Tag Archives: Copyright

Директивата за авторско право: ход на ревизията: да се действа сега

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/05/26/copyright-5/

Ново развитие в ревизията на авторското право в ЕС – става ясно от  съобщенията на българското председателство, участници в ревизията и Юлия Реда – защото тя имаше много ясен възглед какво иска да се промени в правната рамка (общ режим на изключенията, актуализиране – за да имаме правна рамка, адекватна на технологичното развитие) – и сега следи ангажирано законодателния процес.

Правителствата на държавите от ЕС  са приели позиция  относно реформата на авторските права  без съществени промени по чл.11 (новото право за издателите)  и чл.13 (филтрите на входа), проектът е на сайта на Реда,  Politico дава измененията, засягащи правото на издателите, в цвят.

Сега Парламентът трябва да ги спре, пише Реда.

 Сега имате шанса да окажете влияние – шанс, който ще изчезне след две години, когато всички “изведнъж” ще се сблъскат с предизвикателството да се  внедряват филтри   и link tax.  Експертите почти единодушно се съгласяват, че проектът за реформата на авторското право е наистина лош.

Update: Member State governments have just adopted their position on #copyright, with no significant changes to the #CensorshipMachines and #LinkTax provisions. It is now up to Parliament to stop them and #FixCopyright. https://t.co/1JwNvQn24n pic.twitter.com/KAgqV3YYG1

https://platform.twitter.com/widgets.js

Две графики от сайта на Реда – за двата текста,  против които се събира подкрепа (вж и преподавателите) – за  отношението по държави и по партии в ЕП:

 

 

Own your own working Pokémon Pokédex!

Post Syndicated from Alex Bate original https://www.raspberrypi.org/blog/deep-learning-pokedex/

Squeal with delight as your inner Pokémon trainer witnesses the wonder of Adrian Rosebrock’s deep learning Pokédex.

Creating a real-life Pokedex with a Raspberry Pi, Python, and Deep Learning

This video demos a real-like Pokedex, complete with visual recognition, that I created using a Raspberry Pi, Python, and Deep Learning. You can find the entire blog post, including code, using this link: https://www.pyimagesearch.com/2018/04/30/a-fun-hands-on-deep-learning-project-for-beginners-students-and-hobbyists/ Music credit to YouTube user “No Copyright” for providing royalty free music: https://www.youtube.com/watch?v=PXpjqURczn8

The history of Pokémon in 30 seconds

The Pokémon franchise was created by video game designer Satoshi Tajiri in 1995. In the fictional world of Pokémon, Pokémon Trainers explore the vast landscape, catching and training small creatures called Pokémon. To date, there are 802 different types of Pokémon. They range from the ever recognisable Pikachu, a bright yellow electric Pokémon, to the highly sought-after Shiny Charizard, a metallic, playing-card-shaped Pokémon that your mate Alex claims she has in mint condition, but refuses to show you.

Pokemon GIF

In the world of Pokémon, children as young as ten-year-old protagonist and all-round annoyance Ash Ketchum are allowed to leave home and wander the wilderness. There, they hunt vicious, deadly creatures in the hope of becoming a Pokémon Master.

Adrian’s deep learning Pokédex

Adrian is a bit of a deep learning pro, as demonstrated by his Santa/Not Santa detector, which we wrote about last year. For that project, he also provided a great explanation of what deep learning actually is. In a nutshell:

…a subfield of machine learning, which is, in turn, a subfield of artificial intelligence (AI).While AI embodies a large, diverse set of techniques and algorithms related to automatic reasoning (inference, planning, heuristics, etc), the machine learning subfields are specifically interested in pattern recognition and learning from data.

As with his earlier Raspberry Pi project, Adrian uses the Keras deep learning model and the TensorFlow backend, plus a few other packages such as Adrian’s own imutils functions and OpenCV.

Adrian trained a Convolutional Neural Network using Keras on a dataset of 1191 Pokémon images, obtaining 96.84% accuracy. As Adrian explains, this model is able to identify Pokémon via still image and video. It’s perfect for creating a Pokédex – an interactive Pokémon catalogue that should, according to the franchise, be able to identify and read out information on any known Pokémon when captured by camera. More information on model training can be found on Adrian’s blog.

Adrian Rosebeck deep learning pokemon pokedex

For the physical build, a Raspberry Pi 3 with camera module is paired with the Raspberry Pi 7″ touch display to create a portable Pokédex. And while Adrian comments that the same result can be achieved using your home computer and a webcam, that’s not how Adrian rolls as a Raspberry Pi fan.

Adrian Rosebeck deep learning pokemon pokedex

Plus, the smaller size of the Pi is perfect for one of you to incorporate this deep learning model into a 3D-printed Pokédex for ultimate Pokémon glory, pretty please, thank you.

Adrian Rosebeck deep learning pokemon pokedex

Adrian has gone into impressive detail about how the project works and how you can create your own on his blog, pyimagesearch. So if you’re interested in learning more about deep learning, and making your own Pokédex, be sure to visit.

The post Own your own working Pokémon Pokédex! appeared first on Raspberry Pi.

#FixCopyright #SaveTheLink #CensorshipMachines

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/04/28/fixcopyright-savethelink-censorshipmachines/

На 26 април 2018 г. учени от 25 водещи изследователски института за интелектуална собственост в Европа  публикуваха отворено писмо, изразяващо сериозни опасения относно  предложената директива за авторско  право.

Според авторите след балансиран проектодоклад на докладчика на Европейския парламент Тереза ​​Комодини (Доклад Comodini,  10 март 2017 г.) неотдавнашни текстове от новия докладчик Axel Voss и българското председателство  на Съвета на Европейският съюз изглежда водят към компромис, който не отговаря на целите на директивата за подобряване на избора, достъпа и справедливостта в цифровата среда.

Има научен консенсус
– че предложеното изключение   по чл. 3 няма да постигне целта си да стимулира иновациите и научните изследвания, ако се ограничи до определени организации,
– че предложенията за право на  издателите по чл. 11 ще благоприятстват по-скоро интересите на издателските интереси в пресата, отколкото иновативната журналистика,
– и че предложенията за чл. 13 застрашават ползата от  Директивата за електронната търговия (2000/31 / ЕО), която споделя отговорността за прилагането между носителите на авторски права и доставчиците на услуги.

169 представители на академичните среди предупреждават за недобре замислените планове за въвеждането на ново право на интелектуална собственост (сродно право за издателите). Те напомнят, че широк спектър от заинтересовани групи вече представи становища, че Директивата за авторското право в настоящия си вид няма да бъде в обществен интерес.

Близо 150 неправителствени организации също се противопоставят на актуалния проект. Според тях предопределено е, че транспониране на  законодателство в този вид ще е  кошмар. Същото се отнася и до проверката на съответствието на директивата с  Хартата на основните права на ЕС и Бернската конвенция. Отворено писмо

По стечение на обстоятелствата името на България  ще остане свързано с тази директива. Ако това ни интересува.

*

На 27 април 2018 г. (вчера) по план в COREPER се обсъжда  предоставяне на мандат за преговори с Европейския парламент по Директивата за авторското право.  

 (текстът)

Kакво е решил COREPER? според Юлия Реда не е даден мандат:

[$] A successful defense against a copyright troll

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/752485/rss

At the 2018 Legal and
Licensing Workshop
(LLW), which is a yearly gathering
of lawyers and technical folks organized by the Free Software Foundation
Europe (FSFE), attendees got more details on a recent hearing in a German GPL
enforcement case. Marcus von Welser is a lawyer who represented the
defendant, Geniatech,
in a case that was brought by Patrick
McHardy
. In the presentation, von
Welser was joined by
Armijn Hemel, who helped
Geniatech in its compliance efforts. The hearing
was of interest for a number of reasons, not least because McHardy
withdrew his request for an injunction once it became clear that the judge
was leaning in
favor of the defendants
—effectively stopping this case dead in its tracks.

Директивата за авторското право: компромисен проект на Българското председателство, април 2018

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/04/14/copyrigt_dir_bg_pres_compr/

Актуални новини за  хода на Директивата за авторското право в цифровия единен пазар – и участието на Българското председателство в процеса на постигане на съгласие по текстовете.

В Twitter се разпространяват два документа, публикувани на сайта на Австрийския парламент.

Компромисът на Българското председателство, който ще се обсъжда в понеделник, 16 април:

https://platform.twitter.com/widgets.js

И заедно с това уточнения и предложения по спорните разпоредби, вкл. чл.11 и чл.13 – отново предложение на Българското председателство:

https://platform.twitter.com/widgets.js

Ревизията на авторското право в ЕС: отлагане на гласуването в ЕП

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/04/10/censorship_machine/

Отлагане в Европейския парламент на гласуването за Директивата за авторското право, която се обсъжда в момента – включително censorship machine  (член13 от проекта).

Гласуването в парламентарната комисия по правни въпроси JURI  е насрочено за 20-21 юни, Юлия Реда съобщава в Туитър:

И една нова публикация в The Guardian, според която измененията на правната рамка създават риск за свободата на изразяване и за свободата на достъпа до информация.

 

Appeals Court Overturns Google’s Fair Use Victory For Java APIs (Techdirt)

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/750228/rss

Techdirt reports
that the US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) has resurrected
Oracle’s copyright claim against Google for its use of the Java APIs in
Android. “Honestly, the most concerning part of the whole thing is
how much of a mess CAFC has made of the whole process. The court ruled
correctly originally that APIs are not subject to copyright. CAFC threw
that out and ordered the court to have a jury determine the fair use
question. The jury found it to be fair use, and even though CAFC had
ordered the issue be heard by a jury, it now says ‘meh, we disagree with
the jury.’ That’s… bizarre.

2018-03-09 чл. 13

Post Syndicated from Vasil Kolev original https://vasil.ludost.net/blog/?p=3379

(Даже вестниците вече писаха за това, крайно време е да довърша тоя post)

Та, има “нова” директива на ЕК, за унифициране на законите за авторските права из европейския съюз.
(нова – на 10на години е, ама чак сега се опитва да влезе, и има някакви бегли шансове да се вкара по времето на нашето председателство)

В нея има количество глупости, но частта, с която имам занимание е чл. 13, който в общи линии казва “internet/hosting доставчиците са отговорни за съдържанието, което се качва при тях и трябва да го филтрират”. Не знам за вас, но за мен цялото нещо е твърде много deja vu, в последните 20на години все някой се опитва да пробута нещо подобно, в някакъв вид. Това без значение, че няма как да се направи работеща система, без значение, че всъщност е инфраструктура за цензура (но по-мощна от тази, която има в закона за хазарта) и че в крайна сметка няма да доведе до подобрение за когото и да е, освен може би хората, които продават “филтриращи” системи.

Един от хубавите доводи за това, че такава система няма как да стане идва от wikipedia – има две правителства, които са им поискали да филтрират съдържание, Иран и Китай. Не знам за колко са добре технологично иранците, но ми се струва, че китайците ако можеха, вече щяха да са направили работеща такава система и нямаше да занимават wikipedia. Нещата, които аз съм виждал, са неефективни и с достатъчно грешки (и false positives, и false negatives), че да са неизползваеми за среден размер сайт, понеже така и така някой трябва да преглежда проблемите.
(Вероятно не съм единствения, дето поради идиотщини на youtube постоянно има отворени няколко copyright dispute-а. В един момент човек решава да си ползва собствен streaming и да не го занимават с такива неща…)

Та, има една инициатива по темата това да не влезе, article13.bg, към които съм се включил. Подкрепя ги фондация “Отворени проекти”, initLab и всякакви други добри хора. Вижте, подкрепете, споменете на всички, дето ще ги засегне (всички хостинги, например…).

Backblaze Cloud Backup Release 5.2

Post Syndicated from Yev original https://www.backblaze.com/blog/backblaze-cloud-backup-release-5-2/

We’re pleased to start the year off the right way, with an update to Backblaze Cloud Backup, version 5.2! This is a smaller release, but does increase backup speeds, optimizes the backup client, and addresses a few minor bugs that we’re excited to lay to rest.

What’s New

 • Increased transmission speed of files between 30MB and 400MB+.
 • Optimized indexing to decrease system resource usage and lower the performance impact on computers that are backing up to Backblaze.
 • Adjusted external hard drive monitoring and increased the speed of indexing.
 • Changed copyright to 2018.

Release Version Number:

 • Mac — 5.2.0
 • PC — 5.2.0

Clients:
Backblaze Personal Backup
Backblaze Business Backup

Availability:
January 4, 2018

Upgrade Methods:

Cost:
This is a free update for all Backblaze Cloud Backup consumer and business customers and active trial users.

The post Backblaze Cloud Backup Release 5.2 appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

When should behaviour outside a community have consequences inside it?

Post Syndicated from Matthew Garrett original https://mjg59.dreamwidth.org/50099.html

Free software communities don’t exist in a vacuum. They’re made up of people who are also members of other communities, people who have other interests and engage in other activities. Sometimes these people engage in behaviour outside the community that may be perceived as negatively impacting communities that they’re a part of, but most communities have no guidelines for determining whether behaviour outside the community should have any consequences within the community. This post isn’t an attempt to provide those guidelines, but aims to provide some things that community leaders should think about when the issue is raised.

Some things to consider

Did the behaviour violate the law?

This seems like an obvious bar, but it turns out to be a pretty bad one. For a start, many things that are common accepted behaviour in various communities may be illegal (eg, reverse engineering work may contravene a strict reading of US copyright law), and taking this to an extreme would result in expelling anyone who’s ever broken a speed limit. On the flipside, refusing to act unless someone broke the law is also a bad threshold – much behaviour that communities consider unacceptable may be entirely legal.

There’s also the problem of determining whether a law was actually broken. The criminal justice system is (correctly) biased to an extent in favour of the defendant – removing someone’s rights in society should require meeting a high burden of proof. However, this is not the threshold that most communities hold themselves to in determining whether to continue permitting an individual to associate with them. An incident that does not result in a finding of criminal guilt (either through an explicit finding or a failure to prosecute the case in the first place) should not be ignored by communities for that reason.

Did the behaviour violate your community norms?

There’s plenty of behaviour that may be acceptable within other segments of society but unacceptable within your community (eg, lobbying for the use of proprietary software is considered entirely reasonable in most places, but rather less so at an FSF event). If someone can be trusted to segregate their behaviour appropriately then this may not be a problem, but that’s probably not sufficient in all cases. For instance, if someone acts entirely reasonably within your community but engages in lengthy anti-semitic screeds on 4chan, it’s legitimate to question whether permitting them to continue being part of your community serves your community’s best interests.

Did the behaviour violate the norms of the community in which it occurred?

Of course, the converse is also true – there’s behaviour that may be acceptable within your community but unacceptable in another community. It’s easy to write off someone acting in a way that contravenes the standards of another community but wouldn’t violate your expected behavioural standards – after all, if it wouldn’t breach your standards, what grounds do you have for taking action?

But you need to consider that if someone consciously contravenes the behavioural standards of a community they’ve chosen to participate in, they may be willing to do the same in your community. If pushing boundaries is a frequent trait then it may not be too long until you discover that they’re also pushing your boundaries.

Why do you care?

A community’s code of conduct can be looked at in two ways – as a list of behaviours that will be punished if they occur, or as a list of behaviours that are unlikely to occur within that community. The former is probably the primary consideration when a community adopts a CoC, but the latter is how many people considering joining a community will think about it.

If your community includes individuals that are known to have engaged in behaviour that would violate your community standards, potential members or contributors may not trust that your CoC will function as adequate protection. A community that contains people known to have engaged in sexual harassment in other settings is unlikely to be seen as hugely welcoming, even if they haven’t (as far as you know!) done so within your community. The way your members behave outside your community is going to be seen as saying something about your community, and that needs to be taken into account.

A second (and perhaps less obvious) aspect is that membership of some higher profile communities may be seen as lending general legitimacy to someone, and they may play off that to legitimise behaviour or views that would be seen as abhorrent by the community as a whole. If someone’s anti-semitic views (for example) are seen as having more relevance because of their membership of your community, it’s reasonable to think about whether keeping them in your community serves the best interests of your community.

Conclusion

I’ve said things like “considered” or “taken into account” a bunch here, and that’s for a good reason – I don’t know what the thresholds should be for any of these things, and there doesn’t seem to be even a rough consensus in the wider community. We’ve seen cases in which communities have acted based on behaviour outside their community (eg, Debian removing Jacob Appelbaum after it was revealed that he’d sexually assaulted multiple people), but there’s been no real effort to build a meaningful decision making framework around that.

As a result, communities struggle to make consistent decisions. It’s unreasonable to expect individual communities to solve these problems on their own, but that doesn’t mean we can ignore them. It’s time to start coming up with a real set of best practices.

comment count unavailable comments

Artifex and Hancom Reach Settlement Over Ghostscript Open Source Dispute

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/741182/rss

Artifex Software, Inc. and Hancom, Inc. have announced
a confidential agreement to settle their legal dispute. The case filed by
Artifex concerned the use of Artifex’s GPL licensed Ghostscript in Hancom’s
office product. “While the parties had their differences in the interpretation of the open source license, the companies were able to reach an amicable resolution based on their mutual respect for and recognition of the copyright protection and the open source philosophy.

FSFE makes copyrights computer readable

Post Syndicated from ris original https://lwn.net/Articles/738475/rss

The Free Software Foundation Europe (FSFE) has released the
next version of its REUSE practices,
designed to make computers understand software copyrights and licenses.
The REUSE practices help software developers make simple additions to license headers which make it easier for a computer to determine what license applies to the various parts of a programs source code. By following the REUSE practices, software developers can ensure their intent to license software under a particular license is understood and more readily adhered to.

Federate Database User Authentication Easily with IAM and Amazon Redshift

Post Syndicated from Thiyagarajan Arumugam original https://aws.amazon.com/blogs/big-data/federate-database-user-authentication-easily-with-iam-and-amazon-redshift/

Managing database users though federation allows you to manage authentication and authorization procedures centrally. Amazon Redshift now supports database authentication with IAM, enabling user authentication though enterprise federation. No need to manage separate database users and passwords to further ease the database administration. You can now manage users outside of AWS and authenticate them for access to an Amazon Redshift data warehouse. Do this by integrating IAM authentication and a third-party SAML-2.0 identity provider (IdP), such as AD FS, PingFederate, or Okta. In addition, database users can also be automatically created at their first login based on corporate permissions.

In this post, I demonstrate how you can extend the federation to enable single sign-on (SSO) to the Amazon Redshift data warehouse.

SAML and Amazon Redshift

AWS supports Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, which is an open standard for identity federation used by many IdPs. SAML enables federated SSO, which enables your users to sign in to the AWS Management Console. Users can also make programmatic calls to AWS API actions by using assertions from a SAML-compliant IdP. For example, if you use Microsoft Active Directory for corporate directories, you may be familiar with how Active Directory and AD FS work together to enable federation. For more information, see the Enabling Federation to AWS Using Windows Active Directory, AD FS, and SAML 2.0 AWS Security Blog post.

Amazon Redshift now provides the GetClusterCredentials API operation that allows you to generate temporary database user credentials for authentication. You can set up an IAM permissions policy that generates these credentials for connecting to Amazon Redshift. Extending the IAM authentication, you can configure the federation of AWS access though a SAML 2.0–compliant IdP. An IAM role can be configured to permit the federated users call the GetClusterCredentials action and generate temporary credentials to log in to Amazon Redshift databases. You can also set up policies to restrict access to Amazon Redshift clusters, databases, database user names, and user group.

Amazon Redshift federation workflow

In this post, I demonstrate how you can use a JDBC– or ODBC-based SQL client to log in to the Amazon Redshift cluster using this feature. The SQL clients used with Amazon Redshift JDBC or ODBC drivers automatically manage the process of calling the GetClusterCredentials action, retrieving the database user credentials, and establishing a connection to your Amazon Redshift database. You can also use your database application to programmatically call the GetClusterCredentials action, retrieve database user credentials, and connect to the database. I demonstrate these features using an example company to show how different database users accounts can be managed easily using federation.

The following diagram shows how the SSO process works:

 1. JDBC/ODBC
 2. Authenticate using Corp Username/Password
 3. IdP sends SAML assertion
 4. Call STS to assume role with SAML
 5. STS Returns Temp Credentials
 6. Use Temp Credentials to get Temp cluster credentials
 7. Connect to Amazon Redshift using temp credentials

Walkthrough

Example Corp. is using Active Directory (idp host:demo.examplecorp.com) to manage federated access for users in its organization. It has an AWS account: 123456789012 and currently manages an Amazon Redshift cluster with the cluster ID “examplecorp-dw”, database “analytics” in us-west-2 region for its Sales and Data Science teams. It wants the following access:

 • Sales users can access the examplecorp-dw cluster using the sales_grp database group
 • Sales users access examplecorp-dw through a JDBC-based SQL client
 • Sales users access examplecorp-dw through an ODBC connection, for their reporting tools
 • Data Science users access the examplecorp-dw cluster using the data_science_grp database group.
 • Partners access the examplecorp-dw cluster and query using the partner_grp database group.
 • Partners are not federated through Active Directory and are provided with separate IAM user credentials (with IAM user name examplecorpsalespartner).
 • Partners can connect to the examplecorp-dw cluster programmatically, using language such as Python.
 • All users are automatically created in Amazon Redshift when they log in for the first time.
 • (Optional) Internal users do not specify database user or group information in their connection string. It is automatically assigned.
 • Data warehouse users can use SSO for the Amazon Redshift data warehouse using the preceding permissions.

Step 1:  Set up IdPs and federation

The Enabling Federation to AWS Using Windows Active Directory post demonstrated how to prepare Active Directory and enable federation to AWS. Using those instructions, you can establish trust between your AWS account and the IdP and enable user access to AWS using SSO.  For more information, see Identity Providers and Federation.

For this walkthrough, assume that this company has already configured SSO to their AWS account: 123456789012 for their Active Directory domain demo.examplecorp.com. The Sales and Data Science teams are not required to specify database user and group information in the connection string. The connection string can be configured by adding SAML Attribute elements to your IdP. Configuring these optional attributes enables internal users to conveniently avoid providing the DbUser and DbGroup parameters when they log in to Amazon Redshift.

The user-name attribute can be set up as follows, with a user ID (for example, nancy) or an email address (for example. [email protected]):

<Attribute Name="https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser"> 
  <AttributeValue>user-name</AttributeValue>
</Attribute>

The AutoCreate attribute can be defined as follows:

<Attribute Name="https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate">
  <AttributeValue>true</AttributeValue>
</Attribute>

The sales_grp database group can be included as follows:

<Attribute Name="https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbGroups">
  <AttributeValue>sales_grp</AttributeValue>
</Attribute>

For more information about attribute element configuration, see Configure SAML Assertions for Your IdP.

Step 2: Create IAM roles for access to the Amazon Redshift cluster

The next step is to create IAM policies with permissions to call GetClusterCredentials and provide authorization for Amazon Redshift resources. To grant a SQL client the ability to retrieve the cluster endpoint, region, and port automatically, include the redshift:DescribeClusters action with the Amazon Redshift cluster resource in the IAM role.  For example, users can connect to the Amazon Redshift cluster using a JDBC URL without the need to hardcode the Amazon Redshift endpoint:

Previous:  jdbc:redshift://endpoint:port/database

Current:  jdbc:redshift:iam://clustername:region/dbname

Use IAM to create the following policies. You can also use an existing user or role and assign these policies. For example, if you already created an IAM role for IdP access, you can attach the necessary policies to that role. Here is the policy created for sales users for this example:

Sales_DW_IAM_Policy

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:examplecorp-dw"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:examplecorp-dw",
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecorp-dw/${redshift:DbUser}"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:userid": "AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE:${redshift:DbUser}@examplecorp.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:CreateClusterUser"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecorp-dw/${redshift:DbUser}"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:JoinGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbgroup:examplecorp-dw/sales_grp"
      ]
    }
  ]
}

The policy uses the following parameter values:

 • Region: us-west-2
 • AWS Account: 123456789012
 • Cluster name: examplecorp-dw
 • Database group: sales_grp
 • IAM role: AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE
Policy StatementDescription
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"redshift:DescribeClusters"
],
"Resource":[
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:examplecorp-dw"
]
}

Allow users to retrieve the cluster endpoint, region, and port automatically for the Amazon Redshift cluster examplecorp-dw. This specification uses the resource format arn:aws:redshift:region:account-id:cluster:clustername. For example, the SQL client JDBC can be specified in the format jdbc:redshift:iam://clustername:region/dbname.

For more information, see Amazon Resource Names.

{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"redshift:GetClusterCredentials"
],
"Resource":[
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:examplecorp-dw",
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecorp-dw/${redshift:DbUser}"
],
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:userid":"AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE:${redshift:DbUser}@examplecorp.com"
}
}
}

Generates a temporary token to authenticate into the examplecorp-dw cluster. “arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecorp-dw/${redshift:DbUser}” restricts the corporate user name to the database user name for that user. This resource is specified using the format: arn:aws:redshift:region:account-id:dbuser:clustername/dbusername.

The Condition block enforces that the AWS user ID should match “AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE:${redshift:DbUser}@examplecorp.com”, so that individual users can authenticate only as themselves. The AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE role has the Sales_DW_IAM_Policy policy attached.

{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"redshift:CreateClusterUser"
],
"Resource":[
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecorp-dw/${redshift:DbUser}"
]
}
Automatically creates database users in examplecorp-dw, when they log in for the first time. Subsequent logins reuse the existing database user.
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"redshift:JoinGroup"
],
"Resource":[
"arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbgroup:examplecorp-dw/sales_grp"
]
}
Allows sales users to join the sales_grp database group through the resource “arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbgroup:examplecorp-dw/sales_grp” that is specified in the format arn:aws:redshift:region:account-id:dbgroup:clustername/dbgroupname.

Similar policies can be created for Data Science users with access to join the data_science_grp group in examplecorp-dw. You can now attach the Sales_DW_IAM_Policy policy to the role that is mapped to IdP application for SSO.
 For more information about how to define the claim rules, see Configuring SAML Assertions for the Authentication Response.

Because partners are not authorized using Active Directory, they are provided with IAM credentials and added to the partner_grp database group. The Partner_DW_IAM_Policy is attached to the IAM users for partners. The following policy allows partners to log in using the IAM user name as the database user name.

Partner_DW_IAM_Policy

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeClusters"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:examplecorp-dw"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:examplecorp-dw",
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecorp-dw/${redshift:DbUser}"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "redshift:DbUser": "${aws:username}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:CreateClusterUser"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecorp-dw/${redshift:DbUser}"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:JoinGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbgroup:examplecorp-dw/partner_grp"
      ]
    }
  ]
}

redshift:DbUser“: “${aws:username}” forces an IAM user to use the IAM user name as the database user name.

With the previous steps configured, you can now establish the connection to Amazon Redshift through JDBC– or ODBC-supported clients.

Step 3: Set up database user access

Before you start connecting to Amazon Redshift using the SQL client, set up the database groups for appropriate data access. Log in to your Amazon Redshift database as superuser to create a database group, using CREATE GROUP.

Log in to examplecorp-dw/analytics as superuser and create the following groups and users:

CREATE GROUP sales_grp;
CREATE GROUP datascience_grp;
CREATE GROUP partner_grp;

Use the GRANT command to define access permissions to database objects (tables/views) for the preceding groups.

Step 4: Connect to Amazon Redshift using the JDBC SQL client

Assume that sales user “nancy” is using the SQL Workbench client and JDBC driver to log in to the Amazon Redshift data warehouse. The following steps help set up the client and establish the connection:

 1. Download the latest Amazon Redshift JDBC driver from the Configure a JDBC Connection page
 2. Build the JDBC URL with the IAM option in the following format:
  jdbc:redshift:iam://examplecorp-dw:us-west-2/sales_db

Because the redshift:DescribeClusters action is assigned to the preceding IAM roles, it automatically resolves the cluster endpoints and the port. Otherwise, you can specify the endpoint and port information in the JDBC URL, as described in Configure a JDBC Connection.

Identify the following JDBC options for providing the IAM credentials (see the “Prepare your environment” section) and configure in the SQL Workbench Connection Profile:

plugin_name=com.amazon.redshift.plugin.AdfsCredentialsProvider 
idp_host=demo.examplecorp.com (The name of the corporate identity provider host)
idp_port=443 (The port of the corporate identity provider host)
user=examplecorp\nancy(corporate user name)
password=***(corporate user password)

The SQL workbench configuration looks similar to the following screenshot:

Now, “nancy” can connect to examplecorp-dw by authenticating using the corporate Active Directory. Because the SAML attributes elements are already configured for nancy, she logs in as database user nancy and is assigned the sales_grp. Similarly, other Sales and Data Science users can connect to the examplecorp-dw cluster. A custom Amazon Redshift ODBC driver can also be used to connect using a SQL client. For more information, see Configure an ODBC Connection.

Step 5: Connecting to Amazon Redshift using JDBC SQL Client and IAM Credentials

This optional step is necessary only when you want to enable users that are not authenticated with Active Directory. Partners are provided with IAM credentials that they can use to connect to the examplecorp-dw Amazon Redshift clusters. These IAM users are attached to Partner_DW_IAM_Policy that assigns them to be assigned to the public database group in Amazon Redshift. The following JDBC URLs enable them to connect to the Amazon Redshift cluster:

jdbc:redshift:iam//examplecorp-dw/analytics?AccessKeyID=XXX&SecretAccessKey=YYY&DbUser=examplecorpsalespartner&DbGroup= partner_grp&AutoCreate=true

The AutoCreate option automatically creates a new database user the first time the partner logs in. There are several other options available to conveniently specify the IAM user credentials. For more information, see Options for providing IAM credentials.

Step 6: Connecting to Amazon Redshift using an ODBC client for Microsoft Windows

Assume that another sales user “uma” is using an ODBC-based client to log in to the Amazon Redshift data warehouse using Example Corp Active Directory. The following steps help set up the ODBC client and establish the Amazon Redshift connection in a Microsoft Windows operating system connected to your corporate network:

 1. Download and install the latest Amazon Redshift ODBC driver.
 2. Create a system DSN entry.
  1. In the Start menu, locate the driver folder or folders:
   • Amazon Redshift ODBC Driver (32-bit)
   • Amazon Redshift ODBC Driver (64-bit)
   • If you installed both drivers, you have a folder for each driver.
  2. Choose ODBC Administrator, and then type your administrator credentials.
  3. To configure the driver for all users on the computer, choose System DSN. To configure the driver for your user account only, choose User DSN.
  4. Choose Add.
 3. Select the Amazon Redshift ODBC driver, and choose Finish. Configure the following attributes:
  Data Source Name =any friendly name to identify the ODBC connection 
  Database=analytics
  user=uma(corporate user name)
  Auth Type-Identity Provider: AD FS
  password=leave blank (Windows automatically authenticates)
  Cluster ID: examplecorp-dw
  idp_host=demo.examplecorp.com (The name of the corporate IdP host)

This configuration looks like the following:

 1. Choose OK to save the ODBC connection.
 2. Verify that uma is set up with the SAML attributes, as described in the “Set up IdPs and federation” section.

The user uma can now use this ODBC connection to establish the connection to the Amazon Redshift cluster using any ODBC-based tools or reporting tools such as Tableau. Internally, uma authenticates using the Sales_DW_IAM_Policy  IAM role and is assigned the sales_grp database group.

Step 7: Connecting to Amazon Redshift using Python and IAM credentials

To enable partners, connect to the examplecorp-dw cluster programmatically, using Python on a computer such as Amazon EC2 instance. Reuse the IAM users that are attached to the Partner_DW_IAM_Policy policy defined in Step 2.

The following steps show this set up on an EC2 instance:

 1. Launch a new EC2 instance with the Partner_DW_IAM_Policy role, as described in Using an IAM Role to Grant Permissions to Applications Running on Amazon EC2 Instances. Alternatively, you can attach an existing IAM role to an EC2 instance.
 2. This example uses Python PostgreSQL Driver (PyGreSQL) to connect to your Amazon Redshift clusters. To install PyGreSQL on Amazon Linux, use the following command as the ec2-user:
  sudo easy_install pip
  sudo yum install postgresql postgresql-devel gcc python-devel
  sudo pip install PyGreSQL

 1. The following code snippet demonstrates programmatic access to Amazon Redshift for partner users:
  #!/usr/bin/env python
  """
  Usage:
  python redshift-unload-copy.py <config file> <region>
  
  * Copyright 2014, Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
  *
  * Licensed under the Amazon Software License (the "License").
  * You may not use this file except in compliance with the License.
  * A copy of the License is located at
  *
  * http://aws.amazon.com/asl/
  *
  * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed
  * on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
  * express or implied. See the License for the specific language governing
  * permissions and limitations under the License.
  """
  
  import sys
  import pg
  import boto3
  
  REGION = 'us-west-2'
  CLUSTER_IDENTIFIER = 'examplecorp-dw'
  DB_NAME = 'sales_db'
  DB_USER = 'examplecorpsalespartner'
  
  options = """keepalives=1 keepalives_idle=200 keepalives_interval=200
         keepalives_count=6"""
  
  set_timeout_stmt = "set statement_timeout = 1200000"
  
  def conn_to_rs(host, port, db, usr, pwd, opt=options, timeout=set_timeout_stmt):
    rs_conn_string = """host=%s port=%s dbname=%s user=%s password=%s
               %s""" % (host, port, db, usr, pwd, opt)
    print "Connecting to %s:%s:%s as %s" % (host, port, db, usr)
    rs_conn = pg.connect(dbname=rs_conn_string)
    rs_conn.query(timeout)
    return rs_conn
  
  def main():
    # describe the cluster and fetch the IAM temporary credentials
    global redshift_client
    redshift_client = boto3.client('redshift', region_name=REGION)
    response_cluster_details = redshift_client.describe_clusters(ClusterIdentifier=CLUSTER_IDENTIFIER)
    response_credentials = redshift_client.get_cluster_credentials(DbUser=DB_USER,DbName=DB_NAME,ClusterIdentifier=CLUSTER_IDENTIFIER,DurationSeconds=3600)
    rs_host = response_cluster_details['Clusters'][0]['Endpoint']['Address']
    rs_port = response_cluster_details['Clusters'][0]['Endpoint']['Port']
    rs_db = DB_NAME
    rs_iam_user = response_credentials['DbUser']
    rs_iam_pwd = response_credentials['DbPassword']
    # connect to the Amazon Redshift cluster
    conn = conn_to_rs(rs_host, rs_port, rs_db, rs_iam_user,rs_iam_pwd)
    # execute a query
    result = conn.query("SELECT sysdate as dt")
    # fetch results from the query
    for dt_val in result.getresult() :
      print dt_val
    # close the Amazon Redshift connection
    conn.close()
  
  if __name__ == "__main__":
    main()

You can save this Python program in a file (redshiftscript.py) and execute it at the command line as ec2-user:

python redshiftscript.py

Now partners can connect to the Amazon Redshift cluster using the Python script, and authentication is federated through the IAM user.

Summary

In this post, I demonstrated how to use federated access using Active Directory and IAM roles to enable single sign-on to an Amazon Redshift cluster. I also showed how partners outside an organization can be managed easily using IAM credentials.  Using the GetClusterCredentials API action, now supported by Amazon Redshift, lets you manage a large number of database users and have them use corporate credentials to log in. You don’t have to maintain separate database user accounts.

Although this post demonstrated the integration of IAM with AD FS and Active Directory, you can replicate this solution across with your choice of SAML 2.0 third-party identity providers (IdP), such as PingFederate or Okta. For the different supported federation options, see Configure SAML Assertions for Your IdP.

If you have questions or suggestions, please comment below.


Additional Reading

Learn how to establish federated access to your AWS resources by using Active Directory user attributes.


About the Author

Thiyagarajan Arumugam is a Big Data Solutions Architect at Amazon Web Services and designs customer architectures to process data at scale. Prior to AWS, he built data warehouse solutions at Amazon.com. In his free time, he enjoys all outdoor sports and practices the Indian classical drum mridangam.

 

IoT Cybersecurity: What’s Plan B?

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2017/10/iot_cybersecuri.html

In August, four US Senators introduced a bill designed to improve Internet of Things (IoT) security. The IoT Cybersecurity Improvement Act of 2017 is a modest piece of legislation. It doesn’t regulate the IoT market. It doesn’t single out any industries for particular attention, or force any companies to do anything. It doesn’t even modify the liability laws for embedded software. Companies can continue to sell IoT devices with whatever lousy security they want.

What the bill does do is leverage the government’s buying power to nudge the market: any IoT product that the government buys must meet minimum security standards. It requires vendors to ensure that devices can not only be patched, but are patched in an authenticated and timely manner; don’t have unchangeable default passwords; and are free from known vulnerabilities. It’s about as low a security bar as you can set, and that it will considerably improve security speaks volumes about the current state of IoT security. (Full disclosure: I helped draft some of the bill’s security requirements.)

The bill would also modify the Computer Fraud and Abuse and the Digital Millennium Copyright Acts to allow security researchers to study the security of IoT devices purchased by the government. It’s a far narrower exemption than our industry needs. But it’s a good first step, which is probably the best thing you can say about this legislation.

However, it’s unlikely this first step will even be taken. I am writing this column in August, and have no doubt that the bill will have gone nowhere by the time you read it in October or later. If hearings are held, they won’t matter. The bill won’t have been voted on by any committee, and it won’t be on any legislative calendar. The odds of this bill becoming law are zero. And that’s not just because of current politics — I’d be equally pessimistic under the Obama administration.

But the situation is critical. The Internet is dangerous — and the IoT gives it not just eyes and ears, but also hands and feet. Security vulnerabilities, exploits, and attacks that once affected only bits and bytes now affect flesh and blood.

Markets, as we’ve repeatedly learned over the past century, are terrible mechanisms for improving the safety of products and services. It was true for automobile, food, restaurant, airplane, fire, and financial-instrument safety. The reasons are complicated, but basically, sellers don’t compete on safety features because buyers can’t efficiently differentiate products based on safety considerations. The race-to-the-bottom mechanism that markets use to minimize prices also minimizes quality. Without government intervention, the IoT remains dangerously insecure.

The US government has no appetite for intervention, so we won’t see serious safety and security regulations, a new federal agency, or better liability laws. We might have a better chance in the EU. Depending on how the General Data Protection Regulation on data privacy pans out, the EU might pass a similar security law in 5 years. No other country has a large enough market share to make a difference.

Sometimes we can opt out of the IoT, but that option is becoming increasingly rare. Last year, I tried and failed to purchase a new car without an Internet connection. In a few years, it’s going to be nearly impossible to not be multiply connected to the IoT. And our biggest IoT security risks will stem not from devices we have a market relationship with, but from everyone else’s cars, cameras, routers, drones, and so on.

We can try to shop our ideals and demand more security, but companies don’t compete on IoT safety — and we security experts aren’t a large enough market force to make a difference.

We need a Plan B, although I’m not sure what that is. E-mail me if you have any ideas.

This essay previously appeared in the September/October issue of IEEE Security & Privacy.

Manufacturing Astro Pi case replicas

Post Syndicated from Janina Ander original https://www.raspberrypi.org/blog/astro-pi-case-guest-post/

Tim Rowledge produces and sells wonderful replicas of the cases which our Astro Pis live in aboard the International Space Station. Here is the story of how he came to do this. Over to you, Tim!

When the Astro Pi case was first revealed a couple of years ago, the collective outpouring of ‘Squee!’ it elicited may have been heard on board the ISS itself. People wanted to buy it or build it at home, and someone wanted to know whether it would blend. (There’s always one.)

The complete Astro Pi

The Sense HAT and its Pi tucked snugly in the original Astro Pi flight case — gorgeous, isn’t it?

Replicating the Astro Pi case

Some months later the STL files for printing your own Astro Pi case were released, and people jumped at the chance to use them. Soon reports appeared saying you had to make quite a few attempts before getting a good print — normal for any complex 3D-printing project. A fellow member of my local makerspace successfully made a couple of cases, but it took a lot of time, filament, and post-print finishing work. And of course, a plastic Astro Pi case simply doesn’t look or feel like the original made of machined aluminium — or ‘aluminum’, as they tend to say over here in North America.

Batch of tops of Astro Pi case replicas by Tim Rowledge

A batch of tops designed by Tim

I wanted to build an Astro Pi case which would more closely match the original. Fortunately, someone else at my makerspace happens to have some serious CNC machining equipment at his small manufacturing company. Therefore, I focused on creating a case design that could be produced with his three-axis device. This meant simplifying some parts to avoid expensive, slow, complex multi-fixture work. It took us a while, but we ended up with a design we can efficiently make using his machine.

Lasered Astro Pi case replica by Tim Rowledge

Tim’s first lasered case

And the resulting case looks really, really like the original — in fact, upon receiving one of the final prototypes, Eben commented:

“I have to say, at first glance they look spectacular: unless you hold them side by side with the originals, it’s hard to pinpoint what’s changed. I’m looking forward to seeing one built up and then seeing them in the wild.”

Inside the Astro Pi case

Making just the bare case is nice, but there are other parts required to recreate a complete Astro Pi unit. Thus I got my local electronics company to design a small HAT to provide much the same support the mezzanine board offers: an RTC and nice, clean connections to the six buttons. We also added well-labelled, grouped pads for all the other GPIO lines, along with space for an ADC. If you’re making your own Astro Pi replica, you might like the Switchboard.

The electronics supply industry just loves to offer *some* of what you need, so that one supplier never has everything: we had to obtain the required stand-offs, screws, spacers, and JST wires from assorted other sources. Jeff at my nearby Industrial Paint & Plastics took on the laser engraving of our cases, leaving out copyrighted logos etcetera.

Lasering the top of an Astro Pi case replica by Tim Rowledge

Lasering the top of a case

Get your own Astro Pi case

Should you like to buy one of our Astro Pi case kits, pop over to www.astropicase.com, and we’ll get it on its way to you pronto. If you’re an institutional or corporate customer, the fully built option might make more sense for you — ordering the Pi and other components, and having a staff member assemble it all, may well be more work than is sensible.

Astro Pi case replica Tim Rowledge

Tim’s first full Astro Pi case replica, complete with shiny APEM buttons

To put the kit together yourself, all you need to do is add a Pi, Sense HAT, Camera Module, and RTC battery, and choose your buttons. An illustrated manual explains the process step by step. Our version of the Astro Pi case uses the same APEM buttons as the units in orbit, and whilst they are expensive, just clicking them is a source of great joy. It comes in a nice travel case too.

Tim Rowledge holding up a PCB

This is Tim. Thanks, Tim!

Take part in Astro Pi

If having an Astro Pi replica is not enough for you, this is your chance: the 2017-18 Astro Pi challenge is open! Do you know a teenager who might be keen to design a experiment to run on the Astro Pis in space? Are you one yourself? You have until 29 October to send us your Mission Space Lab entry and become part of the next generation of space scientists? Head over to the Astro Pi website to find out more.

The post Manufacturing Astro Pi case replicas appeared first on Raspberry Pi.

Spooky Halloween Video Contest

Post Syndicated from Yev original https://www.backblaze.com/blog/spooky-halloween-video-contest/

Would You LIke to Play a Game? Let's make a scary movie or at least a silly one.

Think you can create a really spooky Halloween video?

We’re giving out $100 Visa gift cards just in time for the holidays. Want a chance to win? You’ll need to make a spooky 30-second Halloween-themed video. We had a lot of fun with this the last time we did it a few years back so we’re doing it again this year.

Here’s How to Enter

 1. Prepare a short, 30 seconds or less, video recreating your favorite horror movie scene using your computer or hard drive as the victim — or make something original!
 2. Insert the following image at the end of the video (right-click and save as):
  Backblaze cloud backup
 3. Upload your video to YouTube
 4. Post a link to your video on the Backblaze Facebook wall or on Twitter with the hashtag #Backblaze so we can see it and enter it into the contest. Or, link to it in the comments below!
 5. Share your video with friends

Common Questions
Q: How many people can be in the video?
A: However many you need in order to recreate the scene!
Q: Can I make it longer than 30 seconds?
A: Maybe 32 seconds, but that’s it. If you want to make a longer “director’s cut,” we’d love to see it, but the contest video should be close to 30 seconds. Please keep it short and spooky.
Q: Can I record it on an iPhone, Android, iPad, Camera, etc?
A: You can use whatever device you wish to record your video.
Q: Can I submit multiple videos?
A: If you have multiple favorite scenes, make a vignette! But please submit only one video.
Q: How many winners will there be?
A: We will select up to three winners total.

Contest Rules

 • To upload the video to YouTube, you must have a valid YouTube account and comply with all YouTube rules for age, content, copyright, etc.
 • To post a link to your video on the Backblaze Facebook wall, you must use a valid Facebook account and comply with all Facebook rules for age, content, copyrights, etc.
 • We reserve the right to remove and/or not consider as a valid entry, any videos which we deem inappropriate. We reserve the exclusive right to determine what is inappropriate.
 • Backblaze reserves the right to use your video for promotional purposes.
 • The contest will end on October 29, 2017 at 11:59:59 PM Pacific Daylight Time. The winners (up to three) will be selected by Backblaze and will be announced on October 31, 2017.
 • We will be giving away gift cards to the top winners. The prize will be mailed to the winner in a timely manner.
 • Please keep the content of the post PG rated — no cursing or extreme gore/violence.
 • By submitting a video you agree to all of these rules.

Need an example?

The post Spooky Halloween Video Contest appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

EFF: The War on General-Purpose Computing Turns on the Streaming Media Box Community

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/735166/rss

The EFF highlights
a number of attacks
against distributors of add-ons for the Kodi streaming media system.
These lawsuits by big TV incumbents seem to have a few goals: to
expand the scope of secondary copyright infringement yet again, to force
major Kodi add-on distributors off of the Internet, and to smear and
discourage open source, freely configurable media players by focusing on
the few bad actors in that ecosystem. The courts should reject these
expansions of copyright liability, and TV networks should not target
neutral platforms and technologies for abusive lawsuits.

Съд на ЕС: издателските права

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/09/22/vg_media/

В Официален вестник на ЕС от 18 септември 2017 г. – информация за интересно преюдициално запитване от Германия, спорът е между организация за колективно управление на права и Google.

Преюдициално запитване от Landgerichts Berlin (Германия) — VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

(Дело C-299/17)

(2017/C 309/27)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Berlin

Страни в главното производство

Ищец: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Ответник: Google Inc.

Преюдициални въпроси

1)

Представлява ли по смисъла на член 1, точки 2 и 5 от Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г.)  правило, което не е специално насочено към услугите, определени в тази точка, национална разпоредба, която забранява единствено на търговците, управляващи интернет търсачки, и на търговците—доставчици на услуги, които обработват съдържание, но не и на други потребители, в това число търговци, да публикуват изцяло или частично издания от пресата (с изключение на отделни думи или съвсем кратки откъси от текст)

и ако отговорът е отрицателен,

2)

Представлява ли технически регламент по смисъла на член 1, точка 11 от Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г.), и по-конкретно, задължително правило, свързано с предоставянето на услуга, национална разпоредба, която забранява единствено на търговците, управляващи интернет търсачки, и на търговците-доставчици на услуги, които обработват съдържание, но не и на другите потребители, в това число търговци, да публикуват изцяло или частично издания от пресата (с изключение на отделни думи или съвсем кратки откъси от текст)?

Eто какво пише Ройтерс по въпроса: германски издатели подадоха жалба срещу Google с искане търсачката   да плаща на издателите, за да показва  статии онлайн, заяви говорител на VG Media – консорциум от около 200 издатели.  Google   не иска да плати, за да използва  публикациите.  Затова предявяването на граждански иск пред компетентния съд е единственият начин да се приложат  издателските права (ancillary copyright) по отношение на Google”, каза говорителят на VG Media.

Имат си закон – ще си го прилагат.

 

Filed under: Digital, EU Law, Media Law Tagged: съд на ес

Self-Driving Cars Should Be Open Source

Post Syndicated from Bozho original https://techblog.bozho.net/self-driving-cars-open-source/

Self-driving cars are (will be) the pinnacle of consumer products automation -- robot vacuum cleaners, smart fridges and TVs are just toys compared to self-driving cars. Both in terms of technology and in terms of impact. We aren’t yet on level 5 self driving cars , but they are behind the corner.

But as software engineers we know how fragile software is. And self-driving cars are basically software, so we can see all the risks involved with putting our lives in the hands anonymous (from our point of view) developers and unknown (to us) processes and quality standards. One may argue that this has been the case for every consumer product ever, but with software is different -- software is way more complex than anything else.

So I have an outrageous proposal -- self-driving cars should be open source. We have to be able to verify and trust the code that’s navigating our helpless bodies around the highways. Not only that, but we have to be able to verify if it is indeed that code that is currently running in our car, and not something else.

In fact, let me extend that -- all cars should be open source. Before you say “but that will ruin the competitive advantage of manufacturers and will be deadly for business”, I don’t actually care how they trained their neural networks, or what their datasets are. That’s actually the secret sauce of the self-driving car and in my view it can remain proprietary and closed. What I’d like to see open-sourced is everything else. (Under what license -- I’d be fine to even have it copyrighted and so not “real” open source, but that’s a separate discussion).

Why? This story about remote carjacking using the entertainment system of a Jeep is a scary example. Attackers that reverse engineer the car software can remotely control everything in the car. Why did that happen? Well, I guess it’s complicated and we have to watch the DEFCON talk.

And also read the paper, but a paragraph in wikipedia about the CAN bus used in most cars gives us a hint:

CAN is a low-level protocol and does not support any security features intrinsically. There is also no encryption in standard CAN implementations, which leaves these networks open to man-in-the-middle packet interception. In most implementations, applications are expected to deploy their own security mechanisms; e.g., to authenticate incoming commands or the presence of certain devices on the network. Failure to implement adequate security measures may result in various sorts of attacks if the opponent manages to insert messages on the bus. While passwords exist for some safety-critical functions, such as modifying firmware, programming keys, or controlling antilock brake actuators, these systems are not implemented universally and have a limited number of seed/key pair

I don’t know in what world it makes sense to even have a link between the entertainment system and the low-level network that operates the physical controls. As apparent from the talk, the two systems are supposed to be air-gapped, but in reality they aren’t.

Rookie mistakes were abound -- unauthenticated “execute” method, running as root, firmware is not signed, hard-coded passwords, etc. How do we know that there aren’t tons of those in all cars out there right now, and in the self-driving cars of the future (which will likely use the same legacy technologies of the current cars)? Recently I heard a negative comment about the source code of one of the self-driving cars “players”, and I’m pretty sure there are many of those rookie mistakes.

Why this is this even more risky for self-driving cars? I’m not an expert in car programming, but it seems like the attack surface is bigger. I might be completely off target here, but on a typical car you’d have to “just” properly isolate the CAN bus. With self-driving cars the autonomous system that watches the surrounding and makes decisions on what to do next has to be connected to the CAN bus. With Tesla being able to send updates over the wire, the attack surface is even bigger (although that’s actually a good feature -- to be able to patch all cars immediately once a vulnerability is discovered).

Of course, one approach would be to introduce legislation that regulates car software. It might work, but it would rely on governments to to proper testing, which won’t always be the case.

The alternative is to open-source it and let all the white-hats find your issues, so that you can close them before the car hits the road. Not only that, but consumers like me will feel safer, and geeks would be able to verify whether the car is really running the software it claims to run by verifying the fingerprints.

Richard Stallman might be seen as a fanatic when he advocates against closed source software, but in cases like … cars, his concerns seem less extreme.

“But the Jeep vulnerability was fixed”, you may say. And that might be seen as being the way things are -- vulnerabilities appear, they get fixed, life goes on. No person was injured because of the bug, right? Well, not yet. And “gaining control” is the extreme scenario -- there are still pretty bad scenarios, like being able to track a car through its GPS, or cause panic by controlling the entertainment system. It might be over wifi, or over GPRS, or even by physically messing with the car by inserting a flash drive. Is open source immune to those issues? No, but it has proven to be more resilient.

One industry where the problem of proprietary software on a product that the customer bought is … tractors. It turns out farmers are hacking their tractors, because of multiple issues and the inability of the vendor to resolve them in a timely manner. This is likely to happen to cars soon, when only authorized repair shops are allowed to touch anything on the car. And with unauthorized repair shops the attack surface becomes even bigger.

In fact, I’d prefer open source not just for cars, but for all consumer products. The source code of a smart fridge or a security camera is trivial, it would rarely mean sacrificing competitive advantage. But refrigerators get hacked, security cameras are active part of botnets, the “internet of shit” is getting ubiquitous. A huge amount of these issues are dumb, beginner mistakes. We have the right to know what shit we are running -- in our frdges, DVRs and ultimatey -- cars.

Your fridge may soon by spying on you, your vacuum cleaner may threaten your pet in demand of “ransom”. The terrorists of the future may crash planes without being armed, can crash vans into crowds without being in the van, and can “explode” home equipment without being in the particular home. And that’s not just a hypothetical.

Will open source magically solve the issue? No. But it will definitely make things better and safer, as it has done with operating systems and web servers.

The post Self-Driving Cars Should Be Open Source appeared first on Bozho's tech blog.