Tag Archives: Github

Законопроектите като git pull request

Post Syndicated from Боян Юруков original https://yurukov.net/blog/2022/lawbrew/

Вчера министър Божанов обяви законопроектът за промяна на Закона за движение по пътищата и описа нещата, които спадат в сферата на електронното управление. Целият текст на проекта ще намерите на страницата на МВР заедно с мотивите и оценката за въздействие.

Исках да разбера в какво се изразяват промените и да разделя тези, които идват от електронното управление и са за облекчаване от бюрокрацията както и за автоматизация, и тези идващи от МВР. Законопроектът има доста точки, а и самият закон не е лесен за четене с всички препратки, отменени текстове и прочие.

Затова седнах и въведох публикуваната от институциите последна версия на Закона за движение по пътищата в Github, след това от основната версия направих branch и добавих промените предвидени в проекта. Това е нещо основно, което се използва за разработването на софтуер и позволява да се правят паралелни промени, да се следят множество версии на един и същи документ и накрая да се решава какво следва да се слее в основната версия.

Пътят на един български законопроект всъщност далеч не е по-различен чисто административно, просто е до оглупяване муден, ръчен, непрозрачен, пълен с грешки и възможности за манипулация. Причините за това са както традиция и закостенялост, така и фрапираща липса на компютърна грамотност в администрацията, но най-вече сред законотворците и взимащите решения за процесите в НС, които ние избираме.

Това, което направих в Github не е решение само по себе си, но е пример как може да бъде с минимални усилия. Учудващо бързо успях да дигитализирам толкова сух закон и да прехвърля законопроекта. Така може да се види нагледно направо в закона какво се променя. Тук, например, виждате промяната на Божанов премахваща изискването за талон и стикер.

Чисто технически, система като Git може да се използва за тази цел, но има проблеми, които трябва да се решат. Като процес вече споменах, че съвпада в огромна степен до този вече използван в повечето софтуерни компании. Може би като изключим нападките от подиума на пленарна зала по адрес на нечия сестра или сексуална принадлежност… може би.

Markup езикът на github конкретно е подходящ, но не пасва изцяло на практиката за форматиране на законите ни. Списъците там не поддържат буквите в номерата на точките и подточките на алинеите ни, а не може да слагаме 7 нива на подзаглавия. Отделно адресирането на препратките следва да става по йерархичен ред, за да не се чупи при промени в закона. Сега при еднакви имена на алинеите, линковете към тях в github md са по пореден ред на заглавието с еднакъв текст. Има начин да се заобиколи, но не е удобно. За целта следва да се направи вариант с тези добавки, включително автоматично адресиране директно до точка и подточка в редакторите. Това ще позволи по-бързо въвеждане и по-малко грешки.

Трудни ще бъдат първите стъпки, защото говорим за огромно количество нормативни актове, трупани с промени десетилетия. Докато дори толкова сложен закон ми отне 30-тина минути да прехвърля без да имам опит, всъщност много следва да се внимава, когато това се прави за официален източник, защото тогава ефектите ще са значителни.

По-важен проблем обаче е сигурността. Докато тази информация следва да е публична, трябва да сме сигурни, че няма да се променя. Колкото и да е станало клише вече, именно blockchain технологията е подходяща тук – публикуването на хеша след всяка промяна ще даде възможност на всеки да провери, че дори една буква не е била подменена в цялата дигитална нормативна база или история на България.

Всичко това не е самоцелно, за използване на overhype-нати техно термини в нещо закостеняло или да се модернизира работата на една от основните институции в страната ни. Прозрачността тук е сериозно засегната. Независимо, че законопроектите се публикуват отдавна, те остават недостъпни за голяма част от населението. Дори за активно търсещите и интересуващите се е нужно часове, а понякога дни заедно с консултации с адвокати да разберат какво се случва. Често промени нарочно се описват в законопроектите по начин, които прави разкодирането им изключително трудно. Всичко това цели единствено и само да се укрие истинската цел на авторите.

Друг важен аспект тук е, че България като държава всъщност не притежава законите си. Не съществува в нито една институция, включително в Народното събрание, едно място, на което да се пазят законите. Ако днес някой попита какво казва даден член на даден закон, няма институция, която може да ви до каже. Да, всеки нов закон и стотиците промени по тях се публикуват надлежно в Държавен вестник и това се пази от НС чинно. Но крайната версия на законите – не. Тази функция държавата без решение, закон или заповед е изнесла като отговорност на няколко частни компании, на които те, както и всички български компании плащат ежемесечно за правото да знаят покрай много други неща и какви са българските закони. Дори администрацията на Народното събрание когато подготвя промени, всъщност не ги прилага в някакво тяхно копие, които пазят тайно от нас, а сверява с последното от съответната частна софтуерна система.

Има публични безплатни източници, разбира се, но информацията там е собственост на въпросните компании. От гледна точка на прозрачност и сигурност на толкова критична за държавата ни информация като текстовете на съвкупността от нормативните ни актове, това е най-малкото стряскащо.

В никакъв случай не казвам, че е лошо фирмите да предлагат такива услуги. Не следва обаче държавата и особено първоизточникът на законите да разчитат на тях, за да достигат до крайния резултат от законодателния процес. Това, което показах горе не е непременно решение, а показва, че такова далеч не е трудно и не изисква особено сложни технологии или време.

Не на последно място, допълнителна полза от подобна система е, че лесно може да се правят предложения и да се осмислят далеч по-бързо. Ето, тук съм показал моите предложения към законопроекта, с който започнахме. Включил съм аргументи за предложенията ми и тук може да се видят конкретните промени. Пратих ги отделно по мейл. Ако имате и вие предложения или обратна връзка, консултациите текат до 13-ти май.

Това тук е един закон дигитализиран за половин час от един човек. С аналогична на описаната от мен, но по-стройна и сигурна система може да се проследява от всеки кой кога какво е променял, от къде е започнал, какво е прието, как е било изменено, слято или омаскарено. Цинизмът у нас ни дава още доводи, защо няма да се случи скоро. Иначе, ако искате да разберете как се приемат тези закони и най-вече какви машинации се правят, за да не се свърши никаква работа, ви съветвам да обърнете внимание на Стража.

The post Законопроектите като git pull request first appeared on Блогът на Юруков.

Integrate GitHub monorepo with AWS CodePipeline to run project-specific CI/CD pipelines

Post Syndicated from Vivek Kumar original https://aws.amazon.com/blogs/devops/integrate-github-monorepo-with-aws-codepipeline-to-run-project-specific-ci-cd-pipelines/

AWS CodePipeline is a continuous delivery service that enables you to model, visualize, and automate the steps required to release your software. With CodePipeline, you model the full release process for building your code, deploying to pre-production environments, testing your application, and releasing it to production. CodePipeline then builds, tests, and deploys your application according to the defined workflow either in manual mode or automatically every time a code change occurs. A lot of organizations use GitHub as their source code repository. Some organizations choose to embed multiple applications or services in a single GitHub repository separated by folders. This method of organizing your source code in a repository is called a monorepo.

This post demonstrates how to customize GitHub events that invoke a monorepo service-specific pipeline by reading the GitHub event payload using AWS Lambda.

 

Solution overview

With the default setup in CodePipeline, a release pipeline is invoked whenever a change in the source code repository is detected. When using GitHub as the source for a pipeline, CodePipeline uses a webhook to detect changes in a remote branch and starts the pipeline. When using a monorepo style project with GitHub, it doesn’t matter which folder in the repository you change the code, CodePipeline gets an event at the repository level. If you have a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline for each of the applications and services in a repository, all pipelines detect the change in any of the folders every time. The following diagram illustrates this scenario.

 

GitHub monorepo folder structure

 

This post demonstrates how to customize GitHub events that invoke a monorepo service-specific pipeline by reading the GitHub event payload using Lambda. This solution has the following benefits:

 • Add customizations to start pipelines based on external factors – You can use custom code to evaluate whether a pipeline should be triggered. This allows for further customization beyond polling a source repository or relying on a push event. For example, you can create custom logic to automatically reschedule deployments on holidays to the next available workday.
 • Have multiple pipelines with a single source – You can trigger selected pipelines when multiple pipelines are listening to a single GitHub repository. This lets you group small and highly related but independently shipped artifacts such as small microservices without creating thousands of GitHub repos.
 • Avoid reacting to unimportant files – You can avoid triggering a pipeline when changing files that don’t affect the application functionality (such as documentation, readme, PDF, and .gitignore files).

In this post, we’re not debating the advantages or disadvantages of a monorepo versus a single repo, or when to create monorepos or single repos for each application or project.

 

Sample architecture

This post focuses on controlling running pipelines in CodePipeline. CodePipeline can have multiple stages like test, approval, and deploy. Our sample architecture considers a simple pipeline with two stages: source and build.

 

Github monorepo - CodePipeline Sample Architecture

This solution is made up of following parts:

 • An Amazon API Gateway endpoint (3) is backed by a Lambda function (5) to receive and authenticate GitHub webhook push events (2)
 • The same function evaluates incoming GitHub push events and starts the pipeline on a match
 • An Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket (4) stores the CodePipeline-specific configuration files
 • The pipeline contains a build stage with AWS CodeBuild

 

Normally, after you create a CI/CD pipeline, it automatically triggers a pipeline to release the latest version of your source code. From then on, every time you make a change in your source code, the pipeline is triggered. You can also manually run the last revision through a pipeline by choosing Release change on the CodePipeline console. This architecture uses the manual mode to run the pipeline. GitHub push events and branch changes are evaluated by the Lambda function to avoid commits that change unimportant files from starting the pipeline.

 

Creating an API Gateway endpoint

We need a single API Gateway endpoint backed by a Lambda function with the responsibility of authenticating and validating incoming requests from GitHub. You can authenticate requests using HMAC security or GitHub Apps. API Gateway only needs one POST method to consume GitHub push events, as shown in the following screenshot.

 

Creating an API Gateway endpoint

 

Creating the Lambda function

This Lambda function is responsible for authenticating and evaluating the GitHub events. As part of the evaluation process, the function can parse through the GitHub events payload, determine which files are changed, added, or deleted, and perform the appropriate action:

 • Start a single pipeline, depending on which folder is changed in GitHub
 • Start multiple pipelines
 • Ignore the changes if non-relevant files are changed

You can store the project configuration details in Amazon S3. Lambda can read this configuration to decide what needs to be done when a particular folder is matched from a GitHub event. The following code is an example configuration:

{

    "GitHubRepo": "SampleRepo",

    "GitHubBranch": "main",

    "ChangeMatchExpressions": "ProjectA/.*",

    "IgnoreFiles": "*.pdf;*.md",

    "CodePipelineName": "ProjectA - CodePipeline"

}

For more complex use cases, you can store the configuration file in Amazon DynamoDB.

The following is the sample Lambda function code in Python 3.7 using Boto3:

def lambda_handler(event, context):

    import json
    modifiedFiles = event["commits"][0]["modified"]
    #full path
    for filePath in modifiedFiles:
        # Extract folder name
        folderName = (filePath[:filePath.find("/")])
        break

    #start the pipeline
    if len(folderName)>0:
        # Codepipeline name is foldername-job. 
        # We can read the configuration from S3 as well. 
        returnCode = start_code_pipeline(folderName + '-job')

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps('Modified project in repo:' + folderName)
    }
    

def start_code_pipeline(pipelineName):
    client = codepipeline_client()
    response = client.start_pipeline_execution(name=pipelineName)
    return True

cpclient = None
def codepipeline_client():
    import boto3
    global cpclient
    if not cpclient:
        cpclient = boto3.client('codepipeline')
    return cpclient
   

Creating a GitHub webhook

GitHub provides webhooks to allow external services to be notified on certain events. For this use case, we create a webhook for a push event. This generates a POST request to the URL (API Gateway URL) specified for any files committed and pushed to the repository. The following screenshot shows our webhook configuration.

Creating a GitHub webhook2

Conclusion

In our sample architecture, two pipelines monitor the same GitHub source code repository. A Lambda function decides which pipeline to run based on the GitHub events. The same function can have logic to ignore unimportant files, for example any readme or PDF files.

Using API Gateway, Lambda, and Amazon S3 in combination serves as a general example to introduce custom logic to invoke pipelines. You can expand this solution for increasingly complex processing logic.

 

About the Author

Vivek Kumar

Vivek is a Solutions Architect at AWS based out of New York. He works with customers providing technical assistance and architectural guidance on various AWS services. He brings more than 23 years of experience in software engineering and architecture roles for various large-scale enterprises.

 

 

Gaurav-Sharma

Gaurav is a Solutions Architect at AWS. He works with digital native business customers providing architectural guidance on AWS services.

 

 

 

Nitin-Aggarwal

Nitin is a Solutions Architect at AWS. He works with digital native business customers providing architectural guidance on AWS services.

 

 

 

 

Pumpkin Pi Build Monitor

Post Syndicated from Ashley Whittaker original https://www.raspberrypi.org/blog/pumpkin-pi-build-monitor/

Following on from Rob Zwetsloot’s Haunted House Hacks in the latest issue of The MagPi magazine, GitHub’s Martin Woodward has created a spooky pumpkin that warns you about the thing programmers find scariest of all — broken builds. Here’s his guest post describing the project:

“When you are browsing code looking for open source projects, seeing a nice green passing build badge in the ReadMe file lets you know everything is working with the latest version of that project. As a programmer you really don’t want to accidentally commit bad code, which is why we often set up continuous integration builds that constantly check the latest code in our project.”

“I decided to create a 3D-printed pumpkin that would hold a Raspberry Pi Zero with an RGB LED pHat on top to show me the status of my build for Halloween. All the code is available on GitHub alongside the 3D printing models which are also available on Thingiverse.”

Components

 • Raspberry Pi Zero (I went for the WH version to save me soldering on the header pins)
 • Unicorn pHat from Pimoroni
 • Panel mount micro-USB extension
 • M2.5 hardware for mounting (screws, male PCB standoffs, and threaded inserts)

“For the 3D prints, I used a glow-in-the-dark PLA filament for the main body and Pi holder, along with a dark green PLA filament for the top plug.”

“I’ve been using M2.5 threaded inserts quite a bit when printing parts to fit a Raspberry Pi, as it allows you to simply design a small hole in your model and then you push the brass thread into the gap with your soldering iron to melt it securely into place ready for screwing in your device.”

Threaded insert

“Once the inserts are in, you can screw the Raspberry Pi Zero into place using some brass PCB stand-offs, place the Unicorn pHAT onto the GPIO ports, and then screw that down.”

pHAT install

“Then you screw in the panel-mounted USB extension into the back of the pumpkin, connect it to the Raspberry Pi, and snap the Raspberry Pi holder into place in the bottom of your pumpkin.”

Inserting the base

Code along with Martin

“Now you are ready to install the software.  You can get the latest version from my PumpkinPi project on GitHub. “

“Format the micro SD Card and install Raspberry Pi OS Lite. Rather than plugging in a keyboard and monitor, you probably want to do a headless install, configuring SSH and WiFi by dropping an ssh file and a wpa_supplicant.conf file onto the root of the SD card after copying over the Raspbian files.”

“You’ll need to install the Unicorn HAT software, but they have a cool one-line installer that takes care of all the dependencies including Python and Git.”

\curl -sS https://get.pimoroni.com/unicornhat | bash

“In addition, we’ll be using the requests module in Python which you can install with the following command:”

sudo pip install requests

“Next you want to clone the git repo.”

git clone https://github.com/martinwoodward/PumpkinPi.git

“You then need to modify the settings to point at your build badge. First of all copy the sample settings provided in the repo:”

cp ~/PumpkinPi/src/local_settings.sample ~/PumpkinPi/src/local_settings.py

“Then edit the BADGE_LINK variable and point at the URL of your build badge.”

# Build Badge for the build you want to monitor

BADGE_LINK = "https://github.com/martinwoodward/calculator/workflows/CI/badge.svg?branch=main"

# How often to check (in seconds). Remember - be nice to the server. Once every 5 minutes is plenty.

REFRESH_INTERVAL = 300

“Finally you can run the script as root:”

sudo python ~/PumpkinPi/src/pumpkinpi.py &

“Once you are happy everything is running how you want, don’t forget you can run the script at boot time. The easiest way to do this is to use crontab. See this cool video from Estefannie to learn more. But basically you do sudo crontab -e then add the following:”

@reboot /bin/sleep 10 ; /usr/bin/python /home/pi/PumpkinPi/src/pumpkinpi.py &

“Note that we are pausing for 10 seconds before running the Python script. This is to allow the WiFi network to connect before we check on the state of our build.”

“The current version of the pumpkinpi script works with all the SVG files produced by the major hosted build providers, including GitHub Actions, which is free for open source projects. But if you want to improve the code in any way, I’m definitely accepting pull requests on it.”

“Using the same hardware you could monitor lots of different things, such as when someone posts on Twitter, what the weather will be tomorrow, or maybe just code your own unique multi-coloured display that you can leave flickering in your window.”

“If you build this project or create your own pumpkin display, I’d love to see pictures. You can find me on Twitter @martinwoodward and on GitHub.”

The post Pumpkin Pi Build Monitor appeared first on Raspberry Pi.

Cross-account and cross-region deployment using GitHub actions and AWS CDK

Post Syndicated from DAMODAR SHENVI WAGLE original https://aws.amazon.com/blogs/devops/cross-account-and-cross-region-deployment-using-github-actions-and-aws-cdk/

GitHub Actions is a feature on GitHub’s popular development platform that helps you automate your software development workflows in the same place you store code and collaborate on pull requests and issues. You can write individual tasks called actions, and combine them to create a custom workflow. Workflows are custom automated processes that you can set up in your repository to build, test, package, release, or deploy any code project on GitHub.

A cross-account deployment strategy is a CI/CD pattern or model in AWS. In this pattern, you have a designated AWS account called tools, where all CI/CD pipelines reside. Deployment is carried out by these pipelines across other AWS accounts, which may correspond to dev, staging, or prod. For more information about a cross-account strategy in reference to CI/CD pipelines on AWS, see Building a Secure Cross-Account Continuous Delivery Pipeline.

In this post, we show you how to use GitHub Actions to deploy an AWS Lambda-based API to an AWS account and Region using the cross-account deployment strategy.

Using GitHub Actions may have associated costs in addition to the cost associated with the AWS resources you create. For more information, see About billing for GitHub Actions.

Prerequisites

Before proceeding any further, you need to identify and designate two AWS accounts required for the solution to work:

 • Tools – Where you create an AWS Identity and Access Management (IAM) user for GitHub Actions to use to carry out deployment.
 • Target – Where deployment occurs. You can call this as your dev/stage/prod environment.

You also need to create two AWS account profiles in ~/.aws/credentials for the tools and target accounts, if you don’t already have them. These profiles need to have sufficient permissions to run an AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) stack. They should be your private profiles and only be used during the course of this use case. So, it should be fine if you want to use admin privileges. Don’t share the profile details, especially if it has admin privileges. I recommend removing the profile when you’re finished with this walkthrough. For more information about creating an AWS account profile, see Configuring the AWS CLI.

Solution overview

You start by building the necessary resources in the tools account (an IAM user with permissions to assume a specific IAM role from the target account to carry out deployment). For simplicity, we refer to this IAM role as the cross-account role, as specified in the architecture diagram.

You also create the cross-account role in the target account that trusts the IAM user in the tools account and provides the required permissions for AWS CDK to bootstrap and initiate creating an AWS CloudFormation deployment stack in the target account. GitHub Actions uses the tools account IAM user credentials to the assume the cross-account role to carry out deployment.

In addition, you create an AWS CloudFormation execution role in the target account, which AWS CloudFormation service assumes in the target account. This role has permissions to create your API resources, such as a Lambda function and Amazon API Gateway, in the target account. This role is passed to AWS CloudFormation service via AWS CDK.

You then configure your tools account IAM user credentials in your Git secrets and define the GitHub Actions workflow, which triggers upon pushing code to a specific branch of the repo. The workflow then assumes the cross-account role and initiates deployment.

The following diagram illustrates the solution architecture and shows AWS resources across the tools and target accounts.

Architecture diagram

Creating an IAM user

You start by creating an IAM user called git-action-deployment-user in the tools account. The user needs to have only programmatic access.

 1. Clone the GitHub repo aws-cross-account-cicd-git-actions-prereq and navigate to folder tools-account. Here you find the JSON parameter file src/cdk-stack-param.json, which contains the parameter CROSS_ACCOUNT_ROLE_ARN, which represents the ARN for the cross-account role we create in the next step in the target account. In the ARN, replace <target-account-id> with the actual account ID for your designated AWS target account.                                             Replace <target-account-id> with designated AWS account id
 2. Run deploy.sh by passing the name of the tools AWS account profile you created earlier. The script compiles the code, builds a package, and uses the AWS CDK CLI to bootstrap and deploy the stack. See the following code:
cd aws-cross-account-cicd-git-actions-prereq/tools-account/
./deploy.sh "<AWS-TOOLS-ACCOUNT-PROFILE-NAME>"

You should now see two stacks in the tools account: CDKToolkit and cf-GitActionDeploymentUserStack. AWS CDK creates the CDKToolkit stack when we bootstrap the AWS CDK app. This creates an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket needed to hold deployment assets such as a CloudFormation template and Lambda code package. cf-GitActionDeploymentUserStack creates the IAM user with permission to assume git-action-cross-account-role (which you create in the next step). On the Outputs tab of the stack, you can find the user access key and the AWS Secrets Manager ARN that holds the user secret. To retrieve the secret, you need to go to Secrets Manager. Record the secret to use later.

Stack that creates IAM user with its secret stored in secrets manager

Creating a cross-account IAM role

In this step, you create two IAM roles in the target account: git-action-cross-account-role and git-action-cf-execution-role.

git-action-cross-account-role provides required deployment-specific permissions to the IAM user you created in the last step. The IAM user in the tools account can assume this role and perform the following tasks:

 • Upload deployment assets such as the CloudFormation template and Lambda code package to a designated S3 bucket via AWS CDK
 • Create a CloudFormation stack that deploys API Gateway and Lambda using AWS CDK

AWS CDK passes git-action-cf-execution-role to AWS CloudFormation to create, update, and delete the CloudFormation stack. It has permissions to create API Gateway and Lambda resources in the target account.

To deploy these two roles using AWS CDK, complete the following steps:

 1. In the already cloned repo from the previous step, navigate to the folder target-account. This folder contains the JSON parameter file cdk-stack-param.json, which contains the parameter TOOLS_ACCOUNT_USER_ARN, which represents the ARN for the IAM user you previously created in the tools account. In the ARN, replace <tools-account-id> with the actual account ID for your designated AWS tools account.                                             Replace <tools-account-id> with designated AWS account id
 2. Run deploy.sh by passing the name of the target AWS account profile you created earlier. The script compiles the code, builds the package, and uses the AWS CDK CLI to bootstrap and deploy the stack. See the following code:
cd ../target-account/
./deploy.sh "<AWS-TARGET-ACCOUNT-PROFILE-NAME>"

You should now see two stacks in your target account: CDKToolkit and cf-CrossAccountRolesStack. AWS CDK creates the CDKToolkit stack when we bootstrap the AWS CDK app. This creates an S3 bucket to hold deployment assets such as the CloudFormation template and Lambda code package. The cf-CrossAccountRolesStack creates the two IAM roles we discussed at the beginning of this step. The IAM role git-action-cross-account-role now has the IAM user added to its trust policy. On the Outputs tab of the stack, you can find these roles’ ARNs. Record these ARNs as you conclude this step.

Stack that creates IAM roles to carry out cross account deployment

Configuring secrets

One of the GitHub actions we use is aws-actions/[email protected]. This action configures AWS credentials and Region environment variables for use in the GitHub Actions workflow. The AWS CDK CLI detects the environment variables to determine the credentials and Region to use for deployment.

For our cross-account deployment use case, aws-actions/[email protected] takes three pieces of sensitive information besides the Region: AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_ACCESS_KEY_SECRET, and CROSS_ACCOUNT_ROLE_TO_ASSUME. Secrets are recommended for storing sensitive pieces of information in the GitHub repo. It keeps the information in an encrypted format. For more information about referencing secrets in the workflow, see Creating and storing encrypted secrets.

Before we continue, you need your own empty GitHub repo to complete this step. Use an existing repo if you have one, or create a new repo. You configure secrets in this repo. In the next section, you check in the code provided by the post to deploy a Lambda-based API CDK stack into this repo.

 1. On the GitHub console, navigate to your repo settings and choose the Secrets tab.
 2. Add a new secret with name as TOOLS_ACCOUNT_ACCESS_KEY_ID.
 3. Copy the access key ID from the output OutGitActionDeploymentUserAccessKey of the stack GitActionDeploymentUserStack in tools account.
 4. Enter the ID in the Value field.                                                                                                                                                                Create secret
 5. Repeat this step to add two more secrets:
  • TOOLS_ACCOUNT_SECRET_ACCESS_KEY (value retrieved from the AWS Secrets Manager in tools account)
  • CROSS_ACCOUNT_ROLE (value copied from the output OutCrossAccountRoleArn of the stack cf-CrossAccountRolesStack in target account)

You should now have three secrets as shown below.

All required git secrets

Deploying with GitHub Actions

As the final step, first clone your empty repo where you set up your secrets. Download and copy the code from the GitHub repo into your empty repo. The folder structure of your repo should mimic the folder structure of source repo. See the following screenshot.

Folder structure of the Lambda API code

We can take a detailed look at the code base. First and foremost, we use Typescript to deploy our Lambda API, so we need an AWS CDK app and AWS CDK stack. The app is defined in app.ts under the repo root folder location. The stack definition is located under the stack-specific folder src/git-action-demo-api-stack. The Lambda code is located under the Lambda-specific folder src/git-action-demo-api-stack/lambda/ git-action-demo-lambda.

We also have a deployment script deploy.sh, which compiles the app and Lambda code, packages the Lambda code into a .zip file, bootstraps the app by copying the assets to an S3 bucket, and deploys the stack. To deploy the stack, AWS CDK has to pass CFN_EXECUTION_ROLE to AWS CloudFormation; this role is configured in src/params/cdk-stack-param.json. Replace <target-account-id> with your own designated AWS target account ID.

Update cdk-stack-param.json in git-actions-cross-account-cicd repo with TARGET account id

Finally, we define the Git Actions workflow under the .github/workflows/ folder per the specifications defined by GitHub Actions. GitHub Actions automatically identifies the workflow in this location and triggers it if conditions match. Our workflow .yml file is named in the format cicd-workflow-<region>.yml, where <region> in the file name identifies the deployment Region in the target account. In our use case, we use us-east-1 and us-west-2, which is also defined as an environment variable in the workflow.

The GitHub Actions workflow has a standard hierarchy. The workflow is a collection of jobs, which are collections of one or more steps. Each job runs on a virtual machine called a runner, which can either be GitHub-hosted or self-hosted. We use the GitHub-hosted runner ubuntu-latest because it works well for our use case. For more information about GitHub-hosted runners, see Virtual environments for GitHub-hosted runners. For more information about the software preinstalled on GitHub-hosted runners, see Software installed on GitHub-hosted runners.

The workflow also has a trigger condition specified at the top. You can schedule the trigger based on the cron settings or trigger it upon code pushed to a specific branch in the repo. See the following code:

name: Lambda API CICD Workflow
# This workflow is triggered on pushes to the repository branch master.
on:
 push:
  branches:
   - master

# Initializes environment variables for the workflow
env:
 REGION: us-east-1 # Deployment Region

jobs:
 deploy:
  name: Build And Deploy
  # This job runs on Linux
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   # Checkout code from git repo branch configured above, under folder $GITHUB_WORKSPACE.
   - name: Checkout
    uses: actions/[email protected]
   # Sets up AWS profile.
   - name: Configure AWS credentials
    uses: aws-actions/[email protected]
    with:
     aws-access-key-id: ${{ secrets.TOOLS_ACCOUNT_ACCESS_KEY_ID }}
     aws-secret-access-key: ${{ secrets.TOOLS_ACCOUNT_SECRET_ACCESS_KEY }}
     aws-region: ${{ env.REGION }}
     role-to-assume: ${{ secrets.CROSS_ACCOUNT_ROLE }}
     role-duration-seconds: 1200
     role-session-name: GitActionDeploymentSession
   # Installs CDK and other prerequisites
   - name: Prerequisite Installation
    run: |
     sudo npm install -g [email protected]
     cdk --version
     aws s3 ls
   # Build and Deploy CDK application
   - name: Build & Deploy
    run: |
     cd $GITHUB_WORKSPACE
     ls -a
     chmod 700 deploy.sh
     ./deploy.sh

For more information about triggering workflows, see Triggering a workflow with events.

We have configured a single job workflow for our use case that runs on ubuntu-latest and is triggered upon a code push to the master branch. When you create an empty repo, master branch becomes the default branch. The workflow has four steps:

 1. Check out the code from the repo, for which we use a standard Git action actions/[email protected]. The code is checked out into a folder defined by the variable $GITHUB_WORKSPACE, so it becomes the root location of our code.
 2. Configure AWS credentials using aws-actions/[email protected]. This action is configured as explained in the previous section.
 3. Install your prerequisites. In our use case, the only prerequisite we need is AWS CDK. Upon installing AWS CDK, we can do a quick test using the AWS Command Line Interface (AWS CLI) command aws s3 ls. If cross-account access was successfully established in the previous step of the workflow, this command should return a list of buckets in the target account.
 4. Navigate to root location of the code $GITHUB_WORKSPACE and run the deploy.sh script.

You can check in the code into the master branch of your repo. This should trigger the workflow, which you can monitor on the Actions tab of your repo. The commit message you provide is displayed for the respective run of the workflow.

Workflow for region us-east-1 Workflow for region us-west-2

You can choose the workflow link and monitor the log for each individual step of the workflow.

Git action workflow steps

In the target account, you should now see the CloudFormation stack cf-GitActionDemoApiStack in us-east-1 and us-west-2.

Lambda API stack in us-east-1 Lambda API stack in us-west-2

The API resource URL DocUploadRestApiResourceUrl is located on the Outputs tab of the stack. You can invoke your API by choosing this URL on the browser.

API Invocation Output

Clean up

To remove all the resources from the target and tools accounts, complete the following steps in their given order:

 1. Delete the CloudFormation stack cf-GitActionDemoApiStack from the target account. This step removes the Lambda and API Gateway resources and their associated IAM roles.
 2. Delete the CloudFormation stack cf-CrossAccountRolesStack from the target account. This removes the cross-account role and CloudFormation execution role you created.
 3. Go to the CDKToolkit stack in the target account and note the BucketName on the Output tab. Empty that bucket and then delete the stack.
 4. Delete the CloudFormation stack cf-GitActionDeploymentUserStack from tools account. This removes cross-account-deploy-user IAM user.
 5. Go to the CDKToolkit stack in the tools account and note the BucketName on the Output tab. Empty that bucket and then delete the stack.

Security considerations

Cross-account IAM roles are very powerful and need to be handled carefully. For this post, we strictly limited the cross-account IAM role to specific Amazon S3 and CloudFormation permissions. This makes sure that the cross-account role can only do those things. The actual creation of Lambda, API Gateway, and Amazon DynamoDB resources happens via the AWS CloudFormation IAM role, which AWS  CloudFormation assumes in the target AWS account.

Make sure that you use secrets to store your sensitive workflow configurations, as specified in the section Configuring secrets.

Conclusion

In this post we showed how you can leverage GitHub’s popular software development platform to securely deploy to AWS accounts and Regions using GitHub actions and AWS CDK.

Build your own GitHub Actions CI/CD workflow as shown in this post.

About the author

 

Damodar Shenvi Wagle is a Cloud Application Architect at AWS Professional Services. His areas of expertise include architecting serverless solutions, ci/cd and automation.

Be a better Scrabble player with a Raspberry Pi High Quality Camera

Post Syndicated from Ashley Whittaker original https://www.raspberrypi.org/blog/be-a-better-scrabble-player-with-a-raspberry-pi-high-quality-camera/

One of our fave makers, Wayne from Devscover, got a bit sick of losing at Scrabble (and his girlfriend was likely raging at being stuck in lockdown with a lesser opponent). So he came up with a Raspberry Pi–powered solution!

Using a Raspberry Pi High Quality Camera and a bit of Python, you can quickly figure out the highest-scoring word your available Scrabble tiles allow you to play.

Hardware

 • Raspberry Pi 3B
 • Compatible touchscreen
 • Raspberry Pi High Quality Camera
 • Power supply for the touchscreen and Raspberry Pi
 • Scrabble board

You don’t have to use a Raspberry Pi 3B, but you do need a model that has both display and camera ports. Wayne also chose to use an official Raspberry Pi Touch Display because it can power the computer, but any screen that can talk to your Raspberry Pi should be fine.

Software

Firstly, the build takes a photo of your Scrabble tiles using raspistill.

Next, a Python script processes the image of your tiles and then relays the highest-scoring word you can play to your touchscreen.

The key bit of code here is twl, a Python script that contains every possible word you can play in Scrabble.

From 4.00 minutes into his build video, Wayne walks you through what each bit of code does and how he made it work for this project, including how he installed and used the Scrabble dictionary.

Fellow Scrabble-strugglers have suggested sneaky upgrades in the comments of Wayne’s YouTube video, such having the build relay answers to a more discreet smart watch.

No word yet on how the setup deals with the blank Scrabble tiles; those things are like gold dust.

In case you haven’t met the Raspberry Pi High Quality Camera yet, Wayne also did this brilliant unboxing and tutorial video for our newest piece of hardware.

And for more projects from Devscover, check out this great Amazon price tracker using a Raspberry Pi Zero W, and make sure to subscribe to the channel for more content.

The post Be a better Scrabble player with a Raspberry Pi High Quality Camera appeared first on Raspberry Pi.

Setting up a CI/CD pipeline by integrating Jenkins with AWS CodeBuild and AWS CodeDeploy

Post Syndicated from Noha Ghazal original https://aws.amazon.com/blogs/devops/setting-up-a-ci-cd-pipeline-by-integrating-jenkins-with-aws-codebuild-and-aws-codedeploy/

In this post, I explain how to use the Jenkins open-source automation server to deploy AWS CodeBuild artifacts with AWS CodeDeploy, creating a functioning CI/CD pipeline. When properly implemented, the CI/CD pipeline is triggered by code changes pushed to your GitHub repo, automatically fed into CodeBuild, then the output is deployed on CodeDeploy.

Solution overview

The functioning pipeline creates a fully managed build service that compiles your source code. It then produces code artifacts that can be used by CodeDeploy to deploy to your production environment automatically.

The deployment workflow starts by placing the application code on the GitHub repository. To automate this scenario, I added source code management to the Jenkins project under the Source Code section. I chose the GitHub option, which by design clones a copy from the GitHub repo content in the Jenkins local workspace directory.

In the second step of my automation procedure, I enabled a trigger for the Jenkins server using an “Poll SCM” option. This option makes Jenkins check the configured repository for any new commits/code changes with a specified frequency. In this testing scenario, I configured the trigger to perform every two minutes. The automated Jenkins deployment process works as follows:

 1. Jenkins checks for any new changes on GitHub every two minutes.
 2. Change determination:
  1. If Jenkins finds no changes, Jenkins exits the procedure.
  2. If it does find changes, Jenkins clones all the files from the GitHub repository to the Jenkins server workspace directory.
 3. The File Operation plugin deletes all the files cloned from GitHub. This keeps the Jenkins workspace directory clean.
 4. The AWS CodeBuild plugin zips the files and sends them to a predefined Amazon S3 bucket location then initiates the CodeBuild project, which obtains the code from the S3 bucket. The project then creates the output artifact zip file, and stores that file again on the S3 bucket.
 5. The HTTP Request plugin downloads the CodeBuild output artifacts from the S3 bucket.
  I edited the S3 bucket policy to allow access from the Jenkins server IP address. See the following example policy:

  {
   "Version": "2012-10-17",
   "Id": "S3PolicyId1",
   "Statement": [
    {
     "Sid": "IPAllow",
     "Effect": "Allow",
     "Principal": "*",
     "Action": "s3:*",
     "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket/*",
     "Condition": {
       "IpAddress": {"aws:SourceIp": "x.x.x.x/x"}, <--- IP of the Jenkins server
     } 
    } 
   ]
  }
  
  

  This policy enables the HTTP request plugin to access the S3 bucket. This plugin doesn’t use the IAM instance profile or the AWS access keys (access key ID and secret access key).

 6. The output artifact is a compressed ZIP file. The CodeDeploy plugin by design requires the files to be unzipped to zip them and send them over to the S3 bucket for the CodeDeploy deployment. For that, I used the File Operation plugin to perform the following:
  1. Unzip the CodeBuild zipped artifact output in the Jenkins root workspace directory. At this point, the workspace directory should include the original zip file downloaded from the S3 bucket from Step 5 and the files extracted from this archive.
  2. Delete the original .zip file, and leave only the source bundle contents for the deployment.
 7. The CodeDeploy plugin selects and zips all workspace directory files. This plugin uses the CodeDeploy application name, deployment group name, and deployment configurations that you configured to initiate a new CodeDeploy deployment. The CodeDeploy plugin then uploads the newly zipped file according to the S3 bucket location provided to CodeDeploy as a source code for its new deployment operation.

Walkthrough

In this post, I walk you through the following steps:

 • Creating resources to build the infrastructure, including the Jenkins server, CodeBuild project, and CodeDeploy application.
 • Accessing and unlocking the Jenkins server.
 • Creating a project and configuring the CodeDeploy Jenkins plugin.
 • Testing the whole CI/CD pipeline.

Create the resources

In this section, I show you how to launch an AWS CloudFormation template, a tool that creates the following resources:

 • Amazon S3 bucket—Stores the GitHub repository files and the CodeBuild artifact application file that CodeDeploy uses.
 • IAM S3 bucket policy—Allows the Jenkins server access to the S3 bucket.
 • JenkinsRole—An IAM role and instance profile for the Amazon EC2 instance for use as a Jenkins server. This role allows Jenkins on the EC2 instance to access the S3 bucket to write files and access to create CodeDeploy deployments.
 • CodeDeploy application and CodeDeploy deployment group.
 • CodeDeploy service role—An IAM role to enable CodeDeploy to read the tags applied to the instances or the EC2 Auto Scaling group names associated with the instances.
 • CodeDeployRole—An IAM role and instance profile for the EC2 instances of CodeDeploy. This role has permissions to write files to the S3 bucket created by this template and to create deployments in CodeDeploy.
 • CodeBuildRole—An IAM role to be used by CodeBuild to access the S3 bucket and create the build projects.
 • Jenkins server—An EC2 instance running Jenkins.
 • CodeBuild project—This is configured with the S3 bucket and S3 artifact.
 • Auto Scaling group—Contains EC2 instances running Apache and the CodeDeploy agent fronted by an Elastic Load Balancer.
 • Auto Scaling launch configurations—For use by the Auto Scaling group.
 • Security groups—For the Jenkins server, the load balancer, and the CodeDeploy EC2 instances.

 

 1. To create the CloudFormation stack (for example in the AWS Frankfurt Region) click the below link:
  .

  .
 2. Choose Next and provide the following values on the Specify Details page:
  • For Stack name, name your stack as you prefer.
  • For CodedeployInstanceCount, choose the default of t2.medium.
   To check the supported instance types by AWS Region, see Supported Regions.
  • For InstanceCount, keep the default of 3, to launch three EC2 instances for CodeDeploy.
  • For JenkinsInstanceType, keep the default of t2.medium.
  • For KeyName, choose an existing EC2 key pair in your AWS account. Use this to connect by using SSH to the Jenkins server and the CodeDeploy EC2 instances. Make sure that you have access to the private key of this key pair.
  • For PublicSubnet1, choose a public subnet from which the load balancer, Jenkins server, and CodeDeploy web servers launch.
  • For PublicSubnet2, choose a public subnet from which the load balancers and CodeDeploy web servers launch.
  • For VpcId, choose the VPC for the public subnets you used in PublicSubnet1 and PublicSubnet2.
  • For YourIPRange, enter the CIDR block of the network from which you connect to the Jenkins server using HTTP and SSH. If your local machine has a static public IP address, go to https://www.whatismyip.com/ to find your IP address, and then enter your IP address followed by /32. If you don’t have a static IP address (or aren’t sure if you have one), enter 0.0.0.0/0. Then, any address can reach your Jenkins server.
   .
 3. Choose Next.
 4. On the Review page, select the I acknowledge that this template might cause AWS CloudFormation to create IAM resources check box.
 5. Choose Create and wait for the CloudFormation stack status to change to CREATE_COMPLETE. This takes approximately 6–10 minutes.
 6. Check the resulting values on the Outputs tab. You need them later.
  .
 7. Browse to the ELBDNSName value from the Outputs tab, verifying that you can see the Sample page. You should see a congratulatory message.
 8. Your Jenkins server should be ready to deploy.

Access and unlock your Jenkins server

In this section, I discuss how to access, unlock, and customize your Jenkins server.

 1. Copy the JenkinsServerDNSName value from the Outputs tab of the CloudFormation stack, and paste it into your browser.
 2. To unlock the Jenkins server, SSH to the server using the IP address and key pair, following the instructions from Unlocking Jenkins.
 3. Use the root user to Cat the log file (/var/log/jenkins/jenkins.log) and copy the automatically generated alphanumeric password (between the two sets of asterisks). Then, use the password to unlock your Jenkins server, as shown in the following screenshots.
  .
 4. On the Customize Jenkins page, choose Install suggested plugins.

 5. Wait until Jenkins installs all the suggested plugins. When the process completes, you should see the check marks alongside all of the installed plugins.
  .
  .
 6. On the Create First Admin User page, enter a user name, password, full name, and email address of the Jenkins user.
 7. Choose Save and continue, Save and finish, and Start using Jenkins.
  .
  After you install all the needed Jenkins plugins along with their required dependencies, the Jenkins server restarts. This step should take about two minutes. After Jenkins restarts, refresh the page. Your Jenkins server should be ready to use.

Create a project and configure the CodeDeploy Jenkins plugin

Now, to create our project in Jenkins we need to configure the required Jenkins plugin.

 1. Sign in to Jenkins with the user name and password that you created earlier and click on Manage Jenkins then Manage Plugins.
 2. From the Available tab search for and select the below plugins then choose Install without restart:
  .
  AWS CodeDeploy
  AWS CodeBuild
  Http Request
  File Operations
  .
 3. Select the Restart Jenkins when installation is complete and no jobs are running.
  Jenkins will take couple of minutes to download the plugins along with their dependencies then will restart.
 4. Login then choose New Item, Freestyle project.
 5. Enter a name for the project (for example, CodeDeployApp), and choose OK.
  .

  .
 6. On the project configuration page, under Source Code Management, choose Git. For Repository URL, enter the URL of your GitHub repository.
  .

  .
 7. For Build Triggers, select the Poll SCM check box. In the Schedule, for testing enter H/2 * * * *. This entry tells Jenkins to poll GitHub every two minutes for updates.
  .

  .
 8. Under Build Environment, select the Delete workspace before build starts check box. Each Jenkins project has a dedicated workspace directory. This option allows you to wipe out your workspace directory with each new Jenkins build, to keep it clean.
  .

  .
 9. Under Build Actions, add a Build Step, and AWS CodeBuild. On the AWS Configurations, choose Manually specify access and secret keys and provide the keys.
  .
  .
 10. From the CloudFormation stack Outputs tab, copy the AWS CodeBuild project name (myProjectName) and paste it in the Project Name field. Also, set the Region that you are using and choose Use Jenkins source.
  It is a best practice is to store AWS credentials for CodeBuild in the native Jenkins credential store. For more information, see the Jenkins AWS CodeBuild Plugin wiki.
  .
  .
 11. To make sure that all files cloned from the GitHub repository are deleted choose Add build step and select File Operation plugin, then click Add and select File Delete. Under File Delete operation in the Include File Pattern, type an asterisk.
  .
  .
 12. Under Build, configure the following:
  1. Choose Add a Build step.
  2. Choose HTTP Request.
  3. Copy the S3 bucket name from the CloudFormation stack Outputs tab and paste it after (http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/) along with the name of the zip file codebuild-artifact.zip as the value for HTTP Plugin URL.
   Example: (http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/mybucketname/codebuild-artifact.zip)
  4. For Ignore SSL errors?, choose Yes.
   .

   .
 13. Under HTTP Request, choose Advanced and leave the default values for Authorization, Headers, and Body. Under Response, for Output response to file, enter the codebuild-artifact.zip file name.
  .

  .
 14. Add the two build steps for the File Operations plugin, in the following order:
  1. Unzip action: This build step unzips the codebuild-artifact.zip file and places the contents in the root workspace directory.
  2. File Delete action: This build step deletes the codebuild-artifact.zip file, leaving only the source bundle contents for deployment.
   .
   .
 15. On the Post-build Actions, choose Add post-build actions and select the Deploy an application to AWS CodeDeploy check box.
 16. Enter the following values from the Outputs tab of your CloudFormation stack and leave the other settings at their default (blank):
  • For AWS CodeDeploy Application Name, enter the value of CodeDeployApplicationName.
  • For AWS CodeDeploy Deployment Group, enter the value of CodeDeployDeploymentGroup.
  • For AWS CodeDeploy Deployment Config, enter CodeDeployDefault.OneAtATime.
  • For AWS Region, choose the Region where you created the CodeDeploy environment.
  • For S3 Bucket, enter the value of S3BucketName.
   The CodeDeploy plugin uses the Include Files option to filter the files based on specific file names existing in your current Jenkins deployment workspace directory. The plugin zips specified files into one file. It then sends them to the location specified in the S3 Bucket parameter for CodeDeploy to download and use in the new deployment.
   .
   As shown below, in the optional Include Files field, I used (**) so all files in the workspace directory get zipped.
   .
   .
 17. Choose Deploy Revision. This option registers the newly created revision to your CodeDeploy application and gets it ready for deployment.
 18. Select the Wait for deployment to finish? check box. This option allows you to view the CodeDeploy deployments logs and events on your Jenkins server console output.
  .
  .
  Now that you have created a project, you are ready to test deployment.

Testing the whole CI/CD pipeline

To test the whole solution, put an application on your GitHub repository. You can download the sample from here.

The following screenshot shows an application tree containing the application source files, including text and binary files, executables, and packages:

In this example, the application files are the templates directory, test_app.py file, and web.py file.

The appspec.yml file is the main application specification file telling CodeDeploy how to deploy your application. Jenkins uses the AppSpec file to manage each deployment as a series of lifecycle event “hooks”, as defined in the file. For information about how to create a well-formed AppSpec file, see AWS CodeDeploy AppSpec File Reference.

The buildspec.yml file is a collection of build commands and related settings, in YAML format, that CodeBuild uses to run a build. You can include a build spec as part of the source code, or you can define a build spec when you create a build project. For more information, see How AWS CodeBuild Works.

The scripts folder contains the scripts that you would like to run during the CodeDeploy LifecycleHooks execution with respect to your application requirements. For more information, see Plan a Revision for AWS CodeDeploy.

To test this solution, perform the following steps:

 1. Unzip the application files and send them to your GitHub repository, run the following git commands from the path where you placed your sample application:
  $ git add -A
  
  $ git commit -m 'Your first application'
  
  $ git push
 2. On the Jenkins server dashboard, wait for two minutes until the previously set project trigger starts working. After the trigger starts working, you should see a new build taking place.
  .

  .
 3. In the Jenkins server Console Output page, check the build events and review the steps performed by each Jenkins plugin. You can also review the CodeDeploy deployment in detail, as shown in the following screenshot:
  .

On completion, Jenkins should report that you have successfully deployed a web application. You can also use your ELBDNSName value to confirm that the deployed application is running successfully.

.

.Conclusion

In this post, I outlined how you can use a Jenkins open-source automation server to deploy CodeBuild artifacts with CodeDeploy. I showed you how to construct a functioning CI/CD pipeline with these tools. I walked you through how to build the deployment infrastructure and automatically deploy application version changes from GitHub to your production environment.

Hopefully, you have found this post informative and the proposed solution useful. As always, AWS welcomes all feedback or comment.

About the Author

.

 

Noha Ghazal is a Cloud Support Engineer at Amazon Web Services. She is is a subject matter expert for AWS CodeDeploy. In her role, she enjoys supporting customers with their CodeDeploy and other DevOps configurations. Outside of work she enjoys drawing portraits, fishing and playing video games.

 

 

Pulling Raspberry Pi translation data from GitHub

Post Syndicated from Nina Szymor original https://www.raspberrypi.org/blog/pulling-translation-data-from-github/

What happens when you give two linguists jobs at Raspberry Pi? They start thinking they can do digital making, even though they have zero coding skills! Because if you don’t feel inspired to step out of your comfort zone here — surrounded by all the creativity, making, and technology — then there is no hope you’ll be motivated to do it anywhere else.

two smiling women standing in front of a colourful wall

Maja and Nina, our translation team, and coding beginners

Maja and I support the community of Raspberry Pi translation volunteers, and we wanted to build something to celebrate them and the amazing work they do! Our educational content is already available in 26 languages, with more than 400 translations on our projects website. But our volunteer community is always translating more content, and so off we went, on an ambitious (by our standards!) mission to create a Raspberry Pi–powered translation notification system. This is a Raspberry Pi that pulls GitHub data to display a message on a Sense HAT and play a tune whenever we add fresh translated content to the Raspberry Pi projects website!

Breaking it down

There were three parts to the project: two of them were pretty easy (displaying a message on a Sense HAT and playing a tune), and one more challenging (pulling information about new translated content added to our repositories on GitHub). We worked on each part separately and then put all of the code together.

Two computers and two pastries

Mandatory for coding: baked goods and tea

Displaying a message on Sense HAT and playing a sound

We used the Raspberry Pi projects Getting started with the Sense HAT and GPIO music box to help us with this part of our build.

At first we wanted the Sense HAT to display fireworks, but we soon realised how bad we both are at designing animations, so we moved on to displaying a less creative but still satisfying smiley face, followed by a message saying “Hooray! Another translation!” and another smiley face. LED screen displaying the message 'Another translation!'

We used the sense_hat and time modules, and wrote a function that can be easily used in the main body of the program. You can look at the comments in the code above to see what each line does:

Python code snippet for displaying a message on a Sense HAT

So we could add the fun tune, we learned how to use the Pygame library to play sounds. Using Pygame it’s really simple to create a function that plays a sound: once you have the .wav file in your chosen location, you simply import and initialise the pygame module, create a Sound object, and provide it with the path to your .wav file. You can then play your sound:

Python code snippet for playing a sound

We’ve programmed our translation notification system to play the meow sound three times, using the sleep function to create a one-second break between each sound. Because why would you want one meow if you can have three?

Pulling repository information from GitHub

This was the more challenging part for Maja and me, so we asked for help from experienced programmers, including our colleague Ben Nuttall. We explained what we wanted to do: pull information from our GitHub repositories where all the projects available on the Raspberry Pi projects website are kept, and every time a new language directory is found, to execute the sparkles and meow functions to let us and EVERYONE in the office know that we have new translations! Ben did a bit of research and quickly found the PyGithub library, which enables you to manage your GitHub resources using Python scripts.

Python code snippet for pulling data from GitHub

Check out the comments to see what the code does

The script runs in an infinite loop, checking all repositories in the ‘raspberrypilearning’ organisation for new translations (directories with names in form of xx-XX, eg. fr-CA) every 60 minutes. Any new translation is then printed and preserved in memory. We had some initial issues with the usage of the PyGithub library: calling .get_commits() on an empty repository throws an exception, but the library doesn’t provide any functions to check whether a repo is empty or not. Fortunately, wrapping this logic in a try...except statement solved the problem.

And there we have it: success!

Demo of our Translation Notification System build

Subscribe to our YouTube channel: http://rpf.io/ytsub Help us reach a wider audience by translating our video content: http://rpf.io/yttranslate Buy a Raspberry Pi from one of our Approved Resellers: http://rpf.io/ytproducts Find out more about the #RaspberryPi Foundation: Raspberry Pi http://rpf.io/ytrpi Code Club UK http://rpf.io/ytccuk Code Club International http://rpf.io/ytcci CoderDojo http://rpf.io/ytcd Check out our free online training courses: http://rpf.io/ytfl Find your local Raspberry Jam event: http://rpf.io/ytjam Work through our free online projects: http://rpf.io/ytprojects Do you have a question about your Raspberry Pi?

Our ideas for further development

We’re pretty proud that the whole Raspberry Pi office now hears a meowing cat whenever new translated content is added to our projects website, but we’ve got plans for further development of our translation notification system. Our existing translated educational resources have already been viewed by over 1 million users around the world, and we want anyone interested in the translations our volunteers make possible to be able to track new translated projects as the go live!

One way to do that is to modify the code to tweet or send an email with the name of the newly added translation together with a link to the project and information on the language in which it was added. Alternatively, we could adapt the system to only execute the sparkles and meow functions when a translation in a particular language is added. Then our more than 1000 volunteers, or any learner using our translations, could set up their own Raspberry Pi and Sense HAT to receive notifications of content in the language that interests them, rather than in all languages.

We need your help

Both ideas pose a pretty big challenge for the inexperienced new coders of the Raspberry Pi translation team, so we’d really appreciate any tips you have for helping us get started or for improving our existing system! Please share your thoughts in the comments below.

The post Pulling Raspberry Pi translation data from GitHub appeared first on Raspberry Pi.

Eating Dogfood at Scale: How We Build Serverless Apps with Workers

Post Syndicated from Jonathan Spies original https://blog.cloudflare.com/building-serverless-apps-with-workers/

Eating Dogfood at Scale: How We Build Serverless Apps with Workers

Eating Dogfood at Scale: How We Build Serverless Apps with Workers

You’ve had a chance to build a Cloudflare Worker. You’ve tried KV Storage and have a great use case for your Worker. You’ve even demonstrated the usefulness to your product or organization. Now you need to go from writing a single file in the Cloudflare Dashboard UI Editor to source controlled code with multiple environments deployed using your favorite CI tool.

Fortunately, we have a powerful and flexible API for managing your workers. You can customize your deployment to your heart’s content. Our blog has already featured many things made possible by that API:

These tools make deployments easier to configure, but it still takes time to manage. The Serverless Framework Cloudflare Workers plugin removes that deployment overhead so you can spend more time working on your application and less on your deployment.

Focus on your application

Here at Cloudflare, we’ve been working to rebuild our Access product to run entirely on Workers. The move will allow Access to take advantage of the resiliency, performance, and flexibility of Workers. We’ll publish a more detailed post about that migration once complete, but the experience required that we retool some of our process to match or existing development experience as much as possible.

To us this meant:

 • Git
 • Easily deploy
 • Different environments
 • Unit Testing
 • CI Integration
 • Typescript/Multiple Files
 • Everything Must Be Automated

The Cloudflare Access team looked at three options for automating all of these tools in our pipeline. All of the options will work and could be right for you, but custom scripting can be a chore to maintain and Terraform lacked some extensibility.

 1. Custom Scripting
 2. Terraform
 3. Serverless Framework

We decided on the Serverless Framework. Serverless Framework provided a tool to mirror our existing process as closely as possible without too much DevOps overhead. Serverless is extremely simple and doesn’t interfere with the application code. You can get a project set up and deployed in seconds. It’s obviously less work than writing your own custom management scripts. But it also requires less boiler plate than Terraform because the Serverless Framework is designed for the “serverless” niche. However, if you are already using Terraform to manage other Cloudflare products, Terraform might be the best fit.

Walkthrough

Everything for the project happens in a YAML file called serverless.yml. Let’s go through the features of the configuration file.

To get started, we need to install serverless from npm and generate a new project.

npm install serverless -g
serverless create --template cloudflare-workers --path myproject
cd myproject
npm install

If you are an enterprise client, you want to use the cloudflare-workers-enterprise template as it will set up more than one worker (but don’t worry, you can add more to any template). Also, I’ll touch on this later, but if you want to write your workers in Rust, use the cloudflare-workers-rust template.

You should now have a project that feels familiar, ready to be added to your favorite source control. In the project should be a serverless.yml file like the following.

service:
  name: hello-world

provider:
 name: cloudflare
 config:
  accountId: CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID
  zoneId: CLOUDFLARE_ZONE_ID

plugins:
 - serverless-cloudflare-workers

functions:
 hello:
  name: hello
  script: helloWorld # there must be a file called helloWorld.js
  events:
   - http:
     url: example.com/hello/*
     method: GET
     headers:
      foo: bar
      x-client-data: value

The service block simply contains the name of your service. This will be used in your Worker script names if you do not overwrite them.

Under provider, name must be ‘cloudflare’  and you need to add your account and zone IDs. You can find them in the Cloudflare Dashboard.

The plugins section adds the Cloudflare specific code.

Now for the good part: functions. Each block under functions is a Worker script.

name: (optional) If left blank it will be STAGE-service.name-script.identifier. If I removed name from this file and deployed in production stage, the script would be named production-hello-world-hello.

script: the relative path to the javascript file with the worker script. I like to organize mine in a folder called handlers.

events: Currently Workers only support http events. We call these routes. The example provided says that GET https://example.com/hello/<anything here> will  cause this worker to execute. The headers block is for testing invocations.

At this point you can deploy your worker!

[email protected] CLOUDFLARE_AUTH_KEY=XXXXXXXX serverless deploy

This is very easy to deploy, but it doesn’t address our requirements. Luckily, there’s just a few simple modifications to make.

Maturing our YAML File

Here’s a more complex YAML file.

service:
 name: hello-world

package:
 exclude:
  - node_modules/**
 excludeDevDependencies: false

custom:
 defaultStage: development
 deployVars: ${file(./config/deploy.${self:provider.stage}.yml)}

kv: &kv
 - variable: MYUSERS
  namespace: users

provider:
 name: cloudflare
 stage: ${opt:stage, self:custom.defaultStage}
 config:
  accountId: ${env:CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID}
  zoneId: ${env:CLOUDFLARE_ZONE_ID}

plugins:
 - serverless-cloudflare-workers

functions:
 hello:
  name: ${self:provider.stage}-hello
  script: handlers/hello
  webpack: true
  environment:
   MY_ENV_VAR: ${self:custom.deployVars.env_var_value}
   SENTRY_KEY: ${self:custom.deployVars.sentry_key}
  resources: 
   kv: *kv
  events:
   - http:
     url: "${self:custom.deployVars.SUBDOMAIN}.mydomain.com/hello"
     method: GET
   - http:
     url: "${self:custom.deployVars.SUBDOMAIN}.mydomain.com/alsohello*"
     method: GET

We can add a custom section where we can put custom variables to use later in the file.

defaultStage: We set this to development so that forgetting to pass a stage doesn’t trigger a production deploy. Combined with the stage option under provider we can set the stage for deployment.

deployVars: We use this custom variable to load another YAML file dependent on the stage. This lets us have different values for different stages. In development, this line loads the file ./config/deploy.development.yml. Here’s an example file:

env_var_value: true
sentry_key: XXXXX
SUBDOMAIN: dev

kv: Here we are showing off a feature of YAML. If you assign a name to a block using the ‘&’, you can use it later as a YAML variable. This is very handy in a multi script account. We could have named this variable anything, but we are naming it kv since it holds our Workers Key Value storage settings to be used in our function below.

Inside of the kv block we’re creating a namespace and binding it to a variable available in your Worker. It will ensure that the namespace “users” exists and is bound to MYUSERS.

kv: &kv
 - variable: MYUSERS
  namespace: users

provider: The only new part of the provider block is stage.

stage: ${opt:stage, self:custom.defaultStage}

This line sets stage to either the command line option or custom.defaultStage if opt:stage is blank. When we deploy, we pass —stage=production to serverless deploy.

Now under our function we have added webpack, resources, and environment.

webpack: If set to true, will simply bundle each handler into a single file for deployment. It will also take a string representing a path to a webpack config file so you can customize it. This is how we add Typescript support to our projects.

resources: This block is used to automate resource creation. In resources we’re linking back to the kv block we created earlier.

Side note: If you would like to include WASM bindings in your project, it can be done in a very similar way to how we included Workers KV. For more information on WASM, see the documentation.

environment: This is the butter for the bread that is managing configuration for different stages. Here we can specify values to bind to variables to use in worker scripts. Combined with YAML magic, we can store our values in the aforementioned config files so that we deploy different values in different stages. With environments, we can easily tie into our CI tool. The CI tool has our deploy.production.yml. We simply run the following command from within our CI.

sls deploy --stage=production

Finally, I added a route to demonstrate that a script can be executed on multiple routes.

At this point I’ve covered (or hinted) at everything on our original list except Unit Testing. There are a few ways to do this.

We have a previous blog post about Unit Testing that covers using cloud worker, a great tool built by Dollar Shave Club.

My team opted to use the classic node frameworks mocha and sinon. Because we are using Typescript, we can build for node or build for v8. You can also make mocha work for non-typescript projects if you use an experimental feature that adds import/export support to node.

--experimental-modules

We’re excited about moving more and more of our services to Cloudflare Workers, and the Serverless Framework makes that easier to do. If you’d like to learn even more or get involved with the project, see us on github.com. For additional information on using Serverless Framework with Cloudflare Workers, check out our documentation on the Serverless Framework.

Microsoft acquires GitHub

Post Syndicated from corbet original https://lwn.net/Articles/756443/rss

Here’s the
press release
announcing Microsoft’s agreement to acquire GitHub for a
mere $7.5 billion. “GitHub will retain its developer-first
ethos and will operate independently to provide an open platform for all
developers in all industries. Developers will continue to be able to use
the programming languages, tools and operating systems of their choice for
their projects — and will still be able to deploy their code to any
operating system, any cloud and any device.

Storing Encrypted Credentials In Git

Post Syndicated from Bozho original https://techblog.bozho.net/storing-encrypted-credentials-in-git/

We all know that we should not commit any passwords or keys to the repo with our code (no matter if public or private). Yet, thousands of production passwords can be found on GitHub (and probably thousands more in internal company repositories). Some have tried to fix that by removing the passwords (once they learned it’s not a good idea to store them publicly), but passwords have remained in the git history.

Knowing what not to do is the first and very important step. But how do we store production credentials. Database credentials, system secrets (e.g. for HMACs), access keys for 3rd party services like payment providers or social networks. There doesn’t seem to be an agreed upon solution.

I’ve previously argued with the 12-factor app recommendation to use environment variables – if you have a few that might be okay, but when the number of variables grow (as in any real application), it becomes impractical. And you can set environment variables via a bash script, but you’d have to store it somewhere. And in fact, even separate environment variables should be stored somewhere.

This somewhere could be a local directory (risky), a shared storage, e.g. FTP or S3 bucket with limited access, or a separate git repository. I think I prefer the git repository as it allows versioning (Note: S3 also does, but is provider-specific). So you can store all your environment-specific properties files with all their credentials and environment-specific configurations in a git repo with limited access (only Ops people). And that’s not bad, as long as it’s not the same repo as the source code.

Such a repo would look like this:

project
└─── production
|  |  application.properites
|  |  keystore.jks
└─── staging
|  |  application.properites
|  |  keystore.jks
└─── on-premise-client1
|  |  application.properites
|  |  keystore.jks
└─── on-premise-client2
|  |  application.properites
|  |  keystore.jks

Since many companies are using GitHub or BitBucket for their repositories, storing production credentials on a public provider may still be risky. That’s why it’s a good idea to encrypt the files in the repository. A good way to do it is via git-crypt. It is “transparent” encryption because it supports diff and encryption and decryption on the fly. Once you set it up, you continue working with the repo as if it’s not encrypted. There’s even a fork that works on Windows.

You simply run git-crypt init (after you’ve put the git-crypt binary on your OS Path), which generates a key. Then you specify your .gitattributes, e.g. like that:

secretfile filter=git-crypt diff=git-crypt
*.key filter=git-crypt diff=git-crypt
*.properties filter=git-crypt diff=git-crypt
*.jks filter=git-crypt diff=git-crypt

And you’re done. Well, almost. If this is a fresh repo, everything is good. If it is an existing repo, you’d have to clean up your history which contains the unencrypted files. Following these steps will get you there, with one addition – before calling git commit, you should call git-crypt status -f so that the existing files are actually encrypted.

You’re almost done. We should somehow share and backup the keys. For the sharing part, it’s not a big issue to have a team of 2-3 Ops people share the same key, but you could also use the GPG option of git-crypt (as documented in the README). What’s left is to backup your secret key (that’s generated in the .git/git-crypt directory). You can store it (password-protected) in some other storage, be it a company shared folder, Dropbox/Google Drive, or even your email. Just make sure your computer is not the only place where it’s present and that it’s protected. I don’t think key rotation is necessary, but you can devise some rotation procedure.

git-crypt authors claim to shine when it comes to encrypting just a few files in an otherwise public repo. And recommend looking at git-remote-gcrypt. But as often there are non-sensitive parts of environment-specific configurations, you may not want to encrypt everything. And I think it’s perfectly fine to use git-crypt even in a separate repo scenario. And even though encryption is an okay approach to protect credentials in your source code repo, it’s still not necessarily a good idea to have the environment configurations in the same repo. Especially given that different people/teams manage these credentials. Even in small companies, maybe not all members have production access.

The outstanding questions in this case is – how do you sync the properties with code changes. Sometimes the code adds new properties that should be reflected in the environment configurations. There are two scenarios here – first, properties that could vary across environments, but can have default values (e.g. scheduled job periods), and second, properties that require explicit configuration (e.g. database credentials). The former can have the default values bundled in the code repo and therefore in the release artifact, allowing external files to override them. The latter should be announced to the people who do the deployment so that they can set the proper values.

The whole process of having versioned environment-speific configurations is actually quite simple and logical, even with the encryption added to the picture. And I think it’s a good security practice we should try to follow.

The post Storing Encrypted Credentials In Git appeared first on Bozho's tech blog.

Amazon SageMaker Updates – Tokyo Region, CloudFormation, Chainer, and GreenGrass ML

Post Syndicated from Randall Hunt original https://aws.amazon.com/blogs/aws/sagemaker-tokyo-summit-2018/

Today, at the AWS Summit in Tokyo we announced a number of updates and new features for Amazon SageMaker. Starting today, SageMaker is available in Asia Pacific (Tokyo)! SageMaker also now supports CloudFormation. A new machine learning framework, Chainer, is now available in the SageMaker Python SDK, in addition to MXNet and Tensorflow. Finally, support for running Chainer models on several devices was added to AWS Greengrass Machine Learning.

Amazon SageMaker Chainer Estimator


Chainer is a popular, flexible, and intuitive deep learning framework. Chainer networks work on a “Define-by-Run” scheme, where the network topology is defined dynamically via forward computation. This is in contrast to many other frameworks which work on a “Define-and-Run” scheme where the topology of the network is defined separately from the data. A lot of developers enjoy the Chainer scheme since it allows them to write their networks with native python constructs and tools.

Luckily, using Chainer with SageMaker is just as easy as using a TensorFlow or MXNet estimator. In fact, it might even be a bit easier since it’s likely you can take your existing scripts and use them to train on SageMaker with very few modifications. With TensorFlow or MXNet users have to implement a train function with a particular signature. With Chainer your scripts can be a little bit more portable as you can simply read from a few environment variables like SM_MODEL_DIR, SM_NUM_GPUS, and others. We can wrap our existing script in a if __name__ == '__main__': guard and invoke it locally or on sagemaker.


import argparse
import os

if __name__ =='__main__':

  parser = argparse.ArgumentParser()

  # hyperparameters sent by the client are passed as command-line arguments to the script.
  parser.add_argument('--epochs', type=int, default=10)
  parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=64)
  parser.add_argument('--learning-rate', type=float, default=0.05)

  # Data, model, and output directories
  parser.add_argument('--output-data-dir', type=str, default=os.environ['SM_OUTPUT_DATA_DIR'])
  parser.add_argument('--model-dir', type=str, default=os.environ['SM_MODEL_DIR'])
  parser.add_argument('--train', type=str, default=os.environ['SM_CHANNEL_TRAIN'])
  parser.add_argument('--test', type=str, default=os.environ['SM_CHANNEL_TEST'])

  args, _ = parser.parse_known_args()

  # ... load from args.train and args.test, train a model, write model to args.model_dir.

Then, we can run that script locally or use the SageMaker Python SDK to launch it on some GPU instances in SageMaker. The hyperparameters will get passed in to the script as CLI commands and the environment variables above will be autopopulated. When we call fit the input channels we pass will be populated in the SM_CHANNEL_* environment variables.


from sagemaker.chainer.estimator import Chainer
# Create my estimator
chainer_estimator = Chainer(
  entry_point='example.py',
  train_instance_count=1,
  train_instance_type='ml.p3.2xlarge',
  hyperparameters={'epochs': 10, 'batch-size': 64}
)
# Train my estimator
chainer_estimator.fit({'train': train_input, 'test': test_input})

# Deploy my estimator to a SageMaker Endpoint and get a Predictor
predictor = chainer_estimator.deploy(
  instance_type="ml.m4.xlarge",
  initial_instance_count=1
)

Now, instead of bringing your own docker container for training and hosting with Chainer, you can just maintain your script. You can see the full sagemaker-chainer-containers on github. One of my favorite features of the new container is built-in chainermn for easy multi-node distribution of your chainer training jobs.

There’s a lot more documentation and information available in both the README and the example notebooks.

AWS GreenGrass ML with Chainer

AWS GreenGrass ML now includes a pre-built Chainer package for all devices powered by Intel Atom, NVIDIA Jetson, TX2, and Raspberry Pi. So, now GreenGrass ML provides pre-built packages for TensorFlow, Apache MXNet, and Chainer! You can train your models on SageMaker then easily deploy it to any GreenGrass-enabled device using GreenGrass ML.

JAWS UG

I want to give a quick shout out to all of our wonderful and inspirational friends in the JAWS UG who attended the AWS Summit in Tokyo today. I’ve very much enjoyed seeing your pictures of the summit. Thanks for making Japan an amazing place for AWS developers! I can’t wait to visit again and meet with all of you.

Randall

Measuring the throughput for Amazon MQ using the JMS Benchmark

Post Syndicated from Rachel Richardson original https://aws.amazon.com/blogs/compute/measuring-the-throughput-for-amazon-mq-using-the-jms-benchmark/

This post is courtesy of Alan Protasio, Software Development Engineer, Amazon Web Services

Just like compute and storage, messaging is a fundamental building block of enterprise applications. Message brokers (aka “message-oriented middleware”) enable different software systems, often written in different languages, on different platforms, running in different locations, to communicate and exchange information. Mission-critical applications, such as CRM and ERP, rely on message brokers to work.

A common performance consideration for customers deploying a message broker in a production environment is the throughput of the system, measured as messages per second. This is important to know so that application environments (hosts, threads, memory, etc.) can be configured correctly.

In this post, we demonstrate how to measure the throughput for Amazon MQ, a new managed message broker service for ActiveMQ, using JMS Benchmark. It should take between 15–20 minutes to set up the environment and an hour to run the benchmark. We also provide some tips on how to configure Amazon MQ for optimal throughput.

Benchmarking throughput for Amazon MQ

ActiveMQ can be used for a number of use cases. These use cases can range from simple fire and forget tasks (that is, asynchronous processing), low-latency request-reply patterns, to buffering requests before they are persisted to a database.

The throughput of Amazon MQ is largely dependent on the use case. For example, if you have non-critical workloads such as gathering click events for a non-business-critical portal, you can use ActiveMQ in a non-persistent mode and get extremely high throughput with Amazon MQ.

On the flip side, if you have a critical workload where durability is extremely important (meaning that you can’t lose a message), then you are bound by the I/O capacity of your underlying persistence store. We recommend using mq.m4.large for the best results. The mq.t2.micro instance type is intended for product evaluation. Performance is limited, due to the lower memory and burstable CPU performance.

Tip: To improve your throughput with Amazon MQ, make sure that you have consumers processing messaging as fast as (or faster than) your producers are pushing messages.

Because it’s impossible to talk about how the broker (ActiveMQ) behaves for each and every use case, we walk through how to set up your own benchmark for Amazon MQ using our favorite open-source benchmarking tool: JMS Benchmark. We are fans of the JMS Benchmark suite because it’s easy to set up and deploy, and comes with a built-in visualizer of the results.

Non-Persistent Scenarios – Queue latency as you scale producer throughput

JMS Benchmark nonpersistent scenarios

Getting started

At the time of publication, you can create an mq.m4.large single-instance broker for testing for $0.30 per hour (US pricing).

This walkthrough covers the following tasks:

 1.  Create and configure the broker.
 2. Create an EC2 instance to run your benchmark
 3. Configure the security groups
 4.  Run the benchmark.

Step 1 – Create and configure the broker
Create and configure the broker using Tutorial: Creating and Configuring an Amazon MQ Broker.

Step 2 – Create an EC2 instance to run your benchmark
Launch the EC2 instance using Step 1: Launch an Instance. We recommend choosing the m5.large instance type.

Step 3 – Configure the security groups
Make sure that all the security groups are correctly configured to let the traffic flow between the EC2 instance and your broker.

 1. Sign in to the Amazon MQ console.
 2. From the broker list, choose the name of your broker (for example, MyBroker)
 3. In the Details section, under Security and network, choose the name of your security group or choose the expand icon ( ).
 4. From the security group list, choose your security group.
 5. At the bottom of the page, choose Inbound, Edit.
 6. In the Edit inbound rules dialog box, add a role to allow traffic between your instance and the broker:
  • Choose Add Rule.
  • For Type, choose Custom TCP.
  • For Port Range, type the ActiveMQ SSL port (61617).
  • For Source, leave Custom selected and then type the security group of your EC2 instance.
  • Choose Save.

Your broker can now accept the connection from your EC2 instance.

Step 4 – Run the benchmark
Connect to your EC2 instance using SSH and run the following commands:

$ cd ~
$ curl -L https://github.com/alanprot/jms-benchmark/archive/master.zip -o master.zip
$ unzip master.zip
$ cd jms-benchmark-master
$ chmod a+x bin/*
$ env \
 SERVER_SETUP=false \
 SERVER_ADDRESS={activemq-endpoint} \
 ACTIVEMQ_TRANSPORT=ssl\
 ACTIVEMQ_PORT=61617 \
 ACTIVEMQ_USERNAME={activemq-user} \
 ACTIVEMQ_PASSWORD={activemq-password} \
 ./bin/benchmark-activemq

After the benchmark finishes, you can find the results in the ~/reports directory. As you may notice, the performance of ActiveMQ varies based on the number of consumers, producers, destinations, and message size.

Amazon MQ architecture

The last bit that’s important to know so that you can better understand the results of the benchmark is how Amazon MQ is architected.

Amazon MQ is architected to be highly available (HA) and durable. For HA, we recommend using the multi-AZ option. After a message is sent to Amazon MQ in persistent mode, the message is written to the highly durable message store that replicates the data across multiple nodes in multiple Availability Zones. Because of this replication, for some use cases you may see a reduction in throughput as you migrate to Amazon MQ. Customers have told us they appreciate the benefits of message replication as it helps protect durability even in the face of the loss of an Availability Zone.

Conclusion

We hope this gives you an idea of how Amazon MQ performs. We encourage you to run tests to simulate your own use cases.

To learn more, see the Amazon MQ website. You can try Amazon MQ for free with the AWS Free Tier, which includes up to 750 hours of a single-instance mq.t2.micro broker and up to 1 GB of storage per month for one year.

Project Floofball and more: Pi pet stuff

Post Syndicated from Janina Ander original https://www.raspberrypi.org/blog/project-floofball-pi-pet-stuff/

It’s a public holiday here today (yes, again). So, while we indulge in the traditional pastime of barbecuing stuff (ourselves, mainly), here’s a little trove of Pi projects that cater for our various furry friends.

Project Floofball

Nicole Horward created Project Floofball for her hamster, Harold. It’s an IoT hamster wheel that uses a Raspberry Pi and a magnetic door sensor to log how far Harold runs.

Project Floofball: an IoT hamster wheel

An IoT Hamsterwheel using a Raspberry Pi and a magnetic door sensor, to see how far my hamster runs.

You can follow Harold’s runs in real time on his ThingSpeak channel, and you’ll find photos of the build on imgur. Nicole’s Python code, as well as her template for the laser-cut enclosure that houses the wiring and LCD display, are available on the hamster wheel’s GitHub repo.

A live-streaming pet feeder

JaganK3 used to work long hours that meant he couldn’t be there to feed his dog on time. He found that he couldn’t buy an automated feeder in India without paying a lot to import one, so he made one himself. It uses a Raspberry Pi to control a motor that turns a dispensing valve in a hopper full of dry food, giving his dog a portion of food at set times.

A transparent cylindrical hopper of dry dog food, with a motor that can turn a dispensing valve at the lower end. The motor is connected to a Raspberry Pi in a plastic case. Hopper, motor, Pi, and wiring are all mounted on a board on the wall.

He also added a web cam for live video streaming, because he could. Find out more in JaganK3’s Instructable for his pet feeder.

Shark laser cat toy

Sam Storino, meanwhile, is using a Raspberry Pi to control a laser-pointer cat toy with a goshdarned SHARK (which is kind of what I’d expect from the guy who made the steampunk-looking cat feeder a few weeks ago). The idea is to keep his cats interested and active within the confines of a compact city apartment.

Raspberry Pi Automatic Cat Laser Pointer Toy

Post with 52 votes and 7004 views. Tagged with cat, shark, lasers, austin powers, raspberry pi; Shared by JeorgeLeatherly. Raspberry Pi Automatic Cat Laser Pointer Toy

If I were a cat, I would definitely be entirely happy with this. Find out more on Sam’s website.

And there’s more

Michel Parreno has written a series of articles to help you monitor and feed your pet with Raspberry Pi.

All of these makers are generous in acknowledging the tutorials and build logs that helped them with their projects. It’s lovely to see the Raspberry Pi and maker community working like this, and I bet their projects will inspire others too.

Now, if you’ll excuse me. I’m late for a barbecue.

The post Project Floofball and more: Pi pet stuff appeared first on Raspberry Pi.

[$] Using GitHub Issues for Python

Post Syndicated from jake original https://lwn.net/Articles/754779/rss

In a 2018 Python Language Summit talk that was initially billed as
“Mariatta’s Topic of Mystery”,
Mariatta Wijaya described her reasoning for advocating moving Python away
from its current bug tracker to
GitHub Issues. She wanted to surprise her co-attendees with the talk
topic at least partly because it is somewhat controversial. But it would
complete Python’s journey to GitHub that started a ways back.

From Framework to Function: Deploying AWS Lambda Functions for Java 8 using Apache Maven Archetype

Post Syndicated from Ryosuke Iwanaga original https://aws.amazon.com/blogs/compute/from-framework-to-function-deploying-aws-lambda-functions-for-java-8-using-apache-maven-archetype/

As a serverless computing platform that supports Java 8 runtime, AWS Lambda makes it easy to run any type of Java function simply by uploading a JAR file. To help define not only a Lambda serverless application but also Amazon API Gateway, Amazon DynamoDB, and other related services, the AWS Serverless Application Model (SAM) allows developers to use a simple AWS CloudFormation template.

AWS provides the AWS Toolkit for Eclipse that supports both Lambda and SAM. AWS also gives customers an easy way to create Lambda functions and SAM applications in Java using the AWS Command Line Interface (AWS CLI). After you build a JAR file, all you have to do is type the following commands:

aws cloudformation package 
aws cloudformation deploy

To consolidate these steps, customers can use Archetype by Apache Maven. Archetype uses a predefined package template that makes getting started to develop a function exceptionally simple.

In this post, I introduce a Maven archetype that allows you to create a skeleton of AWS SAM for a Java function. Using this archetype, you can generate a sample Java code example and an accompanying SAM template to deploy it on AWS Lambda by a single Maven action.

Prerequisites

Make sure that the following software is installed on your workstation:

 • Java
 • Maven
 • AWS CLI
 • (Optional) AWS SAM CLI

Install Archetype

After you’ve set up those packages, install Archetype with the following commands:

git clone https://github.com/awslabs/aws-serverless-java-archetype
cd aws-serverless-java-archetype
mvn install

These are one-time operations, so you don’t run them for every new package. If you’d like, you can add Archetype to your company’s Maven repository so that other developers can use it later.

With those packages installed, you’re ready to develop your new Lambda Function.

Start a project

Now that you have the archetype, customize it and run the code:

cd /path/to/project_home
mvn archetype:generate \
  -DarchetypeGroupId=com.amazonaws.serverless.archetypes \
  -DarchetypeArtifactId=aws-serverless-java-archetype \
  -DarchetypeVersion=1.0.0 \
  -DarchetypeRepository=local \ # Forcing to use local maven repository
  -DinteractiveMode=false \ # For batch mode
  # You can also specify properties below interactively if you omit the line for batch mode
  -DgroupId=YOUR_GROUP_ID \
  -DartifactId=YOUR_ARTIFACT_ID \
  -Dversion=YOUR_VERSION \
  -DclassName=YOUR_CLASSNAME

You should have a directory called YOUR_ARTIFACT_ID that contains the files and folders shown below:

├── event.json
├── pom.xml
├── src
│   └── main
│     ├── java
│     │   └── Package
│     │     └── Example.java
│     └── resources
│       └── log4j2.xml
└── template.yaml

The sample code is a working example. If you install SAM CLI, you can invoke it just by the command below:

cd YOUR_ARTIFACT_ID
mvn -P invoke verify
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ---------------------------< com.riywo:foo >----------------------------
[INFO] Building foo 1.0
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
...
[INFO] --- maven-jar-plugin:3.0.2:jar (default-jar) @ foo ---
[INFO] Building jar: /private/tmp/foo/target/foo-1.0.jar
[INFO]
[INFO] --- maven-shade-plugin:3.1.0:shade (shade) @ foo ---
[INFO] Including com.amazonaws:aws-lambda-java-core:jar:1.2.0 in the shaded jar.
[INFO] Replacing /private/tmp/foo/target/lambda.jar with /private/tmp/foo/target/foo-1.0-shaded.jar
[INFO]
[INFO] --- exec-maven-plugin:1.6.0:exec (sam-local-invoke) @ foo ---
2018/04/06 16:34:35 Successfully parsed template.yaml
2018/04/06 16:34:35 Connected to Docker 1.37
2018/04/06 16:34:35 Fetching lambci/lambda:java8 image for java8 runtime...
java8: Pulling from lambci/lambda
Digest: sha256:14df0a5914d000e15753d739612a506ddb8fa89eaa28dcceff5497d9df2cf7aa
Status: Image is up to date for lambci/lambda:java8
2018/04/06 16:34:37 Invoking Package.Example::handleRequest (java8)
2018/04/06 16:34:37 Decompressing /tmp/foo/target/lambda.jar
2018/04/06 16:34:37 Mounting /private/var/folders/x5/ldp7c38545v9x5dg_zmkr5kxmpdprx/T/aws-sam-local-1523000077594231063 as /var/task:ro inside runtime container
START RequestId: a6ae19fe-b1b0-41e2-80bc-68a40d094d74 Version: $LATEST
Log output: Greeting is 'Hello Tim Wagner.'
END RequestId: a6ae19fe-b1b0-41e2-80bc-68a40d094d74
REPORT RequestId: a6ae19fe-b1b0-41e2-80bc-68a40d094d74	Duration: 96.60 ms	Billed Duration: 100 ms	Memory Size: 128 MB	Max Memory Used: 7 MB

{"greetings":"Hello Tim Wagner."}


[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 10.452 s
[INFO] Finished at: 2018-04-06T16:34:40+09:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

This maven goal invokes sam local invoke -e event.json, so you can see the sample output to greet Tim Wagner.

To deploy this application to AWS, you need an Amazon S3 bucket to upload your package. You can use the following command to create a bucket if you want:

aws s3 mb s3://YOUR_BUCKET --region YOUR_REGION

Now, you can deploy your application by just one command!

mvn deploy \
  -DawsRegion=YOUR_REGION \
  -Ds3Bucket=YOUR_BUCKET \
  -DstackName=YOUR_STACK
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ---------------------------< com.riywo:foo >----------------------------
[INFO] Building foo 1.0
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
...
[INFO] --- exec-maven-plugin:1.6.0:exec (sam-package) @ foo ---
Uploading to aws-serverless-java/com.riywo:foo:1.0/924732f1f8e4705c87e26ef77b080b47 11657 / 11657.0 (100.00%)
Successfully packaged artifacts and wrote output template to file target/sam.yaml.
Execute the following command to deploy the packaged template
aws cloudformation deploy --template-file /private/tmp/foo/target/sam.yaml --stack-name <YOUR STACK NAME>
[INFO]
[INFO] --- maven-deploy-plugin:2.8.2:deploy (default-deploy) @ foo ---
[INFO] Skipping artifact deployment
[INFO]
[INFO] --- exec-maven-plugin:1.6.0:exec (sam-deploy) @ foo ---

Waiting for changeset to be created..
Waiting for stack create/update to complete
Successfully created/updated stack - archetype
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 37.176 s
[INFO] Finished at: 2018-04-06T16:41:02+09:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Maven automatically creates a shaded JAR file, uploads it to your S3 bucket, replaces template.yaml, and creates and updates the CloudFormation stack.

To customize the process, modify the pom.xml file. For example, to avoid typing values for awsRegion, s3Bucket or stackName, write them inside pom.xml and check in your VCS. Afterward, you and the rest of your team can deploy the function by typing just the following command:

mvn deploy

Options

Lambda Java 8 runtime has some types of handlers: POJO, Simple type and Stream. The default option of this archetype is POJO style, which requires to create request and response classes, but they are baked by the archetype by default. If you want to use other type of handlers, you can use handlerType property like below:

## POJO type (default)
mvn archetype:generate \
 ...
 -DhandlerType=pojo

## Simple type - String
mvn archetype:generate \
 ...
 -DhandlerType=simple

### Stream type
mvn archetype:generate \
 ...
 -DhandlerType=stream

See documentation for more details about handlers.

Also, Lambda Java 8 runtime supports two types of Logging class: Log4j 2 and LambdaLogger. This archetype creates LambdaLogger implementation by default, but you can use Log4j 2 if you want:

## LambdaLogger (default)
mvn archetype:generate \
 ...
 -Dlogger=lambda

## Log4j 2
mvn archetype:generate \
 ...
 -Dlogger=log4j2

If you use LambdaLogger, you can delete ./src/main/resources/log4j2.xml. See documentation for more details.

Conclusion

So, what’s next? Develop your Lambda function locally and type the following command: mvn deploy !

With this Archetype code example, available on GitHub repo, you should be able to deploy Lambda functions for Java 8 in a snap. If you have any questions or comments, please submit them below or leave them on GitHub.

Mayank Sinha’s home security project

Post Syndicated from Helen Lynn original https://www.raspberrypi.org/blog/home-security/

Yesterday, I received an email from someone called Mayank Sinha, showing us the Raspberry Pi home security project he’s been working on. He got in touch particularly because, he writes, the Raspberry Pi community has given him “immense support” with his build, and he wanted to dedicate it to the commmunity as thanks.

Mayank’s project is named Asfaleia, a Greek word that means safety, certainty, or security against threats. It’s part of an honourable tradition dating all the way back to 2012: it’s a prototype housed in a polystyrene box, using breadboards and jumper leads and sticky tape. And it’s working! Take a look.

Asfaleia DIY Home Security System

An IOT based home security system. The link to the code: https://github.com/mayanksinha11/Asfaleia

Home security with Asfaleida

Asfaleia has a PIR (passive infrared) motion sensor, an IR break beam sensor, and a gas sensor. All are connected to a Raspberry Pi 3 Model B, the latter two via a NodeMCU board. Mayank currently has them set up in a box that’s divided into compartments to model different rooms in a house.

A shallow box divided into four labelled "rooms", all containing electronic components

All the best prototypes have sticky tape or rubber bands

If the IR sensors detect motion or a broken beam, the webcam takes a photo and emails it to the build’s owner, and the build also calls their phone (I like your ringtone, Mayank). If the gas sensor detects a leak, the system activates an exhaust fan via a small relay board, and again the owner receives a phone call. The build can also authenticate users via face and fingerprint recognition. The software that runs it all is written in Python, and you can see Mayank’s code on GitHub.

Of prototypes and works-in-progess

Reading Mayank’s email made me very happy yesterday. We know that thousands of people in our community give a great deal of time and effort to help others learn and make things, and it is always wonderful to see an example of how that support is helping someone turn their ideas into reality. It’s great, too, to see people sharing works-in-progress, as well as polished projects! After all, the average build is more likely to feature rubber bands and Tupperware boxes than meticulously designed laser-cut parts or expert joinery. Mayank’s YouTube channel shows earlier work on this and another Pi project, and I hope he’ll continue to document his builds.

So here’s to Raspberry Pi projects big, small, beginner, professional, endlessly prototyped, unashamedly bodged, unfinished or fully working, shonky or shiny. Please keep sharing them all!

The post Mayank Sinha’s home security project appeared first on Raspberry Pi.

Augmented-reality projection lamp with Raspberry Pi and Android Things

Post Syndicated from Helen Lynn original https://www.raspberrypi.org/blog/augmented-reality-projector/

If your day has been a little fraught so far, watch this video. It opens with a tableau of methodically laid-out components and then shows them soldered, screwed, and slotted neatly into place. Everything fits perfectly; nothing needs percussive adjustment. Then it shows us glimpses of an AR future just like the one promised in the less dystopian comics and TV programmes of my 1980s childhood. It is all very soothing, and exactly what I needed.

Android Things – Lantern

Transform any surface into mixed-reality using Raspberry Pi, a laser projector, and Android Things. Android Experiments – http://experiments.withgoogle.com/android/lantern Lantern project site – http://nordprojects.co/lantern check below to make your own ↓↓↓ Get the code – https://github.com/nordprojects/lantern Build the lamp – https://www.hackster.io/nord-projects/lantern-9f0c28

Creating augmented reality with projection

We’ve seen plenty of Raspberry Pi IoT builds that are smart devices for the home; they add computing power to things like lights, door locks, or toasters to make these objects interact with humans and with their environment in new ways. Nord ProjectsLantern takes a different approach. In their words, it:

imagines a future where projections are used to present ambient information, and relevant UI within everyday objects. Point it at a clock to show your appointments, or point to speaker to display the currently playing song. Unlike a screen, when Lantern’s projections are no longer needed, they simply fade away.

Lantern is set up so that you can connect your wireless device to it using Google Nearby. This means there’s no need to create an account before you can dive into augmented reality.

Lantern Raspberry Pi powered projector lamp

Your own open-source AR lamp

Nord Projects collaborated on Lantern with Google’s Android Things team. They’ve made it fully open-source, so you can find the code on GitHub and also download their parts list, which includes a Pi, an IKEA lamp, an accelerometer, and a laser projector. Build instructions are at hackster.io and on GitHub.

This is a particularly clear tutorial, very well illustrated with photos and GIFs, and once you’ve sourced and 3D-printed all of the components, you shouldn’t need a whole lot of experience to put everything together successfully. Since everything is open-source, though, if you want to adapt it — for example, if you’d like to source a less costly projector than the snazzy one used here — you can do that too.

components of Lantern Raspberry Pi powered augmented reality projector lamp

The instructions walk you through the mechanical build and the wiring, as well as installing Android Things and Nord Projects’ custom software on the Raspberry Pi. Once you’ve set everything up, an accelerometer connected to the Pi’s GPIO pins lets the lamp know which surface it is pointing at. A companion app on your mobile device lets you choose from the mini apps that work on that surface to select the projection you want.

The designers are making several mini apps available for Lantern, including the charmingly named Space Porthole: this uses Processing and your local longitude and latitude to project onto your ceiling the stars you’d see if you punched a hole through to the sky, if it were night time, and clear weather. Wouldn’t you rather look at that than deal with the ant problem in your kitchen or tackle your GitHub notifications?

What would you like to project onto your living environment? Let us know in the comments!

The post Augmented-reality projection lamp with Raspberry Pi and Android Things appeared first on Raspberry Pi.