Tag Archives: Useful

За проповядването на религията

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2245

Попадна ми ето тази изключително полезна статия:

Person Asks Why People Don’t Like Their ‘Word Of God’, Gets To Learn They’re Being Brainwashed

За тези, които не четат английски – историята е следната:

Някой задава на Quora въпрос – как да разпространява религиозно послание, без да ядосва хората:

Защо хората се ядосват, когато се опитам да споделя словото на Бог с тях? Правя го единствено защото съм дълбоко загрижен за тях и не искам те да свършат в ада. Имам усещането, че някои хора ме избягват заради това. Има ли някакъв начин да стигна до тях?

Едно от обясненията е на Дъг Робъртсън, студент в University of Maine:

Този процес не е за каквото го смятате.

Той е измислен нарочно да бъде некомфортен за човека отсреща, понеже целта не е да го спечелите за религията си. Целта му е да манипулира вас, за да не я напуснете вие.

Ако тази процедура целеше спечелване на хора за религия, тя щеше да бъде абсолютен провал. Тя не печели никого освен тези, които вече търсят да се присъединят към нея. Продажбата на сладки е несравнимо по-успешна стратегия.

Тя обаче е изключително ефективна в създаването на силна племенна връзка между вършещите я.

Отхвърлянето, което те получават, е несравнимо по-важно от единиците, които те успяват да спечелят за религията. То ги кара да се чувстват дискомфортно в присъствието на хората, които се опитват да агитират. Усещат ги като „различни“. Това чувство на дискомфорт изчезва, когато те се върнат обратно в конгрегацията си, при „племето“.

Ако се вгледате внимателно в процеса, това става доста очевидно. В повечето случаи религиозните проповедници тръгват от своята собствена група, която ги окуражава и подкрепя. След това те навлизат в един суров свят, където хората постоянно ги отхвърлят. До голяма степен защото те са обучени да са всъщност досадни.

Смелите проповедници след това се връща от суровия свят в конгрегацията си, където ги третират като герои. Връзката помежду им се засилва, докато споделят помежду си как са се опитвали да просветят безбожниците и да ги приобщят към истината. И как са усещали тях и себе си като различни типове хора.

Отново и отново те получават потвърждение, че единственото място, където те биват приемани, е сред хората, които мислят като тях. Че да напуснат групата не е безопасно. Че светът е твой враг, а ние те обичаме.

Този цикъл на болка и награда е често използвана техника за промиване на мозъци. Участниците с времето започват все повече и повече да се чувстват зависими от „племето“, тъй като все повече се убеждават, че „различните“ ги отхвърлят.

Прибавете към това малко ритуални песни, и вероятно известно количество монотонно повтаряне на инструкции. Добавете също и страх да не бъдете съдени от невидимо, но всевиждащо и всемогъщо същество, което ви обича, ако правите каквото ви се нарежда. Ще получите доста силнодействаща комбинация.

Съжалявам, но аз нямам абсолютно никакво желание да участвам в нечий ритуал за промиване на мозъци.

Няма да се учудя, ако от този момък излезе нещо голямо.

Libra – особености и рискове

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2242

Една много точна публикация, която анализира бъдещата електронна валута на Facebook – Libra.

https://www.ips-journal.eu/regions/global/article/show/facebooks-libra-fails-the-hayek-test-3585/

(Статията е на английски – прочитането ѝ изисква знаене на езика. А разбирането ѝ изисква някои базови понятия в икономиката и финансите – например какво са пари, заем, пазар и прочее.)

Капаните на фармацевтиката

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2197

Често пиша на тема глупостите на различните сортове антимедицина и лъжемедицина – антиваксерство, хомеопатия и подобни. Този път обаче искам да пусна линк към един разкошен обзор на Христо Блажев на поредната книга на Бен Голдейкър, издадена на български под заглавието „Капаните на фармацевтиката“. (Оригиналното е “Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients”.)

В първата му излязла на български книга, „Псевдонауката“, Голдейкър много аргументирано и с огромни количества факти показва истинската същност на псевдонауката и псевдомедицината. В тази той подхваща лъжите и измамите на фармацевтичните компании. Не случайно след излизането ѝ британското правителство започна разследване на техните практики.

Много от написаното в книгата сигурно ще даде повод на конспироманите и псевдомедиците да потриват ръце и да тържествуват. Нормално е – тя разкрива много мръсотии, да не кажа направо престъпления на големите фармацевтични компании. Само дето те нямат нищо общо с популярните конспирации, с които ви плашат, за да ви продадат някоя измама. И книги като тази не очернят истинската медицина – те ѝ помагат да бъде истинска.

Повече информация за книгата – на сайта на Книголандия, в обзора на Христо Блажев. А още повече – в самата книга. 🙂

Protecting coral reefs with Nemo-Pi, the underwater monitor

Post Syndicated from Janina Ander original https://www.raspberrypi.org/blog/coral-reefs-nemo-pi/

The German charity Save Nemo works to protect coral reefs, and they are developing Nemo-Pi, an underwater “weather station” that monitors ocean conditions. Right now, you can vote for Save Nemo in the Google.org Impact Challenge.

Nemo-Pi — Save Nemo

Save Nemo

The organisation says there are two major threats to coral reefs: divers, and climate change. To make diving saver for reefs, Save Nemo installs buoy anchor points where diving tour boats can anchor without damaging corals in the process.

reef damaged by anchor
boat anchored at buoy

In addition, they provide dos and don’ts for how to behave on a reef dive.

The Nemo-Pi

To monitor the effects of climate change, and to help divers decide whether conditions are right at a reef while they’re still on shore, Save Nemo is also in the process of perfecting Nemo-Pi.

Nemo-Pi schematic — Nemo-Pi — Save Nemo

This Raspberry Pi-powered device is made up of a buoy, a solar panel, a GPS device, a Pi, and an array of sensors. Nemo-Pi measures water conditions such as current, visibility, temperature, carbon dioxide and nitrogen oxide concentrations, and pH. It also uploads its readings live to a public webserver.

Inside the Nemo-Pi device — Save Nemo
Inside the Nemo-Pi device — Save Nemo
Inside the Nemo-Pi device — Save Nemo

The Save Nemo team is currently doing long-term tests of Nemo-Pi off the coast of Thailand and Indonesia. They are also working on improving the device’s power consumption and durability, and testing prototypes with the Raspberry Pi Zero W.

web dashboard — Nemo-Pi — Save Nemo

The web dashboard showing live Nemo-Pi data

Long-term goals

Save Nemo aims to install a network of Nemo-Pis at shallow reefs (up to 60 metres deep) in South East Asia. Then diving tour companies can check the live data online and decide day-to-day whether tours are feasible. This will lower the impact of humans on reefs and help the local flora and fauna survive.

Coral reefs with fishes

A healthy coral reef

Nemo-Pi data may also be useful for groups lobbying for reef conservation, and for scientists and activists who want to shine a spotlight on the awful effects of climate change on sea life, such as coral bleaching caused by rising water temperatures.

Bleached coral

A bleached coral reef

Vote now for Save Nemo

If you want to help Save Nemo in their mission today, vote for them to win the Google.org Impact Challenge:

 1. Head to the voting web page
 2. Click “Abstimmen” in the footer of the page to vote
 3. Click “JA” in the footer to confirm

Voting is open until 6 June. You can also follow Save Nemo on Facebook or Twitter. We think this organisation is doing valuable work, and that their projects could be expanded to reefs across the globe. It’s fantastic to see the Raspberry Pi being used to help protect ocean life.

The post Protecting coral reefs with Nemo-Pi, the underwater monitor appeared first on Raspberry Pi.

Amazon Neptune Generally Available

Post Syndicated from Randall Hunt original https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-neptune-generally-available/

Amazon Neptune is now Generally Available in US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), and EU (Ireland). Amazon Neptune is a fast, reliable, fully-managed graph database service that makes it easy to build and run applications that work with highly connected datasets. At the core of Neptune is a purpose-built, high-performance graph database engine optimized for storing billions of relationships and querying the graph with millisecond latencies. Neptune supports two popular graph models, Property Graph and RDF, through Apache TinkerPop Gremlin and SPARQL, allowing you to easily build queries that efficiently navigate highly connected datasets. Neptune can be used to power everything from recommendation engines and knowledge graphs to drug discovery and network security. Neptune is fully-managed with automatic minor version upgrades, backups, encryption, and fail-over. I wrote about Neptune in detail for AWS re:Invent last year and customers have been using the preview and providing great feedback that the team has used to prepare the service for GA.

Now that Amazon Neptune is generally available there are a few changes from the preview:

Launching an Amazon Neptune Cluster

Launching a Neptune cluster is as easy as navigating to the AWS Management Console and clicking create cluster. Of course you can also launch with CloudFormation, the CLI, or the SDKs.

You can monitor your cluster health and the health of individual instances through Amazon CloudWatch and the console.

Additional Resources

We’ve created two repos with some additional tools and examples here. You can expect continuous development on these repos as we add additional tools and examples.

 • Amazon Neptune Tools Repo
  This repo has a useful tool for converting GraphML files into Neptune compatible CSVs for bulk loading from S3.
 • Amazon Neptune Samples Repo
  This repo has a really cool example of building a collaborative filtering recommendation engine for video game preferences.

Purpose Built Databases

There’s an industry trend where we’re moving more and more onto purpose-built databases. Developers and businesses want to access their data in the format that makes the most sense for their applications. As cloud resources make transforming large datasets easier with tools like AWS Glue, we have a lot more options than we used to for accessing our data. With tools like Amazon Redshift, Amazon Athena, Amazon Aurora, Amazon DynamoDB, and more we get to choose the best database for the job or even enable entirely new use-cases. Amazon Neptune is perfect for workloads where the data is highly connected across data rich edges.

I’m really excited about graph databases and I see a huge number of applications. Looking for ideas of cool things to build? I’d love to build a web crawler in AWS Lambda that uses Neptune as the backing store. You could further enrich it by running Amazon Comprehend or Amazon Rekognition on the text and images found and creating a search engine on top of Neptune.

As always, feel free to reach out in the comments or on twitter to provide any feedback!

Randall

[$] Stratis: Easy local storage management for Linux

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/755454/rss

Stratis is a new local
storage-management solution for Linux. It can be compared to
ZFS, Btrfs, or LVM. Its focus is on simplicity of concepts and ease of use,
while giving users access to advanced storage features. Internally,
Stratis’s implementation favors tight integration of existing
components instead of the fully-integrated, in-kernel approach that ZFS and
Btrfs use. This has benefits and drawbacks for Stratis, but also greatly
decreases the overall time needed to develop a useful and stable initial
version, which can then be a base for further improvement in later
versions. Subscribers can read on for an introduction to Stratis, by guest
author (and Stratis team lead at Red Hat) Andy Grover.

HackSpace magazine 7: Internet of Everything

Post Syndicated from Andrew Gregory original https://www.raspberrypi.org/blog/hackspace-magazine-7-internet-of-everything/

We’re usually averse to buzzwords at HackSpace magazine, but not this month: in issue 7, we’re taking a deep dive into the Internet of Things.HackSpace magazine issue 7 cover

Internet of Things (IoT)

To many people, IoT is a shady term used by companies to sell you something you already own, but this time with WiFi; to us, it’s a way to make our builds smarter, more useful, and more connected. In HackSpace magazine #7, you can join us on a tour of the boards that power IoT projects, marvel at the ways in which other makers are using IoT, and get started with your first IoT project!

Awesome projects

DIY retro computing: this issue, we’re taking our collective hat off to Spencer Owen. He stuck his home-brew computer on Tindie thinking he might make a bit of beer money — now he’s paying the mortgage with his making skills and inviting others to build modules for his machine. And if that tickles your fancy, why not take a crack at our Z80 tutorial? Get out your breadboard, assemble your jumper wires, and prepare to build a real-life computer!

Inside HackSpace magazine issue 7

Shameless patriotism: combine Lego, Arduino, and the car of choice for 1960 gold bullion thieves, and you’ve got yourself a groovy weekend project. We proudly present to you one man’s epic quest to add LED lights (controllable via a smartphone!) to his daughter’s LEGO Mini Cooper.

Makerspaces

Patriotism intensifies: for the last 200-odd years, the Black Country has been a hotbed of making. Urban Hax, based in Walsall, is the latest makerspace to show off its riches in the coveted Space of the Month pages. Every space has its own way of doing things, but not every space has a portrait of Rob Halford on the wall. All hail!

Inside HackSpace magazine issue 7

Diversity: advice on diversity often boils down to ‘Be nice to people’, which might feel more vague than actionable. This is where we come in to help: it is truly worth making the effort to give people of all backgrounds access to your makerspace, so we take a look at why it’s nice to be nice, and at the ways in which one makerspace has put niceness into practice — with great results.

And there’s more!

We also show you how to easily calculate the size and radius of laser-cut gears, use a bank of LEDs to etch PCBs in your own mini factory, and use chemistry to mess with your lunch menu.

Inside HackSpace magazine issue 7
Helen Steer inside HackSpace magazine issue 7
Inside HackSpace magazine issue 7

All this plus much, much more waits for you in HackSpace magazine issue 7!

Get your copy of HackSpace magazine

If you like the sound of that, you can find HackSpace magazine in WHSmith, Tesco, Sainsbury’s, and independent newsagents in the UK. If you live in the US, check out your local Barnes & Noble, Fry’s, or Micro Center next week. We’re also shipping to stores in Australia, Hong Kong, Canada, Singapore, Belgium, and Brazil, so be sure to ask your local newsagent whether they’ll be getting HackSpace magazine.

And if you can’t get to the shops, fear not: you can subscribe from £4 an issue from our online shop. And if you’d rather try before you buy, you can always download the free PDF. Happy reading, and happy making!

The post HackSpace magazine 7: Internet of Everything appeared first on Raspberry Pi.

C is to low level

Post Syndicated from Robert Graham original https://blog.erratasec.com/2018/05/c-is-too-low-level.html

I’m in danger of contradicting myself, after previously pointing out that x86 machine code is a high-level language, but this article claiming C is a not a low level language is bunk. C certainly has some problems, but it’s still the closest language to assembly. This is obvious by the fact it’s still the fastest compiled language. What we see is a typical academic out of touch with the real world.

The author makes the (wrong) observation that we’ve been stuck emulating the PDP-11 for the past 40 years. C was written for the PDP-11, and since then CPUs have been designed to make C run faster. The author imagines a different world, such as where CPU designers instead target something like LISP as their preferred language, or Erlang. This misunderstands the state of the market. CPUs do indeed supports lots of different abstractions, and C has evolved to accommodate this.


The author criticizes things like “out-of-order” execution which has lead to the Spectre sidechannel vulnerabilities. Out-of-order execution is necessary to make C run faster. The author claims instead that those resources should be spent on having more slower CPUs, with more threads. This sacrifices single-threaded performance in exchange for a lot more threads executing in parallel. The author cites Sparc Tx CPUs as his ideal processor.

But here’s the thing, the Sparc Tx was a failure. To be fair, it’s mostly a failure because most of the time, people wanted to run old C code instead of new Erlang code. But it was still a failure at running Erlang.

Time after time, engineers keep finding that “out-of-order”, single-threaded performance is still the winner. A good example is ARM processors for both mobile phones and servers. All the theory points to in-order CPUs as being better, but all the products are out-of-order, because this theory is wrong. The custom ARM cores from Apple and Qualcomm used in most high-end phones are so deeply out-of-order they give Intel CPUs competition. The same is true on the server front with the latest Qualcomm Centriq and Cavium ThunderX2 processors, deeply out of order supporting more than 100 instructions in flight.

The Cavium is especially telling. Its ThunderX CPU had 48 simple cores which was replaced with the ThunderX2 having 32 complex, deeply out-of-order cores. The performance increase was massive, even on multithread-friendly workloads. Every competitor to Intel’s dominance in the server space has learned the lesson from Sparc Tx: many wimpy cores is a failure, you need fewer beefy cores. Yes, they don’t need to be as beefy as Intel’s processors, but they need to be close.

Even Intel’s “Xeon Phi” custom chip learned this lesson. This is their GPU-like chip, running 60 cores with 512-bit wide “vector” (sic) instructions, designed for supercomputer applications. Its first version was purely in-order. Its current version is slightly out-of-order. It supports four threads and focuses on basic number crunching, so in-order cores seems to be the right approach, but Intel found in this case that out-of-order processing still provided a benefit. Practice is different than theory.

As an academic, the author of the above article focuses on abstractions. The criticism of C is that it has the wrong abstractions which are hard to optimize, and that if we instead expressed things in the right abstractions, it would be easier to optimize.

This is an intellectually compelling argument, but so far bunk.

The reason is that while the theoretical base language has issues, everyone programs using extensions to the language, like “intrinsics” (C ‘functions’ that map to assembly instructions). Programmers write libraries using these intrinsics, which then the rest of the normal programmers use. In other words, if your criticism is that C is not itself low level enough, it still provides the best access to low level capabilities.

Given that C can access new functionality in CPUs, CPU designers add new paradigms, from SIMD to transaction processing. In other words, while in the 1980s CPUs were designed to optimize C (stacks, scaled pointers), these days CPUs are designed to optimize tasks regardless of language.

The author of that article criticizes the memory/cache hierarchy, claiming it has problems. Yes, it has problems, but only compared to how well it normally works. The author praises the many simple cores/threads idea as hiding memory latency with little caching, but misses the point that caches also dramatically increase memory bandwidth. Intel processors are optimized to read a whopping 256 bits every clock cycle from L1 cache. Main memory bandwidth is orders of magnitude slower.

The author goes onto criticize cache coherency as a problem. C uses it, but other languages like Erlang don’t need it. But that’s largely due to the problems each languages solves. Erlang solves the problem where a large number of threads work on largely independent tasks, needing to send only small messages to each other across threads. The problems C solves is when you need many threads working on a huge, common set of data.

For example, consider the “intrusion prevention system”. Any thread can process any incoming packet that corresponds to any region of memory. There’s no practical way of solving this problem without a huge coherent cache. It doesn’t matter which language or abstractions you use, it’s the fundamental constraint of the problem being solved. RDMA is an important concept that’s moved from supercomputer applications to the data center, such as with memcached. Again, we have the problem of huge quantities (terabytes worth) shared among threads rather than small quantities (kilobytes).

The fundamental issue the author of the the paper is ignoring is decreasing marginal returns. Moore’s Law has gifted us more transistors than we can usefully use. We can’t apply those additional registers to just one thing, because the useful returns we get diminish.

For example, Intel CPUs have two hardware threads per core. That’s because there are good returns by adding a single additional thread. However, the usefulness of adding a third or fourth thread decreases. That’s why many CPUs have only two threads, or sometimes four threads, but no CPU has 16 threads per core.

You can apply the same discussion to any aspect of the CPU, from register count, to SIMD width, to cache size, to out-of-order depth, and so on. Rather than focusing on one of these things and increasing it to the extreme, CPU designers make each a bit larger every process tick that adds more transistors to the chip.

The same applies to cores. It’s why the “more simpler cores” strategy fails, because more cores have their own decreasing marginal returns. Instead of adding cores tied to limited memory bandwidth, it’s better to add more cache. Such cache already increases the size of the cores, so at some point it’s more effective to add a few out-of-order features to each core rather than more cores. And so on.

The question isn’t whether we can change this paradigm and radically redesign CPUs to match some academic’s view of the perfect abstraction. Instead, the goal is to find new uses for those additional transistors. For example, “message passing” is a useful abstraction in languages like Go and Erlang that’s often more useful than sharing memory. It’s implemented with shared memory and atomic instructions, but I can’t help but think it couldn’t better be done with direct hardware support.

Of course, as soon as they do that, it’ll become an intrinsic in C, then added to languages like Go and Erlang.

Summary

Academics live in an ideal world of abstractions, the rest of us live in practical reality. The reality is that vast majority of programmers work with the C family of languages (JavaScript, Go, etc.), whereas academics love the epiphanies they learned using other languages, especially function languages. CPUs are only superficially designed to run C and “PDP-11 compatibility”. Instead, they keep adding features to support other abstractions, abstractions available to C. They are driven by decreasing marginal returns — they would love to add new abstractions to the hardware because it’s a cheap way to make use of additional transitions. Academics are wrong believing that the entire system needs to be redesigned from scratch. Instead, they just need to come up with new abstractions CPU designers can add.

The Benefits of Side Projects

Post Syndicated from Bozho original https://techblog.bozho.net/the-benefits-of-side-projects/

Side projects are the things you do at home, after work, for your own “entertainment”, or to satisfy your desire to learn new stuff, in case your workplace doesn’t give you that opportunity (or at least not enough of it). Side projects are also a way to build stuff that you think is valuable but not necessarily “commercialisable”. Many side projects are open-sourced sooner or later and some of them contribute to the pool of tools at other people’s disposal.

I’ve outlined one recommendation about side projects before – do them with technologies that are new to you, so that you learn important things that will keep you better positioned in the software world.

But there are more benefits than that – serendipitous benefits, for example. And I’d like to tell some personal stories about that. I’ll focus on a few examples from my list of side projects to show how, through a sort-of butterfly effect, they helped shape my career.

The computoser project, no matter how cool algorithmic music composition, didn’t manage to have much of a long term impact. But it did teach me something apart from niche musical theory – how to read a bulk of scientific papers (mostly computer science) and understand them without being formally trained in the particular field. We’ll see how that was useful later.

Then there was the “State alerts” project – a website that scraped content from public institutions in my country (legislation, legislation proposals, decisions by regulators, new tenders, etc.), made them searchable, and “subscribable” – so that you get notified when a keyword of interest is mentioned in newly proposed legislation, for example. (I obviously subscribed for “information technologies” and “electronic”).

And that project turned out to have a significant impact on the following years. First, I chose a new technology to write it with – Scala. Which turned out to be of great use when I started working at TomTom, and on the 3rd day I was transferred to a Scala project, which was way cooler and much more complex than the original one I was hired for. It was a bit ironic, as my colleagues had just read that “I don’t like Scala” a few weeks earlier, but nevertheless, that was one of the most interesting projects I’ve worked on, and it went on for two years. Had I not known Scala, I’d probably be gone from TomTom much earlier (as the other project was restructured a few times), and I would not have learned many of the scalability, architecture and AWS lessons that I did learn there.

But the very same project had an even more important follow-up. Because if its “civic hacking” flavour, I was invited to join an informal group of developers (later officiated as an NGO) who create tools that are useful for society (something like MySociety.org). That group gathered regularly, discussed both tools and policies, and at some point we put up a list of policy priorities that we wanted to lobby policy makers. One of them was open source for the government, the other one was open data. As a result of our interaction with an interim government, we donated the official open data portal of my country, functioning to this day.

As a result of that, a few months later we got a proposal from the deputy prime minister’s office to “elect” one of the group for an advisor to the cabinet. And we decided that could be me. So I went for it and became advisor to the deputy prime minister. The job has nothing to do with anything one could imagine, and it was challenging and fascinating. We managed to pass legislation, including one that requires open source for custom projects, eID and open data. And all of that would not have been possible without my little side project.

As for my latest side project, LogSentinel – it became my current startup company. And not without help from the previous two mentioned above – the computer science paper reading was of great use when I was navigating the crypto papers landscape, and from the government job I not only gained invaluable legal knowledge, but I also “got” a co-founder.

Some other side projects died without much fanfare, and that’s fine. But the ones above shaped my “story” in a way that would not have been possible otherwise.

And I agree that such serendipitous chain of events could have happened without side projects – I could’ve gotten these opportunities by meeting someone at a bar (unlikely, but who knows). But we, as software engineers, are capable of tilting chance towards us by utilizing our skills. Side projects are our “extracurricular activities”, and they often lead to unpredictable, but rather positive chains of events. They would rarely be the only factor, but they are certainly great at unlocking potential.

The post The Benefits of Side Projects appeared first on Bozho's tech blog.

masscan, macOS, and firewall

Post Syndicated from Robert Graham original https://blog.erratasec.com/2018/05/masscan-macos-and-firewall.html

One of the more useful features of masscan is the “–banners” check, which connects to the TCP port, sends some request, and gets a basic response back. However, since masscan has it’s own TCP stack, it’ll interfere with the operating system’s TCP stack if they are sharing the same IPv4 address. The operating system will reply with a RST packet before the TCP connection can be established.

The way to fix this is to use the built-in packet-filtering firewall to block those packets in the operating-system TCP/IP stack. The masscan program still sees everything before the packet-filter, but the operating system can’t see anything after the packet-filter.

Note that we are talking about the “packet-filter” firewall feature here. Remember that macOS, like most operating systems these days, has two separate firewalls: an application firewall and a packet-filter firewall. The application firewall is the one you see in System Settings labeled “Firewall”, and it controls things based upon the application’s identity rather than by which ports it uses. This is normally “on” by default. The packet-filter is normally “off” by default and is of little use to normal users.

Also note that macOS changed packet-filters around version 10.10.5 (“Yosemite”, October 2014). The older one is known as “ipfw“, which was the default firewall for FreeBSD (much of macOS is based on FreeBSD). The replacement is known as PF, which comes from OpenBSD. Whereas you used to use the old “ipfw” command on the command line, you now use the “pfctl” command, as well as the “/etc/pf.conf” configuration file.

What we need to filter is the source port of the packets that masscan will send, so that when replies are received, they won’t reach the operating-system stack, and just go to masscan instead. To do this, we need find a range of ports that won’t conflict with the operating system. Namely, when the operating system creates outgoing connections, it randomly chooses a source port within a certain range. We want to use masscan to use source ports in a different range.

To figure out the range macOS uses, we run the following command:

sysctl net.inet.ip.portrange.first net.inet.ip.portrange.last

On my laptop, which is probably the default for macOS, I get the following range. Sniffing with Wireshark confirms this is the range used for source ports for outgoing connections.

net.inet.ip.portrange.first: 49152
net.inet.ip.portrange.last: 65535

So this means I shouldn’t use source ports anywhere in the range 49152 to 65535. On my laptop, I’ve decided to use for masscan the ports 40000 to 41023. The range masscan uses must be a power of 2, so here I’m using 1024 (two to the tenth power).

To configure masscan, I can either type the parameter “–source-port 40000-41023” every time I run the program, or I can add the following line to /etc/masscan/masscan.conf. Remember that by default, masscan will look in that configuration file for any configuration parameters, so you don’t have to keep retyping them on the command line.

source-port = 40000-41023

Next, I need to add the following firewall rule to the bottom of /etc/pf.conf:

block in proto tcp from any to any port 40000 >< 41024

However, we aren’t done yet. By default, the packet-filter firewall is off on some versions of macOS. Therefore, every time you reboot your computer, you need to enable it. The simple way to do this is on the command line run:

pfctl -e

Or, if that doesn’t work, try:

pfctl -E

If the firewall is already running, then you’ll need to load the file explicitly (or reboot):

pfctl -f /etc/pf.conf

You can check to see if the rule is active:

pfctl -s rules

Naturebytes’ weatherproof Pi and camera case

Post Syndicated from Helen Lynn original https://www.raspberrypi.org/blog/naturebytes-weatherproof-pi-and-camera-case/

Naturebytes are making their weatherproof Wildlife Cam Case available as a standalone product for the first time, a welcome addition to the Raspberry Pi ecosystem that should take some of the hassle out of your outdoor builds.

A robin on a bird feeder in a garden with a Naturebytes Wildlife Cam mounted beside it

Weatherproofing digital making projects

People often use Raspberry Pis and Camera Modules for outdoor projects, but weatherproofing your set-up can be tricky. You need to keep water — and tiny creatures — out, but you might well need access for wires and cables, whether for power or sensors; if you’re using a camera, it’ll need something clear and cleanable in front of the lens. You can use sealant, but if you need to adjust anything that you’ve applied it to, you’ll have to remove it and redo it. While we’ve seen a few reasonable options available to buy, the choice has never been what you’d call extensive.

The Naturebytes case

For all these reasons, I was pleased to learn that Naturebytes, the wildlife camera people, are releasing their Wildlife Cam Case as a standalone product for the first time.

Naturebytes case open

The Wildlife Cam Case is ideal for nature camera projects, of course, but it’ll also be useful for anyone who wants to take their Pi outdoors. It has weatherproof lenses that are transparent to visible and IR light, for all your nature observation projects. Its opening is hinged to allow easy access to your hardware, and the case has waterproof access for cables. Inside, there’s a mount for fixing any model of Raspberry Pi and camera, as well as many other components. On top of all that, the case comes with a sturdy nylon strap to make it easy to attach it to a post or a tree.

Naturebytes case additional components

Order yours now!

At the moment, Naturebytes are producing a limited run of the cases. The first batch of 50 are due to be dispatched next week to arrive just in time for the Bank Holiday weekend in the UK, so get them while they’re hot. It’s the perfect thing for recording a timelapse of exactly how quickly the slugs obliterate your vegetable seedlings, and of lots more heartening things that must surely happen in gardens other than mine.

The post Naturebytes’ weatherproof Pi and camera case appeared first on Raspberry Pi.

Haas: Built-in Sharding for PostgreSQL

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/754790/rss

Robert Haas writes
about the sharding capabilities
that PostgreSQL will someday have.
The capabilities already added are independently useful, but I
believe that some time in the next few years we’re going to reach a tipping
point. Indeed, I think in a certain sense we already have. Just a few years
ago, there was serious debate about whether PostgreSQL would ever have
built-in sharding. Today, the question is about exactly which features are
still needed.

AWS IoT 1-Click – Use Simple Devices to Trigger Lambda Functions

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-iot-1-click-use-simple-devices-to-trigger-lambda-functions/

We announced a preview of AWS IoT 1-Click at AWS re:Invent 2017 and have been refining it ever since, focusing on simplicity and a clean out-of-box experience. Designed to make IoT available and accessible to a broad audience, AWS IoT 1-Click is now generally available, along with new IoT buttons from AWS and AT&T.

I sat down with the dev team a month or two ago to learn about the service so that I could start thinking about my blog post. During the meeting they gave me a pair of IoT buttons and I started to think about some creative ways to put them to use. Here are a few that I came up with:

Help Request – Earlier this month I spent a very pleasant weekend at the HackTillDawn hackathon in Los Angeles. As the participants were hacking away, they occasionally had questions about AWS, machine learning, Amazon SageMaker, and AWS DeepLens. While we had plenty of AWS Solution Architects on hand (decked out in fashionable & distinctive AWS shirts for easy identification), I imagined an IoT button for each team. Pressing the button would alert the SA crew via SMS and direct them to the proper table.

Camera ControlTim Bray and I were in the AWS video studio, prepping for the first episode of Tim’s series on AWS Messaging. Minutes before we opened the Twitch stream I realized that we did not have a clean, unobtrusive way to ask the camera operator to switch to a closeup view. Again, I imagined that a couple of IoT buttons would allow us to make the request.

Remote Dog Treat Dispenser – My dog barks every time a stranger opens the gate in front of our house. While it is great to have confirmation that my Ring doorbell is working, I would like to be able to press a button and dispense a treat so that Luna stops barking!

Homes, offices, factories, schools, vehicles, and health care facilities can all benefit from IoT buttons and other simple IoT devices, all managed using AWS IoT 1-Click.

All About AWS IoT 1-Click
As I said earlier, we have been focusing on simplicity and a clean out-of-box experience. Here’s what that means:

Architects can dream up applications for inexpensive, low-powered devices.

Developers don’t need to write any device-level code. They can make use of pre-built actions, which send email or SMS messages, or write their own custom actions using AWS Lambda functions.

Installers don’t have to install certificates or configure cloud endpoints on newly acquired devices, and don’t have to worry about firmware updates.

Administrators can monitor the overall status and health of each device, and can arrange to receive alerts when a device nears the end of its useful life and needs to be replaced, using a single interface that spans device types and manufacturers.

I’ll show you how easy this is in just a moment. But first, let’s talk about the current set of devices that are supported by AWS IoT 1-Click.

Who’s Got the Button?
We’re launching with support for two types of buttons (both pictured above). Both types of buttons are pre-configured with X.509 certificates, communicate to the cloud over secure connections, and are ready to use.

The AWS IoT Enterprise Button communicates via Wi-Fi. It has a 2000-click lifetime, encrypts outbound data using TLS, and can be configured using BLE and our mobile app. It retails for $19.99 (shipping and handling not included) and can be used in the United States, Europe, and Japan.

The AT&T LTE-M Button communicates via the LTE-M cellular network. It has a 1500-click lifetime, and also encrypts outbound data using TLS. The device and the bundled data plan is available an an introductory price of $29.99 (shipping and handling not included), and can be used in the United States.

We are very interested in working with device manufacturers in order to make even more shapes, sizes, and types of devices (badge readers, asset trackers, motion detectors, and industrial sensors, to name a few) available to our customers. Our team will be happy to tell you about our provisioning tools and our facility for pushing OTA (over the air) updates to large fleets of devices; you can contact them at [email protected].

AWS IoT 1-Click Concepts
I’m eager to show you how to use AWS IoT 1-Click and the buttons, but need to introduce a few concepts first.

Device – A button or other item that can send messages. Each device is uniquely identified by a serial number.

Placement Template – Describes a like-minded collection of devices to be deployed. Specifies the action to be performed and lists the names of custom attributes for each device.

Placement – A device that has been deployed. Referring to placements instead of devices gives you the freedom to replace and upgrade devices with minimal disruption. Each placement can include values for custom attributes such as a location (“Building 8, 3rd Floor, Room 1337”) or a purpose (“Coffee Request Button”).

Action – The AWS Lambda function to invoke when the button is pressed. You can write a function from scratch, or you can make use of a pair of predefined functions that send an email or an SMS message. The actions have access to the attributes; you can, for example, send an SMS message with the text “Urgent need for coffee in Building 8, 3rd Floor, Room 1337.”

Getting Started with AWS IoT 1-Click
Let’s set up an IoT button using the AWS IoT 1-Click Console:

If I didn’t have any buttons I could click Buy devices to get some. But, I do have some, so I click Claim devices to move ahead. I enter the device ID or claim code for my AT&T button and click Claim (I can enter multiple claim codes or device IDs if I want):

The AWS buttons can be claimed using the console or the mobile app; the first step is to use the mobile app to configure the button to use my Wi-Fi:

Then I scan the barcode on the box and click the button to complete the process of claiming the device. Both of my buttons are now visible in the console:

I am now ready to put them to use. I click on Projects, and then Create a project:

I name and describe my project, and click Next to proceed:

Now I define a device template, along with names and default values for the placement attributes. Here’s how I set up a device template (projects can contain several, but I just need one):

The action has two mandatory parameters (phone number and SMS message) built in; I add three more (Building, Room, and Floor) and click Create project:

I’m almost ready to ask for some coffee! The next step is to associate my buttons with this project by creating a placement for each one. I click Create placements to proceed. I name each placement, select the device to associate with it, and then enter values for the attributes that I established for the project. I can also add additional attributes that are peculiar to this placement:

I can inspect my project and see that everything looks good:

I click on the buttons and the SMS messages appear:

I can monitor device activity in the AWS IoT 1-Click Console:

And also in the Lambda Console:

The Lambda function itself is also accessible, and can be used as-is or customized:

As you can see, this is the code that lets me use {{*}}include all of the placement attributes in the message and {{Building}} (for example) to include a specific placement attribute.

Now Available
I’ve barely scratched the surface of this cool new service and I encourage you to give it a try (or a click) yourself. Buy a button or two, build something cool, and let me know all about it!

Pricing is based on the number of enabled devices in your account, measured monthly and pro-rated for partial months. Devices can be enabled or disabled at any time. See the AWS IoT 1-Click Pricing page for more info.

To learn more, visit the AWS IoT 1-Click home page or read the AWS IoT 1-Click documentation.

Jeff;

 

Canonical on trust and security in the Snap Store

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/754502/rss

Here’s a
posting from Canonical
concerning the cryptocurrency-mining app that
was discovered in its Snap Store. “Several years ago when we started
the work on snap packages, we understood that we could not instantly
implement an alternative that was completely safe from all perspectives. In
addition to being safe, it had to be useful. So the challenge we gave
ourselves was to significantly improve the situation immediately, and then
pave the road for incremental improvements that could be rolled out
gradually.

Welcome Josh — Data Center Technician

Post Syndicated from Yev original https://www.backblaze.com/blog/welcome-josh-datacenter-technician/

The Backblaze production team is growing and that means the data center is increasingly gaining some new faces. One of the newest to join the team is Josh! Lets learn a bit more about Josh shall we?

What is your Backblaze Title?
I’m a Data Center Technician in the Sacramento area.

Where are you originally from?
I lived all over the California central valley growing up.

What attracted you to Backblaze?
Backblaze is the best of a few worlds — cool startup meets professional DIYers meets transparent tech company (a rare thing).

What do you expect to learn while being at Backblaze?
I expect to learn about Data Center operations, and continue to develop the Linux skills that landed me here.

Favorite hobby?
Building and playing with new and useful toys.

Star Trek or Star Wars?
Darmok and Jalad at Tanagra.

Coke or Pepsi?
Good Beer.

Favorite food?
Tacos. No, burgers. No, it’s sushi. No, gyros. I can’t choose.

Why do you like certain things?
I like things that I can take apart and rebuild and turn every knob and adjust every piece. It means there’s a lot to learn, and I definitely like that.

Darmok and Jalad on the ocean! Welcome aboard Josh 😀

The post Welcome Josh — Data Center Technician appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Analyze Apache Parquet optimized data using Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Athena, and Amazon Redshift

Post Syndicated from Roy Hasson original https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyzing-apache-parquet-optimized-data-using-amazon-kinesis-data-firehose-amazon-athena-and-amazon-redshift/

Amazon Kinesis Data Firehose is the easiest way to capture and stream data into a data lake built on Amazon S3. This data can be anything—from AWS service logs like AWS CloudTrail log files, Amazon VPC Flow Logs, Application Load Balancer logs, and others. It can also be IoT events, game events, and much more. To efficiently query this data, a time-consuming ETL (extract, transform, and load) process is required to massage and convert the data to an optimal file format, which increases the time to insight. This situation is less than ideal, especially for real-time data that loses its value over time.

To solve this common challenge, Kinesis Data Firehose can now save data to Amazon S3 in Apache Parquet or Apache ORC format. These are optimized columnar formats that are highly recommended for best performance and cost-savings when querying data in S3. This feature directly benefits you if you use Amazon Athena, Amazon Redshift, AWS Glue, Amazon EMR, or any other big data tools that are available from the AWS Partner Network and through the open-source community.

Amazon Connect is a simple-to-use, cloud-based contact center service that makes it easy for any business to provide a great customer experience at a lower cost than common alternatives. Its open platform design enables easy integration with other systems. One of those systems is Amazon Kinesis—in particular, Kinesis Data Streams and Kinesis Data Firehose.

What’s really exciting is that you can now save events from Amazon Connect to S3 in Apache Parquet format. You can then perform analytics using Amazon Athena and Amazon Redshift Spectrum in real time, taking advantage of this key performance and cost optimization. Of course, Amazon Connect is only one example. This new capability opens the door for a great deal of opportunity, especially as organizations continue to build their data lakes.

Amazon Connect includes an array of analytics views in the Administrator dashboard. But you might want to run other types of analysis. In this post, I describe how to set up a data stream from Amazon Connect through Kinesis Data Streams and Kinesis Data Firehose and out to S3, and then perform analytics using Athena and Amazon Redshift Spectrum. I focus primarily on the Kinesis Data Firehose support for Parquet and its integration with the AWS Glue Data Catalog, Amazon Athena, and Amazon Redshift.

Solution overview

Here is how the solution is laid out:

 

 

The following sections walk you through each of these steps to set up the pipeline.

1. Define the schema

When Kinesis Data Firehose processes incoming events and converts the data to Parquet, it needs to know which schema to apply. The reason is that many times, incoming events contain all or some of the expected fields based on which values the producers are advertising. A typical process is to normalize the schema during a batch ETL job so that you end up with a consistent schema that can easily be understood and queried. Doing this introduces latency due to the nature of the batch process. To overcome this issue, Kinesis Data Firehose requires the schema to be defined in advance.

To see the available columns and structures, see Amazon Connect Agent Event Streams. For the purpose of simplicity, I opted to make all the columns of type String rather than create the nested structures. But you can definitely do that if you want.

The simplest way to define the schema is to create a table in the Amazon Athena console. Open the Athena console, and paste the following create table statement, substituting your own S3 bucket and prefix for where your event data will be stored. A Data Catalog database is a logical container that holds the different tables that you can create. The default database name shown here should already exist. If it doesn’t, you can create it or use another database that you’ve already created.

CREATE EXTERNAL TABLE default.kfhconnectblog (
 awsaccountid string,
 agentarn string,
 currentagentsnapshot string,
 eventid string,
 eventtimestamp string,
 eventtype string,
 instancearn string,
 previousagentsnapshot string,
 version string
)
STORED AS parquet
LOCATION 's3://your_bucket/kfhconnectblog/'
TBLPROPERTIES ("parquet.compression"="SNAPPY")

That’s all you have to do to prepare the schema for Kinesis Data Firehose.

2. Define the data streams

Next, you need to define the Kinesis data streams that will be used to stream the Amazon Connect events.  Open the Kinesis Data Streams console and create two streams.  You can configure them with only one shard each because you don’t have a lot of data right now.

3. Define the Kinesis Data Firehose delivery stream for Parquet

Let’s configure the Data Firehose delivery stream using the data stream as the source and Amazon S3 as the output. Start by opening the Kinesis Data Firehose console and creating a new data delivery stream. Give it a name, and associate it with the Kinesis data stream that you created in Step 2.

As shown in the following screenshot, enable Record format conversion (1) and choose Apache Parquet (2). As you can see, Apache ORC is also supported. Scroll down and provide the AWS Glue Data Catalog database name (3) and table names (4) that you created in Step 1. Choose Next.

To make things easier, the output S3 bucket and prefix fields are automatically populated using the values that you defined in the LOCATION parameter of the create table statement from Step 1. Pretty cool. Additionally, you have the option to save the raw events into another location as defined in the Source record S3 backup section. Don’t forget to add a trailing forward slash “ / “ so that Data Firehose creates the date partitions inside that prefix.

On the next page, in the S3 buffer conditions section, there is a note about configuring a large buffer size. The Parquet file format is highly efficient in how it stores and compresses data. Increasing the buffer size allows you to pack more rows into each output file, which is preferred and gives you the most benefit from Parquet.

Compression using Snappy is automatically enabled for both Parquet and ORC. You can modify the compression algorithm by using the Kinesis Data Firehose API and update the OutputFormatConfiguration.

Be sure to also enable Amazon CloudWatch Logs so that you can debug any issues that you might run into.

Lastly, finalize the creation of the Firehose delivery stream, and continue on to the next section.

4. Set up the Amazon Connect contact center

After setting up the Kinesis pipeline, you now need to set up a simple contact center in Amazon Connect. The Getting Started page provides clear instructions on how to set up your environment, acquire a phone number, and create an agent to accept calls.

After setting up the contact center, in the Amazon Connect console, choose your Instance Alias, and then choose Data Streaming. Under Agent Event, choose the Kinesis data stream that you created in Step 2, and then choose Save.

At this point, your pipeline is complete.  Agent events from Amazon Connect are generated as agents go about their day. Events are sent via Kinesis Data Streams to Kinesis Data Firehose, which converts the event data from JSON to Parquet and stores it in S3. Athena and Amazon Redshift Spectrum can simply query the data without any additional work.

So let’s generate some data. Go back into the Administrator console for your Amazon Connect contact center, and create an agent to handle incoming calls. In this example, I creatively named mine Agent One. After it is created, Agent One can get to work and log into their console and set their availability to Available so that they are ready to receive calls.

To make the data a bit more interesting, I also created a second agent, Agent Two. I then made some incoming and outgoing calls and caused some failures to occur, so I now have enough data available to analyze.

5. Analyze the data with Athena

Let’s open the Athena console and run some queries. One thing you’ll notice is that when we created the schema for the dataset, we defined some of the fields as Strings even though in the documentation they were complex structures.  The reason for doing that was simply to show some of the flexibility of Athena to be able to parse JSON data. However, you can define nested structures in your table schema so that Kinesis Data Firehose applies the appropriate schema to the Parquet file.

Let’s run the first query to see which agents have logged into the system.

The query might look complex, but it’s fairly straightforward:

WITH dataset AS (
 SELECT 
  from_iso8601_timestamp(eventtimestamp) AS event_ts,
  eventtype,
  -- CURRENT STATE
  json_extract_scalar(
   currentagentsnapshot,
   '$.agentstatus.name') AS current_status,
  from_iso8601_timestamp(
   json_extract_scalar(
    currentagentsnapshot,
    '$.agentstatus.starttimestamp')) AS current_starttimestamp,
  json_extract_scalar(
   currentagentsnapshot, 
   '$.configuration.firstname') AS current_firstname,
  json_extract_scalar(
   currentagentsnapshot,
   '$.configuration.lastname') AS current_lastname,
  json_extract_scalar(
   currentagentsnapshot, 
   '$.configuration.username') AS current_username,
  json_extract_scalar(
   currentagentsnapshot, 
   '$.configuration.routingprofile.defaultoutboundqueue.name') AS        current_outboundqueue,
  json_extract_scalar(
   currentagentsnapshot, 
   '$.configuration.routingprofile.inboundqueues[0].name') as current_inboundqueue,
  -- PREVIOUS STATE
  json_extract_scalar(
   previousagentsnapshot, 
   '$.agentstatus.name') as prev_status,
  from_iso8601_timestamp(
   json_extract_scalar(
    previousagentsnapshot, 
    '$.agentstatus.starttimestamp')) as prev_starttimestamp,
  json_extract_scalar(
   previousagentsnapshot, 
   '$.configuration.firstname') as prev_firstname,
  json_extract_scalar(
   previousagentsnapshot, 
   '$.configuration.lastname') as prev_lastname,
  json_extract_scalar(
   previousagentsnapshot, 
   '$.configuration.username') as prev_username,
  json_extract_scalar(
   previousagentsnapshot, 
   '$.configuration.routingprofile.defaultoutboundqueue.name') as current_outboundqueue,
  json_extract_scalar(
   previousagentsnapshot, 
   '$.configuration.routingprofile.inboundqueues[0].name') as prev_inboundqueue
 from kfhconnectblog
 where eventtype <> 'HEART_BEAT'
)
SELECT
 current_status as status,
 current_username as username,
 event_ts
FROM dataset
WHERE eventtype = 'LOGIN' AND current_username <> ''
ORDER BY event_ts DESC

The query output looks something like this:

Here is another query that shows the sessions each of the agents engaged with. It tells us where they were incoming or outgoing, if they were completed, and where there were missed or failed calls.

WITH src AS (
 SELECT
   eventid,
   json_extract_scalar(currentagentsnapshot, '$.configuration.username') as username,
   cast(json_extract(currentagentsnapshot, '$.contacts') AS ARRAY(JSON)) as c,
   cast(json_extract(previousagentsnapshot, '$.contacts') AS ARRAY(JSON)) as p
 from kfhconnectblog
),
src2 AS (
 SELECT *
 FROM src CROSS JOIN UNNEST (c, p) AS contacts(c_item, p_item)
),
dataset AS (
SELECT 
 eventid,
 username,
 json_extract_scalar(c_item, '$.contactid') as c_contactid,
 json_extract_scalar(c_item, '$.channel') as c_channel,
 json_extract_scalar(c_item, '$.initiationmethod') as c_direction,
 json_extract_scalar(c_item, '$.queue.name') as c_queue,
 json_extract_scalar(c_item, '$.state') as c_state,
 from_iso8601_timestamp(json_extract_scalar(c_item, '$.statestarttimestamp')) as c_ts,
 
 json_extract_scalar(p_item, '$.contactid') as p_contactid,
 json_extract_scalar(p_item, '$.channel') as p_channel,
 json_extract_scalar(p_item, '$.initiationmethod') as p_direction,
 json_extract_scalar(p_item, '$.queue.name') as p_queue,
 json_extract_scalar(p_item, '$.state') as p_state,
 from_iso8601_timestamp(json_extract_scalar(p_item, '$.statestarttimestamp')) as p_ts
FROM src2
)
SELECT 
 username,
 c_channel as channel,
 c_direction as direction,
 p_state as prev_state,
 c_state as current_state,
 c_ts as current_ts,
 c_contactid as id
FROM dataset
WHERE c_contactid = p_contactid
ORDER BY id DESC, current_ts ASC

The query output looks similar to the following:

6. Analyze the data with Amazon Redshift Spectrum

With Amazon Redshift Spectrum, you can query data directly in S3 using your existing Amazon Redshift data warehouse cluster. Because the data is already in Parquet format, Redshift Spectrum gets the same great benefits that Athena does.

Here is a simple query to show querying the same data from Amazon Redshift. Note that to do this, you need to first create an external schema in Amazon Redshift that points to the AWS Glue Data Catalog.

SELECT 
 eventtype,
 json_extract_path_text(currentagentsnapshot,'agentstatus','name') AS current_status,
 json_extract_path_text(currentagentsnapshot, 'configuration','firstname') AS current_firstname,
 json_extract_path_text(currentagentsnapshot, 'configuration','lastname') AS current_lastname,
 json_extract_path_text(
  currentagentsnapshot,
  'configuration','routingprofile','defaultoutboundqueue','name') AS current_outboundqueue,
FROM default_schema.kfhconnectblog

The following shows the query output:

Summary

In this post, I showed you how to use Kinesis Data Firehose to ingest and convert data to columnar file format, enabling real-time analysis using Athena and Amazon Redshift. This great feature enables a level of optimization in both cost and performance that you need when storing and analyzing large amounts of data. This feature is equally important if you are investing in building data lakes on AWS.

 


Additional Reading

If you found this post useful, be sure to check out Analyzing VPC Flow Logs with Amazon Kinesis Firehose, Amazon Athena, and Amazon QuickSight and Work with partitioned data in AWS Glue.


About the Author

Roy Hasson is a Global Business Development Manager for AWS Analytics. He works with customers around the globe to design solutions to meet their data processing, analytics and business intelligence needs. Roy is big Manchester United fan cheering his team on and hanging out with his family.