Tag Archives: bittorrent

Top 10 Most Pirated Movies of The Week on BitTorrent – 06/19/17

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-061917/

This week we have three newcomers in our chart.

Wonder Woman is the most downloaded movie.

The data for our weekly download chart is estimated by TorrentFreak, and is for informational and educational reference only. All the movies in the list are Web-DL/Webrip/HDRip/BDrip/DVDrip unless stated otherwise.

RSS feed for the weekly movie download chart.

This week’s most downloaded movies are:
Movie Rank Rank last week Movie name IMDb Rating / Trailer
Most downloaded movies via torrents
1 (2) Wonder Woman (TC) 8.2 / trailer
2 (…) Power Rangers 6.5 / trailer
3 (1) The Fate of the Furious 6.7 / trailer
4 (…) Chips 5.8 / trailer
5 (5) The Boss Baby 6.5 / trailer
6 (4) John Wick: Chapter 2 8.0 / trailer
7 (3) Life 6.8 / trailer
8 (…) The Mummy 2017 (HDTS) 5.8 / trailer
9 (7) Logan 8.6 / trailer
10 (6) Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (TS) 7.1 / trailer

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Съд на ЕС: за достъпа до The Pirate Bay

Post Syndicated from nellyo original https://nellyo.wordpress.com/2017/06/15/the-pirate-bay-5/

Вчера беше публикувано решението на Съда на ЕС по дело C‑610/15 Stichting Brein срещу Ziggo BV и XS4ALL Internet BV.

Решението засяга функционирането и достъпа до The Pirate Bay.

Спорът

9 Ziggo и XS4ALL са доставчици на достъп до интернет. Значителна част от техните абонати ползват платформата за онлайн споделяне TPB, индексатор на BitTorrent файлове. BitTorrent е протокол, чрез който потребителите (наричани „равноправни устройства“ или „peers“) могат да споделят файлове. Съществената характеристика на BitTorrent се състои в това, че файловете, които се споделят, са разделени на малки сегменти, като по този начин отпада необходимостта от централен сървър за съхраняване на тези файлове, което облекчава тежестта на индивидуалните сървъри в процеса на споделянето. За да могат да споделят файлове, потребителите трябва най-напред да свалят специален софтуер, наречен „BitTorrent клиент“, който не се предлага от платформата за онлайн споделяне TPB. Този BitTorrent клиент представлява софтуер, който позволява създаването на торент файлове.

10      Потребителите (наричани „seeders“ [сийдъри]), които желаят да предоставят файл от своя компютър на разположение на други потребители (наричани „leechers“ [лийчъри]), трябва да създадат торент файл чрез своя BitTorrent клиент. Торент файловете препращат към централен сървър (наричан „tracker“ [тракер]), който идентифицира потребители, които могат да споделят конкретен торент файл, както и прилежащия към него медиен файл. Тези торент файлове се качват (upload) от сийдърите (на платформа за онлайн споделяне, каквато е TPB, която след това ги индексира, за да могат те да бъдат намирани от потребителите на платформата за онлайн споделяне и произведенията, към които тези торент файлове препращат, да могат да бъдат сваляни (download) на компютрите на последните на отделни сегменти чрез техния BitTorrent клиент.

11      Често пъти вместо торенти се използват магнитни линкове. Тези линкове идентифицират съдържанието на торента и препращат към него чрез цифров отпечатък.

12      Голямото мнозинство от предлаганите на платформата за онлайн споделяне TPB торент файлове препращат към произведения, които са обект на закрила от авторски права, без да е дадено разрешение от носителите на авторското право на администраторите и на потребителите на тази платформа за извършване на действията по споделянето.

13      Главното искане на Stichting Brein в производството пред националната юрисдикция е да разпореди на Ziggo и на XS4ALL да блокират имената на домейни и интернет адресите на платформата за онлайн споделяне TPB с цел да се предотврати възможността за ползване на услугите на тези доставчици на достъп до интернет за нарушаване на авторското и сродните му права на носителите на правата, чиито интереси защитава Stichting Brein.

Въпросите

 При тези обстоятелства Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)      Налице ли е публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29 от страна на администратора на уебсайт, ако на този уебсайт не са налице защитени произведения, но съществува система […], с която намиращи се в компютрите на потребителите метаданни за защитени произведения се индексират и категоризират за потребителите по начин, по който последните могат да проследяват, да качват онлайн, както и да свалят закриляните произведения?

2)      При отрицателен отговор на първия въпрос:

Дават ли член 8, параграф 3 от Директива 2001/29 и член 11 от Директива 2004/48 основание за издаването на забрана по отношение на посредник по смисъла на тези разпоредби, който по описания във въпрос 1 начин улеснява извършването на нарушения от трети лица?“.

Вече имаме заключението на Генералния адвокат Szpunar, според което

обстоятелството, че операторът на уебсайт индексира файлове, съдържащи закриляни с авторско право произведения, които се предлагат за споделяне в peer-to-peer мрежа, и предоставя търсачка, с което позволява тези файлове да бъдат намирани, представлява публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29, когато операторът знае, че дадено произведение е предоставено на разположение в мрежата без съгласието на носителите на авторските права, но не предприема действия за блокиране на достъпа до това произведение.

Решението

Понятието „публично разгласяване“ обединява два кумулативни елемента, а именно „акт на разгласяване“ на произведение и „публичност“ на разгласяването (решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 29 и цитираната съдебна практика). За да се прецени дали даден ползвател извършва акт на публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29, трябва да се отчетат няколко допълнителни критерия, които не са самостоятелни и са взаимозависими.

  • ключовата роля на потребителя и съзнателния характер на неговата намеса. Всъщност този потребител извършва акт на разгласяване, когато, като съзнава напълно последиците от своето поведение, се намесва, за да предостави на клиентите си достъп до произведение, което е обект на закрила, и по-специално когато без неговата намеса тези клиенти по принцип не биха могли да се ползват от разпространеното произведение. (вж. в този смисъл решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 31 и цитираната съдебна практика).
  • понятието „публично“ се отнася до неопределен брой потенциални адресати и освен това предполага наличие на доста голям брой лица (решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 32 и цитираната съдебна практика).
  • закриляното произведение трябва да бъде разгласено, като се използва специфичен технически способ, различен от използваните дотогава, или, ако не е използван такъв способ — пред „нова публика“, тоест публика, която не е била вече взета предвид от носителите на авторското право при даването на разрешение за първоначалното публично разгласяване на произведението им (решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 33 и цитираната съдебна практика).
  • дали публичното разгласяване  е извършено с цел печалба (решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 34 и цитираната съдебна практика).

42 В случая, видно от акта за преюдициално запитване, значителна част от абонатите на Ziggo и XS4ALL са сваляли медийни файлове чрез платформата за онлайн споделяне TPB. Както следва и от представените пред Съда становища, тази платформа се използва от значителен брой лица, като администраторите от TPB съобщават на своята платформа за онлайн споделяне за десетки милиони „потребители“. В това отношение разглежданото в главното производство разгласяване се отнася най-малкото до всички потребители на тази платформа. Тези потребители могат да имат достъп във всеки момент и едновременно до защитените произведения, които са споделени посредством посочената платформа. Следователно това разгласяване се отнася до неопределен брой потенциални адресати и предполага наличие на голям брой лица (вж. в този смисъл решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 45 и цитираната съдебна практика).

43      От това следва, че с разгласяване като разглежданото в главното производство закриляни произведения действително се разгласяват „публично“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29.

44      Освен това, що се отнася до въпроса дали тези произведения са разгласяват на „нова“ публика по смисъла на съдебната практика, цитирана в точка 28 от настоящото съдебно решение, следва да се посочи, че в решението си от 13 февруари 2014 г., Svensson и др. (C‑466/12, EU:C:2014:76, т. 24 и 31), както и в определението си от 21 октомври 2014 г., BestWater International (C‑348/13, EU:C:2014:2315, т. 14) Съдът е приел, че това е публика, която носителите на авторските права не са имали предвид, когато са дали разрешение за първоначалното разгласяване.

45      В случая, видно от становищата, представени пред Съда, от една страна, администраторите на платформата за онлайн споделяне TPB са знаели, че тази платформа, която предоставят на разположение на потребителите и която администрират, дава достъп до произведения, публикувани без разрешение на носителите на правата, и от друга страна, че същите администратори изразяват изрично в блоговете и форумите на тази платформа своята цел да предоставят закриляните произведения на разположение на потребителите и поощряват последните да реализират копия от тези произведения. Във всички случаи, видно от акта за преюдициално запитване, администраторите на онлайн платформата TPB не може да не са знаели, че тази платформа дава достъп до произведения, публикувани без разрешението на носителите на правата, с оглед на обстоятелството, което се подчертава изрично от запитващата юрисдикция, че голяма част от торент файловете, които се намират на платформата за онлайн споделяне TPB, препращат към произведения, публикувани без разрешението на носителите на правата. При тези обстоятелства следва да се приеме, че е налице разгласяване пред „нова публика“ (вж. в този смисъл решение от 26 април 2017 г., Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, т. 50).

46      От друга страна, не може да се оспори, че предоставянето на разположение и администрирането на платформа за онлайн споделяне като разглежданата в главното производство се извършва с цел да се извлече печалба, тъй като тази платформа генерира, видно от становищата, представени пред Съда, значителни приходи от реклама.

47      Вследствие на това трябва да се приеме, че предоставянето на разположение и администрирането на платформа за онлайн споделяне като разглежданата в главното производство, съставлява „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29.

48      С оглед на всички изложени съображения на първия въпрос следва да се отговори, че понятието „публично разгласяване“  трябва да се тълкува в смисъл, че  в неговия обхват попада предоставянето на разположение и администрирането в интернет на платформа за споделяне, която чрез индексиране на метаданните относно закриляните произведения и с предлагането на търсачка позволява на потребителите на платформата да намират тези произведения и да ги споделят в рамките на мрежа с равноправен достъп (peer-to-peer).

Масовите коментари са, че решението засилва позициите на търсещите блокиране организации.

Filed under: Digital, EU Law, Media Law Tagged: съд на ес

ISP Doesn’t Have to Expose Alleged BitTorrent Pirates, Finnish Court Rules

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/isp-doesnt-have-to-expose-alleged-bittorrent-pirates-finnish-court-rules-170615/

finlandStarting three years ago, copyright holders began sending out thousands of settlement letters to alleged pirates in Finland, a practice often described as copyright trolling.

This week, however, the local Market Court has put the brakes on these efforts, with a rather significant ruling.

In the case in question, filmmakers requested the personal information of hundreds of alleged BitTorrent users from Internet provider DNA. However, after a careful review by a panel of seven judges, the Court decided not to grant the request.

The rightsholders provided a detailed log from a BitTorrent monitoring tool as evidence. While the Court didn’t doubt that the pirated material had been shared, it questioned how significant the infringements were.

The provided list of IP-addresses and timestamps don’t show how much data was shared, or for how long.

The evidence included an overview of the total number of users sharing the same file in a single BitTorrent swarm. However, the fact that thousands of people were sharing the same file says nothing about the significance of individual infringements.

“[T]he applicant has not claimed or provided any explanation that would indicate that the distribution of its work, by an IP address in the application, would have repeatedly occurred or for a longer period of time,” the Market Court writes.

The verdict, first reported by Iltalethi, refers to a recent case in the European Court of Justice, and stressed that the significance of an infringement must be weighed against the defendants’ privacy rights. In this case, the court decided that the evidence doesn’t warrant the exposure of the alleged pirates.

“Since the applicant has not provided sufficient proof of compliance with the conditions set out in Article 60a of the Copyright Act to adoption of an application, the application must be dismissed,” the Market Court writes.

The outcome is a clear victory for the accused BitTorrent users. Time will tell whether rightsholders will adapt their evidence to the ruling, or whether they will test their luck elsewhere. The current ruling can still be appealed.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

“Top ISPs” Are Discussing Fines & Browsing Hijacking For Pirates

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/top-isps-are-discussing-fines-browsing-hijacking-for-pirates-170614/

For the past several years, anti-piracy outfit Rightscorp has been moderately successful in forcing smaller fringe ISPs in the United States to collaborate in a low-tier copyright trolling operation.

The way it works is relatively simple. Rightscorp monitors BitTorrent networks, captures the IP addresses of alleged infringers, and sends DMCA notices to their ISPs. Rightscorp expects ISPs to forward these to their customers along with an attached cash settlement demand.

These demands are usually for small amounts ($20 or $30) but most of the larger ISPs don’t forward them to their customers. This deprives Rightscorp (and clients such as BMG) of the opportunity to generate revenue, a situation that the anti-piracy outfit is desperate to remedy.

One of the problems is that when people who receive Rightscorp ‘fines’ refuse to pay them, the company does nothing, leading to a lack of respect for the company. With this in mind, Rightscorp has been trying to get ISPs involved in forcing people to pay up.

In 2014, Rightscorp said that its goal was to have ISPs place a redirect page in front of ‘pirate’ subscribers until they pay a cash fine.

“[What] we really want to do is move away from termination and move to what’s called a hard redirect, like, when you go into a hotel and you have to put your room number in order to get past the browser and get on to browsing the web,” the company said.

In the three years since that statement, the company has raised the issue again but nothing concrete has come to fruition. However, there are now signs of fresh movement which could be significant, if Rightscorp is to be believed.

“An ISP Good Corporate Citizenship Program is what we feel will drive revenue associated with our primary revenue model. This program is an attempt to garner the attention and ultimately inspire a behavior shift in any ISP that elects to embrace our suggestions to be DMCA-compliant,” the company told shareholders yesterday.

“In this program, we ask for the ISPs to forward our notices referencing the infringement and the settlement offer. We ask that ISPs take action against repeat infringers through suspensions or a redirect screen. A redirect screen will guide the infringer to our payment screen while limiting all but essential internet access.”

At first view, this sounds like a straightforward replay of Rightscorp’s wishlist of three years ago, but it’s worth noting that the legal landscape has shifted fairly significantly since then.

Perhaps the most important development is the BMG v Cox Communications case, in which the ISP was sued for not doing enough to tackle repeat infringers. In that case (for which Rightscorp provided the evidence), Cox was held liable for third-party infringement and ordered to pay damages of $25 million alongside $8 million in legal fees.

All along, the suggestion has been that if Cox had taken action against infringing subscribers (primarily by passing on Rightscorp ‘fines’ and/or disconnecting repeat infringers) the ISP wouldn’t have ended up in court. Instead, it chose to sweat it out to a highly unfavorable decision.

The BMG decision is a potentially powerful ruling for Rightscorp, particularly when it comes to seeking ‘cooperation’ from other ISPs who might not want a similar legal battle on their hands. But are other ISPs interested in getting involved?

According to the Rightscorp, preliminary negotiations are already underway with some big players.

“We are now beginning to have some initial and very thorough discussions with a handful of the top ISPs to create and implement such a program that others can follow. We have every reason to believe that the litigations referred to above are directly responsible for the beginning of a change in thinking of ISPs,” the company says.

Rightscorp didn’t identify these “top ISPs” but by implication, these could include companies such as Comcast, AT&T, Time Warner Cable, CenturyLink, Charter, Verizon, and/or even Cox Communications.

With cooperation from these companies, Rightscorp predicts that a “cultural shift” could be brought about which would significantly increase the numbers of subscribers paying cash demands. It’s also clear that while it may be seeking cooperation from ISPs, a gun is being held under the table too, in case any feel hesitant about putting up a redirect screen.

“This is the preferred approach that we advocate for any willing ISP as an alternative to becoming a defendant in a litigation and facing potential liability and significantly larger statutory damages,” Rightscorp says.

A recent development suggests the company may not be bluffing. Back in April the RIAA sued ISP Grande Communcations for failing to disconnect persistent pirates. Yet again, Rightscorp is deeply involved in the case, having provided the infringement data to the labels for a considerable sum.

Whether the “top ISPs” in the United States will cave into the pressure and implied threats remains to be seen but there’s no doubting the rising confidence at Rightscorp.

“We have demonstrated the tenacity to support two major litigation efforts initiated by two of our clients, which we feel will set a precedent for the entire anti-piracy industry led by Rightscorp. If you can predict the law, you can set the competition,” the company concludes.

Meanwhile, Rightscorp appears to continue its use of disingenuous tactics to extract money from alleged file-sharers.

In the wake of several similar reports, this week a Reddit user reported that Rightscorp asked him to pay a single $20 fine for pirating a song. After paying up, the next day the company allegedly called the user back and demanded payment for a further 200 notices.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Popular Release Group ShAaNiG Permanently Shuts Down

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/popular-release-group-shaanig-permanently-shuts-down-170612/

While there are dozens of torrent release groups in operation today, some providing extremely high quality work, every few years a notable ‘brand’ group appears.

Two of the most famous from recent memory were aXXo and YIFY. Neither were known for historic individual releases or world-beating quality, but both were particularly consistent. An aXXo or YIFY label on an official torrent assured the potential downloader they would be getting a ‘McDonalds-quality’ product; never haute cuisine but just enough taste and in enough volume to fill people up.

As a result, these groups gained millions of followers, something that put anti-piracy targets on their backs. No surprise then that neither are around today, with YIFY subjected to legal action in New Zealand and aXXo….well, no one seems to know.

With those groups gone, there was a gap in the market for a similar product. Popular releases delivered to the masses in small file sizes is clearly a recipe for success and an existing group called ShAaNiG decided to step in to take up some of the slack.

What followed was thousands of ShAaNiG movie and TV show releases, which were uploaded to The Pirate Bay and direct download sites. They also took pride of place on the group’s forum at Shaanig.org, where they were neatly organized into relevant categories.

ShAaNiG’s release forum

But like aXXO and YIFY before it, something went wrong at ShAaNiG. After publishing a couple of releases on Saturday, including a Blu-ray rip of the movie Jawbone and an episode of TV show Outcast, ShAaNiG unexpectedly threw in the towel. A notice on the group’s homepage gives no reason for the sudden shutdown but makes it clear that ShAaNiG won’t be coming back.

“ShAaNiG has shut down permanently,” it reads. “Every journey must come to an end, This is the end of our journey. Thank you for all your support.”

While there are only so many ways to say that a site has been shut down for good, the first sentence is identical to the one used by ExtraTorrent when it closed down last month.

Another potentially interesting similarity is that both ExtraTorrent and ShAaNiG had huge followings in India, with both sites indexing a lot of local content, especially movies.

More than 30% of ShAaNiG’s traffic came from India, with much of it driven from The Pirate Bay where more than a thousand releases live on today. When ExtraTorrent shut down, around 40% of the new traffic arriving at another popular platform came from India.

Whether the Indian connection is pure coincidence remains to be seen, but it seems possible if not likely that some kind of legal pressure played a part in the demise of both. However, if the situation plays out in the same manner, we’ll hear no more and like ExtraTorrent, ShAaNiG will simply fade away.

While that will come as a huge disappointment to ShAaNiG fans, other file-sharers are likely to have less sympathy. Like aXXo and YIFY before it, ShAaNiG was rarely (if ever) the source of the material it released, instead preferring to re-encode existing releases. For some pirates, that’s a red line that should never be crossed.

Whether a new group will rise phoenix-like from the ashes will remain to be seen but as these ‘brand’ groups have established time and again, there’s always a market for passable quality movie releases, if they come in a compact file-size.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Top 10 Most Pirated Movies of The Week on BitTorrent – 06/12/17

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-061217/

This week we have two newcomers in our chart.

The Fate of the Furious, which came out as Web-DL this week, is the most downloaded movie.

The data for our weekly download chart is estimated by TorrentFreak, and is for informational and educational reference only. All the movies in the list are Web-DL/Webrip/HDRip/BDrip/DVDrip unless stated otherwise.

RSS feed for the weekly movie download chart.

This week’s most downloaded movies are:
Movie Rank Rank last week Movie name IMDb Rating / Trailer
Most downloaded movies via torrents
1 (5) The Fate of the Furious 6.7 / trailer
2 (…) Wonder Woman (TC) 8.2 / trailer
3 (7) Life 6.8 / trailer
4 (1) John Wick: Chapter 2 8.0 / trailer
5 (2) The Boss Baby 6.5 / trailer
6 (3) Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (TS) 7.1 / trailer
7 (4) Logan 8.6 / trailer
8 (…) The Belko Experiment 6.2 / trailer
9 (8) Ghost in The Shell (Subbed HDRip) 6.9 / trailer
10 (9) Kong: Skull Island (Subbed HDRip) 7.0 / trailer

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Symantec Patent Protects Torrent Users Against Malware

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/symantec-patent-protects-torrent-users-against-malware-170606/

In recent years we have documented a wide range of patent applications, several of which had a clear anti-piracy angle.

Symantec Corporation, known for the popular anti-virus software Norton Security, is taking a more torrent-friendly approach. At least, that’s what a recently obtained patent suggests.

The patent describes a system that can be used to identify fake torrents and malware-infected downloads, which are a common problem on badly-moderated torrent sites. Downloaders of these torrents are often redirected to scam websites or lured into installing malware.

Here’s where Symantec comes in with their automatic torrent moderating solution. Last week the company obtained a patent for a system that can rate the trustworthiness of torrents and block suspicious content to protect users.

“While the BitTorrent protocol represents a popular method for distributing files, this protocol also represents a common means for distributing malicious software. Unfortunately, torrent hosting sites generally fail to provide sufficient information to reliably predict whether such files are trustworthy,” the patent reads.

Unlike traditional virus scans, where the file itself is scanned for malicious traits, the patented technology uses a reputation score to make the evaluation.

The trustworthiness of torrents is determined by factors including the reputation of the original uploaders, torrent sites, trackers and other peers. For example, if an IP-address of a seeder is linked to several malicious torrents, it will get a low reputation score.

“For example, if an entity has been involved in several torrent transactions that involved malware-infected target files, the reputation information associated with the entity may indicate that the entity has a poor reputation, indicating a high likelihood that the target file represents a potential security risk,” Symantec notes.

In contrast, if a torrent is seeded by a user that only shares non-malicious files, the trustworthiness factor goes up.

Reputation information

If a torrent file has a high likelihood of being linked to malware or other malicious content, the system can take appropriate “security actions.” This may be as simple as deleting the suspicious torrent, or a more complex respone such as blocking all related network traffic.

“Examples of such security actions include, without limitation, alerting a user of the potential security risk, blocking access to the target file until overridden by the user, blocking network traffic associated with the torrent transaction, quarantining the target file, and/or deleting the target file,” Symantec writes.

Security actions

Symantec Corporation applied for the pattern nearly four years ago, but thus far we haven’t seen it used in the real world.

Many torrent users would likely appreciate an extra layer of security, although they might be concerned about overblocking and possible monitoring of their download habits. This means that, for now, they will have to rely on site moderators, and most importantly, common sense.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Top 10 Most Pirated Movies of The Week on BitTorrent – 06/05/17

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-060517/

This week we have two newcomers in our chart.

John Wick: Chapter 2 is the most downloaded movie for the second week in a row.

The data for our weekly download chart is estimated by TorrentFreak, and is for informational and educational reference only. All the movies in the list are Web-DL/Webrip/HDRip/BDrip/DVDrip unless stated otherwise.

RSS feed for the weekly movie download chart.

This week’s most downloaded movies are:
Movie Rank Rank last week Movie name IMDb Rating / Trailer
Most downloaded movies via torrents
1 (1) John Wick: Chapter 2 8.0 / trailer
2 (3) The Boss Baby 6.5 / trailer
3 (…) Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (TS) 7.1 / trailer
4 (2) Logan 8.6 / trailer
5 (4) The Fate of the Furious (subbed HDRip) 6.7 / trailer
6 (5) A Cure For Wellness 6.5 / trailer
7 (…) Life 6.8 / trailer
8 (7) Ghost in The Shell (Subbed HDRip) 6.9 / trailer
9 (8) Kong: Skull Island (Subbed HDRip) 7.0 / trailer
10 (6) T2 Trainspotting 7.7 / trailer

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

No, Netflix Hasn’t Won The War on Piracy

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/no-netflix-hasnt-won-the-war-on-piracy-170604/

Recently a hacker group, or hacker, going by the name TheDarkOverlord (TDO) published the premiere episode of the fifth season of Netflix’s Orange is The New Black, followed by nine more episodes a few hours later.

TDO obtained the videos from Larson Studios, which didn’t pay the 50 bitcoin ransom TDO had requested. The hackers then briefly turned their attention to Netflix, before releasing the shows online.

In the aftermath, a flurry of articles claimed that Netflix’s refusal to pay means that it is winning the war on piracy. Torrents are irrelevant or no longer a real threat and piracy is pointless, they concluded.

One of the main reasons cited is a decline in torrent traffic over the years, as reported by the network equipment company Sandvine.

“Last year, BitTorrent traffic reached 1.73 percent of peak period downstream traffic in North America. That’s down from the 60 percent share peer-to-peer file sharing had in 2003. Netflix was responsible for 35.15 percent of downstream traffic,” one reporter wrote.

Piracy pointless?

Even Wired, a reputable technology news site, jumped on the bandwagon.

“It’s not that torrenting is so onerous. But compared to legitimate streaming, the process of downloading a torrenting client, finding a legit file, waiting for it to download, and watching it on a laptop (or mirroring it to a television) hardly seems worth it,” the articles states.

These and many similar articles suggest that Netflix’s ease of use is superior to piracy. Netflix is winning the war on piracy, which is pretty much reduced to a fringe activity carried out by old school data hoarders, they claimed.

But is that really the case?

I wholeheartedly agree that Netflix is a great alternative to piracy, and admit that torrents are not as dominant as they were before. But, everybody who thinks that piracy is limited to torrents, need to educate themselves properly.

Piracy has evolved quite a bit over the past several years and streaming is now the main source to satisfy people’s ‘illegal’ viewing demands.

Whether it’s through pirate streaming sites, mobile apps or dedicated media players hooked to TVs; it’s not hard to argue that piracy is easier and more convenient than it has even been in the past. And arguably, more popular too.

The statistics are dazzling. According to piracy monitoring outfit MUSO there are half a billion visits to video pirate sites every day. Roughly 60% of these are to streaming sites.

While there has been a small decline in streaming visits over the past year, MUSO’s data doesn’t cover the explosion of media player piracy, which means that there is likely a significant increase in piracy overall.

TorrentFreak contacted the aforementioned network equipment company Sandvine, which said that we’re “on to something.”

Unfortunately, they currently have no data to quantify the amount of pirate streaming activity. This is, in part, because many of these streams are hosted by legitimate companies such as Google.

Torrents may not be dominant anymore, but with hundreds of millions of visits to streaming pirate sites per day, and many more via media players and other apps, piracy is still very much alive. Just ask the Motion Picture Association.

I would even argue that piracy is more of a threat to Netflix than it has ever been before.

To illustrate, here is a screenshot from one of the most visited streaming piracy sites online. The site in question receives millions of views per day and featured two Netflix shows, “13 Reasons Why” and the leaked “Orange is The New Black,” in its daily “most viewed” section recently.

Netflix shows among the “most viewed” pirate streams

If you look at a random streaming site, you’ll see that they offer an overview of thousands of popular movies and TV-shows, far more than Netflix. Pirate streaming sites have more content than Netflix, often in high quality, and it doesn’t cost a penny.

Throw in the explosive growth of piracy-capable media players that can bring this content directly to the TV-screen, and you’ll start to realize the magnitude of this threat.

In a way, the boost in streaming piracy is a bigger threat to Netflix than the traditional Hollywood studios. Hollywood still has its exclusive release windows and a superior viewing experience at the box office. All Netflix content is instantly pirated, or already available long before they add it to their catalog.

Sure, pirate sites might not appeal to the average middle-class news columnist who’s been subscribed to Netflix for years, but for tens of millions of less fortunate people, who can do without another monthly charge on their household bill, it’s an easy choice.

Not the right choice, legally speaking, but that doesn’t seem to bother them much.

That’s illustrated by tens of thousands of people from all over the world commenting with their public Facebook accounts, on movies and TV-shows that were obviously pirated.

Pirate comments on a streaming site

Of course, if piracy disappeared overnight then only a fraction of these pirates would pay for a Netflix subscription, but saying that piracy is irrelevant for the streaming giant may be a bit much.

Netflix itself is all too aware of this it seems. The company has launched its own “Global Copyright Protection Group,” an anti-piracy division that’s on par with those of many major Hollywood studios.

Netflix isn’t winning the war on piracy; it just got started….

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Torrents Help Researchers Worldwide to Study Babies’ Brains

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/torrents-help-researchers-worldwide-to-study-babies-brains-170603/

One of the core pillars of academic research is sharing.

By letting other researchers know what you do, ideas are criticized, improved upon and extended. In today’s digital age, sharing is easier than ever before, especially with help from torrents.

One of the leading scientific projects that has adopted BitTorrent is the developing Human Connectome Project, or dHCP for short. The goal of the project is to map the brain wiring of developing babies in the wombs of their mothers.

To do so, a consortium of researchers with expertise ranging from computer science, to MRI physics and clinical medicine, has teamed up across three British institutions: Imperial College London, King’s College London and the University of Oxford.

The collected data is extremely valuable for the neuroscience community and the project has received mainstream press coverage and financial backing from the European Union Research Council. Not only to build the dataset, but also to share it with researchers around the globe. This is where BitTorrent comes in.

Sharing more than 150 GB of data with researchers all over the world can be quite a challenge. Regular HTTP downloads are not really up to the task, and many other transfer options have a high failure rate.

Baby brain scan (Credit: Developing Human Connectome Project)

This is why Jonathan Passerat-Palmbach, Research Associate Department of Computing Imperial College London, came up with the idea to embrace BitTorrent instead.

“For me, it was a no-brainer from day one that we couldn’t rely on plain old HTTP to make this dataset available. Our first pilot release is 150GB, and I expect the next ones to reach a couple of TB. Torrents seemed like the de facto solution to share this data with the world’s scientific community.” Passerat-Palmbach says.

The researchers opted to go for the Academic Torrents tracker, which specializes in sharing research data. A torrent with the first batch of images was made available there a few weeks ago.

“This initial release contains 3,629 files accounting for 167.20GB of data. While this figure might not appear extremely large at the moment, it will significantly grow as the project aims to make the data of 1,000 subjects available by the time it has completed.”

Torrent of the first dataset

The download numbers are nowhere in the region of an average Hollywood blockbuster, of course. Thus far the tracker has registered just 28 downloads. That said, as a superior and open file-transfer protocol, BitTorrent does aid in critical research that helps researchers to discover more about the development of conditions such as ADHD and autism.

Interestingly, the biggest challenges of implementing the torrent solution were not of a technical nature. Most time and effort went into assuring other team members that this was the right solution.

“I had to push for more than a year for the adoption of torrents within the consortium. While my colleagues could understand the potential of the approach and its technical inputs, they remained skeptical as to the feasibility to implement such a solution within an academic context and its reception by the world community.

“However, when the first dataset was put together, amounting to 150GB, it became obvious all the HTTP and FTP fallback plans would not fit our needs,” Passerat-Palmbach adds.

Baby brain scans (Credit: Developing Human Connectome Project)

When the consortium finally agreed that BitTorrent was an acceptable way to share the data, local IT staff at the university had to give their seal of approval. Imperial College London doesn’t allow torrent traffic to flow freely across the network, so an exception had to be made.

“Torrents are blocked across the wireless and VPN networks at Imperial. Getting an explicit firewall exception created for our seeding machine was not a walk in the park. It was the first time they were faced with such a situation and we were clearly told that it was not to become the rule.”

Then, finally, the data could be shared around the world.

While BitTorrent is probably the most efficient way to share large files, there were other proprietary solutions that could do the same. However, Passerat-Palmbach preferred not to force other researchers to install “proprietary black boxes” on their machines.

Torrents are free and open, which is more in line with the Open Access approach more academics take today.

Looking back, it certainly wasn’t a walk in the park to share the data via BitTorrent. Passerat-Palmbach was frequently confronted with the piracy stigma torrents have amoung many of his peers, even among younger generations.

“Considering how hard it was to convince my colleagues within the project to actually share this dataset using torrents (‘isn’t it illegal?’ and other kinds of misconceptions…), I think there’s still a lot of work to do to demystify the use of torrents with the public.

“I was even surprised to see that these misconceptions spread out not only to more senior scientists but also to junior researchers who I was expecting to be more tech-aware,” Passerat-Palmbach adds.

That said, the hard work is done now and in the months and years ahead the neuroscience community will have access to Petabytes of important data, with help from BitTorrent. That is definitely worth the effort.

Finally, we thought it was fitting to end with Passerat-Palmbach’s “pledge to seed,” which he shared with his peers. Keep on sharing!


On the importance of seeding

Dear fellow scientist,

Thank for you very much for the interest you are showing in the dHCP dataset!

Once you start downloading the dataset, you’ll notice that your torrent client mentions a sharing / seeding ratio. It means that as soon as you start downloading the dataset, you become part of our community of sharers and contribute to making the dataset available to other researchers all around the world!

There’s no reason to be scared! It’s perfectly legal as long as you’re allowed to have a copy of the dataset (that’s the bit you need to forward to your lab’s IT staff if they’re blocking your ports).

You’re actually providing a tremendous contribution to dHCP by spreading the data, so thank you again for that!

With your help, we can make sure this data remains available and can be downloaded relatively fast in the future. Over time, the dataset will grow and your contribution will be more and more important so that each and everyone of you can still obtain the data in the smoothest possible way.

We cannot do it without you. By seeding, you’re actually saying “cheers!” to your peers whom you downloaded your data from. So leave your client open and stay tuned!

All this is made possible thanks to the amazing folks at academictorrents and their infrastructure, so kudos academictorrents!

You can learn more about their project here and get some help to get started with torrent downloading here.

Jonathan Passerat-Palmbach

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

FUNimation Targets ‘Pirate’ Streaming Site KissAnime

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/funimation-targets-pirate-streaming-site-kissanime-170601/

American anime distributor FUNimation is no stranger to hunting down pirates.

Headquartered in Texas, the company targeted 1337 alleged BitTorrent downloaders of the anime series “One Piece” at a local court a few years ago.

While the company no longer targets individual users through the U.S. legal system, it now appears to have its eyes set on a higher profile target, the popular anime streaming site KissAnime.

With millions of pageviews per day, KissAnime is the go-to site for many anime fans. The site is listed among the 250 most visited websites in the United States, making it one of the largest unauthorized streaming platforms in the world.

This is a thorn in the side of FUNimation, which recently obtained a DMCA subpoena to unmask part of the site’s infrastructure. Like many other streaming portals, KissAnime uses Google’s servers to host videos. These videos are served through CDN links, presumably to make them harder to take down.

FUNimation traced a CDN IP-address, used by KissAnime to stream pirated “One Piece” content, back to U.S. cloud hosting platform DigitalOcean, and asked the company to disable the associated link.

“Through our investigations, we have a good faith belief that a web server for which Digital Ocean, Inc. provides service, located at 138.68.244.174, is being used for the unauthorized copying and distribution […] of digital files embodying the Property,” FUNimation lawyer Evan Stone recently wrote to the company.

“FUNimation hereby requests that Digital Ocean expeditiously causes all such infringing materials to be removed or blocked or freezes the account at issue until the account holder removes all infringing materials or disables access thereto.”

FUNimation DMCA notice sent to Digital Ocean

Although KissAnime isn’t specifically mentioned in the DMCA notice or the subpoena request, a source close to the issue informs TorrentFreak that the IP-address in question is linked to the anime streaming site.

Because the CDN links keep rotating, FUNimation now wants to know the name of the customer that’s connected to the IP-address in question. The company therefore requested a DMCA subpoena from a federal court in Texas, which was granted earlier this month.

The subpoena orders DigitalOcean to hand over any and all contact information they have on the customer linked to the offending IP-address.

The DMCA subpoena

To find out what FUNimation intends to do with the information, provided that DigitalOcean will hand it over, we contacted the company’s lawyer Evan Stone. He couldn’t confirm the target but noted that it’s not about an end-user.

“We are targeting someone associated with disseminating infringing content on a MASSIVE scale, for profit. This is not a prelude to an end-user lawsuit, nor does this involve your typical fan uploader,” Stone told TF.

It’s likely that Funimation will pursue further action against the DigitalOcean customer associated with the pirates KissAnime streams. Whether this will be a central player or someone only remotely connected to the site remains unknown for now.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

The Pirate Bay Remains Resilient, 11 Years After The Raid

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/the-pirate-bay-remains-on-top-11-years-after-the-raid-170531/

There are a handful of traditions we have at TorrentFreak, and remembering the first raid on The Pirate Bay is one of them.

Not only was it the first major story we covered, it also had a significant impact on how the piracy ecosystem evolved over the years, and the role TPB has taken on since then.

This is just as relevant today as it was a decade ago. Following a year in which KickassTorrents, Torrentz.eu and ExtraTorrent were all shut down, The Pirate Bay remains online.

While the site has had plenty of downtime issues in recent years, many people may not realize that without a few essential keystrokes in the site’s early years, The Pirate Bay may not have been here today.

This is what happened.

The Raid

May 31, 2006, less than three years after The Pirate Bay was founded, 65 Swedish police officers entered a datacenter in Stockholm. The policemen had instructions to shut down the Pirate Bay’s servers, which were already seen as a major threat to the entertainment industry.

At the time The Pirate Bay wasn’t the giant it is today though. And ironically, the raid only made the site bigger, stronger, and more resilient.

As the police were about to enter the datacenter, Pirate Bay founders Gottfrid and Fredrik got wind that something was up.

In the months before the raid they were already being watched by private investigators day and night, but this time something was about to happen to their trackers.

At around 10 am in the morning Gottfrid told Fredrik that there were police officers at their office, and asked him to get down to the co-location facility and get rid of the ‘incriminating evidence,’ although none of it, whatever it was, was related to The Pirate Bay.

As Fredrik was leaving, he suddenly realized that the problems might be linked to their tracker. He therefore decided to make a full backup of the site, just in case.

When he later arrived at the co-location facility, the concerns turned out to be justified. There were dozens of policemen floating around taking away dozens of servers, most of which belonged to clients unrelated to The Pirate Bay.

Footage from The Pirate Bay raid

In the days that followed, it became clear that Fredrik’s decision to create a backup of the site was probably the most pivotal moment in the site’s history. Because of this backup, Fredrik and the rest of the Pirate Bay team managed to resurrect the site within three days.

Of course, the entire situation was handled with the mockery TPB had become known for.

Unimpressed, the site’s operators renamed the site “The Police Bay”, complete with a new logo shooting cannon balls at Hollywood. A few days later this logo was replaced by a Phoenix, a reference to the site rising from its digital ashes.

Logos after the raid

tpb classic

Instead of shutting it down, the raid propelled The Pirate Bay into the mainstream press, not least due to its swift resurrection. All the publicity also triggered a huge traffic spike for TPB, exactly the opposite effect Hollywood had hoped for.

Despite a criminal investigation leading to convictions for the site’s founders, The Pirate Bay kept growing and growing in the years that followed.

The site’s assets, meanwhile, were reportedly transferred to the Seychelles-based company Reservella.

Under new ownership, several major technical changes occurred. In the fall of 2009 the infamous BitTorrent tracker was taken offline, turning The Pirate Bay into a torrent indexing site.

Early 2012 The Pirate Bay went even further when it decided to cease offering torrent files for well-seeded content. The site’s operators moved to magnet links instead, allowing them to save resources while making it easier for third-party sites to run proxies.

These proxies turned out to be much-needed, as The Pirate Bay is now the most broadly censored website on the Internet. In recent years, ISPs all around the world have been ordered by courts to block subscriber access to the torrent site.

While TPB swiftly recovered from the “original” raid, it did suffer nearly two months of downtime late 2014 when another raid took place.

Initially it was believed that some of the site’s crucial servers were taken by the police, but the TPB team later said that it was barely hit and that they took the site offline as a precaution.

While the first raid made The Pirate Bay stronger, the two-month stint of downtime was a big hit. The site initially lost a lot of traffic, but after other key torrent sites were shutdown, it is now the most dominant player once again.

Although domain problems, technical issues, and outages are a regular occurance nowadays, TPB is still here. But remember, if there hadn’t been a recent backup back in 2006, things might have turned out quite differently.

The question that remains now is how long The Pirate Bay can keep going. The site has weathered several storms, but now that most other large sites are gone the pressure is growing.

To some, TPB lost its shine in recent years and several “co-founders” would rather see it gone. For now, however, that doesn’t seem to bother the current TPB-team. They do all they can to keep the site online, just like the site’s operator did on May 31, 2006.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Danish ISPs Stand Up Against ‘Mafia-Like’ Copyright Trolls

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/danish-isps-stand-up-against-mafia-like-copyright-trolls-170530/

In recent years, file-sharers all across Europe have been threatened with lawsuits, if they don’t pay a significant settlement fee.

The process was pioneered in Germany where it turned into an industry by itself, and copyright holders later went after alleged pirates in the UK, Finland and elsewhere.

These so-called “copyright trolls” have also landed in Denmark, where the number of targeted Internet subscribers is growing at a rapid rate.

In 2015, rightsholders received permission from courts to obtain the personal details of 6,187 alleged BitTorrent pirates, based on their IP-addresses. A year later the number of accused subscribers increased by nearly 250 percent, to 21,163.

Local ISPs are not happy with this development and plan to fight it in court, Berlingske Business reports.

“We think there is a fundamental legal problem because the courts do not really decide what is most important: the legal security of the public or the law firms’ commercial interests,” Telenor’s Legal Director Mette Eistrøm Krüger says.

As is often the case in these type anti-piracy campaigns, the rightsholders prefer to settle out of court. Thus far, no named defendant has mounted a defense before a Danish judge.

“There was a verdict in one case, and this was a default judgment because the defendant didn’t show up,” Mette Eistrøm Krüger adds.

To stop the trolling efforts from getting out of hand, Telenor is now preparing to build a new case at the Frederiksberg Court, hoping to protect the identities of its subscribers.

This is not the first time Telenor has taken action against these anti-piracy efforts. The ISP did the same in Norway, with success. Last month the Norwegian Supreme Court threw out several troll cases due to a lack of evidence.

In Denmark, Telenor is supported by fellow Internet provider Telia, which says it will be more critical toward trolling efforts going forward.

The branch organization Telecommunications Industry in Denmark notes that other ISPs are backing Telenor’s efforts as well. The group’s director, Jakob Willer, describes the copyright trolling scheme as a “mafia-like” practice, which should be stopped.

“There is full support from the industry to Telenor to take this fight and protect customers against mafia-like practices,” Willer says.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

To Torrent or To Stream? That is The Big Piracy Question

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/to-torrent-or-to-stream-that-is-the-big-piracy-question-170529/

As recently as perhaps six years ago, there was no question over where the majority of Internet video pirates would be getting their online fix. Just as they had done for at least as many years before, BitTorrent was the go-to protocol.

While still massively popular today to the tune of scores of millions of daily users, torrent consumption has been tempered in recent years by the rise of streaming platforms. These sites, with their glossy indexes and YouTube-like interfaces, grant easy access to a wide range of movies and TV shows, almost as quickly as their torrent counterparts.

So why, when these streaming services are so easy to use, would anyone bother with relatively cumbersome torrent downloads? The answer isn’t immediately obvious but for those with intimate experience of both, it’s a pretty serious question.

First of all, we have the important question of content ‘ownership’.

While people have easy access to the latest movies on streamingmovies123 or whatever .com, users never ‘own’ those streams. They are absolutely transient and once the stop button is pressed, that movie or TV show instance is gone forever. The user downloads the file of course, but it is almost immediately dumped into the ether.

For the same download bandwidth expenditure, the user can visit a torrent site and obtain exactly the same content. This time, however, there are two key differences. One, they help to distribute that content among other downloaders and two, they get to keep that content for as long as they choose.

Storing content locally is important to many pirates. Not only can that content be played on any device of the users’ choosing, it can also be played offline. Sure, it takes up some drive space, but it doesn’t require streamingmovies123 to stay online to be enjoyed. It can be played again, potentially forever, and certainly long after the streaming site has disappeared, which they often do.

But while maintaining control of content rarely has a downside for the consumer, the issue of whether distribution (uploading) via BitTorrent is ‘good’ depends on perspective.

Users of streaming sites will correctly argue that with no uploading, they are much safer than their torrenting counterparts. Torrent users, on the other hand, note that their participation in uploading helps to provide content to others. Torrent users are effectively a plus to the piracy ecosystem, while streamers (if we refer to them in torrent terms) are merely leechers.

There’s a whole generation of streaming consumers coming through today who literally have no idea about the concept of sharing. They do not understand where the content comes from, nor do they care. This lack of ‘pirate education’ could eventually present a negative for content availability.

While we’re on that topic, there’s the important question of how and why pirated content travels through the online ecosystem.

There are long-established routes for content from so-called ‘top sites’ to be shifted quickly to torrent sites. Furthermore, torrent sites provide platforms for non-scene P2P releasers to distribute their offerings to the public. In this respect, torrent sites contribute much more to the overall piracy ecosystem than most streaming sites.

Also, there’s the not inconsiderable issue of where streaming sites obtain their content. Of course, many people involved in that area of piracy will have either direct or indirect top-site access, but many simply choose to grab their content from either public or private torrents like the average user might. It’s not hard to see who relies on who here.

This brings us to how each kind of piracy is perceived by Hollywood interests. It doesn’t take Einstein to reveal that both torrents and streaming are the enemy, but since streaming platforms are closest to legitimate offerings such as Netflix and Amazon, the threat they pose is often portrayed as being the greatest.

Indeed, the rise of modified Kodi setups (and the aggressive response to them) seems to support that, with piracy shifting from the relatively geeky torrent environment to the point-and-click living room domain, occupied by the general public.

So the question of what is best – torrents or streaming – is largely down to consumer preference. However, for those with an interest in the piracy ecosystem, it’s a question of whether streaming can improve or even survive without torrents, and whether exclusively supporting the former is a potential road to nowhere.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Top 10 Most Pirated Movies of The Week on BitTorrent – 05/29/17

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-052917/

This week we have two newcomers in our chart.

John Wick: Chapter 2 is the most downloaded movie for the second week in a row.

The data for our weekly download chart is estimated by TorrentFreak, and is for informational and educational reference only. All the movies in the list are Web-DL/Webrip/HDRip/BDrip/DVDrip unless stated otherwise.

RSS feed for the weekly movie download chart.

This week’s most downloaded movies are:
Movie Rank Rank last week Movie name IMDb Rating / Trailer
Most downloaded movies via torrents
1 (…) John Wick: Chapter 2 8.0 / trailer
2 (1) Logan 8.6 / trailer
3 (3) The Boss Baby 6.5 / trailer
4 (2) The Fate of the Furious (subbed HDRip) 6.7 / trailer
5 (…) A Cure For Wellness 6.5 / trailer
6 (7) T2 Trainspotting 7.7 / trailer
7 (4) Ghost in The Shell (Subbed HDRip) 6.9 / trailer
8 (6) Kong: Skull Island (Subbed HDRip) 7.0 / trailer
9 (5) First Fight 5.7 / trailer
10 (8) Beauty and the Beast 7.6 / trailer

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Copyright Troll Piracy ‘Witness’ Went Back to the Future – and Lost

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/copyright-troll-piracy-witness-went-back-to-the-future-and-lost-170526/

Since the early 2000s, copyright trolls have been attempting to squeeze cash from pirating Internet users and fifteen years later the practice is still going strong.

While there’s little doubt that trolls catch some genuine infringers in their nets, the claim that actions are all about protecting copyrights is a shallow one. The aim is to turn piracy into profit and history has shown us that the bigger the operation, the more likely it is they’ll cut corners to cut costs.

The notorious Guardaley trolling operation is a prime example. After snaring the IP addresses of hundreds of thousands of Internet users, the company extracts cash settlements in the United States, Europe and beyond. It’s a project of industrial scale based on intimidation of alleged infringers. But, when those people fight back, the scary trolls suddenly become less so.

The latest case of Guardaley running for the hills comes courtesy of SJD from troll-watching site FightCopyrightTrolls, who reports on an attempt by Guardaley partner Criminal Productions to extract settlement from Zach Bethke, an alleged downloader of the Ryan Reynolds movie, Criminal.

On May 12, Bethke’s lawyer, J. Christopher Lynch, informed Criminal Productions’ lawyer David A. Lowe that Bethke is entirely innocent.

“Neither Mr. Bethke nor his girlfriend copied your client’s movie and they do not know who, if anyone, may have done so,” Lynch wrote.

“Mr. Bethke does not use BitTorrent. Prior to this lawsuit, Mr. Bethke had never heard of your client’s movie and he has no interest in it. If he did have any interest in it, he could have rented it for no marginal cost using his Netflix or Amazon Prime accounts.”

Lynch went on to request that Criminal Productions drop the case. Failing that, he said, things would probably get more complicated. As reported last year, Lynch and Lowe have been regularly locking horns over these cases, with Lynch largely coming out on top.

Part of Lynch’s strategy has been to shine light on Guardaley’s often shadowy operations. He previously noted that its investigators were not properly licensed to operate in the U.S. and the company had been found to put forward a fictitious witness, among other things.

In the past, these efforts to bring Guardaley out into the open have resulted in its clients’, which include several film companies, dropping cases. Lynch, it appears, wants that to happen again in Bethke’s case, noting in his letter that it’s “long past due for a judge to question the qualifications” of the company’s so-called technical experts.

In doing so he calls Guardaley’s evidence into account once more, noting inconsistencies in the way alleged infringements were supposedly “observed” by “foreign investigator[s], with a direct financial interest in the matter.”

One of Lynch’s findings is that the “observations” of two piracy investigators overlap each others’ monitoring periods in separate cases, while reportedly monitoring the same torrent hash.

“Both declarations cover the same ‘hash number’ of the movie, i.e. the same soak. This overlap seems impossible if we stick with the fictions of the Complaint and Motion for Expedited Discovery that the declarant ‘observed’ the defendant ‘infringing’,” Lynch notes.

While these are interesting points, the quality of evidence presented by Guardaley and Criminal Productions is really called into question following another revelation. Daniel Macek, an ‘observing’ investigator used in numerous Guardaley cases, apparently has a unique talent.

As seen from the image below, the alleged infringements relating to Mr. Bethke’s case were carried out between June 25 and 28, 2016.

However, the declaration (pdf) filed with the Court on witness Macek’s behalf was signed and dated either June 14 or 16, more than a week before the infringements allegedly took place.

Time-traveler? Lynch thinks not.

“How can a witness sign a declaration that he observed something BEFORE it happened?” he writes.

“Criminal Productions submitted four such Declarations of Mr. Macek that were executed BEFORE the dates of the accompanying typed up list of observations that Mr. Macek swore that he made.

“Unless Daniel Macek is also Marty McFly, it is impossible to execute a declaration claiming to observe something that has yet to happen.”

So what could explain this strange phenomenon? Lynch believes he’s got to the bottom of that one too.

After comparing all four Macek declarations, he found that aside from the case numbers, the dates and signatures were identical. Instead of taking the issue of presenting evidence before the Court seriously, he believes Criminal Productions and partner Guardaley have been taking short cuts.

“From our review, it appears these metaphysical Macek declarations are not just temporally improper, they are also photocopies, including the signatures not separately executed,” he notes.

“We are astonished by your client’s foreign representatives’ apparent lack of respect for our federal judicial system. Use of duplicate signatures from a witness testifying to events that have yet to happen is on the same level of horror as the use of a fictitious witness and ‘his’ initials as a convenience to obtain subpoenas.”

Not entirely unexpectedly, five days later the case against Bethke and other defendants was voluntarily dismissed (pdf), indicating once again that like vampires, trolls do not like the light. Other lawyers defending similar cases globally should take note.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Top 10 Most Pirated Movies of The Week on BitTorrent – 05/22/17

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-052217/

This week we have three newcomers in our chart.

Logan, which came out as DVDRip last week, is the most downloaded movie for the second week in a row.

The data for our weekly download chart is estimated by TorrentFreak, and is for informational and educational reference only. All the movies in the list are Web-DL/Webrip/HDRip/BDrip/DVDrip unless stated otherwise.

RSS feed for the weekly movie download chart.

This week’s most downloaded movies are:
Movie Rank Rank last week Movie name IMDb Rating / Trailer
Most downloaded movies via torrents
1 (1) Logan 8.6 / trailer
2 (8) The Fate of the Furious (subbed HDRip) 6.7 / trailer
3 (…) The Boss Baby 6.5 / trailer
4 (2) Ghost in The Shell (Subbed HDRip) 6.9 / trailer
5 (3) First Fight 5.7 / trailer
6 (4) Kong: Skull Island (Subbed HDRip) 7.0 / trailer
7 (…) T2 Trainspotting 7.7 / trailer
8 (…) Beauty and the Beast 7.6 / trailer
9 (7) Split 7.0 / trailer
10 (5) The Great Wall 6.9 / trailer

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Girl Busted For Pirating ‘Chicken Run’ Provides Food For Thought

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/girl-busted-for-pirating-chicken-run-provides-food-for-thought-170521/

This past Thursday the BBC published an article about Gianna Mulville-Zanetta, a first year Social Policy student at Bristol University in the UK.

After getting caught downloading the stop-motion comedy-drama film Chicken Run using BitTorrent, the 18-year-old reportedly felt the wrath of the university’s IT department.

“I completely forgot I had downloaded it,” Gianna told the BBC.

“I got an email the day after I watched it on Netflix with my friend saying I had been removed from Eduroam – which is our wifi. It took about a day or more to download and that’s why I forgot I had it, it took forever.”

For her sins, Gianna was blocked from using the university’s wifi for 20 days, a period that coincided with her exams. With access to a 4G connection she says the ban didn’t affect her studies but of course, the potential for chaos was certainly there.

There appears to be no doubt that Gianna committed an infringement. However, that someone who prefers to watch something legally on Netflix gets caught up in something like this is pretty disappointing. But not a complete surprise.

Chicken Run was released in 2000 but only 12 years later did it appear on UK Netflix. According to New on Netflix, it was withdrawn from Netflix during November 2013, put back on two years later in 2015, removed a year later in 2016, and was only re-added on May 1 this year.

Considering the BBC states that the Chicken Run affair “has ruined much of May for Gianna”, the ban must’ve kicked in early this month. That means that Chicken Run was either not on UK Netflix when Gianna decided on her download, or had only been there for a day or two. Either way, if there had been less yo-yo’ing of its availability on Netflix, it’s possible this whole affair could’ve been completely avoided.

Moving on, the BBC article states that Gianna was “caught out by the university’s IT department.” Student newspaper The Tab makes a similar assumption, claiming that Gianna was “busted by an elite team of University IT technicians.”

However, those familiar with these issues will know that the ‘blame’ should be placed elsewhere, i.e., on rightsholders who are filing complaints directly with the university. The tactic is certainly an interesting one.

Despite there being dozens of residential ISPs the copyright holders could focus on, they choose not to do so outside the limited scope of the Get it Right campaign instead. Knowing that universities come down hard on students seems like a motivating factor here, one that students should be aware of.

The Tab went on to publish a screenshot of the complaint received by Gianna. It’s incomplete, but it contains information that allows us to investigate further.

The note that Gianna’s connection had been suspended to prevent the IT department from “receiving further complaints” is a dead giveaway of rightsholder involvement. But, further down is an even clearer clue that the complaint was made by someone outside the university.

The format used in the complaint is identical to that used by US and Australia-based anti-piracy outfit IP-Echelon. The company is known to work with Paramount Pictures who own the rights to Chicken Run.

In fact, if one searches the filesize referenced in the infringement notice (572,221,548), it’s possible to find an identical complaint processed by VPN service Proxy.sh.

Another Chicken Run complaint

Given the file size, we can further deduce that Gianna downloaded a 720p BrRip of Chicken Run that was placed online by now defunct release team/torrent site YIFY, which has also been referenced in a number of complaints sent to Google.

So what can we conclude from these series of events?

First of all, with less messing around by Paramount and/or Netflix, Gianna might have gone to Netflix first, having seen it previously in the listings on the platform. As it goes, it had been absent for months, having been pulled from the service at least twice before.

Second, we know that at least one person who chose to pirate Chicken Run avoided Gianna’s predicament by using a VPN service. While Gianna found herself disconnected, the VPN user walked away completely unscathed, with Paramount and IP-Echelon complaining to the VPN service and that being the end of the matter.

Third, allowing your real name and a copy of a copyright infringement complaint to be published alongside a confession is a risky business. While IP-Echelon isn’t known for pressuring people to pay settlements in the UK, the situation could have been very different if a copyright troll was involved.

Fourth, we can also conclude that while it’s believed that older content is safer to download, this story suggests otherwise. Chicken Run was released 17 years ago and is still being monitored by rightsholders.

Finally, stories of students getting banned from university Internet access are relatively commonplace in the United States, but the same out of the UK is extremely rare.

In fact, we’re not aware of such exclusions happening on a regular basis anywhere in the region, although Gianna told the BBC that she knows another person who is still being denied access to the Internet for downloading Shrek, another relatively ancient film.

That raises the possibility that some copyright holders have seriously begun targeting universities in the UK. If that’s the case, one has to question what has more value – uninterrupted Internet access while on campus or a movie download.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

ExtraTorrent’s Distribution Groups ettv and EtHD Keep Going

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/extratorrents-distribution-groups-ettv-and-ethd-keep-going-170519/

This week the torrent community entered a state of shock when another major torrent site closed its doors.

Having served torrents to the masses for over a decade, ExtraTorrent decided to throw in the towel, without providing any detail or an apparent motive.

ExtraTorrent operator SaM simply informed us that “it’s time we say goodbye.”

Now that a few days have passed the dust is slowly beginning to settle. Frequent ExtraTorrent users have started to flock to alternatives such as The Pirate Bay, Torrentz2 and RARBG, which have all noticed a clear uptick in users.

What has also become clear is that ExtraTorrent won’t have quit without leaving its mark. The site was home to several prominent uploaders and groups, and some feared that these would go down with the site. However, it looks like that won’t be the case for them all.

On Thursday, shortly after the site was closed, ExtraTorrent operator SaM said that the movie torrent distribution group ETRG would disappear, but that there was hope for others.

“Ettv and Ethd could remain operational if they get enough donations to sustain the expenses and if the people handling it [are] ready to keep going,” SaM said.

Indeed, both TV groups are keeping the ET spirit alive as dozens of fresh torrents have appeared over the past few days. While they’re no longer on ExtraTorrent, the accounts on The Pirate Bay remain very active, as can be seen below.

ettv’s recent releases

Another well-known uploader, DDR, will continue to release torrents as well. TorrentFreak was informed that the uploader will use the ‘SaM’ accounts at The Pirate Bay and 1337x to continue his work.

And ExtraTorrent’s name lives on elsewhere too. The image hosting site Extraimage, which was regularly used by torrent uploaders to feature samples, is still up and running as well.

There is another major casualty of the ExtraTorrent closure though. TorrentFreak is informed that ET’s inhouse encoder FUM, known for regular high-quality TV releases, will stop.

Over the weeks we will see what the real impact of the surprise shutdown will be. A community was destroyed this week, and many uploaders lost their home, but as we’ve seen with KickassTorrents, Torrentz, and other sites before them, the torrent ecosystem isn’t easily disrupted.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Top 10 Most Pirated Movies of The Week on BitTorrent – 05/15/17

Post Syndicated from Ernesto original https://torrentfreak.com/top-10-pirated-movies-week-bittorrent-051517/

This week we have three newcomers in our chart.

Logan, which came out as DVDRip last week, is the most downloaded movie.

The data for our weekly download chart is estimated by TorrentFreak, and is for informational and educational reference only. All the movies in the list are Web-DL/Webrip/HDRip/BDrip/DVDrip unless stated otherwise.

RSS feed for the weekly movie download chart.

This week’s most downloaded movies are:
Movie Rank Rank last week Movie name IMDb Rating / Trailer
Most downloaded movies via torrents
1 (3) Logan 8.6 / trailer
2 (1) Ghost in The Shell (Subbed HDRip) 6.9 / trailer
3 (…) First Fight 5.7 / trailer
4 (4) Kong: Skull Island (Subbed HDRip) 7.0 / trailer
5 (…) The Great Wall 6.9 / trailer
6 (2) xXx: Return of Xander Cage 5.3 / trailer
7 (6) Split 7.0 / trailer
8 (8) The Fate of the Furious 6.7 / trailer
9 (…) Get Out 7.9 / trailer
10 (5) Gifted 7.0 / trailer

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.