Tag Archives: Business

2018

Post Syndicated from Yovko Lambrev original https://yovko.net/2018-2/

2018

Тази равносметка ще е кратка.

Със зрелостта осъзнавам, че по-ценни са ми равносметките с поглед напред. Погледът назад се обезценява напълно във време, което се надбягва със себе си. Единственият проблем е усещането, че времето напоследък се движи назад. Но не за хубаво.

От 2018 ще оставя в спомените си само две смислени неща. Едното е Тоест. Другото е, че (най-накрая) приключих взаимоотношенията си с Openintegra. И двете са от списъка с мечтите, но второто остава завинаги в графата с несбъднатите. Уж по „взаимно съгласие“.

Интернет и ерозията на демокрацията

Post Syndicated from Yovko Lambrev original https://yovko.net/internet-democracy-erosion/

Интернет и ерозията на демокрацията

Текстът е написан специално за първия брой на вестник „К“ за критика, дебати и културни удоволствия, който се явява наследник на досегашния вестник Култура, чийто бранд издателят му реши да залепи на ново списание. Добавям го и тук – в своя личен online архив.

Имах късмет да открия интернет в зората на неговото създаване преди повече от 20 години. Днес за много хора би било трудно да си представят как изглеждаше и се използваше мрежата тогава. Буквално всичко беше различно.

Повечето потребители в тогавашното виртуално пространство бяха сякаш от една порода – предимно хора от научните среди, наивни романтици, обединени от идеята за създаване и споделяне най-вече на знания и опит, опиянени от вкуса на свободата да общуваш без граници. Не бяха нужни никакви регулатори или директиви – всички доброволно следваха няколко прости „правила за поведение в мрежата“ (нетикет), които гарантираха реда и добрия тон. Ако някой ги прекрачеше, просто получаваше забележка; и ако не си вземеше поука, попадаше в изолация и затруднения да си намери интересни събеседници. Всеки новопоявил се в интернет първо се оглеждаше тихо и с респект към установените модели, правила и авторитети. И се стараеше да гради репутация, преди да претендира за разпознаваемост и значимост във виртуалното пространство. Меритокрацията беше в пълен ход.

Този нетикет се спазваше дори в най-тъмните ъгълчета на мрежата, обикновено свързвани с не особено легални забавления или бизнес. Да бъдеш част от интернет тогава не бе нито евтино, нито лесно; и сякаш това филтрираше хора с интересно сечение от базисна грамотност, толерантна култура на общуване и нужното желание да инвестират част от доходите си за връзка с мрежата.

Краят на романтиката

Независимо дали гледаме на интернет от академична перспектива (като на библиотека за трупане на познание) или с предприемачески нагласи (като на потенциален необятен пазар), и за двете има нужда от хора. От много хора. Затова и пионерите в мрежата съвсем естествено си поставиха негласна обща цел да я направят по-достъпна за всички останали, снижавайки и техническите, и икономическите бариери пред достъпа до нея.

Недодяланите в началото браузъри, чието първично предназначение бе да се чете почти единствено и само текст, се преработваха многократно, докато се превърнаха в изключително лесни и универсални инструменти за достъп до всякакво съдържание в интернет. Уебсайтовете еволюираха от статични струпвания на документи през интерактивни и дизайнерски оформени творения на изкуството до днес, когато са буквално пълноценни софтуерни приложения, които работят в браузър.

Шум срещу смисъл

Всичко това имаше едничка цел – глобалната мрежа да може да се използва от всички. Цел, едновременно алтруистична и комерсиално-прагматична. Колкото повече потребители има интернет, толкова повече познание ще се трупа в мрежата, беше наивната нагласа на тези, които гледаха на мрежата като на световна библиотека със знание. Колкото повече потребители има интернет, толкова по-бързо ще расте потенциалът на онлайн бизнеса, си казваха предприемачите. И двете групи в пълна симбиоза си помагаха по пътя към общата цел.

Експоненциалното нарастване на интернет населението обаче направи невъзможно запазването на установената култура на общуване в мрежата от зората на възникването ѝ. Днес нетикет е странно звучаща и напълно непозната дума. Онлайн предприемачите нямаха осъзната потребност да ограмотяват новите потребители, нито интерес да изискват каквито и да било допълнителни усилия от тях. Пазарният стремеж да бъдат свалени всички бариери, за да е лесно и удобно на повече хора, доведе до това, че днешният интернет потребител се появява в мрежата с нагласата, че е център на Вселената, а мрежата до днес е тръпнала в очакване да попие и разпространи неговите гениални разсъждения по всяка злободневна тема.

И така, шумът надделя над полезността.

Илюзията за „безплатното“ потребление

Интернет е скъпо начинание. Винаги е било. И с включването на все повече хора, използващи все повече ресурси, то ще става все по-скъпо. Икономията от мащаба може да редуцира себестойността на издръжката на една платформа, разхвърляна върху нарастващия й брой ползватели, но потребителите във времето винаги ще искат повече и то с нагласата да плащат по-малко. Или нищо.

Бяха възпитани така от бурния стремеж на много онлайн начинания да се продадат „на зелено“ на инвеститора, който да плати за разработката му. Моделът на Силициевата долина за финансиране на сурови идеи в зародишна фаза почти единствено на база потенциал за растеж доведе до търсене на такива бизнес модели, които „зарибяват“ потребители, предлагайки им безплатно удобни услуги само за да бъдат привлечени в обсега на една или друга платформа.

Този модел е порочен не само защото възпитава погрешната нагласа, че всичко в Интернет може и трябва да бъде безплатно, а и по две други много ключови причини. Едната е, че класическите пазарни отношения, свързани със заплащането на една или друга услуга, стават неконкурентни, бивайки притискани от „безплатни“ алтернативи. Втората е, че всъщност потребителите плащат много висока цена, в общия случай без дори да подозират.

Потребителят не е клиент, а стока

Предлагайки безплатни услуги, безплатно пространство за файлове и снимки или безплатна електронна поща, различните интернет платформи имат една цел – да привлекат възможно най-много потребители в своята орбита и територия. Тези потребители живеят с илюзията, че са клиенти, но горчивата истина е, че не са. Основната причина те да бъдат ухажвани и техните потребности да бъдат задоволявани е, че докато активно присъстват и използват платформата, те натрупват и съхраняват своя информация в нея. Именно тази информация е цената, с която заплащат използването на „безплатните“ услуги.

Повечето хора не считат, че техните файлове, снимки и лична кореспонденция представляват интерес за някого. Но натрупването на огромни количества подобни данни от множество хора позволява те да бъдат статистически обработвани. Компютърни алгоритми ги анализират, като на тази база са в състояние да правят допускания за нашите интереси, намерения за покупки на стоки или политически симпатии. Изследват взаимоотношенията ни с останалите хора, с които контактуваме, опитват да установят как си влияем едни на други, кои са лидерите на мнения сред нас, дори как да бъдем провокирани да реагираме на едно или друго или да гласуваме по определен начин.

Нашите данни са нашата дигитална проекция и битката на интернет гигантите не е за нас. Обработените ни данни и извлечената от тях информация са стока, която може да бъде продавана скъпо – включително за маркетингови и политически кампании. Нашите данни са чудесен инструмент за манипулация на нас самите.

Данните са новото злато

След земеделската революция най-ценният ресурс беше земята, след индустриалната станаха машините. Започва нова ера, в която най-ценното нещо – новият петрол и новото злато – ще бъдат данните.

Изследване на Facebook, проведено с над 85 хиляди потребители на платформата, показа прецизността, с която алгоритмите на социалната мрежа преценяват хората. Доброволците са помолени да попълнят въпросник за своите предпочитания и вкусове. За същото са запитани техни приятели, колеги, роднини и съпрузи, за да се направи сравнение колко добре ги познават. Алгоритмите на Facebook не разполагат с отговорите на въпросниците, но са активирани да направят същата преценка само на базата на лайковете и информацията в профилите на изследваните потребители. Оказва се, че при едва 10 лайка Facebook има по-точна преценка от колегите, при 70 – от приятелите, при 150 – от роднините, а при 300 – от съпрузите. *

Средната успеваемост на човек за разпознаване на лице по снимка е около 94-95%. Софтуерните алгоритми вече ни надминаха – тяхната успеваемост за същото днес е 97%.

Всичко това и още много други неща са възможни благодарение на нашите данни. Особено като добавим към тях и биометричните, събирани от умните ни часовници, фитнес гривни и все повече други устройства в бъдеще. Живеем на ръба на исторически момент, в който софтуерът (ще) ни познава по-добре от нас самите.

Разбира се, това не е непременно лошо. Ако софтуерът знае какво искам за вечеря, защо да не го оставя да поръча вместо мен? Данни могат да помогнат и за лечение на различни заболявания. Статистически натрупвания за медицински състояния при други хора могат да се използват от нашите устройства за разпознаване и ранна диагностика на тревожни симптоми без намесата на лекар. Умният часовник на Apple вече може да предупреди за отклонения в сърдечния ви ритъм. Това е възможно заради натрупани медицински данни, събрани от много пациенти. Или пък разпознава, че сте паднал, по движението на ръцете ви при падане и ако не реагирате до половин минута, автоматично ще повика помощ, изпращайки географските координати на мястото, където се намирате.

Натрупани данни обаче бяха ползвани умишлено за политически манипулации и въздействие и при избирането на Тръмп за президент, и при референдума за Брекзит. Най-напред, за да бъдат селектирани колебаещи се хора, върху чието мнение по-лесно може да бъде повлияно, след което същите хора да бъдат облъчени с нужните послания, които биха ги побутнали да вземат желаното решение. И всичко това просто е струвало определена сума пари.

Важно е кой притежава и контролира данните

Проблемът е сложен. От една страна, защото има разминавания в разбиранията за това чия собственост са данните, съхранявани в различните интернет платформи. В общите си условия те се опитват да си присвоят съгласието ви да притежават вашите данни, поставяйки това като условие да ползвате услугите им. В добавка към това хората подценяват колко ценни са техните данни – не толкова конкретно, а като част от извадка, определена група или география.

От друга страна, темповете на технологичния прогрес са такива, че ако едно общество си постави твърде строги бариери пред събирането и анализирането на данни, това може да бъде сериозна пречка пред иновациите и да е причина да бъде изпреварено от други държави или общности. Най-тъжното е, че рискът това да се случи е по-голям в западните общества, където човешките права имат по-висока стойност.

Как да бъде намерен балансът, ще бъде въпрос, който ще определи посоката на развитие на човечеството и засяга пряко темата за социалните неравенства, разпределението на богатството и мира на планетата.

Не на последно място остава притеснението, че ако допуснем, че алгоритмите ни познават достатъчно добре, за да взимат решения от наше име, те ще имат и възможността да манипулират желанията ни така, че да пожелаем да последваме техния избор. Или нечий друг. И това отново да струва определена сума пари.

Гравитацията на платформите

Социалните мрежи са девиация в еволюцията на интернет. Подхлъзване. Недоразумение, което бе създадено именно от антипазарните модели на „безплатните“ услуги и съдържание.

Първоначалната идея и техническа реализация на глобалната мрежа бе да свързва компютрите (сървърите) на много хора, компании и държави по света без централна власт, без незаобиколими острови на влияние и даже със защитни механизми мрежата да бъде винаги достъпна, дори ако някое парче от нея временно изчезне или спре. Идеята на интернет бе да бъде максимално разпределена и децентрализирана мрежа.

Стремежът за събиране на потребители и техните данни в няколко глобални платформи като Google, Facebook, Amazon и др., които постепенно парцелираха мрежата, обаче доведе до един твърде централизиран интернет, в който е трудно да се противостои на гравитацията на гигантите.

Човешките навици, инерция и стремеж за приобщаване на роднини и познати усилват още повече тази гравитация. Така гигантските платформи се превърнаха в световен градски мегдан. И в непреодолим фактор, в технологични Голиати, които, за разлика от библейския си първообраз, са твърде големи, за да бъде допусната хипотеза да се провалят, без това да не е твърде болезнено за мнозина. Засега няма и здравословен механизъм, който да провокира платформите да еволюират в нова посока. А потребителите самоволно и безразсъдно се оставят да бъдат техни заложници.

Ерозия на демокрацията

Наивността на пионерите в интернет, че в мрежата разумът, прагматичността, смисълът и фактите някак по подразбиране ще продължат да надделяват над заблудите и глупостите, се оказа фундаментална грешка. Социалните мрежи се превърнаха в комерсиален усилвател без филтър за адекватност и критерии за достоверност. Централизираният около няколко ключови платформи интернет е силно зависим от техните икономически и политически интереси. Медиите също попаднаха в капана на зависимостта от усилващата роля на социалните мрежи и основно Facebook и така загубиха пряката връзка с публиката си. А критичното мислене не се оказа сред силните качества на масовия интернет потребител.

Най-тревожното на това развитие е, че води до сътресения, които се превръщат в систематична заплаха за демокрацията. Комбинацията от ефективни технологични инструменти за манипулация на общественото мнение, зависими от същите инструменти медии и ниското ниво на критично мислене са перфектната буря, която е в състояние да разруши базисни обществени механизми.

Добрата новина е, че технологиите винаги еволюират и вече се забелязват нови усилия за бъдещ децентрализиран и разпределен интернет. Остава без отговор обаче въпросът дали единствено технологиите трябва да виним за заблатяването на днешната глобална мрежа и само на тях ли да възлагаме надеждите за развитие? И ако продължаваме да подценяваме образованието, етикета и хуманизма, кое ни гарантира, че няма да допуснем същата грешка – отново да надценим способностите на човека?

* Ювал Ноа Харари описва това изследване в книгата си „Homo Deus. Кратка история на бъдещето“ (2018, изд. „Изток-Запад“)

When Joe Public Becomes a Commercial Pirate, a Little Knowledge is Dangerous

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/joe-public-becomes-commercial-pirate-little-knowledge-dangerous-180603/

Back in March and just a few hours before the Anthony Joshua v Joseph Parker fight, I got chatting with some fellow fans in the local pub. While some were intending to pay for the fight, others were going down the Kodi route.

Soon after the conversation switched to IPTV. One of the guys had a subscription and he said that his supplier would be along shortly if anyone wanted a package to watch the fight at home. Of course, I was curious to hear what he had to say since it’s not often this kind of thing is offered ‘offline’.

The guy revealed that he sold more or less exclusively on eBay and called up the page on his phone to show me. The listing made interesting reading.

In common with hundreds of similar IPTV subscription offers easily findable on eBay, the listing offered “All the sports and films you need plus VOD and main UK channels” for the sum of just under £60 per year, which is fairly cheap in the current market. With a non-committal “hmmm” I asked a bit more about the guy’s business and surprisingly he was happy to provide some details.

Like many people offering such packages, the guy was a reseller of someone else’s product. He also insisted that selling access to copyrighted content is OK because it sits in a “gray area”. It’s also easy to keep listings up on eBay, he assured me, as long as a few simple rules are adhered to. Right, this should be interesting.

First of all, sellers shouldn’t be “too obvious” he advised, noting that individual channels or channel lists shouldn’t be listed on the site. Fair enough, but then he said the most important thing of all is to have a disclaimer like his in any listing, written as follows:

“PLEASE NOTE EBAY: THIS IS NOT A DE SCRAMBLER SERVICE, I AM NOT SELLING ANY ILLEGAL CHANNELS OR CHANNEL LISTS NOR DO I REPRESENT ANY MEDIA COMPANY NOR HAVE ACCESS TO ANY OF THEIR CONTENTS. NO TRADEMARK HAS BEEN INFRINGED. DO NOT REMOVE LISTING AS IT IS IN ACCORDANCE WITH EBAY POLICIES.”

Apparently, this paragraph is crucial to keeping listings up on eBay and is the equivalent of kryptonite when it comes to deflecting copyright holders, police, and Trading Standards. Sure enough, a few seconds with Google reveals the same wording on dozens of eBay listings and those offering IPTV subscriptions on external platforms.

It is, of course, absolutely worthless but the IPTV seller insisted otherwise, noting he’d sold “thousands” of subscriptions through eBay without any problems. While a similar logic can be applied to garlic and vampires, a second disclaimer found on many other illicit IPTV subscription listings treads an even more bizarre path.

“THE PRODUCTS OFFERED CAN NOT BE USED TO DESCRAMBLE OR OTHERWISE ENABLE ACCESS TO CABLE OR SATELLITE TELEVISION PROGRAMS THAT BYPASSES PAYMENT TO THE SERVICE PROVIDER. RECEIVING SUBSCRIPTION/BASED TV AIRTIME IS ILLEGAL WITHOUT PAYING FOR IT.”

This disclaimer (which apparently no sellers displaying it have ever read) seems to be have been culled from the Zgemma site, which advertises a receiving device which can technically receive pirate IPTV services but wasn’t designed for the purpose. In that context, the disclaimer makes sense but when applied to dedicated pirate IPTV subscriptions, it’s absolutely ridiculous.

It’s unclear why so many sellers on eBay, Gumtree, Craigslist and other platforms think that these disclaimers are useful. It leads one to the likely conclusion that these aren’t hardcore pirates at all but regular people simply out to make a bit of extra cash who have received bad advice.

What is clear, however, is that selling access to thousands of otherwise subscription channels without permission from copyright owners is definitely illegal in the EU. The European Court of Justice says so (1,2) and it’s been backed up by subsequent cases in the Netherlands.

While the odds of getting criminally prosecuted or sued for reselling such a service are relatively slim, it’s worrying that in 2018 people still believe that doing so is made legal by the inclusion of a paragraph of text. It’s even more worrying that these individuals apparently have no idea of the serious consequences should they become singled out for legal action.

Even more surprisingly, TorrentFreak spoke with a handful of IPTV suppliers higher up the chain who also told us that what they are doing is legal. A couple claimed to be protected by communication intermediary laws, others didn’t want to go into details. Most stopped responding to emails on the topic. Perhaps most tellingly, none wanted to go on the record.

The big take-home here is that following some important EU rulings, knowingly linking to copyrighted content for profit is nearly always illegal in Europe and leaves people open for targeting by copyright holders and the authorities. People really should be aware of that, especially the little guy making a little extra pocket money on eBay.

Of course, people are perfectly entitled to carry on regardless and test the limits of the law when things go wrong. At this point, however, it’s probably worth noting that IPTV provider Ace Hosting recently handed over £600,000 rather than fight the Premier League (1,2) when they clearly had the money to put up a defense.

Given their effectiveness, perhaps they should’ve put up a disclaimer instead?

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

ISP Questions Impartiality of Judges in Copyright Troll Cases

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/isp-questions-impartiality-of-judges-in-copyright-troll-cases-180602/

Following in the footsteps of similar operations around the world, two years ago the copyright trolling movement landed on Swedish shores.

The pattern was a familiar one, with trolls harvesting IP addresses from BitTorrent swarms and tracing them back to Internet service providers. Then, after presenting evidence to a judge, the trolls obtained orders that compelled ISPs to hand over their customers’ details. From there, the trolls demanded cash payments to make supposed lawsuits disappear.

It’s a controversial business model that rarely receives outside praise. Many ISPs have tried to slow down the flood but most eventually grow tired of battling to protect their customers. The same cannot be said of Swedish ISP Bahnhof.

The ISP, which is also a strong defender of privacy, has become known for fighting back against copyright trolls. Indeed, to thwart them at the very first step, the company deletes IP address logs after just 24 hours, which prevents its customers from being targeted.

Bahnhof says that the copyright business appeared “dirty and corrupt” right from the get go, so it now operates Utpressningskollen.se, a web portal where the ISP publishes data on Swedish legal cases in which copyright owners demand customer data from ISPs through the Patent and Market Courts.

Over the past two years, Bahnhof says it has documented 76 cases of which six are still ongoing, 11 have been waived and a majority 59 have been decided in favor of mainly movie companies. Bahnhof says that when it discovered that 59 out of the 76 cases benefited one party, it felt a need to investigate.

In a detailed report compiled by Bahnhof Communicator Carolina Lindahl and sent to TF, the ISP reveals that it examined the individual decision-makers in the cases before the Courts and found five judges with “questionable impartiality.”

“One of the judges, we can call them Judge 1, has closed 12 of the cases, of which two have been waived and the other 10 have benefitted the copyright owner, mostly movie companies,” Lindahl notes.

“Judge 1 apparently has written several articles in the magazine NIR – Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (Nordic Intellectual Property Protection) – which is mainly supported by Svenska Föreningen för Upphovsrätt, the Swedish Association for Copyright (SFU).

“SFU is a member-financed group centered around copyright that publishes articles, hands out scholarships, arranges symposiums, etc. On their website they have a public calendar where Judge 1 appears regularly.”

Bahnhof says that the financiers of the SFU are Sveriges Television AB (Sweden’s national public TV broadcaster), Filmproducenternas Rättsförening (a legally-oriented association for filmproducers), BMG Chrysalis Scandinavia (a media giant) and Fackförbundet för Film och Mediabranschen (a union for the movie and media industry).

“This means that Judge 1 is involved in a copyright association sponsored by the film and media industry, while also judging in copyright cases with the film industry as one of the parties,” the ISP says.

Bahnhof’s also has criticism for Judge 2, who participated as an event speaker for the Swedish Association for Copyright, and Judge 3 who has written for the SFU-supported magazine NIR. According to Lindahl, Judge 4 worked for a bureau that is partly owned by a board member of SFU, who also defended media companies in a “high-profile” Swedish piracy case.

That leaves Judge 5, who handled 10 of the copyright troll cases documented by Bahnhof, waiving one and deciding the remaining nine in favor of a movie company plaintiff.

“Judge 5 has been questioned before and even been accused of bias while judging a high-profile piracy case almost ten years ago. The accusations of bias were motivated by the judge’s membership of SFU and the Swedish Association for Intellectual Property Rights (SFIR), an association with several important individuals of the Swedish copyright community as members, who all defend, represent, or sympathize with the media industry,” Lindahl says.

Bahnhof hasn’t named any of the judges nor has it provided additional details on the “high-profile” case. However, anyone who remembers the infamous trial of ‘The Pirate Bay Four’ a decade ago might recall complaints from the defense (1,2,3) that several judges involved in the case were members of pro-copyright groups.

While there were plenty of calls to consider them biased, in May 2010 the Supreme Court ruled otherwise, a fact Bahnhof recognizes.

“Judge 5 was never sentenced for bias by the court, but regardless of the court’s decision this is still a judge who shares values and has personal connections with [the media industry], and as if that weren’t enough, the judge has induced an additional financial aspect by participating in events paid for by said party,” Lindahl writes.

“The judge has parties and interest holders in their personal network, a private engagement in the subject and a financial connection to one party – textbook characteristics of bias which would make anyone suspicious.”

The decision-makers of the Patent and Market Court and their relations.

The ISP notes that all five judges have connections to the media industry in the cases they judge, which isn’t a great starting point for returning “objective and impartial” results. In its summary, however, the ISP is scathing of the overall system, one in which court cases “almost looked rigged” and appear to be decided in favor of the movie company even before reaching court.

In general, however, Bahnhof says that the processes show a lack of individual attention, such as the court blindly accepting questionable IP address evidence supplied by infamous anti-piracy outfit MaverickEye.

“The court never bothers to control the media company’s only evidence (lists generated by MaverickMonitor, which has proven to be an unreliable software), the court documents contain several typos of varying severity, and the same standard texts are reused in several different cases,” the ISP says.

“The court documents show a lack of care and control, something that can easily be taken advantage of by individuals with shady motives. The findings and discoveries of this investigation are strengthened by the pure numbers mentioned in the beginning which clearly show how one party almost always wins.

“If this is caused by bias, cheating, partiality, bribes, political agenda, conspiracy or pure coincidence we can’t say for sure, but the fact that this process has mainly generated money for the film industry, while citizens have been robbed of their personal integrity and legal certainty, indicates what forces lie behind this machinery,” Bahnhof’s Lindahl concludes.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

GoDaddy to Suspend ‘Pirate’ Domain Following Music Industry Complaints

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/godaddy-to-suspend-pirate-domain-following-music-industry-complaints-180601/

Most piracy-focused sites online conduct their business with minimal interference from outside parties. In many cases, a heap of DMCA notices filed with Google represents the most visible irritant.

Others, particularly those with large audiences, can find themselves on the end of a web blockade. Mostly court-ordered, blocking measures restrict the ability of Internet users to visit a site due to ISPs restricting traffic.

In some regions, where copyright holders have the means to do so, they choose to tackle a site’s infrastructure instead, which could mean complaints to webhosts or other service providers. At times, this has included domain registries, who are asked to disable domains on copyright grounds.

This is exactly what has happened to Fox-MusicaGratis.com, a Spanish-language music piracy site that incurred the wrath of IFPI member UNIMPRO – the Peruvian Union of Phonographic Producers.

Pirate music, suspended domain

In a process that’s becoming more common in the region, UNIMPRO initially filed a complaint with the Copyright Commission (Comisión de Derecho de Autor (CDA)) which conducted an investigation into the platform’s activities.

“The CDA considered, among other things, the irreparable damage that would have been caused to the legitimate rights owners, taking into account the large number of users who could potentially have visited said website, which was making available endless musical recordings for commercial purposes, without authorization of the holders of rights,” a statement from CDA reads.

The administrative process was carried out locally with the involvement of the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property (Indecopi), an autonomous public body tasked with handling anti-competitive behavior, unfair competition, and intellectual property matters.

Indecopi HQ

The matter was decided in favor of the rightsholders and a subsequent ruling included an instruction for US-based domain name registry GoDaddy to suspend Fox-MusicaGratis.com. According to the copyright protection entity, GoDaddy agreed to comply, to prevent further infringement.

This latest action involving a music piracy site registered with GoDaddy follows on the heels of a similar enforcement process back in March.

Mp3Juices-Download-Free.com, Melodiavip.net, Foxmusica.site and Fulltono.me were all music sites offering MP3 content without copyright holders’ permission. They too were the subject of an UNIMPRO complaint which resulted in orders for GoDaddy to suspend their domains.

In the cases of all five websites, GoDaddy was given the chance to appeal but there is no indication that the company has done so. GoDaddy did not respond to a request for comment.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

New – Pay-per-Session Pricing for Amazon QuickSight, Another Region, and Lots More

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-pay-per-session-pricing-for-amazon-quicksight-another-region-and-lots-more/

Amazon QuickSight is a fully managed cloud business intelligence system that gives you Fast & Easy to Use Business Analytics for Big Data. QuickSight makes business analytics available to organizations of all shapes and sizes, with the ability to access data that is stored in your Amazon Redshift data warehouse, your Amazon Relational Database Service (RDS) relational databases, flat files in S3, and (via connectors) data stored in on-premises MySQL, PostgreSQL, and SQL Server databases. QuickSight scales to accommodate tens, hundreds, or thousands of users per organization.

Today we are launching a new, session-based pricing option for QuickSight, along with additional region support and other important new features. Let’s take a look at each one:

Pay-per-Session Pricing
Our customers are making great use of QuickSight and take full advantage of the power it gives them to connect to data sources, create reports, and and explore visualizations.

However, not everyone in an organization needs or wants such powerful authoring capabilities. Having access to curated data in dashboards and being able to interact with the data by drilling down, filtering, or slicing-and-dicing is more than adequate for their needs. Subscribing them to a monthly or annual plan can be seen as an unwarranted expense, so a lot of such casual users end up not having access to interactive data or BI.

In order to allow customers to provide all of their users with interactive dashboards and reports, the Enterprise Edition of Amazon QuickSight now allows Reader access to dashboards on a Pay-per-Session basis. QuickSight users are now classified as Admins, Authors, or Readers, with distinct capabilities and prices:

Authors have access to the full power of QuickSight; they can establish database connections, upload new data, create ad hoc visualizations, and publish dashboards, all for $9 per month (Standard Edition) or $18 per month (Enterprise Edition).

Readers can view dashboards, slice and dice data using drill downs, filters and on-screen controls, and download data in CSV format, all within the secure QuickSight environment. Readers pay $0.30 for 30 minutes of access, with a monthly maximum of $5 per reader.

Admins have all authoring capabilities, and can manage users and purchase SPICE capacity in the account. The QuickSight admin now has the ability to set the desired option (Author or Reader) when they invite members of their organization to use QuickSight. They can extend Reader invites to their entire user base without incurring any up-front or monthly costs, paying only for the actual usage.

To learn more, visit the QuickSight Pricing page.

A New Region
QuickSight is now available in the Asia Pacific (Tokyo) Region:

The UI is in English, with a localized version in the works.

Hourly Data Refresh
Enterprise Edition SPICE data sets can now be set to refresh as frequently as every hour. In the past, each data set could be refreshed up to 5 times a day. To learn more, read Refreshing Imported Data.

Access to Data in Private VPCs
This feature was launched in preview form late last year, and is now available in production form to users of the Enterprise Edition. As I noted at the time, you can use it to implement secure, private communication with data sources that do not have public connectivity, including on-premises data in Teradata or SQL Server, accessed over an AWS Direct Connect link. To learn more, read Working with AWS VPC.

Parameters with On-Screen Controls
QuickSight dashboards can now include parameters that are set using on-screen dropdown, text box, numeric slider or date picker controls. The default value for each parameter can be set based on the user name (QuickSight calls this a dynamic default). You could, for example, set an appropriate default based on each user’s office location, department, or sales territory. Here’s an example:

To learn more, read about Parameters in QuickSight.

URL Actions for Linked Dashboards
You can now connect your QuickSight dashboards to external applications by defining URL actions on visuals. The actions can include parameters, and become available in the Details menu for the visual. URL actions are defined like this:

You can use this feature to link QuickSight dashboards to third party applications (e.g. Salesforce) or to your own internal applications. Read Custom URL Actions to learn how to use this feature.

Dashboard Sharing
You can now share QuickSight dashboards across every user in an account.

Larger SPICE Tables
The per-data set limit for SPICE tables has been raised from 10 GB to 25 GB.

Upgrade to Enterprise Edition
The QuickSight administrator can now upgrade an account from Standard Edition to Enterprise Edition with a click. This enables provisioning of Readers with pay-per-session pricing, private VPC access, row-level security for dashboards and data sets, and hourly refresh of data sets. Enterprise Edition pricing applies after the upgrade.

Available Now
Everything I listed above is available now and you can start using it today!

You can try QuickSight for 60 days at no charge, and you can also attend our June 20th Webinar.

Jeff;

 

Hiring a Director of Sales

Post Syndicated from Yev original https://www.backblaze.com/blog/hiring-a-director-of-sales/

Backblaze is hiring a Director of Sales. This is a critical role for Backblaze as we continue to grow the team. We need a strong leader who has experience in scaling a sales team and who has an excellent track record for exceeding goals by selling Software as a Service (SaaS) solutions. In addition, this leader will need to be highly motivated, as well as able to create and develop a highly-motivated, success oriented sales team that has fun and enjoys what they do.

The History of Backblaze from our CEO
In 2007, after a friend’s computer crash caused her some suffering, we realized that with every photo, video, song, and document going digital, everyone would eventually lose all of their information. Five of us quit our jobs to start a company with the goal of making it easy for people to back up their data.

Like many startups, for a while we worked out of a co-founder’s one-bedroom apartment. Unlike most startups, we made an explicit agreement not to raise funding during the first year. We would then touch base every six months and decide whether to raise or not. We wanted to focus on building the company and the product, not on pitching and slide decks. And critically, we wanted to build a culture that understood money comes from customers, not the magical VC giving tree. Over the course of 5 years we built a profitable, multi-million dollar revenue business — and only then did we raise a VC round.

Fast forward 10 years later and our world looks quite different. You’ll have some fantastic assets to work with:

 • A brand millions recognize for openness, ease-of-use, and affordability.
 • A computer backup service that stores over 500 petabytes of data, has recovered over 30 billion files for hundreds of thousands of paying customers — most of whom self-identify as being the people that find and recommend technology products to their friends.
 • Our B2 service that provides the lowest cost cloud storage on the planet at 1/4th the price Amazon, Google or Microsoft charges. While being a newer product on the market, it already has over 100,000 IT and developers signed up as well as an ecosystem building up around it.
 • A growing, profitable and cash-flow positive company.
 • And last, but most definitely not least: a great sales team.

You might be saying, “sounds like you’ve got this under control — why do you need me?” Don’t be misled. We need you. Here’s why:

 • We have a great team, but we are in the process of expanding and we need to develop a structure that will easily scale and provide the most success to drive revenue.
 • We just launched our outbound sales efforts and we need someone to help develop that into a fully successful program that’s building a strong pipeline and closing business.
 • We need someone to work with the marketing department and figure out how to generate more inbound opportunities that the sales team can follow up on and close.
 • We need someone who will work closely in developing the skills of our current sales team and build a path for career growth and advancement.
 • We want someone to manage our Customer Success program.

So that’s a bit about us. What are we looking for in you?

Experience: As a sales leader, you will strategically build and drive the territory’s sales pipeline by assembling and leading a skilled team of sales professionals. This leader should be familiar with generating, developing and closing software subscription (SaaS) opportunities. We are looking for a self-starter who can manage a team and make an immediate impact of selling our Backup and Cloud Storage solutions. In this role, the sales leader will work closely with the VP of Sales, marketing staff, and service staff to develop and implement specific strategic plans to achieve and exceed revenue targets, including new business acquisition as well as build out our customer success program.

Leadership: We have an experienced team who’s brought us to where we are today. You need to have the people and management skills to get them excited about working with you. You need to be a strong leader and compassionate about developing and supporting your team.

Data driven and creative: The data has to show something makes sense before we scale it up. However, without creativity, it’s easy to say “the data shows it’s impossible” or to find a local maximum. Whether it’s deciding how to scale the team, figuring out what our outbound sales efforts should look like or putting a plan in place to develop the team for career growth, we’ve seen a bit of creativity get us places a few extra dollars couldn’t.

Jive with our culture: Strong leaders affect culture and the person we hire for this role may well shape, not only fit into, ours. But to shape the culture you have to be accepted by the organism, which means a certain set of shared values. We default to openness with our team, our customers, and everyone if possible. We love initiative — without arrogance or dictatorship. We work to create a place people enjoy showing up to work. That doesn’t mean ping pong tables and foosball (though we do try to have perks & fun), but it means people are friendly, non-political, working to build a good service but also a good place to work.

Do the work: Ideas and strategy are critical, but good execution makes them happen. We’re looking for someone who can help the team execute both from the perspective of being capable of guiding and organizing, but also someone who is hands-on themselves.

Additional Responsibilities needed for this role:

 • Recruit, coach, mentor, manage and lead a team of sales professionals to achieve yearly sales targets. This includes closing new business and expanding upon existing clientele.
 • Expand the customer success program to provide the best customer experience possible resulting in upsell opportunities and a high retention rate.
 • Develop effective sales strategies and deliver compelling product demonstrations and sales pitches.
 • Acquire and develop the appropriate sales tools to make the team efficient in their daily work flow.
 • Apply a thorough understanding of the marketplace, industry trends, funding developments, and products to all management activities and strategic sales decisions.
 • Ensure that sales department operations function smoothly, with the goal of facilitating sales and/or closings; operational responsibilities include accurate pipeline reporting and sales forecasts.
 • This position will report directly to the VP of Sales and will be staffed in our headquarters in San Mateo, CA.

Requirements:

 • 7 – 10+ years of successful sales leadership experience as measured by sales performance against goals.
  Experience in developing skill sets and providing career growth and opportunities through advancement of team members.
 • Background in selling SaaS technologies with a strong track record of success.
 • Strong presentation and communication skills.
 • Must be able to travel occasionally nationwide.
 • BA/BS degree required

Think you want to join us on this adventure?
Send an email to jobscontact@backblaze.com with the subject “Director of Sales.” (Recruiters and agencies, please don’t email us.) Include a resume and answer these two questions:

 1. How would you approach evaluating the current sales team and what is your process for developing a growth strategy to scale the team?
 2. What are the goals you would set for yourself in the 3 month and 1-year timeframes?

Thank you for taking the time to read this and I hope that this sounds like the opportunity for which you’ve been waiting.

Backblaze is an Equal Opportunity Employer.

The post Hiring a Director of Sales appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Amazon Neptune Generally Available

Post Syndicated from Randall Hunt original https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-neptune-generally-available/

Amazon Neptune is now Generally Available in US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), and EU (Ireland). Amazon Neptune is a fast, reliable, fully-managed graph database service that makes it easy to build and run applications that work with highly connected datasets. At the core of Neptune is a purpose-built, high-performance graph database engine optimized for storing billions of relationships and querying the graph with millisecond latencies. Neptune supports two popular graph models, Property Graph and RDF, through Apache TinkerPop Gremlin and SPARQL, allowing you to easily build queries that efficiently navigate highly connected datasets. Neptune can be used to power everything from recommendation engines and knowledge graphs to drug discovery and network security. Neptune is fully-managed with automatic minor version upgrades, backups, encryption, and fail-over. I wrote about Neptune in detail for AWS re:Invent last year and customers have been using the preview and providing great feedback that the team has used to prepare the service for GA.

Now that Amazon Neptune is generally available there are a few changes from the preview:

Launching an Amazon Neptune Cluster

Launching a Neptune cluster is as easy as navigating to the AWS Management Console and clicking create cluster. Of course you can also launch with CloudFormation, the CLI, or the SDKs.

You can monitor your cluster health and the health of individual instances through Amazon CloudWatch and the console.

Additional Resources

We’ve created two repos with some additional tools and examples here. You can expect continuous development on these repos as we add additional tools and examples.

 • Amazon Neptune Tools Repo
  This repo has a useful tool for converting GraphML files into Neptune compatible CSVs for bulk loading from S3.
 • Amazon Neptune Samples Repo
  This repo has a really cool example of building a collaborative filtering recommendation engine for video game preferences.

Purpose Built Databases

There’s an industry trend where we’re moving more and more onto purpose-built databases. Developers and businesses want to access their data in the format that makes the most sense for their applications. As cloud resources make transforming large datasets easier with tools like AWS Glue, we have a lot more options than we used to for accessing our data. With tools like Amazon Redshift, Amazon Athena, Amazon Aurora, Amazon DynamoDB, and more we get to choose the best database for the job or even enable entirely new use-cases. Amazon Neptune is perfect for workloads where the data is highly connected across data rich edges.

I’m really excited about graph databases and I see a huge number of applications. Looking for ideas of cool things to build? I’d love to build a web crawler in AWS Lambda that uses Neptune as the backing store. You could further enrich it by running Amazon Comprehend or Amazon Rekognition on the text and images found and creating a search engine on top of Neptune.

As always, feel free to reach out in the comments or on twitter to provide any feedback!

Randall

Measuring the throughput for Amazon MQ using the JMS Benchmark

Post Syndicated from Rachel Richardson original https://aws.amazon.com/blogs/compute/measuring-the-throughput-for-amazon-mq-using-the-jms-benchmark/

This post is courtesy of Alan Protasio, Software Development Engineer, Amazon Web Services

Just like compute and storage, messaging is a fundamental building block of enterprise applications. Message brokers (aka “message-oriented middleware”) enable different software systems, often written in different languages, on different platforms, running in different locations, to communicate and exchange information. Mission-critical applications, such as CRM and ERP, rely on message brokers to work.

A common performance consideration for customers deploying a message broker in a production environment is the throughput of the system, measured as messages per second. This is important to know so that application environments (hosts, threads, memory, etc.) can be configured correctly.

In this post, we demonstrate how to measure the throughput for Amazon MQ, a new managed message broker service for ActiveMQ, using JMS Benchmark. It should take between 15–20 minutes to set up the environment and an hour to run the benchmark. We also provide some tips on how to configure Amazon MQ for optimal throughput.

Benchmarking throughput for Amazon MQ

ActiveMQ can be used for a number of use cases. These use cases can range from simple fire and forget tasks (that is, asynchronous processing), low-latency request-reply patterns, to buffering requests before they are persisted to a database.

The throughput of Amazon MQ is largely dependent on the use case. For example, if you have non-critical workloads such as gathering click events for a non-business-critical portal, you can use ActiveMQ in a non-persistent mode and get extremely high throughput with Amazon MQ.

On the flip side, if you have a critical workload where durability is extremely important (meaning that you can’t lose a message), then you are bound by the I/O capacity of your underlying persistence store. We recommend using mq.m4.large for the best results. The mq.t2.micro instance type is intended for product evaluation. Performance is limited, due to the lower memory and burstable CPU performance.

Tip: To improve your throughput with Amazon MQ, make sure that you have consumers processing messaging as fast as (or faster than) your producers are pushing messages.

Because it’s impossible to talk about how the broker (ActiveMQ) behaves for each and every use case, we walk through how to set up your own benchmark for Amazon MQ using our favorite open-source benchmarking tool: JMS Benchmark. We are fans of the JMS Benchmark suite because it’s easy to set up and deploy, and comes with a built-in visualizer of the results.

Non-Persistent Scenarios – Queue latency as you scale producer throughput

JMS Benchmark nonpersistent scenarios

Getting started

At the time of publication, you can create an mq.m4.large single-instance broker for testing for $0.30 per hour (US pricing).

This walkthrough covers the following tasks:

 1.  Create and configure the broker.
 2. Create an EC2 instance to run your benchmark
 3. Configure the security groups
 4.  Run the benchmark.

Step 1 – Create and configure the broker
Create and configure the broker using Tutorial: Creating and Configuring an Amazon MQ Broker.

Step 2 – Create an EC2 instance to run your benchmark
Launch the EC2 instance using Step 1: Launch an Instance. We recommend choosing the m5.large instance type.

Step 3 – Configure the security groups
Make sure that all the security groups are correctly configured to let the traffic flow between the EC2 instance and your broker.

 1. Sign in to the Amazon MQ console.
 2. From the broker list, choose the name of your broker (for example, MyBroker)
 3. In the Details section, under Security and network, choose the name of your security group or choose the expand icon ( ).
 4. From the security group list, choose your security group.
 5. At the bottom of the page, choose Inbound, Edit.
 6. In the Edit inbound rules dialog box, add a role to allow traffic between your instance and the broker:
  • Choose Add Rule.
  • For Type, choose Custom TCP.
  • For Port Range, type the ActiveMQ SSL port (61617).
  • For Source, leave Custom selected and then type the security group of your EC2 instance.
  • Choose Save.

Your broker can now accept the connection from your EC2 instance.

Step 4 – Run the benchmark
Connect to your EC2 instance using SSH and run the following commands:

$ cd ~
$ curl -L https://github.com/alanprot/jms-benchmark/archive/master.zip -o master.zip
$ unzip master.zip
$ cd jms-benchmark-master
$ chmod a+x bin/*
$ env \
 SERVER_SETUP=false \
 SERVER_ADDRESS={activemq-endpoint} \
 ACTIVEMQ_TRANSPORT=ssl\
 ACTIVEMQ_PORT=61617 \
 ACTIVEMQ_USERNAME={activemq-user} \
 ACTIVEMQ_PASSWORD={activemq-password} \
 ./bin/benchmark-activemq

After the benchmark finishes, you can find the results in the ~/reports directory. As you may notice, the performance of ActiveMQ varies based on the number of consumers, producers, destinations, and message size.

Amazon MQ architecture

The last bit that’s important to know so that you can better understand the results of the benchmark is how Amazon MQ is architected.

Amazon MQ is architected to be highly available (HA) and durable. For HA, we recommend using the multi-AZ option. After a message is sent to Amazon MQ in persistent mode, the message is written to the highly durable message store that replicates the data across multiple nodes in multiple Availability Zones. Because of this replication, for some use cases you may see a reduction in throughput as you migrate to Amazon MQ. Customers have told us they appreciate the benefits of message replication as it helps protect durability even in the face of the loss of an Availability Zone.

Conclusion

We hope this gives you an idea of how Amazon MQ performs. We encourage you to run tests to simulate your own use cases.

To learn more, see the Amazon MQ website. You can try Amazon MQ for free with the AWS Free Tier, which includes up to 750 hours of a single-instance mq.t2.micro broker and up to 1 GB of storage per month for one year.

Putin Asked to Investigate Damage Caused By Telegram Web-Blocking

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/putin-asked-to-investigate-damage-caused-by-telegram-web-blocking-180526/

After a Moscow court gave the go-ahead for Telegram to be banned in Russia last month, the Internet became a battleground.

On the instructions of telecoms watchdog Roscomnadzor, ISPs across Russia tried to block Telegram by blackholing millions of IP addresses. The effect was both dramatic and pathetic. While Telegram remained stubbornly online, countless completely innocent services suffered outages as Roscomnadzor charged ahead with its mission.

Over the past several weeks, Roscomnadzor has gone some way to clean up the mess, partly by removing innocent Google and Amazon IP addresses from Russia’s blacklist. However, the collateral damage was so widespread it’s called into question the watchdog’s entire approach to web-blockades and whether they should be carried out at any cost.

This week, thanks to an annual report presented to President Vladimir Putin by business ombudsman Boris Titov, the matter looks set to be escalated. ‘The Book of Complaints and Suggestions of Russian Business’ contains comments from Internet ombudsman Dmitry Marinichev, who says that the Prosecutor General’s Office should launch an investigation into Roscomnadzor’s actions.

Marinichev said that when attempting to take down Telegram using aggressive technical means, Roscomnadzor relied upon “its own interpretation of court decisions” to provide guidance, TASS reports.

“When carrying out blockades of information resources, Roskomnadzor did not assess the related damage caused to them,” he said.

More than 15 million IP addresses were blocked, many of them with functions completely unrelated to the operations of Telegram. Marinichev said that the consequences were very real for those who suffered collateral damage.

“[The blocking led] to a temporary inaccessibility of Internet resources of a number of Russian enterprises in the Internet sector, including several banks and government information resources,” he reported.

In advice to the President, Marinichev suggests that the Prosecutor General’s Office should look into “the legality and validity of Roskomnadzor’s actions” which led to the “violation of availability of information resources of commercial companies” and “threatened the integrity, sustainability, and functioning of the unified telecommunications network of the Russian Federation and its critical information infrastructure.”

Early May, it was reported that in addition to various web services, around 50 VPN, proxy and anonymization platforms had been blocked for providing access to Telegram. In a May 22 report, that number had swelled to more than 80 although 10 were later unblocked after they stopped providing access to the messaging platform.

This week, Roscomnadzor has continued with efforts to block access to torrent and streaming platforms. In a new wave of action, the telecoms watchdog ordered ISPs to block at least 47 mirrors and proxies providing access to previously blocked sites.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

Security and Human Behavior (SHB 2018)

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2018/05/security_and_hu_7.html

I’m at Carnegie Mellon University, at the eleventh Workshop on Security and Human Behavior.

SHB is a small invitational gathering of people studying various aspects of the human side of security, organized each year by Alessandro Acquisti, Ross Anderson, and myself. The 50 or so people in the room include psychologists, economists, computer security researchers, sociologists, political scientists, neuroscientists, designers, lawyers, philosophers, anthropologists, business school professors, and a smattering of others. It’s not just an interdisciplinary event; most of the people here are individually interdisciplinary.

The goal is to maximize discussion and interaction. We do that by putting everyone on panels, and limiting talks to 7-10 minutes. The rest of the time is left to open discussion. Four hour-and-a-half panels per day over two days equals eight panels; six people per panel means that 48 people get to speak. We also have lunches, dinners, and receptions — all designed so people from different disciplines talk to each other.

I invariably find this to be the most intellectually stimulating conference of my year. It influences my thinking in many different, and sometimes surprising, ways.

This year’s program is here. This page lists the participants and includes links to some of their work. As he does every year, Ross Anderson is liveblogging the talks. (Ross also maintains a good webpage of psychology and security resources.)

Here are my posts on the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth SHB workshops. Follow those links to find summaries, papers, and occasionally audio recordings of the various workshops.

Next year, I’ll be hosting the event at Harvard.

Replacing macOS Server with Synology NAS

Post Syndicated from Roderick Bauer original https://www.backblaze.com/blog/replacing-macos-server-with-synology-nas/

Synology NAS boxes backed up to the cloud

Businesses and organizations that rely on macOS server for essential office and data services are facing some decisions about the future of their IT services.

Apple recently announced that it is deprecating a significant portion of essential network services in macOS Server, as they described in a support statement posted on April 24, 2018, “Prepare for changes to macOS Server.” Apple’s note includes:

macOS Server is changing to focus more on management of computers, devices, and storage on your network. As a result, some changes are coming in how Server works. A number of services will be deprecated, and will be hidden on new installations of an update to macOS Server coming in spring 2018.

The note lists the services that will be removed in a future release of macOS Server, including calendar and contact support, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name Services (DNS), mail, instant messages, virtual private networking (VPN), NetInstall, Web server, and the Wiki.

Apple assures users who have already configured any of the listed services that they will be able to use them in the spring 2018 macOS Server update, but the statement ends with links to a number of alternative services, including hosted services, that macOS Server users should consider as viable replacements to the features it is removing. These alternative services are all FOSS (Free and Open-Source Software).

As difficult as this could be for organizations that use macOS server, this is not unexpected. Apple left the server hardware space back in 2010, when Steve Jobs announced the company was ending its line of Xserve rackmount servers, which were introduced in May, 2002. Since then, macOS Server has hardly been a prominent part of Apple’s product lineup. It’s not just the product itself that has lost some luster, but the entire category of SMB office and business servers, which has been undergoing a gradual change in recent years.

Some might wonder how important the news about macOS Server is, given that macOS Server represents a pretty small share of the server market. macOS Server has been important to design shops, agencies, education users, and small businesses that likely have been on Macs for ages, but it’s not a significant part of the IT infrastructure of larger organizations and businesses.

What Comes After macOS Server?

Lovers of macOS Server don’t have to fear having their Mac minis pried from their cold, dead hands quite yet. Installed services will continue to be available. In the fall of 2018, new installations and upgrades of macOS Server will require users to migrate most services to other software. Since many of the services of macOS Server were already open-source, this means that a change in software might not be required. It does mean more configuration and management required from those who continue with macOS Server, however.

Users can continue with macOS Server if they wish, but many will see the writing on the wall and look for a suitable substitute.

The Times They Are A-Changin’

For many people working in organizations, what is significant about this announcement is how it reflects the move away from the once ubiquitous server-based IT infrastructure. Services that used to be centrally managed and office-based, such as storage, file sharing, communications, and computing, have moved to the cloud.

In selecting the next office IT platforms, there’s an opportunity to move to solutions that reflect and support how people are working and the applications they are using both in the office and remotely. For many, this means including cloud-based services in office automation, backup, and business continuity/disaster recovery planning. This includes Software as a Service, Platform as a Service, and Infrastructure as a Service (Saas, PaaS, IaaS) options.

IT solutions that integrate well with the cloud are worth strong consideration for what comes after a macOS Server-based environment.

Synology NAS as a macOS Server Alternative

One solution that is becoming popular is to replace macOS Server with a device that has the ability to provide important office services, but also bridges the office and cloud environments. Using Network-Attached Storage (NAS) to take up the server slack makes a lot of sense. Many customers are already using NAS for file sharing, local data backup, automatic cloud backup, and other uses. In the case of Synology, their operating system, Synology DiskStation Manager (DSM), is Linux based, and integrates the basic functions of file sharing, centralized backup, RAID storage, multimedia streaming, virtual storage, and other common functions.

Synology NAS box

Synology NAS

Since DSM is based on Linux, there are numerous server applications available, including many of the same ones that are available for macOS Server, which shares conceptual roots with Linux as it comes from BSD Unix.

Synology DiskStation Manager Package Center screenshot

Synology DiskStation Manager Package Center

According to Ed Lukacs, COO at 2FIFTEEN Systems Management in Salt Lake City, their customers have found the move from macOS Server to Synology NAS not only painless, but positive. DSM works seamlessly with macOS and has been faster for their customers, as well. Many of their customers are running Adobe Creative Suite and Google G Suite applications, so a workflow that combines local storage, remote access, and the cloud, is already well known to them. Remote users are supported by Synology’s QuickConnect or VPN.

Business continuity and backup are simplified by the flexible storage capacity of the NAS. Synology has built-in backup to Backblaze B2 Cloud Storage with Synology’s Cloud Sync, as well as a choice of a number of other B2-compatible applications, such as Cloudberry, Comet, and Arq.

Customers have been able to get up and running quickly, with only initial data transfers requiring some time to complete. After that, management of the NAS can be handled in-house or with the support of a Managed Service Provider (MSP).

Are You Sticking with macOS Server or Moving to Another Platform?

If you’re affected by this change in macOS Server, please let us know in the comments how you’re planning to cope. Are you using Synology NAS for server services? Please tell us how that’s working for you.

The post Replacing macOS Server with Synology NAS appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Fully-Loaded Kodi Box Sellers Receive Hefty Jail Sentences

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/fully-loaded-kodi-box-sellers-receive-hefty-jail-sentences-180524/

While users of older peer-to-peer based file-sharing systems have to work relatively hard to obtain content, users of the Kodi media player have things an awful lot easier.

As standard, Kodi is perfectly legal. However, when augmented with third-party add-ons it becomes a media discovery powerhouse, providing most of the content anyone could desire. A system like this can be set up by the user but for many, buying a so-called “fully-loaded” box from a seller is the easier option.

As a result, hundreds – probably thousands – of cottage industries have sprung up to service this hungry market in the UK, with regular people making a business out of setting up and selling such devices. Until three years ago, that’s what Michael Jarman and Natalie Forber of Colwyn Bay, Wales, found themselves doing.

According to reports in local media, Jarman was arrested in January 2015 when police were called to a disturbance at Jarman and Forber’s home. A large number of devices were spotted and an investigation was launched by Trading Standards officers. The pair were later arrested and charged with fraud offenses.

While 37-year-old Jarman pleaded guilty, 36-year-old Forber initially denied the charges and was due to stand trial. However, she later changed her mind and like Jarman, pleaded guilty to participating in a fraudulent business. Forber also pleaded guilty to transferring criminal property by shifting cash from the scheme through various bank accounts.

The pair attended a sentencing hearing before Judge Niclas Parry at Caernarfon Crown Court yesterday. According to local reporter Eryl Crump, the Court heard that the couple had run their business for about two years, selling around 1,000 fully-loaded Kodi-enabled devices for £100 each via social media.

According to David Birrell for the prosecution, the operation wasn’t particularly sophisticated but it involved Forber programming the devices as well as handling customer service. Forber claimed she was forced into the scheme by Jarman but that claim was rejected by the prosecution.

Between February 2013 and January 2015 the pair banked £105,000 from the business, money that was transferred between bank accounts in an effort to launder the takings.

Reporting from Court via Twitter, Crump said that Jarman’s defense lawyer accepted that a prison sentence was inevitable for his client but asked for the most lenient sentence possible.

Forber’s lawyer pointed out she had no previous convictions. The mother-of-two broke up with Jarman following her arrest and is now back in work and studying at college.

Sentencing the pair, Judge Niclas Parry described the offenses as a “relatively sophisticated fraud” carried out over a significant period. He jailed Jarman for 21 months and Forber for 16 months, suspended for two years. She must also carry out 200 hours of unpaid work.

The pair will also face a Proceeds of Crime investigation which could see them paying large sums to the state, should any assets be recoverable.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

The devil wears Pravda

Post Syndicated from Robert Graham original https://blog.erratasec.com/2018/05/the-devil-wears-pravda.html

Classic Bond villain, Elon Musk, has a new plan to create a website dedicated to measuring the credibility and adherence to “core truth” of journalists. He is, without any sense of irony, going to call this “Pravda”. This is not simply wrong but evil.

Musk has a point. Journalists do suck, and many suck consistently. I see this in my own industry, cybersecurity, and I frequently criticize them for their suckage.

But what he’s doing here is not correcting them when they make mistakes (or what Musk sees as mistakes), but questioning their legitimacy. This legitimacy isn’t measured by whether they follow established journalism ethics, but whether their “core truths” agree with Musk’s “core truths”.

An example of the problem is how the press fixates on Tesla car crashes due to its “autopilot” feature. Pretty much every autopilot crash makes national headlines, while the press ignores the other 40,000 car crashes that happen in the United States each year. Musk spies on Tesla drivers (hello, classic Bond villain everyone) so he can see the dip in autopilot usage every time such a news story breaks. He’s got good reason to be concerned about this.

He argues that autopilot is safer than humans driving, and he’s got the statistics and government studies to back this up. Therefore, the press’s fixation on Tesla crashes is illegitimate “fake news”, titillating the audience with distorted truth.

But here’s the thing: that’s still only Musk’s version of the truth. Yes, on a mile-per-mile basis, autopilot is safer, but there’s nuance here. Autopilot is used primarily on freeways, which already have a low mile-per-mile accident rate. People choose autopilot only when conditions are incredibly safe and drivers are unlikely to have an accident anyway. Musk is therefore being intentionally deceptive comparing apples to oranges. Autopilot may still be safer, it’s just that the numbers Musk uses don’t demonstrate this.

And then there is the truth calling it “autopilot” to begin with, because it isn’t. The public is overrating the capabilities of the feature. It’s little different than “lane keeping” and “adaptive cruise control” you can now find in other cars. In many ways, the technology is behind — my Tesla doesn’t beep at me when a pedestrian walks behind my car while backing up, but virtually every new car on the market does.

Yes, the press unduly covers Tesla autopilot crashes, but Musk has only himself to blame by unduly exaggerating his car’s capabilities by calling it “autopilot”.

What’s “core truth” is thus rather difficult to obtain. What the press satisfies itself with instead is smaller truths, what they can document. The facts are in such cases that the accident happened, and they try to get Tesla or Musk to comment on it.

What you can criticize a journalist for is therefore not “core truth” but whether they did journalism correctly. When such stories criticize “autopilot”, but don’t do their diligence in getting Tesla’s side of the story, then that’s a violation of journalistic practice. When I criticize journalists for their poor handling of stories in my industry, I try to focus on which journalistic principles they get wrong. For example, the NYTimes reporters do a lot of stories quoting anonymous government sources in clear violation of journalistic principles.

If “credibility” is the concern, then it’s the classic Bond villain here that’s the problem: Musk himself. His track record on business statements is abysmal. For example, when he announced the Model 3 he claimed production targets that every Wall Street analyst claimed were absurd. He didn’t make those targets, he didn’t come close. Model 3 production is still lagging behind Musk’s twice adjusted targets.

https://www.bloomberg.com/graphics/2018-tesla-tracker/

So who has a credibility gap here, the press, or Musk himself?

Not only is Musk’s credibility problem ironic, so is the name he chose, “Pravada”, the Russian word for truth that was the name of the Soviet Union Communist Party’s official newspaper. This is so absurd this has to be a joke, yet Musk claims to be serious about all this.

Yes, the press has a lot of problems, and if Musk were some journalism professor concerned about journalists meeting the objective standards of their industry (e.g. abusing anonymous sources), then this would be a fine thing. But it’s not. It’s Musk who is upset the press’s version of “core truth” does not agree with his version — a version that he’s proven time and time again differs from “real truth”.

Just in case Musk is serious, I’ve already registered “www.antipravda.com” to start measuring the credibility of statements by billionaire playboy CEOs. Let’s see who blinks first.


I stole the title, with permission, from this tweet:

BPI Wants Piracy Dealt With Under New UK Internet ‘Clean-Up’ Laws

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/bpi-wants-music-piracy-dealt-with-under-uk-internet-clean-up-laws-180523/

For the past several years, the UK Government has expressed a strong desire to “clean up” the Internet.

Strong emphasis has been placed on making the Internet safer for children but that’s just the tip of a much larger iceberg.

This week, the Government published its response to the Internet Safety Strategy green paper, stating unequivocally that more needs to be done to tackle “online harm”.

Noting that six out of ten people report seeing inappropriate or harmful content online, the Government said that work already underway with social media companies to protect users had borne fruit but overall industry response has been less satisfactory.

As a result, the Government will now carry through with its threat to introduce new legislation, albeit with the assistance of technology companies, children’s charities and other stakeholders.

“Digital technology is overwhelmingly a force for good across the world and we must always champion innovation and change for the better,” said Matt Hancock, Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport.

“At the same time I have been clear that we have to address the Wild West elements of the Internet through legislation, in a way that supports innovation. We strongly support technology companies to start up and grow, and we want to work with them to keep our citizens safe.”

While emphasis is being placed on hot-button topics such as cyberbullying and online child exploitation, the Government is clear that it wishes to tackle “the full range” of online harms. That has been greeted by UK music group BPI with a request that the Government introduces new measures to tackle Internet piracy.

In a statement issued this week, BPI chief executive Geoff Taylor welcomed the move towards legislative change and urged the Government to encompass the music industry and beyond.

“This is a vital opportunity to protect consumers and boost the UK’s music and creative industries. The BPI has long pressed for internet intermediaries and online platforms to take responsibility for the content that they promote to users,” Taylor said.

“Government should now take the power in legislation to require online giants to take effective, proactive measures to clean illegal content from their sites and services. This will keep fans away from dodgy sites full of harmful content and prevent criminals from undermining creative businesses that create UK jobs.”

The BPI has published four initial requests, each of which provides food for thought.

The demand to “establish a new fast-track process for blocking illegal sites” is not entirely unexpected, particularly given the expense of launching applications for blocking injunctions at the High Court.

“The BPI has taken a large number of actions against individual websites – 63 injunctions are in place against sites that are wholly or mainly infringing and whose business is simply to profit from criminal activity,” the BPI says.

Those injunctions can be expanded fairly easily to include new sites operating under similar banners or facilitating access to those already covered, but it’s clear the BPI would like something more streamlined. Voluntary schemes, such as the one in place in Portugal, could be an option but it’s unclear how troublesome that could be for ISPs. New legislation could solve that dilemma, however.

Another big thorn in the side for groups like the BPI are people and entities that post infringing content. The BPI is very good at taking these listings down from sites and search engines in particular (more than 600 million requests to date) but it’s a game of whac-a-mole the group would rather not engage in.

With that in mind, the BPI would like the Government to impose new rules that would compel online platforms to stop content from being re-posted after it’s been taken down while removing the accounts of repeat infringers.

Thirdly, the BPI would like the Government to introduce penalties for “online operators” who do not provide “transparent contact and ownership information.” The music group isn’t any more specific than that, but the suggestion is that operators of some sites have a tendency to hide in the shadows, something which frustrates enforcement activity.

Finally, and perhaps most interestingly, the BPI is calling on the Government to legislate for a new “duty of care” for online intermediaries and platforms. Specifically, the BPI wants “effective action” taken against businesses that use the Internet to “encourage” consumers to access content illegally.

While this could easily encompass pirate sites and services themselves, this proposal has the breadth to include a wide range of offenders, from people posting piracy-focused tutorials on monetized YouTube channels to those selling fully-loaded Kodi devices on eBay or social media.

Overall, the BPI clearly wants to place pressure on intermediaries to take action against piracy when they’re in a position to do so, and particularly those who may not have shown much enthusiasm towards industry collaboration in the past.

“Legislation in this Bill, to take powers to intervene with respect to operators that do not co-operate, would bring focus to the roundtable process and ensure that intermediaries take their responsibilities seriously,” the BPI says.

The Department for Digital, Culture, Media & Sport and the Home Office will now work on a White Paper, to be published later this year, to set out legislation to tackle “online harms”. The BPI and similar entities will hope that the Government takes their concerns on board.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

The Practical Effects of GDPR at Backblaze

Post Syndicated from Andy Klein original https://www.backblaze.com/blog/the-practical-effects-of-gdpr-at-backblaze/


GDPR day, May 25, 2018, is nearly here. On that day, will your inbox explode with update notices, opt-in agreements, and offers from lawyers searching for GDPR violators? Perhaps all the companies on earth that are not GDPR ready will just dissolve into dust. More likely, there will be some changes, but business as usual will continue and we’ll all be more aware of data privacy. Let’s go with the last one.

What’s Different With GDPR at Backblaze

The biggest difference you’ll notice is a completely updated Privacy Policy. Last week we sent out a service email announcing the new Privacy Policy. Some people asked what was different. Basically everything. About 95% of the agreement was rewritten. In the agreement, we added in the appropriate provisions required by GDPR, and hopefully did a better job specifying the data we collect from you, why we collect it, and what we are going to do with it.

As a reminder, at Backblaze your data falls into two catagories. The first type of data is the data you store with us — stored data. These are the files and objects you upload and store, and as needed, restore. We do not share this data. We do not process this data, except as requested by you to store and restore the data. We do not analyze this data looking for keywords, tags, images, etc. No one outside of Backblaze has access to this data unless you explicitly shared the data by providing that person access to one or more files.

The second type of data is your account data. Some of your account data is considered personal data. This is the information we collect from you to provide our Personal Backup, Business Backup and B2 Cloud Storage services. Examples include your email address to provide access to your account, or the name of your computer so we can organize your files like they are arranged on your computer to make restoration easier. We have written a number of Help Articles covering the different ways this information is collected and processed. In addition, these help articles outline the various “rights” granted via GDPR. We will continue to add help articles over the coming weeks to assist in making it easy to work with us to understand and exercise your rights.

What’s New With GDPR at Backblaze

The most obvious addition is the Data Processing Addendum (DPA). This covers how we protect the data you store with us, i.e. stored data. As noted above, we don’t do anything with your data, except store it and keep it safe until you need it. Now we have a separate document saying that.

It is important to note the new Data Processing Addendum is now incorporated by reference into our Terms of Service, which everyone agrees to when they sign up for any of our services. Now all of our customers have a shiny new Data Processing Agreement to go along with the updated Privacy Policy. We promise they are not long or complicated, and we encourage you to read them. If you have any questions, stop by our GDPR help section on our website.

Patience, Please

Every company we have dealt with over the last few months is working hard to comply with GDPR. It has been a tough road whether you tried to do it yourself or like Backblaze, hired an EU-based law firm for advice. Over the coming weeks and months as you reach out to discover and assert your rights, please have a little patience. We are all going through a steep learning curve as GDPR gets put into practice. Along the way there are certain to be some growing pains — give us a chance, we all want to get it right.

Regardless, at Backblaze we’ve been diligently protecting our customers’ data for over 11 years and nothing that will happen on May 25th will change that.

The post The Practical Effects of GDPR at Backblaze appeared first on Backblaze Blog | Cloud Storage & Cloud Backup.

Police Forces Around Europe Hit Pirate IPTV Operation

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/police-forces-around-europe-hit-pirate-iptv-operation-180519/

Once upon a time, torrent and web streaming sites were regularly in the headlines while being targeted by the authorities. With the rise of set-top box streaming, actions against pirate IPTV operations are more regularly making the news.

In an operation coordinated by the public prosecutor’s office in Rome, 150 officers of the Provincial Command of the Guardia di Finanza (GdF) this week targeted what appears to be a fairly large unauthorized IPTV provider.

Under the banner Operation Spinoff, in Italy, more than 50 searches were carried out in 20 provinces of 11 regions. Five people were arrested. Elsewhere in Europe – in Switzerland, Germany and Spain – the Polizei Basel-Landschaft, the Kriminal Polizei and the Policia Nacional coordinated to execute warrants.

A small selection of the service on offer

“Through technical and ‘in-the-field’ investigations and the meticulous reconstruction of financial flows, carried out mainly through prepaid credit cards or payment web platforms, investigators have reconstructed the activity of a pyramid-like criminal structure dedicated to the illegal decryption and diffusion of pay-per-view television content through the Internet,” the GdF said in a statement.

Italian authorities report that the core of the IPTV operation were its sources of original content and channels. These were located in a range of diverse locations such as companies, commercial premises, garages and even private homes. Inside each location was equipment to receive, decrypt and capture signals from broadcasters including Sky TV.

Italian police examine hardware

These signals were collected together to form a package of channels which were then transmitted via the Internet and sold to the public in the form of an IPTV subscription. Packages were reportedly priced between 15 and 20 euros per month.

It’s estimated that between the 49 individuals said to be involved in the operation, around one million euros was generated. All are suspected of copyright infringement and money laundering offenses. Of the five Italian citizens reported to be at the core of the operations, four were taken into custody and one placed under house arrest.

Reports identify the suspects as: ‘AS’, born 1979 and residing in Lorrach, Germany. ‘RM’, born 1987 and living in Sarno, Italy. ‘LD’, born 1996 and also living in Sarno, Italy. ‘GP’, born 1990, living in Pordenone, Italy. And ‘SM’, born 1981 and living in Zagarolo, Italy.

More hardware

Players at all levels of the business are under investigation, from the sources who decrypted the signals to the sellers and re-sellers of the content to end users. Also under the microscope are people said to have laundered the operation’s money through credit cards and payment platforms.

The GdF describes the pirate IPTV operation in serious terms, noting that it aimed to set up a “parallel distribution company able to provide services that are entirely analogous to lawful companies, from checks on the feasibility of installing the service to maintaining adequate standards and technical assistance to customers.”

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.

Police Arrest Suspected Member of TheDarkOverlord Hacking Group

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/police-arrest-suspected-member-of-the-dark-overlord-hacking-group-180517/

In April 2017, the first episode of the brand new season of Netflix’s Orange is the New Black was uploaded to The Pirate Bay, months ahead of its official release date.

The leak was the work of a hacking entity calling itself TheDarkOverlord (TDO). One of its members had contacted TorrentFreak months earlier claiming that the content was in its hands but until the public upload, nothing could be confirmed.

TDO told us it had obtained the episodes after hacking the systems of Hollywood-based Larson Studios, an ADR (additional dialogue recorded) studio, back in 2016. TDO had attempted to blackmail the company into paying a bitcoin ransom but when it wasn’t forthcoming, TDO pressed the nuclear button.

Netflix responded by issuing a wave of takedown notices but soon TDO moved onto a new target. In June 2017, TDO followed up on an earlier threat to leak content owned by ABC.

But while TDO was perhaps best known for its video-leaking exploits, the group’s core ‘business’ was hacking what many perceived to be softer targets. TDO ruthlessly slurped confidential data from weakly protected computer systems at medical facilities, private practices, and businesses large and small.

In each case, the group demanded ransoms in exchange for silence and leaked sensitive data to the public if none were paid. With dozens of known targets, TDO found itself at the center of an international investigation, led by the FBI. That now appears to have borne some fruit, with the arrest of an individual in Serbia.

Serbian police say that members of its Ministry of Internal Affairs, Criminal Police Directorate (UCC), in coordination with the Special Prosecution for High-Tech Crime, have taken action against a suspected member of TheDarkOverlord group.

Police say they tracked down a Belgrade resident, who was arrested and taken into custody. Identified only by the initials “S.S”, police say the individual was born in 1980 but have released no further personal details. A search of his apartment and other locations led to the seizure of items of digital equipment.

“According to the order of the Special Prosecutor’s Office for High-Tech Crime, criminal charges will be brought against him because of the suspicion that he committed the criminal offense of unauthorized access to a protected computer, computer networks and electronic processing, and the criminal offense of extortion,” a police statement reads.

In earlier correspondence with TF, the TDO member always gave the impression of working as part of a team but we only had a single contact point which appeared to be the same person. However, Serbian authorities say the larger investigation is aimed at uncovering “a large number of people” who operate under the banner of “TheDarkOverlord”.

Since June 2016, the group is said to have targeted at least 50 victims while demanding bitcoin ransoms to avoid disclosure of their content. Serbian authorities say that on the basis of available data, TDO received payments of more than $275,000.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and more. We also have VPN reviews, discounts, offers and coupons.