Tag Archives: Fun

Ученически

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2175

Не знам дали знаете – имам си едно уики с колекция от… глупости. (Попълнена с поредния бисер току-що.) Та, дойде ми „вдъхновението“ и реших да пусна някои от раздел „Ученически“ тук.

—-

Катедралата е величествена със своите аркади, огънати от вековете.

Скоро бойното поле се изпълнило с трупове, някои били недокоснати, а други още дишали.

На брега на реката рибарите поставяха червеи на въдиците си, а в реката се виждаше обратното.

Живея с майка си и баща си, който е починал.

Кокошките стават рано сутрин и започват да снасят. Добрите деца трябва да следват техния пример.

Едно време живеели големи животни, наречени динозаври, които поради смяна на сезона измрели.

В Москва се живее хубаво. Милицията е много добра и арестува много хора.

Хората посадили в парка дървета и скамейки…

Момчето лежало в леглото с леден компресор на главата.

Момчето и кучето спрели до езерото и се съблекли.

Тази топола затова и се нарича пирамидална, защото расте хоризонтално.

Обичам училището, защото то е шумно, радостно и вечнозелено.

От дете мечтая да стана лекар и да режа на хората ръце, крака и други важни органи.

Неговите очи с нежност се гледаха едно друго.

Селянинът бил заможен: имал свиня и жена.

По това време е имало и жени-воеводки, които са обладавали по стотина-двеста яки мъже. Но това не било верният път за освобождението на България.

Преди милиони години конят е бил малко животно, наподобяващо вампир… След дълго развитие конят се превърнал в сложно и добре устроено животно, напомнящо днешното магаре.

Бай Ганьо върши престъпление, но също обича да пише рецензии и др.

Кравата е голямо животно с четири крака по ъглите

Червената шапчица минавала през гората, където растели много гъби, и затова не успяла да различи вълка от баба си

Бой със саби на Аврам Хаджи Турян
(в оригинал „Танц със саби“ на Арам Хачатурян)

Тъжен виц

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2163

И не само тъжен. Гаден, в немалка степен даже клеветнически. Но, ако трябва да сме честни, и със зрънце истина в него. Малко – но заслужаващо да си го припомня човек понякога.

—-

Обикаля българин из Америка да си търси работа, фирма след фирма:

– Извинева, тука българи работи?

(Кадровикът проверява старателно списъка на личния състав):

– О, да! Имаме десетина!

– Благодари, не!

– Извинева, тука българи работи?

(Кадровикът проверява списъка на личния състав):

– Да, да!

– Благодари, не!

– Извинева, тук българи работи?

(Кадровикът проверява и препроверява списъка на личния състав):

– Не…

– Аз иска при вас!

… Назначават го. Гледа го шефът му първия ден, гледа го, накрая отива при него:

– Абе пич, цял ден само ходиш с ръце в джобовете! Хвани свърши нещичко, а?

– Ааа, не! Кадровик казал – тук българи НЕ РАБОТИ!

Стари вицове

Post Syndicated from Григор original http://www.gatchev.info/blog/?p=2153

– Абе ти нали разбираш от банки? Искам да взема кредит.

– Вземи по-добре заем от мафията.

– Аз да не съм самоубиец?! Кажи ми като на приятел, към коя банка да се обърна?

– Нали това правя…

—-

– Извинете, а вие какъв се падате на юбилярката?

– Любовник от първия брак…

—-

Колко чиновници са нужни, за да сменят крушка?

Двама. Първият – за да се качи на стълба и да открадне крушката. Вторият – за да открадне и стълбата.

(Ако според вас махането на крушка не е смяна, трябва да си припомните, че и нулата е число.)

—-

По производство на краве масло държим палмата на първенството.

—-

Аз съм от поколението, когато Плутон още беше планета, а Земята – кръгла.

—-

Електрическите змиорки са произлезли от змиорките с вътрешно горене.

Build your own weather station with our new guide!

Post Syndicated from Richard Hayler original https://www.raspberrypi.org/blog/build-your-own-weather-station/

One of the most common enquiries I receive at Pi Towers is “How can I get my hands on a Raspberry Pi Oracle Weather Station?” Now the answer is: “Why not build your own version using our guide?”

Build Your Own weather station kit assembled

Tadaaaa! The BYO weather station fully assembled.

Our Oracle Weather Station

In 2016 we sent out nearly 1000 Raspberry Pi Oracle Weather Station kits to schools from around the world who had applied to be part of our weather station programme. In the original kit was a special HAT that allows the Pi to collect weather data with a set of sensors.

The original Raspberry Pi Oracle Weather Station HAT – Build Your Own Raspberry Pi weather station

The original Raspberry Pi Oracle Weather Station HAT

We designed the HAT to enable students to create their own weather stations and mount them at their schools. As part of the programme, we also provide an ever-growing range of supporting resources. We’ve seen Oracle Weather Stations in great locations with a huge differences in climate, and they’ve even recorded the effects of a solar eclipse.

Our new BYO weather station guide

We only had a single batch of HATs made, and unfortunately we’ve given nearly* all the Weather Station kits away. Not only are the kits really popular, we also receive lots of questions about how to add extra sensors or how to take more precise measurements of a particular weather phenomenon. So today, to satisfy your demand for a hackable weather station, we’re launching our Build your own weather station guide!

Build Your Own Raspberry Pi weather station

Fun with meteorological experiments!

Our guide suggests the use of many of the sensors from the Oracle Weather Station kit, so can build a station that’s as close as possible to the original. As you know, the Raspberry Pi is incredibly versatile, and we’ve made it easy to hack the design in case you want to use different sensors.

Many other tutorials for Pi-powered weather stations don’t explain how the various sensors work or how to store your data. Ours goes into more detail. It shows you how to put together a breadboard prototype, it describes how to write Python code to take readings in different ways, and it guides you through recording these readings in a database.

Build Your Own Raspberry Pi weather station on a breadboard

There’s also a section on how to make your station weatherproof. And in case you want to move past the breadboard stage, we also help you with that. The guide shows you how to solder together all the components, similar to the original Oracle Weather Station HAT.

Who should try this build

We think this is a great project to tackle at home, at a STEM club, Scout group, or CoderDojo, and we’re sure that many of you will be chomping at the bit to get started. Before you do, please note that we’ve designed the build to be as straight-forward as possible, but it’s still fairly advanced both in terms of electronics and programming. You should read through the whole guide before purchasing any components.

Build Your Own Raspberry Pi weather station – components

The sensors and components we’re suggesting balance cost, accuracy, and easy of use. Depending on what you want to use your station for, you may wish to use different components. Similarly, the final soldered design in the guide may not be the most elegant, but we think it is achievable for someone with modest soldering experience and basic equipment.

You can build a functioning weather station without soldering with our guide, but the build will be more durable if you do solder it. If you’ve never tried soldering before, that’s OK: we have a Getting started with soldering resource plus video tutorial that will walk you through how it works step by step.

Prototyping HAT for Raspberry Pi weather station sensors

For those of you who are more experienced makers, there are plenty of different ways to put the final build together. We always like to hear about alternative builds, so please post your designs in the Weather Station forum.

Our plans for the guide

Our next step is publishing supplementary guides for adding extra functionality to your weather station. We’d love to hear which enhancements you would most like to see! Our current ideas under development include adding a webcam, making a tweeting weather station, adding a light/UV meter, and incorporating a lightning sensor. Let us know which of these is your favourite, or suggest your own amazing ideas in the comments!

*We do have a very small number of kits reserved for interesting projects or locations: a particularly cool experiment, a novel idea for how the Oracle Weather Station could be used, or places with specific weather phenomena. If have such a project in mind, please send a brief outline to [email protected], and we’ll consider how we might be able to help you.

The post Build your own weather station with our new guide! appeared first on Raspberry Pi.

Amazon SageMaker Updates – Tokyo Region, CloudFormation, Chainer, and GreenGrass ML

Post Syndicated from Randall Hunt original https://aws.amazon.com/blogs/aws/sagemaker-tokyo-summit-2018/

Today, at the AWS Summit in Tokyo we announced a number of updates and new features for Amazon SageMaker. Starting today, SageMaker is available in Asia Pacific (Tokyo)! SageMaker also now supports CloudFormation. A new machine learning framework, Chainer, is now available in the SageMaker Python SDK, in addition to MXNet and Tensorflow. Finally, support for running Chainer models on several devices was added to AWS Greengrass Machine Learning.

Amazon SageMaker Chainer Estimator


Chainer is a popular, flexible, and intuitive deep learning framework. Chainer networks work on a “Define-by-Run” scheme, where the network topology is defined dynamically via forward computation. This is in contrast to many other frameworks which work on a “Define-and-Run” scheme where the topology of the network is defined separately from the data. A lot of developers enjoy the Chainer scheme since it allows them to write their networks with native python constructs and tools.

Luckily, using Chainer with SageMaker is just as easy as using a TensorFlow or MXNet estimator. In fact, it might even be a bit easier since it’s likely you can take your existing scripts and use them to train on SageMaker with very few modifications. With TensorFlow or MXNet users have to implement a train function with a particular signature. With Chainer your scripts can be a little bit more portable as you can simply read from a few environment variables like SM_MODEL_DIR, SM_NUM_GPUS, and others. We can wrap our existing script in a if __name__ == '__main__': guard and invoke it locally or on sagemaker.


import argparse
import os

if __name__ =='__main__':

  parser = argparse.ArgumentParser()

  # hyperparameters sent by the client are passed as command-line arguments to the script.
  parser.add_argument('--epochs', type=int, default=10)
  parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=64)
  parser.add_argument('--learning-rate', type=float, default=0.05)

  # Data, model, and output directories
  parser.add_argument('--output-data-dir', type=str, default=os.environ['SM_OUTPUT_DATA_DIR'])
  parser.add_argument('--model-dir', type=str, default=os.environ['SM_MODEL_DIR'])
  parser.add_argument('--train', type=str, default=os.environ['SM_CHANNEL_TRAIN'])
  parser.add_argument('--test', type=str, default=os.environ['SM_CHANNEL_TEST'])

  args, _ = parser.parse_known_args()

  # ... load from args.train and args.test, train a model, write model to args.model_dir.

Then, we can run that script locally or use the SageMaker Python SDK to launch it on some GPU instances in SageMaker. The hyperparameters will get passed in to the script as CLI commands and the environment variables above will be autopopulated. When we call fit the input channels we pass will be populated in the SM_CHANNEL_* environment variables.


from sagemaker.chainer.estimator import Chainer
# Create my estimator
chainer_estimator = Chainer(
  entry_point='example.py',
  train_instance_count=1,
  train_instance_type='ml.p3.2xlarge',
  hyperparameters={'epochs': 10, 'batch-size': 64}
)
# Train my estimator
chainer_estimator.fit({'train': train_input, 'test': test_input})

# Deploy my estimator to a SageMaker Endpoint and get a Predictor
predictor = chainer_estimator.deploy(
  instance_type="ml.m4.xlarge",
  initial_instance_count=1
)

Now, instead of bringing your own docker container for training and hosting with Chainer, you can just maintain your script. You can see the full sagemaker-chainer-containers on github. One of my favorite features of the new container is built-in chainermn for easy multi-node distribution of your chainer training jobs.

There’s a lot more documentation and information available in both the README and the example notebooks.

AWS GreenGrass ML with Chainer

AWS GreenGrass ML now includes a pre-built Chainer package for all devices powered by Intel Atom, NVIDIA Jetson, TX2, and Raspberry Pi. So, now GreenGrass ML provides pre-built packages for TensorFlow, Apache MXNet, and Chainer! You can train your models on SageMaker then easily deploy it to any GreenGrass-enabled device using GreenGrass ML.

JAWS UG

I want to give a quick shout out to all of our wonderful and inspirational friends in the JAWS UG who attended the AWS Summit in Tokyo today. I’ve very much enjoyed seeing your pictures of the summit. Thanks for making Japan an amazing place for AWS developers! I can’t wait to visit again and meet with all of you.

Randall

MagPi 70: Home automation with Raspberry Pi

Post Syndicated from Rob Zwetsloot original https://www.raspberrypi.org/blog/magpi-70-home-automation/

Hey folks, Rob here! It’s the last Thursday of the month, and that means it’s time for a brand-new The MagPi. Issue 70 is all about home automation using your favourite microcomputer, the Raspberry Pi.

Cover of The MagPi 70 — Raspberry Pi home automation and tech upcycling

Home automation in this month’s The MagPi!

Raspberry Pi home automation

We think home automation is an excellent use of the Raspberry Pi, hiding it around your house and letting it power your lights and doorbells and…fish tanks? We show you how to do all of that, and give you some excellent tips on how to add even more automation to your home in our ten-page cover feature.

Upcycle your life

Our other big feature this issue covers upcycling, the hot trend of taking old electronics and making them better than new with some custom code and a tactically placed Raspberry Pi. For this feature, we had a chat with Martin Mander, upcycler extraordinaire, to find out his top tips for hacking your old hardware.

Article on upcycling in The MagPi 70 — Raspberry Pi home automation and tech upcycling

Upcycling is a lot of fun

But wait, there’s more!

If for some reason you want even more content, you’re in luck! We have some fun tutorials for you to try, like creating a theremin and turning a Babbage into an IoT nanny cam. We also continue our quest to make a video game in C++. Our project showcase is headlined by the Teslonda on page 28, a Honda/Tesla car hybrid that is just wonderful.

Diddyborg V2 review in The MagPi 70 — Raspberry Pi home automation and tech upcycling

We review PiBorg’s latest robot

All this comes with our definitive reviews and the community section where we celebrate you, our amazing community! You’re all good beans

Teslonda article in The MagPi 70 — Raspberry Pi home automation and tech upcycling

An amazing, and practical, Raspberry Pi project

Get The MagPi 70

Issue 70 is available today from WHSmith, Tesco, Sainsbury’s, and Asda. If you live in the US, head over to your local Barnes & Noble or Micro Center in the next few days for a print copy. You can also get the new issue online from our store, or digitally via our Android and iOS apps. And don’t forget, there’s always the free PDF as well.

New subscription offer!

Want to support the Raspberry Pi Foundation and the magazine? We’ve launched a new way to subscribe to the print version of The MagPi: you can now take out a monthly £4 subscription to the magazine, effectively creating a rolling pre-order system that saves you money on each issue.

The MagPi subscription offer — Raspberry Pi home automation and tech upcycling

You can also take out a twelve-month print subscription and get a Pi Zero W plus case and adapter cables absolutely free! This offer does not currently have an end date.

That’s it for today! See you next month.

Animated GIF: a door slides open and Captain Picard emerges hesitantly

The post MagPi 70: Home automation with Raspberry Pi appeared first on Raspberry Pi.

Hiring a Director of Sales

Post Syndicated from Yev original https://www.backblaze.com/blog/hiring-a-director-of-sales/

Backblaze is hiring a Director of Sales. This is a critical role for Backblaze as we continue to grow the team. We need a strong leader who has experience in scaling a sales team and who has an excellent track record for exceeding goals by selling Software as a Service (SaaS) solutions. In addition, this leader will need to be highly motivated, as well as able to create and develop a highly-motivated, success oriented sales team that has fun and enjoys what they do.

The History of Backblaze from our CEO
In 2007, after a friend’s computer crash caused her some suffering, we realized that with every photo, video, song, and document going digital, everyone would eventually lose all of their information. Five of us quit our jobs to start a company with the goal of making it easy for people to back up their data.

Like many startups, for a while we worked out of a co-founder’s one-bedroom apartment. Unlike most startups, we made an explicit agreement not to raise funding during the first year. We would then touch base every six months and decide whether to raise or not. We wanted to focus on building the company and the product, not on pitching and slide decks. And critically, we wanted to build a culture that understood money comes from customers, not the magical VC giving tree. Over the course of 5 years we built a profitable, multi-million dollar revenue business — and only then did we raise a VC round.

Fast forward 10 years later and our world looks quite different. You’ll have some fantastic assets to work with:

 • A brand millions recognize for openness, ease-of-use, and affordability.
 • A computer backup service that stores over 500 petabytes of data, has recovered over 30 billion files for hundreds of thousands of paying customers — most of whom self-identify as being the people that find and recommend technology products to their friends.
 • Our B2 service that provides the lowest cost cloud storage on the planet at 1/4th the price Amazon, Google or Microsoft charges. While being a newer product on the market, it already has over 100,000 IT and developers signed up as well as an ecosystem building up around it.
 • A growing, profitable and cash-flow positive company.
 • And last, but most definitely not least: a great sales team.

You might be saying, “sounds like you’ve got this under control — why do you need me?” Don’t be misled. We need you. Here’s why:

 • We have a great team, but we are in the process of expanding and we need to develop a structure that will easily scale and provide the most success to drive revenue.
 • We just launched our outbound sales efforts and we need someone to help develop that into a fully successful program that’s building a strong pipeline and closing business.
 • We need someone to work with the marketing department and figure out how to generate more inbound opportunities that the sales team can follow up on and close.
 • We need someone who will work closely in developing the skills of our current sales team and build a path for career growth and advancement.
 • We want someone to manage our Customer Success program.

So that’s a bit about us. What are we looking for in you?

Experience: As a sales leader, you will strategically build and drive the territory’s sales pipeline by assembling and leading a skilled team of sales professionals. This leader should be familiar with generating, developing and closing software subscription (SaaS) opportunities. We are looking for a self-starter who can manage a team and make an immediate impact of selling our Backup and Cloud Storage solutions. In this role, the sales leader will work closely with the VP of Sales, marketing staff, and service staff to develop and implement specific strategic plans to achieve and exceed revenue targets, including new business acquisition as well as build out our customer success program.

Leadership: We have an experienced team who’s brought us to where we are today. You need to have the people and management skills to get them excited about working with you. You need to be a strong leader and compassionate about developing and supporting your team.

Data driven and creative: The data has to show something makes sense before we scale it up. However, without creativity, it’s easy to say “the data shows it’s impossible” or to find a local maximum. Whether it’s deciding how to scale the team, figuring out what our outbound sales efforts should look like or putting a plan in place to develop the team for career growth, we’ve seen a bit of creativity get us places a few extra dollars couldn’t.

Jive with our culture: Strong leaders affect culture and the person we hire for this role may well shape, not only fit into, ours. But to shape the culture you have to be accepted by the organism, which means a certain set of shared values. We default to openness with our team, our customers, and everyone if possible. We love initiative — without arrogance or dictatorship. We work to create a place people enjoy showing up to work. That doesn’t mean ping pong tables and foosball (though we do try to have perks & fun), but it means people are friendly, non-political, working to build a good service but also a good place to work.

Do the work: Ideas and strategy are critical, but good execution makes them happen. We’re looking for someone who can help the team execute both from the perspective of being capable of guiding and organizing, but also someone who is hands-on themselves.

Additional Responsibilities needed for this role:

 • Recruit, coach, mentor, manage and lead a team of sales professionals to achieve yearly sales targets. This includes closing new business and expanding upon existing clientele.
 • Expand the customer success program to provide the best customer experience possible resulting in upsell opportunities and a high retention rate.
 • Develop effective sales strategies and deliver compelling product demonstrations and sales pitches.
 • Acquire and develop the appropriate sales tools to make the team efficient in their daily work flow.
 • Apply a thorough understanding of the marketplace, industry trends, funding developments, and products to all management activities and strategic sales decisions.
 • Ensure that sales department operations function smoothly, with the goal of facilitating sales and/or closings; operational responsibilities include accurate pipeline reporting and sales forecasts.
 • This position will report directly to the VP of Sales and will be staffed in our headquarters in San Mateo, CA.

Requirements:

 • 7 – 10+ years of successful sales leadership experience as measured by sales performance against goals.
  Experience in developing skill sets and providing career growth and opportunities through advancement of team members.
 • Background in selling SaaS technologies with a strong track record of success.
 • Strong presentation and communication skills.
 • Must be able to travel occasionally nationwide.
 • BA/BS degree required

Think you want to join us on this adventure?
Send an email to jobscontact@backblaze.com with the subject “Director of Sales.” (Recruiters and agencies, please don’t email us.) Include a resume and answer these two questions:

 1. How would you approach evaluating the current sales team and what is your process for developing a growth strategy to scale the team?
 2. What are the goals you would set for yourself in the 3 month and 1-year timeframes?

Thank you for taking the time to read this and I hope that this sounds like the opportunity for which you’ve been waiting.

Backblaze is an Equal Opportunity Employer.

The post Hiring a Director of Sales appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Monitoring your Amazon SNS message filtering activity with Amazon CloudWatch

Post Syndicated from Rachel Richardson original https://aws.amazon.com/blogs/compute/monitoring-your-amazon-sns-message-filtering-activity-with-amazon-cloudwatch/

This post is courtesy of Otavio Ferreira, Manager, Amazon SNS, AWS Messaging.

Amazon SNS message filtering provides a set of string and numeric matching operators that allow each subscription to receive only the messages of interest. Hence, SNS message filtering can simplify your pub/sub messaging architecture by offloading the message filtering logic from your subscriber systems, as well as the message routing logic from your publisher systems.

After you set the subscription attribute that defines a filter policy, the subscribing endpoint receives only the messages that carry attributes matching this filter policy. Other messages published to the topic are filtered out for this subscription. In this way, the native integration between SNS and Amazon CloudWatch provides visibility into the number of messages delivered, as well as the number of messages filtered out.

CloudWatch metrics are captured automatically for you. To get started with SNS message filtering, see Filtering Messages with Amazon SNS.

Message Filtering Metrics

The following six CloudWatch metrics are relevant to understanding your SNS message filtering activity:

 • NumberOfMessagesPublished – Inbound traffic to SNS. This metric tracks all the messages that have been published to the topic.
 • NumberOfNotificationsDelivered – Outbound traffic from SNS. This metric tracks all the messages that have been successfully delivered to endpoints subscribed to the topic. A delivery takes place either when the incoming message attributes match a subscription filter policy, or when the subscription has no filter policy at all, which results in a catch-all behavior.
 • NumberOfNotificationsFilteredOut – This metric tracks all the messages that were filtered out because they carried attributes that didn’t match the subscription filter policy.
 • NumberOfNotificationsFilteredOut-NoMessageAttributes – This metric tracks all the messages that were filtered out because they didn’t carry any attributes at all and, consequently, didn’t match the subscription filter policy.
 • NumberOfNotificationsFilteredOut-InvalidAttributes – This metric keeps track of messages that were filtered out because they carried invalid or malformed attributes and, thus, didn’t match the subscription filter policy.
 • NumberOfNotificationsFailed – This last metric tracks all the messages that failed to be delivered to subscribing endpoints, regardless of whether a filter policy had been set for the endpoint. This metric is emitted after the message delivery retry policy is exhausted, and SNS stops attempting to deliver the message. At that moment, the subscribing endpoint is likely no longer reachable. For example, the subscribing SQS queue or Lambda function has been deleted by its owner. You may want to closely monitor this metric to address message delivery issues quickly.

Message filtering graphs

Through the AWS Management Console, you can compose graphs to display your SNS message filtering activity. The graph shows the number of messages published, delivered, and filtered out within the timeframe you specify (1h, 3h, 12h, 1d, 3d, 1w, or custom).

SNS message filtering for CloudWatch Metrics

To compose an SNS message filtering graph with CloudWatch:

 1. Open the CloudWatch console.
 2. Choose Metrics, SNS, All Metrics, and Topic Metrics.
 3. Select all metrics to add to the graph, such as:
  • NumberOfMessagesPublished
  • NumberOfNotificationsDelivered
  • NumberOfNotificationsFilteredOut
 4. Choose Graphed metrics.
 5. In the Statistic column, switch from Average to Sum.
 6. Title your graph with a descriptive name, such as “SNS Message Filtering”

After you have your graph set up, you may want to copy the graph link for bookmarking, emailing, or sharing with co-workers. You may also want to add your graph to a CloudWatch dashboard for easy access in the future. Both actions are available to you on the Actions menu, which is found above the graph.

Summary

SNS message filtering defines how SNS topics behave in terms of message delivery. By using CloudWatch metrics, you gain visibility into the number of messages published, delivered, and filtered out. This enables you to validate the operation of filter policies and more easily troubleshoot during development phases.

SNS message filtering can be implemented easily with existing AWS SDKs by applying message and subscription attributes across all SNS supported protocols (Amazon SQS, AWS Lambda, HTTP, SMS, email, and mobile push). CloudWatch metrics for SNS message filtering is available now, in all AWS Regions.

For information about pricing, see the CloudWatch pricing page.

For more information, see:

[$] Bpfilter (and user-mode blobs) for 4.18

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/755919/rss

In February, the bpfilter mechanism was
first posted to the mailing lists. Bpfilter is meant to be a replacement
for the current in-kernel firewall/packet-filtering code. It provides
little functionality itself; instead, it creates a set of hooks that can
run BPF programs to make the packet-filtering decisions. A version of that patch set has been merged
into the net-next tree for 4.18. It will not be replacing any existing
packet filters in its current form, but it does feature a significant
change to one of its more controversial features: the new user-mode helper
mechanism.

Measuring the throughput for Amazon MQ using the JMS Benchmark

Post Syndicated from Rachel Richardson original https://aws.amazon.com/blogs/compute/measuring-the-throughput-for-amazon-mq-using-the-jms-benchmark/

This post is courtesy of Alan Protasio, Software Development Engineer, Amazon Web Services

Just like compute and storage, messaging is a fundamental building block of enterprise applications. Message brokers (aka “message-oriented middleware”) enable different software systems, often written in different languages, on different platforms, running in different locations, to communicate and exchange information. Mission-critical applications, such as CRM and ERP, rely on message brokers to work.

A common performance consideration for customers deploying a message broker in a production environment is the throughput of the system, measured as messages per second. This is important to know so that application environments (hosts, threads, memory, etc.) can be configured correctly.

In this post, we demonstrate how to measure the throughput for Amazon MQ, a new managed message broker service for ActiveMQ, using JMS Benchmark. It should take between 15–20 minutes to set up the environment and an hour to run the benchmark. We also provide some tips on how to configure Amazon MQ for optimal throughput.

Benchmarking throughput for Amazon MQ

ActiveMQ can be used for a number of use cases. These use cases can range from simple fire and forget tasks (that is, asynchronous processing), low-latency request-reply patterns, to buffering requests before they are persisted to a database.

The throughput of Amazon MQ is largely dependent on the use case. For example, if you have non-critical workloads such as gathering click events for a non-business-critical portal, you can use ActiveMQ in a non-persistent mode and get extremely high throughput with Amazon MQ.

On the flip side, if you have a critical workload where durability is extremely important (meaning that you can’t lose a message), then you are bound by the I/O capacity of your underlying persistence store. We recommend using mq.m4.large for the best results. The mq.t2.micro instance type is intended for product evaluation. Performance is limited, due to the lower memory and burstable CPU performance.

Tip: To improve your throughput with Amazon MQ, make sure that you have consumers processing messaging as fast as (or faster than) your producers are pushing messages.

Because it’s impossible to talk about how the broker (ActiveMQ) behaves for each and every use case, we walk through how to set up your own benchmark for Amazon MQ using our favorite open-source benchmarking tool: JMS Benchmark. We are fans of the JMS Benchmark suite because it’s easy to set up and deploy, and comes with a built-in visualizer of the results.

Non-Persistent Scenarios – Queue latency as you scale producer throughput

JMS Benchmark nonpersistent scenarios

Getting started

At the time of publication, you can create an mq.m4.large single-instance broker for testing for $0.30 per hour (US pricing).

This walkthrough covers the following tasks:

 1.  Create and configure the broker.
 2. Create an EC2 instance to run your benchmark
 3. Configure the security groups
 4.  Run the benchmark.

Step 1 – Create and configure the broker
Create and configure the broker using Tutorial: Creating and Configuring an Amazon MQ Broker.

Step 2 – Create an EC2 instance to run your benchmark
Launch the EC2 instance using Step 1: Launch an Instance. We recommend choosing the m5.large instance type.

Step 3 – Configure the security groups
Make sure that all the security groups are correctly configured to let the traffic flow between the EC2 instance and your broker.

 1. Sign in to the Amazon MQ console.
 2. From the broker list, choose the name of your broker (for example, MyBroker)
 3. In the Details section, under Security and network, choose the name of your security group or choose the expand icon ( ).
 4. From the security group list, choose your security group.
 5. At the bottom of the page, choose Inbound, Edit.
 6. In the Edit inbound rules dialog box, add a role to allow traffic between your instance and the broker:
  • Choose Add Rule.
  • For Type, choose Custom TCP.
  • For Port Range, type the ActiveMQ SSL port (61617).
  • For Source, leave Custom selected and then type the security group of your EC2 instance.
  • Choose Save.

Your broker can now accept the connection from your EC2 instance.

Step 4 – Run the benchmark
Connect to your EC2 instance using SSH and run the following commands:

$ cd ~
$ curl -L https://github.com/alanprot/jms-benchmark/archive/master.zip -o master.zip
$ unzip master.zip
$ cd jms-benchmark-master
$ chmod a+x bin/*
$ env \
 SERVER_SETUP=false \
 SERVER_ADDRESS={activemq-endpoint} \
 ACTIVEMQ_TRANSPORT=ssl\
 ACTIVEMQ_PORT=61617 \
 ACTIVEMQ_USERNAME={activemq-user} \
 ACTIVEMQ_PASSWORD={activemq-password} \
 ./bin/benchmark-activemq

After the benchmark finishes, you can find the results in the ~/reports directory. As you may notice, the performance of ActiveMQ varies based on the number of consumers, producers, destinations, and message size.

Amazon MQ architecture

The last bit that’s important to know so that you can better understand the results of the benchmark is how Amazon MQ is architected.

Amazon MQ is architected to be highly available (HA) and durable. For HA, we recommend using the multi-AZ option. After a message is sent to Amazon MQ in persistent mode, the message is written to the highly durable message store that replicates the data across multiple nodes in multiple Availability Zones. Because of this replication, for some use cases you may see a reduction in throughput as you migrate to Amazon MQ. Customers have told us they appreciate the benefits of message replication as it helps protect durability even in the face of the loss of an Availability Zone.

Conclusion

We hope this gives you an idea of how Amazon MQ performs. We encourage you to run tests to simulate your own use cases.

To learn more, see the Amazon MQ website. You can try Amazon MQ for free with the AWS Free Tier, which includes up to 750 hours of a single-instance mq.t2.micro broker and up to 1 GB of storage per month for one year.

Pirate IPTV Sellers Sign Abstention Agreements Under Pressure From BREIN

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/pirate-iptv-sellers-sign-abstention-agreement-under-pressure-from-brein-180528/

Earlier this month, Dutch anti-piracy outfit BREIN revealed details of its case against Netherlands-based company Leaper Beheer BV.

BREIN’s complaint, which was filed at the Limburg District Court in Maastricht, claimed that
Leaper sold access to unlicensed live TV streams and on-demand movies. Around 4,000 live channels and 1,000 movies were included in the package, which was distributed to customers in the form of an .M3U playlist.

BREIN said that distribution of the playlist amounted to a communication to the public in contravention of the EU Copyright Directive. In its defense, Leaper argued that it is not a distributor of content itself and did not make anything available that wasn’t already public.

In a detailed ruling the Court sided with BREIN, noting that Leaper communicated works to a new audience that wasn’t taken into account when the content’s owners initially gave permission for their work to be distributed to the public.

The Court ordered Leaper to stop providing access to the unlicensed streams or face penalties of 5,000 euros per IPTV subscription sold, link offered, or days exceeded, to a maximum of one million euros. Further financial penalties were threatened for non-compliance with other aspects of the ruling.

In a fresh announcement Friday, BREIN revealed that three companies and their directors (Leaper included) have signed agreements to cease-and-desist, in order to avert summary proceedings. According to BREIN, the companies are the biggest sellers of pirate IPTV subscriptions in the Netherlands.

In addition to Leaper Beheer BV, Growler BV, DITisTV and their respective directors are bound by a number of conditions in their agreements but primarily to cease-and-desist offering hyperlinks or other technical means to access protected works belonging to BREIN’s affiliates and their members.

Failure to comply with the terms of the agreement will see the companies face penalties of 10,000 euros per infringement or per day (or part thereof).

DITisTV’s former website now appears to sell shoes and a search for the company using Google doesn’t reveal many flattering results. Consumer website Consumentenbond.nl enjoys the top spot with an article reporting that it received 300 complaints about DITisTV.

“The complainants report that after they have paid, they have not received their order, or that they were not given a refund if they sent back a malfunctioning media player. Some consumers have been waiting for their money for several months,” the article reads.

According to the report, DiTisTV pulled the plug on its website last June, probably in response to the European Court of Justice ruling which found that selling piracy-configured media players is illegal.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

Google’s Chrome Web Store Spammed With Dodgy ‘Pirate’ Movie Links

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/googles-chrome-web-store-spammed-with-dodgy-pirate-movie-links-180527/

Launched in 2010, Google’s Chrome Store is the go-to place for people looking to pimp their Chrome browser.

Often referred to as apps and extensions, the programs offered by the platform run in Chrome and can perform a dazzling array of functions, from improving security and privacy, to streaming video or adding magnet links to torrent sites.

Also available on the Chrome Store are themes, which can be installed locally to change the appearance of the Chrome browser.

While there are certainly plenty to choose from, some additions to the store over the past couple of months are not what most people have come to expect from the add-on platform.

Free movies on Chrome’s Web Store?

As the image above suggests, unknown third parties appear to be exploiting the Chrome Store’s ‘theme’ section to offer visitors access to a wide range of pirate movies including Black Panther, Avengers: Infinity War and Rampage.

When clicking through to the page offering Ready Player One, for example, users are presented with a theme that apparently allows them to watch the movie online in “Full HD Online 4k.”

Of course, the whole scheme is a dubious scam which eventually leads users to Vioos.co, a platform that tries very hard to give the impression of being a pirate streaming portal but actually provides nothing of use.

Nothing to see here

In fact, as soon as one clicks the play button on movies appearing on Vioos.co, visitors are re-directed to another site called Zumastar which asks people to “create a free account” to “access unlimited downloads & streaming.”

“With over 20 million titles, Zumastar is your number one entertainment resource. Join hundreds of thousands of satisfied members and enjoy the hottest movies,” the site promises.

With this kind of marketing, perhaps we should think about this offer for a second. Done. No thanks.

In extended testing, some visits to Vioos.co resulted in a redirection to EtnaMedia.net, a domain that was immediately blocked by MalwareBytes due to suspected fraud. However, after allowing the browser to make the connection, TF was presented with another apparent subscription site.

We didn’t follow through with a sign-up but further searches revealed upset former customers complaining of money being taken from their credit cards when they didn’t expect that to happen.

Quite how many people have signed up to Zumastar or EtnaMedia via this convoluted route from Google’s Chrome Store isn’t clear but a worrying number appear to have installed the ‘themes’ (if that’s what they are) offered on each ‘pirate movie’ page.

At the time of writing the ‘free Watch Rampage Online Full Movie’ ‘theme’ has 2,196 users, the “Watch Avengers Infinity War Full Movie” variant has 974, the ‘Watch Ready Player One 2018 Full HD’ page has 1,031, and the ‘Watch Black Panther Online Free 123putlocker’ ‘theme’ has more than 1,800. Clearly, a worrying number of people will click and install just about anything.

We haven’t tested the supposed themes to see what they do but it’s a cast-iron guarantee that they don’t offer the movies displayed and there’s always a chance they’ll do something awful. As a rule of thumb, it’s nearly always wise to steer clear of anything with “full movie” in the title, they can rarely be trusted.

Finally, those hoping to get some guidance on quality from the reviews on the Chrome Store will be bitterly disappointed.

Garbage reviews, probably left by the scammers

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

Putin Asked to Investigate Damage Caused By Telegram Web-Blocking

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/putin-asked-to-investigate-damage-caused-by-telegram-web-blocking-180526/

After a Moscow court gave the go-ahead for Telegram to be banned in Russia last month, the Internet became a battleground.

On the instructions of telecoms watchdog Roscomnadzor, ISPs across Russia tried to block Telegram by blackholing millions of IP addresses. The effect was both dramatic and pathetic. While Telegram remained stubbornly online, countless completely innocent services suffered outages as Roscomnadzor charged ahead with its mission.

Over the past several weeks, Roscomnadzor has gone some way to clean up the mess, partly by removing innocent Google and Amazon IP addresses from Russia’s blacklist. However, the collateral damage was so widespread it’s called into question the watchdog’s entire approach to web-blockades and whether they should be carried out at any cost.

This week, thanks to an annual report presented to President Vladimir Putin by business ombudsman Boris Titov, the matter looks set to be escalated. ‘The Book of Complaints and Suggestions of Russian Business’ contains comments from Internet ombudsman Dmitry Marinichev, who says that the Prosecutor General’s Office should launch an investigation into Roscomnadzor’s actions.

Marinichev said that when attempting to take down Telegram using aggressive technical means, Roscomnadzor relied upon “its own interpretation of court decisions” to provide guidance, TASS reports.

“When carrying out blockades of information resources, Roskomnadzor did not assess the related damage caused to them,” he said.

More than 15 million IP addresses were blocked, many of them with functions completely unrelated to the operations of Telegram. Marinichev said that the consequences were very real for those who suffered collateral damage.

“[The blocking led] to a temporary inaccessibility of Internet resources of a number of Russian enterprises in the Internet sector, including several banks and government information resources,” he reported.

In advice to the President, Marinichev suggests that the Prosecutor General’s Office should look into “the legality and validity of Roskomnadzor’s actions” which led to the “violation of availability of information resources of commercial companies” and “threatened the integrity, sustainability, and functioning of the unified telecommunications network of the Russian Federation and its critical information infrastructure.”

Early May, it was reported that in addition to various web services, around 50 VPN, proxy and anonymization platforms had been blocked for providing access to Telegram. In a May 22 report, that number had swelled to more than 80 although 10 were later unblocked after they stopped providing access to the messaging platform.

This week, Roscomnadzor has continued with efforts to block access to torrent and streaming platforms. In a new wave of action, the telecoms watchdog ordered ISPs to block at least 47 mirrors and proxies providing access to previously blocked sites.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

Welcome Jack — Data Center Tech

Post Syndicated from Yev original https://www.backblaze.com/blog/welcome-jack-data-center-tech/

As we shoot way past 500 petabytes of data stored, we need a lot of helping hands in the data center to keep those hard drives spinning! We’ve been hiring quite a lot, and our latest addition is Jack. Lets learn a bit more about him, shall we?

What is your Backblaze Title?
Data Center Tech

Where are you originally from?
Walnut Creek, CA until 7th grade when the family moved to Durango, Colorado.

What attracted you to Backblaze?
I had heard about how cool the Backblaze community is and have always been fascinated by technology.

What do you expect to learn while being at Backblaze?
I expect to learn a lot about how our data centers run and all of the hardware behind it.

Where else have you worked?
Garrhs HVAC as an HVAC Installer and then Durango Electrical as a Low Volt Technician.

Where did you go to school?
Durango High School and then Montana State University.

What’s your dream job?
I would love to be a driver for the Audi Sport. Race cars are so much fun!

Favorite place you’ve traveled?
Iceland has definitely been my favorite so far.

Favorite hobby?
Video games.

Of what achievement are you most proud?
Getting my Eagle Scout badge was a tough, but rewarding experience that I will always cherish.

Star Trek or Star Wars?
Star Wars.

Coke or Pepsi?
Coke…I know, it’s bad.

Favorite food?
Thai food.

Why do you like certain things?
I tend to warm up to things the more time I spend around them, although I never really know until it happens.

Anything else you’d like to tell us?
I’m a friendly car guy who will always be in love with my European cars and I really enjoy the Backblaze community!

We’re happy you joined us Out West! Welcome aboard Jack!

The post Welcome Jack — Data Center Tech appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Use Slack ChatOps to Deploy Your Code – How to Integrate Your Pipeline in AWS CodePipeline with Your Slack Channel

Post Syndicated from Rumi Olsen original https://aws.amazon.com/blogs/devops/use-slack-chatops-to-deploy-your-code-how-to-integrate-your-pipeline-in-aws-codepipeline-with-your-slack-channel/

Slack is widely used by DevOps and development teams to communicate status. Typically, when a build has been tested and is ready to be promoted to a staging environment, a QA engineer or DevOps engineer kicks off the deployment. Using Slack in a ChatOps collaboration model, the promotion can be done in a single click from a Slack channel. And because the promotion happens through a Slack channel, the whole development team knows what’s happening without checking email.

In this blog post, I will show you how to integrate AWS services with a Slack application. I use an interactive message button and incoming webhook to promote a stage with a single click.

To follow along with the steps in this post, you’ll need a pipeline in AWS CodePipeline. If you don’t have a pipeline, the fastest way to create one for this use case is to use AWS CodeStar. Go to the AWS CodeStar console and select the Static Website template (shown in the screenshot). AWS CodeStar will create a pipeline with an AWS CodeCommit repository and an AWS CodeDeploy deployment for you. After the pipeline is created, you will need to add a manual approval stage.

You’ll also need to build a Slack app with webhooks and interactive components, write two Lambda functions, and create an API Gateway API and a SNS topic.

As you’ll see in the following diagram, when I make a change and merge a new feature into the master branch in AWS CodeCommit, the check-in kicks off my CI/CD pipeline in AWS CodePipeline. When CodePipeline reaches the approval stage, it sends a notification to Amazon SNS, which triggers an AWS Lambda function (ApprovalRequester).

The Slack channel receives a prompt that looks like the following screenshot. When I click Yes to approve the build promotion, the approval result is sent to CodePipeline through API Gateway and Lambda (ApprovalHandler). The pipeline continues on to deploy the build to the next environment.

Create a Slack app

For App Name, type a name for your app. For Development Slack Workspace, choose the name of your workspace. You’ll see in the following screenshot that my workspace is AWS ChatOps.

After the Slack application has been created, you will see the Basic Information page, where you can create incoming webhooks and enable interactive components.

To add incoming webhooks:

 1. Under Add features and functionality, choose Incoming Webhooks. Turn the feature on by selecting Off, as shown in the following screenshot.
 2. Now that the feature is turned on, choose Add New Webhook to Workspace. In the process of creating the webhook, Slack lets you choose the channel where messages will be posted.
 3. After the webhook has been created, you’ll see its URL. You will use this URL when you create the Lambda function.

If you followed the steps in the post, the pipeline should look like the following.

Write the Lambda function for approval requests

This Lambda function is invoked by the SNS notification. It sends a request that consists of an interactive message button to the incoming webhook you created earlier.  The following sample code sends the request to the incoming webhook. WEBHOOK_URL and SLACK_CHANNEL are the environment variables that hold values of the webhook URL that you created and the Slack channel where you want the interactive message button to appear.

# This function is invoked via SNS when the CodePipeline manual approval action starts.
# It will take the details from this approval notification and sent an interactive message to Slack that allows users to approve or cancel the deployment.

import os
import json
import logging
import urllib.parse

from base64 import b64decode
from urllib.request import Request, urlopen
from urllib.error import URLError, HTTPError

# This is passed as a plain-text environment variable for ease of demonstration.
# Consider encrypting the value with KMS or use an encrypted parameter in Parameter Store for production deployments.
SLACK_WEBHOOK_URL = os.environ['SLACK_WEBHOOK_URL']
SLACK_CHANNEL = os.environ['SLACK_CHANNEL']

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)

def lambda_handler(event, context):
  print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
  message = event["Records"][0]["Sns"]["Message"]
  
  data = json.loads(message) 
  token = data["approval"]["token"]
  codepipeline_name = data["approval"]["pipelineName"]
  
  slack_message = {
    "channel": SLACK_CHANNEL,
    "text": "Would you like to promote the build to production?",
    "attachments": [
      {
        "text": "Yes to deploy your build to production",
        "fallback": "You are unable to promote a build",
        "callback_id": "wopr_game",
        "color": "#3AA3E3",
        "attachment_type": "default",
        "actions": [
          {
            "name": "deployment",
            "text": "Yes",
            "style": "danger",
            "type": "button",
            "value": json.dumps({"approve": True, "codePipelineToken": token, "codePipelineName": codepipeline_name}),
            "confirm": {
              "title": "Are you sure?",
              "text": "This will deploy the build to production",
              "ok_text": "Yes",
              "dismiss_text": "No"
            }
          },
          {
            "name": "deployment",
            "text": "No",
            "type": "button",
            "value": json.dumps({"approve": False, "codePipelineToken": token, "codePipelineName": codepipeline_name})
          } 
        ]
      }
    ]
  }

  req = Request(SLACK_WEBHOOK_URL, json.dumps(slack_message).encode('utf-8'))

  response = urlopen(req)
  response.read()
  
  return None

 

Create a SNS topic

Create a topic and then create a subscription that invokes the ApprovalRequester Lambda function. You can configure the manual approval action in the pipeline to send a message to this SNS topic when an approval action is required. When the pipeline reaches the approval stage, it sends a notification to this SNS topic. SNS publishes a notification to all of the subscribed endpoints. In this case, the Lambda function is the endpoint. Therefore, it invokes and executes the Lambda function. For information about how to create a SNS topic, see Create a Topic in the Amazon SNS Developer Guide.

Write the Lambda function for handling the interactive message button

This Lambda function is invoked by API Gateway. It receives the result of the interactive message button whether or not the build promotion was approved. If approved, an API call is made to CodePipeline to promote the build to the next environment. If not approved, the pipeline stops and does not move to the next stage.

The Lambda function code might look like the following. SLACK_VERIFICATION_TOKEN is the environment variable that contains your Slack verification token. You can find your verification token under Basic Information on Slack manage app page. When you scroll down, you will see App Credential. Verification token is found under the section.

# This function is triggered via API Gateway when a user acts on the Slack interactive message sent by approval_requester.py.

from urllib.parse import parse_qs
import json
import os
import boto3

SLACK_VERIFICATION_TOKEN = os.environ['SLACK_VERIFICATION_TOKEN']

#Triggered by API Gateway
#It kicks off a particular CodePipeline project
def lambda_handler(event, context):
	#print("Received event: " + json.dumps(event, indent=2))
	body = parse_qs(event['body'])
	payload = json.loads(body['payload'][0])

	# Validate Slack token
	if SLACK_VERIFICATION_TOKEN == payload['token']:
		send_slack_message(json.loads(payload['actions'][0]['value']))
		
		# This will replace the interactive message with a simple text response.
		# You can implement a more complex message update if you would like.
		return {
			"isBase64Encoded": "false",
			"statusCode": 200,
			"body": "{\"text\": \"The approval has been processed\"}"
		}
	else:
		return {
			"isBase64Encoded": "false",
			"statusCode": 403,
			"body": "{\"error\": \"This request does not include a vailid verification token.\"}"
		}


def send_slack_message(action_details):
	codepipeline_status = "Approved" if action_details["approve"] else "Rejected"
	codepipeline_name = action_details["codePipelineName"]
	token = action_details["codePipelineToken"] 

	client = boto3.client('codepipeline')
	response_approval = client.put_approval_result(
							pipelineName=codepipeline_name,
							stageName='Approval',
							actionName='ApprovalOrDeny',
							result={'summary':'','status':codepipeline_status},
							token=token)
	print(response_approval)

 

Create the API Gateway API

 1. In the Amazon API Gateway console, create a resource called InteractiveMessageHandler.
 2. Create a POST method.
  • For Integration type, choose Lambda Function.
  • Select Use Lambda Proxy integration.
  • From Lambda Region, choose a region.
  • In Lambda Function, type a name for your function.
 3.  Deploy to a stage.

For more information, see Getting Started with Amazon API Gateway in the Amazon API Developer Guide.

Now go back to your Slack application and enable interactive components.

To enable interactive components for the interactive message (Yes) button:

 1. Under Features, choose Interactive Components.
 2. Choose Enable Interactive Components.
 3. Type a request URL in the text box. Use the invoke URL in Amazon API Gateway that will be called when the approval button is clicked.

Now that all the pieces have been created, run the solution by checking in a code change to your CodeCommit repo. That will release the change through CodePipeline. When the CodePipeline comes to the approval stage, it will prompt to your Slack channel to see if you want to promote the build to your staging or production environment. Choose Yes and then see if your change was deployed to the environment.

Conclusion

That is it! You have now created a Slack ChatOps solution using AWS CodeCommit, AWS CodePipeline, AWS Lambda, Amazon API Gateway, and Amazon Simple Notification Service.

Now that you know how to do this Slack and CodePipeline integration, you can use the same method to interact with other AWS services using API Gateway and Lambda. You can also use Slack’s slash command to initiate an action from a Slack channel, rather than responding in the way demonstrated in this post.

Replacing macOS Server with Synology NAS

Post Syndicated from Roderick Bauer original https://www.backblaze.com/blog/replacing-macos-server-with-synology-nas/

Synology NAS boxes backed up to the cloud

Businesses and organizations that rely on macOS server for essential office and data services are facing some decisions about the future of their IT services.

Apple recently announced that it is deprecating a significant portion of essential network services in macOS Server, as they described in a support statement posted on April 24, 2018, “Prepare for changes to macOS Server.” Apple’s note includes:

macOS Server is changing to focus more on management of computers, devices, and storage on your network. As a result, some changes are coming in how Server works. A number of services will be deprecated, and will be hidden on new installations of an update to macOS Server coming in spring 2018.

The note lists the services that will be removed in a future release of macOS Server, including calendar and contact support, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name Services (DNS), mail, instant messages, virtual private networking (VPN), NetInstall, Web server, and the Wiki.

Apple assures users who have already configured any of the listed services that they will be able to use them in the spring 2018 macOS Server update, but the statement ends with links to a number of alternative services, including hosted services, that macOS Server users should consider as viable replacements to the features it is removing. These alternative services are all FOSS (Free and Open-Source Software).

As difficult as this could be for organizations that use macOS server, this is not unexpected. Apple left the server hardware space back in 2010, when Steve Jobs announced the company was ending its line of Xserve rackmount servers, which were introduced in May, 2002. Since then, macOS Server has hardly been a prominent part of Apple’s product lineup. It’s not just the product itself that has lost some luster, but the entire category of SMB office and business servers, which has been undergoing a gradual change in recent years.

Some might wonder how important the news about macOS Server is, given that macOS Server represents a pretty small share of the server market. macOS Server has been important to design shops, agencies, education users, and small businesses that likely have been on Macs for ages, but it’s not a significant part of the IT infrastructure of larger organizations and businesses.

What Comes After macOS Server?

Lovers of macOS Server don’t have to fear having their Mac minis pried from their cold, dead hands quite yet. Installed services will continue to be available. In the fall of 2018, new installations and upgrades of macOS Server will require users to migrate most services to other software. Since many of the services of macOS Server were already open-source, this means that a change in software might not be required. It does mean more configuration and management required from those who continue with macOS Server, however.

Users can continue with macOS Server if they wish, but many will see the writing on the wall and look for a suitable substitute.

The Times They Are A-Changin’

For many people working in organizations, what is significant about this announcement is how it reflects the move away from the once ubiquitous server-based IT infrastructure. Services that used to be centrally managed and office-based, such as storage, file sharing, communications, and computing, have moved to the cloud.

In selecting the next office IT platforms, there’s an opportunity to move to solutions that reflect and support how people are working and the applications they are using both in the office and remotely. For many, this means including cloud-based services in office automation, backup, and business continuity/disaster recovery planning. This includes Software as a Service, Platform as a Service, and Infrastructure as a Service (Saas, PaaS, IaaS) options.

IT solutions that integrate well with the cloud are worth strong consideration for what comes after a macOS Server-based environment.

Synology NAS as a macOS Server Alternative

One solution that is becoming popular is to replace macOS Server with a device that has the ability to provide important office services, but also bridges the office and cloud environments. Using Network-Attached Storage (NAS) to take up the server slack makes a lot of sense. Many customers are already using NAS for file sharing, local data backup, automatic cloud backup, and other uses. In the case of Synology, their operating system, Synology DiskStation Manager (DSM), is Linux based, and integrates the basic functions of file sharing, centralized backup, RAID storage, multimedia streaming, virtual storage, and other common functions.

Synology NAS box

Synology NAS

Since DSM is based on Linux, there are numerous server applications available, including many of the same ones that are available for macOS Server, which shares conceptual roots with Linux as it comes from BSD Unix.

Synology DiskStation Manager Package Center screenshot

Synology DiskStation Manager Package Center

According to Ed Lukacs, COO at 2FIFTEEN Systems Management in Salt Lake City, their customers have found the move from macOS Server to Synology NAS not only painless, but positive. DSM works seamlessly with macOS and has been faster for their customers, as well. Many of their customers are running Adobe Creative Suite and Google G Suite applications, so a workflow that combines local storage, remote access, and the cloud, is already well known to them. Remote users are supported by Synology’s QuickConnect or VPN.

Business continuity and backup are simplified by the flexible storage capacity of the NAS. Synology has built-in backup to Backblaze B2 Cloud Storage with Synology’s Cloud Sync, as well as a choice of a number of other B2-compatible applications, such as Cloudberry, Comet, and Arq.

Customers have been able to get up and running quickly, with only initial data transfers requiring some time to complete. After that, management of the NAS can be handled in-house or with the support of a Managed Service Provider (MSP).

Are You Sticking with macOS Server or Moving to Another Platform?

If you’re affected by this change in macOS Server, please let us know in the comments how you’re planning to cope. Are you using Synology NAS for server services? Please tell us how that’s working for you.

The post Replacing macOS Server with Synology NAS appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.