Tag Archives: IOT

Да побутнем бъдещето

Post Syndicated from Йовко Ламбрев original https://yovko.net/push-the-future/

Представете си, че сме няколко години напред в бъдещето. Но не повече от пръстите на едната ви ръка. Искате да произведете някакъв продукт. Влизате във фабриката с проектната си документация, записана на някакъв цифров носител… Или не – дори нямате съвсем прецизна такава, но с помощта на инженерния екип тя скоро става готова, като междувременно сте изяснили всички въпроси, свързани с това какви точно материали да бъдат вложени, какви техни специфики да бъдат използвани или евентуални проблеми и слаби места да бъдат избегнати. Как всичко да се направи при най-оптимална цена и бързина на производство. Повечето от тези решения ви подсказва самата информационна система на фабриката, защото разполага с натрупани данни и статистика, а machine learning алгоритмите стават все по-добри. Съобразени са регулационните изисквания, ако продуктът има отношения към тях. Уточнени са доставчиците на материали, цените им, дори разполагате с прогноза как би се отразила върху вашата цена някоя промяна на пазарите на суровини и материали. Знаете кои и какви са възможните най-подходящи заместители. Знаете подробно как ще се рециклира продуктът ви, след като приключи експлотационният му период. Имате най-детайлни количествени сметки и при всяка промяна в изделието те се опресняват автоматично. Накрая слагате очила за виртуална реалност и разглеждате продукта си „на живо“ още преди изобщо той да е влязъл в производство.

Ако всичко е както трябва – пускате поръчката за продукция, фабриката се преконфигурира съобразно новото изделие, а това с всяка следваща година ще се случва все по-автоматично и бързо. Транспортни роботи ще зареждат от склад нужните материали, колаборативните им „колеги“ (коботи) по поточните линии ще обслужват машините и производството на новото изделие (сменяйки например изхабените инструменти, зареждайки заготовки, опаковайки и т.н.), а накрая, вече в склада за готова продукция, ще финишират подредени, с етикети или маркирани с RFID, NFC или QR бройките завършени изделия, готови за експедиция. Таговете на съответната маркировка вероятно ще са в blockchain база, за проследяемост и доказване на оригинално производство и произход. Хора все още ще са нужни, но повечето ще са в инженерния отдел или в, да го наречем, контролния център на фабриката. Сред машините ще бъдат все по-малко и по-малко. А подобно производството за все повече неща ще е все по-възможно да бъде дори денонощно.

По време на целия процес ще можете да следите бройките, темпото, разхода на суровини и енергия – и не в някакви ужасни таблици с мърдащи числа, а чрез удобни, човешки интерфейси и визуализации, включително отдалечено чрез смартфон или таблет, защото всъщност няма какво толкова да правите във фабриката… Системите за анализиране на данните от датчиците и следене на параметрите на машините ще „предвиждат“ и подсказват за евентуални претоварвания на машини и инструменти, за потенциални проблеми и брак…

„Мечтая да е възможно фабриката ми да е продължение на нервната ми система, да мога да я почувствам и да взимам решения на тази база“, ми каза наскоро един индустриалец.

И нека тук спрем да си представяме, защото… това изобщо не е фантастика. Технологиите, които са нужни това да бъде възможно, са вече около нас. В индустрията обаче има много препъни камъни, заложени основно от различни вендори, в стремеж да запазят пазарни сегменти за себе си. Много машини не споделят никакви данни. Често липсват стандарти (или пък те не се ползват), които да спомагат интеграцията между компоненти от различни производители. Доставчиците на информационни системи се опитват да продават това, което вече са разработили, и твърде малко се интересуват от реалните нужди и проблеми в производствения сектор. След десетилетия, в които се извършва автоматизация и цифровизация (да, формално третата индустриална революция започва през 70-те години на миналия век), информационните технологии продължават да са фокусирани предимно в enablement и поддръжка, и твърде малко в реални, практични и ползотворни, специфични за сегмента иновации. В света на ИТ продължава да вирее горделивото, но безпочвено очакване индустрията да се напасне към тях, вместо технологиите да са пригодни за индустрията.

Но в крайна сметка иновациите се случват – при това лавинообразно. Някои са по-значими от други или пък изчакват своя момент да заблестят. И това съвсем не е самоцелно или извън контекст.

Такава модерна, дигитална фабрика е напълно възможна. От днешна гледна точка е по-лесно да си я представим като плавна еволюция на съществуваща традиционна такава, отколкото да се планира и построи от нулата. И при това не са нужни твърде много време, твърде много хора или някакви огромни усилия. Трябва да се огледат и оценят налични платформи и технологии заедно с възможните интеграции помежду им. Да се отсеят тези с най-добър потенциал и да се тестват в реална среда. Да се подберат или доработят приложения. И нещата ще започнат да се получават – не изведнъж, но всичко това е напълно реалистично – и ако се стартира сега, да започнат да се виждат реални резултати между 2020 и 2025 година. При това в България, в Пловдив, в Търново или Габрово. Или навсякъде другаде, но преди няколко дни с един от визионерите в индустрията около Пловдив обсъждахме, че ако успеем да го направим тук, значи може да се направи навсякъде. И да се мултиплексира колкото е нужно.

Нужни са няколко души с капацитет и готовност да се фокусират в темата – в идеалния случай ще са хора, малко по-широкопрофилни като натрупан опит, които не се страхуват да мислят извън рамките на текущата си тясна специалност. Такива, които да са с нагласа бързо да скачат и навлизат в нова територия, софтуер или платформа. Да имат способността да вникват под повърхността на техническата документация, за да преценят потенциала на една система. Важен е интеграторският подход – погледът към общата картинка и крайната цел всичко да работи заедно. Потенциалът на една машина или система извън контекста на общата интеграция, ако тя е твърде трудна, скъпа или невъзможна, е с пренебрежимо значение. Всякакъв ИТ опит ще е от полза, но в идеалния случай комбинацията от ИТ и инженерство (електроника и/или автоматизация) ще е брилянтната сплав. Иначе всяко окей по някоя (или повече) от следните посоки ще е плюс:

 • аналитично и критично мислене (креативно и out-of-the-box)
 • някой от стандартните езици за програмиране като C или Java
 • някоя и друга база-данни (поне SQL), както и HTML, и REST
 • опит с програмиране на контролери
 • IoT или IIoT (Industrial IoT), MQTT (или други M2M протоколи)
 • комфортно ползване на различни операционни системи (минимум Linux и Windows)
 • PLM (product lifecycle management), но не PLCM (product life-cycle management в маркетинг смисъл)
 • machine learning
 • всякакъв друг опит в/от индустрията
 • умения за кратко и фокусирано изразяване и писане
 • готовност за споделяне на знания и работа в екип
 • прагматичен и практически-ориентиран подход към проблемите
 • използване на инструменти за управление на задачи, проекти и лични ангажименти (календар, trello, todoist и др.)

Английският език е нужен като минимум на работно ниво, защото макар и не непрекъснато, ще се работи в многоезична среда и този език се явява най-малкото общо кратно за общуване и документиране.

И ако това по-горе зазвучи претенциозно в нечии уши, бързам да уточня, че няма да правим никакви революции и иновации – просто ще свършим малко полезна работа. В идеалния случай просто ще побутнем леко еволюцията напред. 🙂

Такива неща вече се правят в една или друга степен. Започват да се появяват и вендори, които ще твърдят, че могат да продадат най-подходящото цялостно решение. Истината е, че много от тях просто се опитват да вкарат колкото могат повече клиенти в собствената си екосистема. Няма универсални решения – във всяко индустриално производство има много специфики, които трябва да се имат наум. Решенията е добре да са „ушити“ по мярка и интегрирани, с подбор на най-оптималните компоненти от различни вендори.

Затова размахвам знаменце, че търся колеги и партньори. Имам подадени ръце и готовност за съвместна работа с представители на индустрията около Пловдив (в момента ми е най-лесно и на мен, и на тях, да разсъждаваме в рамките на Пловдив). Основната тяхна тревога е, че няма да се намерят нужните хора. Затова искам да проведа като начало един тур от разговори с тези, които биха се заинтересували да работим заедно по темата, а след това ще обсъждаме следващи стъпки. Имам няколко души наум, с които ще говоря лично, но по-голямата част от тях са ангажирани с други неща. Затова, пишейки този текст, се надявам, че ще се намерим и с нови колеги.

Аз лично вярвам, че успехът е свързан с партньорство и колаборация, а не е заключен в ревнивото пазене на двадесетте реда код, които си написал така или иначе пак като импровизация върху нечий друг труд, положен преди теб. Знанието, затворено между двете ти уши, просто остарява бързо и не върши никаква работа, ако не си го споделил с останалите. Времето на парцелираното познание и ексклузивни умения приключи неотдавна. Сега можем да постигнем нещо смислено само чрез взаимни усилия и екипна работа.

В случай че проявявате интерес, моля свържете се с мен (чрез формуляра по-долу) и споделете каквото прецените за важно за ваш предишен опит или нагласа към темата. С най-интересните хора ще се постарая да се видим на живо възможно най-скоро.

Getting Ready for AWS re:Invent 2017

Post Syndicated from Jeff Barr original https://aws.amazon.com/blogs/aws/getting-ready-for-aws-reinvent-2017/

With just 40 days remaining before AWS re:Invent begins, my colleagues and I want to share some tips that will help you to make the most of your time in Las Vegas. As always, our focus is on training and education, mixed in with some after-hours fun and recreation for balance.

Locations, Locations, Locations
The re:Invent Campus will span the length of the Las Vegas strip, with events taking place at the MGM Grand, Aria, Mirage, Venetian, Palazzo, the Sands Expo Hall, the Linq Lot, and the Encore. Each venue will host tracks devoted to specific topics:

MGM Grand – Business Apps, Enterprise, Security, Compliance, Identity, Windows.

Aria – Analytics & Big Data, Alexa, Container, IoT, AI & Machine Learning, and Serverless.

Mirage – Bootcamps, Certifications & Certification Exams.

Venetian / Palazzo / Sands Expo Hall – Architecture, AWS Marketplace & Service Catalog, Compute, Content Delivery, Database, DevOps, Mobile, Networking, and Storage.

Linq Lot – Alexa Hackathons, Gameday, Jam Sessions, re:Play Party, Speaker Meet & Greets.

EncoreBookable meeting space.

If your interests span more than one topic, plan to take advantage of the re:Invent shuttles that will be making the rounds between the venues.

Lots of Content
The re:Invent Session Catalog is now live and you should start to choose the sessions of interest to you now.

With more than 1100 sessions on the agenda, planning is essential! Some of the most popular “deep dive” sessions will be run more than once and others will be streamed to overflow rooms at other venues. We’ve analyzed a lot of data, run some simulations, and are doing our best to provide you with multiple opportunities to build an action-packed schedule.

We’re just about ready to let you reserve seats for your sessions (follow me and/or @awscloud on Twitter for a heads-up). Based on feedback from earlier years, we have fine-tuned our seat reservation model. This year, 75% of the seats for each session will be reserved and the other 25% are for walk-up attendees. We’ll start to admit walk-in attendees 10 minutes before the start of the session.

Las Vegas never sleeps and neither should you! This year we have a host of late-night sessions, workshops, chalk talks, and hands-on labs to keep you busy after dark.

To learn more about our plans for sessions and content, watch the Get Ready for re:Invent 2017 Content Overview video.

Have Fun
After you’ve had enough training and learning for the day, plan to attend the Pub Crawl, the re:Play party, the Tatonka Challenge (two locations this year), our Hands-On LEGO Activities, and the Harley Ride. Stay fit with our 4K Run, Spinning Challenge, Fitness Bootcamps, and Broomball (a longstanding Amazon tradition).

See You in Vegas
As always, I am looking forward to meeting as many AWS users and blog readers as possible. Never hesitate to stop me and to say hello!

Jeff;

 

 

IoT Cybersecurity: What’s Plan B?

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2017/10/iot_cybersecuri.html

In August, four US Senators introduced a bill designed to improve Internet of Things (IoT) security. The IoT Cybersecurity Improvement Act of 2017 is a modest piece of legislation. It doesn’t regulate the IoT market. It doesn’t single out any industries for particular attention, or force any companies to do anything. It doesn’t even modify the liability laws for embedded software. Companies can continue to sell IoT devices with whatever lousy security they want.

What the bill does do is leverage the government’s buying power to nudge the market: any IoT product that the government buys must meet minimum security standards. It requires vendors to ensure that devices can not only be patched, but are patched in an authenticated and timely manner; don’t have unchangeable default passwords; and are free from known vulnerabilities. It’s about as low a security bar as you can set, and that it will considerably improve security speaks volumes about the current state of IoT security. (Full disclosure: I helped draft some of the bill’s security requirements.)

The bill would also modify the Computer Fraud and Abuse and the Digital Millennium Copyright Acts to allow security researchers to study the security of IoT devices purchased by the government. It’s a far narrower exemption than our industry needs. But it’s a good first step, which is probably the best thing you can say about this legislation.

However, it’s unlikely this first step will even be taken. I am writing this column in August, and have no doubt that the bill will have gone nowhere by the time you read it in October or later. If hearings are held, they won’t matter. The bill won’t have been voted on by any committee, and it won’t be on any legislative calendar. The odds of this bill becoming law are zero. And that’s not just because of current politics — I’d be equally pessimistic under the Obama administration.

But the situation is critical. The Internet is dangerous — and the IoT gives it not just eyes and ears, but also hands and feet. Security vulnerabilities, exploits, and attacks that once affected only bits and bytes now affect flesh and blood.

Markets, as we’ve repeatedly learned over the past century, are terrible mechanisms for improving the safety of products and services. It was true for automobile, food, restaurant, airplane, fire, and financial-instrument safety. The reasons are complicated, but basically, sellers don’t compete on safety features because buyers can’t efficiently differentiate products based on safety considerations. The race-to-the-bottom mechanism that markets use to minimize prices also minimizes quality. Without government intervention, the IoT remains dangerously insecure.

The US government has no appetite for intervention, so we won’t see serious safety and security regulations, a new federal agency, or better liability laws. We might have a better chance in the EU. Depending on how the General Data Protection Regulation on data privacy pans out, the EU might pass a similar security law in 5 years. No other country has a large enough market share to make a difference.

Sometimes we can opt out of the IoT, but that option is becoming increasingly rare. Last year, I tried and failed to purchase a new car without an Internet connection. In a few years, it’s going to be nearly impossible to not be multiply connected to the IoT. And our biggest IoT security risks will stem not from devices we have a market relationship with, but from everyone else’s cars, cameras, routers, drones, and so on.

We can try to shop our ideals and demand more security, but companies don’t compete on IoT safety — and we security experts aren’t a large enough market force to make a difference.

We need a Plan B, although I’m not sure what that is. E-mail me if you have any ideas.

This essay previously appeared in the September/October issue of IEEE Security & Privacy.

Join us for an evening of League of Legends

Post Syndicated from Alex Bate original https://www.raspberrypi.org/blog/league-of-legends-evening/

Last month, we shared the news that Riot Games is supporting digital literacy by matching 25% of sales of Championship Ashe and Championship Ward to create a charity fund that will benefit the Raspberry Pi Foundation and two other charities.

Raspberry Pi League of Legends Championship Ashe Riot Games

Vote for the Raspberry Pi Foundation

Riot Games is now calling for all League of Legends players to vote for their favourite charity — the winning organisation will receive 50% of the total fund.

By visiting the ‘Vote for charity’ tab in-client, you’ll be able to choose between the Raspberry Pi Foundation, BasicNeeds, and Learning Equality.

Players can vote only once, and your vote will be multiplied based on your honour level. Voting ends on 5 November 2017 at 11:59pm PT.

League of Legends with Riot Gaming

In honour of the Riot Games Charity Fund vote, and to support the work of the Raspberry Pi Foundation, KimmieRiot and M0RGZ of top female eSports organisation Riot Gaming (no relation to Riot Games) will run a four-hour League of Legends live-stream this Saturday, 21 October, from 6pm to 10pm BST.

Playing as Championship Ashe, they’ll be streaming live to Twitch, and you’re all invited to join in the fun. I’ll be making an appearance in the chat box as RaspberryPiFoundation, and we’ll be giving away some free T-shirts and stickers during the event — make sure to tune in to the conversation.

In a wonderful gesture, Riot Gaming will pass on all donations made to their channel during the live-stream to us. These funds will directly aid the ongoing charitable work of Raspberry Pi and our computing education programmes like CoderDojo.

Make sure to follow Riot Gaming, and activate notifications so you don’t miss the event!

We’re blushing

Thank you to everyone who buys Championship Ashe and Championship Ward, and to all of you who vote for us. We’re honoured to be one of the three charities selected to benefit from the Riot Games Charity Fund.

And a huge thank you to Riot Gaming for organising an evening of Raspberry Pi and League of Legends. We can’t wait!

The post Join us for an evening of League of Legends appeared first on Raspberry Pi.

Spotify Threatened Researchers Who Revealed ‘Pirate’ History

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/spotify-threatened-researchers-who-revealed-pirate-history-171006/

As one of the members of Sweden’s infamous Piratbyrån (Piracy Bureau), Rasmus Fleischer was also one of early key figures at The Pirate Bay. Over the years he’s been a writer, researcher, debater, and musician, and in 2012 he finished his PhD thesis on “music’s political economy.”

As part of a five-person research team (Pelle Snickars, Patrick Vonderau, Anna Johansson, Rasmus Fleischer, Maria Eriksson) funded by the Swedish Research Council, Fleischer has co-written a book about the history of Spotify.

Titled ‘Spotify Teardown – Inside the Black Box of Streaming Music’, the publication is set to shine light on the history of the now famous music service while revealing quite a few past secrets.

With its release scheduled for 2018, Fleischer has already teased a few interesting nuggets, not least that Spotify’s early beta version used ‘pirate’ MP3 files, some of them sourced from The Pirate Bay.

Fleischer says that following an interview earlier this year with DI.se, in which he revealed that Spotify distributed unlicensed music between May 2007 to October 2008, Spotify looked at ways to try and stop his team’s research. However, the ‘pirate’ angle wasn’t the clear target, another facet of the team’s research was.

“Building on the tradition of ‘breaching experiments’ in ethnomethodology, the research group sought to break into the hidden infrastructures of digital music distribution in order to study its underlying norms and structures,” project leader Pelle Snickars previously revealed.

With this goal, the team conducted experiments to see if the system was open to abuse or could be manipulated, as Fleischer now explains.

“For example, some hundreds of robot users were created to study whether the same listening behavior results in different recommendations depending on whether the user was registered as male or female,” he says.

“We have also investigated on a small scale the possibilities of manipulating the system. However, we have not collected any data about real users. Our proposed methods appeared several years ago in our research funding application, which was approved by the Swedish Research Council, which was already noted in 2013.”

Fleischer says that Spotify had been aware of the project for several years but it wasn’t until this year, after he spoke of Spotify’s past as a ‘pirate’ service, that pressure began to mount.

“On May 19, our project manager received a letter from Benjamin Helldén-Hegelund, a lawyer at Spotify. The timing was hardly a coincidence. Spotify demanded that we ‘confirm in writing’ that we had ‘ceased activities contrary to their Terms of Use’,” Fleischer reveals.

A corresponding letter to the Swedish Research Council detailed Spotify’s problems with the project.

“Spotify is particularly concerned about the information that has emerged regarding the research group’s methods in the project. The data indicate that the research team has deliberately taken action that is explicitly in violation of Spotify’s Terms of Use and by means of technical methods they sought to conceal these breaches of conditions,” the letter read.

“The research group has worked, among other things, to artificially increase the number of plays and manipulate Spotify’s services using scripts or other automated processes.

“Spotify assumes that the systematic breach of its conditions has not been known to the Swedish Research Council and is convinced that the Swedish Research Council is convinced that the research undertaken with the support of the Swedish Research Council in all respects meets ethical guidelines and is carried out reasonably and in accordance with applicable law.”

Fleischer admits that part of the research was concerned with the possibility of artificially increasing the number of plays, but he says that was carried out on a small scale without any commercial gain.

“The purpose was simply to test if it is true that Spotify could be manipulated on a larger scale, as claimed by journalists who did similar experiments. It is also true that we ‘sought to hide these crimes’ by using a VPN connection,” he says.

Fleischer says that Spotify’s lawyer blended complaints together, such as correlating terms of service violations with violation of research ethics, while presenting the same as grounds for legal action.

“The argument was quite ridiculous. Nevertheless, the letter could not be interpreted as anything other than an attempt by Spotify to prevent us from pursuing the research project,” he notes.

This week, however, it appears the dispute has reached some kind of conclusion. In a posting on his Copyriot blog (Swedish), Fleischer reveals that Spotify has informed the Swedish Research Council that the case has been closed, meaning that the research into the streaming service can continue.

“It must be acknowledged that Spotify’s threats have taken both time and power from the project. This seems to be the purpose when big companies go after researchers who they perceive as uncomfortable. It may not be possible to stop the research but it can be delayed,” Fleischer says.

“Sure [Spotify] dislikes people being reminded of how the service started as a pirate service. But instead of inviting an open dialogue, lawyers are sent out for the purpose of slowing down researchers.”

Spotify Teardown. Inside the Black Box of Streaming Music is to be published by MIT Press in 2018.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

timeShift(GrafanaBuzz, 1w) Issue 16

Post Syndicated from Blogs on Grafana Labs Blog original https://grafana.com/blog/2017/10/06/timeshiftgrafanabuzz-1w-issue-16/

Welcome to another issue of TimeShift. In addition to the roundup of articles and plugin updates, we had a big announcement this week – Early Bird tickets to GrafanaCon EU are now available! We’re also accepting CFPs through the end of October, so if you have a topic in mind, don’t wait until the last minute, please send it our way. Speakers who are selected will receive a comped ticket to the conference.


Early Bird Tickets Now Available

We’ve released a limited number of Early Bird tickets before General Admission tickets are available. Take advantage of this discount before they’re sold out!

Get Your Early Bird Ticket Now

Interested in speaking at GrafanaCon? We’re looking for technical and non-tecnical talks of all sizes. Submit a CFP Now.


From the Blogosphere

Get insights into your Azure Cosmos DB: partition heatmaps, OMS, and More: Microsoft recently announced the ability to access a subset of Azure Cosmos DB metrics via Azure Monitor API. Grafana Labs built an Azure Monitor Plugin for Grafana 4.5 to visualize the data.

How to monitor Docker for Mac/Windows: Brian was tired of guessing about the performance of his development machines and test environment. Here, he shows how to monitor Docker with Prometheus to get a better understanding of a dev environment in his quest to monitor all the things.

Prometheus and Grafana to Monitor 10,000 servers: This article covers enokido’s process of choosing a monitoring platform. He identifies three possible solutions, outlines the pros and cons of each, and discusses why he chose Prometheus.

GitLab Monitoring: It’s fascinating to see Grafana dashboards with production data from companies around the world. For instance, we’ve previously highlighted the huge number of dashboards Wikimedia publicly shares. This week, we found that GitLab also has public dashboards to explore.

Monitoring a Docker Swarm Cluster with cAdvisor, InfluxDB and Grafana | The Laboratory: It’s important to know the state of your applications in a scalable environment such as Docker Swarm. This video covers an overview of Docker, VM’s vs. containers, orchestration and how to monitor Docker Swarm.

Introducing Telemetry: Actionable Time Series Data from Counters: Learn how to use counters from mulitple disparate sources, devices, operating systems, and applications to generate actionable time series data.

ofp_sniffer Branch 1.2 (docker/influxdb/grafana) Upcoming Features: This video demo shows off some of the upcoming features for OFP_Sniffer, an OpenFlow sniffer to help network troubleshooting in production networks.


Grafana Plugins

Plugin authors add new features and bugfixes all the time, so it’s important to always keep your plugins up to date. To update plugins from on-prem Grafana, use the Grafana-cli tool, if you are using Hosted Grafana, you can update with 1 click! If you have questions or need help, hit up our community site, where the Grafana team and members of the community are happy to help.

UPDATED PLUGIN

PNP for Nagios Data Source – The latest release for the PNP data source has some fixes and adds a mathematical factor option.

Update

UPDATED PLUGIN

Google Calendar Data Source – This week, there was a small bug fix for the Google Calendar annotations data source.

Update

UPDATED PLUGIN

BT Plugins – Our friends at BT have been busy. All of the BT plugins in our catalog received and update this week. The plugins are the Status Dot Panel, the Peak Report Panel, the Trend Box Panel and the Alarm Box Panel.

Changes include:

 • Custom dashboard links now work in Internet Explorer.
 • The Peak Report panel no longer supports click-to-sort.
 • The Status Dot panel tooltips now look like Grafana tooltips.


This week’s MVC (Most Valuable Contributor)

Each week we highlight some of the important contributions from our amazing open source community. This week, we’d like to recognize a contributor who did a lot of work to improve Prometheus support.

pdoan017
Thanks to Alin Sinpaleanfor his Prometheus PR – that aligns the step and interval parameters. Alin got a lot of feedback from the Prometheus community and spent a lot of time and energy explaining, debating and iterating before the PR was ready.
Thank you!


Grafana Labs is Hiring!

We are passionate about open source software and thrive on tackling complex challenges to build the future. We ship code from every corner of the globe and love working with the community. If this sounds exciting, you’re in luck – WE’RE HIRING!

Check out our Open Positions


Tweet of the Week

We scour Twitter each week to find an interesting/beautiful dashboard and show it off! #monitoringLove

Wow – Excited to be a part of exploring data to find out how Mexico City is evolving.

We Need Your Help!

Do you have a graph that you love because the data is beautiful or because the graph provides interesting information? Please get in touch. Tweet or send us an email with a screenshot, and we’ll tell you about this fun experiment.

Tell Me More


What do you think?

That’s a wrap! How are we doing? Submit a comment on this article below, or post something at our community forum. Help us make these weekly roundups better!

Follow us on Twitter, like us on Facebook, and join the Grafana Labs community.

[$] The NumWorks graphing calculator

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/734766/rss

As the Internet of Things (IoT) becomes
ever more populous, there is no shortage of people warning us that the
continual infusion into our lives of hard-to-patch
proprietary devices running hard-to-maintain proprietary code is a bit
of a problem. It is an act of faith for some, myself included,
that open devices running free software (whether IoT devices or not) are
easier to
maintain than
proprietary, closed ones. So it’s always of interest when freedom (or
something close to it) makes
its way into a class of devices that were not previously so blessed.

Subscribers can click below for a look at the NumWorks graphing calculator
by guest author Tom Yates.

All Systems Go! 2017 Schedule Published

Post Syndicated from Lennart Poettering original http://0pointer.net/blog/all-systems-go-2017-schedule-published.html

The All Systems Go! 2017 schedule has been published!

I am happy to announce that we have published the All Systems Go! 2017 schedule!
We are very happy with the large number and the quality of the
submissions we got, and the resulting schedule is exceptionally
strong.

Without further ado:

Here’s the schedule for the first day (Saturday, 21st of October).

And here’s the schedule for the second day (Sunday, 22nd of October).

Here are a couple of keywords from the topics of the talks:
1password, azure, bluetooth, build systems,
casync, cgroups, cilium, cockpit, containers,
ebpf, flatpak, habitat, IoT, kubernetes,
landlock, meson, OCI, rkt, rust, secureboot,
skydive, systemd, testing, tor, varlink,
virtualization, wifi, and more.

Our speakers are from all across the industry: Chef CoreOS, Covalent,
Facebook, Google, Intel, Kinvolk, Microsoft, Mozilla, Pantheon,
Pengutronix, Red Hat, SUSE and more.

For further information about All Systems Go! visit our conference web site.

Make sure to buy your ticket for All Systems Go! 2017 now! A limited
number of tickets are left at this point, so make sure you get yours
before we are all sold out! Find all details here.

See you in Berlin!

Vinyl Shelf Finder

Post Syndicated from Janina Ander original https://www.raspberrypi.org/blog/vinyl-shelf-finder/

It is a truth universally acknowledged that a person in possession of a large record collection must be in want of a good shelving system. Valentin Galea has solved this problem by developing the Vinyl Shelf Finder. In this build, a web-based app directs a pan-and-tilt laser to point out your record of choice among your collection.

Vinyl Shelf Finder demo by Valentin Galea

Ta-dah!

Collector’s issues

People love to collect stuff. Stamps; soap bars; Troll dolls; belly button fluff (no, really); if you can think of a tangible item, someone out there in the world is collecting it. Of course, every collector needs to solve two issues — which system to use for cataloguing and sorting their collection, and how to best retrieve items from it. This is where Valentin’s Vinyl Shelf Finder comes in. He says:

My vinyl collection is pretty modest — about 500 records in one vertical shelf and a couple of boxes. This is enough to get cumbersome when I’m searching for specific stuff, so I came up with the idea of a automated laser pointer finder.

The Vinyl Shelf Finder

Valentin keeps an online record of his vinyl collection using Discogs. He entered each LP’s shelf position into the record, and wrote a Node.js app to access the Discogs database. The mobile app has a GUI from which he chooses records based on their name and cover image. To build the hardware, he mounted a Pimoroni Pan-Tilt HAT on a Raspberry Pi, and affixed a laser pointer to the HAT. When he selects a record in the app, the pan-and-tilt laser moves to point out the LP’s location.

Valentin Galea on Twitter

my latest hobby prj: #vinyl finder – with lazers and #raspberrypi #iot and #nodejs – https://t.co/IGGzQDgUFI https://t.co/7YBE3svGyE

Not only does the app help Valentin find records – he has also set it up to collect listening statistics using the Last.fm API. He plans to add more sophisticated statistics, and is looking into how to automate the entry of the shelf positions into his database.

If you’re interested in the Vinyl Shelf Finder, head over to Valentin’s GitHub to learn more, and to find out about updates he is making to this work in progress.

GUI of Valentin Galea's Vinyl Shelf Finder app

 

Vinyl + Pi

We’ve previously blogged about Mike Smith’s kaleidoscopic Recordshelf build — maybe he and Valentin could team up to create the ultimate, beautiful, practical vinyl-shelving system!

If you listen to lots of LP records and would like to learn about digitising them, check out this Pi-powered project from Mozilla HQ. If, on the other hand, you have a vinyl player you never use, why not make amazing art with it by hacking it into a CNC Wood Burner?

Are you a collector of things common or unusual? Could Raspberry Pi technology help make your collection better? Share your ideas with us in the comments!

The post Vinyl Shelf Finder appeared first on Raspberry Pi.

timeShift(GrafanaBuzz, 1w) Issue 14

Post Syndicated from Blogs on Grafana Labs Blog original https://grafana.com/blog/2017/09/22/timeshiftgrafanabuzz-1w-issue-14/

Summer is officially in the rear-view mirror, but we at Grafana Labs are excited. Next week, the team will gather in Stockholm, Sweden where we’ll be discussing Grafana 5.0, GrafanaCon EU and setting other goals. If you’re attending Percona Live Europe 2017 in Dublin, be sure and catch Grafana developer, Daniel Lee on Tuesday, September 26. He’ll be showing off the new MySQL data source and a sneak peek of Grafana 5.0.

And with that – we hope you enjoy this issue of TimeShift!


Latest Release

Grafana 4.5.2 is now available! Various fixes to the Graphite data source, HTTP API, and templating.

To see details on what’s been fixed in the newest version, please see the release notes.

Download Grafana 4.5.2 Now


From the Blogosphere

A Monitoring Solution for Docker Hosts, Containers and Containerized Services: Stefan was searching for an open source, self-hosted monitoring solution. With an ever-growing number of open source TSDBs, Stefan outlines why he chose Prometheus and provides a rundown of how he’s monitoring his Docker hosts, containers and services.

Real-time API Performance Monitoring with ES, Beats, Logstash and Grafana: As APIs become a centerpiece for businesses, monitoring API performance is extremely important. Hiren recently configured real time API response time monitoring for a project and shares his implementation plan and configurations.

Monitoring SSL Certificate Expiry in GCP and Kubernetes: This article discusses how to use Prometheus and Grafana to automatically monitor SSL certificates in use by load balancers across GCP projects.

Node.js Performance Monitoring with Prometheus: This is a good primer for monitoring in general. It discusses what monitoring is, important signals to know, instrumentation, and things to consider when selecting a monitoring tool.

DIY Dashboard with Grafana and MariaDB: Mark was interested in testing out the new beta MySQL support in Grafana, so he wrote a short article on how he is using Grafana with MariaDB.

Collecting Temperature Data with Raspberry Pi Computers: Many of us use monitoring for tracking mission-critical systems, but setting up environment monitoring can be a fun way to improve your programming skills as well.


GrafanaCon EU CFP is Open

Have a big idea to share? A shorter talk or a demo you’d like to show off? We’re looking for technical and non-technical talks of all sizes. The proposals are rolling in, but we are happy to save a speaking slot for you!

I’d Like to Speak at GrafanaCon


Grafana Plugins

There were a lot of plugin updates to highlight this week, many of which were due to changes in Grafana 4.5. It’s important to keep your plugins up to date, since bug fixes and new features are added frequently. We’ve made the process of installing and updating plugins simple. On an on-prem instance, use the Grafana-cli, or on Hosted Grafana, install and update with 1-click.

NEW PLUGIN

Linksmart HDS Data Source – The LinkSmart Historical Data Store is a new Grafana data source plugin. LinkSmart is an open source IoT platform for developing IoT applications. IoT applications need to deal with large amounts of data produced by a growing number of sensors and other devices. The Historical Datastore is for storing, querying, and aggregating (time-series) sensor data.

Install Now

UPDATED PLUGIN

Simple JSON Data Source – This plugin received a bug fix for the query editor.

Update Now

UPDATED PLUGIN

Stagemonitor Elasticsearch App – Numerous small updates and the version updated to match the StageMonitor version number.

Update Now

UPDATED PLUGIN

Discrete Panel – Update to fix breaking change in Grafana 4.5.

Update Now

UPDATED PLUGIN

Status Dot Panel – Minor HTML Update in this version.

Update Now

UPDATED PLUGIN

Alarm Box Panel – This panel was updated to fix breaking changes in Grafana 4.5.

Update Now


This week’s MVC (Most Valuable Contributor)

Each week we highlight a contributor to Grafana or the surrounding ecosystem as a thank you for their participation in making open source software great.

Sven Klemm opened a PR for adding a new Postgres data source and has been very quick at implementing proposed changes. The Postgres data source is on our roadmap for Grafana 5.0 so this PR really helps. Thanks Sven!


Tweet of the Week

We scour Twitter each week to find an interesting/beautiful dashboard and show it off! #monitoringLove

Glad you’re finding Grafana useful! Curious about that annotation just before midnight 🙂

We Need Your Help

Last week we announced an experiment we were conducting, and need your help! Do you have a graph that you love because the data is beautiful or because the graph provides interesting information? Please get in touch. Tweet or send us an email with a screenshot, and we’ll tell you about this fun experiment.

I Want to Help


Grafana Labs is Hiring!

We are passionate about open source software and thrive on tackling complex challenges to build the future. We ship code from every corner of the globe and love working with the community. If this sounds exciting, you’re in luck – WE’RE HIRING!

Check out our Open Positions


What do you think?

What would you like to see here? Submit a comment on this article below, or post something at our community forum. Help us make these weekly roundups better!

Follow us on Twitter, like us on Facebook, and join the Grafana Labs community.

UK Copyright Trolls Cite Hopeless Case to Make People Pay Up

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/uk-copyright-trolls-cite-hopeless-case-to-make-people-pay-up-170916/

Our coverage of Golden Eye International dates back more than five years. Much like similar companies in the copyright troll niche, the outfit monitors BitTorrent swarms, collects IP addresses, and then heads off to court to obtain alleged pirates’ identities.

From there it sends letters threatening legal action, unless recipients pay a ‘fine’ of hundreds of pounds to settle an alleged porn piracy case. While some people pay up, others refuse to do so on the basis they are innocent, the ISP bill payer, or simply to have their day in court. Needless to say, a full-on court battle on the merits is never on the agenda.

Having gone quiet for an extended period of time, it was assumed that Golden Eye had outrun its usefulness as a ‘fine’ collection outfit. Just lately, however, there are signs that the company is having another go at reviving old cases against people who previously refused to pay.

A post on Slyck forums, which runs a support thread for people targeted by trolls, reveals the strategy.

“I dealt with these Monkeys last year. I spent 5 weeks practically arguing with them. They claim they have to prove it based on the balance of probability’s [sic]. I argue that they actually have to prove it was me,” ‘Matt’ wrote in August.

“It wasn’t me, and despite giving them reasonable doubt it wasn’t me. (I’m Gay… why would I be downloading straight porn?) They still persuaded it, trying to dismiss anything that cast any doubt on their claim. The emails finished how I figured they would…. They were going to send court documentation. It never arrived.”

After months of silence, at the end of August this year ‘Matt’ says GoldenEye got in touch again, suggesting that a conclusion to another copyright case might encourage him to cough up. He says that Golden Eye contacted him saying that someone settled out of court with TCYK, another copyright troll, for £1,000.

“My thoughts…Idiots and doubt it,” ‘Matt’ said. “Honestly, I almost cried I thought I had got rid of these trolls and they are back for round two.”

This wasn’t an isolated case. Another recipient of a Golden Eye threat also revealed getting contacted by the company, also with fresh pressure to pay.

“You may be interested to know that a solicitor, acting on behalf of Robert Kemble in a claim similar to ours but brought by TCYK LLC, entered into an agreement to settle the court case by paying £1,000,” Golden Eye told the individual.

“In view of the agreement reached in the Kemble case, we would invite you to reconsider your position as to whether you would like to reach settlement with us. We would point out, that, despite the terms of settlement in the Kemble case, we remain prepared to stand by our original offer of settlement with you, that is payment of £500.00.”

After last corresponding with the Golden Eye in January after repeated denials, new contact from the company would be worrying for anyone. It certainly affected this person negatively.

“I am now at a loss and don’t know what more I can do. I do not want to settle this, but also I cannot afford a solicitor. Any further advice would be gratefully appreciated as [i’m] now having panic attacks,” the person wrote.

After citing the Robert Kemble case, one might think that Golden Eye would be good enough to explain the full situation. They didn’t – so let’s help them a little bit in that respect, to help their targets make an informed decision.

Robert Kemble was a customer of Sky Broadband. TCYK, in conjunction with UK-based Hatton and Berkeley, sent a letter to Kemble in July 2015 asking him to pay a ‘fine’ for alleged Internet piracy of the Robert Redford movie The Company You Keep, way back in April 2013.

So far, so ordinary – but here’s the big deal.

Unlike the people being re-targeted by Golden Eye this time around, Kemble admitted in writing that infringement had been going on via his account.

In a response, Kemble told TCYK that he was shocked to receive their letter but after speaking to people in his household, had discovered that a child had been downloading films. He didn’t say that the Redford film was among them but he apologized to the companies all the same. Clearly, that wasn’t going to be enough.

In August 2015, TCYK wrote back to Kemble, effectively holding him responsible for other people’s actions while demanding a settlement of £600 to be paid to third-party company, Ranger Bay Limited.

“The child who is responsible for the infringement should sign the undertakings in our letter to you. Please when replying specify clearly on the undertakings the child’s full name and age,” the company later wrote. Nice.

What took place next was a round of letter tennis between Kemble’s solicitor and those acting for TCYK, with the latter insisting that Kemble had already admitted infringement (or authorizing the same) and demanding around £2000 to settle the case at this later stage.

With no settlement forthcoming, TCYK demanded £5,000 in the small claims court.

“The Defendant has admitted that his internet address has been used to infringe the Claimant’s copyright whereby, through the Defendant’s licencees’ use of the Defendant’s internet address, he acquired the Work and then communicated the Work in a digital form via the internet to the public without the license or consent of the Claimant,” the TCYK claim form reads.

TorrentFreak understands that the court process that followed didn’t center on the merits of the infringement case, but procedural matters over how the case was handled. On this front, Kemble failed in his efforts to have the case – which was heard almost a year ago – decided in his favor.

Now, according to Golden Eye at least, Kemble has settled with TCYK for £1000, which is just £300 more than their final pre-court offer. Hardly sounds like good value for money.

The main point, though, is that this case wouldn’t have gotten anywhere near a court if Kemble hadn’t admitted liability of sorts in the early stages. This is a freak case in all respects and has no bearing on anyone’s individual case, especially those who haven’t admitted liability.

So, for people getting re-hounded by Golden Eye now, remember the Golden Rule. If you’re innocent, by all means tell them, and stick to your guns. But, at your peril tell them anything else on top, or risk having it used against you.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Simplify Your Jenkins Builds with AWS CodeBuild

Post Syndicated from Paul Roberts original https://aws.amazon.com/blogs/devops/simplify-your-jenkins-builds-with-aws-codebuild/

Jeff Bezos famously said, “There’s a lot of undifferentiated heavy lifting that stands between your idea and that success.” He went on to say, “…70% of your time, energy, and dollars go into the undifferentiated heavy lifting and only 30% of your energy, time, and dollars gets to go into the core kernel of your idea.”

If you subscribe to this maxim, you should not be spending valuable time focusing on operational issues related to maintaining the Jenkins build infrastructure. Companies such as Riot Games have over 1.25 million builds per year and have written several lengthy blog posts about their experiences designing a complex, custom Docker-powered Jenkins build farm. Dealing with Jenkins slaves at scale is a job in itself and Riot has engineers focused on managing the build infrastructure.

Typical Jenkins Build Farm

 

As with all technology, the Jenkins build farm architectures have evolved. Today, instead of manually building your own container infrastructure, there are Jenkins Docker plugins available to help reduce the operational burden of maintaining these environments. There is also a community-contributed Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS) plugin that helps remove some of the overhead, but you still need to configure and manage the overall Amazon ECS environment.

There are various ways to create and manage your Jenkins build farm, but there has to be a way that significantly reduces your operational overhead.

Introducing AWS CodeBuild

AWS CodeBuild is a fully managed build service that removes the undifferentiated heavy lifting of provisioning, managing, and scaling your own build servers. With CodeBuild, there is no software to install, patch, or update. CodeBuild scales up automatically to meet the needs of your development teams. In addition, CodeBuild is an on-demand service where you pay as you go. You are charged based only on the number of minutes it takes to complete your build.

One AWS customer, Recruiterbox, helps companies hire simply and predictably through their software platform. Two years ago, they began feeling the operational pain of maintaining their own Jenkins build farms. They briefly considered moving to Amazon ECS, but chose an even easier path forward instead. Recuiterbox transitioned to using Jenkins with CodeBuild and are very happy with the results. You can read more about their journey here.

Solution Overview: Jenkins and CodeBuild

To remove the heavy lifting from managing your Jenkins build farm, AWS has developed a Jenkins AWS CodeBuild plugin. After the plugin has been enabled, a developer can configure a Jenkins project to pick up new commits from their chosen source code repository and automatically run the associated builds. After the build is successful, it will create an artifact that is stored inside an S3 bucket that you have configured. If an error is detected somewhere, CodeBuild will capture the output and send it to Amazon CloudWatch logs. In addition to storing the logs on CloudWatch, Jenkins also captures the error so you do not have to go hunting for log files for your build.

 

AWS CodeBuild with Jenkins Plugin

 

The following example uses AWS CodeCommit (Git) as the source control management (SCM) and Amazon S3 for build artifact storage. Logs are stored in CloudWatch. A development pipeline that uses Jenkins with CodeBuild plugin architecture looks something like this:

 

AWS CodeBuild Diagram

Initial Solution Setup

To keep this blog post succinct, I assume that you are using the following components on AWS already and have applied the appropriate IAM policies:

·         AWS CodeCommit repo.

·         Amazon S3 bucket for CodeBuild artifacts.

·         SNS notification for text messaging of the Jenkins admin password.

·         IAM user’s key and secret.

·         A role that has a policy with these permissions. Be sure to edit the ARNs with your region, account, and resource name. Use this role in the AWS CloudFormation template referred to later in this post.

 

Jenkins Installation with CodeBuild Plugin Enabled

To make the integration with Jenkins as frictionless as possible, I have created an AWS CloudFormation template here: https://s3.amazonaws.com/proberts-public/jenkins.yaml. Download the template, sign in the AWS CloudFormation console, and then use the template to create a stack.

 

CloudFormation Inputs

Jenkins Project Configuration

After the stack is complete, log in to the Jenkins EC2 instance using the user name “admin” and the password sent to your mobile device. Now that you have logged in to Jenkins, you need to create your first project. Start with a Freestyle project and configure the parameters based on your CodeBuild and CodeCommit settings.

 

AWS CodeBuild Plugin Configuration in Jenkins

 

Additional Jenkins AWS CodeBuild Plugin Configuration

 

After you have configured the Jenkins project appropriately you should be able to check your build status on the Jenkins polling log under your project settings:

 

Jenkins Polling Log

 

Now that Jenkins is polling CodeCommit, you can check the CodeBuild dashboard under your Jenkins project to confirm your build was successful:

Jenkins AWS CodeBuild Dashboard

Wrapping Up

In a matter of minutes, you have been able to provision Jenkins with the AWS CodeBuild plugin. This will greatly simplify your build infrastructure management. Now kick back and relax while CodeBuild does all the heavy lifting!


About the Author

Paul Roberts is a Strategic Solutions Architect for Amazon Web Services. When he is not working on Serverless, DevOps, or Artificial Intelligence, he is often found in Lake Tahoe exploring the various mountain ranges with his family.

AWS Partner Webinar Series – September & October 2017

Post Syndicated from Sara Rodas original https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-partner-webinar-series-september-october-2017/

The wait is over. September and October’s Partner Webinars have officially arrived! In case you missed the intro last month, the AWS Partner Webinar Series is a selection of live and recorded presentations covering a broad range of topics at varying technical levels and scale. A little different from our AWS Online TechTalks, each AWS Partner Webinar is hosted by an AWS solutions architect and an AWS Competency Partner who has successfully helped customers evaluate and implement the tools, techniques, and technologies of AWS.

 

 

September & October Partner Webinars:

 

SAP Migration
Velocity: How EIS Reduced Costs by 20% and Optimized SAP by Leveraging the Cloud
September 19, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Mactores: SAP on AWS: How UCT is Experiencing Better Performance on AWS While Saving 60% in Infrastructure Costs with Mactores
September 19, 2017 | 1:00 PM PDT

 

Accenture: Reduce Operating Costs and Accelerate Efficiency by Migrating Your SAP Applications to AWS with Accenture
September 20, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Capgemini: Accelerate your SAP HANA Migration with Capgemini & AWS FAST
September 21, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Salesforce
Salesforce IoT: Monetize your IOT Investment with Salesforce and AWS
September 27, 2017 | 10:00 am PDT

 

Salesforce Heroku: Build Engaging Applications with Salesforce Heroku and AWS
October 10, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Windows Migration
Cascadeo: How a National Transportation Software Provider Migrated a Mission-Critical Test Infrastructure to AWS with Cascadeo
September 26, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Datapipe: Optimize App Performance and Security by Managing Microsoft Workloads on AWS with Datapipe
September 27, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Datavail: Datavail Accelerates AWS Adoption for Sony DADC New Media Solutions
September 28, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Life Sciences

SAP, Deloitte & Turbot: Life Sciences Compliance on AWS
October 4, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Healthcare

AWS, ClearData & Cloudticity: Healthcare Compliance on AWS 
October 5, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Storage

N2WS: Learn How Goodwill Industries Ensures 24/7 Data Availability on AWS
October 10, 2017 | 8:00 AM PDT

 

Big Data

Zoomdata: Taking Complexity Out of Data Science with AWS and Zoomdata
October 10, 2017 | 10:00 AM PDT

 

Attunity: Cardinal Health: Moving Data to AWS in Real-Time with Attunity 
October 11, 2017 | 11:00 AM PDT

 

Splunk: How TrueCar Gains Actionable Insights with Splunk Cloud
October 18, 2017 | 9:00 AM PDT

Industry 4.0

Post Syndicated from Йовко Ламбрев original https://yovko.net/industry-4-0/

Лятото беше горещо, не само заради температурите, които отчетоха термометрите. С група съмишленици решихме да стиснем ръце помежду си и да поставим началото на един проект, който има за цел да събира хора с идеи за развитие на традиционните индустрии и сферата на финансите или по-точно това, което напоследък се нарича дигитална трансформация. Нарекохме се Trakia Tech, защото всичко започна в Пловдив като се надяваме да не му поставяме географски граници.

Скоро, ако всичко върви по план ще имаме и собствено място, където да посрещаме събития, да провеждаме обучения или да приютяваме екипи, чийто идеи сме харесали и искаме да помогнем да се случат по-бързо – с менторство, споделен опит или свързване с подходящ инвеститор.

Започнахме с две събития ([1], [2]), с които искахме да заявим присъствие, още докато изчаквахме съда да впише регистрацията ни и благодарим за приятния отзвук, който получихме след тях. От миналата седмица сме официално регистрирани от Окръжен съд – Пловдив и съвсем навреме за да бъдем пълноценни съорганизатори на двудневната конференция Индустрия 4.0, заедно с Капитал и община Пловдив.

Това всъщност е традиционната конференция Doing Business, която от миналата година се провежда в Пловдив, а от тази година има ново име, а именно Industry 4.0.

Четвъртата индустриална революция е много интересен момент в технологичната история на човечеството, защото ако предходните три досега (първата свързваме с парните двигатели и механизацията; втората с електричеството, поточните линии и масовите производства; третата с автоматизацията и електрониката;) са добавяли иновации, свързани предимно с материалния свят, то четвъртата, която се случва в момента е комбинация от технологичния напредък в информационните технологии, новите материали, вкл. нанотехнологии, а дори и съвременните открития в генетиката и биологията. Четвъртата индустриална революция е перфектна буря от иновации, които и най-смелите футуристи оглеждат внимателно и предпазливо. Най-хубавото е, че много от тези нови технологии са съвсем достъпни или с нисък праг на внедряване – та – хей, можете да си поръчате 3D-принтер от магазинче в Капана!

И да – отличителен белег на Индустрия 4.0 е дигиталната трансформация – софтуерът, роботизацията, IoT, AI, автономността и виртуализацията.

За всичко това (и още много други съпътстващи неща) ще си говорим цели два дни – на 28 и 29 септември 2017 – в Пловдив, в палата 7 на панаирното градче. Освен възможността да се запознаете с интересните гости, които традиционно посещават събитието, ще имате възможност и да чуете различните мнения и гледни точки на интересни панелисти.

Ние от Тракия Тех ще модерираме точно панел на тема „Дигитална трансформация и готовност за дигитална култура на традиционните индустрии“ в началото на втория ден на конференцията.

Необходима е регистрация за събитието – и побързайте защото след 15 септември цената ще се увеличи. Ако вече сте присъствали на някое от двете предходни събития на Trakia Tech през лятото вече сте получили своя код за отстъпка при регистрацията 🙂

Заповядайте!

[$] Antipatterns in IoT security

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/733512/rss

Security for Internet of Things (IoT) devices is something of a hot topic
over the last year or more. Marti Bolivar presented an overview of some of
the antipatterns that are leading to the lack of security for
these devices at a session at the 2017 Open Source Summit North America in
Los Angeles. He also had some specific recommendations for IoT developers
on how to think about these problems and where to turn for help in making
security a part of the normal development process.

KinoX / Movie4K Admin Detained in Kosovo After Three-Year Manhunt

Post Syndicated from Andy original https://torrentfreak.com/kinox-movie4k-admin-detained-in-kosovo-after-three-year-manhunt-170912/

In June 2011, police across Europe carried out the largest anti-piracy operation the region had ever seen. Their target was massive streaming portal Kino.to and several affiliates with links to Spain, France and the Netherlands.

With many sites demonstrating phoenix-like abilities these days, it didn’t take long for a replacement to appear.

Replacement platform KinoX soon attracted a large fanbase and with that almost immediate attention from the authorities. In October 2014, Germany-based investigators acting on behalf of the Attorney General carried out raids in several regions of the country looking for four main suspects.

One raid, focused on a village near to the northern city of Lübeck, targeted two brothers, then aged 21 and 25-years-old. The pair, who were said to have lived with their parents, were claimed to be the main operators of Kinox.to and another large streaming site, Movie4K.to. Although two other men were arrested elsewhere in Germany, the brothers couldn’t be found.

This was to be no ordinary manhunt by the police. In addition to accusing the brothers of copyright infringement and tax evasion, authorities indicated they were wanted for fraud, extortion, and arson too. The suggestion was that they’d targeted a vehicle owned by a pirate competitor, causing it to “burst into flames”.

The brothers were later named as Kastriot and Kreshnik Selimi. Born in 1992, 21-year-old Kreshnik was born in Sweden. 25-year-old Kastriot was born in Kosovo in 1989 and along with his brother, later became a German citizen.

With authorities piling on the charges, the pair were accused of being behind not only KinoX and Movie4K, but also other hosting and sharing platforms including BitShare, Stream4k.to, Shared.sx, Mygully.com and Boerse.sx.

Now, almost three years later, German police are one step closer to getting their men. According to a Handelsblatt report via Tarnkappe, Kreshnik Selimi has been detained by authorities.

The now 24-year-old suspect reportedly handed himself to the German embassy located in the capital of Kosovo, Prestina. The location of the arrest isn’t really a surprise. Older brother Kastriot previously published a picture on Instagram which appeared to show a ticket in his name destined for Kosovo from Zurich in Switzerland.

But while Kreshnik’s arrest reportedly took place in July, there’s still no news of Kastriot. The older brother is still on the run, maybe in Kosovo, or by now, potentially anywhere else in the world.

While his whereabouts remain a mystery, the other puzzle faced by German authorities is the status of the two main sites the brothers were said to maintain.

Despite all the drama and unprecedented allegations of violence and other serious offenses, both Movie4K and KinoX remain stubbornly online, apparently oblivious to the action.

There have been consequences for people connected to the latter, however.

In December 2015, Arvit O (aka “Pedro”) who handled technical issues on KinoX, was sentenced to 40 months in prison for his involvement in the site.

Arvit O, who made a partial confession, was found guilty of copyright infringement by the District Court of Leipzig. The then 29-year-old admitted to infringing 2,889 works. The Court also found that he hacked the computers of two competitors in order to improve Kinox’s market share.

Source: TF, for the latest info on copyright, file-sharing, torrent sites and ANONYMOUS VPN services.

Securing a Raspberry Pi

Post Syndicated from Bruce Schneier original https://www.schneier.com/blog/archives/2017/09/securing_a_rasp.html

A Raspberry Pi is a tiny computer designed for makers and all sorts of Internet-of-Things types of projects. Make magazine has an article about securing it. Reading it, I am struck by how much work it is to secure. I fear that this is beyond the capabilities of most tinkerers, and the result will be even more insecure IoT devices.

[$] Mongoose OS for IoT prototyping

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/733297/rss

Mongoose OS is an open-source
operating system for tiny embedded systems. It is designed to run on
devices such as microcontrollers, which are often constrained with memory on the
order of tens of kilobytes, while exposing a programming interface that
provides access to modern APIs normally found on more powerful devices. A
device running Mongoose OS has access to operating system functionality
such as filesystems and networking, plus higher-level software such as a
JavaScript engine and cloud access APIs.