Tag Archives: austria

Австрия: регулаторът не разрешава собствен канал на ORF в YouTube и нова филмова услуга на ORF

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/14/orf-3/

Информация от Австрия за начина, по който обществената телевизия е под надзора на местния регулатор за изпълнение на обществената мисия.

Регулаторът не е одобрил две предложения на ORF –  за собствен канал в YouTube и за нова услуга – предавания/филми от програмите на ORF срещу абонамент.

Видимо в Австрия  регулаторът има роля ex ante в  по-широк обхват – което е в защита на аудиторията.   БНТ е в YouYube  – или поне в интернет се вижда “Официален канал на БНТ” в YouTube. Но това не е единствената илюстрация за ограничената роля на българския регулатор – не е ясно например какво става с политематичната БНТ2, нито може да се прочете мониторингов доклад как БНТ изпълнява лицензиите си.

*

Eто какво става в Австрия:

Според прессъобщение от днес, австрийският медиен орган KommAustria е отхвърлил плановете на обществения телевизионен оператор ORF да създаде собствен канал в YouTube .

ORF кандидатства за разрешение да добави канал в YouTube към своите медийни дейности. Този канал трябваше да предложи главно предавания на ORF, които поради правни ограничения понастоящем не могат да бъдат предоставени за повече от 7 дни чрез catch-up услугата ORF TVthek.

KommAustria   твърди, че изключителното сътрудничество между ORF и YouTube би дискриминирало други, сравними компании.

Регулаторът също така  взема предвид съществуващите услуги, когато одобрява нови услуги на ORF. KommAustria предполага намаляване на интереса към ORF TVthek, ако се създаде  канал на ORF в YouTube. Освен това регулаторът твърди, че е възможно да се удължи общият период за предоставяне на програми на ORF TVthek (повече от 7 дни) чрез преразглеждане на правната рамка.

Не е одобрено и искането на ORF да превърне Flimmit в австрийска услуга тип Netflix, предлагайки предавания, които вече са били излъчвани по телевизионните канали или са предназначени за излъчване. ORF притежава Filmmit чрез дъщерно дружество.

Според KommAustria   по принцип не е забранено на ORF да предлага абонаментна услуга. В конкретния случай обаче нито икономически, нито правно искането не е обосновано, напр. остава “напълно неясно” колко голям ще бъде делът от таксата за тази услуга – доколкото разбирам, не е изяснена  пропорцията между абонамент и обществено финансиране.

ORF може да обжалва.

 

Съд на ЕС: за компетентността на частните компании, опериращи платформи, да заличават съдържание

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/01/26/fb-5/

Много важен въпрос е поставен пред Съда на ЕС,  засега не е публикуван на сайта на Съда – ще допълня, когато го публикуват.

Нарастващата мощ на интернет  компаниите да вземат решения по отношение на съдържанието не бива да остава извън полезрението ни.

AWS Architecture Monthly for Kindle

Post Syndicated from Jamey Tisdale original https://aws.amazon.com/blogs/architecture/aws-architecture-monthly-for-kindle/

We recently launched AWS Architecture Monthly, a new subscription service on Kindle that will push a selection of the best content around cloud architecture from AWS, with a few pointers to other content you might also enjoy.

From building a simple website to crafting an AI-based chat bot, the choices of technologies and the best practices in how to apply them are constantly evolving. Our goal is to supply you each month with a broad selection of the best new tech content from AWS — from deep-dive tutorials to industry-trend articles.

With your free subscription, you can look forward to fresh content delivered directly to your Kindledevice or Kindle app including:
– Technical whitepapers
– Reference architectures
– New solutions and implementation guides
– Training and certification opportunities
– Industry trends

The January issue is now live. This month includes:
– AWS Architecture Blog: Glenn Gore’s Take on re:Invent 2017 (Chief Architect for AWS)
– AWS Reference Architectures: Java Microservices Deployed on EC2 Container Service; Node.js Microservices Deployed on EC2 Container Service
– AWS Training & Certification: AWS Certified Solutions Architect – Associate
– Sample Code: aws-serverless-express
– Technical Whitepaper: Serverless Architectures with AWS Lambda – Overview and Best Practices

At this time, Architecture Monthly annual subscriptions are only available in the France (new), US, UK, and Germany. As more countries become available, we’ll update you here on the blog. For Amazon.com countries not listed above, we are offering single-issue downloads — also accessible from our landing page. The content is the same as in the subscription but requires individual-issue downloads.

FAQ
I have to submit my credit card information for a free subscription?
While you do have to submit your card information at this time (as you would for a free book in the Kindle store), it won’t be charged. This will remain a free, annual subscription and includes all 10 issues for the year.

Why isn’t the subscription available everywhere?
As new countries get added to Kindle Newsstand, we’ll ensure we add them for Architecture Monthly. This month we added France but anticipate it will take some time for the new service to move into additional markets.

What countries are included in the Amazon.com list where the issues can be downloaded?
Andorra, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Gibraltar, Guernsey, India, Ireland, Isle of Man, Japan, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Mexico, Monaco, Netherlands, New Zealand, San Marino, Spain, Switzerland, Vatican City

Brand new and blue: our Brazilian Raspberry Pi 3

Post Syndicated from Mike Buffham original https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-brazil/

Programa de revendedor aprovado agora no Brasil — our Approved Reseller programme is live in Brazil, with Anatel-approved Raspberry Pis in a rather delicious shade of blue on sale from today.

A photo of the blue-variant Raspberry Pi 3

Blue Raspberry is more than just the best Jolly Ranger flavour

The challenge

The difficulty in buying our products — and the lack of Anatel certification — have been consistent points of feedback from our many Brazilian customers and followers. In much the same way that electrical products in the USA must be FCC-approved in order to be produced or sold there, products sold in Brazil must be approved by Anatel. And so we’re pleased to tell you that the Raspberry Pi finally has this approval.

Blue Raspberry

Today we’re also announcing the appointment of our first Approved Reseller in Brazil: FilipeFlop will be able to sell Raspberry Pi 3 units across the country.

Filipeflop logo - Raspberry Pi Brazil

A big shout-out to the team at FilipeFlop that has worked so hard with us to ensure that we’re getting the product on sale in Brazil at the right price. (They also helped us understand the various local duties and taxes which need to be paid!)

Please note: the blue colouring of the Raspberry Pi 3 sold in Brazil is the only difference between it and the standard green model. People outside Brazil will not be able to purchase the blue variant from FilipeFlop.

More Raspberry Pi Approved Resellers

Raspberry Pi Approved Reseller logo - Raspberry Pi Brazil

Since first announcing it back in August, we have further expanded our Approved Reseller programme by adding resellers for Austria, Canada, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland, and the US. All Approved Resellers are listed on our products page, and more will follow over the next few weeks!

Make and share

If you’re based in Brazil and you’re ordering the new, blue Raspberry Pi, make sure to share your projects with us on social media. We can’t wait to see what you get up to with them!

The post Brand new and blue: our Brazilian Raspberry Pi 3 appeared first on Raspberry Pi.

98, 99, 100 CloudFront Points of Presence!

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/98-99-100-cloudfront-points-of-presence/

Nine years ago I showed you how you could Distribute Your Content with Amazon CloudFront. We launched CloudFront in 2008 with 14 Points of Presence and have been expanding rapidly ever since. Today I am pleased to announce the opening of our 100th Point of Presence, the fifth one in Tokyo and the sixth in Japan. With 89 Edge Locations and 11 Regional Edge Caches, CloudFront now supports traffic generated by millions of viewers around the world.

23 Countries, 50 Cities, and Growing
Those 100 Points of Presence span the globe, with sites in 50 cities and 23 countries. In the past 12 months we have expanded the size of our network by about 58%, adding 37 Points of Presence, including nine in the following new cities:

 • Berlin, Germany
 • Minneapolis, Minnesota, USA
 • Prague, Czech Republic
 • Boston, Massachusetts, USA
 • Munich, Germany
 • Vienna, Austria
 • Kuala Lumpur, Malaysia
 • Philadelphia, Pennsylvania, USA
 • Zurich, Switzerland

We have even more in the works, including an Edge Location in the United Arab Emirates, currently planned for the first quarter of 2018.

Innovating for Our Customers
As I mentioned earlier, our network consists of a mix of Edge Locations and Regional Edge Caches. First announced at re:Invent 2016, the Regional Edge Caches sit between our Edge Locations and your origin servers, have even more memory than the Edge Locations, and allow us to store content close to the viewers for rapid delivery, all while reducing the load on the origin servers.

While locations are important, they are just a starting point. We continue to focus on security with the recent launch of our Security Policies feature and our announcement that CloudFront is a HIPAA-eligible service. We gave you more content-serving and content-generation options with the launch of [email protected], letting you run AWS Lambda functions close to your users.

We have also been working to accelerate the processing of cache invalidations and configuration changes. We now accept invalidations within milliseconds of the request and confirm that the request has been processed world-wide, typically within 60 seconds. This helps to ensure that your customers have access to fresh, timely content!

Visit our Getting Started with Amazon CloudFront page for sign-up information, tutorials, webinars, on-demand videos, office hours, and more.

Jeff;

 

AWS Hot Startups – July 2017

Post Syndicated from Tina Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-hot-startups-july-2017/

Welcome back to another month of Hot Startups! Every day, startups are creating innovative and exciting businesses, applications, and products around the world. Each month we feature a handful of startups doing cool things using AWS.

July is all about learning! These companies are focused on providing access to tools and resources to expand knowledge and skills in different ways.

This month’s startups:

 • CodeHS – provides fun and accessible computer science curriculum for middle and high schools.
 • Insight – offers intensive fellowships to grow technical talent in Data Science.
 • iTranslate – enables people to read, write, and speak in over 90 languages, anywhere in the world.

CodeHS (San Francisco, CA)

In 2012, Stanford students Zach Galant and Jeremy Keeshin were computer science majors and TAs for introductory classes when they noticed a trend among their peers. Many wished that they had been exposed to computer science earlier in life. In their senior year, Zach and Jeremy launched CodeHS to give middle and high schools the opportunity to provide a fun, accessible computer science education to students everywhere. CodeHS is a web-based curriculum pathway complete with teacher resources, lesson plans, and professional development opportunities. The curriculum is supplemented with time-saving teacher tools to help with lesson planning, grading and reviewing student code, and managing their classroom.

CodeHS aspires to empower all students to meaningfully impact the future, and believe that coding is becoming a new foundational skill, along with reading and writing, that allows students to further explore any interest or area of study. At the time CodeHS was founded in 2012, only 10% of high schools in America offered a computer science course. Zach and Jeremy set out to change that by providing a solution that made it easy for schools and districts to get started. With CodeHS, thousands of teachers have been trained and are teaching hundreds of thousands of students all over the world. To use CodeHS, all that’s needed is the internet and a web browser. Students can write and run their code online, and teachers can immediately see what the students are working on and how they are doing.

Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon ElastiCache, Amazon CloudFront, and Amazon S3 make it possible for CodeHS to scale their site to meet the needs of schools all over the world. CodeHS also relies on AWS to compile and run student code in the browser, which is extremely important when teaching server-side languages like Java that powers the AP course. Since usage rises and falls based on school schedules, Amazon CloudWatch and ELBs are used to easily scale up when students are running code so they have a seamless experience.

Be sure to visit the CodeHS website, and to learn more about bringing computer science to your school, click here!

Insight (Palo Alto, CA)

Insight was founded in 2012 to create a new educational model, optimize hiring for data teams, and facilitate successful career transitions among data professionals. Over the last 5 years, Insight has kept ahead of market trends and launched a series of professional training fellowships including Data Science, Health Data Science, Data Engineering, and Artificial Intelligence. Finding individuals with the right skill set, background, and culture fit is a challenge for big companies and startups alike, and Insight is focused on developing top talent through intensive 7-week fellowships. To date, Insight has over 1,000 alumni at over 350 companies including Amazon, Google, Netflix, Twitter, and The New York Times.

The Data Engineering team at Insight is well-versed in the current ecosystem of open source tools and technologies and provides mentorship on the best practices in this space. The technical teams are continually working with external groups in a variety of data advisory and mentorship capacities, but the majority of Insight partners participate in professional sessions. Companies visit the Insight office to speak with fellows in an informal setting and provide details on the type of work they are doing and how their teams are growing. These sessions have proved invaluable as fellows experience a significantly better interview process and companies yield engaged and enthusiastic new team members.

An important aspect of Insight’s fellowships is the opportunity for hands-on work, focusing on everything from building big-data pipelines to contributing novel features to industry-standard open source efforts. Insight provides free AWS resources for all fellows to use, in addition to mentorships from the Data Engineering team. Fellows regularly utilize Amazon S3, Amazon EC2, Amazon Kinesis, Amazon EMR, AWS Lambda, Amazon Redshift, Amazon RDS, among other services. The experience with AWS gives fellows a solid skill set as they transition into the industry. Fellowships are currently being offered in Boston, New York, Seattle, and the Bay Area.

Check out the Insight blog for more information on trends in data infrastructure, artificial intelligence, and cutting-edge data products.

 

iTranslate (Austria)

When the App Store was introduced in 2008, the founders of iTranslate saw an opportunity to be part of something big. The group of four fully believed that the iPhone and apps were going to change the world, and together they brainstormed ideas for their own app. The combination of translation and mobile devices seemed a natural fit, and by 2009 iTranslate was born. iTranslate’s mission is to enable travelers, students, business professionals, employers, and medical staff to read, write, and speak in all languages, anywhere in the world. The app allows users to translate text, voice, websites and more into nearly 100 languages on various platforms. Today, iTranslate is the leading player for conversational translation and dictionary apps, with more than 60 million downloads and 6 million monthly active users.

iTranslate is breaking language barriers through disruptive technology and innovation, enabling people to translate in real time. The app has a variety of features designed to optimize productivity including offline translation, website and voice translation, and language auto detection. iTranslate also recently launched the world’s first ear translation device in collaboration with Bragi, a company focused on smart earphones. The Dash Pro allows people to communicate freely, while having a personal translator right in their ear.

iTranslate started using Amazon Polly soon after it was announced. CEO Alexander Marktl said, “As the leading translation and dictionary app, it is our mission at iTranslate to provide our users with the best possible tools to read, write, and speak in all languages across the globe. Amazon Polly provides us with the ability to efficiently produce and use high quality, natural sounding synthesized speech.” The stable and simple-to-use API, low latency, and free caching allow iTranslate to scale as they continue adding features to their app. Customers also enjoy the option to change speech rate and change between male and female voices. To assure quality, speed, and reliability of their products, iTranslate also uses Amazon EC2, Amazon S3, and Amazon Route 53.

To get started with iTranslate, visit their website here.

—–

Thanks for reading!

-Tina

Introducing Our Content Director: Roderick

Post Syndicated from Yev original https://www.backblaze.com/blog/introducing-content-director-roderick/

As Backblaze continues to grow, and as we go down the path of sharing our stories, we found ourselves in need of someone that could wrangle our content calendar, write blog posts, and come up with interesting ideas that we could share with our readers and fans. We put out the call, and found Roderick! As you’ll read below he has an incredibly interesting history, and we’re thrilled to have his perspective join our marketing team! Lets learn a bit more about Roderick, shall we?

What is your Backblaze Title?
Content Director

Where are you originally from?
I was born in Southern California, but have lived a lot of different places, including Alaska, Washington, Oregon, Texas, New Mexico, Austria, and Italy.

What attracted you to Backblaze?
I met Gleb a number of years ago at the Failcon Conference in San Francisco. I spoke with him and was impressed with him and his description of the company. We connected on LinkedIn after the conference and I ultimately saw his post for this position about a month ago.

What do you expect to learn while being at Backblaze?
I hope to learn about Backblaze’s customers and dive deep into the latest in cloud storage and other technologies. I also hope to get to know my fellow employees.

Where else have you worked?
I’ve worked for Microsoft, Adobe, Autodesk, and a few startups. I’ve also consulted to Apple, HP, Stanford, the White House, and startups in the U.S. and abroad. I mentored at incubators in Silicon Valley, including IndieBio and Founders Space. I used to own vineyards and a food education and event center in the Napa Valley with my former wife, and worked in a number of restaurants, hotels, and wineries. Recently, I taught part-time at the Culinary Institute of America at Greystone in the Napa Valley. I’ve been a partner in a restaurant and currently am a partner in a mozzarella di bufala company in Marin county where we have about 50 water buffalo that are amazing animals. They are named after famous rock and roll vocalists. Our most active studs now are Sting and Van Morrison. I think singing “a fantabulous night to make romance ‘neath the cover of October skies” works for Van.

Where did you go to school?
I studied at Reed College, U.C. Berkeley, U.C. Davis, and the Università per Stranieri di Perugia in Italy. I put myself through college so was in and out of school a number of times to make money. Some of the jobs I held to earn money for college were cook, waiter, dishwasher, bartender, courier, teacher, bookstore clerk, head of hotel maintenance, bookkeeper, lifeguard, journalist, and commercial salmon fisherman in Alaska.

What’s your dream job?
I think my dream would be having a job that would continually allow me to learn new things and meet new challenges. I love to learn, travel, and be surprised by things I don’t know.

I love animals and sometimes think I should have become a veterinarian.

Favorite place you’ve traveled?
I lived and studied in Italy, and would have to say the Umbria region of Italy is perhaps my favorite place. I also worked in my father’s home country of Austria, which is incredibly beautiful.

Favorite hobby?
I love foreign languages, and have studied Italian, French, German, and a few others. I am a big fan of literature and theatre and read widely and have attended theatre productions all over the world. That was my motivation to learn other languages—so I could enjoy literature and theatre in the languages they were written in. I started scuba diving when I was very young because I wanted to be Jacques-Yves Cousteau and explore the oceans. I also sail, motorcycle, ski, bicycle, hike, play music, and hope to finish my pilot’s license someday.

Coke or Pepsi?
Red Burgundy

Favorite food?
Both my parents are chefs, so I was exposed to a lot of great food growing up. I would have to give more than one answer to that question: fresh baked bread and bouillabaisse. Oh, and white truffles.

Not sure we’ll be able to stock our cupboards with Red Burgundy, but we’ll see what our office admin can do! Welcome to the team!

The post Introducing Our Content Director: Roderick appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Tweetponic lavender: nourishing nature with the Twitter API

Post Syndicated from Janina Ander original https://www.raspberrypi.org/blog/tweetponic-lavender/

In a Manhattan gallery, there is an art installation that uses a Raspberry Pi to control the lights, nourishing an underground field of lavender. The twist: the Pi syncs the intensity of the lights to the activity of a dozen or so Twitter accounts belonging to media personalities and members of the US government.

In May 2017 I cultivated a piece of land in Midtown Manhattan nurtured by tweets.

204 Likes, 5 Comments – Martin Roth (@martinroth02) on Instagram: “In May 2017 I cultivated a piece of land in Midtown Manhattan nurtured by tweets.”

Turning tweets into cellulose

Artist Martin Roth has used the Raspberry Pi to access the accounts via the Twitter API, and to track their behaviour. This information is then relayed to the lights in real time. The more tweets, retweets, and likes there are on these accounts at a given moment, the brighter the lights become, and the better the lavender plants grow. Thus Twitter storms are converted into plant food, and ultimately into a pleasant lavender scent.

Until June 21st @ ACF (11 East 52nd Street)

39 Likes, 1 Comments – Martin Roth (@martinroth02) on Instagram: “Until June 21st @ ACF (11 East 52nd Street)”

Regarding his motivation to create the art installation, Martin Roth says:

[The] Twitter storm is something to be resisted. But I am using it in my exhibition as a force to create growth.

The piece, descriptively titled In May 2017 I cultivated a piece of land in Midtown Manhattan nurtured by tweets, is on show at the Austrian Cultural Forum, New York.

Using the Twitter API as part of digital making

We’ve seen a number of cool makes using the Twitter API. These often involve the posting of tweets in response to real-world inputs. Some of our favourites are the tweeting cat flap Flappy McFlapface, the tweeting dog Oliver Twitch, and of course Pi Towers resident Bert the plant. It’s interesting to see the concept turned on its head.

If you feel inspired by these projects, head on over to our resource introducing the Twitter API using Python. Or do you already have a project, in progress or finished, that uses the API? Let us know about it in the comments!

The post Tweetponic lavender: nourishing nature with the Twitter API appeared first on Raspberry Pi.

AWS Direct Connect Update – New Locations in North America and Europe

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-direct-connect-update-new-locations-in-north-america-and-europe/

AWS customers can use AWS Direct Connect to establish a dedicated network connection from their premises to AWS. This gives them a more consistent network experience than a shared, Internet-based connection along with increased throughput and the potential to reduce network costs.

We have added several new Direct Connect locations already this year, and are adding even more today. This post summarizes the most recent additions to our roster!

The following locations are for the EU (Frankfurt) Region:

The following location is for the EU (Ireland) Region:

The US East (Ohio) Region:

The Canada (Central) Region:

And the US East (Northern Virginia) Region:

See the Direct Connect Product Details for a full list of new and existing locations.

Jeff;

 

New product! Raspberry Pi Zero W joins the family

Post Syndicated from Eben Upton original https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero-w-joins-family/

Today is Raspberry Pi’s fifth birthday: it’s five years since we launched the original Raspberry Pi, selling a hundred thousand units in the first day, and setting us on the road to a lifetime total (so far) of over twelve million units. To celebrate, we’re announcing a new product: meet Raspberry Pi Zero W, a new variant of Raspberry Pi Zero with wireless LAN and Bluetooth, priced at only $10.

Multum in parvo

So what’s the story?

In November 2015, we launched Raspberry Pi Zero, the diminutive $5 entry-level Raspberry Pi. This represented a fivefold reduction in cost over the original Model A: it was cheap enough that we could even stick it on the front cover of The MagPi, risking civil insurrection in newsagents throughout the land.

MagPi issue 40: causing trouble for WHSmith (credit: Adam Nicholls)

Over the ensuing fifteen months, Zero grew a camera connector and found its way into everything from miniature arcade cabinets to electric skateboards. Many of these use cases need wireless connectivity. The homebrew “People in Space” indicator in the lobby at Pi Towers is a typical example, with an official wireless dongle hanging off the single USB port: users often end up adding a USB hub to allow them to connect a keyboard, a mouse and a network adapter, and this hub can easily cost more than the Zero itself.

People in SPAAAAAACE

Zero W fixes this problem by integrating more functionality into the core product. It uses the same Cypress CYW43438 wireless chip as Raspberry Pi 3 Model B to provide 802.11n wireless LAN and Bluetooth 4.0 connectivity.

Pi Zero Announcement Video

Music: Orqestruh by SAFAKASH – https://soundcloud.com/safakash

To recap, here’s the full feature list for Zero W:

 • 1GHz, single-core CPU
 • 512MB RAM
 • Mini-HDMI port
 • Micro-USB On-The-Go port
 • Micro-USB power
 • HAT-compatible 40-pin header
 • Composite video and reset headers
 • CSI camera connector
 • 802.11n wireless LAN
 • Bluetooth 4.0

We imagine you’ll find all sorts of uses for Zero W. It makes a better general-purpose computer because you’re less likely to need a hub: if you’re using Bluetooth peripherals you might well end up with nothing at all plugged into the USB port. And of course it’s a great platform for experimenting with IoT applications.

Official case

To accompany Raspberry Pi Zero W, we’ve been working with our friends at Kinneir Dufort and T-Zero to create an official injection-moulded case. This shares the same design language as the official case for the Raspberry Pi 3, and features three interchangeable lids:

 • A blank one
 • One with an aperture to let you access the GPIOs
 • One with an aperture and mounting point for a camera

Three cases for the price of one

The case set also includes a short camera adapter flexi, and a set of rubber feet to make sure your cased Zero or Zero W doesn’t slide off the desk.

New distributors

You may have noticed that we’ve added several new Zero distributors recently: ModMyPi in the UK, pi3g in Germany, Samm Teknoloji in Turkey, Kubii in France, Spain, Italy and Portugal, and Kiwi Electronics in the Netherlands, Belgium and Luxembourg.

Raspberry Pi Zero W is available from all Zero distributors today, with the exception of Micro Center, who should have stock in stores by the end of this week. Check the icons below to find the stockist that’s best for you!

UK, Ireland

Pimoroni The Pi Hut

United States

Adafruit Canakit Microcenter

Canada

Canakit

Germany, Austria, Switzerland

France, Spain, Italy, Portugal

Netherlands, Belgium, Luxembourg

Turkey

Global

Pimoroni The Pi Hut Adafruit
Canakit

The post New product! Raspberry Pi Zero W joins the family appeared first on Raspberry Pi.

Predicting a Slot Machine’s PRNG

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2017/02/predicting_a_sl.html

Wired is reporting on a new slot machine hack. A Russian group has reverse-engineered a particular brand of slot machine — from Austrian company Novomatic — and can simulate and predict the pseudo-random number generator.

The cell phones from Pechanga, combined with intelligence from investigations in Missouri and Europe, revealed key details. According to Willy Allison, a Las Vegas­-based casino security consultant who has been tracking the Russian scam for years, the operatives use their phones to record about two dozen spins on a game they aim to cheat. They upload that footage to a technical staff in St. Petersburg, who analyze the video and calculate the machine’s pattern based on what they know about the model’s pseudorandom number generator. Finally, the St. Petersburg team transmits a list of timing markers to a custom app on the operative’s phone; those markers cause the handset to vibrate roughly 0.25 seconds before the operative should press the spin button.

“The normal reaction time for a human is about a quarter of a second, which is why they do that,” says Allison, who is also the founder of the annual World Game Protection Conference. The timed spins are not always successful, but they result in far more payouts than a machine normally awards: Individual scammers typically win more than $10,000 per day. (Allison notes that those operatives try to keep their winnings on each machine to less than $1,000, to avoid arousing suspicion.) A four-person team working multiple casinos can earn upwards of $250,000 in a single week.

The easy solution is to use a random-number generator that accepts local entropy, like Fortuna. But there’s probably no way to easily reprogram those old machines.

IoT Ransomware Against Austrian Hotel

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2017/01/iot_ransomware_.html

Attackers held an Austrian hotel network for ransom, demanding $1800 in Bitcoin to unlock the network. Among other things, the locked network wouldn’t allow any of the guests to open their hotel room doors.

I expect IoT ransomware to become a major area of crime in the next few years. How long before we see this tactic used against cars? Against home thermostats? Within the year is my guess. And as long as the ransom price isn’t to onerous, people will pay.