Tag Archives: EU Law

Министерството на културата публикува консултационни документи за въвеждане на авторскоправни директиви

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/07/03/consult_789-790/

1

Консултация за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/789   за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета.
Дата на публикуване: 26 юни 2020 г.
Срок на общественото обсъждане: 31 юли 2020 г.

Изпращайте Вашите отговори на поставените в консултационния документ въпроси на  адрес: [email protected] в срок до 31.07.2020 г.

2

Консултация със заинтересованите страни по въвеждане на Директива (ЕС) 2019/790 относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО    (26 юни 2020)

Дата на публикуване: 26 юни 2020 г.
Срок на общественото обсъждане: 31 юли 2020 г.
Изпращайте Вашите отговори на поставените в консултационен документ въпроси на адрес: [email protected] в срок до 31.07.2020 г.

ЕК издаде правила в помощ на прилагането на медийната директива

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/07/02/avmsd-guidelines/

Днес беше оповестено, че Европейската комисия е приела  насоки, които ще помагат на държавите членки в прилагането на ревизираната Директива за аудио-визуалните медийни услуги.

Според съобщението, тези насоки предлагат практическо средство, чрез което да се гарантира насърчаването на европейските произведения в медийното съдържание, като по този начин се подкрепя културното многообразие и се предоставя по-богат избор за европейските потребители. Те ще спомогнат и за по-добрата защита на потребителите на платформи за видео по заявка и за споделяне на видеоклипове, и особено на непълнолетните лица, срещу вредно съдържание и изказвания, подбуждащи омраза.

Държавите  от ЕС трябва да транспонират ревизираната Директива за аудио-визуалните медийни услуги в националното си законодателство до 19 септември 2020 г.

Въпреки че нямат задължителен характер, насоките следва да допринесат за нейното хармонизирано въвеждане и прилагане. Те представят вижданията на Комисията за това как да се използват конкретните понятия, за да се осигури съгласуваното прилагане на медийните правила във всички държави от ЕС.

За хармонизираното въвеждане – казва ЕК – и ги издава два месеца преди изтичането на срока.

За хармонизираното прилагане – да,  ще допринесат.

Така към Директива (ЕС) 2018/1808 вече имаме и  две приложения/ правила в две области, предвидени по директива и изработени от ЕК:

Европейска  програма за  придобиване на умения

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/07/02/skills_agenda/

Европейската комисия публикува European Skills Agenda,   Европейска  програма за  придобиване на умения за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост. Програмата съдържа амбициозни  количествени цели за повишаване на квалификацията (подобряване на съществуващите умения) и преквалифициране (обучение на нови умения), които трябва да бъдат постигнати в следващите 5 години.

Посочените  12 полета на дейност трябва да  гарантират, че правото на обучение и образование през целия живот ще стане реалност в цяла Европа.

Изрично са предвидени умения, необходими за цифровия преход в най-широк смисъл.

TikTok: медия или средство за събиране на лични данни

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/28/tiktok/

Европейският съвет за защита на данните (EDPB)   ще създаде работна група за проучване на практиките за обработка и поверителност на   TikTok.

Този ход идва в отговор на искане на депутата от Европейския парламент  Мориц Кьорнер от Германия.   Кьорнер попита Европейската комисия дали се вземат мерки по отношение на TikTok, след като се появиха съобщения , че Съединените щати са започнали преглед по повод китайската компания, притежаваща TikTok.  Дали TikTok представлява риск за сигурността за ЕС или неговите държави-членки?

Преди два месеца холандската агенция за защита на данните обяви, че е започнала разследване на TikTok заради опасения  за поверителност на личните данни на децата;   подобно проучване вече е в ход в Обединеното кралство от юли 2019 г..Musical.ly, които бяха придобити от TikTok, се съгласиха да заплатят  глоба на Федералната комисия по търговия на САЩ, за да уредят твърденията , че компанията незаконно е събирала лична информация от деца.

Източник  Сomplianceweek

Междувременно в САЩ потребител на Reddit, bangorlol, публикува каталог на информацията, която TikTok взема от потребителите и изпраща обратно в Китай. TikTok използва почти всички възможности за събиране на данни, достъпни за разработчиците на мобилни приложения. Информацията, събрана от TikTok и изпращана в Китай, включва:

 •  Хардуер на телефона (тип процесор, идентификационни номера на хардуер, размери на екрана, dpi, използване на паметта, дисково пространство и т.н.);
 • Други приложения, които сте инсталирали (дори изтрити);
 • Всичко, свързано с мрежата (ip, локален ip, маршрутизатор mac, вашият mac, име на точка за достъп до wifi);
 • активиран GPS pinging, приблизително веднъж на всеки 30 секунди – това е активирано по подразбиране;

 TikTok копира данните от буферната памет. Чувствителните данни не трябва да се копират в буферната памет, тъй като други приложения имат достъп до тях.

Източник  privateinternetaccess.com 

Впрочем и други правят така – според arstechnica.com приложения на iOS четат данните от клипборда на потребителите, такива са

 • ABC News — com.abcnews.ABCNews
 • Al Jazeera English — ajenglishiphone
 • CBC News — ca.cbc.CBCNews
 • CBS News — com.H443NM7F8H.CBSNews
 • CNBC — com.nbcuni.cnbc.cnbcrtipad
 • Fox News — com.foxnews.foxnews
 • News Break — com.particlenews.newsbreak
 • New York Times — com.nytimes.NYTimes
 • NPR — org.npr.nprnews
 • ntv Nachrichten — de.n-tv.n-tvmobil
 • Reuters — com.thomsonreuters.Reuters
 • Russia Today — com.rt.RTNewsEnglish
 • Stern Nachrichten — de.grunerundjahr.sternneu
 • The Economist — com.economist.lamarr
 • The Huffington Post — com.huffingtonpost.HuffingtonPost
 • The Wall Street Journal — com.dowjones.WSJ.ipad
 • Vice News — com.vice.news.VICE-News

Tik Tok е казал, че няма повече да прави така.

Но – докато говорим за TikTok   :  компанията се присъедини през седмицата към кодекса на ЕС за противодействие на дезинформацията.

 

Две години прилагане на GDPR

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/28/gdpr-2-years/

Стана известно съобщение на ЕК COM(2020) 264 final “Защитата на данните като опора на овластяването на гражданите и подходът на ЕС към цифровия преход:  две години   прилагане на Общия регламент за защита на данните (GDPR)”.

Комисията ще наблюдава  изпълнението   с оглед  предстоящия доклад за оценка през 2024 г. , евентуално за оценка и допълване на правната рамка . Държавите-членки следва да завършат привеждането  в съответствие на своите секторни закони с GDPR  и да съдействат за  свободното движение  на данни в рамките на ЕС.

 

Доклад на ЕК относно изборите 2019 за Европейски парламент

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/28/com-2020-252/

Въз основа на:

 • обширни отговори на въпросници на Комисията, получени от държавите членки, европейски и национални политически партии, национални органи за защита на данните и ИТ платформи ;
 • обмен с държави членки в рамките на новосъздадената европейска мрежа за сътрудничество в областта на изборите и съответната експертна група; и
 • проучвания на Евробарометър и други проучвания, включително следизборното проучване, публикувано от Европейския парламент, както и свързани с въпроса изследвания

Европейската комисия прави преглед на изборите за ЕП 2019 и техните резултати  – COM(2020) 252 final

Комисията се ангажира да подкрепи усилията за подобряване на европейското измерение на изборите. Почти половината от теккста е посветен на противодействието на дезинформацията. Според Комисията:

Заплахата от манипулиране и незаконна намеса в изборите с цел манипулиране на мнението и избора на гласоподавателите беше истинска и многостранна, каквато беше и работата по справянето с нея. Беше докладвано за единични кибератаки, за жалби във връзка със защитата на данни и за други жалби, свързани с изборите, но въпреки това не бяха установени скрити, координирани мащабни усилия за намеса в изборите. Обратната информация от държавите членки показва, че пакетът от мерки за изборите и други мерки на ЕС са изиграли съществена роля в техните усилия за предотвратяване на заплахи и упражняване на надзорните им функции.

Държавите членки до голяма степен изпълниха пакета от мерки за изборите. Те достигнаха високи нива на сътрудничество и координация както между компетентните органи, включително в рамките на националните мрежи за изборите и с частни и други заинтересовани органи, така и между държавите членки и с европейските институции.

Беше показана стойността на цялостния подход на „цялото общество“ и беше доказано, че той е ефективен .Сред основните констатации са:

Необходим е по-нататъшен напредък за справяне с дезинформацията, манипулирането и незаконната чуждестранна намеса . Гаранциите, свързани с изборите, трябва да бъдат ефективни и подходящи за онлайн средата. Прозрачността на политическите реклами и съобщения не е достатъчно надеждна.

Изграждането на достатъчен капацитет в институциите на ЕС, държавите членки и гражданското общество за откриването, анализирането и разобличаването на манипулиране и намеса е от съществено значение.

Необходимо е да се засилят капацитетът и усилията на съответните органи във връзка с упражняването на надзорните им функции, както и ангажираността им с платформите. Онлайн платформите следва да разполагат с необходимите структури и процедури, които да им позволят да наблюдават спазването на съответното национално и законодателство на ЕС, като третират еднакво държавите членки.

Държавите членки изразиха подкрепата си за засилена координация на равнището на ЕС в тази област, включително за осигуряване на равно третиране между държавите членки и оперативно проследяване при възникването на проблеми.

Засиленото сътрудничество между съответните органи на национално и европейско равнище, в това число органите за защита на данните и медийните регулатори, също следва да се задълбочи.

Онлайн платформите следва допълнително да повишат прозрачността и отчетността на свързаните си с политическо съдържание дейности, а ангажиментите им следва да бъдат проверявани от трети страни. Достъпът до данните на цифровите платформи, включително от научноизследователската общност, продължава да бъде недостатъчен. Това може да затрудни журналистите да разбират и да докладват за заплахи за демократичния дебат и възпрепятства усилията на гражданското общество за повишаване на осведомеността на гражданите и изграждане на социална устойчивост. Платформите следва да позволяват по-голям достъп до данните за изследователи и други съответни органи при пълно зачитане на изискванията за защита на данните, включително въз основа на създадени за тази цел структури. Това включва разширяване на мрежата от научноизследователски партньори, с които платформите понастоящем си сътрудничат. Необходимо е по-добре да се анализират обхватът и въздействието на намесата върху демократичния процес, в това число начините, по които информацията се движи онлайн, алгоритмите на търсачките и платформите на социалните медии, които подреждат информацията, и усилията, предприети от платформите за популяризиране на автентичното съдържание.

Свободната, многостранна и отговорна медийна среда, както и наличието на качествена обществена информация са предпоставки за стабилен и информиран политически дебат, както и за това да се позволи на изправените пред дезинформация и друг вид манипулиране граждани да вземат информирани решения и да търсят отговорност от властимащите. Това е съществена част от демократичната система на взаимен контрол и е предпоставка за стабилен демократичен дискурс.

В бъдеще трябва да се положат повече усилия за подпомагане на оправомощаването на гражданите, на повишаването на осведомеността и медийната грамотност, както и за развитие на умения у граждани от всички възрасти.

Съд на ЕС: Преюдициално запитване от АС – София относно аудиовизуалните услуги на обществената телевизия

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/20/court_eu_bnt/

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 17 януари 2020 година — Българска национална телевизия / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — гр. София при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-21/20)

(2020/C 95/23)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град

Страни в главното производство:
Жалбоподател: Българска национална телевизия

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — гр. София при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициални въпроси

1) Може ли дейността на обществената телевизия по аудио-визуални медийни услуги към зрителите, при положение че се финансира от държавата под формата на субсидия, като зрителите не заплащат такси за телевизионното излъчване, да се счита като доставка на услуги, извършвана възмездно, съгласно чл. 2, параграф 1, б. „в“ от Директива 2006/112/ЕО (1) или не представлява доставка на услуги, извършена възмездно по смисъла на тази разпоредба и не попада в обхвата на посочената Директива?

2) При отговор, че аудиовизуалните медийни услуги на обществената телевизия към зрителите попадат в обхвата на чл. 2, параграф 1, б. „в“ от Директива 2006/112/ЕО, може ли да се счита, че те са освободени доставки по смисъла на чл. 132 параграф 1, б. „р“ от Директивата, и допустима ли е национална уредба, която освобождава тази дейност само защото за нея обществената телевизия получава плащане от държавния бюджет, без значение дали тази дейност има и търговски характер?

3) Допуска ли чл. 168 от Директивата 2006/112/ЕО практика ползването на пълен данъчен кредит за покупки да се поставя в зависимост не само от предназначението на покупките (за облагаема дейност или не), а и от начина на финансиране на тези покупки, а именно и от собствени приходи (рекламни услуги и други), и от държавна субсидия, и да се признава право на приспадане на пълен данъчен кредит само за покупките, финансирани със собствени приходи, не и за финансираните с държавна субсидия, като се изисква разграничаването им?

4) В случай че се приеме, че дейността на обществената телевизия се състои и от облагаеми, и от освободени доставки, предвид смесеното ѝ финансиране, какъв е обхватът на правото на приспадане на данъчен кредит за покупките и какви критерии следва да се прилагат при определянето му?

Франция, реч на омразата: законът Avia отхвърлен

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/19/avia/

Върховният съдебен орган на Франция  –  Конституционният съвет   – отхвърли голяма част  от законопроекта, който предвижда социалните медии като Facebook и Twitter да премахват реч на омразата в рамките на 24 часа. Социалните медии биха били изправени пред глоби до 4% от глобалните си приходи за това, че не са успели да премахнат в рамките на един ден „явно незаконно“ съдържание, свързано с раса, пол, религия, сексуална ориентация или увреждане.

Решението идва в момент, когато държавите  по света се борят с въпроса какво съдържание е приемливо онлайн и как да бъдат регулирани  огромните технологични платформи с глобален обхват, пише Ню Йорк Таймс.

Законопроектът

Президентът Еманюел Макрон обеща да направи Франция лидер в противодействието срещу  разпространението на незаконно съдържание и невярна информация в най-използваните платформи.  За целта беше изготвен специален закон – Закон за противодействие на омразата онлайн, “Avia Law” – по името на   Laetitia Avia, депутатка  от партията на Макрон, родена във Франция с родители от Того, често прицел на реч на омразата, расистки квалификации и заплахи.


Според закона всеки може да докладва
като „незаконно“  съдържание на  платформи като Facebook, Twitter, YouTube и Google. Те ще имат 24 часа, за да преценят дали това е така. Обхватът на законопроекта е разширен от незаконна „реч на омраза“ до широк спектър от друго съдържание, включително: твърдения за  действия, представляващи престъпление срещу човешкото достойнство, военни престъпления, престъпления срещу човечеството, робство, престъпления на сътрудничество с враг, доброволно намеса в живота или физическата цялост, сексуална агресия, утежнена кражба, изнудване или унищожаване, доброволна деградация или влошаване, която е опасна за човек, сексуален тормоз, трафик на хора, сводничество, подбуждане или извинение на терористични действия и съдържание на малтретиране на деца. Компаниите ще трябва да решават дали съдържанието  е явно незаконно по тези критерии.

Според закона административен орган може да разпореди да не се разпространява съдържание – това е решение, което обикновено се взема от съд. Това ще означава наблюдение върху публикациите на всички потребители.  Директивата за електронната търговия на ЕС забранява налагането на такова общо задължение на доставчиците – да следят съдържанието.

Съдът

Законът Avia  проправя пътя към държавната цензура, тъй като  не дефинира ясно незаконното съдържание и се намесват в свободата на изразяване “по начин, който е ненужен, неподходящ и непропорционален”, казва съдът в съобщение за пресата.

Съдът отбелязва още, че  администрацията би имала основна роля при вземане на решение за незаконно съдържание, без намеса на съдия.
Очакван ефект е социалните  медии да премахват повече онлайн съдържание, отколкото е необходимо, поради страх да не бъдат санкционирани.

Съдът също  казва, на следващо място, че 24- часов срок е “особено кратък”.

Съдът се произнася и срещу друга разпоредба от закона, според която всяко съдържание, считано за детска порнография или за  съдържание с терористичен характер, трябва  да бъде премахнато в рамките на един час.

Решението
Коментар: laquadrature.net

Съд на ЕС: унгарският закон, наложил задължения за неправителствените организации с чуждестранна подкрепа, е в нарушение на правото на ЕС

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/19/court-eu-2/

Стана известно решението по дело C‑78/18 с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, предявен на основание член 258 ДФЕС на 6 февруари 2018 г.,  Европейска комисия срещу Унгария.

Комисията е подпомагана от Швеция.

Европейската комисия е предявила пред Съда иск за установяване, че Унгария — като е приела разпоредбите от Кülföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (Закон № LXXVI от 2017 г. за прозрачността на организациите, които получават финансова подкрепа от чужбина, наричан по-нататък „Законът за прозрачността“), с които налага задължения за регистриране, деклариране и оповестяване на някои категории организации на гражданското общество, получаващи пряко или непряко чуждестранна подкрепа над определен праг, и с които предвижда възможност за прилагане на санкции на неспазващите тези задължения организации — е въвела дискриминационни, ненужни и необосновани ограничения за чуждестранните дарения за организации на гражданското общество и е нарушила задълженията си по член 63 ДФЕС и по членове 7, 8 и 12 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“).

Както е посочено в преамбюла на закона, Унгария смята, че „подкрепата, предоставяна от неизвестни чуждестранни източници [на организациите на гражданското общество], би могла да бъде използвана от чуждестранни групи с определени интереси, за да прокарват — чрез общественото влияние на тези организации — собствените си интереси, вместо да преследват общите цели в социалния и политическия живот на Унгария“ и че подкрепата „би могла да застраши политическите и икономическите интереси на страната, както и независимото функциониране на законоустановените институции“.

Ако ви напомня нещо – да, тази аргументация е взета на въоръжение и тук.

 По силата на закона организацията, получаваща чуждестранна подкрепа, трябва да изпрати  декларация до съда ( „регистърният съд“) и да предостави определени данни, след което съдът   вписва сдружението или фондацията като организация, получаваща чуждестранна подкрепа.

След това организацията е длъжна да  се  означи   на страницата си за достъп, публикациите си и други печатни произведения като организация, получаваща чуждестранна подкрепа.

Комисията изпраща на Унгария официално уведомително писмо, че като е приела Закона за прозрачността, не е изпълнила задълженията си по член 63 ДФЕС и по членове 7, 8 и 12 от Хартата, след това – мотивирано становище и след това подава иск.

Комисията:

 • Законът за прозрачността ограничава свободата на движение на капитали, тъй като уредбата му на движенията на капитали между, от една страна, Унгария, и от друга страна, останалите държави членки и трети страни, води до непряка дискриминация.
 • Законът предвижда поредица от задължения, които могат да възпрат не само организациите на гражданското общество, които са установени в Унгария, но и физическите и юридическите лица, които могат да им предоставят финансова подкрепа,  да упражнят гарантираната им с член 63 ДФЕС свобода на движение. Всъщност предвидените задължения за съответните организации да се регистрират с обозначението „организации, получаващи чуждестранна подкрепа“ и систематично да се представят като такива, имат възспиращо действие.

Унгария оспорва.

Съдът:

По чл. 63 ДФЕС

 • законът има трансгранично измерение,
 • налагат се редица специфични задължения,
 • при неизпълнение на посочените задължения сдруженията и фондациите подлежат на редица санкции и има възможност за прекратяване по искане на прокурора,
 • този режим предполага формалности и допълнителни административни тежести за разглежданите сдружения и фондации само поради факта че предоставяната им подкрепа е „чуждестранна“.

Тази разлика в третирането в зависимост от това дали разглежданата финансова подкрепа е с произход от страната или е „чуждестранна“, а следователно и в зависимост от мястото, където пребивава или където е седалището на предоставящите я физически или юридически лица, представлява обаче непряка дискриминация на основание гражданство (62).

Ограничение на свободата на движение на капитали, забранено от член 63 ДФЕС.

Макар и легитимна, целта за увеличаване на прозрачността на финансирането на сдружения не може да обоснове законодателство на държава членка, основано на принципна и прилагана без разлика презумпция, че всяка финансова подкрепа от физическо или юридическо лице, установено в друга държава членка или в трета страна, и всяка получаваща такава подкрепа организация на гражданското общество сами по себе си могат да застрашат политическите и икономическите интереси на първата посочена държава членка и необезпокояваното функциониране на нейните институции. (86)

По чл. 7, 8 и 12 от Хартата

Първо, ограничава се  защитеното с член 12, параграф 1 от Хартата право на свободно сдружаване.

Второ, разпоредби, които налагат или допускат физически лица да съобщават свои лични данни, като например име, местопребиваване или финансови средства, на публичен орган, трябва да се квалифицират — при липсата на съгласие от страна на тези физически лица и независимо от последващото използване на разглежданите данни — като намеса в личния живот, а следователно и като ограничение на правото, гарантирано с член 7 от Хартата, без при това да се засяга възможността тези разпоредби да бъдат обосновани. Същото се отнася и за разпоредбите, които предвиждат публично огласяване на такива данни (126)

Вярно е наистина, както отбелязва и Унгария, че съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека гражданите имат право да бъдат информирани, като това им право при определени обстоятелства може да обхване дори и аспекти от личния живот на обществени личности, като например на политиците, които не могат да искат да имат същата защита на личния живот като на частните лица (ЕСПЧ, 24 юни 2004 г., Von Hannover с/у Германия, CE:ECHR:2004:0624JUD005932000, § 64, и ЕСПЧ, 7 февруари 2012 г., Von Hannover с/у Германия (n° 2), CE:ECHR:2012:0207JUD004066008, § 110). (129)

Но ЕСПЧ е дал стриктно определение на понятието за публична личност и отникъде не следва, че засегнатите лица са публични личности. Ето защо  задълженията за деклариране и оповестяване по Закона за прозрачността ограничават правото на зачитане на личния и семейния живот, закрепено в член 7 от Хартата и правото на защита на личните данни по член 8, параграф 1 от Хартата.

 С оглед на изложените съображения следва да се констатира, че като е приела разпоредбите от Закона за прозрачността, посочени в точка 65 от настоящото решение, и като е наложила с тях задължения за регистриране, деклариране и оповестяване на някои категории организации на гражданското общество, които пряко или непряко получават чуждестранна подкрепа над определен праг, както и като е предвидила с тези разпоредби възможност за налагане на санкции на организациите, които не спазват посочените задължения, Унгария е въвела дискриминационни и необосновани ограничения по отношение на чуждестранните дарения за организации на гражданското общество в нарушение на задълженията си по член 63 ДФЕС и по членове 7, 8 и 12 от Хартата.

Цифровият данък и перспективата за търговска война

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/19/digital_tax/

Ако не се постигне многостранно международно споразумение за данъчно облагане на големите цифрови компании, това може да предизвика опасна търговска война, заяви   Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,  цитирана от БНР.

Франция, Италия и Обединеното кралство готвят  т.нар. цифров данък  за  техническите гиганти, много от които са базирани в САЩ компании.  

Вашингтон обяви, че засега се оттегля от преговорите. Франция заяви, че ще продължи напред с плана си  за налагане на цифров данък  на национално ниво, докато Италия и Обединеното кралство заявиха, че остават ангажирани да намерят “глобално решение”.

Европейската комисия заяви, че ще обсъжда общата си политика по темата.  Държавите и  Комисията са готови да възобновят дискусиите за цифров данък на равнище ЕС.  Същевременно говорител на ЕК казва: “Ние искаме да насърчим САЩ да се върнат към масата за преговори”,  “Продължаваме да подкрепяме глобалния подход и сме готови да излезем с европейско предложение, ако дискусиите в ОИСР не са успешни”.

Още от Политико

COVID -19: проследяване на контакти в Обединеното кралство

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/19/covid-19-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5/

В Европа са налице няколко проекта на платформи за проследяване на контакти в опит да се ограничи разпространението на Covid-19.

Националната здравна служба на Обединеното кралство е създала приложение за проследяване, базирано на Bluetooth. То събира анонимна информация и предупреждава, когато в близост има заразено лице.  Когато двама души (тоест мобилните им телефони) са близо един до друг за дълъг период от време, това се регистрира и позволява да се изпраща сигнал на хората, ако някой   в близък контакт с тях   е с диагностициран коронавирус.

Би Би Си информира, че  Обединеното кралство ще изостави настоящото си приложение за проследяване на контакти в полза на приложение, базирано на технология, изградена от Apple и Google.  То ще бъде децентрализирано, като съхранява данни на телефоните на хората, вместо   на държавни сървъри.

И  приложението на ОК, и моделът Google / Apple разчитат на Bluetooth сигнали, за да установят близост на лицата. Това е проста идея, но  сложна и технически трудна за реализиране,  тъй като се влияе силно от средата.

Заключения на Съвета относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/16/digital_future/

Днес в Официален вестник на ЕС:

Заключения на Съвета относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа

Темите:

Данни и облак

Изкуствен интелект

Базови технологии и вериги за създаване на цифрова стойност

Киберсигурност

5G/6G и свързаност

Устойчивост от гледна точка на околната среда

Електронно здравеопазване

Законодателен акт за цифровите услуги

46.

ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да засили, модернизира и изясни правилата за цифровите услуги чрез приемането на законодателен пакет за цифровите услуги и ПОДЧЕРТАВА необходимостта от бързи действия в тази област.

47.

ОТБЕЛЯЗВА, че основаната на платформи икономика е важна част от единния пазар, тъй като свързва европейските предприятия и потребители през националните граници, дава възможност за търговия, предприемачество и нови бизнес модели и увеличава потребителския избор на стоки и услуги. ПРИЗНАВА, че разширяването и разнообразяването на новите цифрови бизнес модели и услуги значително се промени с течение на времето и някои услуги се изправиха пред нови предизвикателства, които невинаги са обхванати от съществуващата регулаторна рамка. ПОДЧЕРТАВА значителните ползи от Директивата за електронната търговия по отношение на правната сигурност, трансграничната търговия и растежа на цифровите услуги.

48.

ПОДЧЕРТАВА необходимостта от ясни, хармонизирани и основани на факти правила за отговорностите и отчетността в сферата на цифровите услуги, които да гарантират на интернет посредниците подходящо равнище на правна сигурност. ИЗТЪКВА необходимостта от засилване на европейските способности и сътрудничеството на националните органи при запазване и укрепване на основните принципи на единния пазар, както и необходимостта от засилване на безопасността на гражданите и защита на техните права в цифровата сфера в рамките на единния пазар.

49.

ПОДЧЕРТАВА необходимостта от ефективни и пропорционални действия срещу незаконните дейности и съдържание онлайн, включително разпространението на незаконни, фалшифицирани и опасни стоки, като същевременно се гарантира защитата на основните права, и по-специално свободата на изразяване, в един отворен, свободен и сигурен интернет. ПРИЗНАВА, че е необходимо да се противодейства на разпространението на езика на омразата и дезинформацията онлайн.

50.

ПРИЗНАВА, че някои много големи корпоративни онлайн платформи осигуряват видимост и пазарен достъп на по-малките дружества. Те също така обаче извличат значителни активи, включително огромни обеми данни, които могат да ги превърнат в „пазачи на информационния вход“ в цифровата икономика. Това може да създаде риск за намаляване на възможността нови иноватори да навлязат успешно на пазара, както и за ограничаване на избора на потребителите. ПРИВЕТСТВА текущата оценка и прегледа от страна на Комисията на пригодността за цифровата ера на правилата на ЕС в областта на конкуренцията и започването на секторно проучване. ПОДКРЕПЯ намерението на Комисията да събира доказателства по въпроса и да продължи да проучва ex ante правила, за да се гарантира, че пазарите, характеризиращи се с големи платформи със значителен мрежов ефект, действащи като „пазачи на информационния вход“, продължават да бъдат справедливи и конкурентни за новаторите, бизнеса и новонавлизащите на пазара.

Медийна политика

51.

ПОДКРЕПЯ плана за укрепване на съобразена с бъдещето медийна политика чрез насърчаване на свободата и надеждността на медиите. Качествената журналистика, многообразието, устойчивостта и независимостта на медиите, прозрачността и силното насърчаване на медийната грамотност са особено важни в процеса на цифрова трансформация и от решаващо значение за европейската демокрация, като същевременно спомагат за противодействие на разпространението на фалшиви новини и дезинформация онлайн. Това усилие следва също така да отчита културния и творческия потенциал с цел укрепване на европейското съдържание. Това включва и по-нататъшното развитие на програмата на ЕС „Творческа Европа“, която следва да подкрепя иновативни аудио-визуални проекти чрез програмата MEDIA.

Електронна идентификация и удостоверителни услуги, публични администрации, стандарти и блокова верига

52.

ПРИЗНАВА, че освен в качеството си на основен фактор за цифровизирания единен пазар, решенията за управлението на цифровата идентичност и удостоверителните услуги (електронни подписи, печати, времеви печати, регистрирани услуги за доставка и удостоверяване на автентичността на уебсайт) ще допринесат за формирането на обществото на бъдещето. ПРИЗОВАВА Комисията да преразгледа съществуващото законодателство, наред с другото, за да се създаде надеждна, обща, оперативно съвместима и технологично неутрална рамка за цифрова идентичност, като се запази конкурентното предимство на европейските предприятия и се защитят общите ценности на ЕС и основните права, като защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Във връзка с това ПРИЗОВАВА Комисията да обмисли предложения за по-нататъшно развитие на настоящата рамка за трансгранично идентифициране и удостоверяване на автентичност, основана на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, в посока рамка за европейска цифрова идентичност, която би насочила държавите членки към широко използвани, сигурни и оперативно съвместими цифрови идентичности, достъпни за всички европейци и необходими за извършването на публични и частни онлайн трансакции. ПОДЧЕРТАВА, че кризата, свързана с COVID-19, показа необходимостта от бързо развитие на публичните онлайн услуги, които позволяват на гражданите да контактуват с публичните органи от разстояние.

53.

ПРИЗНАВА, че бързата и всеобхватна цифрова трансформация на публичните администрации на всички равнища е съществен елемент от цифровизирания единен пазар и от стратегията за възстановяване от кризата и движеща сила за нови и иновативни технологични решения за публичните услуги и обществените предизвикателства. ПРИЗНАВА, че зрелостта и качеството на данните са различни в отделните държави, което засяга възможността за предоставяне на трансгранични услуги. ПРИЗОВАВА Комисията да предложи засилена политика на ЕС в областта на електронното управление, като се има предвид електронното приобщаване на всички граждани и участници от частния сектор, за да се гарантира координация и подкрепа за цифровата трансформация на публичните администрации във всички държави – членки на ЕС, включително оперативна съвместимост и общи стандарти за сигурни и безгранични потоци от данни и услуги в публичния сектор. ПРИЗНАВА, че публичните администрации носят допълнителна отговорност, за да може на гражданите да бъде гарантирано равно третиране и да имат еднакви права на достъп до електронното управление.

54.

ПРИЗНАВА, че цифровизацията на съдебните системи на държавите членки има потенциала да улесни и подобри достъпа до правосъдие в целия ЕС. ПРИЗОВАВА Комисията да улесни цифровия трансграничен обмен между държавите членки както по наказателни, така и по граждански дела, и да гарантира устойчивостта и продължаващото разработване на технически решения за трансграничен обмен.

55.

ОТЧИТА значението на стандартизацията като стратегически инструмент в подкрепа на европейските промишлени и цифрови политики. ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да разработи стратегия за стандартизация, която да дава възможност за равнопоставеност и оперативна съвместимост, с цел да се укрепи европейската система за стандартизация и нейното управление и да се гарантира, че ЕС разполага с инструменти за утвърждаването и популяризирането на европейските технически стандарти на световно равнище, включително за утвърждаване на екодизайна на цифровите услуги и оборудване, както и за насърчаване на участието на европейски заинтересовани страни в световните форуми по стандартизация, с подкрепата на европейските организации по стандартизация и ENISA. ПРИЗНАВА необходимостта да се вземат предвид добре установените международни стандарти и дългогодишните практики в областта на промишлеността.

56.

ПРИЗНАВА, че ЕС и държавите членки следва да проучат възможностите, които технологията на блоковата верига може да предложи в полза на гражданите, обществото и икономиката за, наред с другото, устойчивостта, по-доброто функциониране на публичните услуги и проследимостта на продуктите, за да се гарантира безопасността чрез надеждни децентрализирани операции и обмен на данни. ОЧАКВА предстоящата стратегия на Комисията за блоковата верига, насочена към засилване на водещата роля на Европа в тази област.

Умения и образование

57.

ОТБЕЛЯЗВА, че ЕС е изправен пред нарастващо търсене на служители с основни цифрови умения от страна на всички сектори, както и пред недостиг от един милион специалисти в областта на ИКТ, което излага на риск потенциала на ЕС за развитие на цифровите технологии. ПРИЗОВАВА държавите членки и Комисията да предприемат мерки, за да гарантират, че гражданите са придобили основни цифрови умения, както и да намалят наполовина до 2025 г. сегашния недостиг на ИКТ специалисти, като вземат предвид особеностите на държавите членки.

58.

ПОДЧЕРТАВА, че пандемията от COVID-19 показа необходимостта от цифрови умения и освен това мотивира гражданите да придобият такива, за да се приспособят към дистанционната работа и другите начини на цифрово участие, като например използването на цифрови образователни методи поради затварянето на училищата и университетите по време на пандемията.

59.

ПРИЗОВАВА държавите членки, в сътрудничество с Комисията, и частния сектор да въведат всички необходими мерки за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила за цифровата ера, за диверсифициране на работната сила и за привличане на висококвалифицирани специалисти в областта на технологиите и ИКТ, включително мигрирали европейци, като същевременно адаптират и цифрови работни места за работниците и предоставят надеждни и бързи интернет връзки на училищата, за да се насърчи използването на цифрови образователни ресурси.

60.

НАСЪРЧАВА сътрудничеството между Комисията и държавите членки, а също така и с частния сектор, при изпълнението на Новата европейска програма за умения, и по-специално ангажимента ѝ за определяне на път, показващ как действията на ЕС и на държавите членки могат да увеличат дела на населението на ЕС с основни цифрови умения и компетентности от сегашните 57% на 65% до 2025 г., и ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да актуализира Програмата за умения през 2020 г.

61.

ПРИВЕТСТВА преразглеждането на координирания план за действие относно ИИ, който да бъде разработен с държавите членки с акцент върху компетентностите, необходими за работа в областта на изкуствения интелект. ОТЧИТА, че за да постигне своите цели по отношение на данните, Европа трябва да направи пропорционални инвестиции в умения и грамотност по отношение на данните, включително чрез обучение на достатъчно експерти и администратори на данни, за да се осигурят необходимите цифрови умения.

62.

ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да актуализира плана за действие в областта на цифровото образование през 2020 г., за да подкрепи действията на държавите членки, както беше обявено в съобщението „Силна социална Европа за справедливи промени“. ПРИВЕТСТВА подкрепата по линия на бъдещите програми „Еразъм+“ и „Цифрова Европа“ за развитието на основни и задълбочени цифрови умения, включително чрез обмен на добри практики, експерименти, пилотни проекти и осъществяване на успешни проекти.

63.

ПРИЗОВАВА държавите членки, в сътрудничество с Комисията, и заинтересованите страни в областта на образованието да поставят по-силен акцент върху науките, технологиите, инженерството и математиката в образованието и обучението. ПРИВЕТСТВА ангажимента на Комисията за равно участие на жените и мъжете в различните сектори на икономиката, включително в цифровия преход, както е посочено в стратегията за равенството на половете за периода 2020 – 2025 г. ПОДКРЕПЯ разработването на национални стратегии на държавите членки относно жените и момичетата в областта на цифровите технологии.

Международно измерение

Данъчно облагане на цифровия сектор

Заключение

68.

ПОДЧЕРТАВА необходимостта от наблюдение на напредъка в изпълнението на действията, обявени в пакета за цифровите технологии на 19 февруари 2020г., включително чрез актуализирания индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото. ПРИЗОВАВА държавите членки, Европейския парламент и социалните партньори да допринесат активно за успеха на цифровия пакет. ПРИКАНВА Комисията да информира периодично Съвета за постигнатия напредък по отношение на прилагането на мерките, обявени в пакета за цифровите технологии.

 

Пакет за цифрови технологии о т  19 февруари 2020

COM Shaping digital future

ЕС: Оперативна съвместимост на мобилните приложения за проследяване

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/16/apps/

Съобщение на ЕК от днес – по темата за  оперативна съвместимост на мобилните приложения за проследяване на случаите на заразяване с коронавирус. 
Държавите членки с подкрепата на Комисията се споразумяха за набор от технически спецификации за гарантиране на безопасен обмен на информация между националните приложения за проследяване на контактите, които се основават на децентрализирана архитектура. Това се отнася за по-голямата част от приложенията за проследяване, които вече функционират или предстои да започнат да функционират в ЕС. След внедряването на техническото решение тези национални приложения ще функционират безпроблемно, когато ползвателите им пътуват в друга държава от ЕС, която също следва децентрализирания подход.
Повечето държави членки взеха решение да въведат в употреба мобилни приложения в допълнение към ръчното проследяване на контактите и разпространението на коронавируса. Голямата част от одобрените национални приложения се основават на децентрализирана архитектура, което означава, че произволните идентификатори на ползвателите, които са били засечени в близост в рамките на определен период от време, остават в телефона и ще бъдат проверени от него за съответствие с идентификаторите на ползвателите, за които е докладвано, че са заразени. Техническата спецификация за оперативна съвместимост ще позволи тези проверки да бъдат извършвани и по отношение на ползватели, които пристигат от други държави членки, без да е необходимо изтеглянето на няколко национални приложения.
Споделяната между приложенията информация за потребители в непосредствена близост ще се обменя в криптирана форма, така че да се възпрепятства идентифицирането на отделните лица, в съответствие със строгите насоки на ЕС относно защитата на данните в приложенията. Няма да се използват данни за географско позициониране.

 

Евробарометър: Отношението на европейските граждани към корупцията

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/10/eb/

 
Европейската комисия публикува резултатите от последното специално проучване на Евробарометър относно корупцията.
То показва, че корупцията е неприемлива за голямо мнозинство от европейците (69 %). 
Седем от десет европейци смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната страна и считат, че тя съществува в националните публични институции (70 %) и сред политическите партии и политиците (53 %). 
В 18 държави членки делът на респондентите, които считат корупцията за широко разпространена, е намалял от 2013 г. насам и само малка част от европейците считат, че корупцията засяга ежедневието им (26 %).
Проучването на общественото мнение към корупцията е достъпно онлайн тук.

 

ЕС представя план за действие 2020 за борба с дезинформацията в Европа и извън нея

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/10/disinfo-4/

Европейската комисия и върховният представител предлагат конкретни мерки за справяне с дезинформацията, включително създаване на система за бързо предупреждение, както и стриктен контрол върху прилагането на кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, подписан от онлайн платформите. Планът за действие също така предвижда увеличаване на ресурсите, които се отделят за тази цел.

Планът е насочен към четири основни области, които са важни с оглед на повишаването на способностите на ЕС в тази сфера и засилването на сътрудничеството между държавите членки и Съюза:

 • Подобряване на откриването: оперативните групи за стратегическа комуникация и Звеното на ЕС за синтез на информацията за хибридните заплахи към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), както и делегациите на ЕС в съседните на Съюза страни, ще бъдат подсилени значително с допълнителен специализиран персонал и инструменти за анализ на данни. Очаква се бюджетът на ЕСВД за стратегическа комуникация в отговор на дезинформацията и за повишаване на осведомеността за нейното отрицателно въздействие да бъде увеличен повече от два пъти — от 1,9 млн. евро през 2018 г. до 5 млн. евро през 2019 г. Държавите от ЕС трябва да допълват тези мерки, като подобряват своите собствени средства за борба с дезинформацията.
 • Координирана реакция: ще бъде създадена специална система за бързо предупреждение с участието на институциите на ЕС и държавите членки. Чрез нея ще се улеснява обменът на данни и оценки за дезинформационни кампании и ще се изпращат сигнали за заплахи от дезинформация в реално време. Институциите на ЕС и държавите членки също така ще насочат вниманието си към проактивно и обективно информиране за ценностите и политиките на Съюза.
 • Онлайн платформите и индустрията: подписалите кодекса за поведение трябва бързо и ефективно да изпълнят ангажиментите, поети в неговите рамки, като насочат вниманието си към неотложните действия във връзка с европейските избори през 2019 г. Това включва по-специално гарантиране на прозрачността на политическата реклама, повишаване на усилията за закриване на активни фалшиви профили, маркиране на всички взаимодействия, в които не участват хора (съобщения, разпространявани автоматично от ботове), сътрудничество с проверителите на факти и научните изследователи за откриване на дезинформационни кампании, както и даване на по-голяма видимост и разпространяване на проверената информация. Комисията, подпомагана от Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги, ще наблюдава внимателно и постоянно изпълнението на ангажиментите.
 • Повишаване на осведомеността и оправомощаване на гражданите: в допълнение към провеждането на целенасочени кампании, институциите на ЕС и държавите членки ще насърчават медийната грамотност чрез специални програми. Ще бъде предоставена подкрепа на националните мултидисциплинарни екипи от независими проверители на факти и изследователи, за да откриват и разобличават дезинформационни кампании в социалните мрежи.

Комисията също така представи доклад относно напредъка, постигнат в борбата с дезинформацията онлайн след  съобщението на ЕК от  април 2018 г.

Прессъобщението и съпътстващите документи

DSA: позиция на ERGA

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/07/dsa-erga/

Европейската комисия скоро ще надгради правилата на Европейския съюз за цифрови платформи, услуги и продукти чрез новия Digital Services Act („DSA“ или „пакет DSA“).

Очаква се DSA да засегне защитата на европейските граждани и техните права, не на последно място и правото на свобода на изразяване. DSA е възможност за размисъл върху начина, по който онлайн съдържанието се предоставя на аудиторията и ефектите от това.

В ERGA (Европейската група на националните медийни регулатори) участват  представители на регулаторите на медийно съдържание  в ЕС. Те по дефиниция

играят важна  роля за отстояване на ценностите на медийното регулиране в съответствие с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги,  в частност свобода на изразяване, насърчаване на културното многообразие и плурализъм, поддържане и засилване на демократичния дискурс и защита на аудиторията.

Това е работата на медийния регулатор.

ERGA е изработила позиция по отношение на  DSA като част от текущата работа на ERGA по прилагането на стандартите за съдържание на ЕС онлайн.

Това е резюме от началото  на позицията на ERGA. България по силата на  членството си в ЕС участва в ERGA, както и по-рано – от самото създаване на медийното  регулиране у нас – в платформата на медийните регулатори EPRA. 

Участието на България  не е лична заслуга на членовете на регулатора, но е лична отговорност.   Участието на България в ERGA u EPRA  се очаква да допринася за европеизирането на българското медийно регулиране.

Европеизиране означава, освен другото, стандартите на EС  да се прилагат, а правната информираност за тях да расте,  стандартите да се познават и възприемат от медиите и аудиторията.  СЕМ се очаква да допринася за  правната информираност, за гласност на стандартите, за – виж по-горе цитата – “поддържане и засилване на демократичния дискурс”.  Включително да допринася за публичност на  дебатите, свързани с DSA.  СЕМ е този, който ще трябва “да  отстоява европейските  ценности в медийното регулиране”, съгласно цитираната позиция.

Ето и  самата позиция, тя е публична и може да се чете и обсъжда.

 

DSA: Европейската комисия започва консултация относно законодателния акт за цифровите услуги

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/02/dsa/

Европейската комисия с прессъобщение от днес информира, че започва обществена консултация относно законодателния акт за цифровите услуги — Digital Services Act, DSA, знаков пакет, обявен от председателя фон дер Лайен в нейните политически насоки и в съобщението на Комисията „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ от 19 февруари.

Консултацията ще продължи до 8 септември. Тя  обхваща въпроси като безопасността онлайн, свободата на словото, справедливостта и еднаквите условия на конкуренция в цифровата икономика, включително  двете работни направления, обявени от Комисията като част от пакета на законодателния акт за цифровите услуги:

 •  основните принципи на Директивата за електронната търговия, по-специално свободата на предоставяне на цифрови услуги на целия единен пазар на ЕС в съответствие с правилата на мястото на установяване и с широкото ограничаване на отговорността за съдържанието, създадено от потребителите;
 •  условията на конкуренция на европейските цифрови пазари, където понастоящем няколко големи онлайн платформи действат като gatekeepers.

 

#DigitalServicesAct  – повече за DSA

Нидерландия: Съдът позволява на правителството да работи за 5G мрежа

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/05/28/5g-3/

Съдът в Хага е гледал дело по искане на активисти срещу 5G.  Stop5GNL е фондация, която има за цел да защитава здравето на жителите на Нидерландия.  Тя се стреми да забрани на Нидерландия да  позволи въвеждането на 5G поне до доклад на правителството  за възможните рискове за здравето във връзка с 5G.

Според активистите въвеждането  на 5G технология е безотговорно, неприемливо и незаконосъобразно.  Правителството твърди, че привежда политиката си в съответствие с  оценки на експерти, които  не изискват блокиране  на въвеждането на 5G. Правителството  заявява, че  ще се намеси на всеки етап, ако в бъдещи измервания от Агенцията за телекомуникации,  която регулира радиочестотите в страната, покаже, че  има риск за здравето.

Не е спорно, че общото излагане на електромагнитно излъчване (сумата от използването на множество приложения) на всяко място, където са хората, трябва да остане под границите, които   гарантират общественото здраве.

Stop5GNL правилно твърди, че в момента не е ясно как точно ще се развият 5G системите. Поради тази причина Агенцията за телекомуникации ще продължи да наблюдава ефектите на 5G по различни начини. Въпреки че  държавата има основание да смята, че нивата на експозиция няма да бъдат надвишени след въвеждането на 5G, държавата изрично е заявила, че може и ще се намеси, ако в бъдещи измервания  покажат, че нивата са или ще бъдат надвишени. Освен това държавата е посочила, че ще се намеси и ако новите проучвания покажат, че трябва да бъдат коригирани границите на експозиция; ако следователно се окаже, че рисковете за здравето все още съществуват  под границите, които в момента се считат за безопасни. Внедряването на 5G не е необратимо.  При тези обстоятелства съдът приема, че няма причина   за намеса.

Германският Конституционен съд обяви, че решение на ЕЦБ нарушава Конституцията на Германия. Съдът на ЕС отговори.

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/05/09/eu-law/

Комуникация в три хода, която се обсъжда в последните дни:

(1) Преюдициалното запитване на Федералния Конституционен съд на Германия до Съда на ЕС относно  валидността на Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 година относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари получи отговор, че решението на ЕЦБ е валидно – Решение на Съда на ЕС по дело C‑493/17.

(2) Германският Конституционен съд реши на 5 май 2020, че  закупуването на активи за стабилизиране на еврозоната частично нарушава германската конституция и че няма достатъчно политически надзор от страна на Германия върху тези действия. 

Коментари в медиите: “От гледна точка на европейската интеграция решението е бедствие.” ” Днешното решение на BVerfG бележи връщането на правния национализъм.”

(3) В отговор пресслужбата на Съда на ЕС разпространu следното прессъобщение:

 

Дипломатическо изявление за принципите на правовата държава по време на криза

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/04/30/fos/

Изявление на Белгия, България, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния, Испания, Швеция

Дипломатическо изявление | 01/04/2020

В тази безпрецедентна ситуация  държавите-членки приемат извънредни мерки за защита на своите граждани и преодоляване на кризата. Дълбоко загрижени сме за риска от нарушаване на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, произтичащи от приемането на някои спешни мерки.

Спешните мерки трябва да бъдат ограничени до строго необходимото, да имат пропорционален и временен характер, да се подлагат на редовен контрол и да се спазват гореспоменатите принципи и задълженията на международното право. Те не трябва да ограничават свободата на изразяване или свободата на печата.

Трябва да преодолеем заедно тази криза и заедно да поддържаме европейските си принципи и ценности по този път. Следователно ние подкрепяме инициативата на Европейската комисия за наблюдение на спешните мерки и тяхното прилагане, за да се гарантират основните ценности на Съюза, и приканваме Съвета по общи въпроси да се заеме с въпроса, когато е уместно.

Това изявление беше първоначално прието от девет държави, България се присъедини със закъснение, но все пак  – дори предвид факта, че не всички държави от ЕС са се присъединили – Вишеградската група, Австрия не са тук – това следва да се признава като позитивна стъпка.

А и е хубаво да знаем какво е декларирала дължавата ни.