Tag Archives: servers

ЕСПЧ: Най-лошото решение за 2017

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2018/06/02/echr-24/

Strasbourg Observers традиционно обявяват най-добро и най-лошо решение на ЕСПЧ всяка година.   За най-лошо решение от 2017 г. е обявено особеното мнение по делото Bayev v. Russia  относно закона за  анти-гей-пропагандата в Русия: “Хомофобският характер на несъгласието на съдията от Русия  относно така наречения гей пропаганден закон  беше толкова шокиращ  за нашите читатели, че спечели наградата за най-лошото решение, въпреки че технически не е самостоятелно решение, а само особено мнение”.

Това е добра причина да се представи решението на ЕСПЧ от 2017, така както е представено от Strasbourg Observers:

Делото се отнася до молбите на  руски активисти за правата на хомосексуалните, всеки от които е признат за виновен за административното нарушение на “обществени дейности, насочени към насърчаване на хомосексуалността сред малолетните и непълнолетните”. Първият жалбоподател е провел демонстрация пред средно училище с две знамена, на които пише “Хомосексуализмът е нормален” и “Гордея се с моята хомосексуалност”. Вторият и третият кандидат  демонстрират  пред детска библиотека с банери, на които е написано, че “Русия има най-високата степен на тийнейджърско самоубийство в света, вкл. хомосексуалисти  предприемат тази стъпка поради липсата на информация. Депутатите са убийци на деца. Хомосексуализмът е добър! ”  и  “Децата имат право да знаят. Големите хора също са понякога хомосексуални. Хомосексуалните  също стават страхотни. Хомосексуалността е естествена и нормална “.

Жалбоподателите твърдят пред ЕСПЧ, че руското законодателство нарушава член 10 от ЕКПЧ и е дискриминационно, тъй като не се прилагат подобни ограничения по отношение на хетеросексуалното мнозинство.

Решението

Намеса в свободата на изразяване съществува, чл.10.2 ЕКПЧ предвижда възможност за намеса поради причини, свързани с морала и здравето, ЕСПЧ прави оценка дали в случая намесата има легитимна цел.

ЕСПЧ не вижда причина социалното приемане на хомосексуалността да е несъвместимо с поддържането на семейни ценности. Както е посочено в решението по делото Kozak v Полша,  няма приет правилен начин за лицата да водят личния си семеен или личен живот.

Неприемливи са опитите да се правят паралели между хомосексуалността и педофилията. Дори мнозинството от руснаците да имат отрицателно мнение за хомосексуалността, би било несъвместимо с основните ценности на Конвенцията, ако упражняването на права от малцинствена група е   обусловено от приемането й от мнозинството.

Правителството твърди, че насърчаването на взаимоотношения между лица от един и същ пол трябва да бъде забранено, тъй като отношенията между тях са  риск за общественото здраве и демографското развитие. ЕСПЧ не вижда как подобен закон би могъл да помогне за постигането на желаните демографски цели или как  липсата на такъв закон би ги засегнала неблагоприятно.

Правителството не е доказало и как педофилията и порнографията сред малолетните и непълнолетните (независимо от сексуалната ориентация на засегнатите лица) са свързани с хомосексуалността и с този закон.

Въпросните правни разпоредби не служат за постигане на легитимната цел на защитата на морала,   защита на здравето и защита на правата на другите.  Чрез приемането на такива закони властите засилват стигмата и предразсъдъците и насърчават хомофобията, която е несъвместима с понятията за равенство, плурализъм и толерантност, присъщи на едно демократично общество. Нарушение на  член 10 от ЕКПЧ.

Особеното мнение може да се прочете на сайта на ЕСПЧ. Според него децата трябва да се консултират предимно с родителите си или близки членове на семейството, вместо да получават информация за секса от плакати  на улицата, а също се твърди, че ЕСПЧ   не е взел сериозно предвид факта, че личният живот на децата е по-важен от свободата на изразяване на хомосексуалистите.

 

Replacing macOS Server with Synology NAS

Post Syndicated from Roderick Bauer original https://www.backblaze.com/blog/replacing-macos-server-with-synology-nas/

Synology NAS boxes backed up to the cloud

Businesses and organizations that rely on macOS server for essential office and data services are facing some decisions about the future of their IT services.

Apple recently announced that it is deprecating a significant portion of essential network services in macOS Server, as they described in a support statement posted on April 24, 2018, “Prepare for changes to macOS Server.” Apple’s note includes:

macOS Server is changing to focus more on management of computers, devices, and storage on your network. As a result, some changes are coming in how Server works. A number of services will be deprecated, and will be hidden on new installations of an update to macOS Server coming in spring 2018.

The note lists the services that will be removed in a future release of macOS Server, including calendar and contact support, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name Services (DNS), mail, instant messages, virtual private networking (VPN), NetInstall, Web server, and the Wiki.

Apple assures users who have already configured any of the listed services that they will be able to use them in the spring 2018 macOS Server update, but the statement ends with links to a number of alternative services, including hosted services, that macOS Server users should consider as viable replacements to the features it is removing. These alternative services are all FOSS (Free and Open-Source Software).

As difficult as this could be for organizations that use macOS server, this is not unexpected. Apple left the server hardware space back in 2010, when Steve Jobs announced the company was ending its line of Xserve rackmount servers, which were introduced in May, 2002. Since then, macOS Server has hardly been a prominent part of Apple’s product lineup. It’s not just the product itself that has lost some luster, but the entire category of SMB office and business servers, which has been undergoing a gradual change in recent years.

Some might wonder how important the news about macOS Server is, given that macOS Server represents a pretty small share of the server market. macOS Server has been important to design shops, agencies, education users, and small businesses that likely have been on Macs for ages, but it’s not a significant part of the IT infrastructure of larger organizations and businesses.

What Comes After macOS Server?

Lovers of macOS Server don’t have to fear having their Mac minis pried from their cold, dead hands quite yet. Installed services will continue to be available. In the fall of 2018, new installations and upgrades of macOS Server will require users to migrate most services to other software. Since many of the services of macOS Server were already open-source, this means that a change in software might not be required. It does mean more configuration and management required from those who continue with macOS Server, however.

Users can continue with macOS Server if they wish, but many will see the writing on the wall and look for a suitable substitute.

The Times They Are A-Changin’

For many people working in organizations, what is significant about this announcement is how it reflects the move away from the once ubiquitous server-based IT infrastructure. Services that used to be centrally managed and office-based, such as storage, file sharing, communications, and computing, have moved to the cloud.

In selecting the next office IT platforms, there’s an opportunity to move to solutions that reflect and support how people are working and the applications they are using both in the office and remotely. For many, this means including cloud-based services in office automation, backup, and business continuity/disaster recovery planning. This includes Software as a Service, Platform as a Service, and Infrastructure as a Service (Saas, PaaS, IaaS) options.

IT solutions that integrate well with the cloud are worth strong consideration for what comes after a macOS Server-based environment.

Synology NAS as a macOS Server Alternative

One solution that is becoming popular is to replace macOS Server with a device that has the ability to provide important office services, but also bridges the office and cloud environments. Using Network-Attached Storage (NAS) to take up the server slack makes a lot of sense. Many customers are already using NAS for file sharing, local data backup, automatic cloud backup, and other uses. In the case of Synology, their operating system, Synology DiskStation Manager (DSM), is Linux based, and integrates the basic functions of file sharing, centralized backup, RAID storage, multimedia streaming, virtual storage, and other common functions.

Synology NAS box

Synology NAS

Since DSM is based on Linux, there are numerous server applications available, including many of the same ones that are available for macOS Server, which shares conceptual roots with Linux as it comes from BSD Unix.

Synology DiskStation Manager Package Center screenshot

Synology DiskStation Manager Package Center

According to Ed Lukacs, COO at 2FIFTEEN Systems Management in Salt Lake City, their customers have found the move from macOS Server to Synology NAS not only painless, but positive. DSM works seamlessly with macOS and has been faster for their customers, as well. Many of their customers are running Adobe Creative Suite and Google G Suite applications, so a workflow that combines local storage, remote access, and the cloud, is already well known to them. Remote users are supported by Synology’s QuickConnect or VPN.

Business continuity and backup are simplified by the flexible storage capacity of the NAS. Synology has built-in backup to Backblaze B2 Cloud Storage with Synology’s Cloud Sync, as well as a choice of a number of other B2-compatible applications, such as Cloudberry, Comet, and Arq.

Customers have been able to get up and running quickly, with only initial data transfers requiring some time to complete. After that, management of the NAS can be handled in-house or with the support of a Managed Service Provider (MSP).

Are You Sticking with macOS Server or Moving to Another Platform?

If you’re affected by this change in macOS Server, please let us know in the comments how you’re planning to cope. Are you using Synology NAS for server services? Please tell us how that’s working for you.

The post Replacing macOS Server with Synology NAS appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

C is to low level

Post Syndicated from Robert Graham original https://blog.erratasec.com/2018/05/c-is-too-low-level.html

I’m in danger of contradicting myself, after previously pointing out that x86 machine code is a high-level language, but this article claiming C is a not a low level language is bunk. C certainly has some problems, but it’s still the closest language to assembly. This is obvious by the fact it’s still the fastest compiled language. What we see is a typical academic out of touch with the real world.

The author makes the (wrong) observation that we’ve been stuck emulating the PDP-11 for the past 40 years. C was written for the PDP-11, and since then CPUs have been designed to make C run faster. The author imagines a different world, such as where CPU designers instead target something like LISP as their preferred language, or Erlang. This misunderstands the state of the market. CPUs do indeed supports lots of different abstractions, and C has evolved to accommodate this.


The author criticizes things like “out-of-order” execution which has lead to the Spectre sidechannel vulnerabilities. Out-of-order execution is necessary to make C run faster. The author claims instead that those resources should be spent on having more slower CPUs, with more threads. This sacrifices single-threaded performance in exchange for a lot more threads executing in parallel. The author cites Sparc Tx CPUs as his ideal processor.

But here’s the thing, the Sparc Tx was a failure. To be fair, it’s mostly a failure because most of the time, people wanted to run old C code instead of new Erlang code. But it was still a failure at running Erlang.

Time after time, engineers keep finding that “out-of-order”, single-threaded performance is still the winner. A good example is ARM processors for both mobile phones and servers. All the theory points to in-order CPUs as being better, but all the products are out-of-order, because this theory is wrong. The custom ARM cores from Apple and Qualcomm used in most high-end phones are so deeply out-of-order they give Intel CPUs competition. The same is true on the server front with the latest Qualcomm Centriq and Cavium ThunderX2 processors, deeply out of order supporting more than 100 instructions in flight.

The Cavium is especially telling. Its ThunderX CPU had 48 simple cores which was replaced with the ThunderX2 having 32 complex, deeply out-of-order cores. The performance increase was massive, even on multithread-friendly workloads. Every competitor to Intel’s dominance in the server space has learned the lesson from Sparc Tx: many wimpy cores is a failure, you need fewer beefy cores. Yes, they don’t need to be as beefy as Intel’s processors, but they need to be close.

Even Intel’s “Xeon Phi” custom chip learned this lesson. This is their GPU-like chip, running 60 cores with 512-bit wide “vector” (sic) instructions, designed for supercomputer applications. Its first version was purely in-order. Its current version is slightly out-of-order. It supports four threads and focuses on basic number crunching, so in-order cores seems to be the right approach, but Intel found in this case that out-of-order processing still provided a benefit. Practice is different than theory.

As an academic, the author of the above article focuses on abstractions. The criticism of C is that it has the wrong abstractions which are hard to optimize, and that if we instead expressed things in the right abstractions, it would be easier to optimize.

This is an intellectually compelling argument, but so far bunk.

The reason is that while the theoretical base language has issues, everyone programs using extensions to the language, like “intrinsics” (C ‘functions’ that map to assembly instructions). Programmers write libraries using these intrinsics, which then the rest of the normal programmers use. In other words, if your criticism is that C is not itself low level enough, it still provides the best access to low level capabilities.

Given that C can access new functionality in CPUs, CPU designers add new paradigms, from SIMD to transaction processing. In other words, while in the 1980s CPUs were designed to optimize C (stacks, scaled pointers), these days CPUs are designed to optimize tasks regardless of language.

The author of that article criticizes the memory/cache hierarchy, claiming it has problems. Yes, it has problems, but only compared to how well it normally works. The author praises the many simple cores/threads idea as hiding memory latency with little caching, but misses the point that caches also dramatically increase memory bandwidth. Intel processors are optimized to read a whopping 256 bits every clock cycle from L1 cache. Main memory bandwidth is orders of magnitude slower.

The author goes onto criticize cache coherency as a problem. C uses it, but other languages like Erlang don’t need it. But that’s largely due to the problems each languages solves. Erlang solves the problem where a large number of threads work on largely independent tasks, needing to send only small messages to each other across threads. The problems C solves is when you need many threads working on a huge, common set of data.

For example, consider the “intrusion prevention system”. Any thread can process any incoming packet that corresponds to any region of memory. There’s no practical way of solving this problem without a huge coherent cache. It doesn’t matter which language or abstractions you use, it’s the fundamental constraint of the problem being solved. RDMA is an important concept that’s moved from supercomputer applications to the data center, such as with memcached. Again, we have the problem of huge quantities (terabytes worth) shared among threads rather than small quantities (kilobytes).

The fundamental issue the author of the the paper is ignoring is decreasing marginal returns. Moore’s Law has gifted us more transistors than we can usefully use. We can’t apply those additional registers to just one thing, because the useful returns we get diminish.

For example, Intel CPUs have two hardware threads per core. That’s because there are good returns by adding a single additional thread. However, the usefulness of adding a third or fourth thread decreases. That’s why many CPUs have only two threads, or sometimes four threads, but no CPU has 16 threads per core.

You can apply the same discussion to any aspect of the CPU, from register count, to SIMD width, to cache size, to out-of-order depth, and so on. Rather than focusing on one of these things and increasing it to the extreme, CPU designers make each a bit larger every process tick that adds more transistors to the chip.

The same applies to cores. It’s why the “more simpler cores” strategy fails, because more cores have their own decreasing marginal returns. Instead of adding cores tied to limited memory bandwidth, it’s better to add more cache. Such cache already increases the size of the cores, so at some point it’s more effective to add a few out-of-order features to each core rather than more cores. And so on.

The question isn’t whether we can change this paradigm and radically redesign CPUs to match some academic’s view of the perfect abstraction. Instead, the goal is to find new uses for those additional transistors. For example, “message passing” is a useful abstraction in languages like Go and Erlang that’s often more useful than sharing memory. It’s implemented with shared memory and atomic instructions, but I can’t help but think it couldn’t better be done with direct hardware support.

Of course, as soon as they do that, it’ll become an intrinsic in C, then added to languages like Go and Erlang.

Summary

Academics live in an ideal world of abstractions, the rest of us live in practical reality. The reality is that vast majority of programmers work with the C family of languages (JavaScript, Go, etc.), whereas academics love the epiphanies they learned using other languages, especially function languages. CPUs are only superficially designed to run C and “PDP-11 compatibility”. Instead, they keep adding features to support other abstractions, abstractions available to C. They are driven by decreasing marginal returns — they would love to add new abstractions to the hardware because it’s a cheap way to make use of additional transitions. Academics are wrong believing that the entire system needs to be redesigned from scratch. Instead, they just need to come up with new abstractions CPU designers can add.

Despite US Criticism, Ukraine Cybercrime Chief Receives Few Piracy Complaints

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/despite-us-criticism-ukraine-cybercrime-chief-receives-few-piracy-complaints-180522/

On a large number of occasions over the past decade, Ukraine has played host to some of the world’s largest pirate sites.

At various points over the years, The Pirate Bay, KickassTorrents, ExtraTorrent, Demonoid and raft of streaming portals could be found housed in the country’s data centers, reportedly taking advantage of laws more favorable than those in the US and EU.

As a result, Ukraine has been regularly criticized for not doing enough to combat piracy but when placed under pressure, it does take action. In 2010, for example, the local government expressed concerns about the hosting of KickassTorrents in the country and in August the same year, the site was kicked out by its host.

“Kickasstorrents.com main web server was shut down by the hosting provider after it was contacted by local authorities. One way or another I’m afraid we must say goodbye to Ukraine and move the servers to other countries,” the site’s founder told TF at the time.

In the years since, Ukraine has launched sporadic action against pirate sites and has taken steps to tighten up copyright law. The Law on State Support of Cinematography came into force during April 2017 and gave copyright owners new tools to combat infringement by forcing (in theory, at least) site operators and web hosts to respond to takedown requests.

But according to the United States and Europe, not enough is being done. After the EU Commission warned that Ukraine risked damaging relations with the EU, last September US companies followed up with another scathing attack.

In a recommendation to the U.S. Government, the IIPA, which counts the MPAA, RIAA, and ESA among its members, asked U.S. authorities to suspend or withdraw Ukraine’s trade benefits until the online piracy situation improves.

“Legislation is needed to institute proper notice and takedown provisions, including a requirement that service providers terminate access to individuals (or entities) that have repeatedly engaged in infringement, and the retention of information for law enforcement, as well as to provide clear third party liability regarding ISPs,” the IIPA wrote.

But amid all the criticism, Ukraine cyber police chief Sergey Demedyuk says that while his department is committed to tackling piracy, it can only do so when complaints are filed with him.

“Yes, we are engaged in piracy very closely. The problem is that piracy is a crime of private accusation. So here we deal with them only in cases where we are contacted,” Demedyuk said in an Interfax interview published yesterday.

Surprisingly, given the number of dissenting voices, it appears that complaints about these matters aren’t exactly prevalent. So are there many at all?

“Unfortunately, no. In the media, many companies claim that their rights are being violated by pirates. But if you count the applications that come to us, they are one,” Demedyuk reveals.

“In general, we are handling Ukrainian media companies, who produce their own product and are worried about its fate. Also on foreign films, the ‘Anti-Piracy Agency’ refers to us, but not as intensively as before.”

Why complaints are going down, Demedyuk does not know, but when his unit is asked to take action it does so, he claims. Indeed, Demedyuk cites two particularly significant historical operations against a pair of large ‘pirate’ sites.

In 2012, Ukraine shut down EX.ua, a massive cyberlocker site following a six-month investigation initiated by international tech companies including Microsoft, Graphisoft and Adobe. Around 200 servers were seized, together hosting around 6,000 terabytes of data.

Then in November 2016, following a complaint from the MPAA, police raided FS.to, one of Ukraine’s most popular pirate sites. Initial reports indicated that 60 servers were seized and 19 people were arrested.

“To see the effect of combating piracy, this should not be done at the level of cyberpolicy, but at the state level,” Demedyuk advises.

“This requires constant close interaction between law enforcement agencies and rights holders. Only by using all these tools will we be able to effectively counteract copyright infringements.”

Meanwhile, the Office of the United States Trade Representative has maintained Ukraine’s position on the Priority Watchlist of its latest Special 301 Report and there a no signs it will be leaving anytime soon.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

Williams: Introducing Git protocol version 2

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/754872/rss

Brandon Williams writes
about the new Git remote protocol
that will debut in the 2.18 release.
We recently rolled out support for protocol version 2 at Google and
have seen a performance improvement of 3x for no-op fetches of a single
branch on repositories containing 500k references. Protocol v2 has also
enabled a reduction of 8x of the overhead bytes (non-packfile) sent from
googlesource.com servers. A majority of this improvement is due to
filtering references advertised by the server to the refs the client has
expressed interest in.

Details on a New PGP Vulnerability

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/05/details_on_a_ne.html

A new PGP vulnerability was announced today. Basically, the vulnerability makes use of the fact that modern e-mail programs allow for embedded HTML objects. Essentially, if an attacker can intercept and modify a message in transit, he can insert code that sends the plaintext in a URL to a remote website. Very clever.

The EFAIL attacks exploit vulnerabilities in the OpenPGP and S/MIME standards to reveal the plaintext of encrypted emails. In a nutshell, EFAIL abuses active content of HTML emails, for example externally loaded images or styles, to exfiltrate plaintext through requested URLs. To create these exfiltration channels, the attacker first needs access to the encrypted emails, for example, by eavesdropping on network traffic, compromising email accounts, email servers, backup systems or client computers. The emails could even have been collected years ago.

The attacker changes an encrypted email in a particular way and sends this changed encrypted email to the victim. The victim’s email client decrypts the email and loads any external content, thus exfiltrating the plaintext to the attacker.

A few initial comments:

1. Being able to intercept and modify e-mails in transit is the sort of thing the NSA can do, but is hard for the average hacker. That being said, there are circumstances where someone can modify e-mails. I don’t mean to minimize the seriousness of this attack, but that is a consideration.

2. The vulnerability isn’t with PGP or S/MIME itself, but in the way they interact with modern e-mail programs. You can see this in the two suggested short-term mitigations: “No decryption in the e-mail client,” and “disable HTML rendering.”

3. I’ve been getting some weird press calls from reporters wanting to know if this demonstrates that e-mail encryption is impossible. No, this just demonstrates that programmers are human and vulnerabilities are inevitable. PGP almost certainly has fewer bugs than your average piece of software, but it’s not bug free.

3. Why is anyone using encrypted e-mail anymore, anyway? Reliably and easily encrypting e-mail is an insurmountably hard problem for reasons having nothing to do with today’s announcement. If you need to communicate securely, use Signal. If having Signal on your phone will arouse suspicion, use WhatsApp.

I’ll post other commentaries and analyses as I find them.

EDITED TO ADD (5/14): News articles.

Slashdot thread.

Police Launch Investigation into Huge Pirate Manga Site Mangamura

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/police-launch-investigation-into-huge-pirate-manga-site-mangamura-180514/

Back in March, Japan’s Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga said that the government was considering measures to prohibit access to pirate sites.

While protecting all content is the overall aim, it became clear that the government was determined to protect Japan’s successful manga and anime industries.

It didn’t take long for a reaction. On Friday April 13, the government introduced emergency website blocking measures, seeking cooperation from the country’s ISPs.

NTT Communications Corp., NTT Docomo Inc. and NTT Plala Inc., quickly announced they would block three leading pirate sites – Mangamura, AniTube! and MioMio which have a huge following in Japan. However, after taking the country by storm during the past two years, Mangamura had already called it quits.

On April 17, in the wake of the government announcement, Mangamura disappeared. It’s unclear whether its vanishing act was directly connected to recent developments but a program on national public broadcasting organization NHK, which claimed to have traced the site’s administrators back to the United States, Ukraine, and other regions, can’t have helped.

Further details released this morning reveal the intense pressure Mangamura was under. With 100 million visits a month it was bound to attract attention and according to Mainichi, several publishing giants ran out of patience last year and reported the platform to the authorities.

Kodansha, Japan’s largest publisher, and three other companies filed criminal complaints with Fukuoka Prefectural Police, Oita Prefectural Police, and other law enforcement departments, claiming the site violated their rights.

“The complaints, which were lodged against an unknown suspect or suspects, were filed on behalf of manga artists who are copyright holders to the pirated works, including Hajime Isayama and Eiichiro Oda, known for their wildly popular ‘Shingeki no Kyojin’ (‘Attack on Titan,’ published by Kodansha) and ‘One Piece’ (Shueisha Inc.), respectively,” the publication reports.

Mangamura launch in January 2016 and became a huge hit in Japan. Anti-piracy group Content Overseas Distribution Association (CODA), which counts publishing giant Kodansha among its members, reports that between September 2017 and February 2018, the site was accessed 620 million times.

Based on a “one visit, one manga title read” formula, CODA estimates that the site caused damages to the manga industry of 319.2 billion yen – around US$2.91 billion.

As a result, police are now stepping up their efforts to identify Mangamura’s operators. Whether that will prove fruitful will remain to be seen but in the meantime, Japan’s site-blocking efforts continue to cause controversy.

As reported last month, lawyer and NTT customer Yuichi Nakazawa launched legal action against NTT, demanding that the corporation immediately end its site-blocking operations.

“NTT’s decision was made arbitrarily on the site without any legal basis. No matter how legitimate the objective of copyright infringement is, it is very dangerous,” Nakazawa told TorrentFreak.

“I felt that ‘freedom,’ which is an important value of the Internet, was threatened. Actually, when the interruption of communications had begun, the company thought it would be impossible to reverse the situation, so I filed a lawsuit at this stage.”

Japan’s Constitution and its Telecommunications Business Act both have “no censorship” clauses, meaning that site-blocking has the potential to be ruled illegal. It’s also illegal in Japan to invade the privacy of Internet users’ communications, which some observers have argued is necessary if users are to be prevented from accessing pirate sites.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

Infamous ‘Kodi Box’ Case Sees Man Pay Back Just £1 to the State

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/infamous-kodi-box-case-sees-man-pay-back-just-1-to-the-state-180507/

In 2015, Middlesbrough-based shopkeeper Brian ‘Tomo’ Thompson shot into the headlines after being raided by police and Trading Standards in the UK.

Thompson had been selling “fully-loaded” piracy-configured Kodi boxes from his shop but didn’t think he’d done anything wrong.

“All I want to know is whether I am doing anything illegal. I know it’s a gray area but I want it in black and white,” he said.

Thompson started out with a particularly brave tone. He insisted he’d take the case to Crown Court and even to the European Court. His mission was show what was legal and what wasn’t, he said.

Very quickly, Thompson’s case took on great importance, with observers everywhere reporting on a potential David versus Goliath copyright battle for the ages. But Thompson’s case wasn’t straightforward.

The shopkeeper wasn’t charged with basic “making available” under the Copyrights, Designs and Patents Acts that would have found him guilty under the earlier BREIN v Filmspeler case. Instead, he stood accused of two offenses under section 296ZB of the Copyright, Designs and Patents Act, which deals with devices and services designed to “circumvent technological measures”.

In the end it was all moot. After entering his official ‘not guilty’ plea, last year Thompson suddenly changed his tune. He accepted the prosecution’s version of events, throwing himself at the mercy of the court with a guilty plea.

In October 2017, Teeside Crown Court heard that Thompson cost Sky around £200,000 in lost subscriptions while the shopkeeper made around £38,500 from selling the devices. But despite the fairly big numbers, Judge Peter Armstrong decided to go reasonably light on the 55-year-old, handing him an 18-month prison term, suspended for two years.

“I’ve come to the conclusion that in all the circumstances an immediate custodial sentence is not called for. But as a warning to others in future, they may not be so lucky,” the Judge said.

But things wouldn’t end there for Thompson.

In the UK, people who make money or obtain assets from criminal activity can be forced to pay back their profits, which are then confiscated by the state under the Proceeds of Crime Act (pdf). Almost anything can be taken, from straight cash to cars, jewellery and houses.

However, it appears that whatever cash Thompson earned from Kodi Box activities has long since gone.

During a Proceeds of Crime hearing reported on by Gazette Live, the Court heard that Thompson has no assets whatsoever so any confiscation order would have to be a small one.

In the end, Judge Simon Hickey decided that Thompson should forfeit a single pound, an amount that could increase if the businessman got lucky moving forward.

“If anything changes in the future, for instance if you win the lottery, it might come back,” the Judge said.

With that seeming particularly unlikely, perhaps this will be the end for Thompson. Considering the gravity and importance placed on his case, zero jail time and just a £1 to pay back will probably be acceptable to the 55-year-old and also a lesson to the authorities, who have gotten very little out of this expensive case.

Who knows, perhaps they might sum up the outcome using the same eight-letter word that Thompson can be seen half-covering in this photograph.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

Announcing Local Build Support for AWS CodeBuild

Post Syndicated from Karthik Thirugnanasambandam original https://aws.amazon.com/blogs/devops/announcing-local-build-support-for-aws-codebuild/

Today, we’re excited to announce local build support in AWS CodeBuild.

AWS CodeBuild is a fully managed build service. There are no servers to provision and scale, or software to install, configure, and operate. You just specify the location of your source code, choose your build settings, and CodeBuild runs build scripts for compiling, testing, and packaging your code.

In this blog post, I’ll show you how to set up CodeBuild locally to build and test a sample Java application.

By building an application on a local machine you can:

 • Test the integrity and contents of a buildspec file locally.
 • Test and build an application locally before committing.
 • Identify and fix errors quickly from your local development environment.

Prerequisites

In this post, I am using AWS Cloud9 IDE as my development environment.

If you would like to use AWS Cloud9 as your IDE, follow the express setup steps in the AWS Cloud9 User Guide.

The AWS Cloud9 IDE comes with Docker and Git already installed. If you are going to use your laptop or desktop machine as your development environment, install Docker and Git before you start.

Steps to build CodeBuild image locally

Run git clone https://github.com/aws/aws-codebuild-docker-images.git to download this repository to your local machine.

$ git clone https://github.com/aws/aws-codebuild-docker-images.git

Lets build a local CodeBuild image for JDK 8 environment. The Dockerfile for JDK 8 is present in /aws-codebuild-docker-images/ubuntu/java/openjdk-8.

Edit the Dockerfile to remove the last line ENTRYPOINT [“dockerd-entrypoint.sh”] and save the file.

Run cd ubuntu/java/openjdk-8 to change the directory in your local workspace.

Run docker build -t aws/codebuild/java:openjdk-8 . to build the Docker image locally. This command will take few minutes to complete.

$ cd aws-codebuild-docker-images
$ cd ubuntu/java/openjdk-8
$ docker build -t aws/codebuild/java:openjdk-8 .

Steps to setup CodeBuild local agent

Run the following Docker pull command to download the local CodeBuild agent.

$ docker pull amazon/aws-codebuild-local:latest --disable-content-trust=false

Now you have the local agent image on your machine and can run a local build.

Run the following git command to download a sample Java project.

$ git clone https://github.com/karthiksambandam/sample-web-app.git

Steps to use the local agent to build a sample project

Let’s build the sample Java project using the local agent.

Execute the following Docker command to run the local agent and build the sample web app repository you cloned earlier.

$ docker run -it -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -e "IMAGE_NAME=aws/codebuild/java:openjdk-8" -e "ARTIFACTS=/home/ec2-user/environment/artifacts" -e "SOURCE=/home/ec2-user/environment/sample-web-app" amazon/aws-codebuild-local

Note: We need to provide three environment variables namely  IMAGE_NAME, SOURCE and ARTIFACTS.

IMAGE_NAME: The name of your build environment image.

SOURCE: The absolute path to your source code directory.

ARTIFACTS: The absolute path to your artifact output folder.

When you run the sample project, you get a runtime error that says the YAML file does not exist. This is because a buildspec.yml file is not included in the sample web project. AWS CodeBuild requires a buildspec.yml to run a build. For more information about buildspec.yml, see Build Spec Example in the AWS CodeBuild User Guide.

Let’s add a buildspec.yml file with the following content to the sample-web-app folder and then rebuild the project.

version: 0.2

phases:
 build:
  commands:
   - echo Build started on `date`
   - mvn install

artifacts:
 files:
  - target/javawebdemo.war

$ docker run -it -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -e "IMAGE_NAME=aws/codebuild/java:openjdk-8" -e "ARTIFACTS=/home/ec2-user/environment/artifacts" -e "SOURCE=/home/ec2-user/environment/sample-web-app" amazon/aws-codebuild-local

This time your build should be successful. Upon successful execution, look in the /artifacts folder for the final built artifacts.zip file to validate.

Conclusion:

In this blog post, I showed you how to quickly set up the CodeBuild local agent to build projects right from your local desktop machine or laptop. As you see, local builds can improve developer productivity by helping you identify and fix errors quickly.

I hope you found this post useful. Feel free to leave your feedback or suggestions in the comments.

EC2 Fleet – Manage Thousands of On-Demand and Spot Instances with One Request

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-fleet-manage-thousands-of-on-demand-and-spot-instances-with-one-request/

EC2 Spot Fleets are really cool. You can launch a fleet of Spot Instances that spans EC2 instance types and Availability Zones without having to write custom code to discover capacity or monitor prices. You can set the target capacity (the size of the fleet) in units that are meaningful to your application and have Spot Fleet create and then maintain the fleet on your behalf. Our customers are creating Spot Fleets of all sizes. For example, one financial service customer runs Monte Carlo simulations across 10 different EC2 instance types. They routinely make requests for hundreds of thousands of vCPUs and count on Spot Fleet to give them access to massive amounts of capacity at the best possible price.

EC2 Fleet
Today we are extending and generalizing the set-it-and-forget-it model that we pioneered in Spot Fleet with EC2 Fleet, a new building block that gives you the ability to create fleets that are composed of a combination of EC2 On-Demand, Reserved, and Spot Instances with a single API call. You tell us what you need, capacity and instance-wise, and we’ll handle all the heavy lifting. We will launch, manage, monitor and scale instances as needed, without the need for scaffolding code.

You can specify the capacity of your fleet in terms of instances, vCPUs, or application-oriented units, and also indicate how much of the capacity should be fulfilled by Spot Instances. The application-oriented units allow you to specify the relative power of each EC2 instance type in a way that directly maps to the needs of your application. All three capacity specification options (instances, vCPUs, and application-oriented units) are known as weights.

I think you’ll find a number ways this feature makes managing a fleet of instances easier, and believe that you will also appreciate the team’s near-term feature roadmap of interest (more on that in a bit).

Using EC2 Fleet
There are a number of ways that you can use this feature, whether you’re running a stateless web service, a big data cluster or a continuous integration pipeline. Today I’m going to describe how you can use EC2 Fleet for genomic processing, but this is similar to workloads like risk analysis, log processing or image rendering. Modern DNA sequencers can produce multiple terabytes of raw data each day, to process that data into meaningful information in a timely fashion you need lots of processing power. I’ll be showing you how to deploy a “grid” of worker nodes that can quickly crunch through secondary analysis tasks in parallel.

Projects in genomics can use the elasticity EC2 provides to experiment and try out new pipelines on hundreds or even thousands of servers. With EC2 you can access as many cores as you need and only pay for what you use. Prior to today, you would need to use the RunInstances API or an Auto Scaling group for the On-Demand & Reserved Instance portion of your grid. To get the best price performance you’d also create and manage a Spot Fleet or multiple Spot Auto Scaling groups with different instance types if you wanted to add Spot Instances to turbo-boost your secondary analysis. Finally, to automate scaling decisions across multiple APIs and Auto Scaling groups you would need to write Lambda functions that periodically assess your grid’s progress & backlog, as well as current Spot prices – modifying your Auto Scaling Groups and Spot Fleets accordingly.

You can now replace all of this with a single EC2 Fleet, analyzing genomes at scale for as little as $1 per analysis. In my grid, each step in in the pipeline requires 1 vCPU and 4 GiB of memory, a perfect match for M4 and M5 instances with 4 GiB of memory per vCPU. I will create a fleet using M4 and M5 instances with weights that correspond to the number of vCPUs on each instance:

 • m4.16xlarge – 64 vCPUs, weight = 64
 • m5.24xlarge – 96 vCPUs, weight = 96

This is expressed in a template that looks like this:

"Overrides": [
{
 "InstanceType": "m4.16xlarge",
 "WeightedCapacity": 64,
},
{
 "InstanceType": "m5.24xlarge",
 "WeightedCapacity": 96,
},
]

By default, EC2 Fleet will select the most cost effective combination of instance types and Availability Zones (both specified in the template) using the current prices for the Spot Instances and public prices for the On-Demand Instances (if you specify instances for which you have matching RIs, your discounts will apply). The default mode takes weights into account to get the instances that have the lowest price per unit. So for my grid, fleet will find the instance that offers the lowest price per vCPU.

Now I can request capacity in terms of vCPUs, knowing EC2 Fleet will select the lowest cost option using only the instance types I’ve defined as acceptable. Also, I can specify how many vCPUs I want to launch using On-Demand or Reserved Instance capacity and how many vCPUs should be launched using Spot Instance capacity:

"TargetCapacitySpecification": {
	"TotalTargetCapacity": 2880,
	"OnDemandTargetCapacity": 960,
	"SpotTargetCapacity": 1920,
	"DefaultTargetCapacityType": "Spot"
}

The above means that I want a total of 2880 vCPUs, with 960 vCPUs fulfilled using On-Demand and 1920 using Spot. The On-Demand price per vCPU is lower for m5.24xlarge than the On-Demand price per vCPU for m4.16xlarge, so EC2 Fleet will launch 10 m5.24xlarge instances to fulfill 960 vCPUs. Based on current Spot pricing (again, on a per-vCPU basis), EC2 Fleet will choose to launch 30 m4.16xlarge instances or 20 m5.24xlarges, delivering 1920 vCPUs either way.

Putting it all together, I have a single file (fl1.json) that describes my fleet:

  "LaunchTemplateConfigs": [
    {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
        "Version": "1"
      }
    "Overrides": [
    {
     "InstanceType": "m4.16xlarge",
     "WeightedCapacity": 64,
    },
    {
     "InstanceType": "m5.24xlarge",
     "WeightedCapacity": 96,
    },
   ]
    }
  ],
  "TargetCapacitySpecification": {
    "TotalTargetCapacity": 2880,
    "OnDemandTargetCapacity": 960,
    "SpotTargetCapacity": 1920,
    "DefaultTargetCapacityType": "Spot"
  }
}

I can launch my fleet with a single command:

$ aws ec2 create-fleet --cli-input-json file://home/ec2-user/fl1.json
{
  "FleetId":"fleet-838cf4e5-fded-4f68-acb5-8c47ee1b248a"
}

My entire fleet is created within seconds and was built using 10 m5.24xlarge On-Demand Instances and 30 m4.16xlarge Spot Instances, since the current Spot price was 1.5¢ per vCPU for m4.16xlarge and 1.6¢ per vCPU for m5.24xlarge.

Now lets imagine my grid has crunched through its backlog and no longer needs the additional Spot Instances. I can then modify the size of my fleet by changing the target capacity in my fleet specification, like this:

{     
  "TotalTargetCapacity": 960,
}

Since 960 was equal to the amount of On-Demand vCPUs I had requested, when I describe my fleet I will see all of my capacity being delivered using On-Demand capacity:

"TargetCapacitySpecification": {
	"TotalTargetCapacity": 960,
	"OnDemandTargetCapacity": 960,
	"SpotTargetCapacity": 0,
	"DefaultTargetCapacityType": "Spot"
}

When I no longer need my fleet I can delete it and terminate the instances in it like this:

$ aws ec2 delete-fleets --fleet-id fleet-838cf4e5-fded-4f68-acb5-8c47ee1b248a \
 --terminate-instances  
{
  "UnsuccessfulFleetDletetions": [],
  "SuccessfulFleetDeletions": [
    {
      "CurrentFleetState": "deleted_terminating",
      "PreviousFleetState": "active",
      "FleetId": "fleet-838cf4e5-fded-4f68-acb5-8c47ee1b248a"
    }
  ]
}

Earlier I described how RI discounts apply when EC2 Fleet launches instances for which you have matching RIs, so you might be wondering how else RI customers benefit from EC2 Fleet. Let’s say that I own regional RIs for M4 instances. In my EC2 Fleet I would remove m5.24xlarge and specify m4.10xlarge and m4.16xlarge. Then when EC2 Fleet creates the grid, it will quickly find M4 capacity across the sizes and AZs I’ve specified, and my RI discounts apply automatically to this usage.

In the Works
We plan to connect EC2 Fleet and EC2 Auto Scaling groups. This will let you create a single fleet that mixed instance types and Spot, Reserved and On-Demand, while also taking advantage of EC2 Auto Scaling features such as health checks and lifecycle hooks. This integration will also bring EC2 Fleet functionality to services such as Amazon ECS, Amazon EKS, and AWS Batch that build on and make use of EC2 Auto Scaling for fleet management.

Available Now
You can create and make use of EC2 Fleets today in all public AWS Regions!

Jeff;

Pirate IPTV Blocking Case is No Slam Dunk Says Federal Court Judge

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/pirate-iptv-blocking-case-is-no-slam-dunk-says-federal-court-judge-180502/

Last year, Hong Kong-based broadcaster Television Broadcasts Limited (TVB) applied for a blocking injunction against several unauthorized IPTV services.

Under the Copyright Act, the broadcaster asked the Federal Court to order ISPs including Telstra, Optus, Vocus, and TPG plus their subsidiaries to block access to seven Android-based services named as A1, BlueTV, EVPAD, FunTV, MoonBox, Unblock, and hTV5.

Unlike torrent site and streaming portal blocks granted earlier, it soon became clear that this case would present unique difficulties. TVB not only wants Internet locations (URLs, domains, IP addresses) related to the technical operation of the services blocked, but also hosting services akin to Google Play and Apple’s App Store that host the app.

Furthermore, it is far from clear whether China-focused live programming is eligible for copyright protection in Australia. If China had been a party to the 1961 Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations, it would receive protection. As it stands, it does not.

That causes complications in respect of Section 115a of the Copyright Act which allows rightsholders to apply for an injunction to have “overseas online locations” blocked if they facilitate access to copyrighted content. Furthermore, the section requires that the “primary purpose” of the location is to infringe copyrights recognized in Australia. If it does not, then there’s no blocking option available.

“If most of what is occurring here is a reproduction of broadcasts that are not protected by copyright, then the primary purpose is not to facilitate copyright infringement,” Justice Nicholas said in April.

This morning TVB returned to Federal Court for a scheduled hearing. The ISPs were a no-show again, leaving the broadcaster’s legal team to battle it out with Justice Nicholas alone. According to details published by ComputerWorld, he isn’t making it easy for the overseas company.

The Judge put it to TVB that “the purpose of this system [the set-top boxes] is to make available a broadcast that’s not copyright protected in this country, in this country,” he said.

“If 10 per cent of the content was infringing content, how could you say the primary purpose is infringing copyright?” the Judge asked.

But despite the Judge’s reservations, TVB believes that the pirate IPTV services clearly infringe its rights, since alongside live programming, the devices also reproduce TVB movies which do receive protection in Australia. However, the company is also getting creative in an effort to sidestep the ‘live TV’ conundrum.

TVB counsel Julian Cooke told the Court that live TVB broadcasts are first reproduced on foreign servers from where they are communicated to set-top devices in Australia with a delay of between one and four minutes. This is a common feature of all pirate IPTV services which potentially calls into question the nature of the ‘live’ broadcasts. The same servers also carry recorded content too, he argued.

“Because the way the system is set up, it compounds itself … in a number of instances, a particular domain name, which we refer to as the portal target domain name, allows a communication path not just to live TV, but it’s also the communication path to other applications such as replay and video on demand,” Cooke said, as quoted by ZDNet.

Cooke told the Court that he wasn’t sure whether the threshold for “primary purpose” was set at 50% of infringing content but noted that the majority of the content available through the boxes is infringing and the nature of the servers is even more pronounced.

“It compounds the submission that the primary purpose of the online location which is the facilitating server is to facilitate the infringement of copyright using that communication path,” he said.

As TF predicted in our earlier coverage, TVB today got creative by highlighting other content that it does receive copyright protection for in Australia. Previously in the UK, the Premier League successfully stated that it owns copyright in the logos presented in a live broadcast.

This morning, Cooke told the court that TVB “literary works” – scripts used on news shows and subtitling services – receive copyright protection in Australia so urged the Court to consider the full package.

“If one had concerns about live TV, one shouldn’t based on the analysis we’ve done … if one adds that live TV infringements together with video on demand together with replay, there could be no doubt that the primary purpose of the online locations is to infringe copyright,” he said.

Due to the apparent complexity of the case, Justice Nicholas reserved his decision, telling TVB that his ruling could take a couple of months after receiving his “close attention.”

Last week, Village Roadshow and several major Hollywood studios won a blocking injunction against a different pirate IPTV service. HD Subs Plus delivers around 600 live premium channels plus hundreds of movies on demand, but the service will now be blocked by ISPs across Australia.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

IoT Inspector Tool from Princeton

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/05/iot_inspector_t.html

Researchers at Princeton University have released IoT Inspector, a tool that analyzes the security and privacy of IoT devices by examining the data they send across the Internet. They’ve already used the tool to study a bunch of different IoT devices. From their blog post:

Finding #3: Many IoT Devices Contact a Large and Diverse Set of Third Parties

In many cases, consumers expect that their devices contact manufacturers’ servers, but communication with other third-party destinations may not be a behavior that consumers expect.

We have found that many IoT devices communicate with third-party services, of which consumers are typically unaware. We have found many instances of third-party communications in our analyses of IoT device network traffic. Some examples include:

 • Samsung Smart TV. During the first minute after power-on, the TV talks to Google Play, Double Click, Netflix, FandangoNOW, Spotify, CBS, MSNBC, NFL, Deezer, and Facebook­even though we did not sign in or create accounts with any of them.
 • Amcrest WiFi Security Camera. The camera actively communicates with cellphonepush.quickddns.com using HTTPS. QuickDDNS is a Dynamic DNS service provider operated by Dahua. Dahua is also a security camera manufacturer, although Amcrest’s website makes no references to Dahua. Amcrest customer service informed us that Dahua was the original equipment manufacturer.

 • Halo Smoke Detector. The smart smoke detector communicates with broker.xively.com. Xively offers an MQTT service, which allows manufacturers to communicate with their devices.

 • Geeni Light Bulb. The Geeni smart bulb communicates with gw.tuyaus.com, which is operated by TuYa, a China-based company that also offers an MQTT service.

We also looked at a number of other devices, such as Samsung Smart Camera and TP-Link Smart Plug, and found communications with third parties ranging from NTP pools (time servers) to video storage services.

Their first two findings are that “Many IoT devices lack basic encryption and authentication” and that “User behavior can be inferred from encrypted IoT device traffic.” No surprises there.

Boingboing post.

Related: IoT Hall of Shame.

Former Judge Accuses IP Court of Using ‘Pirate’ Microsoft Software

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/former-judge-accuses-ip-court-of-using-pirate-microsoft-software-180429/

While piracy of movies, TV shows, and music grabs most of the headlines, software piracy is a huge issue, from both consumer and commercial perspectives.

For many years, software such as Photoshop has been pirated on a grand scale and around the world, millions of computers rely on cracked and unlicensed copies of Microsoft’s Windows software.

One of the key drivers of this kind of piracy is the relative expense of software. Open source variants are nearly always available but big brand names always seem more popular due to their market penetration and perceived ease of use.

While using pirated software very rarely gets individuals into trouble, the same cannot be said of unlicensed commercial operators. That appears to be the case in Russia where somewhat ironically the Court for Intellectual Property Rights stands accused of copyright infringement.

A complaint filed by the Paragon law firm at the Prosecutor General’s Office of the Court for Intellectual Property Rights (CIP) alleges that the Court is illegally using Microsoft software, something which has the potential to affect the outcome of court cases involving the US-based software giant.

Paragon is representing Alexander Shmuratov, who is a former Assistant Judge at the Court for Intellectual Property Rights. Shmuratov worked at the Court for several years and claims that the computers there were being operated with expired licenses.

Shmuratov himself told Kommersant that he “saw the notice of an activation failure every day when using MS Office products” in intellectual property court.

A representative of the Prosecutor General’s Office confirmed that a complaint had been received but said it had been forwarded to the Ministry of Internal Affairs.

In respect of the counterfeit software claims, CIP categorically denies the allegations. CIP says that licenses for all Russian courts were purchased back in 2008 and remained in force until 2011. In 2013, Microsoft agreed to an extension.

Only adding more intrigue to the story, CIP Assistant chairman Catherine Ulyanova said that the initator of the complaint, former judge Alexander Shmuratov, was dismissed from the CIP because he provided false information about income. He later mounted a challenge against his dismissal but was unsuccessful.

Ulyanova said that Microsoft licensed all courts from 2006 for use of Windows and MS Office. The licenses were acquired through a third-party company and more licenses than necessary were purchased, with some licenses being redistributed for use by CIP in later years with the consent of Microsoft.

Kommersant was unable to confirm how licenses were paid for beyond December 2011 but apparently an “official confirmation letter from the Irish headquarters of Microsoft, which does not object to the transfer of CIP licenses” had been sent to the Court.

Responding to Shmuratov’s allegations that software he used hadn’t been activated, Ulyanova said that technical problems had no relationship with the existence of software licenses.

The question of whether the Court is properly licensed will be determined at a later date but observers are already raising questions concerning CIP’s historical dealings with Microsoft not only in terms of licensing, but in cases it handled.

In the period 2014-2017, the Court for Intellectual Property Rights handled around 80 cases involving Microsoft and claims of between 50 thousand ($800) and several million rubles.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

Secure Build with AWS CodeBuild and LayeredInsight

Post Syndicated from Asif Khan original https://aws.amazon.com/blogs/devops/secure-build-with-aws-codebuild-and-layeredinsight/

This post is written by Asif Awan, Chief Technology Officer of Layered InsightSubin Mathew – Software Development Manager for AWS CodeBuild, and Asif Khan – Solutions Architect

Enterprises adopt containers because they recognize the benefits: speed, agility, portability, and high compute density. They understand how accelerating application delivery and deployment pipelines makes it possible to rapidly slipstream new features to customers. Although the benefits are indisputable, this acceleration raises concerns about security and corporate compliance with software governance. In this blog post, I provide a solution that shows how Layered Insight, the pioneer and global leader in container-native application protection, can be used with seamless application build and delivery pipelines like those available in AWS CodeBuild to address these concerns.

Layered Insight solutions

Layered Insight enables organizations to unify DevOps and SecOps by providing complete visibility and control of containerized applications. Using the industry’s first embedded security approach, Layered Insight solves the challenges of container performance and protection by providing accurate insight into container images, adaptive analysis of running containers, and automated enforcement of container behavior.

 

AWS CodeBuild

AWS CodeBuild is a fully managed build service that compiles source code, runs tests, and produces software packages that are ready to deploy. With CodeBuild, you don’t need to provision, manage, and scale your own build servers. CodeBuild scales continuously and processes multiple builds concurrently, so your builds are not left waiting in a queue. You can get started quickly by using prepackaged build environments, or you can create custom build environments that use your own build tools.

 

Problem Definition

Security and compliance concerns span the lifecycle of application containers. Common concerns include:

Visibility into the container images. You need to verify the software composition information of the container image to determine whether known vulnerabilities associated with any of the software packages and libraries are included in the container image.

Governance of container images is critical because only certain open source packages/libraries, of specific versions, should be included in the container images. You need support for mechanisms for blacklisting all container images that include a certain version of a software package/library, or only allowing open source software that come with a specific type of license (such as Apache, MIT, GPL, and so on). You need to be able to address challenges such as:

·       Defining the process for image compliance policies at the enterprise, department, and group levels.

·       Preventing the images that fail the compliance checks from being deployed in critical environments, such as staging, pre-prod, and production.

Visibility into running container instances is critical, including:

·       CPU and memory utilization.

·       Security of the build environment.

·       All activities (system, network, storage, and application layer) of the application code running in each container instance.

Protection of running container instances that is:

·       Zero-touch to the developers (not an SDK-based approach).

·       Zero touch to the DevOps team and doesn’t limit the portability of the containerized application.

·       This protection must retain the option to switch to a different container stack or orchestration layer, or even to a different Container as a Service (CaaS ).

·       And it must be a fully automated solution to SecOps, so that the SecOps team doesn’t have to manually analyze and define detailed blacklist and whitelist policies.

 

Solution Details

In AWS CodeCommit, we have three projects:
●     “Democode” is a simple Java application, with one buildspec to build the app into a Docker container (run by build-demo-image CodeBuild project), and another to instrument said container (instrument-image CodeBuild project). The resulting container is stored in ECR repo javatestasjavatest:20180415-layered. This instrumented container is running in AWS Fargate cluster demo-java-appand can be seen in the Layered Insight runtime console as the javatestapplication in us-east-1.
●     aws-codebuild-docker-imagesis a clone of the official aws-codebuild-docker-images repo on GitHub . This CodeCommit project is used by the build-python-builder CodeBuild project to build the python 3.3.6 codebuild image and is stored at the codebuild-python ECR repo. We then manually instructed the Layered Insight console to instrument the image.
●     scan-java-imagecontains just a buildspec.yml file. This file is used by the scan-java-image CodeBuild project to instruct Layered Assessment to perform a vulnerability scan of the javatest container image built previously, and then run the scan results through a compliance policy that states there should be no medium vulnerabilities. This build fails — but in this case that is a success: the scan completes successfully, but compliance fails as there are medium-level issues found in the scan.

This build is performed using the instrumented version of the Python 3.3.6 CodeBuild image, so the activity of the processes running within the build are recorded each time within the LI console.

Build container image

Create or use a CodeCommit project with your application. To build this image and store it in Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR), add a buildspec file to the project and build a container image and create a CodeBuild project.

Scan container image

Once the image is built, create a new buildspec in the same project or a new one that looks similar to below (update ECR URL as necessary):

version: 0.2
phases:
  pre_build:
    commands:
      - echo Pulling down LI Scan API client scripts
      - git clone https://github.com/LayeredInsight/scan-api-example-python.git
      - echo Setting up LI Scan API client
      - cd scan-api-example-python
      - pip install layint_scan_api
      - pip install -r requirements.txt
  build:
    commands:
      - echo Scanning container started on `date`
      - IMAGEID=$(./li_add_image --name <aws-region>.amazonaws.com/javatest:20180415)
      - ./li_wait_for_scan -v --imageid $IMAGEID
      - ./li_run_image_compliance -v --imageid $IMAGEID --policyid PB15260f1acb6b2aa5b597e9d22feffb538256a01fbb4e5a95

Add the buildspec file to the git repo, push it, and then build a CodeBuild project using with the instrumented Python 3.3.6 CodeBuild image at <aws-region>.amazonaws.com/codebuild-python:3.3.6-layered. Set the following environment variables in the CodeBuild project:
●     LI_APPLICATIONNAME – name of the build to display
●     LI_LOCATION – location of the build project to display
●     LI_API_KEY – ApiKey:<key-name>:<api-key>
●     LI_API_HOST – location of the Layered Insight API service

Instrument container image

Next, to instrument the new container image:

 1. In the Layered Insight runtime console, ensure that the ECR registry and credentials are defined (click the Setup icon and the ‘+’ sign on the top right of the screen to add a new container registry). Note the name given to the registry in the console, as this needs to be referenced in the li_add_imagecommand in the script, below.
 2. Next, add a new buildspec (with a new name) to the CodeCommit project, such as the one shown below. This code will download the Layered Insight runtime client, and use it to instruct the Layered Insight service to instrument the image that was just built:
  version: 0.2
  phases:
  pre_build:
  commands:
  echo Pulling down LI API Runtime client scripts
  git clone https://github.com/LayeredInsight/runtime-api-example-python
  echo Setting up LI API client
  cd runtime-api-example-python
  pip install layint-runtime-api
  pip install -r requirements.txt
  build:
  commands:
  echo Instrumentation started on `date`
  ./li_add_image --registry "Javatest ECR" --name IMAGE_NAME:TAG --description "IMAGE DESCRIPTION" --policy "Default Policy" --instrument --wait --verbose
 3. Commit and push the new buildspec file.
 4. Going back to CodeBuild, create a new project, with the same CodeCommit repo, but this time select the new buildspec file. Use a Python 3.3.6 builder – either the AWS or LI Instrumented version.
 5. Click Continue
 6. Click Save
 7. Run the build, again on the master branch.
 8. If everything runs successfully, a new image should appear in the ECR registry with a -layered suffix. This is the instrumented image.

Run instrumented container image

When the instrumented container is now run — in ECS, Fargate, or elsewhere — it will log data back to the Layered Insight runtime console. It’s appearance in the console can be modified by setting the LI_APPLICATIONNAME and LI_LOCATION environment variables when running the container.

Conclusion

In the above blog we have provided you steps needed to embed governance and runtime security in your build pipelines running on AWS CodeBuild using Layered Insight.

 

 

 

How to centralize DNS management in a multi-account environment

Post Syndicated from Mahmoud Matouk original https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-centralize-dns-management-in-a-multi-account-environment/

In a multi-account environment where you require connectivity between accounts, and perhaps connectivity between cloud and on-premises workloads, the demand for a robust Domain Name Service (DNS) that’s capable of name resolution across all connected environments will be high.

The most common solution is to implement local DNS in each account and use conditional forwarders for DNS resolutions outside of this account. While this solution might be efficient for a single-account environment, it becomes complex in a multi-account environment.

In this post, I will provide a solution to implement central DNS for multiple accounts. This solution reduces the number of DNS servers and forwarders needed to implement cross-account domain resolution. I will show you how to configure this solution in four steps:

 1. Set up your Central DNS account.
 2. Set up each participating account.
 3. Create Route53 associations.
 4. Configure on-premises DNS (if applicable).

Solution overview

In this solution, you use AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) as a DNS service in a dedicated account in a Virtual Private Cloud (DNS-VPC).

The DNS service included in AWS Managed Microsoft AD uses conditional forwarders to forward domain resolution to either Amazon Route 53 (for domains in the awscloud.com zone) or to on-premises DNS servers (for domains in the example.com zone). You’ll use AWS Managed Microsoft AD as the primary DNS server for other application accounts in the multi-account environment (participating accounts).

A participating account is any application account that hosts a VPC and uses the centralized AWS Managed Microsoft AD as the primary DNS server for that VPC. Each participating account has a private, hosted zone with a unique zone name to represent this account (for example, business_unit.awscloud.com).

You associate the DNS-VPC with the unique hosted zone in each of the participating accounts, this allows AWS Managed Microsoft AD to use Route 53 to resolve all registered domains in private, hosted zones in participating accounts.

The following diagram shows how the various services work together:
 

Diagram showing the relationship between all the various services

Figure 1: Diagram showing the relationship between all the various services

 

In this diagram, all VPCs in participating accounts use Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) option sets. The option sets configure EC2 instances to use the centralized AWS Managed Microsoft AD in DNS-VPC as their default DNS Server. You also configure AWS Managed Microsoft AD to use conditional forwarders to send domain queries to Route53 or on-premises DNS servers based on query zone. For domain resolution across accounts to work, we associate DNS-VPC with each hosted zone in participating accounts.

If, for example, server.pa1.awscloud.com needs to resolve addresses in the pa3.awscloud.com domain, the sequence shown in the following diagram happens:
 

How domain resolution across accounts works

Figure 2: How domain resolution across accounts works

 

 • 1.1: server.pa1.awscloud.com sends domain name lookup to default DNS server for the name server.pa3.awscloud.com. The request is forwarded to the DNS server defined in the DHCP option set (AWS Managed Microsoft AD in DNS-VPC).
 • 1.2: AWS Managed Microsoft AD forwards name resolution to Route53 because it’s in the awscloud.com zone.
 • 1.3: Route53 resolves the name to the IP address of server.pa3.awscloud.com because DNS-VPC is associated with the private hosted zone pa3.awscloud.com.

Similarly, if server.example.com needs to resolve server.pa3.awscloud.com, the following happens:

 • 2.1: server.example.com sends domain name lookup to on-premise DNS server for the name server.pa3.awscloud.com.
 • 2.2: on-premise DNS server using conditional forwarder forwards domain lookup to AWS Managed Microsoft AD in DNS-VPC.
 • 1.2: AWS Managed Microsoft AD forwards name resolution to Route53 because it’s in the awscloud.com zone.
 • 1.3: Route53 resolves the name to the IP address of server.pa3.awscloud.com because DNS-VPC is associated with the private hosted zone pa3.awscloud.com.

Step 1: Set up a centralized DNS account

In previous AWS Security Blog posts, Drew Dennis covered a couple of options for establishing DNS resolution between on-premises networks and Amazon VPC. In this post, he showed how you can use AWS Managed Microsoft AD (provisioned with AWS Directory Service) to provide DNS resolution with forwarding capabilities.

To set up a centralized DNS account, you can follow the same steps in Drew’s post to create AWS Managed Microsoft AD and configure the forwarders to send DNS queries for awscloud.com to default, VPC-provided DNS and to forward example.com queries to the on-premise DNS server.

Here are a few considerations while setting up central DNS:

 • The VPC that hosts AWS Managed Microsoft AD (DNS-VPC) will be associated with all private hosted zones in participating accounts.
 • To be able to resolve domain names across AWS and on-premises, connectivity through Direct Connect or VPN must be in place.

Step 2: Set up participating accounts

The steps I suggest in this section should be applied individually in each application account that’s participating in central DNS resolution.

 1. Create the VPC(s) that will host your resources in participating account.
 2. Create VPC Peering between local VPC(s) in each participating account and DNS-VPC.
 3. Create a private hosted zone in Route 53. Hosted zone domain names must be unique across all accounts. In the diagram above, we used pa1.awscloud.com / pa2.awscloud.com / pa3.awscloud.com. You could also use a combination of environment and business unit: for example, you could use pa1.dev.awscloud.com to achieve uniqueness.
 4. Associate VPC(s) in each participating account with the local private hosted zone.

The next step is to change the default DNS servers on each VPC using DHCP option set:

 1. Follow these steps to create a new DHCP option set. Make sure in the DNS Servers to put the private IP addresses of the two AWS Managed Microsoft AD servers that were created in DNS-VPC:
   
  The "Create DHCP options set" dialog box

  Figure 3: The “Create DHCP options set” dialog box

   

 2. Follow these steps to assign the DHCP option set to your VPC(s) in participating account.

Step 3: Associate DNS-VPC with private hosted zones in each participating account

The next steps will associate DNS-VPC with the private, hosted zone in each participating account. This allows instances in DNS-VPC to resolve domain records created in these hosted zones. If you need them, here are more details on associating a private, hosted zone with VPC on a different account.

 1. In each participating account, create the authorization using the private hosted zone ID from the previous step, the region, and the VPC ID that you want to associate (DNS-VPC).
   
  aws route53 create-vpc-association-authorization –hosted-zone-id <hosted-zone-id> –vpc VPCRegion=<region>,VPCId=<vpc-id>
   
 2. In the centralized DNS account, associate DNS-VPC with the hosted zone in each participating account.
   
  aws route53 associate-vpc-with-hosted-zone –hosted-zone-id <hosted-zone-id> –vpc VPCRegion=<region>,VPCId=<vpc-id>
   

After completing these steps, AWS Managed Microsoft AD in the centralized DNS account should be able to resolve domain records in the private, hosted zone in each participating account.

Step 4: Setting up on-premises DNS servers

This step is necessary if you would like to resolve AWS private domains from on-premises servers and this task comes down to configuring forwarders on-premise to forward DNS queries to AWS Managed Microsoft AD in DNS-VPC for all domains in the awscloud.com zone.

The steps to implement conditional forwarders vary by DNS product. Follow your product’s documentation to complete this configuration.

Summary

I introduced a simplified solution to implement central DNS resolution in a multi-account environment that could be also extended to support DNS resolution between on-premise resources and AWS. This can help reduce operations effort and the number of resources needed to implement cross-account domain resolution.

If you have feedback about this post, submit comments in the Comments section below. If you have questions about this post, start a new thread on the AWS Directory Service forum or contact AWS Support.

Want more AWS Security news? Follow us on Twitter.

New .BOT gTLD from Amazon

Post Syndicated from Randall Hunt original https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-bot-gtld-from-amazon/

Today, I’m excited to announce the launch of .BOT, a new generic top-level domain (gTLD) from Amazon. Customers can use .BOT domains to provide an identity and portal for their bots. Fitness bots, slack bots, e-commerce bots, and more can all benefit from an easy-to-access .BOT domain. The phrase “bot” was the 4th most registered domain keyword within the .COM TLD in 2016 with more than 6000 domains per month. A .BOT domain allows customers to provide a definitive internet identity for their bots as well as enhancing SEO performance.

At the time of this writing .BOT domains start at $75 each and must be verified and published with a supported tool like: Amazon Lex, Botkit Studio, Dialogflow, Gupshup, Microsoft Bot Framework, or Pandorabots. You can expect support for more tools over time and if your favorite bot framework isn’t supported feel free to contact us here: [email protected].

Below, I’ll walk through the experience of registering and provisioning a domain for my bot, whereml.bot. Then we’ll look at setting up the domain as a hosted zone in Amazon Route 53. Let’s get started.

Registering a .BOT domain

First, I’ll head over to https://amazonregistry.com/bot, type in a new domain, and click magnifying class to make sure my domain is available and get taken to the registration wizard.

Next, I have the opportunity to choose how I want to verify my bot. I build all of my bots with Amazon Lex so I’ll select that in the drop down and get prompted for instructions specific to AWS. If I had my bot hosted somewhere else I would need to follow the unique verification instructions for that particular framework.

To verify my Lex bot I need to give the Amazon Registry permissions to invoke the bot and verify it’s existence. I’ll do this by creating an AWS Identity and Access Management (IAM) cross account role and providing the AmazonLexReadOnly permissions to that role. This is easily accomplished in the AWS Console. Be sure to provide the account number and external ID shown on the registration page.

Now I’ll add read only permissions to our Amazon Lex bots.

I’ll give my role a fancy name like DotBotCrossAccountVerifyRole and a description so it’s easy to remember why I made this then I’ll click create to create the role and be transported to the role summary page.

Finally, I’ll copy the ARN from the created role and save it for my next step.

Here I’ll add all the details of my Amazon Lex bot. If you haven’t made a bot yet you can follow the tutorial to build a basic bot. I can refer to any alias I’ve deployed but if I just want to grab the latest published bot I can pass in $LATEST as the alias. Finally I’ll click Validate and proceed to registering my domain.

Amazon Registry works with a partner EnCirca to register our domains so we’ll select them and optionally grab Site Builder. I know how to sling some HTML and Javascript together so I’ll pass on the Site Builder side of things.

 

After I click continue we’re taken to EnCirca’s website to finalize the registration and with any luck within a few minutes of purchasing and completing the registration we should receive an email with some good news:

Alright, now that we have a domain name let’s find out how to host things on it.

Using Amazon Route53 with a .BOT domain

Amazon Route 53 is a highly available and scalable DNS with robust APIs, healthchecks, service discovery, and many other features. I definitely want to use this to host my new domain. The first thing I’ll do is navigate to the Route53 console and create a hosted zone with the same name as my domain.


Great! Now, I need to take the Name Server (NS) records that Route53 created for me and use EnCirca’s portal to add these as the authoritative nameservers on the domain.

Now I just add my records to my hosted zone and I should be able to serve traffic! Way cool, I’ve got my very own .bot domain for @WhereML.

Next Steps

 • I could and should add to the security of my site by creating TLS certificates for people who intend to access my domain over TLS. Luckily with AWS Certificate Manager (ACM) this is extremely straightforward and I’ve got my subdomains and root domain verified in just a few clicks.
 • I could create a cloudfront distrobution to front an S3 static single page application to host my entire chatbot and invoke Amazon Lex with a cognito identity right from the browser.

Randall

Ransomware Update: Viruses Targeting Business IT Servers

Post Syndicated from Roderick Bauer original https://www.backblaze.com/blog/ransomware-update-viruses-targeting-business-it-servers/

Ransomware warning message on computer

As ransomware attacks have grown in number in recent months, the tactics and attack vectors also have evolved. While the primary method of attack used to be to target individual computer users within organizations with phishing emails and infected attachments, we’re increasingly seeing attacks that target weaknesses in businesses’ IT infrastructure.

How Ransomware Attacks Typically Work

In our previous posts on ransomware, we described the common vehicles used by hackers to infect organizations with ransomware viruses. Most often, downloaders distribute trojan horses through malicious downloads and spam emails. The emails contain a variety of file attachments, which if opened, will download and run one of the many ransomware variants. Once a user’s computer is infected with a malicious downloader, it will retrieve additional malware, which frequently includes crypto-ransomware. After the files have been encrypted, a ransom payment is demanded of the victim in order to decrypt the files.

What’s Changed With the Latest Ransomware Attacks?

In 2016, a customized ransomware strain called SamSam began attacking the servers in primarily health care institutions. SamSam, unlike more conventional ransomware, is not delivered through downloads or phishing emails. Instead, the attackers behind SamSam use tools to identify unpatched servers running Red Hat’s JBoss enterprise products. Once the attackers have successfully gained entry into one of these servers by exploiting vulnerabilities in JBoss, they use other freely available tools and scripts to collect credentials and gather information on networked computers. Then they deploy their ransomware to encrypt files on these systems before demanding a ransom. Gaining entry to an organization through its IT center rather than its endpoints makes this approach scalable and especially unsettling.

SamSam’s methodology is to scour the Internet searching for accessible and vulnerable JBoss application servers, especially ones used by hospitals. It’s not unlike a burglar rattling doorknobs in a neighborhood to find unlocked homes. When SamSam finds an unlocked home (unpatched server), the software infiltrates the system. It is then free to spread across the company’s network by stealing passwords. As it transverses the network and systems, it encrypts files, preventing access until the victims pay the hackers a ransom, typically between $10,000 and $15,000. The low ransom amount has encouraged some victimized organizations to pay the ransom rather than incur the downtime required to wipe and reinitialize their IT systems.

The success of SamSam is due to its effectiveness rather than its sophistication. SamSam can enter and transverse a network without human intervention. Some organizations are learning too late that securing internet-facing services in their data center from attack is just as important as securing endpoints.

The typical steps in a SamSam ransomware attack are:

1
Attackers gain access to vulnerable server
Attackers exploit vulnerable software or weak/stolen credentials.
2
Attack spreads via remote access tools
Attackers harvest credentials, create SOCKS proxies to tunnel traffic, and abuse RDP to install SamSam on more computers in the network.
3
Ransomware payload deployed
Attackers run batch scripts to execute ransomware on compromised machines.
4
Ransomware demand delivered requiring payment to decrypt files
Demand amounts vary from victim to victim. Relatively low ransom amounts appear to be designed to encourage quick payment decisions.

What all the organizations successfully exploited by SamSam have in common is that they were running unpatched servers that made them vulnerable to SamSam. Some organizations had their endpoints and servers backed up, while others did not. Some of those without backups they could use to recover their systems chose to pay the ransom money.

Timeline of SamSam History and Exploits

Since its appearance in 2016, SamSam has been in the news with many successful incursions into healthcare, business, and government institutions.

March 2016
SamSam appears

SamSam campaign targets vulnerable JBoss servers
Attackers hone in on healthcare organizations specifically, as they’re more likely to have unpatched JBoss machines.

April 2016
SamSam finds new targets

SamSam begins targeting schools and government.
After initial success targeting healthcare, attackers branch out to other sectors.

April 2017
New tactics include RDP

Attackers shift to targeting organizations with exposed RDP connections, and maintain focus on healthcare.
An attack on Erie County Medical Center costs the hospital $10 million over three months of recovery.
Erie County Medical Center attacked by SamSam ransomware virus

January 2018
Municipalities attacked

• Attack on Municipality of Farmington, NM.
• Attack on Hancock Health.
Hancock Regional Hospital notice following SamSam attack
• Attack on Adams Memorial Hospital
• Attack on Allscripts (Electronic Health Records), which includes 180,000 physicians, 2,500 hospitals, and 7.2 million patients’ health records.

February 2018
Attack volume increases

• Attack on Davidson County, NC.
• Attack on Colorado Department of Transportation.
SamSam virus notification

March 2018
SamSam shuts down Atlanta

• Second attack on Colorado Department of Transportation.
• City of Atlanta suffers a devastating attack by SamSam.
The attack has far-reaching impacts — crippling the court system, keeping residents from paying their water bills, limiting vital communications like sewer infrastructure requests, and pushing the Atlanta Police Department to file paper reports.
Atlanta Ransomware outage alert
• SamSam campaign nets $325,000 in 4 weeks.
Infections spike as attackers launch new campaigns. Healthcare and government organizations are once again the primary targets.

How to Defend Against SamSam and Other Ransomware Attacks

The best way to respond to a ransomware attack is to avoid having one in the first place. If you are attacked, making sure your valuable data is backed up and unreachable by ransomware infection will ensure that your downtime and data loss will be minimal or none if you ever suffer an attack.

In our previous post, How to Recover From Ransomware, we listed the ten ways to protect your organization from ransomware.

 1. Use anti-virus and anti-malware software or other security policies to block known payloads from launching.
 2. Make frequent, comprehensive backups of all important files and isolate them from local and open networks. Cybersecurity professionals view data backup and recovery (74% in a recent survey) by far as the most effective solution to respond to a successful ransomware attack.
 3. Keep offline backups of data stored in locations inaccessible from any potentially infected computer, such as disconnected external storage drives or the cloud, which prevents them from being accessed by the ransomware.
 4. Install the latest security updates issued by software vendors of your OS and applications. Remember to patch early and patch often to close known vulnerabilities in operating systems, server software, browsers, and web plugins.
 5. Consider deploying security software to protect endpoints, email servers, and network systems from infection.
 6. Exercise cyber hygiene, such as using caution when opening email attachments and links.
 7. Segment your networks to keep critical computers isolated and to prevent the spread of malware in case of attack. Turn off unneeded network shares.
 8. Turn off admin rights for users who don’t require them. Give users the lowest system permissions they need to do their work.
 9. Restrict write permissions on file servers as much as possible.
 10. Educate yourself, your employees, and your family in best practices to keep malware out of your systems. Update everyone on the latest email phishing scams and human engineering aimed at turning victims into abettors.

Please Tell Us About Your Experiences with Ransomware

Have you endured a ransomware attack or have a strategy to avoid becoming a victim? Please tell us of your experiences in the comments.

The post Ransomware Update: Viruses Targeting Business IT Servers appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.