Aside from clearly erroneous references, the more worrying issue is that even the original incorrect statement that “97% of all pirate sites contain malware” provides no evidence for the claim in the video that pirate sites are “the number one way” through which malware spreads.

Even if 100% of all pirate sites link to malware, that’s no proof that it’s the most used propagation method.

The malware issue has been a popular talking point for a while, but after searching for answers for days, we couldn’t find a grain of evidence. There are a lot of malware propagation methods, including email, which traditionally is a very popular choice.

Even more confusingly, the same paper that was cited as a source for the pirate site malware claim notes that 80% of all web-based malware is hosted on “innocent” but compromised websites.

As the provided evidence gave no answers, we asked the experts to chime in. Luckily, security company Malwarebytes was willing to share its assessment. As leaders in the anti-malware industry, they should know better than researchers who have their numbers and terminology mixed up.

“These days, most common infections come from malicious spam campaigns and drive-by exploit attacks,” Adam Kujawa, Director of Malware Intelligence at Malwarebytes informs us.

“Torrent sites are still frequently used by criminals to host malware disguised as something the user wants, like an application, movie, etc. However they are really only a threat to people who use torrent sites regularly and those people have likely learned how to avoid malicious torrents,” he adds.

In other words, most people who regularly visit pirate sites know how to avoid these dangers. That doesn’t mean that they are not a threat to unsuspecting kids who visit them for the first time of course.

“Now, if users who were not familiar with torrent and pirate sites started using these services, there is a high probability that they could encounter some kind of malware. However, many of these sites have user review processes to let other users know if a particular torrent or download is likely malicious.

“So, unless a user is completely new to this process and ignores all the warning signs, they could walk away from a pirate site without getting infected,” Kujawa says.

Overall, the experts at Malwarebytes see no evidence for the claim that pirate sites are the number one propagation method for malware.

“So in summary, I don’t think the claim that ‘pirate sites’ are the number one way to infect users is accurate at all,” Kujawa concludes.

While it’s always a good idea to avoid places that can have a high prevalence of malware, including pirate sites, the claims in the video are not backed up by real evidence. There are tens of thousands of non-pirate sites that pose similar or worse risks, so it’s always a good idea to have anti-malware and virus software installed.

The organizations and people involved in the British “Meet the Malwares” video might not have been aware of the doubtful claims, but it’s unfortunate that they didn’t opt for a broader campaign instead of the focused anti-piracy message.

Finally, since it’s still Safer Internet Day, we encourage kids to take a close look at the various guides on how to avoid “fake news” while engaging in critical thinking.

Be safe!

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Визия за електронно бъдеще

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/3047

Не се имам за визионер. Най-вече защото смятам за нужно да мога да си представя почти всички стъпки, необходими за реализирането на всичко, което предлагам. И тогава то не е точно „визия“, а по-скоро „план“. Но така или иначе, наскоро се замислих какво бих искал да имаме след като реализираме пътната карта за е-управление (която е доста конкретен план). Нещо като … визия за 2025-та. И направих следния списък:

 • Електронно гражданство – това естонците вече го имат, а в заданието за системата за електронна идентификация бяхме заложили гъвкавост в идентификаторите – в момента са само ЕГН и ЛНЧ, но ако законодателството позволи на произволни чужди граждани да се издава електронна идентичност, това да бъде възможно и със съществуващата система. Това би позволило на чужденци да откриват фирми, да плащат данъци и да развиват дигитален бизнес без да са стъпвали в страната.
 • Гъвкава електронна идентификация – в момента електронната идентификация се предвижда на носител (смарткарта). Това не е най-удобното решение, но за желаните нива на сигурност е горе-долу единствената опция. Но след 5-6 години мобилните телефони, а и други преносими устройства ще имат, надявам се, същото ниво на сигурност (в момента са възможни хибридни схеми със split key между телефон + HSM, но да не влизаме в подробности.)
 • Пълен контрол на гражданите върху данните им – всеки да може да определя кой има достъп до данните му, да вижда кога са четени – не само в публичния сектор но и в частния. Това технологично изглежда трудно, но за публичния сектор е напълно постижимо, а за частния – с развитието на криптографията се надявам да има как да управляваме данните си без да се налага да правим „крипто-шаманизми“, които са трудни дори за напреднали.
 • Всички системи да имат програмни интерфейси и да си „говорят“. Това вече е заложено като изискване, но ще стане реалност най-рано след 4-5 години. Това ще превърне системите на държавата (а и не само) в лего-блокчета, от които и държавата, и бизнесът ще могат да сглобяват нови приложения.
 • Единен портал за граждани – и това е заложено като „първа версия“ в системата за електронна идентификация, но в неговата пълнота би изглеждало така – влизате (с електронната си идентичност) в портала и там виждате всички данни за себе си, всички данъци и такси, които дължите (и история на тяхното плащане), срокове, в които да извършите някакви задължения или препоръчителни действия (технически прегледи, гражданска отговорност, смяна на лична карта, записване на дете в детска градина или училище, профилактични медицински прегледи) и всичко това да може да се направи с един бутон – „плати данъци“, „записи дете в детска градина Х“, „поднови гражданска отговорност“, „запази си час за личния лекар“ и т.н. Някои от нещата може да стават и автоматично и само да получаваме известия, че са станали. Това разбира се би изисквало оптимизиране или изграждане наново на стотици процеси, но е постижимо.
 • Хартия в администрацията и в отношенията между бизнеса и гражданите – само в тоалетната. Това е шега на естонците, но колкото по-малко хартия размотаваме напред-назад, толкова по-добре. И не само заради спасените гори, а защото това би значело, че всичко можем да свършим в движение, отдалечено, лесно и бързо.

Това са неща пряко свързани с електронното управление. Ето още някои идеи за по-добро управление в по-общ смисъл. Те разчитат на голямо хранилище от данни, което може да звучи и малко антиутопично (напр. като в този разказ), но всичко това биха били данни, които държавата вече има и събира и в голямата си част не са данни за отделния гражданин, т.е. не биха нарушили личната му свобода:

 • Автоматична оценка на въздействието на законодателството – всеки закон или наредба в момента трябва да бъде приеман само след като е оценено въздействието му (напр. върху бизнеса). Това обаче далеч не се прави винаги. Според мен може да бъде автоматизирано до голяма степен – ако всички данни на държавата са налични в голямо хранилище и поддържани и класифицирани прилежно, а текстът на законопроектите не се твори „на колянце“, а следват адекватен, електронизиран и прозрачен процес, то той ще може да бъде анализиран машинно и съпоставян с данните, като така ще може по време на писането да е ясно какви аспекти засяга. Разбира се, това няма как да е пълно (освен ако изкуственият интелект не напредне драматично), но поне ще можем да имаме частична картина.
 • Изкуствен интелект за идентифициране на проблемни сфери – следейки гореспоменатите данни за дълги периоди от време, изкуствен интелект ще може да вдига „червени флагчета“ за проблемни сфери – ако раждаемостта намалява 7-8 години поред, значи може би е нужна политика, която да адресира проблема; ако чуждите инвестиции намаляват, значи е нужна политика по привличането им; ако броят на деца, оставащи извън детски градини расте, значи спешно трябва политика по осигуряването на такива (стимул за частни; ускорено строене на общински и др.); ако въздухът е мръсен за продължителен период… и т.н, и т.н. И всеки управляващ (министър/кмет) да има едно табло, на което да вижда проблемите сфери подредени по риск и приоритетност.
 • Система за идентифициране на корупция – в предложения проект за анализ на корупционния риск в пътната карта е залегнало автоматичен анализ, но той не е проактивен – на база на хранилището за данни може да се идентифицира корупция много по-ефективно.

Има обаче и много други аспекти на дигитализацията:

 • Пряко гражданско участие – не само електронно дистанционно гласуване и електронни референдуми, а възможност за активно участие във вземането на решения. Не смятам, че представителната демокрация е лоша и че пряката непременно ще реши всички проблеми, но със сигурност повече възможности за електронно гражданско участие (напр. в гласувания в парламентарни комисии; в изготвяне на законопроекти и др.) биха значели по-демократично-осъзнатео общество.
 • Дигитална грамотност (e-literacy) – в момента България е на последните място в Европа по дигитална грамотност. Не ползваме възможностите, които новите технологии предоставят, не се ориентираме в интернет-лабиринта, вярваме на фалшиви новини, не умеем да комунимираме онлайн и т.н. Това всичко може и трябва да се подобри, за да не изоставаме и да не ставаме по-бедни поради това си изоставане. Политика на министерство на образованието е необходима, но не достатъчна. Трябва електронното ограмотяване да се случва на всички нива, във всички възрасти. И не просто „как да ползваме компютър, за да се обаждаме на децата в чужбина“. А дори да можем да програмираме прости програми, ако щете. Защото това би повишило ефективността ни многократно, без значение от професията.
 • ИТ индустрията да премине отвъд аутсорсинга. Отвъд това да изпълнява тривиални (но времеемки) задачи на големи компании. Имаме потенциала да решаваме световни и местни проблеми и поне някой от е-гигантите на бъдещето да бъде тук. Да, за това е нужно не само технологична експертиза и предприемчивост, а и инвеститорска екосистема, но напредваме в това отношение.
 • Реален единен цифров пазар в Европа (а защо не и Европа+САЩ+други държави). В момента регулациите в различните европейски държави са толкова различни, че ако един бизнес иска да продава навсякъде, трябва да си наема юристи във всяка държава (образно казано). Опитите на настоящата комисия не бяха достатъчни и много сфери останаха или нехармонизирани, или хармонизирани проформа (напр. директивата за авторското право, за която ще пиша скоро, няма изгледи да постигне желания ефект). Дали европейските регламенти и директиви ще премахват местни особености или ще ги хармонизират между нациите, резултатът трябва да е един – единствената разлика между България, Франция, Естоняи и Испания да бъде езикът на потребителския интерфейс. А той би трябвало да бъде превеждан машинно в следващите 5-6 години.
 • Позволяване на реална споделена икономика чрез умни и гъвкави регулации и дерегулации – не твърдя, че Uber и AirBNB „са бъдещето“, но и такива и по-децентрализирани модели на предоставяне на услуги трябва да бъдат допустими, а не „по ръба на закона“. Схемите за репутация на шофьори, хотели, ресторанти и какво ли още не не трябва да са държавен монопол – държавата трябва да ги делегира на технологично по-адекватните.

„Абе т’ва ваш’то не е точно визия“. Сигурно не е, но поне е част от представата ми за възможното и постижимото след 10 години. И наличието просто на един списък с идеи, хрумнали в трамвая, не е начин нещо от тях да се случи. Но може би е първа стъпка, която в комбинация с достатъчна активност, попътен вятър и късмет, може пък и да стане.

Но защо всичко да е дигитално? Защо ни е този напън към електронизация, към преминаване към виртуалния свят? Не е ли това лошо, рисковано, откъсващо ни от корените, антиутопично? Не мисля. Технологията е и ще си остане само средство, а не самоцел, но като средство може да бъде много ефективна – за това да прави хората по отделно, и обществата като цяло, по-щастливи, по-богати (и материално и нематериално) и дори по-добра версия на самите себе си. „Само“ трябва да се научим как да я използваме.