Tag Archives: Digital

Министерството на културата публикува консултационни документи за въвеждане на авторскоправни директиви

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/07/03/consult_789-790/

1

Консултация за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/789   за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета.
Дата на публикуване: 26 юни 2020 г.
Срок на общественото обсъждане: 31 юли 2020 г.

Изпращайте Вашите отговори на поставените в консултационния документ въпроси на  адрес: [email protected] в срок до 31.07.2020 г.

2

Консултация със заинтересованите страни по въвеждане на Директива (ЕС) 2019/790 относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО    (26 юни 2020)

Дата на публикуване: 26 юни 2020 г.
Срок на общественото обсъждане: 31 юли 2020 г.
Изпращайте Вашите отговори на поставените в консултационен документ въпроси на адрес: [email protected] в срок до 31.07.2020 г.

ЕК издаде правила в помощ на прилагането на медийната директива

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/07/02/avmsd-guidelines/

Днес беше оповестено, че Европейската комисия е приела  насоки, които ще помагат на държавите членки в прилагането на ревизираната Директива за аудио-визуалните медийни услуги.

Според съобщението, тези насоки предлагат практическо средство, чрез което да се гарантира насърчаването на европейските произведения в медийното съдържание, като по този начин се подкрепя културното многообразие и се предоставя по-богат избор за европейските потребители. Те ще спомогнат и за по-добрата защита на потребителите на платформи за видео по заявка и за споделяне на видеоклипове, и особено на непълнолетните лица, срещу вредно съдържание и изказвания, подбуждащи омраза.

Държавите  от ЕС трябва да транспонират ревизираната Директива за аудио-визуалните медийни услуги в националното си законодателство до 19 септември 2020 г.

Въпреки че нямат задължителен характер, насоките следва да допринесат за нейното хармонизирано въвеждане и прилагане. Те представят вижданията на Комисията за това как да се използват конкретните понятия, за да се осигури съгласуваното прилагане на медийните правила във всички държави от ЕС.

За хармонизираното въвеждане – казва ЕК – и ги издава два месеца преди изтичането на срока.

За хармонизираното прилагане – да,  ще допринесат.

Така към Директива (ЕС) 2018/1808 вече имаме и  две приложения/ правила в две области, предвидени по директива и изработени от ЕК:

Европейска  програма за  придобиване на умения

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/07/02/skills_agenda/

Европейската комисия публикува European Skills Agenda,   Европейска  програма за  придобиване на умения за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост. Програмата съдържа амбициозни  количествени цели за повишаване на квалификацията (подобряване на съществуващите умения) и преквалифициране (обучение на нови умения), които трябва да бъдат постигнати в следващите 5 години.

Посочените  12 полета на дейност трябва да  гарантират, че правото на обучение и образование през целия живот ще стане реалност в цяла Европа.

Изрично са предвидени умения, необходими за цифровия преход в най-широк смисъл.

TikTok: медия или средство за събиране на лични данни

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/28/tiktok/

Европейският съвет за защита на данните (EDPB)   ще създаде работна група за проучване на практиките за обработка и поверителност на   TikTok.

Този ход идва в отговор на искане на депутата от Европейския парламент  Мориц Кьорнер от Германия.   Кьорнер попита Европейската комисия дали се вземат мерки по отношение на TikTok, след като се появиха съобщения , че Съединените щати са започнали преглед по повод китайската компания, притежаваща TikTok.  Дали TikTok представлява риск за сигурността за ЕС или неговите държави-членки?

Преди два месеца холандската агенция за защита на данните обяви, че е започнала разследване на TikTok заради опасения  за поверителност на личните данни на децата;   подобно проучване вече е в ход в Обединеното кралство от юли 2019 г..Musical.ly, които бяха придобити от TikTok, се съгласиха да заплатят  глоба на Федералната комисия по търговия на САЩ, за да уредят твърденията , че компанията незаконно е събирала лична информация от деца.

Източник  Сomplianceweek

Междувременно в САЩ потребител на Reddit, bangorlol, публикува каталог на информацията, която TikTok взема от потребителите и изпраща обратно в Китай. TikTok използва почти всички възможности за събиране на данни, достъпни за разработчиците на мобилни приложения. Информацията, събрана от TikTok и изпращана в Китай, включва:

 •  Хардуер на телефона (тип процесор, идентификационни номера на хардуер, размери на екрана, dpi, използване на паметта, дисково пространство и т.н.);
 • Други приложения, които сте инсталирали (дори изтрити);
 • Всичко, свързано с мрежата (ip, локален ip, маршрутизатор mac, вашият mac, име на точка за достъп до wifi);
 • активиран GPS pinging, приблизително веднъж на всеки 30 секунди – това е активирано по подразбиране;

 TikTok копира данните от буферната памет. Чувствителните данни не трябва да се копират в буферната памет, тъй като други приложения имат достъп до тях.

Източник  privateinternetaccess.com 

Впрочем и други правят така – според arstechnica.com приложения на iOS четат данните от клипборда на потребителите, такива са

 • ABC News — com.abcnews.ABCNews
 • Al Jazeera English — ajenglishiphone
 • CBC News — ca.cbc.CBCNews
 • CBS News — com.H443NM7F8H.CBSNews
 • CNBC — com.nbcuni.cnbc.cnbcrtipad
 • Fox News — com.foxnews.foxnews
 • News Break — com.particlenews.newsbreak
 • New York Times — com.nytimes.NYTimes
 • NPR — org.npr.nprnews
 • ntv Nachrichten — de.n-tv.n-tvmobil
 • Reuters — com.thomsonreuters.Reuters
 • Russia Today — com.rt.RTNewsEnglish
 • Stern Nachrichten — de.grunerundjahr.sternneu
 • The Economist — com.economist.lamarr
 • The Huffington Post — com.huffingtonpost.HuffingtonPost
 • The Wall Street Journal — com.dowjones.WSJ.ipad
 • Vice News — com.vice.news.VICE-News

Tik Tok е казал, че няма повече да прави така.

Но – докато говорим за TikTok   :  компанията се присъедини през седмицата към кодекса на ЕС за противодействие на дезинформацията.

 

Австралия: съвместно регулиране с платформите

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/28/au_coreg_acma/

Австралийският орган за комуникации и медии (Australian Communications and Media Authority,  ACMA) иска цифровите платформи да работят заедно върху разработването на единен общ    кодекс за поведение за борба с дезинформацията.

ACMA насърчава платформите да обмислят единен  кодекс, който осигурява подходящи защити и средства за защита на австралийските потребители на цифрови платформи. Той очаква, че този кодекс ще бъде ориентиран към потребителите, лесно достъпен за обществеността и подходящ за целите на обществото ,  се казва в съобщение на регулатора.

Очаква се кодексът да обхване съображенията на платформите за това кои са качествените източници на новини и информация и как това се съобщава на потребителите.

Това е процес с доброволен характер, но ACMA  силно би насърчил всички цифрови платформи с присъствие в Австралия, независимо от техния размер, да подпишат кодекса за цялата индустрия, за да демонстрират своята ангажираност за справяне с дезинформацията.

Интересно е какво препоръчва регулаторът :

 • Препоръчва се “базиран на резултати кодекс”  – който ще изисква “стабилно” отчитане на резултатите от присъединилите си платформи.
 • Кодексът  трябва да включва “надежден, ефективен и достъпен режим за обработка на жалби”, за да се даде на потребителите на цифрови платформи свободен достъп до алтернативен процес на разрешаване на спорове.
 • Да бъде създаден представителен орган, който да контролира администрирането на кодекса. 
 • Кодексът да съдържа механизми за намаляване на въздействието на потенциално вредна дезинформация, като се стреми да защити потребителите.
 • Кодексът да предвиди овластяване на потребителите да идентифицират качествотото на новини и информация.
 • Кодексът да  засили прозрачността и отговорността за мерките за борба с дезинформацията.
 • Кодексът да предвиди ясното етикетиране на рекламите и спонсорираното съдържание или различен тип форматиране за ясно различаване на рекламите от новинарски статии и друга информация.

Според ACMA  платформите  могат да използват алгоритми за откриване на дезинформация, да използват независими услуги за проверка на фактите, да предвидят  мониторинг, осъществяван от хора,  а също маркиране или премахване на нарушения,  свързани със стандартите за съдържание, да предоставят известия за потребители, споделящи съдържание, нарушаващо стандартите,  и да премахват акаунти.

Във всички платформи трябва да има възможности потребителите да сигнализират за неправилна или вредна дезинформация.
“Платформите не трябва да бъдат арбитри на истината за онлайн информация. Но те имат отговорността да се справят с дезинформацията, разпространявана чрез  тях, и да помагат на хората да вземат надеждни решения относно достоверността на новини и информация”, казват от  ACMA.

Работата на регулатора е   да наблюдава процеса на разработване на кодекса и да следи  за адекватността на прилаганите мерки  от страна на платформите.

Съветът за електронни медии принципно трябва да извърши същото. По-общо погледнато (публикациите за Австралия са за съвместно регулиране конкретно за противодействие на дезинформацията) кодексите, които ще действат в държавите от ЕС, трябва да изпълняват четири условия  според  ревизията на медийната  директива с Директива (ЕС) 1808/2018 (макар те да не са специално формулирани за противодействие на дезинформацията) –   тези кодекси:

 • са такива, че са широко приети от основните заинтересовани страни в съответните държави членки;
 • включват ясно и недвусмислено поставени цели;
 • предвиждат редовно, прозрачно и независимо наблюдение и оценка на постигането на поставените цели; и
 • предвиждат средства за ефективното им спазване, включително ефективни и пропорционални санкции.

 

Две години прилагане на GDPR

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/28/gdpr-2-years/

Стана известно съобщение на ЕК COM(2020) 264 final “Защитата на данните като опора на овластяването на гражданите и подходът на ЕС към цифровия преход:  две години   прилагане на Общия регламент за защита на данните (GDPR)”.

Комисията ще наблюдава  изпълнението   с оглед  предстоящия доклад за оценка през 2024 г. , евентуално за оценка и допълване на правната рамка . Държавите-членки следва да завършат привеждането  в съответствие на своите секторни закони с GDPR  и да съдействат за  свободното движение  на данни в рамките на ЕС.

 

Манипулирано видео, публикувано от Тръмп, свалено от FB и Twitter

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/20/trump_copyright/

От БиБиСи

Facebook и Twitter   премахнаха видео, публикувано от акаунта на президента Доналд Тръмп, което включва манипулирано видео на две малки деца, след като един от родителите на децата подаде жалба като носител на  авторско право. Twitter първо слага предупреждение  (“manipulated media” warning” ), но след получаване на жалбата премахва видеото.

Видеоклипът има  повече от 4 милиона гледания във Facebook (FB) и повече от 20 милиона гледания в Twitter (TWTR), преди да бъде свален.

Отстраненият вече клип е  подвеждаща редакция на видео, което  показва черно дете и бяло дете, тичащи да се прегърнат. Версията, публикувана в акаунта на Тръмп,   изглежда  сякаш едното дете бяга от другото дете. И надписът е “ужасено дете бяга от расистче”.

technology-53106029
Компанията, която представлява родителя –  собственик на този видеоклип – казва,  че
президентът няма разрешение да публикува видеоклипа и това  е ясен пример за нарушаване на авторски права.

Говорител на Тръмп казва, че това е смешно, това е пародия.

Facebook премахна част от рекламите в политическата кампания на президента Тръмп

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/19/fb_trump/

Facebook премахна над 80 реклами, част от политическата кампания на президента Тръмп  в мрежата. Причината е  използване на изображения, свързани с нацизма: обърнат триъгълник,  използван за идентифициране на политически затворници в нацистките лагери на смъртта.  Медиите наричат изображението  ​​„скандален нацистки символ“. Наблюдатели оценяват  рекламите на Тръмп като пряка препратка към символите, използвани от нацистите.

Символите са били на главната страница на Тръмп, на страницата на  “Team Trump”  кампанията и   нa страницата на вицепрезидента Майк Пенс .

Нашата политика забранява използването на символа  за идентифициране на политически затворници без контекст, който осъжда или обсъжда символа“, казва Анди Стоун във Facebook.

Facebook последва  Twitter, който ограничи достъпа до  публикация на президента с призив към насилие  („когато плячкосването започне, стрелбата започва“).  Зукърбърг по този повод казва пред медиите, че няма такива възможности:  засега FB просто може да премахва съдържанието, което противоречи на стандартите на общността, но намерението е да се разшири спектърът от реакции.

Тръмп отговори на хода на Twitter с  правен акт, целящ налагане на ограничения на социалните мрежи, който от своя страна беше атакуван пред съда като противоконституционен.

Цифровият данък и перспективата за търговска война

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/19/digital_tax/

Ако не се постигне многостранно международно споразумение за данъчно облагане на големите цифрови компании, това може да предизвика опасна търговска война, заяви   Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,  цитирана от БНР.

Франция, Италия и Обединеното кралство готвят  т.нар. цифров данък  за  техническите гиганти, много от които са базирани в САЩ компании.  

Вашингтон обяви, че засега се оттегля от преговорите. Франция заяви, че ще продължи напред с плана си  за налагане на цифров данък  на национално ниво, докато Италия и Обединеното кралство заявиха, че остават ангажирани да намерят “глобално решение”.

Европейската комисия заяви, че ще обсъжда общата си политика по темата.  Държавите и  Комисията са готови да възобновят дискусиите за цифров данък на равнище ЕС.  Същевременно говорител на ЕК казва: “Ние искаме да насърчим САЩ да се върнат към масата за преговори”,  “Продължаваме да подкрепяме глобалния подход и сме готови да излезем с европейско предложение, ако дискусиите в ОИСР не са успешни”.

Още от Политико

COVID -19: проследяване на контакти в Обединеното кралство

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/19/covid-19-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5/

В Европа са налице няколко проекта на платформи за проследяване на контакти в опит да се ограничи разпространението на Covid-19.

Националната здравна служба на Обединеното кралство е създала приложение за проследяване, базирано на Bluetooth. То събира анонимна информация и предупреждава, когато в близост има заразено лице.  Когато двама души (тоест мобилните им телефони) са близо един до друг за дълъг период от време, това се регистрира и позволява да се изпраща сигнал на хората, ако някой   в близък контакт с тях   е с диагностициран коронавирус.

Би Би Си информира, че  Обединеното кралство ще изостави настоящото си приложение за проследяване на контакти в полза на приложение, базирано на технология, изградена от Apple и Google.  То ще бъде децентрализирано, като съхранява данни на телефоните на хората, вместо   на държавни сървъри.

И  приложението на ОК, и моделът Google / Apple разчитат на Bluetooth сигнали, за да установят близост на лицата. Това е проста идея, но  сложна и технически трудна за реализиране,  тъй като се влияе силно от средата.

2020 Специален доклад 301

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/16/301/

В изпълнение на Търговския закон от 1974 г. американското правителство публикува доклад  – т.нар. Доклад 301 – за наличието на адекватна и ефективна защита на правата  на интелектуалната собственост по света – в държавите-търговски партньори на САЩ.

През пролетта е публикуван   Доклад 301 за 2020 година (2020 Special 301 Report on Intellectual Property Rights).

Както в Доклад 301 за 2019 година България не е в Priority Watch List или в Watch List.

Тази година няма държава от ЕС в Priority Watch List,  а в  Watch List от ЕС е само Румъния.

Digital News Report 2020

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/16/23850/

Институтът за изследване на журналистиката „Ройтерс“ към Университета в Оксфорд публикува поредния си годишен доклад 2020 за състоянието на цифровата журналистика (Digital News Report 2020).

Заключения на Съвета относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/16/digital_future/

Днес в Официален вестник на ЕС:

Заключения на Съвета относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа

Темите:

Данни и облак

Изкуствен интелект

Базови технологии и вериги за създаване на цифрова стойност

Киберсигурност

5G/6G и свързаност

Устойчивост от гледна точка на околната среда

Електронно здравеопазване

Законодателен акт за цифровите услуги

46.

ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да засили, модернизира и изясни правилата за цифровите услуги чрез приемането на законодателен пакет за цифровите услуги и ПОДЧЕРТАВА необходимостта от бързи действия в тази област.

47.

ОТБЕЛЯЗВА, че основаната на платформи икономика е важна част от единния пазар, тъй като свързва европейските предприятия и потребители през националните граници, дава възможност за търговия, предприемачество и нови бизнес модели и увеличава потребителския избор на стоки и услуги. ПРИЗНАВА, че разширяването и разнообразяването на новите цифрови бизнес модели и услуги значително се промени с течение на времето и някои услуги се изправиха пред нови предизвикателства, които невинаги са обхванати от съществуващата регулаторна рамка. ПОДЧЕРТАВА значителните ползи от Директивата за електронната търговия по отношение на правната сигурност, трансграничната търговия и растежа на цифровите услуги.

48.

ПОДЧЕРТАВА необходимостта от ясни, хармонизирани и основани на факти правила за отговорностите и отчетността в сферата на цифровите услуги, които да гарантират на интернет посредниците подходящо равнище на правна сигурност. ИЗТЪКВА необходимостта от засилване на европейските способности и сътрудничеството на националните органи при запазване и укрепване на основните принципи на единния пазар, както и необходимостта от засилване на безопасността на гражданите и защита на техните права в цифровата сфера в рамките на единния пазар.

49.

ПОДЧЕРТАВА необходимостта от ефективни и пропорционални действия срещу незаконните дейности и съдържание онлайн, включително разпространението на незаконни, фалшифицирани и опасни стоки, като същевременно се гарантира защитата на основните права, и по-специално свободата на изразяване, в един отворен, свободен и сигурен интернет. ПРИЗНАВА, че е необходимо да се противодейства на разпространението на езика на омразата и дезинформацията онлайн.

50.

ПРИЗНАВА, че някои много големи корпоративни онлайн платформи осигуряват видимост и пазарен достъп на по-малките дружества. Те също така обаче извличат значителни активи, включително огромни обеми данни, които могат да ги превърнат в „пазачи на информационния вход“ в цифровата икономика. Това може да създаде риск за намаляване на възможността нови иноватори да навлязат успешно на пазара, както и за ограничаване на избора на потребителите. ПРИВЕТСТВА текущата оценка и прегледа от страна на Комисията на пригодността за цифровата ера на правилата на ЕС в областта на конкуренцията и започването на секторно проучване. ПОДКРЕПЯ намерението на Комисията да събира доказателства по въпроса и да продължи да проучва ex ante правила, за да се гарантира, че пазарите, характеризиращи се с големи платформи със значителен мрежов ефект, действащи като „пазачи на информационния вход“, продължават да бъдат справедливи и конкурентни за новаторите, бизнеса и новонавлизащите на пазара.

Медийна политика

51.

ПОДКРЕПЯ плана за укрепване на съобразена с бъдещето медийна политика чрез насърчаване на свободата и надеждността на медиите. Качествената журналистика, многообразието, устойчивостта и независимостта на медиите, прозрачността и силното насърчаване на медийната грамотност са особено важни в процеса на цифрова трансформация и от решаващо значение за европейската демокрация, като същевременно спомагат за противодействие на разпространението на фалшиви новини и дезинформация онлайн. Това усилие следва също така да отчита културния и творческия потенциал с цел укрепване на европейското съдържание. Това включва и по-нататъшното развитие на програмата на ЕС „Творческа Европа“, която следва да подкрепя иновативни аудио-визуални проекти чрез програмата MEDIA.

Електронна идентификация и удостоверителни услуги, публични администрации, стандарти и блокова верига

52.

ПРИЗНАВА, че освен в качеството си на основен фактор за цифровизирания единен пазар, решенията за управлението на цифровата идентичност и удостоверителните услуги (електронни подписи, печати, времеви печати, регистрирани услуги за доставка и удостоверяване на автентичността на уебсайт) ще допринесат за формирането на обществото на бъдещето. ПРИЗОВАВА Комисията да преразгледа съществуващото законодателство, наред с другото, за да се създаде надеждна, обща, оперативно съвместима и технологично неутрална рамка за цифрова идентичност, като се запази конкурентното предимство на европейските предприятия и се защитят общите ценности на ЕС и основните права, като защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Във връзка с това ПРИЗОВАВА Комисията да обмисли предложения за по-нататъшно развитие на настоящата рамка за трансгранично идентифициране и удостоверяване на автентичност, основана на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, в посока рамка за европейска цифрова идентичност, която би насочила държавите членки към широко използвани, сигурни и оперативно съвместими цифрови идентичности, достъпни за всички европейци и необходими за извършването на публични и частни онлайн трансакции. ПОДЧЕРТАВА, че кризата, свързана с COVID-19, показа необходимостта от бързо развитие на публичните онлайн услуги, които позволяват на гражданите да контактуват с публичните органи от разстояние.

53.

ПРИЗНАВА, че бързата и всеобхватна цифрова трансформация на публичните администрации на всички равнища е съществен елемент от цифровизирания единен пазар и от стратегията за възстановяване от кризата и движеща сила за нови и иновативни технологични решения за публичните услуги и обществените предизвикателства. ПРИЗНАВА, че зрелостта и качеството на данните са различни в отделните държави, което засяга възможността за предоставяне на трансгранични услуги. ПРИЗОВАВА Комисията да предложи засилена политика на ЕС в областта на електронното управление, като се има предвид електронното приобщаване на всички граждани и участници от частния сектор, за да се гарантира координация и подкрепа за цифровата трансформация на публичните администрации във всички държави – членки на ЕС, включително оперативна съвместимост и общи стандарти за сигурни и безгранични потоци от данни и услуги в публичния сектор. ПРИЗНАВА, че публичните администрации носят допълнителна отговорност, за да може на гражданите да бъде гарантирано равно третиране и да имат еднакви права на достъп до електронното управление.

54.

ПРИЗНАВА, че цифровизацията на съдебните системи на държавите членки има потенциала да улесни и подобри достъпа до правосъдие в целия ЕС. ПРИЗОВАВА Комисията да улесни цифровия трансграничен обмен между държавите членки както по наказателни, така и по граждански дела, и да гарантира устойчивостта и продължаващото разработване на технически решения за трансграничен обмен.

55.

ОТЧИТА значението на стандартизацията като стратегически инструмент в подкрепа на европейските промишлени и цифрови политики. ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да разработи стратегия за стандартизация, която да дава възможност за равнопоставеност и оперативна съвместимост, с цел да се укрепи европейската система за стандартизация и нейното управление и да се гарантира, че ЕС разполага с инструменти за утвърждаването и популяризирането на европейските технически стандарти на световно равнище, включително за утвърждаване на екодизайна на цифровите услуги и оборудване, както и за насърчаване на участието на европейски заинтересовани страни в световните форуми по стандартизация, с подкрепата на европейските организации по стандартизация и ENISA. ПРИЗНАВА необходимостта да се вземат предвид добре установените международни стандарти и дългогодишните практики в областта на промишлеността.

56.

ПРИЗНАВА, че ЕС и държавите членки следва да проучат възможностите, които технологията на блоковата верига може да предложи в полза на гражданите, обществото и икономиката за, наред с другото, устойчивостта, по-доброто функциониране на публичните услуги и проследимостта на продуктите, за да се гарантира безопасността чрез надеждни децентрализирани операции и обмен на данни. ОЧАКВА предстоящата стратегия на Комисията за блоковата верига, насочена към засилване на водещата роля на Европа в тази област.

Умения и образование

57.

ОТБЕЛЯЗВА, че ЕС е изправен пред нарастващо търсене на служители с основни цифрови умения от страна на всички сектори, както и пред недостиг от един милион специалисти в областта на ИКТ, което излага на риск потенциала на ЕС за развитие на цифровите технологии. ПРИЗОВАВА държавите членки и Комисията да предприемат мерки, за да гарантират, че гражданите са придобили основни цифрови умения, както и да намалят наполовина до 2025 г. сегашния недостиг на ИКТ специалисти, като вземат предвид особеностите на държавите членки.

58.

ПОДЧЕРТАВА, че пандемията от COVID-19 показа необходимостта от цифрови умения и освен това мотивира гражданите да придобият такива, за да се приспособят към дистанционната работа и другите начини на цифрово участие, като например използването на цифрови образователни методи поради затварянето на училищата и университетите по време на пандемията.

59.

ПРИЗОВАВА държавите членки, в сътрудничество с Комисията, и частния сектор да въведат всички необходими мерки за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила за цифровата ера, за диверсифициране на работната сила и за привличане на висококвалифицирани специалисти в областта на технологиите и ИКТ, включително мигрирали европейци, като същевременно адаптират и цифрови работни места за работниците и предоставят надеждни и бързи интернет връзки на училищата, за да се насърчи използването на цифрови образователни ресурси.

60.

НАСЪРЧАВА сътрудничеството между Комисията и държавите членки, а също така и с частния сектор, при изпълнението на Новата европейска програма за умения, и по-специално ангажимента ѝ за определяне на път, показващ как действията на ЕС и на държавите членки могат да увеличат дела на населението на ЕС с основни цифрови умения и компетентности от сегашните 57% на 65% до 2025 г., и ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да актуализира Програмата за умения през 2020 г.

61.

ПРИВЕТСТВА преразглеждането на координирания план за действие относно ИИ, който да бъде разработен с държавите членки с акцент върху компетентностите, необходими за работа в областта на изкуствения интелект. ОТЧИТА, че за да постигне своите цели по отношение на данните, Европа трябва да направи пропорционални инвестиции в умения и грамотност по отношение на данните, включително чрез обучение на достатъчно експерти и администратори на данни, за да се осигурят необходимите цифрови умения.

62.

ПРИВЕТСТВА намерението на Комисията да актуализира плана за действие в областта на цифровото образование през 2020 г., за да подкрепи действията на държавите членки, както беше обявено в съобщението „Силна социална Европа за справедливи промени“. ПРИВЕТСТВА подкрепата по линия на бъдещите програми „Еразъм+“ и „Цифрова Европа“ за развитието на основни и задълбочени цифрови умения, включително чрез обмен на добри практики, експерименти, пилотни проекти и осъществяване на успешни проекти.

63.

ПРИЗОВАВА държавите членки, в сътрудничество с Комисията, и заинтересованите страни в областта на образованието да поставят по-силен акцент върху науките, технологиите, инженерството и математиката в образованието и обучението. ПРИВЕТСТВА ангажимента на Комисията за равно участие на жените и мъжете в различните сектори на икономиката, включително в цифровия преход, както е посочено в стратегията за равенството на половете за периода 2020 – 2025 г. ПОДКРЕПЯ разработването на национални стратегии на държавите членки относно жените и момичетата в областта на цифровите технологии.

Международно измерение

Данъчно облагане на цифровия сектор

Заключение

68.

ПОДЧЕРТАВА необходимостта от наблюдение на напредъка в изпълнението на действията, обявени в пакета за цифровите технологии на 19 февруари 2020г., включително чрез актуализирания индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото. ПРИЗОВАВА държавите членки, Европейския парламент и социалните партньори да допринесат активно за успеха на цифровия пакет. ПРИКАНВА Комисията да информира периодично Съвета за постигнатия напредък по отношение на прилагането на мерките, обявени в пакета за цифровите технологии.

 

Пакет за цифрови технологии о т  19 февруари 2020

COM Shaping digital future

ЕС: Оперативна съвместимост на мобилните приложения за проследяване

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/16/apps/

Съобщение на ЕК от днес – по темата за  оперативна съвместимост на мобилните приложения за проследяване на случаите на заразяване с коронавирус. 
Държавите членки с подкрепата на Комисията се споразумяха за набор от технически спецификации за гарантиране на безопасен обмен на информация между националните приложения за проследяване на контактите, които се основават на децентрализирана архитектура. Това се отнася за по-голямата част от приложенията за проследяване, които вече функционират или предстои да започнат да функционират в ЕС. След внедряването на техническото решение тези национални приложения ще функционират безпроблемно, когато ползвателите им пътуват в друга държава от ЕС, която също следва децентрализирания подход.
Повечето държави членки взеха решение да въведат в употреба мобилни приложения в допълнение към ръчното проследяване на контактите и разпространението на коронавируса. Голямата част от одобрените национални приложения се основават на децентрализирана архитектура, което означава, че произволните идентификатори на ползвателите, които са били засечени в близост в рамките на определен период от време, остават в телефона и ще бъдат проверени от него за съответствие с идентификаторите на ползвателите, за които е докладвано, че са заразени. Техническата спецификация за оперативна съвместимост ще позволи тези проверки да бъдат извършвани и по отношение на ползватели, които пристигат от други държави членки, без да е необходимо изтеглянето на няколко национални приложения.
Споделяната между приложенията информация за потребители в непосредствена близост ще се обменя в криптирана форма, така че да се възпрепятства идентифицирането на отделните лица, в съответствие със строгите насоки на ЕС относно защитата на данните в приложенията. Няма да се използват данни за географско позициониране.

 

ЕС представя план за действие 2020 за борба с дезинформацията в Европа и извън нея

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/10/disinfo-4/

Европейската комисия и върховният представител предлагат конкретни мерки за справяне с дезинформацията, включително създаване на система за бързо предупреждение, както и стриктен контрол върху прилагането на кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, подписан от онлайн платформите. Планът за действие също така предвижда увеличаване на ресурсите, които се отделят за тази цел.

Планът е насочен към четири основни области, които са важни с оглед на повишаването на способностите на ЕС в тази сфера и засилването на сътрудничеството между държавите членки и Съюза:

 • Подобряване на откриването: оперативните групи за стратегическа комуникация и Звеното на ЕС за синтез на информацията за хибридните заплахи към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), както и делегациите на ЕС в съседните на Съюза страни, ще бъдат подсилени значително с допълнителен специализиран персонал и инструменти за анализ на данни. Очаква се бюджетът на ЕСВД за стратегическа комуникация в отговор на дезинформацията и за повишаване на осведомеността за нейното отрицателно въздействие да бъде увеличен повече от два пъти — от 1,9 млн. евро през 2018 г. до 5 млн. евро през 2019 г. Държавите от ЕС трябва да допълват тези мерки, като подобряват своите собствени средства за борба с дезинформацията.
 • Координирана реакция: ще бъде създадена специална система за бързо предупреждение с участието на институциите на ЕС и държавите членки. Чрез нея ще се улеснява обменът на данни и оценки за дезинформационни кампании и ще се изпращат сигнали за заплахи от дезинформация в реално време. Институциите на ЕС и държавите членки също така ще насочат вниманието си към проактивно и обективно информиране за ценностите и политиките на Съюза.
 • Онлайн платформите и индустрията: подписалите кодекса за поведение трябва бързо и ефективно да изпълнят ангажиментите, поети в неговите рамки, като насочат вниманието си към неотложните действия във връзка с европейските избори през 2019 г. Това включва по-специално гарантиране на прозрачността на политическата реклама, повишаване на усилията за закриване на активни фалшиви профили, маркиране на всички взаимодействия, в които не участват хора (съобщения, разпространявани автоматично от ботове), сътрудничество с проверителите на факти и научните изследователи за откриване на дезинформационни кампании, както и даване на по-голяма видимост и разпространяване на проверената информация. Комисията, подпомагана от Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги, ще наблюдава внимателно и постоянно изпълнението на ангажиментите.
 • Повишаване на осведомеността и оправомощаване на гражданите: в допълнение към провеждането на целенасочени кампании, институциите на ЕС и държавите членки ще насърчават медийната грамотност чрез специални програми. Ще бъде предоставена подкрепа на националните мултидисциплинарни екипи от независими проверители на факти и изследователи, за да откриват и разобличават дезинформационни кампании в социалните мрежи.

Комисията също така представи доклад относно напредъка, постигнат в борбата с дезинформацията онлайн след  съобщението на ЕК от  април 2018 г.

Прессъобщението и съпътстващите документи

Войната на думи

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/07/trump-vs-twitter/

Twitter деактивира видеоклип от екипа на кампанията на Доналд Тръмп. В клипа се вижда как президентът  отдава почит на Джордж Флойд. Деактивирането се основава на  факта, че клипът е обект на жалба за авторски права.
 
В отговор на премахването на видеоклипа, екипът на Тръмп обвинява  компанията и лично Джак Дорси, че цензурира „обединяващо послание от президента Тръмп“.

Четиирминутният крип е деактивиран от Twitter, а Facebook u Instagram са изтрили постинги с клипа заради снимки на Джордж Флойд и на участници в протеста, според Ройтерс.

Така за десетина дни  Twitter

 • етикетира туит на Тръмп,
 • скри туит на Тръмп,
 •  премахва съдържание, свързано с Тръмп,

а Facebook обяви, че променя политиката си, за да може по-гъвкаво да реагира в такива случаи.

Войната на думи 1

DSA: позиция на ERGA

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/07/dsa-erga/

Европейската комисия скоро ще надгради правилата на Европейския съюз за цифрови платформи, услуги и продукти чрез новия Digital Services Act („DSA“ или „пакет DSA“).

Очаква се DSA да засегне защитата на европейските граждани и техните права, не на последно място и правото на свобода на изразяване. DSA е възможност за размисъл върху начина, по който онлайн съдържанието се предоставя на аудиторията и ефектите от това.

В ERGA (Европейската група на националните медийни регулатори) участват  представители на регулаторите на медийно съдържание  в ЕС. Те по дефиниция

играят важна  роля за отстояване на ценностите на медийното регулиране в съответствие с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги,  в частност свобода на изразяване, насърчаване на културното многообразие и плурализъм, поддържане и засилване на демократичния дискурс и защита на аудиторията.

Това е работата на медийния регулатор.

ERGA е изработила позиция по отношение на  DSA като част от текущата работа на ERGA по прилагането на стандартите за съдържание на ЕС онлайн.

Това е резюме от началото  на позицията на ERGA. България по силата на  членството си в ЕС участва в ERGA, както и по-рано – от самото създаване на медийното  регулиране у нас – в платформата на медийните регулатори EPRA. 

Участието на България  не е лична заслуга на членовете на регулатора, но е лична отговорност.   Участието на България в ERGA u EPRA  се очаква да допринася за европеизирането на българското медийно регулиране.

Европеизиране означава, освен другото, стандартите на EС  да се прилагат, а правната информираност за тях да расте,  стандартите да се познават и възприемат от медиите и аудиторията.  СЕМ се очаква да допринася за  правната информираност, за гласност на стандартите, за – виж по-горе цитата – “поддържане и засилване на демократичния дискурс”.  Включително да допринася за публичност на  дебатите, свързани с DSA.  СЕМ е този, който ще трябва “да  отстоява европейските  ценности в медийното регулиране”, съгласно цитираната позиция.

Ето и  самата позиция, тя е публична и може да се чете и обсъжда.

 

Зукърбърг за политиката на модериране

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/03/fb-12/

VOX пише за изтекло аудио от видеосреща със служители на Facebook.   На срещата Марк Зукерберг е потвърдил решението Facebook да допусне съобщението на Тръмп, което Twitter скри, и е обяснил как е било взето, включително колко афро-американци (ли е правилно да се казва) са участвали във вземането на решението – един.

Зукърбърг обещава прозрачност на процеса на вземане на решения за модериране на спорни публикации.

Казва още, че компанията обмисля да добави етикети към публикациите на световните лидери, които подбуждат към насилие, вместо просто да ги остави или да ги свали. Според Зукърбърг –  тъй като е възможен “продължителен период на граждански вълнения”, компанията може да преразгледа политиката си относно това какъв вид съобщения правителствените лидери могат да направят относно   насилие от страна на държавата  и  употреба на полицейска сила.

DSA: Европейската комисия започва консултация относно законодателния акт за цифровите услуги

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/02/dsa/

Европейската комисия с прессъобщение от днес информира, че започва обществена консултация относно законодателния акт за цифровите услуги — Digital Services Act, DSA, знаков пакет, обявен от председателя фон дер Лайен в нейните политически насоки и в съобщението на Комисията „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ от 19 февруари.

Консултацията ще продължи до 8 септември. Тя  обхваща въпроси като безопасността онлайн, свободата на словото, справедливостта и еднаквите условия на конкуренция в цифровата икономика, включително  двете работни направления, обявени от Комисията като част от пакета на законодателния акт за цифровите услуги:

 •  основните принципи на Директивата за електронната търговия, по-специално свободата на предоставяне на цифрови услуги на целия единен пазар на ЕС в съответствие с правилата на мястото на установяване и с широкото ограничаване на отговорността за съдържанието, създадено от потребителите;
 •  условията на конкуренция на европейските цифрови пазари, където понастоящем няколко големи онлайн платформи действат като gatekeepers.

 

#DigitalServicesAct  – повече за DSA

Войната на думи: Twitter vs Тръмп

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2020/06/02/twitter-vs-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%BF/

От вторник до вторник: събитията през една интересна седмица за съдържанието в платформите и пределите на свободата на изразяване

1

Казват, че Тръмп имал   около 52 000 туита. Много пъти е установявано, че те не отговарят на  истината. Понякога това е очевидно, компанията използва и външни организации за проверка на фактите. Досега Twitter не е предприемал действия по отношение на президента Тръмп. По отношение на други потребители на платформата са прилагани различни мерки –  като напр.  към Болсонаро  във връзка с COVID, към   австралийски автор  на карикатури  или към известния Алекс Джоунс.

2

На 26 май 2020  Twitter реагира и на два туита на Тръмп. Как? – с етикет “Get the facts” и страница, на която има подробно обяснение (колаж от ВВС):

_112546457_trump-nc

Става дума за гласуването по пощата, което се допуска само за регистрирани гласоподаватели, докато  Тръмп твърди, че губернаторът на Калифорния допуска всеки да гласува.  Ню Йорк Таймс за случая:

Twitter е изправен пред уникален натиск, защото това е най-често използваният метод за комуникация с обществеността на г-н Тръмп. В началото на президентството си той туитваше около девет пъти на ден. Оттогава той ускори темпото си и вече има  средно 29 туита на ден тази година, а на 10 май публикува 108 пъти. 

Високото ниво на активност на г-н Тръмп привлича вниманието  в Twitter. Ако компанията изтрие туитовете   или ги промени, това ще ескалира обвиненията на консервативните политици, че цензурира техните политически възгледи или е предубедена срещу тях.Но като не направи нищо, Twitter  позволява световните лидери да не се придържат към същия стандарт като всички останали и  да имат повече власт да тормозят, клеветят и заглушават  другите, цитира изданието преподавателка от Харвард.

Миналата година  Камала Харис, сенатор (D) от Калифорния, поиска от Джак Дорси да спре акаунта на г-н Тръмп в Twitter. В писмо до г-жа Харис  Twitter повтори публичната си позиция по отношение на  световните лидери и заяви, че ще бъде погрешно да се предприемат мерки, поради обществения интерес.

Други световни лидери не са се радвали на подобна свобода в Twitter. Туитове от бразилския президент  Болсонаро и президента на Венецуела Николас Мадуро  за  недоказани лекарства за коронавируса бяха   премахнати.До тази седмица Twitter поддържаше, че г-н Тръмп не нарушава политиките на  компанията и че тя ще предприеме действия, ако се прекрачи линията.

„Ние вярваме, че е важно светът да види как мислят глобалните лидери и как действат. “, каза г-н Дорси в интервю за HuffPost миналата година. Ако г-н Тръмп публикува нещо, което нарушава политиките на Twitter, г-н Дорси добави, “ние със сигурност ще съобщим.”

Във вторник компанията превърна този разговор в действие.

Twitter нарече двата туита на Тръмп “потенциално подвеждащи” и сложи препратка get the facts към страница, на която има и други факти по темата.

Прилага се т.нар. “civic integrity policy”  на компанията.  Сигнал за нарушение са подали организации от третия сектор, с които Twitter партнира за прuлагане на стандартите, имена в момента не се споменават – ето съобщението на компанията:

EU DisinfoLab подкрепи действията на Twitter. Според  EU DisinfoLab  липсва отговор за политически дезинформации, включително множеството неверни твърдения, идващи от върха на администрацията на САЩ.

Трябва да има среден път между това да не се прави нищо и Министерството на истината от 1984 г. Решението на Twitter да добави предупредителен етикет, насочващ потребителите към проверена от факти информация по повод  съобщения на Доналд Тръмп,   е добър пример за това какво може да се направи, за да се даде възможност на потребителите да си съставят информирано мнение – нещо, което е особено важно в контекста на демократичния процес.  Нашите мисли са с екипа на Twitter – останете силни!

3

Два дни по-късно дойде и институционалният отговор на Тръмп –  президентски акт (executive order) “за предотвратяването на цензурата онлайн”. СNN казва,  че поне  от месец знае съдържанието на този акт, дори знае, че FСС u FTС са го обсъждали и според тях изглежда да е противоконституционен.

Какво казва Тръмп в този акт:

Първо, за прилагането на идеалите на Първата поправка към съвременните комуникационни технологии. Twitter, Facebook, Instagram и YouTube имат огромна, ако не и безпрецедентна сила да оформят интерпретацията на публичните събития; да цензурират  или премахват информация; и да контролират това, което хората виждат или не виждат.

Сега Twitter слага предупредителен етикет върху определени туитове по начин, който ясно отразява политически  пристрастия.  Twitter никога не е поставял такъв етикет   на друг политик. Служителят, отговарящ за политиката на сайта, е излагал  политическите си пристрастия в собствените си туитове.

Второ, за   раздел 230  в) от Закона за благоприличие в комуникациите  –  47 USC 230 (c).  Раздел 230  е създаден за справяне с  хипотезата, при която платормите се разглеждат като издател.  Предоставя се ограничена отговорност („защита“ ) на доставчик на интерактивна   услуга (например онлайн платформа)  с цел  интернет да е „форум за истинско многообразие на политическия дискурс“. 47 USC 230 (a) (3). (Всъщност именно разд. 230 пази социалните мрежи от отговорност за изказвания като тези на Тръмп. )

Раздел 230 не е имал за цел, казва Тръмп,  да позволи на шепа компании да прераснат в титани, които контролират жизненоважни пътища за националния ни дискурс под прикритието на насърчаване на открити форуми за дебати, и   използват силата си за цензуриране на съдържание и заглушаване на гледни точки, които не харесват. Когато доставчикът   премахва или ограничава достъпа до съдържание,   той се занимава с редакторско поведение. Поради което, казва Тръмп, нека носи отговорност като всеки традиционен редактор и издател.

В рамките на 60 дни от този акт,  министърът на търговията след консултация с главния прокурор и чрез Националната администрация за далекосъобщения и информация (NTIA), изисква от Федералната комисия  за съобщения (FCC)   бързо да предложи правила за решаване на описаните проблеми.

Трето, да се предвиди защита  на данъкоплатците  – да се преразгледа  финансиране с публичен ресурс на платформи, които ограничават свободното слово. Всяка агенция да преразгледа федералните разходи  за реклама и маркетинг, изплащани на онлайн платформи.

Тръмп предлага Министерството на правосъдието да обсъжда ограниченията на изразяване, основани на гледните точки, наложени от всяка онлайн платформа,   и да оценява дали някоя онлайн платформа е проблематична   поради дискриминация, измама на потребителите или други лоши практики.

Четвърто,    Големите онлайн платформи като Twitter и Facebook   не трябва да ограничават защитената реч, казва Тръмп и се позовава на  Върховния съд за  сайтовете на социалните медии  като съвременната агора (Packingham v. North Carolina , 137 S. Ct. 1730, 1737 (2017). Комуникацията чрез тези канали стана важна за значимото участие в американската демокрация (PruneYard Shopping Center v. Robins , 447 US 74, 85-89 (1980).

За големи онлайн платформи, които са огромни арени за обществен дебат, включително платформата за социални медии Twitter, FTC обмисля да предприеме действия, както е уместно и в съответствие с приложимото законодателство, за да забрани нечестни или измамни действия или практики при или засягащи търговията.   Такива нечестни или измамни действия или практики могат да включват практики на субектите, обхванати от раздел 230, които ограничават речта по начини, които не са в съответствие с обществените представителства на тези субекти относно тези практики.

Пето-шесто,   ще се разработва законодателство за случаи, в които  американците не са защитени при  нечестни и измамни действия и практики, напр.   алгоритми за заглушаване на съдържание или потребители въз основа на  политическа принадлежност  или гледна точка, предубеденост  и др.

Определение: „онлайн платформа“ означава всеки уебсайт или приложение, което позволява на потребителите да създават и споделят съдържание или да участват в социални мрежи или всяка обща търсачка.

Коментар на Дафне Келър от Станфорд – анотирана версия на акта.  Келър е особено разтревожена от черните списъци, които МП се изисква да изготвя. Тя обръща внимание още, че с такава дефиниция за онлайн платформа всяка медия с форум попада в обхвата.

4

Изненадващо на следващия ден Twitter показа нов ход от спектъра възможни реакции – туит на Тръмп бе не просто етикетиран, а скрит и означен като възхваляващ насилие (нарушаващ правилата за т.нар.  glorifying violence)

Този път  Тръмп беше написал, че ако плячкосването започне – стрелбата ще започне.22           .

В  ярък контраст се оказа позицията на Зукърбърг, който пред Fox TV заявява:

Бяхме доста ясни за нашата политика. Ссмятаме, че не е  правилно да правим проверки на факти за политици. По принцип частните компании   – или особено  платформите – не трябва да са в състояние да правят това.

Facebook няма да се намесва в публикации  на Тръмп – дори ако те нарушават правилата, които  се прилагат за останалите. Позицията се различава от това, което Зукърбърг говореше пред парламента по-рано и което е добре документирано:

В последните дни медиите отразяват вътрешно напрежение във Фейсбук. На особена критика се подлага личното решение на  Зукърбърг  да остави без реакция изказването на Тръмп, в което президентът  насърчава полицията да  стреля при безредици.  Цитирани са представители на протеста, според които „Даването на платформа за подбуждане  към насилие и за разпространение на дезинформация е неприемливо, независимо кой сте.“ “Не съществува неутрална позиция по отношение на расизма. “, казва друг служител. Протестиращите са малко на брой, но публичното разграничаване от решенията  на Зукърбърг  се смята за симптоматично.

Разочарование предизвиква Бордът по съдържанието на Фейсбук – независим орган, на който се възлагат много надежди за саморегулация.  Facebook финансира Борда, за да решава трудни въпроси около модерирането на съдържанието. В разгара на кризата Бордът заяви, че няма да бъде в състояние да се намеси  сега, но  “работи усилено, за да  започне да работи  по-късно тази година.”

Гардиан разказва и история с един от съпредседателите на Борда, обвинен в расизъм.