Tag Archives: fine

New uTorrent Web Streams and Downloads Torrents in Your Browser

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/new-utorrent-web-streams-and-downloads-torrents-in-your-browser-180223/

While dozens of millions of people use uTorrent as their default BitTorrent client, the software has seen few feature updates in recent years.

That doesn’t mean that the development team has been sitting still. Instead of drastically expanding the current software, they have started a new ambitious project: uTorrent Web.

This new piece of software, which launched rather quietly, allows users to download and stream torrents directly in their default web browsers, such as Chrome or Firefox.

The way it works is pretty straightforward. After installing the client, which is Windows-only at the moment, torrent and magnet links are automatically opened by uTorrent Web in a browser window.

People can use their regular torrent sites to find torrents or use the app’s search box, which redirects them to Google.

Let’s start…

TorrentFreak took the application for a spin and it works quite well. Videos may take a short while to load, depending on the download speed, but then they play just fine. As in most modern video players, subtitles are also supported, if they’re included.

The streaming functionality supports both audio and video, with the option to choose a specific file, if a torrent contains more than one.

Applications and other files can also be downloaded, but these are obviously not streamed.

uTorrent Web in action

The current Beta release comes with several basic preferences settings and users can change things such as the download location and upload speed. It’s likely that more options will follow as development matures, however.

While the quiet release comes as a surprise, BitTorrent founder Bram Cohen previously told us that the browser version was coming. In the long run, this version could even replace the “original” client, he seemed to suggest.

“We’re very, very sensitive. We know people have been using uTorrent for a very long time and love it. So we’re very, very sensitive to that and gonna be sure to make sure that people feel that it’s an upgrade that’s happening. Not that we’ve just destroyed the experience,” Bram said.

“We’re going to roll it out and get feedback and make sure that people are happy with it before we roll it out to everybody.”

For now, however, it appears that BitTorrent is offering both products side-by-side.

It’s been a turbulent week for BitTorrent Inc., thus far. The company had to deal with a serious vulnerability in its flagship software uTorrent. This same issue also affected uTorrent Web, but the most recent version is fully patched, we were told, as is the stable release.

We reached out to BitTorrent Inc. to find out more about this release, but we haven’t heard back for several days. Perhaps we’ll get an opportunity to find out more in the near future.

Until then, people are free to take uTorrent Web for a spin here.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Критика към анализа на ЦИК за електронното гласуване

Post Syndicated from Bozho original https://blog.bozho.net/blog/3055

Вчера се състоя кръгла маса за дистанционното електронно гласуване, организирана от обществения съвет на ЦИК. Поводът – анализът, който ЦИК изпрати до парламента. Анализът беше разтълкуван като желание от страна на ЦИК да отложи електронното гласуване. Председателят на ЦИК, г-жа Алексиева, се разграничи от такива тълкувания, като каза, че ЦИК просто иска да бъдат синхронизирани срокове в различни закони.

В същото време, заданието за системата за електронно дистанционно гласуване ще бъде публикувано за обществено обсъждане съвсем скоро от Държавна агенция „Електронно управление“.

Причината, поради която смятам за нужно да пиша отново по тази тема е както самия анализ на ЦИК, така и продължаващото сеене на страх от проф. Михаил Константинов относно информационната сигурност. Да започнем от твърденията на проф. Константинов.

Чиповете в картите (на естонците) са пробити и това компрометира гласуването

Да, имаше много неприятен бъг в един модел чипове на Infineon, който на практика позволява да се постави електронен подпис (което включва подаване на глас) от ваше име без вие да разберете. Няколко детайла, обаче:

 • Различни статии споменават различни оценки за цената на атаката (варират около 20 хиляди евро), но дори след сериозни оптимизации тя е над няколко хиляди евро. На карта. Това го прави скъпо удоволствие, но все пак възможно
 • Ако се използва двуфакторна автентикация (напр. предварително регистриран телефонен номер), атаката става още по-непрактична за извършване в мащаб, защото освен разбиването на ключа, трябва достъп до телефона
 • Изборният кодекс предвижда правила за спиране на електронното гласуване при узнаване на сериозен проблем със сигурността. Тъй като то е дни преди изборния ден, избирателите просто биват помолени да отидат до секция.

Т.е. практичните измерения на такава атака са далеч от „вотът е тотално компрометиран“. Да, би създало риск за доверието в системата, което е основно за изборния процес, но ако повтаряме, че всичко е пробито, правим това недоверие самоизпълняващо се пророчество. А Естония вече е решила проблема с картите.

„Франция прекрати електронното гласуване“

След изтеклите мейли на Макрон и общата обстановка с предполагаемото руско влияние върху изборния процес, Франция временно отменя електронното си гласуване за миналите избори. Това НЕ значи, че ги е прекратила. Макрон изрично заявява, че за изборите през 2022-ра ще има електронно гласуване отново.

Трябва да отбележим, че няма 100% сигурна система – нито електронна, нито хартиена. Това ни казва и анализа на киберсигурността на електронното гласуване в европейския журнал по киберсигурност. Но същият анализ казва, че ако се вземат технологични и организационни мерки, рисковете могат да бъдат минимизирани и преодолени.

Но да преминем към анализа на ЦИК. Там има доста точки, които са или силно дискусионни, или неаргументирани или необосновани. Не казвам, че това е нарочно или злонамерено. Можем да го разгледаме донякъде като консервативно – а институция като ЦИК трябва да е консервативна. Приемам като своя грешка, че не съм се включил по-рано в експертните дискусии и ще опитам да изпратя критиката си до членовете на ЦИК, така че да се намери най-доброто решение.

Ето някои откъси от доклада:

В същото време дистанционното електронно гласуване, макар и удобно за потребителя (user friendly), изисква специфични компютърни умения. За разлика от останалите електронни услуги, при електронното гласуване има допълнителни стъпки, свързани с гарантиране на сигурността

Не смятам, че изисква компютърни умения различни от тези за използване на електронни услуги или на интернет банкиране. Вкарваш карта, пишеш ПИН, въвеждаш код, получен на телефона си. Най-стандартен процес.

Независимо от възможността да се гласува многократно дистанционно, рискът от контролиран вот при дистанционното електронно гласуване е по-голям, отколкото например при гласуването с хартиени бюлетини

Предвид, че добрите практики предвиждат възможност да отидеш да гласуваш на хартия след като си гласувал електронно, то контролираният вот чрез електронно гласуване не се различава особено от този при хартиеното. И той се базира на страх и зависимост, а не не технологии и процеси. Хората гласуват за когото им кажат дори в тъмната стаичка, защото после тези неща се броят.

Тук трябва да отбележим, че в сегашните текстове на кодекса липсва възможност за гласуване на хартия след електронно. В работната група по Изборния кодекс парламента имаше такива разписани текстове и уточнен процес, но те не бяха включени, тъй като сегашните разпоредби се отнасят само за експериментите до 2019-та. Т.е. няма причина да бъде включена тази опция. Но при въвеждането на преходните текстове в тялото на закона, такава процедура трябва да бъде добавена.

Въведените с ИК алтернативни възможности за избирателя да гласува с хартиени бюлетини, да гласува машинно и да гласува дистанционно, които съществуват паралелно, ще оскъпят организирането и произвеждането на избори, както и ще доведат до чувствително забавяне на процесите по отчитане на резултатите.

За машинното съм съгласен, че оскъпява процеса. Дистанционното електронното обаче е различен случай. Освен, че вече има осигурено финансиране (1.5 милиона лева) по оперативна програма „Добро управление“ за изграждане и внедряване на системата, самото провеждане на изборите с възможност за електронно гласуване няма причина да оскъпи процеса значително. Към становището липсват разчети за това оскъпяване (а бюджетът на ЦИК не е променен спрямо този за миналата година макар че се очаква да провеждат експериментни), така че не бих се съгласил с този извод.

С оглед изложеното по т. 4 към настоящия момент от възможните начини на идентификация единственият донякъде надежден начин е идентификация с квалифициран електронен подпис, издаден не по описания по т. 4. ред, която за целите на дистанционното електронно гласуване не е предвидена в Изборния кодекс

Това беше ключова дискусионна тема на кръглата маса вчера. Според прочита на ЦИК единствено Законът за електронната идентификация е приложим. Според моя (а и не само моя) прочит, като участвал в работната група по писането на тези текстове, идеята не е била ограничаваща. В кодекса се споменава Регламент (ЕС) 910/2014, който позволява трансгранична електронна идентификация. Т.е. българи в рамките на ЕС, които имат издадени електронни идентификатори от други държави-членки, чрез инфраструктурата по регламента ще могат да се идентифицират (ако нивото на осигуреност на носителя е „високо“) – например българи в Австрия, имащи австрийска електронна идентификация. Според мен идентификацията може да бъде извършена и чрез квалифициран електронен подпис, макар и не директно, а чрез извличане на ЕГН (и подписването му) от сертификата. Този метод е допустим и според наредба към Закона за електронното управление. ЦИК изглежда не са съгласни, та трябва допълнително да се разгледат конкретните текстове.

С квалифициран електронен подпис, обаче, разполагат сравнително малко на брой граждани

Тук това „обаче“ подсказва за една несигурност в предходното становище. „Обаче“ значи, че в предното изречение е казано, че квалифицираният електронен подпис е допустим, „обаче“, има сравнително малко хора, които имат такъв. Така или иначе липсва точна бройка и не е ясно дали тази оценка е била „на око“ или реално са попитали Комисията за регулиране на съобщенията за тази информация. Аз бих попитал КРС, но по интуиция бройката на подписите би трябвало да е поне 40-50 хиляди. Напълно достатъчно за провеждане както на експерименти, така и на първите няколко избора. Убеден съм, също така, че доставчиците на електронни подписи биха издавали безплатни такива с ограничен срок на действие. Гласуването с КЕП наистина не следва да бъде универсално решение, но за спазване на сроковете в кодекса (т.е. европейски избори 2019) е напълно достатъчно.

Реализацията на проект „Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване“ [..] проект „Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим“ [..] и проект “Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“ [..] трябва да се разглеждат в съвкупност и дейностите по тях да се синхронизират, защото са взаимно свързани. Ако се разглеждат и се развиват поотделно, няма да се получи единна, работеща система. Ето защо в дейност 2 на проекта с бенефициент ДАЕУ и партньор ЦИК е заложено, че системата за дистанционно електронно гласуване трябва да е синхронизирана с националната система за електронна идентификация и Национална база данни „Население“, съответно с ЦАИС „Гражданска регистрация“

Това би било идеалният вариант – двата регистъра и системата за електронна идентификация да са готови и тогава да правим електронно гласуване. Такава и беше концепцията, когато писахме пътната карта за е-управление. За съжаление проектите се забавиха доста. Но проектът за дистанционно електронно гласуване не зависи строго от изброените проекти. Настоящата система на ГРАО (Национална база данни население) и националния класификатор на адресите могат да свършат необходимата за целите на гласуването работа. А проектът за елекетронна автентикация в ДАЕУ предоставя същите интерфейси, които бъдещият „център за електронна идентификация“ ще предоставя, т.е. интеграцията с него на практика значи, че няма нужда да се чака проекта на МВР. Това са много оперативни детайли, но са важни за да придобием пълна представа.

Системата за дистанционно електронно гласуване на Естония е сертифицирана от частна международна компания – KPMG. Тъй като произвеждането на избори като база на демокрацията е и елемент на националната сигурност ЦИК счита, че въвеждането на повсеместно дистанционно електронно гласуване не би било надеждно при липса на държавен орган или организация, която да гарантира сигурността на системата в съответствие с изискванията на закона

Би било добре държавен орган (напр. ДАНС) да провери системата, но това далеч не трябва да е единственият одит и дори не трябва да е водещия. Важно е да отбележим, че почти всички държавни органи с потенциал за такъв одит са в рамките на изпълнителната власт, т.е. наличен е конфликт на интереси – изпълнителната власт сертифицира система за провеждане на избори. В този смисъл, държавен одитиращ орган не е задължителният компонент – задължителен е външният одитор.

В последната точка от анализа си ЦИК предават на практика думите на проф. Константинов, които адресирах по-горе.

Тези критики реално променят анализа и поради това ще опитам да ги сведа до знанието на ЦИК максимално бързо. Съветът ми би бил да се публикува допълнение към анализа с някои уточнения и разглеждане на различни хипотези, така че Народното събрание да не се окаже (или да не се оправдае, че е) подведено.

Промени и прецизирания на Изборния кодекс ще трябват така или иначе, особено след проведените експертименти. Но може вместо да искаме отлагане, да разпишем едни конкретни стъпки по въвеждането – например „първите с КЕП (и двуфакторна автентикация), след това включваме електронната идентификация, като стане, след това интегрираме новото ГРАО“. Софтуерът не е нещо, което се прави веднъж и се забравя – той се развива постоянно. Такава поетапност и плавност ще позволи да избегнем рисковете и най-важното – да повишим доверието в системата (а то в момента, за съжаление, е доста ниско).

Adding Visible Electronic Signatures To PDFs

Post Syndicated from Bozho original https://techblog.bozho.net/adding-visible-electronic-signatures-pdf/

I’m aware this is going to be a very niche topic. Electronically signing PDFs is far from a mainstream usecase. However, I’ll write it for two reasons – first, I think it will be very useful for those few who actually need it, and second, I think it will become more and more common as the eIDAS regulation gain popularity – it basically says that electronic signatures are recognized everywhere in Europe (now, it’s not exactly true, because of some boring legal details, but anyway).

So, what is the usecase – first, you have to electronically sign the PDF with an a digital signature (the legal term is “electronic signature”, so I’ll use them interchangeably, although they don’t fully match – e.g. any electronic data applied to other data can be seen as an electronic signature, where a digital signature is the PKI-based signature).

Second, you may want to actually display the signature on the pages, rather than have the PDF reader recognize it and show it in some side-panel. Why is that? Because people are used to seeing signatures on pages and some may insist on having the signature visible (true story – I’ve got a comment that a detached signature “is not a REAL electronic signature, because it’s not visible on the page”).

Now, notice that I wrote “pages”, on “page”. Yes, an electronic document doesn’t have pages – it’s a stream of bytes. So having the signature just on the last page is okay. But, again, people are used to signing all pages, so they’d prefer the electronic signature to be visible on all pages.

And that makes the task tricky – PDF is good with having a digital signature box on the last page, but having multiple such boxes doesn’t work well. Therefore one has to add other types of annotations that look like a signature box and when clicked open the signature panel (just like an actual signature box).

I have to introduce here DSS – a wonderful set of components by the European Commission that can be used to sign and validate all sorts of electronic signatures. It’s open source, you can use at any way you like. Deploy the demo application, use only the libraries, whatever. It includes the signing functionality out of the box – just check the PAdESService or the PDFBoxSignatureService. It even includes the option to visualize the signature once (on a particular page).

However, it doesn’t have the option to show “stamps” (images) on multiple pages. Which is why I forked it and implemented the functionality. Most of my changes are in the PDFBoxSignatureService in the loadAndStampDocument(..) method. If you want to use that functionality you can just build a jar from my fork and use it (by passing the appropriate SignatureImageParameters to PAdESSErvice.sign(..) to define how the signature will look like).

Why is this needed in the first place? Because when a document is signed, you cannot modify it anymore, as you will change the hash. However, PDFs have incremental updates which allow appending to the document and thus having a newer version without modifying anything in the original version. That way the signature is still valid (the originally signed content is not modified), but new stuff is added. In our case, this new stuff is some “annotations”, which represent an image and a clickable area that opens the signature panel (in Adobe Reader at least). And while they are added before the signature box is added, if there are more than one signer, then the 2nd signer’s annotations are added after the first signature.

Sadly, PDFBox doesn’t support that out of the box. Well, it almost does – the piece of code below looks hacky, and it took a while to figure what exactly should be called and when, but it works with just a single reflection call:

  for (PDPage page : pdDocument.getPages()) {
    // reset existing annotations (needed in order to have the stamps added)
    page.setAnnotations(null);
  }
  // reset document outline (needed in order to have the stamps added)
  pdDocument.getDocumentCatalog().setDocumentOutline(null);
  List<PDAnnotation> annotations = addStamps(pdDocument, parameters);
			
  setDocumentId(parameters, pdDocument);
  ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
  try (COSWriter writer = new COSWriter(baos, new RandomAccessBuffer(pdfBytes))) {
    // force-add the annotations (wouldn't be saved in incremental updates otherwise)
    annotations.forEach(ann -> addObjectToWrite(writer, ann.getCOSObject()));
				
    // technically the same as saveIncremental but with more control
    writer.write(pdDocument);
  }
  pdDocument.close();
  pdDocument = PDDocument.load(baos.toByteArray());
  ...
}

private void addObjectToWrite(COSWriter writer, COSDictionary cosObject) {
  // the COSWriter does not expose the addObjectToWrite method, so we need reflection to add the annotations
  try {
    Method method = writer.getClass().getDeclaredMethod("addObjectToWrite", COSBase.class);
    method.setAccessible(true);
    method.invoke(writer, cosObject);
  } catch (Exception ex) {
    throw new RuntimeException(ex);
  }
}

What it does is – loads the original PDF, clears some internal catalogs, adds the annotations (images) to all pages, and then “force-add the annotations” because they “wouldn’t be saved in incremental updates otherwise”. I hope PDFBox make this a little more straightforward, but for the time being this works, and it doesn’t invalidate the existing signatures.

I hope that this posts introduces you to:

 • the existence of legally binding electronic signatures
 • the existence of the DSS utilities
 • the PAdES standard for PDF signing
 • how to place more than just one signature box in a PDF document

And I hope this article becomes more and more popular over time, as more and more businesses realize they could make use of electronic signatures.

The post Adding Visible Electronic Signatures To PDFs appeared first on Bozho's tech blog.

Pirate Site Admin Sentenced to Two Years Prison & €83.6 Million Damages

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/pirate-site-admin-sentenced-to-two-years-prison-e83-6-million-damages-180221/

Way back in 2011, Streamiz was reported to be the second most popular pirate streaming site in France with around 250,000 visitors per day. The site didn’t host its own content but linked to movies elsewhere.

This prominent status soon attracted the attention of various entertainment companies including the National Federation of Film Distributors (FNDF) which filed a complaint against the site back in 2009.

Investigators eventually traced the presumed operator of the site to a location in the Hauts-de-Seine region of France. In October 2011 he was arrested leaving his Montrouge home in the southern Parisian suburbs. His backpack reportedly contained socks stuffed with almost 30,000 euros in cash.

The man was ordered to appear before the investigating judge but did not attend. He also failed to appear during his sentencing this Monday, which may or may not have been a good thing, depending on one’s perspective.

In his absence, the now 41-year-old was found guilty of copyright infringement offenses and handed one of the toughest sentences ever in a case of its type.

According to an AFP report, when the authorities can catch up with him the man must not only serve two years in prison but also pay a staggering 83.6 million euros in damages to Disney, 20th Century Fox, Warner Bros and SACEM, the Society of Authors, Composers and Music Publishers.

Streamiz is now closed but at its peak offered around 40,000 movies to millions of users per month. In total, the site stood accused of around 500,000,000 infringements, earning its operator an estimated 150,000 euros in advertising revenue over a two year period.

“This is a clear case of commercial counterfeiting” based on a “very structured” system, David El Sayegh, Secretary General of SACEM, told AFP. His sentence “sends a very clear message: there will be no impunity for pirates,” he added.

With an arrest warrant still outstanding, the former Streamiz admin is now on the run with very few options available to him. Certainly, the 83.6 million euro fine won’t ever be paid but the prison sentence is something he might need to get behind him.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Sweden Considers Six Years in Jail For Online Pirates

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/sweden-considers-six-years-in-jail-for-online-pirates-180218/

Ever since the infamous Pirate Bay trial more than a decade ago, prosecutors in Sweden have called for a tougher approach to breaches of copyright law. In general terms, the country has been painted as soft on infringement but that could all be about to change.

After reaching the conclusion that penalties in Sweden “appear to be low” when compared to those on the international stage, the government sought advice on how such crimes can be punished, not only more severely, but also in proportion to the alleged damage caused.

In response, Minister for Justice Heléne Fritzon received a report this week. It proposes a new tier of offenses with “special” punishments to tackle large-scale copyright infringement and “serious” trademark infringement.

Presented by Council of Justice member Dag Mattsson, the report envisions new criminal designations and crime being divided into two levels of seriousness.

“A person who has been found guilty of copyright infringement or trademark infringement of a normal grade may be sentenced to fines or imprisonment up to a maximum of two years,” the government notes.

“In cases of gross crimes, a person may be convicted of gross copyright infringement or gross trademark infringement and sent to prison for at least six months and not more than six years.”

Last year the Supreme Court found that although prison sentences can be handed down in such cases, there were no legislative indications that copyright infringement should be penalized via a term of imprisonment.

For an idea of the level of change, one only need refer to The Pirate Bay case, which would undoubtedly be considered as “gross infringement” under the new proposals.

Under the new rules, defendants Peter Sunde, Fredrik Neij and Carl Lundström would be sentenced to a minimum of six months and a maximum of six years. As things stood, with infringement being dealt with via fines or up to two years’ imprisonment, they were sentenced to prison terms of eight, ten and four months respectively.

Under the new proposals, damage to rightsholders and monetary gain by the defendant would be taken into account when assessing whether a crime is “gross” or not. This raises the question of whether someone sharing a single pre-release movie could be deemed a gross infringer even if no money was made.

Also of interest are proposals that would enable the state to confiscate all kinds of property, both physical items and more intangible assets such as domain names. This proposal is a clear nod towards the Pirate Bay case which dragged on for several years before the state was able to take over its thepiratebay.se domain.

“Today there is organized online piracy that has major consequences for the whole community,” Minister Fritzon said in a statement.

“Therefore, it is good that the punishments for these crimes have been reviewed, as the sentence will then be proportional to the seriousness of the crime.”

The legislative amendments are proposed to enter into force on July 1, 2019.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Game Companies Oppose DMCA Exemption for ‘Abandoned’ Online Games

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/game-companies-oppose-dmca-exemption-for-abandoned-online-games-180217/

There are a lot of things people are not allowed to do under US copyright law, but perhaps just as importantly there are exemptions.

The U.S. Copyright Office is currently considering whether or not to loosen the DMCA’s anti-circumvention provisions, which prevent the public from ‘tinkering’ with DRM-protected content and devices.

These provisions are renewed every three years after the Office hears various arguments from the public. One of the major topics on the agenda this year is the preservation of abandoned games.

The Copyright Office previously included game preservation exemptions to keep these games accessible. This means that libraries, archives, and museums can use emulators and other circumvention tools to make old classics playable.

Late last year several gaming fans including the Museum of Art and Digital Entertainment (the MADE), a nonprofit organization operating in California, argued for an expansion of this exemption to also cover online games. This includes games in the widely popular multiplayer genre, which require a connection to an online server.

“Although the Current Exemption does not cover it, preservation of online video games is now critical,” MADE wrote in its comment to the Copyright Office.

“Online games have become ubiquitous and are only growing in popularity. For example, an estimated fifty-three percent of gamers play multiplayer games at least once a week, and spend, on average, six hours a week playing with others online.”

This week, the Entertainment Software Association (ESA), which acts on behalf of prominent members including Electonic Arts, Nintendo and Ubisoft, opposed the request.

While they are fine with the current game-preservation exemption, expanding it to online games goes too far, they say. This would allow outsiders to recreate online game environments using server code that was never published in public.

It would also allow a broad category of “affiliates” to help with this which, according to the ESA, could include members of the public

“The proponents characterize these as ‘slight modifications’ to the existing exemption. However they are nothing of the sort. The proponents request permission to engage in forms of circumvention that will enable the complete recreation of a hosted video game-service environment and make the video game available for play by a public audience.”

“Worse yet, proponents seek permission to deputize a legion of ‘affiliates’ to assist in their activities,” ESA adds.

The proposed changes would enable and facilitate infringing use, the game companies warn. They fear that outsiders such as MADE will replicate the game servers and allow the public to play these abandoned games, something games companies would generally charge for. This could be seen as direct competition.

MADE, for example, already charges the public to access its museum so they can play games. This can be seen as commercial use under the DMCA, ESA points out.

“Public performance and display of online games within a museum likewise is a commercial use within the meaning of Section 107. MADE charges an admission fee – ‘$10 to play games all day’.

“Under the authority summarized above, public performance and display of copyrighted works to generate entrance fee revenue is a commercial use, even if undertaken by a nonprofit museum,” the ESA adds.

The ESA also stresses that their members already make efforts to revive older games themselves. There is a vibrant and growing market for “retro” games, which games companies are motivated to serve, they say.

The games companies, therefore, urge the Copyright Office to keep the status quo and reject any exemptions for online games.

“In sum, expansion of the video game preservation exemption as contemplated by Class 8 is not a ‘modest’ proposal. Eliminating the important limitations that the Register provided when adopting the current exemption risks the possibility of wide-scale infringement and substantial market harm,” they write.

The Copyright Office will take all arguments into consideration before it makes a final decision. It’s clear that the wishes of game preservation advocates, such as MADE, are hard to unite with the interests of the game companies, so one side will clearly be disappointed with the outcome.

A copy of ESA’s submissionavailablelble here (pdf).

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

This IoT Pet Monitor barks back

Post Syndicated from Alex Bate original https://www.raspberrypi.org/blog/iot-pet-monitor/

Jennifer Fox, founder of FoxBot Industries, uses a Raspberry Pi pet monitor to check the sound levels of her home while she is out, allowing her to keep track of when her dog Marley gets noisy or agitated, and to interact with the gorgeous furball accordingly.

Bark Back Project Demo

A quick overview and demo of the Bark Back, a project to monitor and interact with Check out the full tutorial here: https://learn.sparkfun.com/tutorials/bark-back-interactive-pet-monitor For any licensing requests please contact [email protected]

Marley, bark!

Using a Raspberry Pi 3, speakers, SparkFun’s MEMS microphone breakout board, and an analogue-to-digital converter (ADC), the IoT Pet Monitor is fairly easy to recreate, all thanks to Jennifer’s full tutorial on the FoxBot website.

Building the pet monitor

In a nutshell, once the Raspberry Pi and the appropriate bits and pieces are set up, you’ll need to sign up at CloudMQTT — it’s free if you select the Cute Cat account. CloudMQTT will create an invisible bridge between your home and wherever you are that isn’t home, so that you can check in on your pet monitor.

Screenshot CloudMQTT account set-up — IoT Pet Monitor Bark Back Raspberry Pi

Image c/o FoxBot Industries

Within the project code, you’ll be able to calculate the peak-to-peak amplitude of sound the microphone picks up. Then you can decide how noisy is too noisy when it comes to the occasional whine and bark of your beloved pup.

MEMS microphone breakout board — IoT Pet Monitor Bark Back Raspberry Pi

The MEMS microphone breakout board collects sound data and relays it back to the Raspberry Pi via the ADC.
Image c/o FoxBot Industries

Next you can import sounds to a preset song list that will be played back when the volume rises above your predefined threshold. As Jennifer states in the tutorial, the sounds can easily be recorded via apps such as Garageband, or even on your mobile phone.

Using the pet monitor

Whenever the Bark Back IoT Pet Monitor is triggered to play back audio, this information is fed to the CloudMQTT service, allowing you to see if anything is going on back home.

A sitting dog with a doll in its mouth — IoT Pet Monitor Bark Back Raspberry Pi

*incoherent coos of affection from Alex*
Image c/o FoxBot Industries

And as Jennifer recommends, a update of the project could include a camera or sensors to feed back more information about your home environment.

If you’ve created something similar, be sure to let us know in the comments. And if you haven’t, but you’re now planning to build your own IoT pet monitor, be sure to let us know in the comments. And if you don’t have a pet but just want to say hi…that’s right, be sure to let us know in the comments.

The post This IoT Pet Monitor barks back appeared first on Raspberry Pi.

How to Patch Linux Workloads on AWS

Post Syndicated from Koen van Blijderveen original https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-patch-linux-workloads-on-aws/

Most malware tries to compromise your systems by using a known vulnerability that the operating system maker has already patched. As best practices to help prevent malware from affecting your systems, you should apply all operating system patches and actively monitor your systems for missing patches.

In this blog post, I show you how to patch Linux workloads using AWS Systems Manager. To accomplish this, I will show you how to use the AWS Command Line Interface (AWS CLI) to:

 1. Launch an Amazon EC2 instance for use with Systems Manager.
 2. Configure Systems Manager to patch your Amazon EC2 Linux instances.

In two previous blog posts (Part 1 and Part 2), I showed how to use the AWS Management Console to perform the necessary steps to patch, inspect, and protect Microsoft Windows workloads. You can implement those same processes for your Linux instances running in AWS by changing the instance tags and types shown in the previous blog posts.

Because most Linux system administrators are more familiar with using a command line, I show how to patch Linux workloads by using the AWS CLI in this blog post. The steps to use the Amazon EBS Snapshot Scheduler and Amazon Inspector are identical for both Microsoft Windows and Linux.

What you should know first

To follow along with the solution in this post, you need one or more Amazon EC2 instances. You may use existing instances or create new instances. For this post, I assume this is an Amazon EC2 for Amazon Linux instance installed from Amazon Machine Images (AMIs).

Systems Manager is a collection of capabilities that helps you automate management tasks for AWS-hosted instances on Amazon EC2 and your on-premises servers. In this post, I use Systems Manager for two purposes: to run remote commands and apply operating system patches. To learn about the full capabilities of Systems Manager, see What Is AWS Systems Manager?

As of Amazon Linux 2017.09, the AMI comes preinstalled with the Systems Manager agent. Systems Manager Patch Manager also supports Red Hat and Ubuntu. To install the agent on these Linux distributions or an older version of Amazon Linux, see Installing and Configuring SSM Agent on Linux Instances.

If you are not familiar with how to launch an Amazon EC2 instance, see Launching an Instance. I also assume you launched or will launch your instance in a private subnet. You must make sure that the Amazon EC2 instance can connect to the internet using a network address translation (NAT) instance or NAT gateway to communicate with Systems Manager. The following diagram shows how you should structure your VPC.

Diagram showing how to structure your VPC

Later in this post, you will assign tasks to a maintenance window to patch your instances with Systems Manager. To do this, the IAM user you are using for this post must have the iam:PassRole permission. This permission allows the IAM user assigning tasks to pass his own IAM permissions to the AWS service. In this example, when you assign a task to a maintenance window, IAM passes your credentials to Systems Manager. You also should authorize your IAM user to use Amazon EC2 and Systems Manager. As mentioned before, you will be using the AWS CLI for most of the steps in this blog post. Our documentation shows you how to get started with the AWS CLI. Make sure you have the AWS CLI installed and configured with an AWS access key and secret access key that belong to an IAM user that have the following AWS managed policies attached to the IAM user you are using for this example: AmazonEC2FullAccess and AmazonSSMFullAccess.

Step 1: Launch an Amazon EC2 Linux instance

In this section, I show you how to launch an Amazon EC2 instance so that you can use Systems Manager with the instance. This step requires you to do three things:

 1. Create an IAM role for Systems Manager before launching your Amazon EC2 instance.
 2. Launch your Amazon EC2 instance with Amazon EBS and the IAM role for Systems Manager.
 3. Add tags to the instances so that you can add your instances to a Systems Manager maintenance window based on tags.

A. Create an IAM role for Systems Manager

Before launching an Amazon EC2 instance, I recommend that you first create an IAM role for Systems Manager, which you will use to update the Amazon EC2 instance. AWS already provides a preconfigured policy that you can use for the new role and it is called AmazonEC2RoleforSSM.

 1. Create a JSON file named trustpolicy-ec2ssm.json that contains the following trust policy. This policy describes which principal (an entity that can take action on an AWS resource) is allowed to assume the role we are going to create. In this example, the principal is the Amazon EC2 service.
  {
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
    "Action": "sts:AssumeRole"
   }
  }

 1. Use the following command to create a role named EC2SSM that has the AWS managed policy AmazonEC2RoleforSSM attached to it. This generates JSON-based output that describes the role and its parameters, if the command is successful.
  $ aws iam create-role --role-name EC2SSM --assume-role-policy-document file://trustpolicy-ec2ssm.json

 1. Use the following command to attach the AWS managed IAM policy (AmazonEC2RoleforSSM) to your newly created role.
  $ aws iam attach-role-policy --role-name EC2SSM --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforSSM

 1. Use the following commands to create the IAM instance profile and add the role to the instance profile. The instance profile is needed to attach the role we created earlier to your Amazon EC2 instance.
  $ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name EC2SSM-IP
  $ aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name EC2SSM-IP --role-name EC2SSM

B. Launch your Amazon EC2 instance

To follow along, you need an Amazon EC2 instance that is running Amazon Linux. You can use any existing instance you may have or create a new instance.

When launching a new Amazon EC2 instance, be sure that:

 1. Use the following command to launch a new Amazon EC2 instance using an Amazon Linux AMI available in the US East (N. Virginia) Region (also known as us-east-1). Replace YourKeyPair and YourSubnetId with your information. For more information about creating a key pair, see the create-key-pair documentation. Write down the InstanceId that is in the output because you will need it later in this post.
  $ aws ec2 run-instances --image-id ami-cb9ec1b1 --instance-type t2.micro --key-name YourKeyPair --subnet-id YourSubnetId --iam-instance-profile Name=EC2SSM-IP

 1. If you are using an existing Amazon EC2 instance, you can use the following command to attach the instance profile you created earlier to your instance.
  $ aws ec2 associate-iam-instance-profile --instance-id YourInstanceId --iam-instance-profile Name=EC2SSM-IP

C. Add tags

The final step of configuring your Amazon EC2 instances is to add tags. You will use these tags to configure Systems Manager in Step 2 of this post. For this example, I add a tag named Patch Group and set the value to Linux Servers. I could have other groups of Amazon EC2 instances that I treat differently by having the same tag name but a different tag value. For example, I might have a collection of other servers with the tag name Patch Group with a value of Web Servers.

 • Use the following command to add the Patch Group tag to your Amazon EC2 instance.
  $ aws ec2 create-tags --resources YourInstanceId --tags --tags Key="Patch Group",Value="Linux Servers"

Note: You must wait a few minutes until the Amazon EC2 instance is available before you can proceed to the next section. To make sure your Amazon EC2 instance is online and ready, you can use the following AWS CLI command:

$ aws ec2 describe-instance-status --instance-ids YourInstanceId

At this point, you now have at least one Amazon EC2 instance you can use to configure Systems Manager.

Step 2: Configure Systems Manager

In this section, I show you how to configure and use Systems Manager to apply operating system patches to your Amazon EC2 instances, and how to manage patch compliance.

To start, I provide some background information about Systems Manager. Then, I cover how to:

 1. Create the Systems Manager IAM role so that Systems Manager is able to perform patch operations.
 2. Create a Systems Manager patch baseline and associate it with your instance to define which patches Systems Manager should apply.
 3. Define a maintenance window to make sure Systems Manager patches your instance when you tell it to.
 4. Monitor patch compliance to verify the patch state of your instances.

You must meet two prerequisites to use Systems Manager to apply operating system patches. First, you must attach the IAM role you created in the previous section, EC2SSM, to your Amazon EC2 instance. Second, you must install the Systems Manager agent on your Amazon EC2 instance. If you have used a recent Amazon Linux AMI, Amazon has already installed the Systems Manager agent on your Amazon EC2 instance. You can confirm this by logging in to an Amazon EC2 instance and checking the Systems Manager agent log files that are located at /var/log/amazon/ssm/.

To install the Systems Manager agent on an instance that does not have the agent preinstalled or if you want to use the Systems Manager agent on your on-premises servers, see Installing and Configuring the Systems Manager Agent on Linux Instances. If you forgot to attach the newly created role when launching your Amazon EC2 instance or if you want to attach the role to already running Amazon EC2 instances, see Attach an AWS IAM Role to an Existing Amazon EC2 Instance by Using the AWS CLI or use the AWS Management Console.

A. Create the Systems Manager IAM role

For a maintenance window to be able to run any tasks, you must create a new role for Systems Manager. This role is a different kind of role than the one you created earlier: this role will be used by Systems Manager instead of Amazon EC2. Earlier, you created the role, EC2SSM, with the policy, AmazonEC2RoleforSSM, which allowed the Systems Manager agent on your instance to communicate with Systems Manager. In this section, you need a new role with the policy, AmazonSSMMaintenanceWindowRole, so that the Systems Manager service can execute commands on your instance.

To create the new IAM role for Systems Manager:

 1. Create a JSON file named trustpolicy-maintenancewindowrole.json that contains the following trust policy. This policy describes which principal is allowed to assume the role you are going to create. This trust policy allows not only Amazon EC2 to assume this role, but also Systems Manager.
  {
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
     {
       "Sid":"",
       "Effect":"Allow",
       "Principal":{
        "Service":[
          "ec2.amazonaws.com",
          "ssm.amazonaws.com"
        ]
       },
       "Action":"sts:AssumeRole"
     }
    ]
  }

 1. Use the following command to create a role named MaintenanceWindowRole that has the AWS managed policy, AmazonSSMMaintenanceWindowRole, attached to it. This command generates JSON-based output that describes the role and its parameters, if the command is successful.
  $ aws iam create-role --role-name MaintenanceWindowRole --assume-role-policy-document file://trustpolicy-maintenancewindowrole.json

 1. Use the following command to attach the AWS managed IAM policy (AmazonEC2RoleforSSM) to your newly created role.
  $ aws iam attach-role-policy --role-name MaintenanceWindowRole --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonSSMMaintenanceWindowRole

B. Create a Systems Manager patch baseline and associate it with your instance

Next, you will create a Systems Manager patch baseline and associate it with your Amazon EC2 instance. A patch baseline defines which patches Systems Manager should apply to your instance. Before you can associate the patch baseline with your instance, though, you must determine if Systems Manager recognizes your Amazon EC2 instance. Use the following command to list all instances managed by Systems Manager. The --filters option ensures you look only for your newly created Amazon EC2 instance.

$ aws ssm describe-instance-information --filters Key=InstanceIds,Values= YourInstanceId

{
  "InstanceInformationList": [
    {
      "IsLatestVersion": true,
      "ComputerName": "ip-10-50-2-245",
      "PingStatus": "Online",
      "InstanceId": "YourInstanceId",
      "IPAddress": "10.50.2.245",
      "ResourceType": "EC2Instance",
      "AgentVersion": "2.2.120.0",
      "PlatformVersion": "2017.09",
      "PlatformName": "Amazon Linux AMI",
      "PlatformType": "Linux",
      "LastPingDateTime": 1515759143.826
    }
  ]
}

If your instance is missing from the list, verify that:

 1. Your instance is running.
 2. You attached the Systems Manager IAM role, EC2SSM.
 3. You deployed a NAT gateway in your public subnet to ensure your VPC reflects the diagram shown earlier in this post so that the Systems Manager agent can connect to the Systems Manager internet endpoint.
 4. The Systems Manager agent logs don’t include any unaddressed errors.

Now that you have checked that Systems Manager can manage your Amazon EC2 instance, it is time to create a patch baseline. With a patch baseline, you define which patches are approved to be installed on all Amazon EC2 instances associated with the patch baseline. The Patch Group resource tag you defined earlier will determine to which patch group an instance belongs. If you do not specifically define a patch baseline, the default AWS-managed patch baseline is used.

To create a patch baseline:

 1. Use the following command to create a patch baseline named AmazonLinuxServers. With approval rules, you can determine the approved patches that will be included in your patch baseline. In this example, you add all Critical severity patches to the patch baseline as soon as they are released, by setting the Auto approval delay to 0 days. By setting the Auto approval delay to 2 days, you add to this patch baseline the Important, Medium, and Low severity patches two days after they are released.
  $ aws ssm create-patch-baseline --name "AmazonLinuxServers" --description "Baseline containing all updates for Amazon Linux" --operating-system AMAZON_LINUX --approval-rules "PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Values=[Critical],Key=SEVERITY}]},ApproveAfterDays=0,ComplianceLevel=CRITICAL},{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Values=[Important,Medium,Low],Key=SEVERITY}]},ApproveAfterDays=2,ComplianceLevel=HIGH}]"
  
  {
    "BaselineId": "YourBaselineId"
  }

 1. Use the following command to register the patch baseline you created with your instance. To do so, you use the Patch Group tag that you added to your Amazon EC2 instance.
  $ aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group --baseline-id YourPatchBaselineId --patch-group "Linux Servers"
  
  {
    "PatchGroup": "Linux Servers",
    "BaselineId": "YourBaselineId"
  }

C.  Define a maintenance window

Now that you have successfully set up a role, created a patch baseline, and registered your Amazon EC2 instance with your patch baseline, you will define a maintenance window so that you can control when your Amazon EC2 instances will receive patches. By creating multiple maintenance windows and assigning them to different patch groups, you can make sure your Amazon EC2 instances do not all reboot at the same time.

To define a maintenance window:

 1. Use the following command to define a maintenance window. In this example command, the maintenance window will start every Saturday at 10:00 P.M. UTC. It will have a duration of 4 hours and will not start any new tasks 1 hour before the end of the maintenance window.
  $ aws ssm create-maintenance-window --name SaturdayNight --schedule "cron(0 0 22 ? * SAT *)" --duration 4 --cutoff 1 --allow-unassociated-targets
  
  {
    "WindowId": "YourMaintenanceWindowId"
  }

For more information about defining a cron-based schedule for maintenance windows, see Cron and Rate Expressions for Maintenance Windows.

 1. After defining the maintenance window, you must register the Amazon EC2 instance with the maintenance window so that Systems Manager knows which Amazon EC2 instance it should patch in this maintenance window. You can register the instance by using the same Patch Group tag you used to associate the Amazon EC2 instance with the AWS-provided patch baseline, as shown in the following command.
  $ aws ssm register-target-with-maintenance-window --window-id YourMaintenanceWindowId --resource-type INSTANCE --targets "Key=tag:Patch Group,Values=Linux Servers"
  
  {
    "WindowTargetId": "YourWindowTargetId"
  }

 1. Assign a task to the maintenance window that will install the operating system patches on your Amazon EC2 instance. The following command includes the following options.
  1. name is the name of your task and is optional. I named mine Patching.
  2. task-arn is the name of the task document you want to run.
  3. max-concurrency allows you to specify how many of your Amazon EC2 instances Systems Manager should patch at the same time. max-errors determines when Systems Manager should abort the task. For patching, this number should not be too low, because you do not want your entire patch task to stop on all instances if one instance fails. You can set this, for example, to 20%.
  4. service-role-arn is the Amazon Resource Name (ARN) of the AmazonSSMMaintenanceWindowRole role you created earlier in this blog post.
  5. task-invocation-parameters defines the parameters that are specific to the AWS-RunPatchBaseline task document and tells Systems Manager that you want to install patches with a timeout of 600 seconds (10 minutes).
   $ aws ssm register-task-with-maintenance-window --name "Patching" --window-id "YourMaintenanceWindowId" --targets "Key=WindowTargetIds,Values=YourWindowTargetId" --task-arn AWS-RunPatchBaseline --service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MaintenanceWindowRole" --task-type "RUN_COMMAND" --task-invocation-parameters "RunCommand={Comment=,TimeoutSeconds=600,Parameters={SnapshotId=[''],Operation=[Install]}}" --max-concurrency "500" --max-errors "20%"
   
   {
     "WindowTaskId": "YourWindowTaskId"
   }

Now, you must wait for the maintenance window to run at least once according to the schedule you defined earlier. If your maintenance window has expired, you can check the status of any maintenance tasks Systems Manager has performed by using the following command.

$ aws ssm describe-maintenance-window-executions --window-id "YourMaintenanceWindowId"

{
  "WindowExecutions": [
    {
      "Status": "SUCCESS",
      "WindowId": "YourMaintenanceWindowId",
      "WindowExecutionId": "b594984b-430e-4ffa-a44c-a2e171de9dd3",
      "EndTime": 1515766467.487,
      "StartTime": 1515766457.691
    }
  ]
}

D.  Monitor patch compliance

You also can see the overall patch compliance of all Amazon EC2 instances using the following command in the AWS CLI.

$ aws ssm list-compliance-summaries

This command shows you the number of instances that are compliant with each category and the number of instances that are not in JSON format.

You also can see overall patch compliance by choosing Compliance under Insights in the navigation pane of the Systems Manager console. You will see a visual representation of how many Amazon EC2 instances are up to date, how many Amazon EC2 instances are noncompliant, and how many Amazon EC2 instances are compliant in relation to the earlier defined patch baseline.

Screenshot of the Compliance page of the Systems Manager console

In this section, you have set everything up for patch management on your instance. Now you know how to patch your Amazon EC2 instance in a controlled manner and how to check if your Amazon EC2 instance is compliant with the patch baseline you have defined. Of course, I recommend that you apply these steps to all Amazon EC2 instances you manage.

Summary

In this blog post, I showed how to use Systems Manager to create a patch baseline and maintenance window to keep your Amazon EC2 Linux instances up to date with the latest security patches. Remember that by creating multiple maintenance windows and assigning them to different patch groups, you can make sure your Amazon EC2 instances do not all reboot at the same time.

If you have comments about this post, submit them in the “Comments” section below. If you have questions about or issues implementing any part of this solution, start a new thread on the Amazon EC2 forum or contact AWS Support.

– Koen

Backblaze and GDPR

Post Syndicated from Andy Klein original https://www.backblaze.com/blog/gdpr-compliance/

GDPR General Data Protection Regulation

Over the next few months the noise over GDPR will finally reach a crescendo. For the uninitiated, “GDPR” stands for “General Data Protection Regulation” and it goes into effect on May 25th of this year. GDPR is designed to protect how personal information of EU (European Union) citizens is collected, stored, and shared. The regulation should also improve transparency as to how personal information is managed by a business or organization.

Backblaze fully expects to be GDPR compliant when May 25th rolls around and we thought we’d share our experience along the way. We’ll start with this post as an introduction to GDPR. In future posts, we’ll dive into some of the details of the process we went through in meeting the GDPR objectives.

GDPR: A Two Way Street

To ensure we are GDPR compliant, Backblaze has assembled a dedicated internal team, engaged outside counsel in the United Kingdom, and consulted with other tech companies on best practices. While it is a sizable effort on our part, we view this as a waypoint in our ongoing effort to secure and protect our customers’ data and to be transparent in how we work as a company.

In addition to the effort we are putting into complying with the regulation, we think it is important to underscore and promote the idea that data privacy and security is a two-way street. We can spend millions of dollars on protecting the security of our systems, but we can’t stop a bad actor from finding and using your account credentials left on a note stuck to your monitor. We can give our customers tools like two factor authentication and private encryption keys, but it is the partnership with our customers that is the most powerful protection. The same thing goes for your digital privacy — we’ll do our best to protect your information, but we will need your help to do so.

Why GDPR is Important

At the center of GDPR is the protection of Personally Identifiable Information or “PII.” The definition for PII is information that can be used stand-alone or in concert with other information to identify a specific person. This includes obvious data like: name, address, and phone number, less obvious data like email address and IP address, and other data such as a credit card number, and unique identifiers that can be decoded back to the person.

How Will GDPR Affect You as an Individual

If you are a citizen in the EU, GDPR is designed to protect your private information from being used or shared without your permission. Technically, this only applies when your data is collected, processed, stored or shared outside of the EU, but it’s a good practice to hold all of your service providers to the same standard. For example, when you are deciding to sign up with a service, you should be able to quickly access and understand what personal information is being collected, why it is being collected, and what the business can do with that information. These terms are typically found in “Terms and Conditions” and “Privacy Policy” documents, or perhaps in a written contract you signed before starting to use a given service or product.

Even if you are not a citizen of the EU, GDPR will still affect you. Why? Because nearly every company you deal with, especially online, will have customers that live in the EU. It makes little sense for Backblaze, or any other service provider or vendor, to create a separate set of rules for just EU citizens. In practice, protection of private information should be more accountable and transparent with GDPR.

How Will GDPR Affect You as a Backblaze Customer

Over the coming months Backblaze customers will see changes to our current “Terms and Conditions,” “Privacy Policy,” and to our Backblaze services. While the changes to the Backblaze services are expected to be minimal, the “terms and privacy” documents will change significantly. The changes will include among other things the addition of a group of model clauses and related materials. These clauses will be generally consistent across all GDPR compliant vendors and are meant to be easily understood so that a customer can easily determine how their PII is being collected and used.

Common GDPR Questions:

Here are a few of the more common questions we have heard regarding GDPR.

 1. GDPR will only affect citizens in the EU.
  Answer: The changes that are being made by companies such as Backblaze to comply with GDPR will almost certainly apply to customers from all countries. And that’s a good thing. The protections afforded to EU citizens by GDPR are something all users of our service should benefit from.
 2. After May 25, 2018, a citizen of the EU will not be allowed to use any applications or services that store data outside of the EU.
  Answer: False, no one will stop you as an EU citizen from using the internet-based service you choose. But, you should make sure you know where your data is being collected, processed, and stored. If any of those activities occur outside the EU, make sure the company is following the GDPR guidelines.
 3. My business only has a few EU citizens as customers, so I don’t need to care about GDPR?
  Answer: False, even if you have just one EU citizen as a customer, and you capture, process or store data their PII outside of the EU, you need to comply with GDPR.
 4. Companies can be fined millions of dollars for not complying with GDPR.
  Answer:
  True, but: the regulation allows for companies to be fined up to $4 Million dollars or 20% of global revenue (whichever is greater) if they don’t comply with GDPR. In practice, the feeling is that such fines will be reserved (at least initially) for egregious violators that ignore or merely give “lip-service” to GDPR.
 5. You’ll be able to tell a company is GDPR compliant because they have a “GDPR Certified” badge on their website.
  Answer: There is no official GDPR certification or an official GDPR certification program. Companies that comply with GDPR are expected to follow the articles in the regulation and it should be clear from the outside looking in that they have followed the regulations. For example, their “Terms and Conditions,” and “Privacy Policy” should clearly spell out how and why they collect, use, and share your information. At some point a real GDPR certification program may be adopted, but not yet.

For all the hoopla about GDPR, the regulation is reasonably well thought out and addresses a very important issue — people’s privacy online. Creating a best practices document, or in this case a regulation, that companies such as Backblaze can follow is a good idea. The document isn’t perfect, and over the coming years we expect there to be changes. One thing we hope for is that the countries within the EU continue to stand behind one regulation and not fragment the document into multiple versions, each applying to themselves. We believe that having multiple different GDPR versions for different EU countries would lead to less protection overall of EU citizens.

In summary, GDPR changes are coming over the next few months. Backblaze has our internal staff and our EU-based legal council working diligently to ensure that we will be GDPR compliant by May 25th. We believe that GDPR will have a positive effect in enhancing the protection of personally identifiable information for not only EU citizens, but all of our Backblaze customers.

The post Backblaze and GDPR appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Australian Government Launches Pirate Site-Blocking Review

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/australian-government-launches-pirate-site-blocking-review-180214/

Following intense pressure from entertainment industry groups, in 2014 Australia began developing legislation which would allow ‘pirate’ sites to be blocked at the ISP level.

In March 2015 the Copyright Amendment (Online Infringement) Bill 2015 (pdf) was introduced to parliament and after just three months of consideration, the Australian Senate passed the legislation into law.

Soon after, copyright holders began preparing their first cases and in December 2016, the Australian Federal Court ordered dozens of local Internet service providers to block The Pirate Bay, Torrentz, TorrentHound, IsoHunt, SolarMovie, plus many proxy and mirror services.

Since then, more processes have been launched establishing site-blocking as a permanent fixture on the Aussie anti-piracy agenda. But with yet more applications for injunction looming on the horizon, how is the mechanism performing and does anything else need to be done to improve or amend it?

Those are the questions now being asked by the responsible department of the Australian Government via a consultation titled Review of Copyright Online Infringement Amendment. The review should’ve been carried out 18 months after the law’s introduction in 2015 but the department says that it delayed the consultation to let more evidence emerge.

“The Department of Communications and the Arts is seeking views from stakeholders on the questions put forward in this paper. The Department welcomes single, consolidated submissions from organizations or parties, capturing all views on the Copyright Amendment (Online Infringement) Act 2015 (Online Infringement Amendment),” the consultation paper begins.

The three key questions for response are as follows:

– How effective and efficient is the mechanism introduced by the Online Infringement Amendment?

– Is the application process working well for parties and are injunctions operating well, once granted?

– Are any amendments required to improve the operation of the Online Infringement Amendment?

Given the tendency for copyright holders to continuously demand more bang for their buck, it will perhaps come as a surprise that at least for now there is a level of consensus that the system is working as planned.

“Case law and survey data suggests the Online Infringement Amendment has enabled copyright owners to work with [Internet service providers] to reduce large-scale online copyright infringement. So far, it appears that copyright owners and [ISPs] find the current arrangement acceptable, clear and effective,” the paper reads.

Thus far under the legislation there have been four applications for injunctions through the Federal Court, notably against leading torrent indexes and browser-based streaming sites, which were both granted.

The other two processes, which began separately but will be heard together, at least in part, involve the recent trend of set-top box based streaming.

Village Roadshow, Disney, Universal, Warner Bros, Twentieth Century Fox, and Paramount are currently presenting their case to the Federal Court. Along with Hong Kong-based broadcaster Television Broadcasts Limited (TVB), which has a separate application, the companies have been told to put together quality evidence for an April 2018 hearing.

With these applications already in the pipeline, yet more are on the horizon. The paper notes that more applications are expected to reach the Federal Court shortly, with the Department of Communications monitoring to assess whether current arrangements are refined as additional applications are filed.

Thus far, however, steady progress appears to have been made. The paper cites various precedents established as a result of the blocking process including the use of landing pages to inform Internet users why sites are blocked and who is paying.

“Either a copyright owner or [ISP] can establish a landing page. If an [ISP] wishes to avoid the cost of its own landing page, it can redirect customers to one that the copyright owner would provide. Another precedent allocates responsibility for compliance costs. Cases to date have required copyright owners to pay all or a significant proportion of compliance costs,” the paper notes.

But perhaps the issue of most importance is whether site-blocking as a whole has had any effect on the levels of copyright infringement in Australia.

The Government says that research carried out by Kantar shows that downloading “fell slightly from 2015 to 2017” with a 5-10% decrease in individuals consuming unlicensed content across movies, music and television. It’s worth noting, however, that Netflix didn’t arrive on Australian shores until May 2015, just a month before the new legislation was passed.

Research commissioned by the Department of Communications and published a year later in 2016 (pdf) found that improved availability of legal streaming alternatives was the main contributor to falling infringement rates. In a juicy twist, the report also revealed that Aussie pirates were the entertainment industries’ best customers.

“The Department is aware that other factors — such as the increasing availability of television, music and film streaming services and of subscription gaming services — may also contribute to falling levels of copyright infringement,” the paper notes.

Submissions to the consultation (pdf) are invited by 5.00 pm AEST on Friday 16 March 2018 via the government’s website.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Early Challenges: Making Critical Hires

Post Syndicated from Gleb Budman original https://www.backblaze.com/blog/early-challenges-making-critical-hires/

row of potential employee hires sitting waiting for an interview

In 2009, Google disclosed that they had 400 recruiters on staff working to hire nearly 10,000 people. Someday, that might be your challenge, but most companies in their early days are looking to hire a handful of people — the right people — each year. Assuming you are closer to startup stage than Google stage, let’s look at who you need to hire, when to hire them, where to find them (and how to help them find you), and how to get them to join your company.

Who Should Be Your First Hires

In later stage companies, the roles in the company have been well fleshed out, don’t change often, and each role can be segmented to focus on a specific area. A large company may have an entire department focused on just cubicle layout; at a smaller company you may not have a single person whose actual job encompasses all of facilities. At Backblaze, our CTO has a passion and knack for facilities and mostly led that charge. Also, the needs of a smaller company are quick to change. One of our first hires was a QA person, Sean, who ended up being 100% focused on data center infrastructure. In the early stage, things can shift quite a bit and you need people that are broadly capable, flexible, and most of all willing to pitch in where needed.

That said, there are times you may need an expert. At a previous company we hired Jon, a PhD in Bayesian statistics, because we needed algorithmic analysis for spam fighting. However, even that person was not only able and willing to do the math, but also code, and to not only focus on Bayesian statistics but explore a plethora of spam fighting options.

When To Hire

If you’ve raised a lot of cash and are willing to burn it with mistakes, you can guess at all the roles you might need and start hiring for them. No judgement: that’s a reasonable strategy if you’re cash-rich and time-poor.

If your cash is limited, try to see what you and your team are already doing and then hire people to take those jobs. It may sound counterintuitive, but if you’re already doing it presumably it needs to be done, you have a good sense of the type of skills required to do it, and you can bring someone on-board and get them up to speed quickly. That then frees you up to focus on tasks that can’t be done by someone else. At Backblaze, I ran marketing internally for years before hiring a VP of Marketing, making it easier for me to know what we needed. Once I was hiring, my primary goal was to find someone I could trust to take that role completely off of me so I could focus solely on my CEO duties

Where To Find the Right People

Finding great people is always difficult, particularly when the skillsets you’re looking for are highly in-demand by larger companies with lots of cash and cachet. You, however, have one massive advantage: you need to hire 5 people, not 5,000.

People You Worked With

The absolutely best people to hire are ones you’ve worked with before that you already know are good in a work situation. Consider your last job, the one before, and the one before that. A significant number of the people we recruited at Backblaze came from our previous startup MailFrontier. We knew what they could do and how they would fit into the culture, and they knew us and thus could quickly meld into the environment. If you didn’t have a previous job, consider people you went to school with or perhaps individuals with whom you’ve done projects previously.

People You Know

Hiring friends, family, and others can be risky, but should be considered. Sometimes a friend can be a “great buddy,” but is not able to do the job or isn’t a good fit for the organization. Having to let go of someone who is a friend or family member can be rough. Have the conversation up front with them about that possibility, so you have the ability to stay friends if the position doesn’t work out. Having said that, if you get along with someone as a friend, that’s one critical component of succeeding together at work. At Backblaze we’ve hired a number of people successfully that were friends of someone in the organization.

Friends Of People You Know

Your network is likely larger than you imagine. Your employees, investors, advisors, spouses, friends, and other folks all know people who might be a great fit for you. Make sure they know the roles you’re hiring for and ask them if they know anyone that would fit. Search LinkedIn for the titles you’re looking for and see who comes up; if they’re a 2nd degree connection, ask your connection for an introduction.

People You Know About

Sometimes the person you want isn’t someone anyone knows, but you may have read something they wrote, used a product they’ve built, or seen a video of a presentation they gave. Reach out. You may get a great hire: worst case, you’ll let them know they were appreciated, and make them aware of your organization.

Other Places to Find People

There are a million other places to find people, including job sites, community groups, Facebook/Twitter, GitHub, and more. Consider where the people you’re looking for are likely to congregate online and in person.

A Comment on Diversity

Hiring “People You Know” can often result in “Hiring People Like You” with the same workplace experiences, culture, background, and perceptions. Some studies have shown [1, 2, 3, 4] that homogeneous groups deliver faster, while heterogeneous groups are more creative. Also, “Hiring People Like You” often propagates the lack of women and minorities in tech and leadership positions in general. When looking for people you know, keep an eye to not discount people you know who don’t have the same cultural background as you.

Helping People To Find You

Reaching out proactively to people is the most direct way to find someone, but you want potential hires coming to you as well. To do this, they have to a) be aware of you, b) know you have a role they’re interested in, and c) think they would want to work there. Let’s tackle a) and b) first below.

Your Blog

I started writing our blog before we launched the product and talked about anything I found interesting related to our space. For several years now our team has owned the content on the blog and in 2017 over 1.5 million people read it. Each time we have a position open it’s published to the blog. If someone finds reading about backup and storage interesting, perhaps they’d want to dig in deeper from the inside. Many of the people we’ve recruited have mentioned reading the blog as either how they found us or as a factor in why they wanted to work here.
[BTW, this is Gleb’s 200th post on Backblaze’s blog. The first was in 2008. — Editor]

Your Email List

In addition to the emails our blog subscribers receive, we send regular emails to our customers, partners, and prospects. These are largely focused on content we think is directly useful or interesting for them. However, once every few months we include a small mention that we’re hiring, and the positions we’re looking for. Often a small blurb is all you need to capture people’s imaginations whether they might find the jobs interesting or can think of someone that might fit the bill.

Your Social Involvement

Whether it’s Twitter or Facebook, Hacker News or Slashdot, your potential hires are engaging in various communities. Being socially involved helps make people aware of you, reminds them of you when they’re considering a job, and paints a picture of what working with you and your company would be like. Adam was in a Reddit thread where we were discussing our Storage Pods, and that interaction was ultimately part of the reason he left Apple to come to Backblaze.

Convincing People To Join

Once you’ve found someone or they’ve found you, how do you convince them to join? They may be currently employed, have other offers, or have to relocate. Again, while the biggest companies have a number of advantages, you might have more unique advantages than you realize.

Why Should They Join You

Here are a set of items that you may be able to offer which larger organizations might not:

Role: Consider the strengths of the role. Perhaps it will have broader scope? More visibility at the executive level? No micromanagement? Ability to take risks? Option to create their own role?

Compensation: In addition to salary, will their options potentially be worth more since they’re getting in early? Can they trade-off salary for more options? Do they get option refreshes?

Benefits: In addition to healthcare, food, and 401(k) plans, are there unique benefits of your company? One company I knew took the entire team for a one-month working retreat abroad each year.

Location: Most people prefer to work close to home. If you’re located outside of the San Francisco Bay Area, you might be at a disadvantage for not being in the heart of tech. But if you find employees close to you you’ve got a huge advantage. Sometimes it’s micro; even in the Bay Area the difference of 5 miles can save 20 minutes each way every day. We located the Backblaze headquarters in San Mateo, a middle-ground that made it accessible to those coming from San Jose and San Francisco. We also chose a downtown location near a train, restaurants, and cafes: all to make it easier and more pleasant. Also, are you flexible in letting your employees work remotely? Our systems administrator Elliott is about to embark on a long-term cross-country journey working from an RV.

Environment: Open office, cubicle, cafe, work-from-home? Loud/quiet? Social or focused? 24×7 or work-life balance? Different environments appeal to different people.

Team: Who will they be working with? A company with 100,000 people might have 100 brilliant ones you’d want to work with, but ultimately we work with our core team. Who will your prospective hires be working with?

Market: Some people are passionate about gaming, others biotech, still others food. The market you’re targeting will get different people excited.

Product: Have an amazing product people love? Highlight that. If you’re lucky, your potential hire is already a fan.

Mission: Curing cancer, making people happy, and other company missions inspire people to strive to be part of the journey. Our mission is to make storing data astonishingly easy and low-cost. If you care about data, information, knowledge, and progress, our mission helps drive all of them.

Culture: I left this for last, but believe it’s the most important. What is the culture of your company? Finding people who want to work in the culture of your organization is critical. If they like the culture, they’ll fit and continue it. We’ve worked hard to build a culture that’s collaborative, friendly, supportive, and open; one in which people like coming to work. For example, the five founders started with (and still have) the same compensation and equity. That started a culture of “we’re all in this together.” Build a culture that will attract the people you want, and convey what the culture is.

Writing The Job Description

Most job descriptions focus on the all the requirements the candidate must meet. While important to communicate, the job description should first sell the job. Why would the appropriate candidate want the job? Then share some of the requirements you think are critical. Remember that people read not just what you say but how you say it. Try to write in a way that conveys what it is like to actually be at the company. Ahin, our VP of Marketing, said the job description itself was one of the things that attracted him to the company.

Orchestrating Interviews

Much can be said about interviewing well. I’m just going to say this: make sure that everyone who is interviewing knows that their job is not only to evaluate the candidate, but give them a sense of the culture, and sell them on the company. At Backblaze, we often have one person interview core prospects solely for company/culture fit.

Onboarding

Hiring success shouldn’t be defined by finding and hiring the right person, but instead by the right person being successful and happy within the organization. Ensure someone (usually their manager) provides them guidance on what they should be concentrating on doing during their first day, first week, and thereafter. Giving new employees opportunities and guidance so that they can achieve early wins and feel socially integrated into the company does wonders for bringing people on board smoothly

In Closing

Our Director of Production Systems, Chris, said to me the other day that he looks for companies where he can work on “interesting problems with nice people.” I’m hoping you’ll find your own version of that and find this post useful in looking for your early and critical hires.

Of course, I’d be remiss if I didn’t say, if you know of anyone looking for a place with “interesting problems with nice people,” Backblaze is hiring. 😉

The post Early Challenges: Making Critical Hires appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Pirate Streaming Search Engine Exploits Crunchyroll Vulnerability

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/pirate-streaming-search-engine-exploits-crunchyroll-vulnerability-180213/

With 20 million members around the world, Crunchyroll is one of the largest on-demand streaming platforms for anime and manga content.

Much like Hollywood, the site has competition from pirate streaming sites which offer their content without permission. These usually stream pirated videos which are hosted on external sites.

However, this week Crunchyroll is facing a more direct attack. The people behind the new streaming meta-search engine StreamCR say they’ve found a way to stream the site’s content from its own servers, without paying.

“This works due to a vulnerability in the Crunchyroll system,” StreamCR’s operators tell TorrentFreak.

Simply put, StreamCR uses an active Crunchyroll account to locate the video streams and embeds this on its own website. This allows people to access Crunchyroll videos in the best quality without paying.

“This gives access to the full library in the region of our server, retrieving it as long as we’re not bound by the regular regional restriction. For this, we pick a US server as American Crunchyroll has the most library of content.

Stream in various qualities

The exploit was developed in-house, the StreamCR team informs us. While it works fine at the moment the team realizes that this may not last forever, as Crunchyroll might eventually patch the vulnerability.

However, the meta-search engine will have made its point by then.

“We expect them to fix this, Why wouldn’t they? In the meantime, this can demonstrate how vulnerable Crunchyroll is at the moment,” they tell us.

The site’s ultimate plan is to become the go-to search engine for people looking to stream all kinds of pirated videos. In addition to Crunchyroll, StreamCR also indexes various pirate sites, including YesMovies, Gomovies, and 9anime.

“StreamCR’s goal is to let people access streams with ease from a universal site, we’re trying to have a Google-like experience for finding online streams,” they say.

TorrentFreak reached out to Crunchyroll asking for a comment on the issue, but at the time of publication, we have yet to hear back.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Cloudflare Hit With Piracy Lawsuit After Abuse Form ‘Fails’

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/cloudflare-hit-with-piracy-lawsuit-after-abuse-form-fails-180210/

Seattle-based artist Christopher Boffoli is no stranger when it comes to suing tech companies for aiding copyright infringement of his work.

Boffoli has filed lawsuits against Imgur, Twitter, Pinterest, Google, and others, which were dismissed and/or settled out of court under undisclosed terms.

This month he filed a new case against another intermediary, Cloudflare, which has had its fair share of piracy allegations in recent years.

In common with other companies, Cloudflare is accused of contributing to copyright infringements of Boffoli’s “Big Appetites” miniatures series. In this case, several Cloudflare customers allegedly posted these photos on their sites which were then reproduced on the servers of the CDN provider.

The lawsuit mentions that the infringing copies were posted on unique-landscape.com and baklol.com. This was also pointed out to Cloudflare by Boffoli, who sent the company DMCA takedown notices in October and November of last year.

While the photographer received an automated response, the photos in question remained online. Through the lawsuit, Boffoli hopes this will change.

“CloudFlare induced, caused, or materially contributed to the Infringing Websites’ publication,” the complaint reads. “CloudFlare had actual knowledge of the Infringing Content. Boffoli provided notice to CloudFlare in compliance with the DMCA, and CloudFlare failed to disable access to or remove the Infringing Websites.”

The photographer is asking the court to order an injunction preventing Cloudflare from making his work available. In addition, the complaint asks for actual and statutory damages for willful copyright infringement. With at least four photos in the lawsuit, the potential damages are more than half a million dollars.

While it’s not mentioned in the complaint, the email communication between Boffoli and Cloudflare goes further than just an automated response. Court records show that the photographer initially didn’t ask Cloudflare to remove the infringing photos. Instead, he asked the CDN provider to forward them to the ISP or site owner.

“I would be grateful if you would forward this DMCA takedown request to the website owner and ISP so these infringing links can immediately be removed,” it read.

Part of the email communication

From then on things escalated a bit. The emails reveal that Boffoli had trouble reporting the infringing photos through the required form.

When the photographer pointed this out in a direct email, Cloudflare urged him to try the form again as that was the only way to send the DMCA request to the designated copyright agent.

“The DMCA doesn’t require us to process reports not sent to our registered agent as per our registration with the US Copyright Office. Our registered copyright agent is the form located at cloudflare.com/abuse/form and you may proceed via that avenue,” Cloudflare wrote.

If the case moves forward, Cloudflare may use this to argue that it never received a proper DMCA takedown notice. However, Boffoli wasn’t planning on trying again and instead threatened a lawsuit, unless Cloudflare took immediate action.

“As I have said, your form did not work for me despite repeated attempts to use it. And it is insulting for you to suggest that it’s working fine when it is not. So again, this is absolutely my last attempt to get you to respond to this infringement for which you are impeding the removal,” Boffoli wrote.

“If you take no action now I will forward this to my legal team this week. It is more than enough of a burden to have to waste countless hours policing my own copyrights without organizations like Cloudflare running interference for copyright infringers. I am not averse to asking a federal judge to compel you to deal with these copyright infringements. And I will seek statutory damages for contributory infringement at that time.”

As it turns out, that was not an idle threat.

—-

A copy of the complaint is available here (pdf) and the email exhibits can be found here (pdf).

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Voksi Releases Detailed Denuvo-Cracking Video Tutorial

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/voksi-releases-detailed-denuvo-cracking-video-tutorial-180210/

Earlier this week, version 4.9 of the Denuvo anti-tamper system, which had protected Assassins Creed Origin for the past several months, was defeated by Italian cracking group CPY.

While Denuvo would probably paint four months of protection as a success, the company would certainly have preferred for things to have gone on a bit longer, not least following publisher Ubisoft’s decision to use VMProtect technology on top.

But while CPY do their thing in Italy there’s another rival whittling away at whatever the giants at Denuvo (and new owner Irdeto) can come up with. The cracker – known only as Voksi – hails from Bulgaria and this week he took the unusual step of releasing a 90-minute video (embedded below) in which he details how to defeat Denuvo’s V4 anti-tamper technology.

The video is not for the faint-hearted so those with an aversion to issues of a highly technical nature might feel the urge to look away. However, it may surprise readers to learn that not so long ago, Voksi knew absolutely nothing about coding.

“You will find this very funny and unbelievable,” Voksi says, recalling the events of 2012.

“There was one game called Sanctum and on one free [play] weekend [on Steam], I and my best friend played through it and saw how great the cooperative action was. When the free weekend was over, we wanted to keep playing, but we didn’t have any money to buy the game.

“So, I started to look for alternative ways, LAN emulators, anything! Then I decided I need to crack it. That’s how I got into reverse engineering. I started watching some shitty YouTube videos with bad quality and doing some tutorials. Then I found about Steam exploits and that’s how I got into making Steamworks fixes, allowing cracked multiplayer between players.”

Voksi says his entire cracking career began with this one indie game and his desire to play it with his best friend. Prior to that, he had absolutely no experience at all. He says he’s taken no university courses or any course at all for that matter. Everything he knows has come from material he’s found online. But the intrigue doesn’t stop there.

“I don’t even know how to code properly in high-level language like C#, C++, etc. But I understand assembly [language] perfectly fine,” he explains.

For those who code, that’s generally a little bit back to front, with low-level languages usually posing the most difficulties. But Voksi says that with assembly, everything “just clicked.”

Of course, it’s been six years since the 21-year-old was first motivated to crack a game due to lack of funds. In the more than half decade since, have his motivations changed at all? Is it the thrill of solving the puzzle or are there other factors at play?

“I just developed an urge to provide paid stuff for free for people who can’t afford it and specifically, co-op and multiplayer cracks. Of course, i’m not saying don’t support the developers if you have the money and like the game. You should do that,” he says.

“The challenge of cracking also motivates me, especially with an abomination like Denuvo. It is pure cancer for the gaming industry, it doesn’t help and it only causes issues for the paying customers.”

Those who follow Voksi online will know that as well as being known in his own right, he’s part of the REVOLT group, a collective that has Voksi’s core interests and goals as their own.

“REVOLT started as a group with one and only goal – to provide multiplayer support for cracked games. No other group was doing it until that day. It was founded by several members, from which I’m currently the only one active, still releasing cracks.

“Our great achievements are in first place, of course, cracking Denuvo V4, making us one of the four groups/people who were able to break the protection. In second place are our online fixes for several AAA games, allowing you to play on legit servers with legit players. In third place, our ordinary Steamworks fixes allowing you to play multiplayer between cracked users.”

In communities like /r/crackwatch on Reddit and those less accessible, Voksi and others doing similar work are often held up as Internet heroes, cracking games in order to give the masses access to something that might’ve been otherwise inaccessible. But how does this fame sit with him?

“Well, I don’t see myself as a hero, just another ordinary person doing what he loves. I love seeing people happy because of my work, that’s also a big motivation, but nothing more than that,” he says.

Finally, what’s up next for Voksi and what are his hopes for the rest of the year?

“In an ideal world, Denuvo would die. As for me, I don’t know, time will tell,” he concludes.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN discounts, offers and coupons

Sharing Secrets with AWS Lambda Using AWS Systems Manager Parameter Store

Post Syndicated from Chris Munns original https://aws.amazon.com/blogs/compute/sharing-secrets-with-aws-lambda-using-aws-systems-manager-parameter-store/

This post courtesy of Roberto Iturralde, Sr. Application Developer- AWS Professional Services

Application architects are faced with key decisions throughout the process of designing and implementing their systems. One decision common to nearly all solutions is how to manage the storage and access rights of application configuration. Shared configuration should be stored centrally and securely with each system component having access only to the properties that it needs for functioning.

With AWS Systems Manager Parameter Store, developers have access to central, secure, durable, and highly available storage for application configuration and secrets. Parameter Store also integrates with AWS Identity and Access Management (IAM), allowing fine-grained access control to individual parameters or branches of a hierarchical tree.

This post demonstrates how to create and access shared configurations in Parameter Store from AWS Lambda. Both encrypted and plaintext parameter values are stored with only the Lambda function having permissions to decrypt the secrets. You also use AWS X-Ray to profile the function.

Solution overview

This example is made up of the following components:

 • An AWS SAM template that defines:
  • A Lambda function and its permissions
  • An unencrypted Parameter Store parameter that the Lambda function loads
  • A KMS key that only the Lambda function can access. You use this key to create an encrypted parameter later.
 • Lambda function code in Python 3.6 that demonstrates how to load values from Parameter Store at function initialization for reuse across invocations.

Launch the AWS SAM template

To create the resources shown in this post, you can download the SAM template or choose the button to launch the stack. The template requires one parameter, an IAM user name, which is the name of the IAM user to be the admin of the KMS key that you create. In order to perform the steps listed in this post, this IAM user will need permissions to execute Lambda functions, create Parameter Store parameters, administer keys in KMS, and view the X-Ray console. If you have these privileges in your IAM user account you can use your own account to complete the walkthrough. You can not use the root user to administer the KMS keys.

SAM template resources

The following sections show the code for the resources defined in the template.
Lambda function

ParameterStoreBlogFunctionDev:
  Type: 'AWS::Serverless::Function'
  Properties:
   FunctionName: 'ParameterStoreBlogFunctionDev'
   Description: 'Integrating lambda with Parameter Store'
   Handler: 'lambda_function.lambda_handler'
   Role: !GetAtt ParameterStoreBlogFunctionRoleDev.Arn
   CodeUri: './code'
   Environment:
    Variables:
     ENV: 'dev'
     APP_CONFIG_PATH: 'parameterStoreBlog'
     AWS_XRAY_TRACING_NAME: 'ParameterStoreBlogFunctionDev'
   Runtime: 'python3.6'
   Timeout: 5
   Tracing: 'Active'

 ParameterStoreBlogFunctionRoleDev:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
   AssumeRolePolicyDocument:
    Version: '2012-10-17'
    Statement:
     -
      Effect: Allow
      Principal:
       Service:
        - 'lambda.amazonaws.com'
      Action:
       - 'sts:AssumeRole'
   ManagedPolicyArns:
    - 'arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole'
   Policies:
    -
     PolicyName: 'ParameterStoreBlogDevParameterAccess'
     PolicyDocument:
      Version: '2012-10-17'
      Statement:
       -
        Effect: Allow
        Action:
         - 'ssm:GetParameter*'
        Resource: !Sub 'arn:aws:ssm:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:parameter/dev/parameterStoreBlog*'
    -
     PolicyName: 'ParameterStoreBlogDevXRayAccess'
     PolicyDocument:
      Version: '2012-10-17'
      Statement:
       -
        Effect: Allow
        Action:
         - 'xray:PutTraceSegments'
         - 'xray:PutTelemetryRecords'
        Resource: '*'

In this YAML code, you define a Lambda function named ParameterStoreBlogFunctionDev using the SAM AWS::Serverless::Function type. The environment variables for this function include the ENV (dev) and the APP_CONFIG_PATH where you find the configuration for this app in Parameter Store. X-Ray tracing is also enabled for profiling later.

The IAM role for this function extends the AWSLambdaBasicExecutionRole by adding IAM policies that grant the function permissions to write to X-Ray and get parameters from Parameter Store, limited to paths under /dev/parameterStoreBlog*.
Parameter Store parameter

SimpleParameter:
  Type: AWS::SSM::Parameter
  Properties:
   Name: '/dev/parameterStoreBlog/appConfig'
   Description: 'Sample dev config values for my app'
   Type: String
   Value: '{"key1": "value1","key2": "value2","key3": "value3"}'

This YAML code creates a plaintext string parameter in Parameter Store in a path that your Lambda function can access.
KMS encryption key

ParameterStoreBlogDevEncryptionKeyAlias:
  Type: AWS::KMS::Alias
  Properties:
   AliasName: 'alias/ParameterStoreBlogKeyDev'
   TargetKeyId: !Ref ParameterStoreBlogDevEncryptionKey

 ParameterStoreBlogDevEncryptionKey:
  Type: AWS::KMS::Key
  Properties:
   Description: 'Encryption key for secret config values for the Parameter Store blog post'
   Enabled: True
   EnableKeyRotation: False
   KeyPolicy:
    Version: '2012-10-17'
    Id: 'key-default-1'
    Statement:
     -
      Sid: 'Allow administration of the key & encryption of new values'
      Effect: Allow
      Principal:
       AWS:
        - !Sub 'arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:user/${IAMUsername}'
      Action:
       - 'kms:Create*'
       - 'kms:Encrypt'
       - 'kms:Describe*'
       - 'kms:Enable*'
       - 'kms:List*'
       - 'kms:Put*'
       - 'kms:Update*'
       - 'kms:Revoke*'
       - 'kms:Disable*'
       - 'kms:Get*'
       - 'kms:Delete*'
       - 'kms:ScheduleKeyDeletion'
       - 'kms:CancelKeyDeletion'
      Resource: '*'
     -
      Sid: 'Allow use of the key'
      Effect: Allow
      Principal:
       AWS: !GetAtt ParameterStoreBlogFunctionRoleDev.Arn
      Action:
       - 'kms:Encrypt'
       - 'kms:Decrypt'
       - 'kms:ReEncrypt*'
       - 'kms:GenerateDataKey*'
       - 'kms:DescribeKey'
      Resource: '*'

This YAML code creates an encryption key with a key policy with two statements.

The first statement allows a given user (${IAMUsername}) to administer the key. Importantly, this includes the ability to encrypt values using this key and disable or delete this key, but does not allow the administrator to decrypt values that were encrypted with this key.

The second statement grants your Lambda function permission to encrypt and decrypt values using this key. The alias for this key in KMS is ParameterStoreBlogKeyDev, which is how you reference it later.

Lambda function

Here I walk you through the Lambda function code.

import os, traceback, json, configparser, boto3
from aws_xray_sdk.core import patch_all
patch_all()

# Initialize boto3 client at global scope for connection reuse
client = boto3.client('ssm')
env = os.environ['ENV']
app_config_path = os.environ['APP_CONFIG_PATH']
full_config_path = '/' + env + '/' + app_config_path
# Initialize app at global scope for reuse across invocations
app = None

class MyApp:
  def __init__(self, config):
    """
    Construct new MyApp with configuration
    :param config: application configuration
    """
    self.config = config

  def get_config(self):
    return self.config

def load_config(ssm_parameter_path):
  """
  Load configparser from config stored in SSM Parameter Store
  :param ssm_parameter_path: Path to app config in SSM Parameter Store
  :return: ConfigParser holding loaded config
  """
  configuration = configparser.ConfigParser()
  try:
    # Get all parameters for this app
    param_details = client.get_parameters_by_path(
      Path=ssm_parameter_path,
      Recursive=False,
      WithDecryption=True
    )

    # Loop through the returned parameters and populate the ConfigParser
    if 'Parameters' in param_details and len(param_details.get('Parameters')) > 0:
      for param in param_details.get('Parameters'):
        param_path_array = param.get('Name').split("/")
        section_position = len(param_path_array) - 1
        section_name = param_path_array[section_position]
        config_values = json.loads(param.get('Value'))
        config_dict = {section_name: config_values}
        print("Found configuration: " + str(config_dict))
        configuration.read_dict(config_dict)

  except:
    print("Encountered an error loading config from SSM.")
    traceback.print_exc()
  finally:
    return configuration

def lambda_handler(event, context):
  global app
  # Initialize app if it doesn't yet exist
  if app is None:
    print("Loading config and creating new MyApp...")
    config = load_config(full_config_path)
    app = MyApp(config)

  return "MyApp config is " + str(app.get_config()._sections)

Beneath the import statements, you import the patch_all function from the AWS X-Ray library, which you use to patch boto3 to create X-Ray segments for all your boto3 operations.

Next, you create a boto3 SSM client at the global scope for reuse across function invocations, following Lambda best practices. Using the function environment variables, you assemble the path where you expect to find your configuration in Parameter Store. The class MyApp is meant to serve as an example of an application that would need its configuration injected at construction. In this example, you create an instance of ConfigParser, a class in Python’s standard library for handling basic configurations, to give to MyApp.

The load_config function loads the all the parameters from Parameter Store at the level immediately beneath the path provided in the Lambda function environment variables. Each parameter found is put into a new section in ConfigParser. The name of the section is the name of the parameter, less the base path. In this example, the full parameter name is /dev/parameterStoreBlog/appConfig, which is put in a section named appConfig.

Finally, the lambda_handler function initializes an instance of MyApp if it doesn’t already exist, constructing it with the loaded configuration from Parameter Store. Then it simply returns the currently loaded configuration in MyApp. The impact of this design is that the configuration is only loaded from Parameter Store the first time that the Lambda function execution environment is initialized. Subsequent invocations reuse the existing instance of MyApp, resulting in improved performance. You see this in the X-Ray traces later in this post. For more advanced use cases where configuration changes need to be received immediately, you could implement an expiry policy for your configuration entries or push notifications to your function.

To confirm that everything was created successfully, test the function in the Lambda console.

 1. Open the Lambda console.
 2. In the navigation pane, choose Functions.
 3. In the Functions pane, filter to ParameterStoreBlogFunctionDev to find the function created by the SAM template earlier. Open the function name to view its details.
 4. On the top right of the function detail page, choose Test. You may need to create a new test event. The input JSON doesn’t matter as this function ignores the input.

After running the test, you should see output similar to the following. This demonstrates that the function successfully fetched the unencrypted configuration from Parameter Store.

Create an encrypted parameter

You currently have a simple, unencrypted parameter and a Lambda function that can access it.

Next, you create an encrypted parameter that only your Lambda function has permission to use for decryption. This limits read access for this parameter to only this Lambda function.

To follow along with this section, deploy the SAM template for this post in your account and make your IAM user name the KMS key admin mentioned earlier.

 1. In the Systems Manager console, under Shared Resources, choose Parameter Store.
 2. Choose Create Parameter.
  • For Name, enter /dev/parameterStoreBlog/appSecrets.
  • For Type, select Secure String.
  • For KMS Key ID, choose alias/ParameterStoreBlogKeyDev, which is the key that your SAM template created.
  • For Value, enter {"secretKey": "secretValue"}.
  • Choose Create Parameter.
 3. If you now try to view the value of this parameter by choosing the name of the parameter in the parameters list and then choosing Show next to the Value field, you won’t see the value appear. This is because, even though you have permission to encrypt values using this KMS key, you do not have permissions to decrypt values.
 4. In the Lambda console, run another test of your function. You now also see the secret parameter that you created and its decrypted value.

If you do not see the new parameter in the Lambda output, this may be because the Lambda execution environment is still warm from the previous test. Because the parameters are loaded at Lambda startup, you need a fresh execution environment to refresh the values.

Adjust the function timeout to a different value in the Advanced Settings at the bottom of the Lambda Configuration tab. Choose Save and test to trigger the creation of a new Lambda execution environment.

Profiling the impact of querying Parameter Store using AWS X-Ray

By using the AWS X-Ray SDK to patch boto3 in your Lambda function code, each invocation of the function creates traces in X-Ray. In this example, you can use these traces to validate the performance impact of your design decision to only load configuration from Parameter Store on the first invocation of the function in a new execution environment.

From the Lambda function details page where you tested the function earlier, under the function name, choose Monitoring. Choose View traces in X-Ray.

This opens the X-Ray console in a new window filtered to your function. Be aware of the time range field next to the search bar if you don’t see any search results.
In this screenshot, I’ve invoked the Lambda function twice, one time 10.3 minutes ago with a response time of 1.1 seconds and again 9.8 minutes ago with a response time of 8 milliseconds.

Looking at the details of the longer running trace by clicking the trace ID, you can see that the Lambda function spent the first ~350 ms of the full 1.1 sec routing the request through Lambda and creating a new execution environment for this function, as this was the first invocation with this code. This is the portion of time before the initialization subsegment.

Next, it took 725 ms to initialize the function, which includes executing the code at the global scope (including creating the boto3 client). This is also a one-time cost for a fresh execution environment.

Finally, the function executed for 65 ms, of which 63.5 ms was the GetParametersByPath call to Parameter Store.

Looking at the trace for the second, much faster function invocation, you see that the majority of the 8 ms execution time was Lambda routing the request to the function and returning the response. Only 1 ms of the overall execution time was attributed to the execution of the function, which makes sense given that after the first invocation you’re simply returning the config stored in MyApp.

While the Traces screen allows you to view the details of individual traces, the X-Ray Service Map screen allows you to view aggregate performance data for all traced services over a period of time.

In the X-Ray console navigation pane, choose Service map. Selecting a service node shows the metrics for node-specific requests. Selecting an edge between two nodes shows the metrics for requests that traveled that connection. Again, be aware of the time range field next to the search bar if you don’t see any search results.

After invoking your Lambda function several more times by testing it from the Lambda console, you can view some aggregate performance metrics. Look at the following:

 • From the client perspective, requests to the Lambda service for the function are taking an average of 50 ms to respond. The function is generating ~1 trace per minute.
 • The function itself is responding in an average of 3 ms. In the following screenshot, I’ve clicked on this node, which reveals a latency histogram of the traced requests showing that over 95% of requests return in under 5 ms.
 • Parameter Store is responding to requests in an average of 64 ms, but note the much lower trace rate in the node. This is because you only fetch data from Parameter Store on the initialization of the Lambda execution environment.

Conclusion

Deduplication, encryption, and restricted access to shared configuration and secrets is a key component to any mature architecture. Serverless architectures designed using event-driven, on-demand, compute services like Lambda are no different.

In this post, I walked you through a sample application accessing unencrypted and encrypted values in Parameter Store. These values were created in a hierarchy by application environment and component name, with the permissions to decrypt secret values restricted to only the function needing access. The techniques used here can become the foundation of secure, robust configuration management in your enterprise serverless applications.

Migrating Your Amazon ECS Containers to AWS Fargate

Post Syndicated from Tiffany Jernigan original https://aws.amazon.com/blogs/compute/migrating-your-amazon-ecs-containers-to-aws-fargate/

AWS Fargate is a new technology that works with Amazon Elastic Container Service (ECS) to run containers without having to manage servers or clusters. What does this mean? With Fargate, you no longer need to provision or manage a single virtual machine; you can just create tasks and run them directly!

Fargate uses the same API actions as ECS, so you can use the ECS console, the AWS CLI, or the ECS CLI. I recommend running through the first-run experience for Fargate even if you’re familiar with ECS. It creates all of the one-time setup requirements, such as the necessary IAM roles. If you’re using a CLI, make sure to upgrade to the latest version

In this blog, you will see how to migrate ECS containers from running on Amazon EC2 to Fargate.

Getting started

Note: Anything with code blocks is a change in the task definition file. Screen captures are from the console. Additionally, Fargate is currently available in the us-east-1 (N. Virginia) region.

Launch type

When you create tasks (grouping of containers) and clusters (grouping of tasks), you now have two launch type options: EC2 and Fargate. The default launch type, EC2, is ECS as you knew it before the announcement of Fargate. You need to specify Fargate as the launch type when running a Fargate task.

Even though Fargate abstracts away virtual machines, tasks still must be launched into a cluster. With Fargate, clusters are a logical infrastructure and permissions boundary that allow you to isolate and manage groups of tasks. ECS also supports heterogeneous clusters that are made up of tasks running on both EC2 and Fargate launch types.

The optional, new requiresCompatibilities parameter with FARGATE in the field ensures that your task definition only passes validation if you include Fargate-compatible parameters. Tasks can be flagged as compatible with EC2, Fargate, or both.

"requiresCompatibilities": [
  "FARGATE"
]

Networking

"networkMode": "awsvpc"

In November, we announced the addition of task networking with the network mode awsvpc. By default, ECS uses the bridge network mode. Fargate requires using the awsvpc network mode.

In bridge mode, all of your tasks running on the same instance share the instance’s elastic network interface, which is a virtual network interface, IP address, and security groups.

The awsvpc mode provides this networking support to your tasks natively. You now get the same VPC networking and security controls at the task level that were previously only available with EC2 instances. Each task gets its own elastic networking interface and IP address so that multiple applications or copies of a single application can run on the same port number without any conflicts.

The awsvpc mode also provides a separation of responsibility for tasks. You can get complete control of task placement within your own VPCs, subnets, and the security policies associated with them, even though the underlying infrastructure is managed by Fargate. Also, you can assign different security groups to each task, which gives you more fine-grained security. You can give an application only the permissions it needs.

"portMappings": [
  {
    "containerPort": "3000"
  }
 ]

What else has to change? First, you only specify a containerPort value, not a hostPort value, as there is no host to manage. Your container port is the port that you access on your elastic network interface IP address. Therefore, your container ports in a single task definition file need to be unique.

"environment": [
  {
    "name": "WORDPRESS_DB_HOST",
    "value": "127.0.0.1:3306"
  }
 ]

Additionally, links are not allowed as they are a property of the “bridge” network mode (and are now a legacy feature of Docker). Instead, containers share a network namespace and communicate with each other over the localhost interface. They can be referenced using the following:

localhost/127.0.0.1:<some_port_number>

CPU and memory

"memory": "1024",
 "cpu": "256"

"memory": "1gb",
 "cpu": ".25vcpu"

When launching a task with the EC2 launch type, task performance is influenced by the instance types that you select for your cluster combined with your task definition. If you pick larger instances, your applications make use of the extra resources if there is no contention.

In Fargate, you needed a way to get additional resource information so we created task-level resources. Task-level resources define the maximum amount of memory and cpu that your task can consume.

 • memory can be defined in MB with just the number, or in GB, for example, “1024” or “1gb”.
 • cpu can be defined as the number or in vCPUs, for example, “256” or “.25vcpu”.
  • vCPUs are virtual CPUs. You can look at the memory and vCPUs for instance types to get an idea of what you may have used before.

The memory and CPU options available with Fargate are:

CPU Memory
256 (.25 vCPU) 0.5GB, 1GB, 2GB
512 (.5 vCPU) 1GB, 2GB, 3GB, 4GB
1024 (1 vCPU) 2GB, 3GB, 4GB, 5GB, 6GB, 7GB, 8GB
2048 (2 vCPU) Between 4GB and 16GB in 1GB increments
4096 (4 vCPU) Between 8GB and 30GB in 1GB increments

IAM roles

Because Fargate uses awsvpc mode, you need an Amazon ECS service-linked IAM role named AWSServiceRoleForECS. It provides Fargate with the needed permissions, such as the permission to attach an elastic network interface to your task. After you create your service-linked IAM role, you can delete the remaining roles in your services.

"executionRoleArn": "arn:aws:iam::<your_account_id>:role/ecsTaskExecutionRole"

With the EC2 launch type, an instance role gives the agent the ability to pull, publish, talk to ECS, and so on. With Fargate, the task execution IAM role is only needed if you’re pulling from Amazon ECR or publishing data to Amazon CloudWatch Logs.

The Fargate first-run experience tutorial in the console automatically creates these roles for you.

Volumes

Fargate currently supports non-persistent, empty data volumes for containers. When you define your container, you no longer use the host field and only specify a name.

Load balancers

For awsvpc mode, and therefore for Fargate, use the IP target type instead of the instance target type. You define this in the Amazon EC2 service when creating a load balancer.

If you’re using a Classic Load Balancer, change it to an Application Load Balancer or a Network Load Balancer.

Tip: If you are using an Application Load Balancer, make sure that your tasks are launched in the same VPC and Availability Zones as your load balancer.

Let’s migrate a task definition!

Here is an example NGINX task definition. This type of task definition is what you’re used to if you created one before Fargate was announced. It’s what you would run now with the EC2 launch type.

{
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "nginx",
      "image": "nginx",
      "memory": "512",
      "cpu": "100",
      "essential": true,
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": "80",
          "containerPort": "80",
          "protocol": "tcp"
        }
      ],
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awslogs",
        "options": {
          "awslogs-group": "/ecs/",
          "awslogs-region": "us-east-1",
          "awslogs-stream-prefix": "ecs"
        }
      }
    }
  ],
  "family": "nginx-ec2"
}

OK, so now what do you need to do to change it to run with the Fargate launch type?

 • Add FARGATE for requiredCompatibilities (not required, but a good safety check for your task definition).
 • Use awsvpc as the network mode.
 • Just specify the containerPort (the hostPortvalue is the same).
 • Add a task executionRoleARN value to allow logging to CloudWatch.
 • Provide cpu and memory limits for the task.
{
  "requiresCompatibilities": [
    "FARGATE"
  ],
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "nginx",
      "image": "nginx",
      "memory": "512",
      "cpu": "100",
      "essential": true,
      "portMappings": [
        {
          "containerPort": "80",
          "protocol": "tcp"
        }
      ],
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awslogs",
        "options": {
          "awslogs-group": "/ecs/",
          "awslogs-region": "us-east-1",
          "awslogs-stream-prefix": "ecs"
        }
      }
    }
  ],
  "networkMode": "awsvpc",
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::<your_account_id>:role/ecsTaskExecutionRole",
  "family": "nginx-fargate",
  "memory": "512",
  "cpu": "256"
}

Are there more examples?

Yep! Head to the AWS Samples GitHub repo. We have several sample task definitions you can try for both the EC2 and Fargate launch types. Contributions are very welcome too :).

 

tiffany jernigan
@tiffanyfayj