In the Works – EC2 Instances (G4) with NVIDIA T4 GPUs

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/in-the-works-ec2-instances-g4-with-nvidia-t4-gpus/

I’ve written about the power and value of GPUs in the past, and I have written posts to launch many generations of GPU-equipped EC2 instances including the CG1, G2, G3, P2, P3, and P3dn instance types.

Today I would like to give you a sneak peek at our newest GPU-equipped instance, the G4. Designed for machine learning training & inferencing, video transcoding, and other demanding applications, G4 instances will be available in multiple sizes and also in bare metal form. We are still fine-tuning the specs, but you can look forward to:

 • AWS-custom Intel CPUs (4 to 96 vCPUs)
 • 1 to 8 NVIDIA T4 Tensor Core GPUs
 • Up to 384 GiB of memory
 • Up to 1.8 TB of fast, local NVMe storage
 • Up to 100 Gbps networking

The brand-new NVIDIA T4 GPUs feature 320 Turing Tensor cores, 2,560 CUDA cores, and 16 GB of memory. In addition to support for machine learning inferencing and video processing, the T4 includes RT Cores for real-time ray tracing and can provide up to 2x the graphics performance of the NVIDIA M60 (watch Ray Tracing in Games with NVIDIA RTX to learn more).

I’ll have a lot more to say about these powerful, high-end instances very soon, so stay tuned!

Jeff;

PS – If you are interested in joining a private preview, sign up now.

Security updates for Monday

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/783370/rss

Security updates have been issued by Debian (ikiwiki, liblivemedia, linux-4.9, rdflib, and sqlalchemy), Fedora (advancecomp, kubernetes, mingw-poppler, and php), Mageia (ikiwiki), openSUSE (chromium, file, and sssd), Red Hat (ansible, openstack-ceilometer, and openstack-octavia), Scientific Linux (kernel), SUSE (galera-3, mariadb, mariadb-connector-c, java-1_8_0-ibm, kernel, nodejs10, openwsman, wireshark, and yast2-rmt), and Ubuntu (file, linux, linux-aws, linux-kvm, linux-raspi2, linux-snapdragon, and linux-lts-xenial, linux-aws).

CAs Reissue Over One Million Weak Certificates

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2019/03/cas_reissue_ove.html

Turns out that the software a bunch of CAs used to generate public-key certificates was flawed: they created random serial numbers with only 63 bits instead of the required 64. That may not seem like a big deal to the layman, but that one bit change means that the serial numbers only have half the required entropy. This really isn’t a security problem; the serial numbers are to protect against attacks that involve weak hash functions, and we don’t allow those weak hash functions anymore. Still, it’s a good thing that the CAs are reissuing the certificates. The point of a standard is that it’s to be followed.

Вечният фашизъм (Четиринадесет начина да погледнем към черноризците)

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2210

Това е есе от Умберто Еко, излязло през 1995 г. Заради острата му актуалност днес реших безсрамно да го открадна и публикувам тук.

Преводачът на български не ми е известен. На няколко места съм си позволил да коригирам превода.

—-

Въпреки някои неясноти по отношение на различните исторически форми на фашизма, аз мисля, че е възможно да се състави списък на чертите, типични за това, което бих искал да нарека Ур-фашизъм или Вечният фашизъм. Тези черти не могат да бъдат организирани в система. Много от тях противоречат една на друга и са също така типични за други видове деспотизъм или фанатизъм. Но е достатъчно една от тях да се появи, за да позволи на фашизма да коагулира около нея.

1. Първата черта на Ур-фашизма е култът към традицията

Разбира се, традиционализмът е много по-стар от фашизма. Не само, че е типичен за контрареволюционната католическа мисъл след Френската революция, но е роден в късната елинистическа епоха като реакция на класическия гръцки рационализъм. В средиземноморския басейн хората от различни религии (повечето от вярванията им са великодушно приети от римския пантеон) започнали да мечтаят за откровение, получено в изгрева на човешката история. Това откровение, според традиционалистичната мистика, за дълго време е останало скрито под булото на забравени езици — в египетските йероглифи, в келтските руни, в свитъците на малко познатите азиатски религии.

Тази нова култура трябвало да бъде синкретична. Синкретизмът не е само, както се казва в речника „комбинация на различни форми на вярвания и практики“; подобна комбинация трябва да понася противоречия. Всяко от оригиналните послания съдържа късче мъдрост и въпреки че изглежда, че те казват различни или несъвместими неща, все пак всички те се отнасят, алегорично, до същата праисторическа истина. В следствие на това не може да има напредък в познанието. Истината вече веднъж и завинаги е била казана, а ние само можем да продължаваме да тълкуваме неясното й послание.

Ако поровите из рафтовете, които в американските книжарници са етикетирани като Ню Ейдж, там можете да намерите дори свети Августин, който доколкото знам, не е фашист. Но комбинацията между свети Августин и Стоунхендж — това е симптом за Ур-фашизъм.

2. Традиционализмът предполага отхвърляне на модернизма

И фашистите, и нацистите почитат технологията, докато мислителите-традиционалисти обикновено я отхвърлят като отрицание на традиционните духовни ценности. Но даже и нацизмът да е бил горд със своите индустриални постижения, неговата възхвала на модернизма е само повърхност на една идеология, основана върху принадлежност към определени кръв и земя (Blut und Boden). Отхвърлянето на модерния свят бе маскирано като отрицание на капиталистическия начин на живот. Просвещението, Епохата на разума, се приема за началото на модерната поквареност. В този смисъл Ур-фашизмът може да бъде дефиниран като ирационализъм.

3. Ирационализмът също така зависи от култа към действието заради самото действие

Ако действието е хубаво само по себе си, то трябва да бъде прието преди или без замисляне. Мисленето е форма на безсилие. Следователно културата е подозрителна дотолкова, доколкото се идентифицира с критично отношение. Недоверието към интелектуалния свят винаги е било симптом на Ур-фашизма, от почитта на Херман Гьоринг към фраза от пиеса на Ханс Йохст („Когато чуя думата „култура“, посягам към пистолета си“), до честата употреба на изрази като „дегенерирали интелектуалци“, „яйцеглави“, „лигави сноби“ и „университетите са гнезда на червени“. Официалните фашистки интелектуалци са ангажирани най-вече с атакуването на модерната култура и либералната интелигенция с мотива, че са предали традиционните ценности.

4. Критичният дух прави разлики, а да правиш разлика е знак за модернизъм

В модерната култура научната общност възхвалява несъгласието като начин да се подобри знанието. За Ур-фашизма несъгласието е предателство.

5. Освен това, несъгласието е знак за разнообразие

Ур-фашизмът се разраства и търси консенсус с помощта на експлоатирането и изострянето на естествения страх от различното. Първият призив на един фашист или на едно недоразвито фашистко движение е този срещу пришълците. Така Ур-фашизмът е расистки по дефиниция.

6. Ур-фашизмът произлиза от индивидуалната или социална фрустрация

Ето защо една от типичните черти на историческия фашизъм е привлекателността му за една фрустрирана средна класа – класа, която страда от икономическа криза или чувства на политическо унижение, или е уплашена от натиска на по-долни социални групи. Понастоящем, когато старите „пролетарии“ стават дребни буржоа (а лумпените са широко изключени от политическата сцена), фашизмът на утрешния ден ще намери своята публика в това ново мнозинство.

7. На хората, които се чувстват лишени от ясна социална идентичност

Ур-фашизмът казва, че тяхна единствена привилегия е най-общовалидната — да бъдат родени в една и съща страна. Това е произходът на национализма. Освен това единствените, които могат да осигурят идентичност на нацията, са нейните врагове. Така в корена на Ур-фашистката психология има вманиаченост на тема заговор, по възможност международен. Последователите ѝ трябва да се усещат в клопка. Най-лесният начин да се разкрие един заговор е призивът към ксенофобия. Но заговорът трябва да идва и отвътре: евреите обикновено са най-добрата мишена, защото имат предимството да са едновременно и отвътре, и отвън. В САЩ ярък пример за обсесия за заговори и конспирации може да се намери в книгата на Пат Робертсън „Новият световен ред“, но, както неотдавна видяхме, има и много други.

8. Последователите трябва да се чувстват унизени от показността на богатството и силата на техните врагове

Когато бях момче, ме учеха да мисля за англичаните като за хора, които се хранят по пет пъти на ден. Те ядяха по-често от бедните, но здравомислещи италианци. Евреите са богати и си помагат един на друг чрез тайна мрежа за взаимопомощ. Но последователите на Ур-фашизма трябва да бъдат убедени, че могат да надделеят над враговете. Така, чрез непрестанна промяна на риторичния фокус, враговете едновременно са твърде силни и твърде слаби. Фашистките правителства са обречени да губят войните, защото са конституционно неспособни обективно да преценяват силата на противника си.

9. За Ур-фашизма няма борба за живот – вместо това животът се живее заради борбата

По тази причина пацифизмът е шуробаджанащина с врага. Той е лош, защото животът е непрестанно воюване. Това обаче води до комплекса за Армагедон. Тъй като враговете трябва да бъдат победени, има нужда от една последна битка, след която движението ще има контрол над света. Но такива „крайни решения“ предполагат една по-нататъшна ера на мир, един Златен век, който противоречи на принципа на вечната война. Нито един фашистки лидер не е успял да разреши това противоречие.

10. Елитизмът е типичен аспект на всяка реакционна идеология дотолкова, доколкото е фундаментално аристократичен, а аристократичният и военният елитизьм безмилостно предполагат презрение към слабия

Ур-фашизмът може единствено да подкрепя популистки елитизъм. Всеки гражданин принадлежи на най-добрия народ в света, членовете или партията са най-добрите сред гражданите, всеки гражданин може (или трябва) да стане член на партията. Но не може да има патриции без плебеи.

Всъщност Лидерът, тъй като знае, че властта не му е делегирана по демократичен път, а е била завзета със сила, също така съзнава, че силата му е основана на слабостта на масите; те са толкова слаби, че имат нужда и заслужават един управник.

11. В тази перспектива всеки бива подготвян да стане герой

Във всяка митология героят е едно изключително същество, но в Ур-фашистката идеология героизмът е норма. Този култ на героизма е тясно свързан с култа към смъртта. Не случайно мотото на испанските фалангисти е Viva la Muerte („Да живее смъртта!“). В нефашистките общества на обикновения човек му е казано, че смъртта е неприятна, но трябва да бъде посрещната с достойнство; на вярващите е казано, че това е болезнен път към свръхестествено щастие. В контраст на това Ур-фашисткият герой копнее за героична смърт, рекламирана като най-добрата награда за героичен живот. Ур-фашисткият герой е нетърпелив да умре. В своето нетърпение той по-често изпраща други хора на смърт.

12. Тъй като и двете — и постоянната война, и героизмът са трудни за играене игри, Ур-фашистът пренася своя мерак за власт към сексуални въпроси

Това е произходът на мачизма (който съдържа в себе си както презрение към жените, така и нетолерантност и заклеймяване на нестандартните сексуални навици, от целомъдрието до хомосексуалността). Тъй като дори сексът е трудна за играене игра, Ур-фашисткият герой предпочита да си играе с оръжия — правенето на това става ерзац фалическо упражнение.

13. Ур-фашизмът е основан на избирателния популизъм, може да се каже на популизма на определеното качество

В една демокрация гражданите имат индивидуални права, но гражданите в тяхната цялост оказват политическо влияние само от количествена гледна точка — един следва решенията на мнозинството. За Ур-фашизма обаче индивидите като такива нямат права, а Народът е приеман за качество, едно монолитно цяло, което изразява Общата воля. Тъй като нито едно голямо количество хора не може да има обща воля, Лидерът претендира, че е техен преводач. След като са загубили властта си да делегират, гражданите не действат; те са единствено призвани да играят ролята на Народ. Така Народът е само театрална фикция. В близкото ни бъдеще може да има ТВ или интернет-популизъм, в който емоционалният ответ на избрана група граждани може да бъде представен и приет като Гласа на Народа.

Поради своя популизъм, базиран на определено качество, Ур-фашизмът винаги трябва да бъде срещу „гнилите“ парламентарни начини на управление. Ако един политик хвърли сянка на съмнение върху законността на парламента, защото той не представлява вече Гласа на Народа, можем да надушим Ур-фашизъм.

14. Ур-фашизмът говори новговор

Новговорът е създаден от Оруел, в 1984 г. като официален език на това, което той нарича ингсоц (ангсоц) или английски социализъм. Но елементи на Ур-фашизма са присъщи на различни форми на диктатури. Всички нацистки или фашистки учебници използват един обеднял речник, както и елементарен синтаксис, за да се ограничат инструментите за комплексно и критично мислене. Но ние трябва да бъдем готови да идентифицираме други видове новговор, дори ако те имат на пръв поглед невинната форма на популярно ток шоу.

Ур-фашизмът е все още около нас, понякога съвсем неприкрит. Щеше да ни е толкова по-лесно, ако на световната сцена излезеше някой и кажеше: „Искам отново да отворя Аушвиц, искам черноризците отново да парадират по италианските площади.“ Животът обаче не е толкова прост.

Ур-фашизмът може да се върне под най-невинно прикритие. Наше задължение е да го разкрием и да посочим с пръст всяко негово проявление — всеки ден, във всяка част на света.

Струва си да бъдат припомнени думите на Франклин Рузвелт от 04.11.1938 г.: „Ако американската демокрация спре да се движи напред като жива сила, която ден и нощ се опитва с мирни средства да подобри съдбата на нашите граждани, фашизмът ще процъфти по земите ни.“ Свободата и освобождението са задача, която няма край.

[$] 5.1 Merge window part 2

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/783084/rss

By the time that 5.1-rc1 was released and
the 5.1 merge window ended, 11,241 non-merge changesets had
been pulled into the mainline repository. Of those, just over 5,000 were
pulled since the first 5.1 merge-window
summary
. It often happens that the biggest changes are pulled
early, with the emphasis shifting to fixes by the end of the merge
window; this time, though, some of the most significant features were saved
for last.

Some of the noteworthy changes pulled in the second half of the 5.1
merge window are:

Core kernel

 • The live patching mechanism has a new “atomic replace” feature; it
  allows a single cumulative patch to replace a whole set of predecessor
  patches. It is useful in cases where an older patch needs to be
  reverted or superseded; one use case is described in this article. Some more information can
  be found in this
  commit
  .

 • The io_uring API has been added,
  providing a new (and hopefully better) way of doing high-performance
  asynchronous I/O.

 • If the CONFIG_PRINTK_CALLER configuration option is set,
  messages printed by the kernel will include a new field identifying
  the thread or CPU ID of the code doing the printing. It is primarily
  meant to ease the task of reuniting streams of messages that may be
  interrupted by messages printed elsewhere in the system.

 • It is now possible to use nonvolatile memory as if it were ordinary
  RAM. This work is described in this
  article from January
  ; see also this changelog
  for more information and some important caveats.

 • Opening a process’s /proc directory now yields a file
  descriptor that can be used to refer to the process going forward; as
  described in this article, the primary
  purpose is to prevent the delivery of signals to the wrong process
  should the target exit and be replaced (at the same ID) by an
  unrelated process. The new pidfd_send_signal() system call
  (described in this
  commit
  ) can be used with these file descriptors.

Filesystems and block layer

 • The “exofs” filesystem, meant to run on top of object storage devices, has been removed,
  along with SCSI-protocol support for those devices in general.

 • The new dm-mod.create= command-line parameter can be used to
  create device-mapper volumes at boot time without the need for an
  initramfs. See Documentation/device-mapper/dm-init.txt
  for more information.

 • The F2FS filesystem has a new mode bit (F2FS_NOCOW_FL) that
  disables copy-on-write behavior for the affected file.

Hardware support

 • Clock:
  ZXW Crystal SD3078 realtime clocks,
  Cadence realtime clocks,
  Amlogic Meson realtime clocks,
  MicroCrystal RV-3028 realtime clocks,
  Abracon AB-RTCMC-32.768kHz-EOZ9 I2C realtime clocks,
  Epson rx8571 realtime clocks,
  NXP i.MX8MM CCM clock controllers, and
  Actions Semi OWL S500 clocks.

 • GPIO and pin control:
  TQ-Systems QTMX86 GPIO controllers,
  Gateworks PLD GPIO expanders,
  AMD Fusion Controller Hub GPIO controllers, and
  NXP IMX8QM and IMX8MM pin controllers.

 • Graphics:
  Toppoly TPG110 panels,
  ARM Komeda display processors,
  Sitronix ST7701 panels, and
  Kingdisplay kd097d04 panels. It’s also worth noting that the Nouveau
  driver now has support for heterogeneous memory management, allowing
  better sharing of RAM between the CPU and the GPU.

 • Input:
  Maltron L90 keyboards,
  ViewSonic/Signotec PD1011 signature pads,
  Sitronix ST1633 touchscreen controllers, and
  Qualcomm MSM vibrators.

 • Media:
  Melexis MLX90640 thermal cameras,
  Omnivision ov8856 sensors, and
  NXP i.MX7 camera sensor interfaces.

 • Miscellaneous:
  STMicroelectronics STMPE analog-to-digital converters,
  STMicroelectronics STPMIC1 power-management ICs,
  Toshiba Mobile TC6393XB I/O controllers,
  Mellanox hardware watchdog timers,
  ChromeOS Wilco embedded controllers,
  Xilinx ZynqMP IPI mailboxes, and
  NXP Layerscape qDMA engines.

Security

 • The goal of stacking security modules has been discussed since 2004 (and probably
  before). This work is
  finally coming to a conclusion, and many of the necessary low-level
  changes have been merged for 5.1. There is a new lsm=
  command-line parameter that controls which modules are loaded, and in
  which order.

 • The new “SafeSetID” security module has been added; it places limits
  on user and group ID transitions. For any given user (or group) ID, a
  change (via executing a setuid program, for example) would only be
  allowed if this module agrees. ChromeOS is currently using it to
  implement its security policies; see Documentation/admin-guide/LSM/SafeSetID.rst
  for more information.

 • The audit subsystem has gained support for namespaced file
  capabilities.

 • The structleak GCC plugin has been
  extended to initialize all variables passed by reference on the
  stack. See this
  commit
  for details.

Internal kernel changes

 • The work to convert all fault() handlers to return the
  special vm_fault_t type has been completed, so now that type
  has been changed to be incompatible with the previous int
  type. That will cause compilation failures on any out-of-tree modules
  that have not been updated.

 • A new “generic radix tree” data structure has been added for simple
  uses. There is no separate documentation for it, but this commit
  contains kerneldoc comments describing how it works.

 • The flexible array data structure has
  been removed; its (few) users have been converted to use generic radix
  trees instead.

 • The ever-larger file_operations structure has gained a new
  iopoll() method; it is used by the io_uring mechanism.

 • The handling of masks in the DMA-mapping layer has changed somewhat.
  Previous kernels required drivers to find a mask that the kernel was
  willing to accept; now, the mask provided by drivers describes only
  the device’s capabilities, and the kernel worries about higher-level
  limitations. That should allow the simplification of a lot of driver
  initialization code. This commit
  describes the change.

 • The internal handling of filesystem mounts has changed considerably in
  preparation for the addition of the new
  mount API
  . The new system calls have still not been added,
  though, and seem likely to wait for another development cycle. See this documentation
  commit
  for a description of the new internal API.

 • The GCC compiler can use indirect jumps for switch
  statements; those can end up using retpolines on x86 systems. The
  resulting slowdown is evidently inspiring some developers to recode
  switch statements as long ifthenelse
  sequences. In 5.1, the compiler’s case-values-threshold will
  be raised to 20 for builds using retpolines — meaning that GCC will not
  create indirect jumps for statements with less than 20 branches —
  addressing the
  performance issue without the need for code changes that might well
  slow things down on non-retpoline systems.

Unless something perturbs the usual schedule, the final 5.1 release can be
expected at the beginning of May.

Kernel prepatch 5.1-rc1

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/783302/rss

Linus has released 5.1-rc1 and closed the
merge window for this development cycle. “A somewhat recent
development is how the tools/testing/ updates have been quite noticeable
lately. That’s not new to the 5.1 merge window, it’s been going on for a
while, but it’s maybe just worth a mention that we have more new selftest
changes than we have architecture updates, for example. The documentation
subdirectory is also quite noticeable.

#savethenet: предстои гласуване в ЕП

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2019/03/16/13-savethenet/

Защо членовете на Европейския парламент трябва да гласуват против разпоредбата на чл.13 от Директивата за авторското право в цифровия единен пазар:     

 • член 13 прави онлайн  платформите пряко отговорни за цялото
  потребителско съдържание, като не им дава избор, освен да филтрират
  съдържанието. За да  избегнат санкции,
  платформите ще въведат ограничения отвъд необходимото;
 • член 13 ще принуди
  онлайн платформите да наблюдават поведението на своите потребители и да
  създават технологии за предварително цензуриране на съдържание, дори когато няма
  нарушение на авторски права;
 • член 13 налага
  мониторинг, но софтуерът за мониторинг не различава законните употреби като
  пародия, специално разрешени изключения и други възможности за законна употреба. Това означава,
  че много произведения ще бъдат погрешно оценени и блокирани заедно с
  нарушенията на авторските права;
 • член 13 укрепва
  господството на няколко големи играчи в мрежата – само най-големите сайтове и
  медийни групи ще могат да си позволят да създават и прилагат тези инструменти. Според експерти
  последната версия на член 13 е такава, че засяга малкия бизнес;
 • член 13 ще доведе
  до принцип “виновни до доказване на противното”  за лица, идентифицирани
  погрешно като нарушители,  и те ще се налага да полагат усилия, за да
  възстановят правата си;
 • член 13 ще изисква
   високи  разходи за разработка, поради което  технологията за
  наблюдение на съдържанието вероятно ще бъде въведена от  няколко големи
  доставчика, базирани в САЩ, които още повече ще укрепят пазарната си позиция и
  ще имат  пряк достъп до поведението на всички потребители на интернет
  платформи в ЕС;
 • член 13 ще създаде
  огромна тежест за онлайн  компаниите и ще обезсърчава инвестициите в
  ново съдържание, нови платформи и ефективна конкуренция  на доминиращите
  платформи.
 • член 13 заплашва
  библиотеките и достъпа до информация в цифровото общество  предвид
  техническите проблеми и несъвършенства при използването на онлайн филтри.

Към аргументите, които европейските експерти, общественост и депутати  от ЕП излагат, трябва да се добавят и специфичните характеристики на медийния сектор  в България, отличаващ се с   необходимост от укрепване на малките гласове, медийната свобода и медийния  плурализъм, както и от иновации в сектора.

Предлаганите
промени ще доведат до цензура по
политически причини и нови възможности за заглушаване на критичните
публикации от страна на всеки,
който е на власт днес или в бъдеще,
вече под знамето на защитата на авторските права.

Бъдещето на интернет е на кръстопът.  Могат да се намерят по-добри начини за защита на авторските права при по-справедлив баланс със свободата на  изразяване.

Филтрирането бързо се превръща в   основна
тема в  предстоящата предизборна кампания
за ЕП.   

Срещу член 13 са   лидери на общественото мнение като  основателя  на WWW Сър Тим Бърнърс-Лий, който  предупреждава, че разпоредбата е  непосредствена  заплаха за отворения интернет.

А има ли някой, който да заслужава по-голямо доверие от самия създател на WWW.

Ако и за вас сър Тим е авторитет, можете да споделите мнението си с членовете на ЕП, адресите им са тук

The #CopyrightDirective would hurt small-scale creatives and startups who would be unable to comply with a regulatory model designed for the era of the printing press. #EU reps must stand up for our digital future #SaveYourInternet https://t.co/tGxpRoWmeB— Tim Berners-Lee (@timberners_lee)

[$] Federated blogging with WriteFreely

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/782945/rss

Your editor has never been a prolific blogger; a hard day in the LWN salt
mines tends to reduce the desire to write more material for the net in the
scarce free time that remains. But, still, sometimes the desire to post
something that is not on-topic for LWN arises. Google+ has served as the
outlet for such impulses in recent years, but Google has, in its wisdom,
decided to
discontinue that service. That leaves a bereft editor searching for
alternatives for those times when the world simply has to hear his
political opinions or yet another air-travel complaint, preferably one that
won’t vanish at the whim of some corporation. Recently, a simple
blog-hosting system called WriteFreely
came to light; it offers a platform that just might serve as a substitute
for centralized offerings.

Wanted: Senior Director of Product Management

Post Syndicated from Gleb Budman original https://www.backblaze.com/blog/wanted-senior-director-of-product-management/

We're Hiring -- Senior Director of Product Management

“You know what’s worth every. single. penny? @backblaze #lifesaver”
Andrei P. (Backblaze customer)

Do you want to lead product management for a set of products that have helped hundreds of thousands of customers in over 150 countries with their storage and backup needs; products people love and are often grateful for? Let’s chat.

Backblaze started over a decade ago and built a cloud storage platform, which is 1/4th the price of Amazon/Google/Microsoft, by developing custom Storage Pod hardware and purpose-built Vault software. On top of it, we’ve built out three business lines:

 • Personal Backup — consumer cloud backup for Mac/PCs
 • Business Backup — business cloud backup for Macs/PCs
 • B2 Cloud Storage — high-performance cloud storage for backups, hosting, development

All three generate millions of dollars in revenue and are loved for their ease-of-use and affordability.

And that’s where you come in. We’re hiring a Director of Product Management, reporting to me (CEO), to lead the product management function for Backblaze. You would be the first product manager and get to establish the approach as well as drive the roadmap in a fast-growing company that is cash-flow positive and has built a cloud storage platform on the scale of Dropbox & Facebook with a mere $3m of funding.

So if you:

Care deeply about product experience: You learn about customer needs, empathize with them, and aim to build a product experience that they’ll love. You believe products should be easy-to-use, even if they’re being used by people who are extremely technical. You always start with “what’s the right customer experience” and then work backwards from there.

Use gut and data: You research the market and dig into data from surveys, sales, and support; but also have good judgement to interpret the data and make decisions with imperfect information.

Work with everyone: You know that this role is one of the most cross-functional in the company, needing input from across the organization on product needs, planning with engineering on what’s possible when, and planning and communication to the organization around roadmaps and launches. You care about culture and values and like to be a steward for values such as transparency, collaboration, inclusiveness, accountability and experimentation.

Think big picture: You look at where the market is headed and come up with strategy and roadmaps to deliver product lines to support the future.

And sweat the details: You ensure the individual features are clearly defined and work with design and engineering to get them built.

Build enough process: You build clear processes/guidelines/documents that are necessary to communicate and scale an organization, but know that a 100-page requirements document will never get read.

Are technically proficient: You don’t have to have an engineering background, but among your products you will be managing an API-enabled storage platform used by developers, and that can’t be scary.

Embrace life at a growth-stage company: You are comfortable with an environment where product management hasn’t been defined role. You embrace the challenge of defining and establishing the role within an existing company.

Have launched multiple successful products: preferably on multiple platforms (Windows, macOS, Web, iOS, Android)

Are familiar with storage/backup: You don’t have to know about storage or backup. (Most of us didn’t when we started.) But it wouldn’t hurt.

If this sounds like you, I’d love to chat with you about taking ownership of our product management function to create the next evolution of our products.

The post Wanted: Senior Director of Product Management appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

SUSE completes its management transition

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/783174/rss

Here’s a
SUSE press release
hyping its transition to being “the largest
independent open-source company”. “As it has for more than 25 years,
SUSE remains committed to an open source development and business model and
to actively participating in communities and projects to bring open source
innovation to the enterprise as high-quality, reliable and usable
solutions. This truly open, open source model refers to the flexibility and
freedom of choice provided to customers and partners to create
best-of-breed solutions that combine SUSE technologies with other products
and technologies in their IT landscape through open standards and at
different levels in their architecture, without forcing a locked-in
stack.

I Was Cited in a Court Decision

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2019/03/i_was_cited_in_.html

An article I co-wrote — my first law journal article — was cited by the Massachusetts Supreme Judicial Court — the state supreme court — in a case on compelled decryption.

Here’s the first, in footnote 1:

We understand the word “password” to be synonymous with other terms that cell phone users may be familiar with, such as Personal Identification Number or “passcode.” Each term refers to the personalized combination of letters or digits that, when manually entered by the user, “unlocks” a cell phone. For simplicity, we use “password” throughout. See generally, Kerr & Schneier, Encryption Workarounds, 106 Geo. L.J. 989, 990, 994, 998 (2018).

And here’s the second, in footnote 5:

We recognize that ordinary cell phone users are likely unfamiliar with the complexities of encryption technology. For instance, although entering a password “unlocks” a cell phone, the password itself is not the “encryption key” that decrypts the cell phone’s contents. See Kerr & Schneier, supra at 995. Rather, “entering the [password] decrypts the [encryption] key, enabling the key to be processed and unlocking the phone. This two-stage process is invisible to the casual user.” Id. Because the technical details of encryption technology do not play a role in our analysis, they are not worth belaboring. Accordingly, we treat the entry of a password as effectively decrypting the contents of a cell phone. For a more detailed discussion of encryption technology, see generally Kerr & Schneier, supra.

Haller: WireGuard in NetworkManager

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/783173/rss

Thomas Haller writes
about the WireGuard integration
in NetworkManager 1.16.
NetworkManager provides a de facto standard API for configuring
networking on the host. This allows different tools to integrate and
interoperate — from cli, tui, GUI, to cockpit. All these different
components may now make use of the API also for configuring WireGuard. One
advantage for the end user is that a GUI for WireGuard is now within
reach.
” (See this article for more
information on WireGuard.)

Debian project leader candidates emerge

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/783142/rss

When Leaderless Debian was written, it
seems entirely plausible that there would still be no candidates for the
project leader office even after the extended nomination deadline passed.
It is now clear that there will be no need to extend the deadline further,
since three candidates (Joerg Jaspert,
Jonathan
Carter
, and
Sam Hartman)
have stepped forward. It seems likely that the wider discussion on the
role of the Debian project leader will continue but, in the meantime, the
office will not sit empty.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close